RC 14.11

sigmasport.v02.pagecon.ath.cx

RC 14.11

7 TRæNINGSmODUS

7.7 AFBRyDELSE AF TRæNING

Du kan når som helst afbryde og genoptage træningen.

7.8 AFSLUTNING AF TRæNING

84 www.sigmasport.com

Tryk på knappen START/STOP.

Stopurssymbolet forsvinder. Stopuret er standset.

Tryk på knappen START/STOP igen.

Stopurssymbolet vises igen. Stopuret går videre.

Du har afsluttet dit træningspas og ønsker også at

afslutte træningen i pulscomputeren.

Tryk straks på knappen START/STOP. På den måde

undgår du forvanskning af gennemsnitsværdier eller

træningstiden.

Tryk på knappen PULSe (-), og hold trykket.

Du skifter til hvilemodus. Du ser kun klokkeslæt og

dato og sparer batteri. De aktuelle træningsværdier

bevares i hukommelsen.

Bemærk: Når du er ophørt med at træne, skifter

Running Computer til hvilemodus efter fem minutter.

More magazines by this user
Similar magazines