27. oktober 2012 - Toppur

toppur.dk

27. oktober 2012 - Toppur

MEDLEMSBLAD FOR

ISLANDSHESTEKLUBBEN TOPPUR

33. ÅRGANG

NR. 5 OKTOBER 2012

1


Dagene bliver kortere, hestene er begyndt at

sætte vinterpels, og mon ikke de fleste har

fået vinterfoderet i hus? Vi har stadig meget

græs her hos os, men hestene syntes nu godt

om at få lidt hø til aften.

Vi har i Toppur fået en Nordisk mester i Tølt,

hun vandt også FEIF´s Feather prize som

gives for pæn ridning. Kæmpe tillykke til

Christina Johansen.

Vi har haft stævne på den nye bane på Vilhelmsborg,

det var et super hyggeligt stævne,

med dejlig stemning, da der desværre ikke

var så mange tilmeldte valgte vi at lave det til

et endagsstævne. Der var en masse finaler,

faktisk hele 10 stk. Så eftermiddagen stod

virkelig i rosetternes og sponsor præmiernes

tegn. I kan se her i bladet hvem der støttede

os som sponsorer, tusinde tak til dem alle.

Resultaterne kan ses på hjemmesiden. Banen

var desværre ikke så god som vi havde håbet

på, toplaget var først kommet på om mandagen

inden stævnet, så det havde ikke haft tid

til at sætte sig. Men nu følger vi banen i løbet

af vinteren og skal holde et lille stævne i løbet

af foråret, for at være sikre på den er klar

til DRL stævner.

Vi har haft mange arrangementer i løbet af

året, men vi har stadig flere til jer. I oktober

starter vi med klubaftner på Søhøjlandets

ridecenter, ligesom vi havde sidste vinter. Vi

holder d. 6. oktober et føl show på Vilhelmsborg,

med rigtig fine sponsor præmier. Der

vil være et show med heste fra Vivildgård,

der kommer også et par boder.

Den. 7. er der avlsdag med John Siiger, det

holdes hos Dorte Præstholm. Den. 9. er vi

inviteres til en aften hos L-H foder, som jeg

virkelig håber rigtig mange har lyst til at deltage

i.

Nyt fra bestyrelsen

Der er en del undervisning i løbet af oktober,

Søren Madsen, Iben Andersen og Malene

Engsig, og der er et indendørsstævne på Vilhelmsborg

d. 26.- 27. Vi slutter oktober af

med generalforsamlingen i Skjød forsamlingshus,

hvor Toppur giver kaffe og lagkage.

Alle vores arrangementer kan ses på kalenderen.

Både her i bladet og på vores hjemmeside.

Mange efterårs hilsner

Jette Koch Jensen

I dette nummer:

Nyt fra Bestyrelsen 3

Aktivitetskalender 4

Toppuraften hos LH foder 6

Kursus med Søren Madsen 7

Indkaldelse til generalforsamling 8

Side 9. hesten 9

Nyt fra skovtursudvalget 10

Føl og unghesteshow 11

Nyt fra juniorudvalget 12

Juniordag 13

Kursus med Iben Andersen 14

Avlsdag med John Siiger Hansen 15

Klubaften vinter 2012/2013 16

Undervisning med Malene Engsig 17

Vesterhavsturen 2012 18-25

Invitation til efterårsstævne 26-27

Vesterhavssangen 28

Osteopati og tid blev vores redning 30-31

Aktivitetsudvalg 33

Bestyrelse/redaktion 34

Nekrolog Carsten Sommer 35

Sponsorer til septemberstævnet 36

Forside billede: Maja lopdrup: Geisli

3ned

Dato Arrangement Ansvarlig

Okt 3. Klub aften på Møllegaard

Annemette

6. Føl/plagshow på Vilhelmsborg

Jette, Grethe og

Hanne

7.

Lilian og Jane

4

9.

13.

13.-14

20.

22.

26.-28.

31.

Nov 5.

7.

10.

10.

17.

19.

Dec. 3.

8. – 9.

16.

17.

Aktivitets-kalender

Avls dag med John Siiger Hansen afholdes

Skovfryd Rækkevej 4 Lyngå v/Hadsten

Toppuraften hos LH foder

Kursus Søren Madsen

Kursus med Iben Andersen

Kursus med Malene Engsig

Klubaften i Søhøjlandet

Toppur efterårsstævne Vilhelmsborg

Generalforsamling Skjød forsamlingshus

Klubaften på Søhøjlandets ridecenter

Dyrlægeaften

Undervisning med Malene Engsig

Juniordag: hestefysioterapeut og beslagsmed

Kursus Søren Madsen

Klubaften på Søhøjlandets ridecenter

Klubaften på Søhøjlandets ridecenter

Kursus Søren Madsen

Jule tur med glögg og æbleskiver

Klubaften på Søhøjlandets ridecenter

Har du fået ny mail- eller postadresse?

informer Toppurs Medlemsservice:

karsten@toppur.dk

Jette

Grethe

Jette

Jette

Annemette

Stævneudvalg

Bestyrelsen

Annemette

Jette

Jette

Juniorudvalg

Grethe

Annemette

Annemette

Grethe

Malene m.fl.

Annemette


6

Toppuraften hos LH

Kom til Toppur/islænder aften hos L-H FODER

tirsdag d. 9. oktober kl. 19.00

Gør en god handel i butikken og mød vores leverandører fra Mountain

Horse, Fakur, HH Care/Marstall og Horizont, der står klar til at præsentere

deres produkter og nyheder.

Bestil venligst billet pr. person på WWW. Lhfoder.dk: søg billet, eller køb

den i butikken.

Prisen for billetten kan fratrækkes i køb foretaget den aften.

Seneste tilmelding: lørdag d. 6. oktober kl. 14.00

Klubtøj

Kontakt Jette@toppur.dk eller Eva@toppur.dk


Ridekursus med Søren Madsen

Søren er aktuel landholdsrytter og derudover

er han uddannet berider og ridelærer ved

Hólar i 2009, hvor han afsluttede sin eksamen

med skolens hidtil bedste resultat.

Vi har igen fået Søren Madsen til at komme

og afholde kursus i Toppur. Kurset finder

sted den 13. oktober 2012 på Tidselsbjerggård,

Tidselsbjergvej 2, 8881 Thorsø.

Kurset er for alle, uanset erfaring og træningsniveau.

Undervisningen tager udgangspunkt

i den enkelte ekvipage og dennes niveau.

Pris: 600,- kr.

Prisen er inklusiv spiltov.

Tilmelding via Sporti fra den 15. august

kl. 20.00.

Sidste tilmelding er den 8. oktober.

Spørgsmål kan rettes til Grethe Maigaard på

23 60 61 62 eller Grethe@toppur.dk

Husk deadline på næste blad

d. 15. november

Send billeder, historier, artikler mm.

til toppurnyt@toppur.dk

7


8

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til Toppur’s årlige generalforsamling

Onsdag d. 31. oktober 2012 kl. 19.30

I Skjød forsamlingshus, Bygaden 25, 8450 Hammel.

Generalforsamlingen bliver afholdt med følgende

dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning ved formanden til godkendelse

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

4. Diskussion af næste års budget og fastsættelse af næste

års kontingent

5. Behandling af indkomne forslag – forslag skal være bestyrelsen

i hænde senest d. 11. oktober 2012

6. Valg af formand

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Diskussion af næste års program

11. Eventuelt

Vil du have indflydelse på, hvad der sker i Toppur? Har du gode forslag

til aktiviteter? Vil du møde nye og ”gamle” Toppurister?

Toppur er vært med kaffe øl/vand, brød og lagkage!!!!

Vel mødt!

På Bestyrelsens vegne

Jette Koch Jensen


Side 9 hesten

Flipa fra Bryndumdamvej,

født 1989 efter

Freyr f. flugumyri. Er

mor til 7 føl og mormor

til årets føl i 2006 (Ullin

f. Hindbjerg)Selv om

hun ikke længere er

nogen årsunge, er det

stadig hende som bestemmer

på folden og

hende der er den mest

madglade. Hun bruges

ikke længere til ridning,

men opdager unghestene

og nyder eller

sit otium hos Lene og

Knud Sehested.

9


Vi har haft årets sidste skovture Mellerup-turen

- en ½-dagstur med 9

deltagere og Rold-turen - en weekendtur

med 25 deltagere. Vi havde

igen en fantastisk tur med Klaus Kilt

som guide og fru Benthe som stavekontrol,

som Lars udtrykte det. Referat

og fotos i næste nummer.

Skovtursudvalget som pt. består af

Hanne Fisker, Lisbeth Kjær, Marion

Randelshofer, Peter Bunk, Pia Dora

Jacobsen og Kim Bugge holder (holdt) møde den 27. september, hvor vi laver en

evaluering af årets arrangementer og laver oplæg til næste års arrangementer.

Har vi for få eller for mange? Er det de rigtige typer vi har? Er afviklingen tilfredsstillende?

Vi bringer et fyldigt referat i ToppurNyt.

Apropos afviklingen kan jeg allerede nu sige, at vi er meget optaget af, hvordan

vi kan gøre turene gode for samtlige deltagere, hvilket ofte ikke er helt let! Nogen

synes det går for hurtigt - andre synes det går for langsomt. Nogen bryder

sig ikke om at trave/tølte, når det skråner lidt nedad eller stien snor sig. Det er

umuligt, at opfylde sådanne modsat rettede ønsker. Bl.a. derfor udarbejdede Pia

Dora og skovtursudvalget Toppur på tur, som tidligere blev bragt her i Toppur-

Nyt og nu ligger på hjemmesiden og som løbende vil blive revideret. Her kan du

bl.a. læse om kravene til turleder, deltager, hesten mm. Alle der vil deltage i en

tur i den skønne natur opfordres til at læse Toppur på tur. Men husk vi er alle

ansvarlige for at alle får en dejlig oplevelse på skovturen, og husk at alle i de

fleste tilfælde trods alt gør deres bedste.

Endelig vil skovtursudvalget takke

alle de mange deltagere i årets skovture.

Vi har haft flere end nogensinde,

hvilket er meget tilfredsstillende.

Mød op på generalforsamlingen og

giv dit besyv med om fremtidige

arrangementer: Hvor? Hvor mange?

Ros/Ris mm.

På skovtursudvalgets vegne

Steen

10

Nyt fra skovtursudvalget


FØL FØL FØL FØL FØL FØL FØL FØL FØL FØL FØL FØL FØL FØL

Toppur´s føl og ungheste show

2012

lørdag d. 6. oktober på Vilhelmsborg.

NM ekvipagen Christina Johansen og

Tjörvi frá Sunnuhvoli

kommer og giver opvisning

FØL FØL FØL FØL FØL FØL FØL FØL FØL FØL FØL FØL FØL FØL

11


Vi har i juniorudvalget ikke haft så mange arrangementer i år. Det skyldes,

at vi har haft svært ved at få gennemført det juniorstævne vi ønskede pga.

dommermangel. Nu fik vi så endelig en variant af det i forbindelse med

Toppurs hyggestævne på Vilhelmsborg. Vi håber dem der var med fandt det

spændende, og vil deltage i det stævne vi har planlagt til næste år i den sidste

weekend i august.

Vi har i programmet for resten af året planlagt en juniordag med en hestefysioterapeut,

der vil fortælle hvilke øvelser man kan lave med sin hest for at

bedre dens præstation. Der kommer også en beslagsmed og fortæller om

hestens ben og skoninger. Nærmere invitation findes andet sted i bladet.

12

Nyt fra Juniorudvalget

Tillykke til den

nordiske mester i

T1: Christina Johansen

og Tjörvi

fra Sunnuhvoli.


MED HESTEFYSIOTERAPEUT OG BESLAGSMED

Der afholdes juniordag med hestefysioterapuet Karin Wyrtz og beslagsmed-

Lars Olsen på ”Skovfryd” Rækkevej 4 i Lyngå ved Hadsten

d. 10. november 2012.

Vi starter kl. 9.00 og slutter sidst på eftermiddagen.

Karin er uddannet fysioterapeut, men arbejder både med heste og mennesker.

Hun ser på hele ekvipagen og deres eventuelle problemer.

Til dette arrangement vil hun gennemgå hestens anatomi/”opbygning”, hvordan

man ser nedsat bevægelighed og funktion. Hun vil gennemgå 8 heste

mhp. Hvor de har brug for ekstra træning/øvelser der kan lette/supplere hestens

daglige træning. Hun vil give ideer til øvelser der kan styrke hestens

balance og smidighed. Derudover vil hun også komme ind på sadlen og dennes

placering.

Der er plads til 8 heste og deres ryttere, men vi vil rigtig gerne have nogle

flere juniorer til at komme, derfor er der mulighed for at deltage uden hest,

men hvor man helt sikkert også vil lære en masse og så lærer du også nogen

af de andre juniorer at kende.

Lars Olsen kommer og fortæller om hestens ben og vigtigheden af den korrekte

skoning. Han er uddannet beslagsmed og har stor erfaring med skoning/beskæring

af forskellige heste.

Pris med hest: 500 kr

Pris uden hest: 150 kr

Juniordag

Vi sørger for morgenmad og eftermiddagsmad, men du skal selv sørge for en

madpakke. Hvis du har hest med er det også vigtigt at huske mad til denJ

Tilmeldingen starter på SPORTI d. 5.oktober kl. 19.

13


14

Kursus med Iben Andersen

13. - 14. oktober 2012

Kun for Toppur medlemmer

Iben kommer igen til Toppur for at undervise.

Kurset bliver holdt på Smingegården, Sminge Møllevej 12, 8600 Silkeborg

Det starter begge dage kl. 9.00

Lørdag rides der alene i 45 min

Søndag rides der alene i 30 min.

Der kan rides i ride hal eller på udendørs bane hvis vejret er til det.

Der er plads til 12 ryttere.

Pris pr. deltager kr. 925,- kr. (+ sporti gebyr) inkl. plads til hesten begge

dage i boks

Hvis du ønsker overnatning til din hest koster det kr. 100,- ekstra.

Hvis der er interesse for flere kurser, vil vi gerne arrangere flere.

Sidste frist for tilmelding er d. 8. oktober

Spørgsmål til jette@toppur.dk


Avlsdag med John Siiger Hansen

Det foregår på ”Skovfryd” Rækkevej 4 i Lyngå ved

Hadsten søndag den 7. oktober 2012 kl. 10.00

Går du og tænker på at stille din hest til kåring, eller er du hobby avler, er

det en god ide at tage din hest med til avlsdag.

Dagen starter med at John Siiger bygningsbedømmer de fremmødte heste.

Der gives karakterer efter den skala, der anvendes til officielle kåringer.

Her er lejlighed for at få en begrundelse for karaktererne og et overblik

over ens hest stærke og svage sider.

Det er meget lærerigt, også for dem, som ikke selv har hest med.

De heste der kan rides, har man mulighed for at få en ride bedømmelse på

over middag.

Alle heste er velkomne, hopper, vallakker og hingste.

Der er plads til 15 heste.

Pris pr. hest kr. 300,- kr. inkl. to fremvisere

Entré for publikum 20,- kr. for voksne. (Ingen tilmelding.)

Børn under 12 år er gratis.

Tilmeldingen starter d. 8. september

Sidste frist for tilmelding er d. 28. september

Spørgsmål vedr. avlsdagen kan rettes til

Lilian Pedersen på tlf. 23 86 43 59

Lilian@toppur.dk

15


16

Klubaften vinter 2012/2013

Toppur har lejet ridehallen:

Søhøjlandets Ridecenter, Troldbjergvej 2, 8883 Gjern.

Vi starter kl. 18.30 til 21.30 på følgende mandage: d. 22. oktober, 5.

november, 19. november, 3. december, 17. december, 7. januar, 21.

januar, 4. februar, 18. februar, 4. marts og 18. marts og 8. april

Mød op med eller uden hest, det er gratis for alle medlemmer.

Søhøjlandets Ridecenter tilbyder:

Ridehal 20x40 m. Gode muligheder for at sadle op inden døre. Adgang til

toilet. Opvarmet ”rytterrum” Kaffe og te kan laves ad libitum.

Der er mulighed for at booke undervisning ved Ditte & Rasmus til 200,- kr.

for en halv time.

Der er også mulighed for at få skoet sin hest, pris 750,- kr for en almindelig

skoning m. 4 sko. Evt. undervisning og skoning aftales på forhånd på e-

mail: www.sohojlandets-ridecenter.dk eller undervisning på tlf. 52631272

og skoning på tlf. 51368682. Det er muligt at undervisningen vil ligge lige

før klubaftenen begynder, af hensyn til pladsen i ridehuset.

Vi glæder os til at se jer!

Bestyrelsen


Undervisning med Malene Engsig

Toppur har fået Malene Engsig til at komme og undervise 3 lørdage i løbet

af efteråret.

Malene er uddannet på Holar i 1997 og driver til dagligt en trænings stald

i Viborg.

Undervisningen henvender sig til både:

Børn og voksne

Skovtursryttere og konkurrenceryttere

De planlagte datoer:

Lørdag d. 20. oktober og

Lørdag d. 10. november

Undervisningen bliver holdt hos Dorte Præstholm i Lyngå v/ Hadsten

Der rides ude, hvis vejret tillader det.

Malene underviser i 45 min ad gangen.

Undervisningen starter kl. 9

I kan ride alene eller flere sammen.

Pris pr. lektion er kr. 375,- (45 min. ridning)

Tilmelding: på sporti fra d. 17. august kl. 20

Vi er nogle stykker, der har fået vores heste tilredet hos Malene, hvilket

var en rigtig god oplevelse.

I stalden hos Malene er der roligt og vi fik lydige velredne heste hjem.

Derfor synes vi, at det kunne være spændende at prøve, om Malene kunne

lære lidt fra sig til Toppurs medlemmer.

Nærmere info fås hos

jette@toppur.dk

17


Introduktion/v.Steen

IDenne, den 17. vesterhavstur siden 1978 startede fra Tranum Strand og

sluttede i Hvidbjerg Klitplantage syd for det gamle fiskerleje i Stenbjerg.

Alt i alt en redet strækning på ca. 135 km – fra ca. 27 til 39 km om dagen.

Vi var i alt 39 ekvipager, hvortil kommer 4 ”turister” Kun engang har vi

været lere ryttere afsted, nemlig i 1997, hvor der deltog 41. Vi mødtes

fredag den 29. juni i Tranum, red fra Tranum til Vester Thorup den 30.,

videre fra Hjardemål Klit den 1. juli. Her holdt hviledag den 2. Endelig

red vi fra Hjardemål til Klitmøller den 3. og videre til Hvidbjerg Klitplantage

den 4. juli.

På turen blev der traditionen tro

digtet en Vesterhavstursang. Denne

gang stod Stine Welling Hansen

dog for alle versene. Nedenfor

er der referater af mødeaftenens

arrangement og de 2 første

ridedage. Ligesom Vesterhavstursangen

er gengivet andetsteds i

bladet.Hviledagen og de 2 sidste

ridedage refereres i næste nummer.

Fredag d. 29. juni/ v. Helle Thybo

Min makker Dorthe Helms (nyt medlem) og jeg, ankom fredag aften, ved

18-tiden, til et glad, hyggeligt og forventningsfuldt TOPPUR selskab, på

en græsmark, ved Himmerlands Fondens Kursuscenter, ved "Tranum

Strand". De førstankomne Toppur-folk, som står for Vesterhavsturen

2012, Lisbeth, Pia, Peter og Steen, havde lavet en stor rummelig fællesfold,

derefter slået sig ned og arrangeret camping (lang) bord og stole,

samt rigtig god stemning.................

Vi gik straks i gang med at pakke Volvoen ud, vi skulle jo skynde os at

lave privat fold samt hente vand, inden vores IS-darlinger ankom med

18

Vesterhavsturen 29. juni – 4. juli 2012


fællestransporten. Volvoen var stuvet til bristepunktet, og, - selvfølgelig

lå hegnspælene nederst ......... Hopperne havde været undervejs i 3 timer,

men de så nu alligevel veltilpasse ud, i deres nye lille fold .......

Dorthe og jeg fik arrangeret aftensmad (nemt smørrebrød). Fik hilst og

hyggesnakket med gamle og nye IS-folk. Der blev delt flotte Vesterhavstur

2012 T-shirt ud, sorte med hvid skrift. Kl. 20 var der informationsmøde.

Steen Lund Thomsen bød velkommen til Vesterhavsturen

2012, hvorefter vi tog en præsentationsrunde. En del af os havde været

med, på den sidste Vesterhavstur i 2007, i år mange nye medlemmer, som

blev budt velkommen. I år blev vi 43 personer og 39 heste. Lisbeth, Pia,

Peter og Steen, gav os praktisk information bl.a. til den kommende dags

ridt. Der blev serveret et overdådigt ostebord med rødvin, øl og vand samt

hjemmebag ....... Herligt ........

Dorthe og jeg fik arrangeret Combi Camp´en ....... Jeg var vildt benovet

over hvor snild og nem den var at slå ud, det tog jo ingen tid, så havde vi

vores senge redte ............På græsmarken hvor vi skulle overnatte, var

pollen tallene skyhøje, både Dorthe og jeg har god gammeldags "høfeber"

så næsen løb og øjnene kløede, frem med næsespray og øjendråber...........

Det var ikke sent vi gik til ro, på denne første aften, vi var trætte, dagen

havde været travl og hektisk og vi skulle jo op kl. 7 og være friske, til

første dagsridt. Dorthe havde ondt i ryggen, hun mente hun havde fået et

lille hold i ryggen, da hun derhjemme, løftede min gæsteseng op i bilen.

Men håbede og troede på, at det snart ville gå over. Aftentoilette foregik i

skov og på mark, vores naturferie var startet, skønt .......... Men åhhhh

hvor tankerne kom, hvordan har

hopperne det, holder vores hegn,

er folden stor nok, går de igennem,

samt mange forventningsfulde

tanker om de kommende dage,

spændte var vi, havde jo glædet os

rigtig meget, rigtig længe, samt

trænet hopperne i mange uger osv.

osv............. SÅ,- den første nat

sov vi ikke så godt..............

19


20

Lørdag d. 30. juni/v. Helle Thybo

Vi stod op lørdag morgen kl. 7. Dorthes ryg var ikke blevet bedre i løbet

af natten. Nogle piller hjalp, og tog lige toppen af smerterne. Morgentoilette

i det grønne. Fik morgenmad, pakket vores lille "Compihus"

sammen, striglet hopperne samt pakket fold og vandkar. Dorthe

skulle køre med i konvojen, til næste overnatningssted "Jammerbugt

Camping". Konvojen kørte som planlagt, med afgang kl. 8.45. Chaufførerne

blev kørt

tilbage til os, i Taxabus.

Vi andre blev

tilbage og passede

hestene, hyggelig

formiddag havde vi,

med rigtig godt vejr.

Vi sadlede op og

gjorde hestene klar,

så vi kunne overholde

tidsplanen...........

Smukt syn var det med 39 ryttere og IS-heste i topform. Alle fandt forbløffende

hurtigt ind på en plads. På grund af det store antal ryttere,

blev vi delt op i to hold. Steen og Lisbeth var for-ryttere i forreste gruppe.

Lars og Julie (Steens søn og barnebarn) i anden gruppe. Den planlagte

afgang, med dagens første ridt var kl. 10.30. OG,- vi kom faktisk

afsted til tiden...... SÅDAN......

Vi startede ud i dobbelt

kolonne på grusvej,

men var forholdsvis

hurtigt på stranden.

Synet af Danmarks fantastiske

og pragtfulde

Vesterhav, bliver man

nu aldrig træt af. Og,-

på IS-ryg bliver oplevelsen

jo kun beriget.

Markeringen hvor vi


skulle være redet op fra Vesterhavet,

var ikke til stede, så vi tog

vejen op forbi det populære

"Svinkløv Badehotel". Fik dejlige

tanker om et romantisk weekend

ophold, smiler...... Lige bag

badehotellet, red vi direkte op i

"Svinkløv Klitplantage" som var

et dejligt ride terræn. Ved slutningen

af plantagen, red vi ned i en lang og meget smuk kløft, med en

fantastisk panorama udsigt. Steen skyndte sig at ride et godt stykke foran

og fik forhåbentlig taget nogle gode billeder, af den flere hundrede

meter lange enkelt kolonne af os, på vores IS-heste. Må ha´ været et

fantastisk smukt syn. Forneden af kløften havde vi en kort pause, hvor

en postbil havde en lidt besværlig passage, for vi fyldte jo ret godt i

landskabet. Efter "Svinkløv Plantage" kom vi ret hurtigt ud til "Grønne

Strand" hvor vi først red et ret pænt stykke, parallelt med stranden. Igen

et skønt rideterræn, hvor øjet blev mættet af smukke indsøer, som lå i

læ, godt indrammet af klitterne. Kun få sommerhuse hist og pist var der.

Vi red ned til havet og var nu på "Kollerup Strand".

Vi nåede frem til dagens frokostpause sted, som var "Strandgård" som

lå meget tæt på stranden.... Vi skulle forbi nogle indhegninger med

kæmpe store og meget farlige køer, syntes nogle af vores IS-heste. Så

der var lidt sidelæns krappegang for nogen af os. Men det gik da. Vi

havde nu en laaaaang tiltrængt frokostpause på 1½ time. Dejlig stor fællesfold

var der. Vores to hopper stod udenfor fællesfolden, de græssede

først, men faldt derpå hurtigt i søvn, så de fik da et godt hvil. Vores forrytter

Steen tog en lidt længere pause, han forlod os nemlig her, da han

var inviteret til Guldbryllup. Steen ville hægte sig på turen igen i morgen

tidlig. Virkelig frisk handling. For man dropper da ikke en Vesterhavstur

pga. et Guldbryllup. Smiler.

Efter frokostpausen red vi igen forbi de meget farlige køer, igen i lidt

krappegang, vi var ret hurtigt nede på "Torup Strand". Det viste sig at

være et meget langt, sejt og tungt ridt. Hestene gik hele tiden søgende i

zig-zag, for at finde et fastere underlag at gå på, de sank godt i, det var

21


en grus / sand blanding, som

var meget drænende at gå i.

Og vi ryttere blev drænet af

at tænke på, hvor hårdt det

var for hestene. Alligevel

formåede vi dog også at nyde

udsigten, af det smukke

og storslåede Vesterhav.

Havet giver jo altid noget

uforklarligt og ubeskriveligt

til en´. Balsam for sjælen

har det nu altid været, at opholde sig ved havet. Sidste etape på første dagsridt

var "Vester Thorup Klitplantage". Vi red lidt forkert, men tog så resten

af turen langs landevejen, der var en god bred rabat. Der var byfest, så vi

red omkring sommerhus området, for at undgå for megen flag og tumult.

Vi ankom til "Jammerbugt Camping" 18.15 og havde lagt 37 km fantastisk,

storslået og afvekslende dansk natur bag os. Dorthe´s ryg var nu blevet en

del værre, så flere piller igen, men de hjalp ikke så godt længere. Hurtigt

fik vi rigget fællesfolden og privat foldene til. Middagen i restauranten var

jo bestilt i forvejen, til bestemt tid, vi havde travlt og alle nåede ikke i bad

inden middagen. Middagen bestod af Wienersnitzel, Ærter, Kartofler og

god Dansk Sovs, herligt, vi var godt sultne efter dagens ridt og al den friske

havluft. Vi tog vældig godt fra ved vores bord, smiler. Så middagen var ik´

så ring´ endda. Der var fælles aftenfodring kl. 21. Nussede og småhyggede

omkring vores IS-heste. Så først nu var der tid, til et hårdt tiltrængt aften

bad. Syntes ikke lige, det hele var som det plejede at være, opdagede så, at

jeg stod i brusebad med briller på, jeg var godt nok blevet meget meget

træt, smiler. Dorthe og jeg sad lidt og små sludrede foran vores lille

"Compi-hus" og gik ret hurtigt til ro. Denne aften sov vi, før vi ramte hovedpuden,

(og det er ikke overdrevet), en lang og tung søvn fik vi begge.

Dejligt og hårdt tiltrængt var det, for Vesterhavsturen er jo som altid, en

hård strabads, og et specielt koncept. Det kunne vi nu mærke. Så Zzz Zzzzz

Zz Zzzzzzz og væk var vi.......

En lille husker til mig selv og andre er.....Lad være at bruge nyt udstyr, til

22


24

så langt et ridt. Dorthe

havde købt nye

flotte ridebukser,

som gav et smukt

skavsår på det ene

knæ. Jeg havde købt

en dejlig lille fiks

"FjällRäven" rygsæk,

af den fik jeg to

store skavmærker på begge sider af hals/skulder, og ret ondt i lænden............

SÅ KU` VI LÆRE DET.............. Af uforklarlige grunde, fik

jeg også et meget stort skavsår på det ene lår, og det forstår jeg jo så

ikke, for jeg red i samme sadel og ridebukser som derhjemme......................

Tak for en skøn 1. dag på Vesterhavsturen 2012...........Som altid er det

trygt og rart at ride med TOPPUR, det er altid så ordentlig ridt samt alt

er så struktureret, intet er overladt til tilfældighederne, det giver mig

ro..........................

Søndag d. 1. juli/v. Stine Welling Hansen

Efter en nat i selskab med efterdønningerne af Tamra Rosanes og de

lokales mere eller mindre brølende medsyngen på Himmelhunden, stod

vi trætte og ømme op til dag nummer to på ekspedition Vesterhav. En

del måtte springe dagens ridetur

over pga. trætte og

småskadede heste, men vi

andre sadlede heste op, pillede

hegn ned, kørte biler frem,

og hvad der nu ellers skal

overstås sådan en formiddag,

når man er med Toppur

tur. Anne Mettes fine brogede

hest lavede en flot opvisning.

Den ville sjovt nok ikke lade


sig indfange af hujende mænd og damer med flagrende arme og ben.

Den lod til at føle sig mere tryg ved den stille og rolige ”hestehvisker”,

Jens, som senere blev belønnet for sin indsats som hestetæmmer med en

pose æbler.

Formiddagens ridetur gik gennem Vester Torup Klitplantage, hvor vores

lange række af heste snoede sig gennem skoven. Når de rigtige stier

gemte sig, holdt vi små pauser, så Steen og Lisbeth kunne rekognoscere.

Ingen panik. Som vi nærmede os Danmarks smukkeste pausested,

åbnede landskabet sig mere og mere og vi nød den uendelige blå himmel

og duften af hav, der umiskendeligt kildede i næsen, så man blev

glad langt ind i sjælen. Endelig fremme ved Bulbjerg, Danmarks eneste

fuglefjeld, ifølge hjemmesiden bulbjerg.dk. Her havde vi en virkelig

skøn og tiltrængt pause.

Der var masser af dejligt

grønt græs til hestene,

vinden havde drevet de

fleste skyer på flugt, så

vi nød både sol og hav

og en lækker udsigt. Der

er nu utrolig pænt dér på

Bulbjerg.

Eftermiddagens ridetur strakte sig gennem åbent landskab i klitterne

bag stranden på gode faste stier, hvor vi fik nogle dejlige lange stræk

med tölt og trav. Hestene og ryttere var godt trætte, men vi nåede frem

til Hjardemål Klit Camping, hvor vi skulle bo og holde hviledag, så benern’

og hestern’ kunne få en velfortjent pause. Da folde og telte var

sat op, hestene var vandet og folk havde fået sig en bette øl, fik vi serveret

det dejligste festmåltid bestående af alt, hvad hjertet kan begære af

grøntsager, kartofler, salat og steg. Måltidet blev fulgt af fællesmøde,

der var én der sang dagens vers og diverse beskeder/ris/ros blev udvekslet.

Hestene blev fodret, og de trætte gik til ro, mens de unge og friske

og Jens og Verner blev oppe og sang og skrålede, lo og drak som svin

til den lyse morgen. Det var jo hviledag dagen efter.

25


26

Invitation til efterårsstævne

26. - 27. oktober 2012 - på Vilhelmsborg

Ændring fra 2 dags til 1 dags stævne med start fredag aften kl. 20 med

T.8 og T.5 klasserne. Ved mindre en 5 i en klasse rides der direkte finale.

Toppur har hermed den store glæde, igen at kunne invitere dig til indendørs

efterårsstævne på Vilhelmsborg syd for Aarhus. Stævnet er åbent for

alle, men er på grund af de nye regler ikke DRL stævne. Men for medlemmer

er stævnet en del af Toppur Mesterskaberne.

Konkurrencerne vil blive redet efter FIPO 2012, med de danske særregler.

Husk rytterlicens (dog undtagen skovtursklasserne der ikke dømmes

af DI dommere)

Der skal vises gyldig vaccinationsattest, hestepas samt Tro & Love Erklæring

ved check-in.

Max. deltager antal: 100 og max 2 heste pr. rytter

Ridehuset har målene 30 x 70 m.

Der kan startes i følgende klasser: T.8 Miniput (- 11 år), T.8 Junior, T.8

Senior, T.8 Skovtur, T.5 Junior, T.5 Ungrytter, T.5 Senior, T.4, T.3 Junior/Ungrytter,

T.3 Senior, 4.5 Miniput (- 11 år), 4.5 Junior, 4.5 Senior, 4.5

Skovtur, 4.3 Junior, 4.3 Ungrytter, 4.3 Senior, 4.2 Junior/Ungrytter og 4.2

Senior og 5.2.

Max. 25 deltagere i hver klasse, hvorfor der kun rides A-finaler. Er der

mindre end 3 i en klasse uddeles der kun rosetter.


Dommerne til stævnet er: Ole Olsdal, Marie Kier, Anita Adler Rasmussen,

Annette Kaas, Rikke Brandt, Camilla Gram og Gitte Hove

Startgebyr 525 kr. Boks 275 kr. for fredag og lørdag - Husk bokse

skal muges ud og dette køres ud til container ved afrejse ellers kommer

der en regning på 500 kr. Prisen for hesteboksene er inkl. halm. Vil du

bruge spåner skal du selv medbringe dem.

Det er muligt at komme fredag fra kl. 17.00 - 20.30 Ridehallen er åben

til træning fra 17.00 – 19.45

Vilhelmsborgs cafeteria vil være åbent under hele stævnet.

Der er ikke mulighed for at lave fold årstiden taget i betragtning

Der tages ikke entré for tilskuere. Alle er velkomne.

Der er enkelte enkelt- og dobbeltværelser, der kan bestilles gennem Eva

(tlf. nr.: 23493407) eller eva@toppur.dk.

Der er mulighed for camping for 200 kr., bestilles sammen med tilmelding.

Efter sidste tilmelding, refunderes kun startgebyr, og kun ved fremsendelse

af læge og / eller dyrlæge erklæring.

Spørgsmål vedr. stævnet kan rettes til Maria B. Clausen på e-mail:

maria@toppur.dk eller tlf. nr.: 22624229

Tilmelding åbner den 1 september på www.sporti.dk og sidste frist er

den 1. oktober. Herefter er det ikke muligt at lave ændringer.

Besøg os på www.toppur.dk - hvor stævneprogrammet vil kunne

ses fra d. 21. okt. Der udsendes ikke programmer, men de vil blive

udleveret til deltagerne ved check-in.

27


V. Stine Welling Hansen

Melodi: "I mormors kolonihavhus"

Op på hesten ud mod havet

Vinden suser og ta’r fat i manen

Havet er skønt! Himlen den er blå

Livet er herligt, når Toppur er på tur!

For det er en tur i sus og blæst

med Toppur ved Vesterhav til hest

med Toppur ved Vesterhav til hest

28

Vesterhavssangen 2012

Et broget dyr der ikk’ er til at fange

Tænk den ku sno sig ligesom en slange!

En hestehvisker har vi her i blandt

Og lige med et al panikken svandt!

For det er en tur...

Blæsten suser og Lisbeth fører

Steen han tvivler og får røde ører

Gennem skov sig hele rækken snor

Steen og Lisbeth, er vi på rette spor?

For det er en tur...

En trailer fyldt med halte heste

Vi kørte hjem efter friske

Solen skinner og vi er reddet

Klar til tölt og vind ved Vesterhavet.

For det er en tur...


Af Stine Deleuran

Jeg vil i denne artikel ikke skrive navnene på nogen af dyrlægerne der optræder, da jeg

ikke ønsker at hænge nogen ud, men begge dyrlæger er hestedyrlæger og har mange

års erfaring.

I midten af Januar 2012, blev min elskede hest, Kveikja, skadet. Hun havde om natten

rullet sig og fået højre bagben viklet ind i stroppen under maven, på hendes dækken.

Hun kom først fri næste morgen, da hun skulle lukkes på fold.

Hun var umiddelbart ikke halt, men når hun kom ind på en lille volte i longen, trådte

hun ikke helt igennem. Der var ingen hævelse eller varme. Min sædvanlige hestedyrlæge

(også uddannet kiropraktor) blev tilkaldet og han så hende bevæge sig i trav og

galop. Han fandt også Kveikja uren, men mente at det skyldes et forstuvet korsben.

Han manipulerede korsbenet og sagde at jeg skulle trække ture med hende. Efter en

måned skulle hun kontrolleres igen.

Jeg gjorde som han sagde og trak med hende i 15 minutter hver dag.

Efter en måned kom dyrlægen igen, han så hende igen bevæge sig. Intet var blevet

bedre. Han sagde at sådan nogle ting tager tid, og måske var det også korsbåndet det

var gået ud over. Han rettede hende til igen og ville komme igen efter en måned. Han

sagde nu at jeg godt kunne begynde at skridte ture på hende efter et par uger, men kun

ligeud.

Endnu en måned gik hvor jeg kun trak med hende, for jeg kunne mærke på hende at

det stadig ikke var godt og ville derfor ikke skridte på hende. Dyrlægen kom nu igen,

Kveikja var stadig lige halt. Han valgte nu at lave bøjeprøve på hende. Han startede

med at bøje koden, og da jeg trak frem var hun STOK HALT! Det var næsten som om

benet var brækket, hun ville slet ikke støtte på det! Han sagde at det kunne han ikke

forstå, og vi måtte nok hellere tage røgten af hende. Men jeg havde fået nok af fejldiagnoser

og skiftede dyrlæge.

Jeg fortalte den nye dyrlæge hele Kveikjas sygehistorie og hun fik lavet røntgen og

scanning af højre bagben. Der var heldigvis INTET at sætte en finger på, intet der var

brækket, ingen nydannelser og ingen sener var beskadiget. Jeg var lykkelig, men min

hest var jo stadig halt. Grundet at hun var bedøvet kunne vi ikke lave blokader men

dyrlægen sagde at det højest sandsynligt var en form for kodeledsbetændelse så hun

fik en indsprøjtning direkte ind i kodeleddet og skulle så have ro men på fold i 1 måned.

Det var en lang måned og jeg var virkelig spændt på om Kveikja nu ville blive rask.

Efter endnu en måned kørte vi til tjek igen hvor dyrlægen lavede bøjeprøve. Min lille

hest var stadig stok halt, intet var ændret! Hold op hvor jeg græd! Dyrlægen bestemte

sig så for at lave blokader i benet, og da han havde bedøvet hende under koden var hun

50% bedre, men først da hun blev bedøvet over koden var hun helt smertefri. Grundet

denne mystiske og diffuse lokalisation stod dyrlægen nu på bar bund. Kveikja var sta-

30

Osteopati og tid blev vores redning


dig halt, der var stadig ingen ødemer, galle, varme eller andre ting der udefra kunne

indikere at der var noget galt. Dyrlægen sagde at han ikke kunne stille mere op og

men kunne henviste mig til et dyrehospital hvor de laver MR-scanninger. Jeg tog

hjem med en hul fornemmelse: min hest havde ondt i benet og vi var ikke kommet

tættere på en diagnose. Jeg snakkede med en hel del forskellige hestemennesker og

ingen anbefalede at jeg skulle få lavet MR-scanningen, da de steder MR-scanningen

kan konstatere noget røntgen og alm. ultralyds scanning ikke kan, som regel er steder

man alligevel ikke kan behandle. Derudover er en MR-scanning en bekostelig

affære (10.000 kr) og man er jo ikke garanteret en diagnose og slet ikke at hesten

kan helbredes.

Hvad skulle jeg så gøre? -Jeg snakkede med en som havde været ude for noget lignende

(MR-scanning havde ikke givet hende noget svar på hestens halthed) og hun

sagde at jeg skulle lade min hest få ro og måske trække et føl på hende. Derudover

blev jeg anbefalet en osteopat ved navn Helle Kornbek. Helle er udover uddannet

osteopat, også dyrlæge studerende.

Hun gennemgik systematisk hele Kveikjas krop igennem og fandt en skævhed i

bækkenet samt restriktioner i højre bagben. Efter bøjeprøve og udfra informationen

om at ultralyds scanning og røntgen var ren kunne hun fortælle at Kveikja formentlig

havde fået beskadiget facien omkring senerne i højre bagben, da hun hang fast i

dækkenet. Den gode nyhed var at det kunne helbredes, men at det ville tage lang tid

og kræve meget tålmodighed.

Helle behandlede de restriktioner Kveikja havde, samt skævheden i bækkenet, og

Kveikja fik derefter beordret helt ro – kun fold. Helle kontrollerede hende løbende

og til min store glæde blev hun langsomt bedre. Kveikja blev tjekket af Helle sidst d.

7. september, altså næsten 8 måneder efter hun blev skadet. Og hun var halt fri! Jeg

kunne ikke være mere glad, en haltfri hest. Derudover skal Helle også være en fast

del af Kveikjas genoptrænings program.

Helle har ikke kun hjulpet Kveikja men også min 5-gænger som var låst i kroppen

under ridning. Efter en behandling blev hun meget mere løs og virkede mere tilpas.

Min søsters heste har hun også

behandlet med stor succes – især

den ene der var enorm svær at

løfte bagben på, hvor Helle fandt

at den var låst i hofterne. Efter

bare en behandling løfter den

nemt ben nu.

Jeg kan på det kraftigste anbefale

Helle Kornbek! Hun kan virkelig

sit kram og jeg er hende

evigt taknemmelig!

På billedet Kvikja og jeg til istölt

i Silkeborg lige inden hun kom

til skade.

31


Toppurs aktivitets-udvalg

Det er nemt at kontakte os - ring eller

skriv til os via vores hjemmeside

www.toppur.dk - du finder os under

aktivitetsudvalg.

Vinterstævne:

Jette Koch Jensen

Tlf.: 8698 3834/2040 9965

jette@toppur.dk

Rikke Ingeman Svarrer

Tlf.: 8761 0661 rikke@toppur.dk

Avlsudvalg:

Lilian Pedersen. Tlf.: 86 95 45 06

Jane Præstholm. Tlf.: 86 98 00 40

Kurser– og informationsudvalg:

Grethe Maigaard. Tlf.: 2360 6162

grethe@toppur.dk

Annemette Bonde Tlf.: 86 98 69 20

annemette@toppur.dk

Juniorudvalg:

Dorte Præstholm Schneider

Tlf.: 2859 0080

m.fl.

Dommerudvalg:

Camilla Julie Gram

Tlf.: 21 67 62 59

Skovtursudvalg:

Steen Lund-Thomsen.

Tlf. 8694 4011 steen@toppur.dk

Lisbeth Kjær

8698 3177 Lisbeth@toppur.dk

Pia Dora Jacobsen

6082 7181 piadora@toppur.dk

Stævneudvalg II:

Johanne Lindberg.Tlf.3061 3130

johanne@toppur.dk

Emma Kaas-Petersen.Tlf.:2445 5534

emma@toppur.dk

Maria Buskbjerg. Tlf.: 2262 4229

maria@toppur.dk

Eva Kaas-Petersen.Tlf.:2349 3407

eva@toppur.dk

Kim Bugge. Tlf.:2467 9145

kim@toppur.dk

Anne Bols Zeuthen Tlf. 3074 7140

anne@toppur.dk

www.toppur.dk

hjemstedet

for alle

Toppurister

33


Bestyrelse Redaktion

Formand

Jette Koch Jensen, Bondesholmvej 2,

8370 Hadsten. Tlf.: 86983834 /20409965

Mail:Jette@toppur.dk

Næstformand

Grethe Maigaard, Skivevej 160,

9632 Møldrup. Tlf.: 23 60 61 62

Mail: Grethe@toppur.dk

Kasserer

Eva Juul Kaas- Petersen, Mustrupvej 47,

8320 Mårslet. Tlf.: 23 49 34 07

Mail: Eva@toppur.dk

Medlemsservice

Karsten Koch Jensen, Bondesholmvej 2,

8370 Hadsten, Tlf.: 86 98 38 34

Mail: Karsten@toppur.dk

Bestyrelsesmedlem

Annemette Bonde, Haldursvej 16,

8680 Ry, Tlf.: 86892402/26820366

Mail: Annemette@toppur.dk

Bestyrelsesmedlem

Steen Lund-Thomsen, Dyrehavevej 3,

8464 Galten, Tlf.: 86 94 40 11

Mail: Steen@toppur.dk

Bestyrelsesmedlem

Henrik Bødker Kristensen, Høgevænget 1,

8370 Hadsten. Tlf. 41 16 14 37

Mail: Henrik@toppur.dk

Redaktion

Margit Gregersen, Algade 25, 8382 Hinnerup

Tlf.: 2440 9304

Mail: toppurnyt@toppur.dk

34

Redaktionelt stof

Deadline for redaktionelt stof er d. 15. I måneden

før udgivelse. Redaktionen forbeholder

sig ret til at redigere i tilsendte indlæg samt

afvise artikler og annoncer, som strider mod

foreningens interesse.

Annoncer

Færdigt annoncemateriale sendes til redaktionen

med deadline d. 15. i måneden før udgivelse.

Billeder/annoncer sendes som jpeg..

Redaktionen kan være behjælpelig med opsætning

af annoncer mod betaling:

1/1 side: 150 kr.

1/2 side: 80 kr.

Rettelser: 50 kr.

Annoncepriser:

1/4 side farver:

1 gang 100 kr.. - 6 gange 510 kr.

1/2 side farver (bredformat):

1 gang 300 kr.. - 6 gange 1.530 kr.

1/1 side farver*:

1 gang 500 kr.. - 6 gange 2.550 kr.

1/1 side farver side 2*:

1 gang 1.000 kr.. - 6 gange 4.500 kr.

1/1 side farver næstsidste side*:

1 gang 750 kr.. - 6 gange 3.300 kr.

*)Forhør redaktøren om der er plads!

Oplag ca. 400 - 6 gange årligt

(feb-apr-jun-aug-okt-dec)

Medlemskab:

Enkelt: 185,- kr.

Familie: 375,- kr.

Forening: 750,- kr.


Nekrolog Carsten Sommer

Toppurs bestyrelse modtog i starten af juli den triste besked om, at Carsten Sommer

var død, knap 49 år gammel.

Under Toppurs Vinterstævne i 2008 lærte flere af os Carsten at kende. Han var

generelt meget udadvendt, glad og positiv under stævnet og så havde han endda

overskud til at være en ganske flittig hjælper, på trods af at han var deltager. Vi

var også på daværende tidspunkt meget opmærksomme på de mandlige Toppur

medlemmers "bestyrelses potentiale", da det kan være lidt svært at opfylde foreningens

hensigtserklæring om, at kønnene, så vidt muligt, skal være ligeligt

repræsenteret i bestyrelsen. Stævnet var da heller ikke ovre før end undertegnede

og Kim Bugge havde overbevist Carsten Sommer om, at han da selvfølgelig

skulle være en del af vores dejlige klubs bestyrelse.

På generalforsamlingen i 2008 blev Carsten så formelt bestyrelsesmedlem og

han satte sig på næstformandsposten. Carstens baggrund med en international

uddannelse indenfor økonomi og management, skulle hurtigt smitte af på hans

gerning i bestyrelsen. Carsten gik til hvervet med stor seriøsitet og alt hvad der

kunne (og burde) professionaliseres i Toppur, kom under Carstens lup. Der skal

ikke herske tvivl om, at Carstens ambitiøse og målrettede tilgang til opgaverne

fra tid til anden stødte på forhindringer i hyggeklubben Toppur, men den dag i

dag kan flere af os fornemme Carstens spor, i nogle af de procedurer vi følger.

Carstens fokuspunkt var Efterårsstævnet, hvor han var meget involveret. Dengang

såvel som i de senere år, har Toppur draget fordel af Carstens arbejde med

at opdrive sponsorere. Jeg husker især én sjov episode, hvor han havde skaffet

en masse varer fra en større dansk fødevarevirksomhed, sikkert en af hans kunder.

Men som den travle business mand han var, endte det med, at jeg måtte mødes

med ham på en rasteplads udenfor Aarhus og få varerne læsset over i min

bil, inden han skyndte sig videre.

Carstens erklærede formål, da han gik ind i bestyrelsen var, citat: " ... at sikre at

alle lige fra de yngste til de ældste, fortsat har det positive syn på Toppur som

klub og som samlingssted!". Det er min opfattelse at Toppur anno 2012, med

569 medlemmer stadigvæk opfattes som et positivt samlingssted.

Carsten, jeg vil savne dit positive væsen, dine gode kommentarer, vores hyggelige

møder under World Tölt i Odense og nok så vigtigt vores diskussioner om

fodbold, selvom det aldrig lykkedes for mig, at få dig til at forstå østjysk fodbold.

Æret være Carsten Sommers minde

På bestyrelsens vegne

Karsten Koch Jensen

35


36

Afsender: Islandshesteklubben Toppur V/´Karsten Koch Jensen

Bondesholmvej 2, Lyngå, 8370 Hadsten

Sponsorer til septemberstævnet 2012

Stor tak til

Debelmose v/ Søren Madsen

Tebbestrup rideudstyr

Rideskolen Skovfryd

Stutteri Skovfryd

Sparekassen Kronjylland

Djurs sommerland

Dansk islandshesteforening

Olsens beslagsmedie

Hestefys Karin Wyrtz

Eques

Lipos islændercenter

Stutteri Nøddegården

Teigar

Land og Fritid Bjerringbro

More magazines by this user
Similar magazines