Den 27. oktober 2012 kl. 18.30 - DcH Hjørring

dch.hjoerring.dk

Den 27. oktober 2012 kl. 18.30 - DcH Hjørring

SPORET

NR. 3 · SEPTEMBER 2012 · 36. ÅRGANG


2

SPORET SEPTEMBER 2012


Hvor tiden dog farer af sted… med dette

nummer siger vi goddag til efteråret og

farvel til sommeren, tja sommer og sommer

den har vi ikke set meget til…… men

trods alt er det da blevet til mange goder

aktiviteter med vore hunde.

Bladet kommer lidt forsinket denne gang,

grundet vi gerne ville bringe nyt om

udtagelse til DM.

Det er moderne med genbrug, så den trend

har vi også taget til os, nogle af Jer kan

måske huske, at en artikel eller andet stof

har været bragt før, men der kommer jo

også nye medlemmer til.

Angående ”Hvad må man ikke…” så er der

noget der siger mig, at den trænger til at blive

genopfrisket, jeg har været af sted på kurser

m. v hvor der bliver diskuteret, hvordan og

hvad man skal, eller ikke skal, så derfor får I

kære læsere artiklen endnu engang.

NYT FRA BLADUDVALGET

NÆSTE DEADLINE 1. november 2012

Mailes til : margitlarsen@stofanet.dk eller rikke@scan-design.dk

Nyt fra bladudvalget side 3

Nyt fra folket side 4

Ungdomsholdet side 6

At vide eller ikke at vide side 8

Racefart side 10

Naboens hun gør og gør side 14

Se her - vidste du det... side 15

Hundeloven side 16

Rør ikke min hund side 19

Hundens 12 bud side 20

Træningstøj til hunde side 21

INDHOLD

Som sædvanlig har jeg en bøn til Jer –

send nogle af Jeres oplevelser / historier til

bladet så vi alle kan høre om, hvad der sker

af sjove og gode ting.

Ak ja tør næsten ikke tænke på, at næste

gang jeg skal skrive her på siden, så er det

Jule – nummeret.

Husk også vores hjemmeside

www.dch-hjoerring.dk og vi er jo også

på Facebook http://www.facebook.com/

groups/44734786508/

På udvalgets vegne

Margit Larsen

Forside billede:

Pekingeseren Victoria, ejet af Fanny og Lenette.

Færdselsregler side 22

Hvalpetest side 23

Slut med det gyldne halsbånd side 24

Husk lokal konkurrence side 25

Rally stævne side 26

Efterårsfesten side 27

DM - holdet 2012 side 28

DKK lydighedsprøver 2012 side 32

DCH konkurrencer 2012 side 33

DCH konkurrencer 2012 side 33

Telefon og mail liste side 34

Redaktionen gør opmærksom på, at indholdet i bladets artikler ikke altid

giver udtryk for foreningens offecielle holdning.

SPORET SEPTEMBER 2012 3


4

Så er sommeren ved at køre på det sidste.

I skrivende stund er udtagelserne til DM 2012

gjort op, og i år deltager ikke mindre end 13

hunde fra HCH i Danmarksmesterskaberne

den 22. og 23. september. Vi deltager med

hundeførere i både C, B, A og E-klassen samt

i Sporhundeprøver og IPO. Flot.

Nordisk Mesterskab afholdes i år i Norge i

samme weekend, og her er vi repræsenteret

med Rene Bertelsen i eftersøgningsgruppen.

Vi ønsker alle held og lykke med

mesterskaberne.

Igen i år har vi haft DM træning, for de

hundeførere som havde en rimelig chance,

for at blive udtaget til DM.

Mange tak til de instruktører som har brugt

tid og energi på dette.

Vores Rallyafdeling kører rigtigt fint, og

hundeførerne er nu så dygtige, at de begynder

at vinde præmier til udenbys konkurrencer.

Dejligt.

DKK´erne træner flittigt, og næsten hver

aften er der aktivitet på DKK pladsen.

Også her hentes mange fine resultater hjem,

enten via venskabskonkurrencer, via DKK´s

kydighedsprøver eller via specialklubberne.

Vi er også nogle, som brugte vores ferie i uge

28 i Vandel på det årlige Vandelkursus, enten

som instruktør eller som hundefører.

Hvis man kan lide regn, var det en uge lige

efter hjertet. Dog havde vi, som godt kan

undvære regn i flere dage, også en god uge,

med træning hver dag og masser af socialt

samvær med andre hundefolk fra hele landet.

NYT FRA 3 I 1 UDVALGET

SPORET SEPTEMBER 2012

Kan man ønske sig mere. Så har du lyst til

at bruge en uge på et "højskoleophold"

med hundetræning i fokus, så hold øje med

tilmelding i landsbladet til næste forår,

eller kig forbi deres hjemmeside www.

vandelkursus.dk.

Igen i år havde vi opsyn på Dyrskuepladsen

til dyrskue. Der skal lyde en stor tak til dem,

som satte tid af til det, samt til Gitte Gerth

som stod for at finde og fordele personerne.

Skt Hans aften blev traditionen tro, afholdt

i klubben med grill (alt hvad hjertet kan

begære). Her kunne vi godt have været lidt

flere, der var enkelte tomme stole, måske

den du skulle ha siddet på?. Men vi andre fik

rigtig god mad, som Lene (vores arbejdsbi)

stod for.

Men nu skal vi jo ikke tro at alt er lutter idyl.

Den som har holdt fest i foråret, har ikke

afleveret de tallekner (ca. 40 stk.) som man

har lånt. Men det er jo nok en fejl. Kantinen

har måtte købe nye. Øv de penge kunne

sikkert være brugt på noget andet til klubben.

Et andet suk fra kantinen er, at krus m.m.

er til dem som køber kaffe/the i klubben.

Engangsservice er dyrt, og derfor beregnet til

dem som køber kaffe m.m. i klubben.

Husk det er os alle, som har glæde af de

penge, som kommer ind via vores kantine.

Bestyrrelsen har besluttet, at alle der træner

eftersøgning (Forholdsvis A og E-hunde) skal

bruge selvlysende gult dækken på hunde, så

alle der møder en løs DCH-hund i skovene,

kan se den er under træning.

Vi mangler stadig skov/engarealer til vores


eftersøgningshunde, så kender du til nogle

arealer, der må benyttes, så kontakt endelig

Elke Reimer som står for vores arealer.

Det andet hold hvalpe/kursushunde har været

til prøve, og hvilke resultater. Alle bestod.

Flot, både af hundeførerne, men også en

stor tak til vores dygtige hvalpetrænere,

HVASserne for godt arbjede.

I år har vi forsøgt os med at starte hvalpe hold

op, når der var nok til et hold.

Det er i vores interesse, at få fat i hundene

mens de endnu er hvalpe, så de bliver godt

Formand

Poul Graversen

NYT FRA 3 I 1 UDVALGET

Bestyrrelsesmedlem

Liselotte Nielsen

præget fra start. Et andet aspekt er, at det

jo er i klubbens interesse at kunne tilbyde

hvalpekurser inden for en rimelig tidsramme.

Træningsudvalget har besluttet at rokere

lidt rundt på vores nuværende interne

træneruddannelse, og den skal lige

finjusteres, inden vi kan melde det endelige

resultat ud. Vi håber, med den nye optimerede

interne uddannelse, at flere i vores forening

kunne finde det spændende at tage en

træneruddannelse, og hermed hjælpe med

at uddanne nogle sociale, lydige, dygtige og

glade hunde og hundeførere i Hjørring og

omegn.

Træningslederudvalget

Marianne Aakjær

SPORET SEPTEMBER 2012 5


6

Nysgerrig som jeg jo er – når det

gælder stof til vores blad – havde

jeg aftalt besøg på en træningsaften

hos Ungdomsholdet mandag d. 20.

august. Der var bare mange aktiviteter

i klubben denne aften, men jeg fandt

dem da nede ved bålpladsen.

Mødregruppen sad bænket midt i det

hele, med besked på at holde mund, jeg

fik en sludder med dem, for ok de måtte

da godt snakke lidt stille sammen.

Der er ca. 10 unge, som træner flittigt

med deres hunde, de har været af sted

UNGDOMSHOLDET

SPORET SEPTEMBER 2012

til en enkelt opvisning til en byfest i

Vejby, tur til stranden og det Blå Ishus

med hundene er det også blevet til.

Træningen denne aften var delt op i 2

hold, sådan at de helt nye som ikke har

gået DCH, trænede for sig selv. Efter

træning er der kaffe i klubhuset, det

står Mødregruppen for, MEN de sidder

for sig selv, så de unge kan få lov at

hygge sig uden deres indblanding!

Lidt foto fra holdet…….

Margit


UNGDOMSHOLDET

SPORET SEPTEMBER 2012 7


8

AT VIDE ELLER IKKE AT VIDE

At vide eller ikke at vide...

Jeg har været gift i mange år. Godt

gift som min gamle mor vil sige, men

i nogle situationer kan det da godt -

kortvarigt - være lidt anstrengt.

Hun arbejder på en skole. Under en

tur i plantagen med børnene havde de

fundet en del af et skelet, og vel kommet

hjem blev jeg udæsket et svar: "hvad

er det for en knogle og hvad for et dyr

kommer det fra?"

Det var ikke så vanskeligt at se, at der var

tale om et bækken, og jeg var også ret

sikker på, at det stammer fra en kat.

Og hvad sker der så? Ja, vel kommen hjem

fra arbejde igen siger hun så konstaterende:

"Det var altså ikke et bækken fra en kat.

Vi har et skelet på skolen, og bækkenet er

ikke næææer så stort"

Eller med andre ord:

1: hun satte spørgsmålstegn ved min

ekspertise

2: hun tog ikke højde for, at katte findes

i mange størrelser

3: hun tog ikke højde for, at indenfor

biologien findes der sjældent en færdig

facitliste med helt tydelige svar

- noget hun iøvrigt har til fælles med en

del kunder.

Jeg har efterhånden været i faget i

mange år. I mine første år var det

ikke usædvanligt med kollegaer (ikke

i dette område selvfølgeligt), som på

flere meters afstand af patienten kunne

konstatere, at den havde nyresvigt,

sukkersyge eller noget andet.

SPORET SEPTEMBER 2012

Personligt er jeg glad for, at sådant ikke

længere finder sted.

Det er på ingen måde rimeligt overfor

hverken patienten eller kunden, og

forudsætter da også en urokkelig TRO

på dyrlægen, mere end egentlig viden.

I sidste uge havde vi en patient som

efter klinisk undersøgelse, røntgen,

henvisning til anden klinik, blodprøve

undersøgelse, CT scanning og

undersøgelse af ledvæske fik diagnosen:

ledbetændelse af ukendt årsag.

I dette tilfælde gik det måske lidt for

vidt, men alt foregik efter ejers ønske

og accept. Ejer er forøvrigt meget

interesseret og vidende på området.

Situationen viser iøvrigt også, at på

trods af at al tilgængelig teknik, viden

og erfaring bliver taget i anvendelse, er

det altså ikke altid muligt, at komme

med en fuldstændig klar og tydelig

diagnose.

Ærgerligt, men sandt - og troværdigt.

Ikke alle kunder - og ægtefæller -

accepterer at vi ikke ved alt. Den

ufattelige mængde viden, som findes

på nettet med alvidende personer på

diverse chatsider, kombineret med

de ufejlbarlige mennesker på diverse

CSI laboratorier på TV3, kan gøre

det vanskeligt at tro, at der ikke altid

findes en endelige diagnose eller en

helbredende behandling.

Det er dejligt med vidende kunder,

og det er ofte en hjælp når der skal

orienteres om de muligheder der


AT VIDE ELLER IKKE AT VIDE

eksisterer - men husk nu at alt ikke er

sort eller hvidt.

Som bekendt var der en meget klog

mand, som for rigtig mange år siden

sagde: ”Jo mere jeg ved, jo mere ved

jeg, at jeg intet ved” (Sokrates)

NB: vi ved nu en del alligevel :-)

Flemming Myrup

Hjørring Dyrehospital

Jens Peter Palmblad

Fuglsigvej 58 . 9800 Hjørring

Tlf. 96 23 97 98 . Fax 96 23 97 97

www. vendelbocykler.dk

www.brunderdyrehospital.dk

SPORET SEPTEMBER 2012 9


10

DRAGE-HUNDEN VICTORIA

Vi er blevet opfordret til at fortælle om

”vores” race: Pekingeseren.

Vi er Fanny på 11 år og hendes mor

Lenette.

Vores valg af Pekingeseren er taget ud

fra, at vores nye familiemedlem skulle

ligne resten af familien - altså….. Vi

opdrætter racekatte – de langhårede,

fladsnudede Persere, og en Schæfer

ville jo føle sig udenfor. Mor Lenette

er vild med pelspleje, så Pekingserpelsen

var tiltrækkende.

Vi ville have en lille familiehund, som

ikke krævede træning eller meget motion.

Jeg gjorde et par overvejelser

mere: Det skulle IKKE være et

udstillingseksemplar, da jeg IKKE

ville friste mig selv til mere udstilling/

avl. På det område har vi kattene.

Vi begyndte at kikke efter hvalp, og

fandt et kuld helt i Hvide Sande, som

kun var 6 uger gamle.

Det var et ”familie-kuld”, og ikke en

opdrætter. Vi tog turen helt til Hvide

Sande for at KIKKE.

RACEFART

SPORET SEPTEMBER 2012

Den sommerdag hoppede kuldet på 6

os i møde. Skønne socialiserede hvalpe,

som var opvokset som familiedyr. Lille

tykke Victoria vraltede bagefter Fanny,

så Victoria valgte OS.

Vi måtte jo forlade hende igen den dag,

og tage turen igen nogle uger efter, da

hun var chippet og vaccineret og klar

til at forlade sin mor.

Fanny havde selv sparet op, og jeg

havde bestemt mig for at tage et

grundlæggende hvalpekursus med

hende.

Her gik tingene så i en lidt anden

retning, end ”præsten havde prædiket”,

og vi stiftede bekendtskab med DCH,

Hjørring. Noget vi aldrig har fortrudt,

og varmt anbefaler alle nye hundeejere,

vi kender.

Fanny ville SELV gå med hende på

hvalpekursus. Vores dygtige træner

Jeanette, synes det var fint, og JEG

måtte LOVE at holde mund på

sidelinien.

Det viste sig hurtigt, at vores stamtavleløse

Pekingeser som ikke lever op til

nogen som helst udstillingsstandarder,

ELSKER at arbejde og gør påstanden

om at Pekingeseren ikke kræver motion

til skamme.

Således tilbragte jeg en kold vinter

som tilskuer mellem træerne, til

hvalpeholdets træning.

I december 2011 bestod ”mine piger”

hvalpetesten med glans, og blev nr. 6

ud af 63 hunde.

Både Fanny og jeg havde ingen tvivl


om at fortsætte, og det blev med Rally.

Det HELT rigtige valg til parret, som

elsker deres træning, og allerede har

stillet op i første konkurrence, og den

næste kommer snart.

Sideløbende med Rally, går Fanny og

Victoria på ungdomsholdet. Det nyder

de også, men er desværre nød til at

stoppe, da Fanny også går til dans, og

nu er startet i 5. klasse, så lektier skal

også passes.

Jeg kan på grund af en fremskreden

alder ikke fortsætte på ungdomshold,

og Rally skal jeg overhovedet ikke

blande mig i.

Det eneste JEG kan gøre, er at vaske

Victoria før konkurrence, som en

udstillings-perser skal vaskes til

udstilling – så tager hun sig i al fald

godt ud… men se – DET er en helt

anden historie, som kun Rally-folkene

kender.

Vi vil starte med lidt facts om

pekingeseren, før vi fortæller lidt om

dens specielle historie:

Pekingeseren er en stolt, rolig selskabs-

og familiehund. Den kræver ikke

RACEFART

meget motion, men elsker en gåtur.

Størrelse: Hanner: maks. 6

kg. Tæver: maks. 5,5 kg.

Pels: Lang, lige med rigelig manke.

Tyk underuld. Pelsen kræver en del

pasning.

Historien

Som navnet fortæller, stammer

Pekingeseren fra Kina (Peking), hvor

den har levet i årtusinder.

Buddha var ifølge historien omgivet

af små hunde, som ved trusler

forvandlede sig til løver. Den blev den

betragtet som hellig, da man mente,

at den kunne mane onde ånder væk.

Den har levet et luksus liv hos

kejseren, dog var det i Tao Kvang

perioden fra 1821 til 1851, at avlen

på Pekingeseren nåede sine højder

indenfor murene i Den Forbudte By.

Det var først under invasionen af landet

i 1860, at omverden fik kendskab til

Pekingeseren.

Pekingeseren har i årtusinder set ud

som den gør i dag, og hvilken anden

race kan sige det om sig selv.

Den var før vores tidsregning fuldt

færdigudviklet, og betragtedes allerede

da som en hellig hund.

Pekingeseren blev avlet, så den lignede

det kinesiske hellige væsen kaldet

"Foo"/"Fu".

Dette væsen er en blanding mellem

"Den hellige løve", "Den hellige abe"

og "Den hellige drage".

Et fantastisk væsen som beskytter

hellige indgange på alle livets planer.

SPORET SEPTEMBER 2012 11


12

Derfor ser man dem ofte sidde i par

som statuer foran østlandenes templer

og hellige bygningsværker.

Pekingeseren er en af de ældste

hunderacer fra østen. Der findes beviser

på, at små firkantede "Foo-Hunde"

levede så tidligt som i anno 1760 f.Kr.

Sagnet om pekingeseren

Der var engang en løve, som havde

forelsket sig i en abe, men aben ville

ikke have den, fordi den var for stor.

Løven gik til en af Buddhas disciple,

og græd over sin skæbne.

Du skal opgive din styrke, og jeg vil

gøre dig lille, sagde han, og løven

godkendte det med glæde.

Da aben erklærede sin kærlighed, var

løven glad.

Det store offer løven gjorde for

kærlighedens skyld, gjorde dybt

indtryk på disciplen, og han gav løven

lov til at beholde sit mod, sin kongelige

værdighed og lovede den, at den aldrig

skulle drives til at jage på grund af sult,

men at den og dens børn skulle fodres

med det bedste fra de riges bord.

Dens børn skulle få de små abers

gode humør, ingen bekymringer

have, men tværtimod leve lykkeligt.

Løven og abens børn blev kejserens

Pekingesere.

Pekingeseren hørte til i templer og

andre gudehuse ,og de små hunde

evnede at holde onde ånder borte. Da

man, ca. 400 år før vores tidsregning,

RACEFART

SPORET SEPTEMBER 2012

indførte en ny statsregion i Kina, der

ikke kunne acceptere hellige dyr,

så blev der gjort en undtagelse med

Pekingeseren, denne lille "kæmpe" var

stadig et helligt dyr, der holdt onde ånder

væk. Pekingeseren fortsatte derfor

med at være åndemaner og lykkedyr.

Pekingeserens skal se så skræmmende

ud som muligt, og i kropsform skulle

hunden ligne en drage.

Da buddhismen indførtes i Kina, blev

løven det hellige dyr, men kineserne

vidste ikke hvordan sådan en så ud,

så dragehunden blev til en løvehund,

med sin store krave, kæmpemanke

og det lille smalle bagparti, med

den store buskede hale over ryggen.

Pekingeseren klarede bare det hele.

De små hunde ansås for at være så

enestående, at kun kejseren og hans

familie måtte omgås dem.

De flyttede ind i den forbudte by, og

levede der hos skiftende kejserfamilier,

med en hel hær af særlige tjenestefolk,


hvis opgave det var at opvarte de

guddommelige og kejserlige løvehunde.

De skulle under dødsstraf sørge for at

ingen "almindelige" mennesker udenfor

den forbudte by fik fat i en løvehund.

Blev en ikke kongelig taget i at eje en

løvehund blev han straffet med døden.

Derfor kendte resten af verden

næsten intet til Pekingeseren før

englænderne i 1860 stormede kejserens

Sommerpalads, hvor kejserinden

blev dræbt, selvom hendes løvehunde

forsvarede hende.

Der overlevede 5 hunde fra dette

drabelige slag, og disse blev ført til

England, hvor 2 af disse blev givet til

Dronning Victoria, og de andre blev

fordelt mellem kongelige engelske

familier.

Fra disse 5 og enkelte senere af

Kina udsmuglede hunde stammer

de Pekingesere vi har i dag.

Racen har altid været speciel og gennem

århundrede blandt de kostbareste

hunde, man kan eje.

Den er af de kinesiske kejseres

opdrættere, skabt til et liv i luksus, og

måtte ikke være i stand til at bevæge sig

hurtigere, end at en kinesisk prinsesse,

på sine stakkels snørede fødder kunne

følge den, under sin tur i den lille

paladshave i den forbudte by.

Vi er sikre på, det ville være svært at

følge med Victoria på snørede fødder.

RACEFART

Regler for Pekingeser ejere

1) Hunden skal luftes mindst 10 gange

i døgnet.

2) Hunden skal have mad ved bordet -

så den ikke føler sig udenfor.

3) Hunden skal sove i "mors & fars"

seng.

4) Hunden skal ligge i husets bedste

stol.

5) Kødben og godbidder skal

forefindes over hele huset.

6) Skæld ikke ud hvis den "gør" på

tæpperne, men fjern disse - det gør det

hele nemmere.

7) Dens kurv bør altid dufte godt.

8) Hunden skal bæres når det regner

og have en smart regnfrakke på.

9) Hunden skal børstes og soigneres

hver dag - så den ikke bliver til grin

over for andre hunde.

10) Hunden bør bære "Bling Bling",

thi den er selv en diamant.

…(VI har ikke opstillet dem, men

følger dem bare..).

Hilsen Fanny, Victoria og Lenette

SPORET SEPTEMBER 2012 13


14

NABOENS HUND GØR OG GØR...

Naboens hund gør og gør i timevis. ……..

Men hvad kan du stille op?

- Hundeloven siger, det er ejerens pligt at sørge for, at hunden ikke forstyrrer nabolaget. Loven

siger også, at hvis hundeejeren ikke lever op til sit ansvar, kan man henvende sig til det lokale

politi, som kan pålægge ejeren at holde hunden lukket inde eller - hvis det ikke hjælper - at lade

hunden fjerne. Der er ikke faste retningslinjer for, hvor grelt det skal være, før hundeejeren får et

påbud. Men praksis viser, at der skal en del til. Det skal så ikke være en sovepude, for ikke at gøre

noget. Hvis man ser på de konkrete sager, der har været i de senere år, er hovedreglen, at der skal

være tale om vedvarende gøen eller tuden i både halve og hele timer – kort sagt, stort set hver dag.

Det er heller ikke tilstrækkeligt, at kun enkelte naboer føler sig generet, det kan være svært og

ressourcekrævende at løfte bevisbyrden for politiet.

Derfor er det bedste at snakke med naboen. Her er det utrolig afgørende, at man er meget venlig og

imødekommende, og i det hele taget holder kommunikationen på sin egen banehalvdel. Altså ikke

noget med: »Nu kan det fandeme være nok. Din hund står der og gør i timevis. Det er simpelthen

ikke til at holde ud.«

I det øjeblik, man siger sådan, er man i gang med at angribe - og i det øjeblik, man angriber, går

modparten i forsvarsposition, siger privatpraktiserende psykolog Mette Holm, der konkret råder til,

at sætningerne starter med "jeg" og tager udgangspunkt i en selv.

Man kan fx sige: "Undskyld, jeg forstyrrer. Men jeg har det sådan, at det faktisk er lidt forstyrrende

for mig, når jeres hund gør så længe ad gangen. Det er en rigtig sød hund, og jeg har lidt ondt af

den, når den gør så meget".

Man skal lade den anden forstå, at man synes, at naboen er et sødt og ordentligt menneske, der bare

ikke har tænkt sig om i forhold til, hvordan naboens liv er. Det gør en stor forskel at tale til det

laveste i folk i stedet for at tale til bedste. Hvis man gør det sidste, er de fleste mennesker sådan

indrettet, at de vil undskylde forstyrrelsen.

En hund, der står og gør hele dagen, har det rigtig dårligt. Her bør hundeejeren tage en snak med en

dyrlæge eller Ring til konsulenttjenesten på tlf. 46 32 74 74 og få henvisning til den nærmeste af

DcHs´ hundekonsulenter om, hvad der kan være årsagen. Det kan være, at hunden skal i behandling

for separationsangst, eller at ejeren skal stimulere hunden bedre, så den stopper med det, Hvis

hunden gør, fordi posten kommer, eller fordi folk går forbi ude på vejen, er det en naturlig adfærd

for mange hunde, der på den måde forsvarer sit territorium. Så hvis din hund gør, så tænk på

naboen, gør noget før der kommer klager, vi er selv så glade for vores hunde, at vi måske

ikke tænker over, hvad omgivelserne tænker.

Poul Graversen


SPORET SEPTEMBER 2012
Se her – vidste du det……..

Fra d. 17. august kan du ringe 1812, hvis du opdager dyr, som er kommet til skade i trafikken eller på anden

vis er i nød. Fx en hund i en parkeret bil på en varm sommerdag eller en kasse med efterladte killinger på en

parkeringsplads. Eller du er så uheldig at have påkørt et dyr.

Dyrenes Vagtcentral er døgnet rundt bemandet med kompetente medarbejdere, så dyrene altid vil kunne få

hjælp så hurtigt som muligt.

Vagtcentralen samarbejder bl.a. med Falck, vildtplejestationer, dyreinternater, politiet, kommunerne samt de

200 kredsformænd, der arbejder frivilligt for Dyrenes Beskyttelse.

Der dog understreger, at vagtcentralen ikke tager sig af dyr, der har en ejer, medmindre dyret er i nød og

ejeren ikke er til at finde. Man kan heller ikke ringe til 1812, hvis familiens hund har brækket benet. Det er

en del af det ansvar, der følger med, når man anskaffer sig et dyr.

Nummeret til Dyrenes Vagtcentral er 1812.


SE HER - VIDSTE DU DET...

STØT VORES ANNONCØRER

- DE STØTTER OS


SPORET SEPTEMBER 2012 15


16

Hvad må man ikke? Hvad skal man?

Hvad siger loven? OG hvad koster

det, hvis man gør noget forkert?

Det nye hundelov trådte i kraft 1. juli

2010 - og ud over det meget omtalte

forbud mod forskellige kamphunde -

er reglerne blevet strammet kraftigt op

for alle andre hunderacer. Det er alt

fra manglende mærkning af hunden

til manglende brug af mundkurv, som

kan give hundeejerne et økonomisk

smæk. Og bøderne kan mærkes i

pengepungen.

Hold da op, det er besværligt, hvis

man vil være en lovlydig hundeejer,

og det vil vi jo. Jeg har brugt megen

tid på at finde ud af, hvad og hvordan

og hvornår man kan risikere at få en

bøde. Ringede til politiet, det tog tid

- da jeg først var sluppet igennem tryk

1 for .. 2 for o. s. v, og endelig fik et

”menneske” i røret, så blev det rigtig

sjovt, blev stillet rundt og rundt, ingen

af de kære betjente vidste noget om

lov / bødeforlæg om hunde.

Endelig lykkedes det, en betjent som

selv havde hund, var inde i lovene!!!

Undrer mig bare over, hvordan de er

i stand til at give bøder, når de ikke

aner, hvad de skal udskrives for – det

kunne jeg ikke få tydeligt svar på!

Nå men til sagen

Man starter med at anskaffe en hund.

Man skal sørge for at hunden, fra

den er 4 måneder gammel, er mærket

HUNDELOVEN

SPORET SEPTEMBER 2012

og registreret, samt bærer halsbånd

forsynet med et skilt, der angiver

besidderens navn og adresse.

• Manglende mærkning og

registrering efter 8. uge: 2000 kroner

• Manglende hundetegn: 1000

kroner NB! Der skal stå navn og

adresse på ejeren, telefonnummer er

ikke tilstrækkeligt.

• Manglende ansvarsforsikring:

3000 kroner

Det kære kræ skal nemlig også

forsikres – her tænkes kun på

ansvarsforsikring.

Når hunden er mærket – registreret –

har fået hundetegn – forsikringen er

tegnet, så er man klar til at tage den

med på en køretur men hov:

• Hvordan skal hunden placeres

i bilen??? Nu er den pludselig ikke

et levende væsen, men et stykke

gods og som sådan er der kun den

betingelse, at den ikke må være til

gene for chaufføren under kørslen.

Altså alt det der med seler, bure,

gitter o. s. v det er kun for hundens

sikkerhed og vores, hvis den under en

katastrofeopbremsning bliver smidt

gennem bilen, men ingen lov eller bøde.

• Hvis hunden løber væk, så skal

man hurtigst muligt kontakte politiet

Samlet set kan det koste mange

tusinde kroner, hvis hunden løber væk.

Det er vigtigt, at man tager kontakt

til politiet på 114, så snart man finder

ud af, at hunden er væk. Hvis man

gør noget aktivt, kan der ses med


formildende øjne på det, så bliver den

betragtet som en herreløs hund og ikke

en strejfende hund

• Hvis sagen bliver meldt til

politiet, (altså af dem der har optaget

den) giver det typisk en bøde, og

oveni kommer udgiften til transport og

ophold.

• Optagning af en herreløs hund:

Skal en hund hentes og køres til et

internat, koster det: på hverdage: 400

kroner i opstart og 4,50 kroner per

kilometer. Aften og weekend: 600

kroner i opstart og 4,50 kroner per

kilometer. Ophold på pensionen: 95

kroner i døgnet.

Man kan jo håbe, at de som evt. finder

hunden, ringer til ejeren, så man selv

kan hente den, det må da være det

billigste.

• Strejfende hunde:

Herreløse hunde, der bider, her er

bøden minimum 4000 kr.

Manglende mundkurv efter påbud fra

politiet: 3000 kr.

NB! Ved gentagelse bliver der lagt 50

procent oveni bøden for alle førnævnte

overtrædelser.

Her skal lige indskydes, at det ikke

kun er muskel/kamphunde, der har

påbud om mundkurv, andre racer

kan også få påbud, hvis hunden har

været involveret i en episode, hvor

det skønnes, at den igen kan blive

aggressiv.

I HcH har vi et lille opslag i klubhuset,

som siger en del om dette, altså blandt

HUNDELOVEN

hunde i vores klub.

Blandt andet: træneren kontakter

klasselederen, og der kobles

konsulenthjælper på hunden. Anden

gang den bider under træning, hedder

det mundkurv.

Nu er vi endelig fuldt lovligt kørt ud

i naturen med vores hund, så kan den

rigtig få lov at løbe – eller kan den?

• Det tilladt at medbringe hunde

uden snor på veje og stier i det åbne

land (hvis der i øvrigt er åben for

befolkningens færdsel). Hunden

skal være under fuld kontrol, altså

skal ledsageren have tæt kontakt til

hunden, og den må ikke genere andre

folk, hunde eller det vilde dyreliv,

f.eks. ved at virke truende eller løbe

efter dem.

• En frisk tur på stranden er da

skønt men…

I perioden 1. april - 30. september

skal hunde føres i snor, og som en

konsekvens af stranddefinitionen

er det i dette tidsrum heller ikke

tilladt at lade hunden løbe løs på

den del af stranden, som overskylles

ved højvande. Det er dog tilladt at

hunden bader (uden snor), hvis det

foregår længere ude end den daglige

lavvandslinje, da dette område ikke

er reguleret af naturbeskyttelsesloven.

Der er som udgangspunkt fri

fladefærdsel for alle på søterritoriet.

Øh … men den må altså godt få en

svømmetur?

SPORET SEPTEMBER 2012 17


18

• Fra den 1. oktober til den 31

marts må man medtage løse hunde på

strandbredden, dog skal hunde

altid føres i snor, hvor der er

græssende husdyr f.eks. hvis en

strandeng, som afgræsses, ikke er

hegnet helt ned til vandkanten. NBL §

22, stk. 1.

klitfredede arealer er løse hunde

kun tilladt på den ubevoksede

strandbred (jf. NBL § 25, stk. 1), men

ikke på den bevoksede del, dvs. hvor

der f.eks. er marehalm. Dette forbud

gælder for alle, også for ejeren af

klitfredede arealer. Ejeren kan lovligt

medtage løse hunde på stranden og

give andre tilladelse til det samme

(Bek § 25, stk. 2), men altså ikke

indenfor den klitfredede, bevoksede

strandbred.

Pyha og hvordan finder man lige ud af

det? Og hvad koster det hvis hunden

er løs på et forkert sted??

Det sidste er åbenbart det, man kalder

et godt spørgsmål – kunne ikke få et

konkret svar – det vil være et skøn fra

sag til sag, og hunde strejfer jo ikke

hvis man er med! Såh..... det.

• Som ansvarlig hundeejer har man

da altid en "Høm-Høm" pose med.

Og ikke kun sådan for syns skyld nej man

bruger den, og rydder op efter sin hund,

men læs engang hvad jeg til min store

undren fandt ud af, har fået det bekræftet

også mundtligt fra den flinke betjent.

HUNDELOVEN

SPORET SEPTEMBER 2012

• Hundeejere kan være fuldstændig

ligeglade med, hvor deres hunde

efterlader deres ekskrementer.

For i modsætning til manges opfattelse,

så er hundeejerne ikke forpligtede til at

fjerne efterladenskaber.

Det påhviler hus/grundejerne, som kan

risikere en bøde, hvis ikke de holder

fortovet rent!

Jamen helt ærlig!!! Men min

opfordring skal dog lyde, gør som I

plejer, ryd op efter hunden.

Så lærte jeg igen en hel masse – håber

I alle kan bruge lidt af det

Margit Larsen

STØT VORES

ANNONCØRER

- DE STØTTER OS


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

RØR IKKE MIN HUND

Køb ForeningsEl og støt Hjørring civile Hundeførerforening

Hjørring civile Hundeførerforening er ForeningsPartner hos Energi Nord. Når du tilmelder dig ForeningsEl, støtter Energi Nord,

Hjørring civile Hundeførerforening med 2 øre/kWh, pr. husstand. Derudover får foreningen også en bonus pr. år, hvis du er ny

kunde hos os.

Men ny eller gammel kunde tilmeld dig / brug energi – masser af energi og støt HCH.

Konkurrencedygtig pris!

ForeningsEl er baseret på SpotPris. Prisen er variabel og fastsættes måned for måned. Vores erfaringer de sidste tre år har

været, at det giver en slutpris, der er flere ører billigere. Du kan følge prisudviklingen på energinord.dk.

Når du skifter til ForeningsEl overtager Energi Nord el-leverancen på din bopæl. Læs eventuelt mere på energinord.dk

Du kan tilmelde dig ForeningsEl på: http://energinord.dk/dk/kampagner/hjoerring_civile_hundefoererforening.htm

Skulle du alligevel fortryde dit valg af ForeningsEl, kan produktet og el-leverancen hos Energi Nord opsiges pr. løbende

måned + 30 dage.

Med venlig hilsen

Energi Nord

SPORET SEPTEMBER 2012 19


20

HUNDENS 12 BUD

Hundens 12 bud.

1. Mit liv varer kun ca. 15 år. Enhver adskillelse fra dig betyder sorg for mig. Tænk over det, når du

anskaffer mig.

2. Giv mig tid til at forstå, hvad det er, du forlanger af mig.

3. Gør mig tillidsfuld – du er hele mit liv.

4. Vær ikke vred på mig ret længe af gangen. Spær mig aldrig inde som straf.

5. Du har dit arbejde, dine venner og dine fornøjelser. Jeg har kun dig

6. Tal med mig. Selv om jeg ikke forstår alle dine ord, så forstår jeg, og er lykkelig, når din lyse

venlige stemme gælder mig.

7. Ved du, at jeg aldrig glemmer, hvordan man er imod mig?

8. Husk at tage plasticpose med, når vi går tur. Folk bliver rasende ikke på dig men på mig, hvis de

træder i mine efterladenskaber.

9. Før du slår mig – men slå mig aldrig, så tænk på at mine tænder med lethed kan knuse din hånd,

men jeg drømmer ikke om at bruge min magt.

10. Når du bliver irriteret på mig, fordi du måske selv har travlt, så tænk på, at jeg måske bare er træt,

har ondt i maven, eller måske bare er ked af det.

11. Tag dig af mig når jeg bliver gammel. Også du bliver gammel engang.

12. Vær god ved mig når jeg har det svært. Alt bliver lettere, når jeg har dig.

Jeg elsker dig af hele mit ærlige hundehjerte

SPORET SEPTEMBER 2012


TRÆNINGSTØJ TIL HUNDE

Nyt "træningstøj" til hundene. Selvlysende veste til A samt E-hunde

Bestyrelsen har vedtaget, at alle A og E hunde samt de B hunde der træner

eftersøgning, skal bære gul selvlysende vest, således at det tydeligt fremgår, at der

er tale om en hund i arbejde under kommando, og ikke en løs hund.

De hunde der er medlem af den landsdækkende eftersøgningstjeneste, kan bruge

denne vest, og ellers kan veste til hundene bestilles ved henvendelse til Elke Reimer,

konkurrenceudvalget.

Reglen træder i kraft efterhånden som vestene til hundene når frem til hundeførerne,

dog senest ved overgang til nye hold pr. november.

Fotomodel: Dorthe Stobberups Blacie - A-hund

SPORET SEPTEMBER 2012 21


22

Færdselsregler på træningspladsen

Tja sådanne regler har vi ikke og

dog……?? Jeg fik et lille nødråb for

ca.1 år siden, skrev om det, fint nok

men der er kommet nye til, så jeg tager

emnet op igen.

”Jeg går på et hold, som starter ret

tidligt. Vi starter som de allerfleste med

at gå en tur med mor eller far, så vi lige

kan få afmærket, at nu er vi her altså.

Alle har heldigvis en pose med, så alt

bliver samlet op…. Ingen problem.

Men nu kommer vi til problemet: Når

alle de andre hunde kommer midt i vores

træning, kunne de så ikke godt lade

være med, at gå ind over vores plads –

det er ikke nemt at koncentrere sig, når

Fido lige skal lægge sit visitkort, eller

snuse rundt bare et par meter fra hvor

mor siger, jeg skal dække, og blive der

- jeg må bare ikke blande mig.”

Og en anden ting

En lækker løbsk tæve kan totalt fordreje

hovedet på hanhunden.

Nogle er nemmere at lokke end andre –

sådan er det jo også hos Homo Sapiens

– ikke alle har indstillingen først

arbejde så fornøjelser. I den daglige

træning på pladsen har vi, på de hold

jeg træner, den aftale at de selvfølgelig

må komme, MEN de skal holde sig i

yderkanten, OGSÅ når de går forbi de

andre hold. Og vi skal vide at tæven er

løbsk!!

FÆRDSELSREGLER

SPORET SEPTEMBER 2012

Har man først én gang prøvet at gå f. eks

en Rally bane med en komplet idiotisk

hund, som man er færdig til at sælge

for højeste bud her og nu, og ikke fatter

hvad der foregår i hovedet på ens ellers

nogenlunde velfungerende hund – eller

ved træning med spring og feltsøg,

hvor hunden stopper på toppen af

springbrættet, snuser, slikker, smasker

og kommer IKKE med genstande,

næste hund opfører sig også bare…åh.

Indtil føreren af den første hund som

gik banen spørger: Åh…det kan vel ikke

være fordi min lille Sofie er i løbetid???

Jo det kan!!!!

Så er det dejligt med sådanne aftaler, så

alle får det optimale ud af træningen.

I Rally kan der fint sættes øve-skilte op,

og når alle har været banen igennem,

får de fristende damer lov at gå den, så

kan hanhunden lave noget træning lidt

derfra – hvis de kan koncentrere sig,

men ellers ødelægger det ikke noget,

de har jo fået deres træning.

Denne løsning fungerer fint og kan

varmt anbefales. Pelle´s mor

OG én ting mere

Jeg er ”ikke ryger” men alle der kender

mig, ved at jeg ikke har spor imod, at

folk ryger... MEN jeg har noget imod,

at de smider deres cigaretskod på

træningspladsen……

vil man ikke godt samle det op, ligesom

man samler op efter hunden?

TAK


HVALPETEST

Søndag d. 12. august var jeg igen til hvalpetest, altså for at tage foto og snakke med

de nervøse hundeførere.

En god dag men en dag med megen nervøs ventetid…. Det er jo ikke overstået, før

alle har været igennem testen, så der er god tid til at snakke om, hvordan mon nu

det gik, hvad mon dommeren mener o. s. v Og hvad vil man bagefter, er man blevet

bidt (af træningen) så man fortsætter i klubben, eller stopper man, og nyder livet

med en hund, som er klar til at begå sig i den store verden, sammen med far og mor.

TILLYKKE

Vi fik som sædvanlig 3 som fortjener

at komme i glas og ramme.

TILLYKKE

SPORET SEPTEMBER 2012 23


24

SLUT MED DET GYLDNE HALSBÅND

Slut med ”Gyldne halsbånd” i HCH.

Det er nu fortid i klubben, at man kan

blive udstyret med halsbånd.

Ak ja der kommer hele tiden nye

regler omkring hvad man må / skal /

kan med hensyn til halsbånd m. v til

hundene…… nå hov det jeg skal skrive

om, er halsbånd til os to-benede.

Se her:

Formand Poul havde æren af at give

Lene det gyldne halsbånd på.

Jeg tænker bare ud fra Lenes udtryk i

øjnene:

- er der ingen regler for dette halsbånd -

hvor meget må det være i kvæl - er der

pigge på???

Forvirret??

Her er hvad bestyrelsen har besluttet:

SPORET SEPTEMBER 2012

"Årets HCH'er"

Udnævnelse af årets HCH'er, som

var ment som en hæder til en person

i klubben, der laver et stort stykke

arbejde, lukker og slukker.

Da der de sidste år har været faldende

og manglende opbakning til at finde

denne person, har bestyrelsen besluttet

at udnævnelsen i forbindelse med

efterårsfesten, samt den lille årlige

samling af de personer der gennem

tiderne har modtaget titlen "Årets

HCH'er" ikke mere eksisterer.

Planchen over de personer der gennem

tiderne har modtaget hæderen, vil

stadig hænge i klubhuset.


HUSK LOKAL KONKURRENCEN

HUSK

LOKAL KONKURRENCEN

DEN 27. OKTOBER 2012

STØT VORES ANNONCØRER

- DE STØTTER OS

SPORET SEPTEMBER 2012 25


26

Rally stævne 8. og 9. september.

Vores Rally hold har været til

landsdækkende konkurrence i DCH

Dronninglund (Markedspladsen

Hjallerup)

Vi drog af sted lørdag, 6 hunde med

oppasserer og klubbens telt, vi tog

hjem for at sove, selvom vi var ved at

overveje at blive der – grundet diverse

ting der gik galt blev stævnet forsinket

ca. 1½ time… men pyt, når vi er af sted,

hygger vi bare, så tiden føles ikke lang.

Lørdag gav ingen præmier til os – så

det var vores træningsdag, søndag tog

vi da bare revanche!!!

Liselotte og Molly fik 2´pladsen,

Tove og Fie 3´pladsen i øvede. (hun

blev også "Øvede-Mester" og er nu i

Expert klassen) Tove og Oscar vandt

en lækker sovepude til Oscar for den

mest underholdende banegennemgang.

Og sidst men ikke mindst så blev vores

Fanny ”Begynder-mester”, der skal

tre gange bestået til for at rykke op fra

begynder klassen til øvede, det har hun

klaret på rekordtid først i Støvring med

91 point ud af 100 mulige, lørdag 92

og søndag 94. Men… men hun har jo

også trænet Rally siden marts måned!!

Vi har valgt at lade Fanny og Victoria

pryde et par ”frimærker”

RALLY STÆVNE

SPORET SEPTEMBER 2012

Tillykke til mit dygtige hold

– nyd billederne af de dygtige ”kørere”

Den stolte træner Margit


EFTERÅRSFESTEN

Efterårsfest

afholdes i Borgernes Hus, Uggerby

Den 27. oktober 2012 kl. 18.30 - 01.00

Prisen er kr. 175,-

(incl. dansk buet, underholding, musik & dans)

Der er bindende tilmelding senest 15. oktober 2012.

Tilmelding KUN på hjemmesiden

Betaling skal ske forud ved overførsel til konto 7366 - 170008-5

eller ved indbetaling i Jyske Bank

(Navn + fest som reference)

Vi håber på stor tilslutning,

og glæder os til en hyggelig aften

Med venlig hilsen

Festudvalget

SPORET SEPTEMBER 2012 27


28

Hjørring sender 13 hundeførere af sted

til DM d. 22-23. september, jeg var

en tur i klubben onsdag d. 12. for at

forevige dem. Der manglede 2 denne

aften, men pyt der var nok at holde styr

på alligevel!

Nerverne var så småt ved at indfinde

sig, der skulle trænes ekstra, praktiske

ting ordnes, som f. eks om alle nu havde

et sted at sove?? Diverse mobilnr. hvis

man ”bliver væk” eller bare skal ha´

fat i én, der ved noget om dette eller

hint….. mange ting skal gå op, inden

man er klar til at bestige skamlerne og

modtage pokaler!

DM - HOLDET 2012

Følgende deltager:

A-Klassen

Alfred Nielsen

SPORET SEPTEMBER 2012

B-Klassen

Michael Sørensen

Lisbeth Dissing Nielsen

Janne Gregersen

Martin Mejer Dissing

C-Klassen

Heidi Klitgaard

Klaus S. Poulsen

E-Klassen

Michael Dybro

Olav Larsen

Søren Ladefoged

IPO3-Klassen

René Otkjær Kristensen

IPOSPH-Klassen

Liselotte Nielsen

Uta Lorentz

Herfra skal der lyde

et StORt held og lykke


Aalborgvej/Birthesvej 2 · 9800 Hjørring · Tlf. +45 98 92 53 29 · Fax +45 98 92 15 05

Man får

nærmest lyst

... til at flytte lidt rundt på sine penge

[Ekstra Bladet]

Du kan hente Jyske Mobilbank nu

Sms mobilbank til 1222 (alm. sms-takst)

– eller tjek jyskebank.dk/mobilbank

og læs mere.

Nørregade 13 • Hirtshals • Tlf. 89 89 33 20

SPORET SEPTEMBER 2012 29


30

Aut. El-installatør Jacobsen & Nielsen

Alt i el-installationer:

• Om- og nybygninger

• Service og vedligeholdelse

• Fejlfi nding og optimering

• Energi og varmestyring

Buen 4 · 9800 Hjørring · Tlf. 98 92 68 45

JN.indd 1 18/11/08 12:09:52

SPORET SEPTEMBER 2012


ARION

Hundefoder

Et komplet kostprogram tilpasset hver fase i

din hunds liv.

Gør som John Bajlum flere

gange dansk mester

- brug Arion Premium!

Få altid hver 7. sæk gratis.

Få kr. 50.-

i rabat pr. sæk (15 kg)

gælder medlemmer

af DCH.

• Minimum optagelighed på 83%

• Indeholder mindst 30% kylling

• Ingen anvendelse af sojaprotein

• Skånsom mod hundens mave og pels

• Ingen tilsætningsstoffer

• Omega 3 & 6 fedtsyrer

• Altid fuld smags- og tilfredshedsgaranti

Bonnie Dyrecenter · Bispensgade 92 · 9800 Hjørring · Tlf. 98 92 44 51

SPORET SEPTEMBER 2012 31


32

DKK LYDIGHEDSPRØVER 2012

Dato Frist Sted Arrangør Dommer 1 Andet

08/06 *) 05/05 Nyborg Dansk Scharpendoes

klub

09/06 *) 14/05 Holstebro DKK Kreds 9 Erhard Jørgensen

30/06 *) 21/05 Vilhelmsborg Papillon - Phaléne

Klubben

SPORET SEPTEMBER 2012

Erling Olsen Kun for egen race

Erhard Jørgensen

29/07 *) 16/06 Sæby Beagle Klubben Laila Lysdal Kun for egen race

19/08 *) 09/08 Rørdalsvej 103

9000 Aalborg

Dansk Terrier klub Wagn Johansen

19/08 *) 05/08 Vejen DKK Kreds 4 Meddeles senere

25/08 Spøttrup, Kulturhal,

Nørremarken 1,

Rødding

7860 Spøttrup

Dansk Kennel Klub

Kreds 9

25/08 Sulbæk, Sæby Hundeførerforeningen

Vendsyssel

01/09 *) 31/07 Hesselager Dansk Berner

Sennen klub

09/09 *) 05/08 Langeskovvej 37

8370 Hadsten

Dværgschnauzer

klubben

15/09 *) 13/08 Vejen DKK Palle Bergsø, Laila Lysholm

Merete Iwers,

Prøveleder Eliteklassen

Erhard Jørgensen

16/09 *) 13/08 Vejen DKK Palle Bergsø, Laila Lysholm

Merete Iwers,

Prøveleder Eliteklassen

Erhard Jørgensen

22/09 09/09 Sæby DKK Kreds 7 Laila Lysdal

23/09 27/08 Skovengen 72,

7700 Thisted

29/09 Sulbæk, Sæby Hundeførerforeningen

Vendsyssel

DKK Kreds 9 Wagn Johansen

18/11 *) 04/11 Brørup DKK Kreds 4 Meddeles senere

*) = efter dato betyder tilmelding til prøverne skal ske via DKK´s hundeweb

OBS: Lydighedsprøver øst for Storebælt er ikke medtaget i kalenderen

Danmarksmesterskaberne i

lydighed.

Kun for udtagne ekvipager

Egne Venskabskonkurrence

Marianne Jensen Kun for egen race

20 års

jubilæumsarrangement


DCH KONKURRENCER 2012

DATO LOKALFORENING SIDSTE TILMELD AKTIVITET

31/03 Hjørring 16/03 C+B+A+E+Rally

14/04

14/04

20/04

20/04

Nibe

Aalborg

Sydthy

Støvring

30/03

30/03

06/04

06/04

C+B

Agility

C+B+A (A max antal)

Agility

28/04 Vesthimmerland 13/04 C+B+A+E

05/05 Hadsund 20/04 C+B+A

12/05 Lindholm 27/04 C+B+A

19/05 Kongerslev 04/05 C

02/06 Brønderslev 18/05 C+B

09/06 Vesthimmerland 25/05 C - Drive In

23/06 Thisted

08/06 C+B+A+E

23/06 Hadsund

08/06 Agility + Rally

24/06 Hadsund

08/06 Agility

30/06 Støvring 15/06 Rally

07/07 Sæby 22/06 C+B

11/08 Støvring 27/07 C+B Drive In

25/08 Aalborg 10/08 C+B+A

01/09 Skagen 17/08 C+B+A+E

08/09 Dronninglund

24/08 C+B+A+E+Rally+Agility

09/09 Dronninglund

24/08 Rally+Agility

22-23/09 Grindsted - Billund DM

13/10 Frederikshavn 28/09 C+B+A+Agility+IPO

Alle konkurrencer i kreds 1 er landsdækkende.

Husk on-line tilmelding på

www.dch-hjoerring.dk

STARTGEBYRER:

C-B-A-E kr. 125 - 140 - 145 - 150

SPH-IPO kr. 150

Rally, 1. start kr. 100

Rally, 2. start kr. 75

Nordiske konkurrencer op til arrangerende klub

Se yderligere informationer og priser på www.dch-hjoerring.dk

SPORET SEPTEMBER 2012 33


34

TELEFON & MAIL LISTE

NAVN UDVALG, tRÆNER M.M. tELEFON EMAIL

Bestyrelses medlemmer:

Poul Graversen Formand for HCH 29 70 16 59 poulgraversen@gmail.com

Elke Reimer Formand for Konkurrenceudvalget.

DCH Træner

SPORET SEPTEMBER 2012

98 91 02 84

30 54 89 03

elca@has.dk

John Bermann Næstformand for HCH - DCH Træner. 60 24 61 26 berman@stofanet.dk

Kirsten Bjerre Hansen Formand for Materialeudvalget 61 74 08 12 kbjerreh@gmail.com

Liselotte Nielsen DCH Træner/Sabbat

98 94 98 85 liselotte@has.dk

Sekretær - Konkurrenceudvalget - Træningslederudvalget 23 32 20 63

Lisbeth Dissing Bestyrelsesmedlem 22 16 49 73 lisbethdissing@nordfiber.dk

Kontaktpersoner/Holdansvarlige:

Eva Dybro Kasserer - DCH Træner 98 97 71 52 evaogmichael@sport.dk

Lisbeth Dissing Hvalpe/Begynder ansvarlig 22 16 49 73 lisbethdissing@nordfiber.dk

Margit Larsen Rally ansvarlig/træner

29 28 46 04 margitlarsen@stofanet.dk

Formand for bladudvalget

picasaweb.google.com/pellemor.larsen

Marianne Aakjær Formand for træningslederudvalget

DCH Træner - Rally Træner - Kredsinstruktør - Konsulent

28 96 10 90 maagabie@gmail.com

Mette Kjeldgaard DKK kl. II-III-E ansvarlig.

DKK Træner

21 29 11 30 pk-hjoerring@post.tele.dk

Torben Mejer IPO ansvarlig.

98 95 83 07 torben.mejer@dlgmail.dk

IPO Træner.

40 87 03 71

Tove Johansen DKK kl. I ansvarlig.

DKK Træner.

27 63 79 26 tove_johansen@hotmail.com

Udvalgsmedlemmer, Trænere m.m.:

Alfred Nielsen DCH Træner 98 97 55 03 98975503@pc.dk

Allan Iversen DCH Træner - Kredsinstruktør -Dommer i HCH 98 93 14 13 sannaogallan@post.tele.dk

Annette Hjalf DCH Træner 40 15 80 11 jsah@mail1.stofanet.dk

Anette Larsen DCH Hvalpeassistent 98 90 10 27 alyoshi@live.dk

Anne-Marie Jacobsen DCH Hvalpeassistent 61 26 37 11 annemarie.j@post.cybercity.dk

Bente Sørensen DCH Træner 40 33 09 60 bente@tverstedflis.dk

Birthe Nørgaard DCH Træner 40 89 17 10 birthehouen@hotmail.com

Bjørke Madsen Dommer i HCH 98 42 74 44 bjoerke_m@mail.dk

Brian Jensen DCH Træner 22 90 39 57 brian.jensen@beskedboks.dk

Børge Nielsen DCH Træner 98 92 40 19

Camilla Brasted DCH Træner 27 59 34 76 brasted_1@hotmail.com

Finn Jørgensen IPO Træner/ Sabbat 98 94 24 34 horne@image.dk

Gitte Gehrt DCH Træner 26 20 91 13 gittegehrt@gmail.com

Gitte Pedersen DCH Træner 51 89 50 39 ronni-gitte@hotmail.com

Gitte Knudsen DCH Træner 51 90 29 73 heika@stofanet.dk

Gudrun H. Sørensen DKK Træner - Rally Træner /Orlov 41 26 52 03 parnell@privat.dk

Hanne Hvidegaard Materialeudvalget 51 29 39 30 gl.hvidegaard@mail.dk

Hans Gerhauge DCH Træner - Træningslederudvalget 98 90 33 21 hans@gerhauge.dk

Hans Jørgen Bæk Dommer i HCH 98 92 85 18 hans.joergen.baek@skolekom.dk

Heidi Nielsen DCH Hvalpeassistent 28 29 31 70 jog_heidi@mail.dk

Heine Nielsen DCH Træner - Træningslederudvalget 24 96 77 90 balser55@hotmail.com

Helle Casper DCH Træner 98 96 53 61 vibholm47@ofir.dk

Henry Mikkelsen Dommer i HCH 98 96 03 61


TELEFON & MAIL LISTE

Inge B Holmen DCH Hvalpeassistent 23 30 16 89 holmen-bjergby@stofanet.dk

Inge Lorentzen DCH Træner 61 71 17 31 ingelorentzen@stofanet.dk

Inger-Margrethe Jensen DCH Træner 27 14 83 74 bjoork12@yahoo.dk

Jan Melchiorsen DCH Hvalpeassistent 25 30 26 44 jmelchiorsen@hotmail.com

Jan Sørensen DCH Træner 98 97 54 42 dux@post11.tele.dk

Janne Gregersen DCH Træner 40 28 25 37 jahg@rn.dk

Jeanette Hvid Damm DCH Træner 24 21 00 67 jhdamm@hotmail.com

Jørgen Risager DCH Træner/Sabbat - Materialeudvalget 98 98 85 61 brjr@privat.dk

Jørn Johansen DKK Træner 98 92 64 64 bakken3@has.dk

Karen M. Bak Konkurrenceudvalget 40 78 13 14 bak@jensen.mail.dk

Lars W. Christensen DCH Træner/Sabbat - Dommer i HCH 20 88 07 79 hammerbakker@c.dk

Lene K. Larsen DCH Træner 22 53 10 51 skansebakken3@mail.tele.dk

Lene Ravn Nielsen Kantineudvalget 24 20 18 03 leneravn@pc.dk

Line Marie Christensen DCH Hvalpeassistent 41 43 03 20 lineoglars2007@gmail.com

Maj Britt Kjeldsen DCH Træner/Sabbat 30 22 89 59 majbritt.kjeldsen@hjoerring.dk

Marian Brasholt DCH Træner 40 50 62 46 mbrashokt@jubii.dk

Marianne Bayer DCH Træner 98 95 18 16 bayergaard@mail.tdcadsl.dk

Marianne Toftegaard Dommer i HCH 41 16 18 48 m.toftegaard@dadlnet.dk

Maria M. Christensen DCH Hvalpeassistent 22 82 11 06 maria.m.christensen@gmail.com

Martin Dissing Materialeudvalget 98 92 89 92

Martin Prentow DCH Træner 41 11 41 17 martinprentow@gmail.com

Mette Kjeldgaard DKK Træner 21 29 11 30 pk-hjoerring@post.tele.dk

Mia Jul Olesen DCH Hvalpeassistent 28 73 31 27 miaolesen89@hotmail.com

Mia Overgaard DCH Hvalpeassistent 22 97 07 07 brondlund@pc.dk

Michael Bonderup-Knudsen DCH Træner 20 71 41 73 michael@lineogmichael.dk

Michael Dybro DCH Træner - Kredsinstuktør - Dommer i HCH 98 97 71 52 evaogmichael@sport.dk

Mika Povlsen DCH Træner/ Sabbat 20 78 04 32 gizmo_mika@hotmail.com

Mogens Møller IPO Figurant 98 96 31 08

Naja Fuglsang-Damgård DCH Træner 20 77 76 43 nfdmt@mail.dk

Olav Larsen DCH Træner/Sabbat - Dommer i HCH 98 92 69 18 ol.an@stofanet.dk

Pernille Ehmsen DCH Træner 51 23 54 42 mille-pernille@live.dk

Rene Bertelsen DCH Træner Sabbat - Konkurrenceudvalget -

Dommer i HCH

20 51 53 16 hundene@mail.dk

Rikke Stubben Bladudvalget 40 58 64 17 rikke@scan-design.dk

Robert Pedersen DCH Træner 98 96 53 61 vibholm47@ofir.dk

Runa Hessellund DKK Træner/Sabbat 98 90 16 14 hes@has.dk

Sanna Iversen DCH Træner - Kredsinstuktør 98 93 14 13 si@eucnord.dk

Stine Kristensen DKK Træner 28 57 08 78 sillerille2004@hotmail.com

Søren Jeppesen Dommer i HCH 98 99 99 55 sje@email.dk

Søren Ladefoged Dommer i HCH 51 78 85 16 shl@has.dk

Tom Jensen DCH Træner/Sabbat 98 97 70 30 tornbysmedie@jensen.mail.dk

Tove Jensen DKK Træner 30 25 84 03 tove.berner.jensen@googlemail.com

Trine Møgelmose DCH Hvalpeassistent 61 68 16 51 trine-mogelmose@live.dk

telefon klubhuset: 98 90 99 56 www.dch-hjoerring.dk

TILMELDING TIL HVALPE/BEGYNDER HOLD online på vores hjemmeside

SPORET SEPTEMBER 2012 35


PÅ GENSYN

DECEMBER 2012

Afs.: Bladudvalget HcH v/ Rikke Stubben, Nørkær 20, 9480 Løkken

More magazines by this user
Similar magazines