franchisetillæg - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

franchisetillæg - Dansk Erhverv

FOTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Nr.1/Marts ‘10

FRANCHISING

5TIPS TIL

FRANCHISING SOM

FORRETNINGSMODEL

Partnerskaber

Få en stærk

forretning med

partnerskaber

i franchising

Side 8

Kæder

Konverter til

franchising, og

forbedr kædens

effektivitet

Side 12

Finansiering

Du skal selv

have penge

med, hvis du

vil franchising

Side 17

Husk nu

Franchisekonferencen

i Børssalen

28. april ’10

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

TAG EN GENVEJ

MED FRANCHISING

Franchise som forretningsmodel kan give et forspring med

et afprøvet og succesfuldt forretningskoncept, Jens Klarskov,

adm. dir. i Dansk Erhverv.

33% 80%

af alle nystartede virksomheder overlever af alle nystartede franchise-virksomheder overlever *

*Kilde: Survey of Franchising in New Zealand


2 · MARTS ‘10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

UDFORDRINGER

Regeringen har sat iværksætteri øverst på dagsordenen. Og med god grund. En ny

global undersøgelse, Global Entrepreneurship Monitor (GEM) for 2009, placerer

Danmark nederst i feltet over lande, der starter nye iværksættervirksomheder.

Franchise som genvej

for iværksættere

Der hersker ingen

tvivl om, at iværksætteri

har en nøglerolle

i at udviklevækstvirksomheder

og skabe nye

forretningsmodeller,

som kan styrke Danmarks konkurrenceevne

og vækst i fremtiden.

På den baggrund støtter Dansk

Erhverv, at der skal sættes nye initiativer

i gang, der kan styrke iværksættere

i at tage springet.

Glem snobeffekten

Først og fremmest er det at bli-

1 ve iværksætter i mange tilfælde

for den enkelte et ønske om at

udleve en drøm, at blive sin egen

chef og måske realisere en ny forretningside.

Mange forbinder iværksætteri

med en god idé, der udleves over

køkkenbordet eller i garagen på

privatadressen. Og det er da også

sandt, at mange og succesfulde

virksomheder er startet sådan.

Men i fi nanskrisens kølvand er det

blevet en stor udfordring at få rejst

den nødvendige kapital og få gennembruddet

for sin forretningside.

En god forretning

Her er vejen til sikker franchising

Forståelsen er ofte stor men risikovilligheden

lille.

Her kan franchise som forretningsmodel

være netop den løsning,

der både kan tilfredsstille

selvstændighedstrangen og samtidig

give et forspring med et afprøvet

og succesfuldt forretningskoncept.

Ikke desto mindre er franchise

oppe imod en slags snobeff ekt indenfor

visse dele af iværksætterverdenen:

nemlig at franchise er

den nemme vej – lidt for letkøbt og

ikke ’rigtigt’ iværksætteri. Det, mener

jeg, er helt forkert.

Franchise som platform for

vækst

Der fi ndes mange eksempler

2 på, at iværksættere har udviklet

gedigne forretningssucceser,

som både har skabt vækst, beskæftigelse

og ikke mindst anerkendelse

nationalt som internationalt.

Mange gange er disse erhvervssucceser

startet som rene iværksættervirksomheder,

men de har først

taget fart igennem franchise – ikke

mindst i internationalt henseende.

Franchisekonceptet kan derfor

have to forskellige funktioner:

En offi ciel certifi cering af et franchise-koncept er kvalitetsstemplet,

der beviser, at de internationale etiske regler for franchising er

opfyldt. Det betyder langt højere sikkerhed på din vej til vækst

– både som franchisetager og som franchisegiver.

Certifi cering kan kun ske gennem Dansk Franchise Forening – det er

også her, du bliver rustet til Master Franchising, fi nder den bedste

Jens Klarskov,

Administrerende direktør, Dansk Erhverv

MINE BEDSTE TIPS

Franchise kan sætte turbo på

1 udvikling af en iværksættervirksomhed

fra lille til stor skala.

Dansk Erhverv opfordrer til, at

2 franchise inkluderes i de politiske

initiativer for at styrke iværksætterkulturen.

franchisegiver for dig, får hjælp med kontrakter og bliver klædt på

til vækst. DFF er Danmarks eneste interesseorganisation for

franchising. Vores internationale og lokale erfaringer kommer din

forretning til gode, når vi yder faglig rådgivning og skaber netværk

for din fremtid.

www.franchiseforeningen.dk

Som

franchisetager: at give

iværksættere mulighed for at blive

oplært og udviklet som selvstændige.

Som

franchisegiver: at give forretningsfolk

bedre mulighed for at

skabe innovation, nye arbejdspladser

og eksport.

På den baggrund kan franchise

både være en platform til at starte

egen virksomhed gennem et velafprøvet

forretningskoncept– eller

sætte turbo på udvikling af en

iværksættervirksomhed fra lille til

stor skala.

Franchisekonceptet kan med andre

ord virke som iværksættervugge,

der giver den ivrige iværksætter de

rammer, værktøjer og mentale støtte,

der forhindrer graverende fejl og

giver mulighed for succes som selvstændig.

Sagt på godt dansk højnes

overlevelsesgraden for nystartede

virksomheder markant.

Set i ovenstående perspektiv opfordrer

Dansk Erhverv til, at franchise

som forretningsmodel kommer med

i de politiske initiativer for at styrke

iværksætterkulturen og i etablering

af nye virksomheder. Erfaringerne

med franchise er mange. Succeserne

er tydelige og bør ikke overses.

VI ANBEFALER

SIDE 12

En franchise forretning

Søren W.

Hansen

Direktør

ConMentor A/S

“Man kan have den bedste

forretningsidé og det

mest solide aftalegrundlag.

Men når det kommer

til stykket, står og falder

effekten af franchising

med franchisetagers

evne til at skabe god forretning

inden for rammerne

af et koncept.”

Vi skaber succes for vores læsere!

FRANCHISING

1. UDGAVE, MARTS 2010

Adm. direktør:

Jimmi Femö

Redaktionschef:

Anja Christensen

Projektleder:

Simon Grønlund Thomsen

Tlf.: 33 18 68 47

E-mail: simon.thomsen@mediaplanet.com

Forretningsudvikler:

Jeff Aksengor

Layout & repro:

Lii Treimann

Tekster:

Nick Allentoft og Simon Grønlund Thomsen

Distribueret med:

Børsen, marts 2010

Print: Mediehuset Mors

Mediaplanet kontaktinformation:

Telefon: 33 18 68 40

Fax: 33 18 81 29

E-mail: info.dk@mediaplanet.com

Web: www.mediaplanet.com

Mediaplanet arbejder for at skabe nye kunder

til vores annoncører ved at tilbyde vores

læsere et redaktionelt indhold af høj kvalitet,

der motiverer dem til at handle.


DE SELVSTÆNDIGES A-KASSE

HØR MERE PÅ 70 21 75 00


4 · MARTS ‘10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

NYHEDER

OPNÅ STORE

FORDELE MED

FRANCHISING

Spørgsmål:

Hvad skal der til

for at få succes med franchising?

Svar:

Det kræver tålmodighed

og målrettet indsats, når man vil

skabe et franchisesystem eller

konvertere et eksisterende koncept

til franchising.

Forestil dig, at franchisesystemet er

et stykke software. Med den rette undervisning

og erfaring kan alle bruge

det, men bag ved ligger detaljeret programmering,

der sikrer, at softwaren

virker, har hjælpefunktioner og i øvrigt

søger efter opdateringer et centralt

sted.

En enkelt fejl i softwareprogrammet

kan få fatale konsekvenser, og

måske koste livet for virksomheden

bag.

Princippet bag franchising er lidt

det samme. Derfor er viden og detaljer

afgørende for systemets vej til succes.

Dennis Grydholdt blev kastet ud i opgaven,

da virksomheden Pilgrim for få

år siden indledte sit franchiseeventyr.

I dag er han i gang som iværksætter

med sit eget franchisesystem, Byg1,

og siger om franchising:

”Der er store fordele ved at benytte

franchising som forretningsform,

frem for alternativer. Hvorfor ’opfi nde

den dybe tallerken’ når man kan

benytte et koncept med succes, som

gavner både franchisegiver og fran-

Rekruttering foretages af Target

Headhunting.

Kontakt Mette Landau, Mobil:

2138 9763,

E-mail: mla@targetheadhunting.com

chisetager. I franchising løfter man

i en fælles fl ok med den samme målsætning.

På den måde styrker man

hinandens forretning, opbygger og

deler konstant know-how,” siger Dennis

Grydholdt.

Investeringer kommer igen

Vender vi tilbage til billedet fra software-programmet,

taler man om beta-versioner

og omfattende vejledninger.

I franchiseverdenen hedder

det pilotenheder og manual. Det tager

mange ressourcer, fortæller franchiserådgiver

Bo Zoff mann:

”Jeg ser ofte at virksomheder starter

op uden at vide, hvad de starter på,

og uden at gøre sig klart, at mennesker

ikke automatisk gør det rigtige, bare

fordi de betaler for retten til at anvende

et koncept. Partnerskabsånden

i franchising skal tages dybt alvorligt,

og derfor skal franchisegiverne lægge

et stort forarbejde for at skabe et attraktivt

og troværdigt system.”

Sidste års vinder af Franchiseprisen,

Dansk Indkøb, bekræfter, at der

ligger et stort ansvar på franchisegiver,

før de rigtige franchisetagere kan

tiltrækkes:

”Den dygtige franchisetager stiller

rimeligvis store krav til franchisegiver

for at gå med i konceptet. Dermed

også til koncept og manual. En grundig

beskrivelse er derfor en forudsæt-ning for at få dygtige folk med, og det

er så igen en forudsætning for succes,”

pointerer direktør i Dansk Indkøb,

Niels Munck, og peger på værdien

af et godt forarbejde.

”Det er vigtigt med et veldokumenteret

forretningskoncept for at sikre

et fair og balanceret samarbejde mellem

franchisetager og franchisegiver.

Grundige beskrivelser letter samarbejdet

og sikrer, at mange potentielle

konfl ikter er afk laret på forhånd.”

Ekstern rådgivning

Manualen til franchisesystemet skal

udarbejdes så detaljeret som muligt,

og derfor er det en god ide at inddrage

eksterne rådgivere. De hjælper med at

luge ud i de indforståede forhold, som

virksomhedens medarbejdere let

overser, når detaljerne i systemet skal

beskrives og rettigheder og knowhow

dokumenteres:

”Når man indgår et forpligtende

partnerskab med en franchisetager

er det for sent at søge varemærkebeskyttelse

og opdage, at en anden virksomhed

bruger et produktnavn, fi rmanavn

eller at en særligt udviklet

produktionsmetode rent faktisk er

patenteret af en anden,” fremhæver

Bo Zoff mann.

NICK ALLENTOFT

red@mediaplanet.com

Each region independently owned and operated. RE/MAX is a registered trademark.

1TIP

VIDEN OG

DETALJER ER

AFGØRENDE


RE/MAX is offering a


for Denmark.


DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

EKSTERN RÅDGIVER

Manualen til franchisesystemet

skal udarbejdes

så detaljeret som muligt,

og derfor er det en god ide

at inddrage eksterne rådgivere.

De hjælper med

at luge ud i de indforståede

forhold, som virksomhedens

medarbejdere let

overser.

FOTO: ISTOCKPHOTO

De bedste odds

for succes med

franchising

Franchisetagere tjener flere

penge og klarer sig tre gange

bedre end andre selvstændige.

Så klar er konklusionen

på en svensk undersøgelse.

EKSEMPELDet er hårdt at være selvstændig, men

vælger du franchising, stiger muligheden

for succes. Forretningsformen

er da også i vækst både internationalt

og herhjemme, og nu fortæller en

svensk undersøgelse hvorfor.

”Det er rigtig godt for franchising i

Danmark. Med hjælp fra den svenske

undersøgelse kan vi nu dokumentere,

at virksomheder og iværksættere har

de bedste muligheder gennem franchising,”

fortæller direktør Toke Allentoft

fra Dansk Franchise Forening.

Tre gange bedre

Franchisetagere har ifølge den svenske

undersøgelse mere succes end

andre selvstændige. I detailhandelen

klarer franchisetagere sig tre gange

bedre end andre forretningsformer.

Det er en af årsagerne til, at forretningsformen

har succes over hele

verden, påpeger Toke Allentoft.

”Med data fra en af verdens mest

dokumenterede franchisenationer,

New Zealand, siger vi, at 80 procent af

alle franchisevirksomheder overlever,

mens tallet blot er 30 procent for

andre forretningsformer.”

Franchising er en dynamisk og

vækstorienteret organisationsform.

Drivkraften er franchisetagerne -

kædens frontkæmpere, der målrettet

og entusiastisk arbejder for at

optimere salg og indtjening. Forret-ningsformen har en indbygget kultur,

hvor alle parter stiller konstante

krav til sig selv og hinanden om videreudvikling

og forbedring til fælles

bedste.

Førnævnte undersøgelse, der er udarbejdet

af Handelns Utredningsinstitut

i Sverige for Svensk Franchise

Forening, dokumenterer, at antallet

af konkurser blandt detailhandelsvirksomheder

i Sverige i 2008 var tre

gange større end blandt franchisetagere.

1,3 procent af de svenske detailhandelsvirksomheder

gik konkurs i

2008, tallet blandt franchisetagerne

er så lille som 0,4 procent.

Tallene ville være de samme i Danmark,

mener Dansk Franchise Forening

”Det baserer vi på det, vores medlemmer

fortæller og dokumenterer

i kraft af deres vækst. Derfor er det

glædeligt, at der er stigende interesse

for franchising herhjemme i disse

år,” fortæller Toke Allentoft.

Bedre til vækst

Franchising som forretningsform

tilbyder en unik ramme til at få foden

under egen dør, og for de selvstændige,

der vælger franchising, kommer

en behagelig bonus oven i. Undersøgelsen

fra Sverige bekræfter et andet

forhold, som franchisetagere og franchisegivere

har talt om i mange år:

Franchisebranchen er god til vækst!

Mens den totale detailhandel øgede

sin omsætning med 3,4 procent i 2008,

så øgede franchisevirksomhederne

deres omsætning med 6,5 procent.

NICK ALLENTOFT

red@mediaplanet.com

3

KORT OG GODT

Kendetegn ved

franchising

MARTS ‘10 · 5

Fælles

profil

Underlagt

fælles koncept

Følger

indlærte rutiner

Kommer

med inspiration til

videre udvikling

Samarbejder

med kædekontoret

om fælles mål

Samarbejder

med kolleger om

fælles mål

Kender

konsekvenser ved

afvigelser og misligholdelse

Regler

for samarbejdets ophør

er klar og forud aftalte .

Franchisegivers

forpligtelser

Har

drevet mindst en

pilotenhed

Ejerskab

til og sikring af

rettigheder

Rekrutteringsplan

Undervisning

Praktisk

træning

Kædestyring

Udvikling

Opfølgning

Information

Kontrol

Benchmarking

Evaluering.

Franchisetagers

forpligtelser

Anvende

hele sin

arbejdsindsats

Opretholde

netværkets

identitet og omdømme

Forsyne

franchisegiver

med driftsoplysninger

Tavshedspligt

Loyalitet

indadtil og

udadtil.


6 · MARTS ‘10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

NYHEDER

Franchising er en

god vækstfremmer

Spørgsmål: Hvordan sikrer

man en større ekspansionshastighed

og mindsker risici med

franchising?

Svar: Et partnerskab med en

kompetent lokal franchisetager,

der har indgående kendskab til

branchen i sit land eller sin region,

kan sikre ekspansionshastigheden

og reducere fi nansieringsbehov

og risiko.

Danske virksomheder sætter tryk

på internationalisering gennem

franchising. Det øger succesraten,

og sikrer stærke partnere til at indtage

nye markeder. Her giver tre aktører

deres råd om franchising.

”Et partnerskab med en kompetent

lokal franchisetager, der har

indgående kendskab til branchen

i sit land eller sin region, kan sikre

ekspansionshastigheden og reducere

fi nansieringsbehov og risiko. Dermed

bliver franchising en win-win

for begge parter.”

Det fortæller stifter og direktør

for Bianco Footwear, René Piper

Laursen. Han købte en skobutik med

henblik på at skabe en franchiseorganisation,

og anbefaler franchising

til nye iværksættere fordi:

”Iværksætteren kan teste sig selv

og sine kompetencer i forhold til

konceptet, undersøge regnskaber og

se resultater for de eksisterende enheder

inden opstart. Derudover kan

iværksætteren uddanne sig i konceptet

- og videreuddanne sig sammen

med kollegerne i kæden - og

dermed undgå at begå samme fejl

som andre allerede har begået. For

Kenneth Barsballe

Retail Operations Director

BoConcept

det tredie bliver franchisetageren

hele tiden udfordret, og kan benchmarke

sin enhed i forhold til andre

enheder, og ”kopiere” dem, der har

succes,” fortæller René Piper Laursen.

Fra forhandlersalg til

franchise

Retail Operations Director, Kenneth

Barsballe, fra BoConcept fortæller:

”Franchising som forretningsform

er mere kompleks end at sælge

B2B til en importør eller forhandler,

der så varetager den lokale eksponering.

Omvendt skaber franchising

tættere partnerskaber, og giver væsentlig

bedre mulighed for at dele

bedste praksis på tværs af lande og

partnere. Det øger mulighederne for

at optimere i driften på begge sider,

fordi ånden i franchising indebærer,

at man kan regne med hinanden,”

mener Kenneth Barsballe.

René Piper Laursen

Direktør

Bianco Footwear

Effektiv til de fleste

brancher

Selvom franchising er udpræget i

detailhandelen, bruges forretningsformen

i mange brancher. Muligheden

for at sætte et stærkt koncept i

system, kopiere en succes og drive

den i partnerskab med selvstændige

gør franchising eff ektiv.

I dag fi ndes franchisesystemer

for rengøring, rådgiverbranchen,

undervisning og medier. Men også

organisering af virksomheders

indkøb, som hos Dansk Indkøb, der

vandt franchiseprisen i 2009.

”Vi valgte franchising, fordi det

giver en dynamik både hos os som

franchisegiver og hos vores franchisetagere.

Det er en utrolig eff ektiv

salgsform, der i kraft af partnerskabet

sikrer øget motivation og

længerevarende relationer i salgsstyrken,”

fortæller administrerende

direktør Niels Munck fra Dansk Ind-

Niels Munck

Direktør

Dansk Indkøb

Driv din egen Moogiobutik

i Ålborg, Randers, Odense eller Køge!

Moogio er en af Danmarks førende franschisekæder indenfor gardiner

og solafskærmning. Vi er specialister i at skærme for solen og

nysgerrige blikke i alle former for private hjem og virksomheder.

Nu søger vi efter netop dig, der vil drive egen Moogiobutik

i en af ovennævnte byer.

Vi tilbyder et færdigt og gennemprøvet butikskoncept, som indeholder

store muligheder og fordele for dig der vil starte egen virksomhed

indenfor gardiner og solafskærmning.

Er du en energisk entrepenør eller er du måske fra branchen?

Det vigtigste er at du er målrettet, ambitiøs og

har stor interesse i salg.

For mere information: www.moogio.dk eller kontakt Bo Pihl 51501730

eller mail bo.pihl@moogio.dk.

Henvendelse senest 20-04-2010

2TIP

REDUCER

RISICI MED

FRANCHISING

køb. I øjeblikket kigger virksomheden

på internationalisering, og her

indgår master franchising i overvejelserne.

”Master franchising er en mulig

internationaliseringsstrategi, som

giver varig og stærk lokal forankring

samtidig med lavere kapitalbinding.

Franchising er en fordel på

markeder, hvor der er tradition for

entreprenørskab, og når først man

er igang med franchising falder det

meget naturligt også at arbejde med

master franchisetagere,” mener

Niels Munck.

Franchising som vækst- og internationaliseringsmodel

giver lavere

kapitalbinding, fordi master franchisetageren

påtager sig investeringen

med at indtage et nyt bestemt

marked.

NICK ALLENTOFT

red@mediaplanet.com

Franchising

skaber vækst

For ti år siden var franchising

for de indviede i dansk

erhvervsliv. Kun få brugte

og forstod franchising som

forretningsmodel, mens en

del brugte begrebet til forretningsmodeller,

der var

alt andet end franchising.

For godt 10 år siden så Dagbladet

Børsen potentialet i franchising,

og satte fokus på forretningsmodellen

gennem et ugentligt tillæg,

og en gruppe erhvervsfolk med

indsigt i franchising begyndte at

bygge Dansk Franchise Forening

op fra bunden. En årlig konference

og indførelsen af en franchisepris

samt certifi cering af systemerne

har spillet en central rolle i den stigende

anerkendelse af franchising

i Danmark.

Siden 2000 er franchising således

gået fra ”bad standing” og

ukendt begreb i dansk erhvervsliv

til en stigende accept og større

forståelse for selve forretningsmodellen.

Flere og fl ere interesserer

sig for franchising, og færre og

færre bruger begrebet franchsing

om forretningsmodeller og -former,

der er langt fra at være franchising.

Senest er Dansk Franchise Forening

begyndt at certifi cere systemerne

med henblik på at sikre en

øget fokus på kvaliteten og etikken

i franchising, og siden 2003 har foreningen

hvert år uddelt årets franchisepris

til et franchisesystem.

I 2009 introducerede foreningen

også franchisttagerprisen, for dermed

at sætte fokus de mange franchisetagere

i Danmark.

NICK ALLENTOFT

red@mediaplanet.com


GLÆDEN VED GOD KAFFE

BARESSO COFFEE

ÅBNER FOR

FRANCHISETAGERE

Se mere på

WWW.BARESSO.COM

Ansættelser, salgscoaching og salgstræning

Savner I omsætning

og mersalg?

Specialister i franchise med intensiv træning af over

100 F-givere og F-tagere de seneste 7 år, i både detail og B-t-B

www.navitas.dk

Udpluk af vores kunder:

Baresso

Dansk Indkøb

SAC Leasing

Svaneringen

Fields

TDC

DONG

Københavns lufthavne

Rådgiver

i Dansk

Franchise

Forening

Tlf. 5150 6757


8 · MARTS ‘10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

NYHEDER

Et alternativt ægteskab

Spørgsmål: Hvordan sikrer

man forholdet mellem franchisegiver

og franchisetager?

Svar: Forholdet mellem franchisegiver

og franchisetager er

reguleret i franchiseaftalen.

INDSIGT

En af landets erfarne franchiseadvokater

fortæller her, hvorfor netop franchising

gør op med fordomme og dogmer

omkring kontrakter og forhandlinger.

”Det var en øjenåbner for mig at stifte

bekendtskab med franchising første

gang for over ti år siden. Her kom

et fagområde, der i kraft af sin forretningsmodel

gjorde op med mine forestillinger

om, hvor stærke partnerskaber

man kan etablere i erhvervslivet,”

fortæller advokat Michael R. Skovgaard,

der er partner i Lett Advokatfi rma.

Han sammenligner franchising

med et ægteskab, men mens de færreste

ægteskaber reguleres indgående

inden ja’et, bliver forholdet i franchising

reguleret fra begyndelsen.

”Det kan godt virke som en modsætning,

men det er ret elementært.

I et ægteskab udvikler man sig sammen,

og tilpasser sig hinanden. Rammen

– familien – er til gengæld reguleret

af normer, kulturer og traditioner. I

franchising må fl est mulige faste forhold

og forventninger være beskrevet

inden partnerskabet for at sikre gensi-

dig forståelse og anerkendelse af gensidige

forpligtelser,” fortæller Michael

R. Skovgaard.

KRAV TIL FRANCHISEGIVER

Søg mindst følgende før du

skriver under:


Dokumentation for, at franchisegivers

koncept opfylder

definitionen på franchising!

Dokumentation

for, at franchisegiver

opfylder det etiske regelsæt

for franchising!

Bed

om at få oplyst, om franchisekonceptet

er certificeret efter

etiske regler for franchising.

Viden

hos franchisekædens

franchisetagere.

En franchisegiver skal:

Være

solvent

Overholde

de etiske regler for

franchising.

”I franchising er parterne

bundet til hinanden i

lange perioder. Det giver

større tolerance over for

den anden part.”

Michael R. Skovgaard

Advokat og partner i Lett Advokatfi rma

Frie rum i en fast ramme

Franchiseaftalen giver parterne en

fast ramme, der samtidig defi nerer det

frie rum, hvori de hver især kan udøve

Anvende

en kontrakt, der

overholder etiske regler og

dansk/EU lovgivning.

Kunne

dokumentere at have

drevet sit koncept med forretningsmæssig

succes i mindst to

regnskabsår.

Kunne

fremlægge revideret

regnskab for aktiviteten.

Råde

over retten til at anvende

forretningsnavne, varemærker

og andet med særligt kendetegn.

Give

franchisetageren indledende

uddannelse og vedvarende

forretningsmæssig bistand i

hele aftalens løbetid.

3TIP

DEN GODE

FRANCHISE-

AFTALE

FRIE RUM I EN FAST RAMME

Franchiseaftalen giver parterne

en fast ramme, der samtidig

definerer det frie rum, hvori de

hver især kan udøve deres forretning.

Det skaber ro, men betyder

ikke, at franchising er fri

for konflikter.

FOTO: ISTOCKPHOTO/PALI RAO

deres forretning. Det skaber ro, men

betyder ikke, at franchising er fri for

konfl ikter.

”Man går til konfl ikterne på en anden

måde end i andre forretningsforhold.

I franchising er parterne bundet

til hinanden i lange perioder. Det giver

større tolerance over for den anden

part,” fortæller advokaten, og mindes

oplevelser i juraen.

”I andre forretningsforhold kigger

man på slutdatoen for et samarbejde

og vurderer en konfl ikt ud derfra.

Det fremprovokerer fl ere konfl ikter,

og præger dermed også kulturen.

Det er omvendt i franchising, fordi

parterne i kraft af langvarig gensidig

afh ængighed anskuer samarbejdet

ligeså. Vel at mærke fra begyndelsen,

og det grundlægger kulturen for

samarbejdet. Man accepterer mere,

og anerkender samtidig, at man bidrager

til hinandens forretninger,”

siger Michael R. Skovgaard, der glæder

sig over en stigende interesse for

franchising.

”De stærke partnerskaber i franchising

bidrager til mere eff ektive forretninger.

Det er godt for erhvervslivet,

godt for Danmark. Derfor også rigtig

godt, at fl ere og fl ere får øjnene op for

mulighederne i franchising. Dansk erhvervsliv

har meget at vinde på mere

udbredelse af franchising,” fremhæver

advokaten.

NICK ALLENTOFT

red@mediaplanet.com

Franchiseaftalen

Franchiseaftalen bør nøje

afspejle de forhold i franchisekonceptet,

som franchisegiver

anser for væsentlige

for at opnå succes

med konceptet, og som

franchisegiver derfor vil stille

ufravigelige krav til over

for franchisetager.

Listen herunder er et supplement

til det etiske regelsæt, som DFF har

vedtaget, og som enhver franchiseaftale

bør dække. Listen er ikke dækkende:

Aftalens

parter

Franchiseaftalens

baggrund og

formål

Beskrivelse

af konceptet

Franchisetagers

juridiske status

(selvstændig erhvervsdrivende)

Varighed

og ikrafttrædelse, samt

evt. opsigelsesperiode

Forretningslokalerne,

herunder

indretning og driftsmidler, inventar,

pligt til at fl ytte til nye lokaler,

franchisegivers ret til at indtræde i

lejemål, m.v.

Forretningens

drift, evt. krav om

personlig deltagelse i den daglige

drift, åbningstider m.v.

Forretningsområde

(geografi sk,

evt. ved brug af postnr.)

Forretningskendetegn,

forretningshemmeligheder

og andre immaterielle

rettigheder

Markedsføring,

reklamer m.v.,

herunder evt. tilskud

Personale,

herunder uddannelse

Sortiment

Administration,

evt. krav til it-systemer

m.v.

Forsikringsforhold

Betaling

Overdragelse

Fornyelse

af kontrakten

Rangfølge

mellem aftaledokumenter

Omkostninger

FOTO: ISTOCKPHOTO


œ


Rekruttering foretages af Target

Headhunting.

Kontakt Mette Landau,

Mobil: 2138 9763,

E-mail: mla@targetheadhunting.com


10 · MARTS ‘10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

INSPIRATION

Spørgsmål: Hvordan ser det ud med franchisesystemer på det

danske marked?

Svar: Mange internationale franchisesystemer søger selvstændige

franchisepartnere på det danske marked. Der er derfor gode

muligheder for at gøre et kup som ny masterfranchisetager.

Færdige koncepter står i

kø til det danske marked

KONCEPTER

KØBENHAVN

Hvert år kommer nye forretninger til

Danmark, og ofte står der franchising

bag nyheden. Hos Dansk Franchise Forening

oplever man en stigende interesse

for at afsætte færdige franchisesystemer

til danske iværksættere.

Flere søger masterfranchisetagere

i udlandet

Der kommer hele tiden nye henvendelser

fra internationale franchisevirksomheder,

der søger masterfranchisetagere

i Danmark eller Skandinavien.

Markedet er meget attraktivt i øjeblikket,

og for den dygtige iværksætter er

der lige nu rigtig gode muligheder for at

fi nde spændende koncepter. Flere landes

ambassader kan berette om franchisesystemer,

der har kig på det danske

marked.

Hertil har krisen har medført at meget

attraktive butikslokaler pludselig

bliver ledige i handelscentrene rundt

omkring i Danmark. Det øger interes-sen for at komme i gang, fordi franchisekæderne

ofte går efter de bedste placeringer.

Søren Nielsen er en af dem, der

har kastet sig over en master franchise.

Nye muligheder på gamle

forretninger

”Som medejer og tidligere CEO i Build A

Bear har jeg rejst meget i USA, og i forbindelse

med disse rejser er jeg tit støt

på Cold Stone, som jeg altid har synes er

et fantastisk koncept. Så jeg var en fast

kunde når jeg var i USA, og sagde til min

kone, at skulle jeg en gang tage et andet

koncept til Skandinavien ville det blive

Cold Stone Creamery,” fortæller Søren

Nielsen, der slog til, da muligheden bød

sig i 2008.

”Det fantastiske ved franchising er,

at man træder ind i et afprøvet og kendt

forretningskoncept og derved undgår

mange af de problemer, man står med

ved opstart af egen butik og koncept.

Jeg har prøvet begge dele og ved, at det

er en væsentlig større opgave at starte

selv. Samtidig er din ide ikke afprøvet,

og det som du selv synes er verdens bed-

PROFIL

Søren

Nielsen

Position:

Masterfranchisetager

for konceptet

Cold Stone

Creamery. Har

tidligere været

med til at starte

Build a Bear konceptet

i Danmark.

Nu prøver han for

sig selv.

Uddannelse:

Inden for

økonomi

Alder:

49 år

Paul Neale har arbejdet med franchising i mere end

20 år og er formentlig den advokat i Danmark, der

har den største erfaring for området.

Paul Neale har arbejdet med alle juridiske aspekter

af franchising, herunder masterfranchise forhold,

franchisegiver – franchisetager relationer og joint

ventures. Han har bistået vordende og bestående

franchisetagere og holder foredrag om franchising.

Paul Neale repræsenterer adskillige danske

og udenlandske virksomheder, der driver

eller planlægger at drive virksomhed gennem

franchising i bl.a. Danmark, Norge og Sverige.

ste ide falder ikke nødvendigvis i kundernes

smag. Når det så er sagt, er det

selvfølgelig sådan de gode franchisekoncepter

er opstået,” fortæller Søren

Nielsen.

Iskonceptet Cold Stone Creamery er

sammen med sandwichkæden Subway

to eksempler på koncepter, der er kommet

til Danmark under fi nanskrisen,

og nu har fl ere enheder. Systemerne er

udviklet i USA, men verden over fi ndes

franchisekoncepter, der breder sig fra

land til land. Forretningsmodellen passer

nemlig rigtig godt til globaliseringen,

så selvom mange koncepter har eksisteret

i årtier - de første franchisesystemer

er over halvtreds år gamle - har

internationale muligheder for ekspansion

de senere år bragt yderligere styrke

til franchising.

Internationalt er franchising organiseret

i interesseorganisationer, der

hvert år holder messer og konferencer.

Her præsenteres franchisesystemer, og

ifølge Dansk Franchise Forening er det

en verden af inspiration.

I den europæiske franchsieorganisa-

Paul Neale

Advokat

Møderet for Højesteret

Niels Hemmingsens Gade 10 – DK-1153 København K

Telefon: (+ 45) 33930330 – Telefax: (+ 45) 33930310

Mobil: (+ 45) 40933330 – www.paulneale.dk

tion (EFF) er der registreret så mange

som 8.300 forskellige anerkendte franchisesystemer,

i USA 2.500 og Australien

ca. 1.000. Med anslået omkring godt

200 repræsenteret i Danmark står verden

åben for nye driftige iværksættere.

Nye muligheder for

iværksætteren

På spørgsmålet om, hvorvidt iværksætteren

skal vælge et dansk udviklet franchisesystem

eller et internationalt system,

fortæller Dansk Franchise Forening:

”Det er et spørgsmål om temperament

og kapital til rådighed. Man kan

sige, at en dansk masterfranchisetager

driver et system, der i kraft af sin internationale

baggrund har en anden kultur

i sig, end et dansk udviklet system.

Omvendt tilbyder de internationale systemer

en historie og internationale

netværk, som kan være svært at hente

i et dansk system.”

NICK ALLENTOFT

red@mediaplanet.com

Paul Neale er medlem af EuroFranchise Lawyers

(EFL), der er et europæisk netværk af advokater

med speciale i franchising. Paul Neale arbejder

også med kollektiv arbejdsret, særligt med hensyn

til rådgivning, forhandling og førelse af sager

for franchisegivere i fagretslige emner, herunder

kollektive overenskomster og andre aftaler med

relevante fagforbund.

Prøv selv

- en indledende drøftelse og gennemgang koster

ikke noget.


Intranet & extranet

Intranet og extranet til danske og internationale kæder.
DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET


www.intranote.dk

k


GØR ET KUP SOM NY FRAN-

CHISETAGER

Mange internationale franchisesystemer

søger selvstændige

franchisepartnere

i det danske marked. Der er

derfor gode muligheder for at

gøre et kup som ny masterfranchisetager.

FOTO: ISTOCKPHOTO

MARTS ‘10 · 11

FORDELE OG ULEMPER

FRANCHISEGIVER

Fordele

Uddelegering

af salg,

service, ledelse

Mindre

binding af kapital

Lokalt

engagement

Afgrænset

tabsrisiko

Færre

reklamationer

Loyale

partnere

Lokal

kontrol

Respons

Stabilitet

Hurtig

ekspansion

Dynamisk

vækst.

Ulemper

Afgivelse

af ledelsesret

Tab

af kontrol

Deling

af indtjening

Afh

ængighed.

FRANCHISETAGER

Fordele

Færdigt

forretningssted

eller hjælp til det

Faste

etableringsomkostninger

Afprøvet

forretningskoncept

Træning

i systemet

Reducerede

indkøbspriser

Marketing

assistance

Løbende

konsulentbistand

Administrativ

bistand

Kollegialt

netværk

Klare

vilkår for ophør

Større

mulighed for succes.

Ulemper

Afh

ængighed

Konceptuel

begrænsning

Deling

af indtjening

Overvågning

Rapportering.


12 · MARTS ‘10

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

INSPIRATION

Franchising skaber resultater

- ja, med de rette folk

Svar: Er franchising virkelig så

resultatskabende, som man gerne

vil gøre det til?

Svar:

Ja, men kun hvis man

tager alvorligt, at franchising involverer

to parter med en fælles

interesse. Det er forudsætningen

for at skabe den effekt, som franchising

har potentialet til.

FORRETNINGSMODEL

KØBENHAVN

OPMÆRKSOMHED PÅ

FRANCHISING

De senere år har flere og flere

kæder valgt at skifte til franchising,

og motivet er ofte ønsket

om at øge indtjeningen.

Konkurrencen er skærpet meget,

og det har øget betydningen

at have styr på konceptet

og evnen til at drive forretningen.

Derfor opmærksomhed

på franchising.

FOTO: ISTOCKPHOTO

”Selvom franchising er en oplagt forretningsmodel,

skal man gøre sig

helt klart, hvilke forventninger man

som franchisegiver og franchisetager

skal have til hinanden,” fortæller

Søren W. Hansen, der som direktør i

ConMentor A/S har 10 års erfaring

med kun at rådgive kædesystemer.

”Man kan have den bedste forretningsidé

og det mest solide aftalegrundlag.

Men når det kommer til

stykket, står og falder effekten af

franchising med franchisetagers evne

til at skabe god forretning inden

for rammerne af et koncept. Og det

stiller store krav til franchisegiver

om fra starten at rekruttere de franchisetagere,

som har de bedste forudsætninger

for at gøre konceptet til en

succes, ” fortæller han.

Rekruttering

Ifølge Søren W. Hansen drejer det sig

i virkeligheden blot om simpel forventningsafstemning

mellem to interessenter.

”Det, der leverer forskellen på stor

succes og ok resultater, er for det første

en skarp rekruttering af de personer,

som med deres personlighed,

erfaringsgrundlag og forretnings-

OM KÆDEFORMER

Der findes tre slags kæder,

som er kendetegnet ved hver

deres kultur og

forretningsmodel.

Kapitalkæde

Alle enheder har samme ejer, og

1 ejeren har den fulde beslutningskraft.

I en kapitalkæde kan ledelsen

diktere faste udsalgspriser, og

kæden er normalt organiseret som

aktieselskaber med professionel virksomhedsstruktur.

Samarbejdet har en

udpræget centralistisk styreform.

Den frivillige kæde

Et antal selvstændige går i

2 samarbejde – ofte med fælles

”Det, der leverer

forskellen på stor

succes og ok

resultater, er for det

første en skarp

rekruttering.”

Søren W. Hansen

Direktør, ConMentor A/S

mæssige kunnen giver grund til en

forventning om, at de kan levere resultaterne

ude i den enkelte franchise,”

siger han.

Ifølge Søren W. Hansen er det imid-

indkøb og markedsføring som drivkraft.

Formålet er primært gennem

fællesskabet at opnå de fordele,

som større volumen giver, men

uden at give afkald på de styrker,

fuldstændig frihed giver. Samarbejdet

har en udpræget demokratisk

styreform.

Franchisekæden

Kæde, der drives omkring et sy-

3 stem, der er ejet af franchisegiver,

som indgår samarbejdsaftaler

med selvstændige franchisetagere.

Samarbejdet drives efter ensartede

retningslinier. Samarbejdet har en

udpræget partnerorienteret styreform.

lertid her, at mange franchisegivere

fejler og med fordel kan gøre brug af

eksterne rådgivere.

”Franchisegivere forsømmer alt

for ofte at gøre sig helt klart, hvilke

profiler de er ude efter og hvorfor.

Og derfor risikerer de i værste fald at

spilde ressourcer på deciderede fejlrekrutteringer

og i bedste fald at rekruttere

franchisetagere, som ikke

evner at udnytte konceptet fuldt ud.

Det kan hverken være i franchisegivers

eller franchisetagers interesse,”

tilføjer han. Men udfordringerne

stopper ikke her.

Konceptudvikling er vigtig

De mest succesfulde franchisegivere

forstår at udvikle deres koncepter

i takt med markedsvilkårene. Men

ifølge Søren W. Hansen er det overordentlig

vigtigt for en franchisegiver

at være tæt på sine franchisetagere i

processen.

”Den skarpe rekruttering må ikke

blive en sovepude,” forklarer han.

”Det er alfa og omega at sikre sig, at

den løbende forbedring af franchisekonceptet

går hånd i hånd med udviklingen

af den enkelte franchisetager

og udviklingen af franchisetagerne

indbyrdes. Man skal tænke udvikling

og uddannelse af franchisetagere lige

så systematisk og forretningsorienteret

som resten af konceptet,” slutter

Søren W. Hansen.

SIMON GRØNLUND THOMSEN

red@mediaplanet.com

Jens Poulsen

Partner i Navitas

Individuel

træning giver

resultater

Uddannelse og træning er

væsentlige faktorer for succes.

Mange franchisegivere har haft

succes med at lave salgstræning og

salgsleder træning for deres franchisetagere.

For at få maksimal videndeling

og stordrift fordelene

har det vist sig at give mest effekt

når franchisegiveren styre træningsforløbene

fra hovedkontoret.

”Det er afgørende for effekten

af salgstræning, at der er blevet

talt med franshisetagerne så tidligt

som muligt om behovet og

forventningerne ved træning. Det

ideelle er at det allerede er inde i

kontrakt forhandlingerne, hvor

franchisegiver kan få afklaret med

franchisetageren at de vil stå klar

til træning og prioritere det i deres

hverdag, lidt lige som fodboldspillere

og skuespillere prioritere at

træne inden de går på”

”Træning og uddannelse skal

ske efter en specifik målsætning

og en lige så specifik forventningsafklaring

mellem franchisegiver

og hans franchisetagere samt i forhold

til trænerne,” fortæller Jens

Poulsen, der er partner i Navitas.

Ifølge Jens Poulsen bør træning

fokusere mere på sælgerens følelser

gennem salget end på selve

salgsteknikkerne.

”Styrken ved at franchise er at

vi oplever større ejerskab. Modsat

er udfordringen, oftest af følelsesmæssig

karakter, da franchisetagerne

let kan blive usikre og kritiske.

Det skyldes blad. at overraskende

mange franchisetagere

ikke har en salgs baggrund,” forklarer

Jens Poulsen.

Mange gør stærk

I franchising har alle en fælles interesse

for at øge kædens samlede

succes. Det øger effektivitet i træningen.

”Selvom behovet er individuelt

for franchisetagerne og deres medarbejdere

ser vi mærkbare resultater.

Der er eksempler på fremgang

i omsætningen på over 50 procent

efter et målrettet træningsforløb,”

slutter Jens Poulsen.

NICK ALLENTOFT

red@mediaplanet.com


AN ADVERTISING INSERT BY MEDIAPLANET


TRYGHED OG GOD ØKONOMI

En forudsætning for et succesfuldt franchisekoncept er, at der er styr på

aftalerne og at økonomien er i orden.

LETT kan give dig tryghed i form af enestående ekspertise inden

for rådgivning om franchise og kædesamarbejder, herunder indgåelse

af kontrakter, immaterielle rettigheder, konkurrenceret og markeds-

føringsret.

Kontakt advokat Michael Skovgaard på telefon 33 34 05 98 eller e-mail

mrs@lett.dk.

LETT er blandt Danmarks førende advokatvirksomheder. Vi tilbyder professionel rådgivning til det private erhvervsliv, den offentlige sektor, organisationer og private. Vi kan

føre vores historie tilbage til 1869, og er dermed et af Danmarks ældste advokatfirmaer. I dag er vi 350 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Århus og Kolding.

København

Rådhuspladsen 4

DK-1550 København V

Tlf. +45 33 34 00 00

Fax +45 33 34 00 01

Kolding

Jernbanegade 31

DK-6000 Kolding

Tlf. +45 33 34 00 00

Fax +45 33 34 00 01

Århus - Rådhusgården

Vester Allé 4

DK-8000 Århus C

Tlf. +45 33 34 00 00

Fax +45 33 34 00 01

LETT kan ligeledes være med til at sikre en god økonomi i franchise og

kædesamarbejder ved at minimere lokaleomkostninger.

Vi er et af de førende danske advokatfirmaer på området for rådgivning

om lejeret og overdragelse af fast ejendom. Vi bistår med

forhandling og udfærdigelse af lejeaftaler, lejereguleringer og

andre ændringer af lejemålet/lejeaftalen.

Kontakt advokat Michael Holsting på telefon 33 34 01 72 eller e-mail

mho@lett.dk.

Lett Advokatfirma

XXX · 13


14 · MARTS ‘10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

NYHEDER

Drømmen om et liv som selvstændig

er fyldt med romantiske forestillinger,

men ofte holder den slags billeder kun

indtil starten. Dernæst er det hårdt arbejde,

og derfor skal du forberede dig

grundigt. Når først butikken åbner eller

bilen kører, vil hele dit fokus være

på forretningens succes frem for din

egen sikkerhed.

”Når man bliver selvstændig, tager

man en risiko. Man satser med hele

sin iderigdom, sin arbejdskraft, sit store

engagement og viljestyrke, og derfor

handler det om at være godt forberedt,”

siger direktør Keith Fobian fra Akassen

DANA. Her ser man franchising

som en rigtig god forretningsmodel for

selvstændige.

”Franchising er en attraktiv model

for nye selvstændige. Man er ikke alene

om det hele. Faglig opbakning, hjælp

til at skabe de rigtige rammer for virksomheden

og et kollegialt netværk er

at fi nde i gode franchisekoncepter. Alt

sammen ting som kan medvirke til en

sikrere opstart,” fremhæver Keith Fobian.

Franchising indebærer dog en risiko

som selvstændige skal være sig bevidste.

Selvom franchisegiver kan berette

om overbevisende succeshistorier og

dokumentationen for franchisetagerens

enhed er på plads, er der en risiko.

Eksempelvis den selvstændiges egne

evner, konjunkturudsving, modeskift

eller ny lovgivning, der påvirker franchisesystemet.

”I dag har selvstændige mulighed

for at skabe sig et økonomisk sikkerhedsnet,

som er helt på højde med lønmodtagernes.

Det gælder A-kasse, sygedagpenge,

pension, helbredssikring,

arbejdsskadedækning mm. Dette sikkerhedsnet

er i mange familier udslagsgivende

for, at der kan skabes opbakning

til, at en af parterne etablerer

sig med egen virksomhed,” fortæller

Keith Fobian.

Mere franchising

Direktøren ser gerne, at franchising

VÆR GODT FORBEREDT

Når man bliver selvstændig, tager

man en risiko. Man satser

med hele sin iderigdom, sin arbejdskraft,

sit store engagement

og viljestyrke, og derfor

handler det om at være godt

forberedt, råder direktør Keith

Fobian fra A-kassen DANA

FOTO: ISTOCKPHOTO

I gang med franchising: Få styr på rammerne

Spørgsmål:

Er det meget risikofyldt

at komme i gang med

franchising?

Svar: Selvom franchising er en

tilværelse som selvstændig, behøver

du ikke risikere hele din tilværelse

og familiens økonomi for

at komme i gang.
4TIP/

FORBEREDELSE

OG RISICI

får endnu mere opmærksomhed, fordi

forretningsformen passer rigtig godt

til danske selvstændige.

Danske børn og unge er ikke godt

rustet til at drive egen virksomhed, når

de bliver voksne. Selvstændighedskulturen

trænger derfor til en hjælpende

hånd - et vitamintilskud, så det bliver

mere attraktivt for de unge at se

sig selv med egen virksomhed. Her er

franchising meget attraktivt som forretningsform

og tilbud til kommende

selvstændige. Den gode ide, kan virkelig

vokse gennem franchising. Derfor

glæder jeg mig over, at der kommer fl ere

og fl ere succeshistorier med danske

franchisesystemer.”

NICK ALLENTOFT

red@mediaplanet.com


KORTE NYHEDER

René Piper Laursen

Bianco Footwear

Definition af

franchising

Et system til markedsføring af varer

og/eller serviceydelser og/eller

teknologi, som er baseret på et tæt

og vedvarende samarbejde mellem

virksomheder, som er indbyrdes

juridisk og økonomisk adskilte

og uafh ængige. Franchisegiveren

overdrager til franchisetager retten

og forpligtelsen til at drive virksomhed

i henhold til franchisegivers

koncept. Derfor er franchising

attraktivt

Iværksætteren kan:

Teste

sig selv og sine kompetencer

i forhold til konceptet

Undersøge

regnskaber og resultater

for de eksisterende enheder

inden opstart

Uddanne

sig i konceptet – også efter

startfasen - og sikre ikke at begå

samme fejl, som andre har begået

Løbende

lave benchmark til andre

kolleger og ”kopiere” de som har

succes .

René Piper Laursen, Bianco Footwear

Fordi:

Konceptet

er afprøvet nationalt

og evt. internationalt

Man

har løbende support

Nye

produkter bliver udviklet

for en via netværket.

Søren Nielsen, Master franchisetager,

Cold Stone Creamery


I dag fremstår IC Companys mange


som strømlinede, med et samletpartnere i tvivl om, at der er tale-


-


FRANCHISING

-


-

-


-

-


-


”CCM er i dag

-Handler det om

-


-
Kontakt Toke Allentoft

Franchise-Consult.dk

-

-
-

-
-

--

-
-

Start din egen

virksomhed som en

del af et præmieret

franchisesystem.

De bedst sælgende produkter.

CardGroup har udviklet en række unikke serier af markedsledende

gratulationskort og tilhørende gaveprodukter som er ”best-sellers” i deres

kategori. Vore produkter har mange populære features og detaljer samt

den højeste kvalitet i markedet. Og så sælges de til samme pris som vore

konkurrenter tager for produkter af standardkvalitet.

Hertil kommer, at vi har udviklet et unikt forretningskoncept, hvor

du forsyner butikkerne med låne display og lager af produkter på

konsignations basis, hvor butikkerne kun betaler for det de har solgt – et

attraktivt tilbud i dagens marked.

Franchiset

Du vil typisk have et netværk af 175-250 butikker, og butikstyperne

vil være kiosker, boghandlere, supermarkeder, blomsterforretninger

o. lign. Du foretager løbende servicebesøg til butikkerne, opfylder

salgsdisplayene og fakturerer de solgte produkter. Produkterne sælger sig

selv fra displayet 7 dage i ugen og i visse tilfælde 24 timer i døgnet.

Interesseret i at drive en succesfuld forretning?

Vi søger personer som brænder for ideen om at opbygge en succesfuld

forretning. Hvis du ønsker at tage første skridt mod at blive en del af

denne succesfulde og højt respekterede franchisevirksomhed, kontakt os

da på nedenstående telefon eller mailadresse.

CardGroup Danmark

Dønnergårds Alle 15, 2670 Greve. Telefon: 43944455 Fax: 4394 4450

Mail: info@cardgroup.dk Web: www.cardgroup.dk


16 · MARTS ‘10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

EKSPERTPANEL

Spørgsmål 1

Med udgangspunkt i dine erfaringer/kompetencer

hvilke

faktorer mener du, er særlig

vigtige, for at anvendelsen af

franchising stiger i Danmark?

- lyden af god is

Paul Neale

Advokat

Franchising er en unik organisations-,

salgs-, ekspansions- og fi nansieringsform,

som befi nder sig imellem kapitalkæder og

frivillige kæder. Franchising besidder fordelene,

men ikke ulemperne, ved begge disse

distributionsformer.

Ægte franchising er udbredt i mange markeder,

først og fremmest USA, Frankrig, Storbritannien

og Tyskland.

Derfor forekommer det besynderligt, at

franchising fortsat lever en stedmoderlig tilværelse

i Danmark.

En væsentlig årsag hertil er ganske enkelt,

at der her i landet mangler oplysning om franchising,

ikke alene hos erhvervslivet, politikere

og off entlige instanser, men også hos de interesseorganisationer,

der arbejder med og for

franchising i Danmark.

De fi ndes ganske enkelt ingen ordentlig undersøgelse

eller statistisk materiale, der kortlægger

og kan dokumentere udbredelsen af og

succesraten ved ægte franchising i Danmark.

De virksomheder, der benytter franchising,

har ingen umiddelbar anledning til at dele ud

af deres erfaringer med franchising, og Dansk

Franchise Forening, der har til formål at varetage

interessen for franchising i Danmark, har

hidtil ikke rådet over de fornødne ressourcer

til en sådan videnindsamling.

Der er altså tale om en ond cirkel. Hvis brugen

af franchising i Danmark skal kunne måles

og vejes for derefter at kunne udbredes, er

det nødvendigt, at der indhentes relevante

oplysninger og cases, der kan benyttes som

grundlag for en udbredelse af kendskabet til

franchising og fordelene og ulemperne ved

denne organisationsform.

Både dansk erhvervslivs organisationer og

den off entlige sektors handels- og beskæftigelsespolitiske

instanser burde stå forrest

ved opbakning af (læs: ressourcetilførsel

til) disse nødvendige tiltag.

Lasse A. Søndergaard

Christensen

Partner

Gorrissen Federspiel

Man kan konstatere, at udbredelsen af

franchise i Danmark er betydeligt mindre

end i udlandet. Det gælder både udenlandske

systemers tilstedeværelse i Danmark og

danske systemers udbredelse til udlandet.

Den store udbredelse i udlandet skyldes distributionsformens

ubestridelige succes, og

særligt vigtigt for øget anvendelse i Danmark,

og af danske virksomheder i udlandet, er derfor:

Information.

Dansk Franchise Forening har gjort – og gør

– et stort arbejde for at udbrede kendskabet til

franchising, og selvom den indsats kan mærkes,

så er kendskabet til franchising i Danmark

stadig for begrænset.

Derfor må franchising markedsføres bedre,

og distributionsformens fordele fremhæves:

1) Har man et godt koncept kan det

udvides betydeligt og hurtigt, i Dan-

mark og udlandet, uden store krav til

kapital og 2) Selvstændige franchisetagere

klarer sig, indtjeningsmæssigt

og i øvrigt, væsentligt bedre end

andre selvstændige.

Få søgninger på internettet efter

”franchising opportunities” giver et hurtigt

indblik i en række, for-retningsmæssige muligheder.

Danmark vil gerne være et sted, hvor viden,

innovation og intellektuelle frembringelser

bliver skabt og brugt. Franchising er i al væsentligt

udlejning af rettigheder. I en del andre

lande er indtjening skabt på rettigheder gunstigt

beskattet, og det kunne også være en mulighed

i Danmark.

Franchising i

Danmark

Helge Busk,

Advokat

ADVODAN

Franchise kunne opnå en betydelig større

udbredelse i Danmark, såfremt der kunne

skabes bedre rammer for rådgivning i forbindelse

med indgåelse af franchiseaftaler.

De dårligste kontrakter og udokumenterede

koncepter ville ikke ”have gang på jord”

og fl ere ville kunne dokumentere succesfulde

franchiseforløb til inspiration for andre.

Franchise har for længst bevist sin styrke.

Gennem årtier har man solgt franchisekoncepter

til potentielle franchisetagere uden at

de er sikret uvildig rådgivning inden aftaleindgåelse

eller undervejs i forløbet. Det har givet

sig udslag i mange dårlige investeringer

for håbefulde unge mennesker som i bedste

fald slap ud af investeringen uden helt at blive

klædt af økonomisk.

Der er ikke lovgivning der sikrer et

minimum af faktuel information før

en aftale indgås, og derfor har alt for

mange indladt sig på projekter, hvor

der først efterfølgende har fået de fornødne

informationer og derved har

betalt en høj pris for velvillig og positiv

tilgang til fremlagte udsagn.

Er man ”First mover”, er erfaringsgrundlaget

og facts måske tyndt, men forberedelsen

bør være det vigtigere.

Sikrer dig som nuværende eller potentiel

franchisetager håndfast dokumentation for

de udsagn, man præsenteres for. Sikrer dig ret

til indfl ydelse i den fremtidige konceptverden,

for at der sker fornøden individuel tilpasning i

en forskellig lokal verden. Sikrer dig et forum

for fremtidige kolleger, hvor der er indfl ydelse

på konceptets performance. Franchisegiver og

-tager har ikke altid samme interesser i udviklingsperspektiverne.

At der ikke er etableret en Forening for franchisetagere

er helt uforståeligt og bør være

fremtidens forum til uvildig rådgivning. Foreningen

skal kvalifi cere franchisetagere til

den udvikling, som skabes i fællesskab mellem

franchisetagere og franchisegivere i respekt

af begge parters interesse i succes.

De blå Hjem-IS biler med den velkendte klokke kørte på

Danmarks gader for første gang i 1976.

I dag har vi 10 depoter, der dækker hele landet og vore biler besøger de fleste gader i Danmark hver 14. dag.

Alle depoter drives af franchisetagere, som sammen med deres sælgere hver dag yder en stor indsats for at

servicere kunderne på bedste vis. Hver dag kører der mere end 100 biler rundt i Danmark og sælger kvalitetsis

direkte ved forbrugerens dør - denne metode er i høj grad med til at sikre, at vores kunder altid får den bedste

is. Sælgerne har et stort produktkendskab og kan derfor vejlede forbrugerne om alle aspekter af produkterne,

om den ubrudte frysekæde, som sikrer, at isen ikke krystalliserer, men bevarer den høje kvalitet da vi leverer

direkte til døren. Isene fra Hjem-IS er alle produceret med frisk fløde og der anvendes ingen kunstige smags- eller

farvestoffer.

Franchisetagerne i Hjem-IS har retten til et geografisk veldefineret og afgrænset område, hvorfra den enkelte

franchisetager driver sin forretning og har ansvaret for at optimere bedst muligt.

Hjem-IS A/S har benyttet franchising som afsætningskanal i mere end 30 år og konceptet er derfor solidt og

gennemprøvet. Der lægges vægt på en tæt og konstruktiv dialog mellem Hjem-IS A/S og franchisetagerne.

Som franchisetager har man mulighed for på forskellig vis at præge forretningskonceptet. Hjem-IS A/S stiller

bl.a. know how og systemer til rådighed og har et solidt back-up system, som hjælper franchisetageren i den

daglige drift. Markedsføring og produkter udvikles af Hjem-IS A/S og markedsføres nationalt.

Hjem-IS gruppens nordiske og danske hovedsæde er beliggende i Kolding. Herfra driver i alt 30 medarbejdere

den nordiske organisation og det danske salgsselskab Hjem-IS A/S. Hjem-IS Gruppen beskæftiger mere end

900 medarbejdere på nordisk plan og er en del af den internationale Nestlé koncern. Hjem-IS gruppen sælger

årligt is for et trecifret millionbeløb direkte til forbrugerne i Skandinavien via vores unikke salgssystem.


NEWS

AN ADVERTISING INSERT BY MEDIAPLANET

Finansiering:

Rette ting til rette tid

Vil du franchising, skal du

selv have penge med. Banken

kan godt bruges til at hjælpe

dig i mål, men kapital er afgørende

for at komme i gang.

”Vi har aldrig fi nansieret 100 procent.

Du skal selv have penge med,

hvis du vil franchising,” erklærer

afdelingsdirektør Erik Hattens fra

Jyske Bank.

Men i franchising som i andre

forretninger gør penge det ikke

alene. Der er mange andre forhold,

som har betydning for bankens

vurdering af en selvstændig, der vil

franchise.

”Der kan ofte fremvises en del

dokumentation og erfaringer fra

systemets drift, når en franchisetager

kommer i banken. Det er vi glade

for, og vi vil da også gerne møde

både franchisegiver og franchisetager.

Vi kigger meget på bæredygtigheden,

strukturen, opfølgning i systemet

og uddannelse. Dertil har

franchisegiverens privatøkonomi

VÆR FORBEREDT: Du skal altså først bringe banken på banen, når du er helt afklaret

om et liv som selvstændig franchisetager. Det er kun få banker, der fokuserer på

franchising, og derfor bør du være afklaret og velforberedt, når banken involveres.

FOTO: ISTOCKPHOTO

betydning ligesom vi også lægger

meget vægt på, at familien står bag,

hvis det er en første gangs selvstændig,”

siger Erik Hattens.

Du skal altså først bringe banken

på banen, når du er helt afk laret om

et liv som selvstændig franchiseta-

ger. Det er kun få banker, der fokuserer

på franchising, og derfor bør

du være afk laret og velforberedt,

når banken involveres.

Forretningsplanen

Forberedelse inkluderer styr på

5TIP

FOKUS PÅ

FINANSIERING

strategi og handlingsplan. Det gælder

selvom man netop i franchising

får adgang til værdifuld dokumentation

og viden samt i en vis udstrækning

kan hente megen inspiration

fra andre franchisetagere.

”Selvom et franchisesystem kan

dokumentere, at ideen bag er bæredygtig

og systemet virker, skal den

enkelte franchisetager stadig gøre

sit forarbejde med strategi og handlingsplan.

Det kigger vi meget på, for

det nytter ikke, at binde sig for hårdt

op. Heller ikke i franchising,” fortæller

Erik Hattens, og understreger

behovet for, at sikre det nødvendige

kapitalgrundlag både hos franchisegiver

og franchisetager.

”Risikodelingen i franchising

kan godt friste til at binde sig for

hårdt op kapitalmæssigt, og basere

det på optimistiske budgetter. Det

er en farlig vej,” påpeger Erik Hattens.

NICK ALLENTOFT

name.surname@mediaplanet.com

MARTS ‘10 · 17Sikker og hurtig levering

Fast lavt leveringsgebyr

Rabatter og kredit tilpasset jeres

købsvolumen

Elektronisk fakturering for

offentlige virksomheder/institutioner

Fuldt overblik over virksomhedens

samlede indkøb

Hurtig assistance per telefon eller

mail

En fast kontaktperson, som du

altid kan henvende dig til

GODE RÅD


Vidste du:

at

det ikke er alt, der kalder sig

franchising, som er det?

at

systemfranchising er den franchiseform,

der opfylder defi nitionen

på franchising?

at

franchising ikke er det samme

som et agent- eller er forhandlerforhold?

at

du som franchisetager er selvstædig

næringsdrivende og dermed

underlagt erhvervslovgivningen?

at

du som franchisetager kan tjene

mange penge, men du kan også

gå fallit?

at

franchising stiller store krav til

din arbejdsevne og dit familieliv?

Er du klar over:

at

du bør kræve dokumentation

for, at franchisegivers koncept opfylder

defi nitionen på franchising?

at

du kan bede om dokumentation

for, at franchisegiver opfylder det

etiske regelsæt for franchising?

at

der er en lang liste af krav til oplysninger

om franchisegiver, som du

kan og bør forlange opfyldt, før du

indgår en franchiseaftale?

at

indtil nu har 10 procent af

danske franchisegivere ladet deres

koncept certifi cere efter de etiske

regler for franchising?


18 · MARTS ‘10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

PERSONLIGT INDBLIK

Der er vækst i brugen af franchising. Certifi cering, viden og gode danske franchisehistorier

er nogle af årsagerne. Læs her om de to mest brugte måder at komme i

gang med franchising på – som franchisetager eller master franchisetager.

Godt i gang med franchising

Der er vækst i brugen

af franchising. Certifi

cering, viden og gode

danske franchisehistorier

er nogle

af årsagerne. Læs her

om de to mest brugte

måder at komme i gang med franchising

på – som franchisetager eller

masterfranchisetager.

To veje til karriere som selvstændig

med franchising

Der er to hovedveje til en karriere

som selvstændig med franchising.

Du kan enten blive franchisetager i

et eksisterende system, eller du kan

blive masterfranchisetager og introducere

et nyt franchisesystem på det

danske marked.

Bliv franchisetager

Der er i dag over 10.000 franchisetagere

i Danmark, og det tal stiger hele

tiden. Mange etablerede franchisevirksomheder

søger danske franchisetagere.

Der kommer jævnligt

nye systemer til Danmark, ligesom

danske virksomheder udvikler nye

systemer, der tilbydes danske franchisetagere.

Nye koncepter fra udlandet

er eksempelvis Subway, Cold

Stone Creamery og KIWI. Mens nyere

dansk udviklede franchisesystemer

er SUNSET Boulevard, Søndagsavisen,

Svaneringen, Super 1 Rent m.fl .

Søg information og viden

Iværksættere, der er interesserede i

muligheden som franchisetager bør

først og fremmest søge information

og viden, dernæst gøre sig overvejelser

om den type virksomhed, der er interessant.

Franchising tilbydes inden for

alle brancher fra detailbutik og autoservice,

konsulentvirksomhed og rengøring

til udfarende salgsarbejde.

”Lad være med at gå i banken, før

du er helt afk laret, og ordentligt forberedt.

Alt for mange potentielle

franchisetagere drøner ned i banken,

for at præsentere nogle halvfærdige

tanker, og det er helt unødvendigt.

Banken kan ikke hjælpe med forberedelsen,

og skal først involveres, når

franchisetageren er helt afk laret,”

pointerer Bo Zoff mann, der bl.a. rådigiver

franchisetagere.

Bliv masterfranchisetager

Har du allerede god erfaring som leder

eller selvstændig, kan du overveje

at introducere et nyt franchisesystem

på det danske marked. Internationale

franchisesystemer står i kø

for at komme ind på det danske marked,

og dygtige selvstændige har gode

muligheder for at bygge en ny suc-

DRØMMER DU...

...om at få din egen modetøjsbutik, så har du muligheden nu.

Sparkz er et unikt koncept inden for modetøj til de helt unge piger og prinsesser.

Og lige nu søger vi franchisetagere til Sparkz-butikker i hele Danmark.

Dine muligheder:

Du får muligheden for at opbygge og udvikle din

egen butik og bliver samtidig en del af et stærkt

koncept/en større kæde.

Du får adgang til den bedste butiksbeliggenhed

samt de bedste mærkevarer til målgruppen.

Du får al den støtte, som du, med din baggrund,

har behov for

– både i opstartsfasen og efterfølgende i den

daglige drift.

Du får stor indflydelse på din fremtidige succes

og indtjening.

Du tilbydes mulighed for finansiering.

LABELXXX

Bo Zoffmann

Franchiserådgiver

”Lad være med

at gå i banken, før

du er helt afklaret,

og ordentligt forberedt.

Alt for mange

potentielle franchisetagere

drøner

ned i banken, for at

præsentere nogle

halvfærdige tanker,

og det er helt unødvendigt.”

Vores nye franchisetagere:

Du har formentlig en baggrund inden for mode/

detail og har stor interesse for mode/trends.

Du har viljen til at ville være selvstædig.

Du er sælger.

Du går forrest og deltager aktivt i dagligdagen.

Du har orden i din økonomi.

Vil du vide mere…

…så kontakt Tommy Helms på mobiltlf. 25 21 13 40

eller send en mail til th@deres.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.

A/S Deres Design har eksisteret siden 1956 og driver kæderne Deres, Sparkz, Black International og Vogue

- i alt 80 butikker, hvoraf de fleste drives på franchisebasis. Konceptet bygger på modetøj både til de helt

unge og til de mere modne. Se mere på www.deres.dk

6TIP

KOM GODT FRA

START

cesfuld virksomhed på grundlag af

en master franchise.

Som masterfranchisetager investerer

du i retten til at opbygge et

franchisenetværk på et marked. Den

selvstændige køber kort fortalt masterfranchise

rettigheden til eksempelvis

Danmark, og forpligter sig der

til at etablere et antal egne enheder

og et antal franchiseenheder inden

for en bestemt periode. Først tilpasses

konceptet det lokale marked og masterfranchisetager

opbygger et antal

egne enheder der kan dokumentere,

at konceptet virker på markedet. Når

konceptets succes er dokumenteret,

kan masterfranchisetager begynde

opbygningen af et landsdækkende

netværk af franchisetagere.

Spændende og krævende

Master franchising er en spændende,

men krævende måde at bygge virksomhed

på. For at erhverve retten til

et internationalt franchisesystem

og opbygge en kæde af egne enheder,

der kan dokumentere en succes, kræves

gode iværksætterevner, lederegenskaber

og god kapital. Til gengæld

får man viden og støtte fra den

internationale franchisegiver, der allerede

har erfaringen med at opbygge

konceptet og dets organisation fra

bunden.

Krav til

investeringen

Der kan ikke gives generel

information om, hvad

det koster at købe en

franchise- eller en masterfranchiserettighed.

Kravet til kapital afh ænger helt

af konceptets kompleksitet, den

indbyggede indtjeningsmulighed,

kontraktperioden, rettighedsområdet

og de krav, der stilles til køberen

af rettigheden, derfor kan

der ikke gives generel information

om, hvad det koster at købe en

franchise- eller en masterfranchiserettighed.

Dog er det sædvanligvis forbundet

med mindre investering at købe

en franchiserettighed

end en masterrettighed,

der jo

omfatter

retten til at

sælge franchiserettigheder.

Kapitalkrav til

investering

Ved siden af investeringen i retten

til konceptet skal franchisetager

også kalkulere med kapitalkrav

til investering i f.eks. lokaler,

biler, indretning, elektronisk udstyr,

lager, markedsføring og en

længere periode, hvor indtjeningen

skal oparbejdes før der vil være

penge til privatforbrug. For en

masterfranchisetager vil kravene

til kapital være mere omfattende,

fordi der også skal kalkuleres med

tilpasning af koncept til eget marked,

opbygning og drift af fl ere egne

enheder .

NICK ALLENTOFT

red@mediaplanet.com


PS4 FranchisePartner præsenterer i samarbejde med Edwards Global Services følgende master franchisekoncepter:


Would you like to be our Partner?

Team up with an agile global company and work

towards improving people’s lives in a socially

responsible and profitable way. You can acquire

exclusive distribution rights for Denmark for 10 years,

and retain 50% of the revenue as gross profit.

DynEd is the world leader in Computer-based English

Language Education and its brain-based teaching

solutions cover all proficiency levels and ages, and

include 15 different courses accompanied by artificial

intelligence support software for teacher-led self study.

DynEd’s software facilitates language acquisition by

creating real life simulations at the appropriate level,

tracking behavioral learning patterns, evaluating

student progress with written feedback, opening and

closing pathways through lessons, and thus guiding the

study activities of individual students and classes alike.

The DynEd System provides schools, training

institutions, and companies with the content and

flexibility needed to successfully deliver blended inhouse

and/or distance-education English courses that

work.

DynEd ® is a Registered Trademark of DynEd International Inc.

DynEd Europe B.V.

Strawinskylaan 959

1077XX Amsterdam

The Netherlands

Tel : +31 20 714 3460

Fax: +31 20 714 3469

info@dynedeurope.com

www.dynedeurope.com

WWW.FRANCHISEPARTNER.DK

Svane Køkkenet søger

nye forhandlere der brænder for succes i veletableret franchisekæde
Right At Home®

trained home care for aging or disabled


solutions for health care facilities.

www.rightathome.net

PS4 FranchisePartner samarbejder med Edwards Global Services

om at etablere master franchisekoncepter i Norden.

Læs mere om koncepterne på www.franchisepartner.dk — eller kontakt

Bo Zoffmann for yderligere information på info@franchisepartner.dk.


KURSUS, KONFERENCE ELLER FEST

Midt på Sjælland i skønne omgivelser finder du det smukke 4 stjernede

hotel og konferencecenter Sørup Herregaard.

VÆRELSER OG LOKALER

102 dobbeltværelser alle med bad, tv, minibar og gratis internet.

16 lyse konferencelokaler med plads til op til 550 personer.

Restaurant og selskabslokaler med plads til op til 350 i et lokale.

KONFERENCER

Konferencedøgn 9-9 pr. person i enkeltværelse kr. 1.895,-

Konference 1½ døgn pr. person i enkeltværelse kr. 2.395,-

Rabat på 9-9 konferencedøgn fredag, lørdag eller søndag

samt i nedenstående ferieperioder: Kr. 250,- per person

TILBUD: MINIFERIE 3 DAGE

Påskeferie: Mellem den 26. marts og den 6. april 2010

Bededagsferie: Mellem den 26. april og 3. maj 2010

Kr. Himmelfartsferie: Mellem den 12. og den 17. maj 2010

Sommerferie: Mellem den 22. juni og den 17. august 2010

2 nætter, 2 x stort morgenbord, 2 middage, dagens 3 retters menu.

Kr. 1.275 per person i dobbeltværelse. Under 6 år gratis i forældres seng

Børn Kr.180,- per nat med morgenmad.

WEEKENDOPHOLD:

FREDAG eller LØRDAG: Eftermiddagskaffe/te med kage

Velkomstdrink, 3-retters menu, Kaffe/te Overnatning i dobbeltværelse

Næste morgen: Stor morgenbuffet, pris per person i dobbeltværelse kr. 895,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 250,- BØRN: Kr. 260,- med morgenmad,

under 6 år gratis i forældres seng. Vi har børnemenuer

AKTIVITETER

Indendørs billard, airhockey, bordfodbold og dart. Indendørs stor saltvands

swimmingpool, sauna og solarium. 2 petanquebaner samt minigolf. Parken,

haverne, søen og voldgraven, giver mange muligheder for udendørs aktiviteter.

Sørupvej 26 · 4100 Ringsted

Tlf.: 57 64 30 02 · www.sorup.dk · hotel@sorup.dk

More magazines by this user
Similar magazines