Inkasso - Capto

capto.dk

Inkasso - Capto

Hold styr på inkassosagerne

Inkassomodulet til Advo+ håndterer alle former for

inkassorelateret forretning lige fra almindelig inkasso,

huslejeinkasso, pantsikret fordring og real kreditinkasso.

Fleksibelt og individuelt

Med inkasso kan man automatisere egne sagsforløb både

indenfor inkasso og andre sagstyper, der er kende tegnet

ved, at de gennemløber en række kendte faser.

Workflowet har bl.a. sin styrke i at kunne håndtere

mange små fordringer hurtigt og effektivt. Hver klient

eller sagstype kan således få sin egen sagsbehandling,

som er fuldt automatiseret.

Ubegrænsede antal fordringer

I inkassosager kan løsningen håndtere oprettelse af

et ubegrænset antal debitorer og hovedstole på den

enkelte sag. Sagskortet er logisk opbygget og benytter

Microsoft Dynamics NAV’s grundlæggende filosofi og

databehandling.

Modul til Advo+

Inkasso

Inkasso

Inkasso

Advo+ Inkasso er udviklet til advokater, der har behov for effektiv og hurtig behandling af en større

mængder inkassosager.

Salærer og gebyrer

For hver enkelt aktivitet i sagsforløbet kan man

selv opsætte egne salær- og gebyrregler samt tilknytte

forskellige dokumenter/rapporter til automatisk udskrivning.

På aktiviteterne kan opsættes regler for automatisk

udskiftning af salærkoder eller salærtillæg.

Samleafregning

I aktivitetsforløbet kan opsættes regler for, hvordan

inkassosager skal behandles i forbindelse med afregning,

herunder hvis kravet er uerholdeligt, delvist uerholdeligt

eller fuldt indgået.

På aktiviteterne kan opsættes regler for automatisk

udskiftning af salærkoder eller salærtillæg.

Experian og Debitorregister

Inkasso benytter Microsoft Dynamics NAVs åbne standarder

og understøtter derfor bl.a. kommunikation via internettet

med andre systemer, som f.eks. Experian (RKI) og

Brancheindsigt i system


Debitorregisteret, hvor alle data udveksles elektronisk

mellem systemerne.

Inkasso kan direkte indberette enkelte sager eller

flere sager ad gangen til såvel Debitorregisteret

som Experian (RKI). Endvidere kan Datavagt og

Kreditovervågning tilvælges.

Betalingsordninger og Nets (tidligere PBS)

Betalingsordninger kan beregnes automatisk ved sagsoprettelse.

De beregnede betalingsplaner kan udskrives

og ændres, hvis f.eks. debitor bevilges henstand 1

måned eller får sit afdrag midlertidigt nedsat.

Hvis man har en dataleverandøraftale med

Nets, er det muligt at oprette direkte integration

i forbindelse med betalingsordninger. Hvis man ikke

ønsker en Nets-aftale, kan betalingsordningerne

udskrive FI-kort.

Brancheindsigt i system

Inkasso

Capto har siden 1999 været blandt markedets førende leverandører af kvalificerede ERP-løsninger til advokatbranchen.

Flere af vores medarbejdere har enten juridisk uddannelsesmæssig baggrund eller erfaring. Vi kender vores kunders

ud fordringer og stiller vores store erfaringsgrundlag fra lignende installationer til rådighed.

Lejrvej 19 • 3500 Værløse • Telefon 4420 1010 • www.capto.dk

Vil du vide mere om Advo+

Kontakt os allerede i dag og hør, hvordan vi kan

hjælpe dig med at udvikle din forretning.

Ring til os på telefon 44 20 10 10 eller læs mere på

www.capto.dk

More magazines by this user
Similar magazines