Feriefritimeopgørelse pr

ku.dk

Feriefritimeopgørelse pr

Feriefritimeopgørelse pr. xx xx 2003.

Når vi sender denne henvendelse/liste frem skyldes det behovet for at skabe et overblik over antallet

af restferiefritimer, som enten skal afholdes, udbetales eller konverteres til nye særlige feriedage.

Disse timer er anført under rubrikkerne ”Konv” og ”Til udb”.

Rapporten kan udskrives såvel på stedniveau som på personniveau, således at enheden får et

overblik over de ansattes tilgodehavender, ligesom rapporten udskrevet på personniveau kan

uddeles til medarbejderen.

Listen indeholder følgende oplysninger:

• Navn og medarbejdernummer

• Fratrædelsesdato. Hvis der er registreret en fratrædelsesdato i lønsystemet, vil denne være

anført her.

• 98/99. Optjente feriefritimer fra de første 6 måneders ansættelse i perioden 1/10-98 til

31/12-99.

• 00. Optjente feriefritimer fra 2000.

• 01. Optjente feriefritimer fra 2001.

• 02. Optjente feriefritimer fra 2002.

• 03. Optjente feriefritimer indtil videre. Bemærk at der også tildeles timer ultimo marts og

april. Herefter tildeles ikke flere timer.

• Ovf. Antal overførte timer fra tidligere ansættelse uden for KU.

• Optj. Det totalt antal optjente feriefritimer til dato.

• Afh. Antal afholdte feriefritimer registreret i ScanPas.

• Udb. Antal udbetalte feriefritimer registreret i ScanPas.

• Ann. Antal annullerede feriefritimer registreret i ScanPas.

• Saldo. Antal ”disponible” feriefritimer.

• Konv. Hvis der ikke registreres yderligere på personen, vil disse timer blive konverteret til

de nye særlige feriedage, som kan afholdes i perioden 1/5-03 til 30/4-04. Den automatiske

tildeling af timer ultimo marts 2003 og april 2003 opsummeres i denne saldo.

• Til udb. Når alle registreringer er foretaget af afholdte, godtgjorte og evt. annullerede

feriefritimer, skal saldoen anvises via lønningskontoret. Efterfølgende registreringer i

dagene indtil udgangen af marts måned 2003 vil reducere saldoen. Blanketten til udbetaling

kan udskrives fra ”Udskrifter” under Fraværsmodulet. HUSK i forbindelse med anvisningen

at registrere godtgørelsen for de ikke afholdte feriefritimer i ScanPas!

OM ANNULLEREDE FERIEFRITIMER

Med henvisning til HSU-aftaler http://www.ku.dk./regel/2/2042.html gælder det, at feriefritimer

optjent i perioden 1/10-98 til 31/12-99 skulle have været afholdt senest 1/7-01, timer optjent i

kalenderåret 2000 skulle have været afholdt senest 1/7-02 og timer optjent i kalenderåret 2001 skal

være afholdt senest 1/4-03. Vi har tidligere anmodet om at der gøres op med optjening og

udbetaling til og med 2000. Der skal nu gøres op med feriefritimerne optjent i 2001.

SÅDAN REGISTRERES ANNULLEREDE FERIEFRITIMER I SCANPAS


1. Gå ind i skærmbilledet Optjente feriefritimer i Fraværsmodulet.

2. Indtast medarbejdernummer og tryk F2

3. Stil cursoren i en vilkårlig linie i nederste del af billedet med de optjente timer.

4. Tryk F5 for at få en blank linie.

5. Under Type skrives A (Annulleret), under startdato anføres datoen for timernes ”forfald”,

slutdato udfyldes automatisk med månedens sidste dag og i feltet Feriefritimer registreres

det annullerede antal timer. Husk – (minus) foran tallet!

6. Tryk F9 for at gemme.

SÅDAN REGISTRERES UDBETALTE FERIEFRITIMER I SCANPAS

1. Gå ind i skærmbilledet Tildelte feriefritimer i Fraværsmodulet - Registrering.

2. Indtast medarbejdernummer og tryk F2

3. Stil cursoren i en vilkårlig linie i nederste del af billedet i feltet Type.

4. Tryk F5 for at få en blank linie.

5. Under Type skrives G (godtgjort/udbetalt), under Startdato anføres dato for udbetalingen (fx

01/04-2003), Slutdato udfyldes automatisk med sidste dag i måneden og i feltet

Feriefritimer registreres det udbetalte antal timer. Husk – (minus) foran tallet!

6. Tryk F9 for at gemme.

ORIENTERING AF MEDARBEJDERNE

Hvis/når rapporten på personniveau udleveres til medarbejderen, vil det kunne være en god

orientering at vedlægge ”Vejledning om særlige feriefridage og særlige feriedage”

http://www.ku.dk/pers/ScanPas/cirkul/KUvejl.htm

Bemærk at man kan udskrive såvel for udvalgte medarbejdere (fx dagen efter en registrering eller

rettelse i ScanPas, se nedenstående) som for samtlige ansatte på et stednummer.

VIGTIGT AT BEMÆRKE:

Registreringer i ScanPas bliver først tilgængelige i rapporten dagen efter de er foretaget, idet data

fremkommer fra en saldoberegning, som foretages hver nat. Dine registreringer i ScanPas kan du

derfor først se dagen efter.

Det samme gælder for opgørelsen på personniveau.

Med venlig hilsen

Hanne Løvenborg

ScanPas-projektet

More magazines by this user
Similar magazines