RC 14.11

sigmasport.v02.pagecon.ath.cx

RC 14.11

10 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGøRING

10.3 BORTSKAFFELSE

Batterier må ikke smides ud som almindeligt

husholdningsaffald (jf. gældende miljøforskrifter)!

Batterier skal indleveres til særligt opsamlingssted

for forskriftsmæssig bortskaffelse.

elektroniske apparater må ikke smides ud som

almindeligt husholdningsaffald. Det udtjente produkt

bedes indleveret til kommunalt affaldsdepot.

94 www.sigmasport.com

LI

LI =

Lithium Ionen

More magazines by this user
Similar magazines