BløderNyt, april 2009 - Danmarks Bløderforening.

bloderforeningen.dk

BløderNyt, april 2009 - Danmarks Bløderforening.

hvad er udløbsdatoen på

en tragisk skandale?

Terkel Andersen

Formand

lEdER

Når dette blad udkommer, har der været afholdt møde mellem en delegation fra Bløderforeningen

og Blødererstatningsfonden på den ene side og Sundhedsministeren og hans folk på den

anden. Formålet med mødet er at gøre klart for ministeren, at der stadig er brug for Blødererstatningsfonden.

Den blev etableret i 1995 med det formål bedre at kunne imødekomme særlige behov

hos de blødere, der via deres medicin var blevet smittet med hiv. Fonden fik en udløbsdato,

der blev fastsat til 15 år efter sin oprettelse. Hvorfor? Fordi ingen havde fantasi og evne til at

forestille sig, at der i år 2010 stadig ville være hiv-smittede blødere i live. Men det er der: 27 for at

være helt præcis.

Desværre ramte hiv- og hepatitis-skandalen blødere i snart sagt alle lande. Flere steder er der i

disse år fokus på dette. I England var der sidste år en række høringer, hvor den engelske bløderskandale

blev rullet op. Nu er rapporten fra høringerne kommet, og konklusionen er klar: Der er

behov for kompensation og støtte til dem, der blev ramt af hiv og/eller hepatitis C, og det samme

er der brug for til deres pårørende/efterladte. Rapporten konkluderer også, at det skal være staten,

der påtager sig dette ansvar – anno 2009 og frem. De engelske blødere fik aldrig en retssag.

De overlevende og deres pårørende blev henvist til fonde, hvor den engelske stat skød penge ind.

Også i andre lande har blødersagen rullet, og nogle steder blev der etableret forskellige former for

kompensationsordninger. De danske politikere påtog sig faktisk tilbage i 1995 både et moralsk og

et økonomisk ansvar for den danske bløderskandale, og der blev givet individuel kompensation

til de hiv-smittede. Endvidere blev der afgivet en erklæring om Blødersagens politiske konsekvenser.

Heri anser Folketingets partier og regeringen sig for at have en moralsk forpligtelse til at

strække sig vidt for at nå en politisk set acceptabel løsning på de hiv-smittede bløderes situation.

Det var denne erklæring, der dannede baggrund for skabelsen af Blødererstatningsfonden.

Alligevel står vi nu midt i en kamp for at sikre, at staten og politikerne stadig kan leve op til

denne forpligtelse. Baggrunden er jo den glædelige, at der stadig er overlevende fra den tragiske

skandale. Men baggrunden er også den triste, at det er en daglig udfordring for den enkelte at

skulle mestre to eller tre alvorlige, kroniske sygdom på samme tid: Blødersygdom, hiv-smitte og,

for de fleste vedkommende, også hepatitis C. Komplikationerne er mange, både fysisk og psykosocialt.

Bløderforeningens udgangspunkt er naturligvis, at nutidens politikere har samme opfattelse som

dem, der bestemte tilbage i 1995: At de hiv-smittede bløderes særlige behov skal kunne imødekommes.

Det er ikke helt dét, vi har hørt fra Sundhedsministeren – endnu. Vi ser frem til at

skabe forståelse for, at der fortsat er brug for Blødererstatningsfonden.

Læs mere om mødet med Sundhedsministeren på www.bloderforeningen.dk.

3

More magazines by this user
Similar magazines