BløderNyt, april 2009 - Danmarks Bløderforening.

bloderforeningen.dk

BløderNyt, april 2009 - Danmarks Bløderforening.

hvordan går det på centrene og

med behandlingen?

Af Lene Jensen

Århus: Stadig muligt at få fat i

bagvagt

I efteråret 2008 meddelte hospitalsledelsen

på Århus Universitetshospital,

Skejby, at man som led i nødvendige

besparelser ville nedlægge

den såkaldte bagvagtsfunktion på

Center for Hæmofili og Trombose.

Konsekvensen ville være, at der fra

1. januar 2009 ikke ville være adgang

til at konsultere en specialist, når

en bløder fik brug for behandling

uden for normal arbejdstid. Bløderpatienter

ville ikke have et sted at

henvende sig, og de vagthavende

læger ville ikke have mulighed for at

kontakte en specialist i hæmofili.

Danmarks Bløderforening har

naturligvis protesteret over denne

markante forringelse, som ville

kunne bringe vestdanske bløderpatienters

liv i fare. Foreningen

har både gjort indsigelser over for

hospitalsledelsen på Århus Universitetshospital,

Skejby, og over for

Sundhedsstyrelsen.

Den gode nyhed er, at bagvagten

stadig fungerer, selvom vi har passeret

den 1. januar. Hvis man har brug

for en specialist, ringer man ikke

forgæves – heller ikke selvom det er

uden for normal arbejdstid. Vores

synspunkt er således blevet imødekommet.

Bagvagten har ikke fundet

sin endelige facon, og der forhandles

stadig herom på Århus Universitetshospital.

Vi vender tilbage og beskriver

den endelige ordning, når den er

på plads – både på hjemmesiden og

her i BløderNyt.

København: Bedre rammer på vej?

Centret for Hæmostase og Trombose

fungerer inden for snævre fysiske

rammer. Ydermere har det hidtil

heddet sig, at den planlagte fusion

med Trombosecentret på Gentofte

Sygehus ikke har kunnet lade sig

gøre på grund af manglende plads.

Bløderforeningen har over for Rigshospitalets

ledelse gjort opmærksom

på det helt utilfredsstillende

ved disse forhold. Vi har også tilbudt

at medvirke til at monitorere indsatsen

for at få et klart billede af om

tingene fungerer tilfredsstillende i

de nuværende rammer. Rigshospitalet

tog positivt imod vores henvendelse,

og vi blev stillet i udsigt,

at foreningen inddrages i den videre

udvikling.

Seneste nyt i sagen er, at centret

håber, at den fysiske sammenlægning

kan finde sted allerede senere

i 2009, men det er vigtigt at understrege,

at intet endnu er fastlagt.

Bløderforeningen vil fortsætte

med at søge indflydelse på organiseringen

af behandlingen og dens

indhold på begge centre.

BlødERBEhAndlInG 15

I de seneste numre af Blødernyt har man blandt andet kunnet læse om problemer med

bagvagten på Center for hæmofili og Trombose i Skejby samt om plads- og fusionsproblemer

på Center for hæmostase og Trombose på Rigshospitalet. her følger en status

over udfordringerne i henholdsvis Århus og København.

Bløderforeningen

sætter fokus på

fremtidens behandling

I 2009 har Bløderforeningen valgt at sætte

særligt fokus på fremtidens behandling af

blødersygdomme. Både for at kunne varetage

vore medlemmers interesser på bedst

mulige vis og for samtidig at være en attraktiv

sparringspartner for centrene.

For at blive klogere på moderne bløderbehandling

sætter en delegation i efteråret

kurs mod det meget velrenommerede hollandske

center for blødersygdomme van

Creveld Klinikken i Utrecht, holland. Klinikken

er blandt andet kendt for at tilbyde

en høj grad af ”comprehensive care”, som

betyder omfattende behandling på tværs af

fagdiscipliner, for eksempel læger, sygeplejersker,

ortopæder, fysioterapeuter, tandlæger,

socialrådgivere med flere.

Studieturen planlægges at finde sted i oktober

måned. Udover deltagere fra Bløderforeningen

inviteres også repræsentanter

fra centrene samt medicinalindustrien.

More magazines by this user
Similar magazines