BløderNyt, april 2009 - Danmarks Bløderforening.

bloderforeningen.dk

BløderNyt, april 2009 - Danmarks Bløderforening.

dem kan du møde

på hæmofilicentrene lige nu

FoTo: læRKE GAdE BJERREGAARd

Center for Hæmostase og

Trombose, Rigshospitalet

Stefan Lethagen – professor, overlæge

Sverker Nystedt – læge, vikar indtil 1. september 2009.

Kommer fra Trombosecentret i Malmø

Marek Zak – børnelæge (på centret onsdage)

Lise Colstrup – sygeplejerske

Helene Schønheyder – sygeplejerske

Jeanette Perlt – sekretær

Siden januar 2008

har du kunnet møde

sygeplejerske Helene

Schønheyder til hæmofilibehandling

på Rigshospitalet.

Centret håber at kunne ansætte en ny fast afdelingslæge

per 1. september 2009. Dertil er en sekretærstilling

i øjeblikket ledig, hvilken forventes

besat inden længe.

Centret har i over et år været sammenlagt med

Trombosecenteret i Gentofte. Centeret håber,

at sammenlægningen også bliver gennemført

fysisk i løbet af 2009, men en endelig dato er

endnu ikke klarlagt.

Når dette sker, vil fire overlæger, to sygeplejersker,

to bioanalytikere og fem sekretærer flytte

til Rigshospitalet til den nye fælles Hæmatologisk

Klinik 4.

FoTo: PRIVAT

BEMAndInG 7

Center for Hæmofili og Trombose,

Århus Universitetshospital, Skejby

Lone Hvitfeldt Poulsen – overlæge med ansvar for

hæmofilicentret

Helle Holm Sylvest – hæmofilisygeplejerske

Anne-Mette Hvas – ledende overlæge i Klinisk Biokemisk

Afdeling med faglig tilknytning til hæmofilicentret

Susanne Klit Sørensen – projektsygeplejerske

Anna Bundgaard Nielsen – sekretær

Annette Hansen – sekretær

Ilse Kjær – sekretær

Professor Jørgen Ingerslev har valgt at trække

sig tilbage fra det kliniske arbejde for at være

fuldtidsprofessor. Han vil således fokusere på

forskning og ikke længere have konsultation

med patienter.

Børnehæmofilicenter Vest,

Århus Universitetshospital, Skejby

Niels Clausen – overlæge

Birgitte Klug – overlæge

Carsten Heuck – overlæge

Bente Lübker – sygeplejerske

Inger Adamsen – sygeplejerske

Lone Hvitfeldt Poulsen

er per 1. april 2009

udnævnt til overlæge

på Center for Hæmofili

og Trombose,

Skejby Sygehus.

More magazines by this user
Similar magazines