Årets klubmesterskaber i slagspil - Gyldensteen Golf Club

gyldensteengolfclub.dk

Årets klubmesterskaber i slagspil - Gyldensteen Golf Club

6. ÅRGANG SEPTEMBER 2010 NR. 18

Årets klubmesterskaber i slagspil

Gyldensteens Grå Golfere

En dejlige oplevelse

Gyldensteens Golf Club slog et slag…

Regelkurser

Sommergolf


Ansvh. redaktør

Karen-Margrete Nielsen

Design og layout

Kim Smidt Nielsen

Reklamebureauet

Clausen & Nielsen ApS

www.rbcn.dk

Tryk

Svendborg Tryk

Mere information

www.gyldensteengolfclub.dk

Medlemsbladet udkommer

fire gange årligt

Annoncepriser 2010

Pr. gang i 4-farver:

1/1 side 1.200,- kr.

1/2 side 800,- kr.

1/4 side 600,- kr.

1/8 side

Samme annonce

400,- kr.

2 indrykninger ÷10%

4 indrykninger ÷20%

Oplag: 400 stk.

2

Formandens Indspil

v/ formand Else Friis Anderson

Velkommen

til alle der har

valgt at blive

medlem i år

Jeg vil her benytte lejligheden

til at byde alle

vores nye medlemmer velkommen til Gyldensteen

Golf Club. Jeg håber, alle er kommet godt i gang

med golfspillet og føler sig godt tilpas i klubben.

Flere af klubbens udvalg arbejder på at sikre

jeres integration i klubben, men vi ved, vi kan

blive bedre, og aktuelt er begynder­ og markedsføringsudvalget

gået sammen om at videreudvikle

begynderprogrammet.

Et af de første tiltag vil være et informationsog

evalueringsmøde onsdag den 8. september,

hvor alle nye medlemmer og medlemmer, der

endnu ikke har aflagt baneprøve, vil blive indbudt.

Vi håber, I vil tage godt imod de nye tiltag, og

hører altid gerne, hvis der er nogen, der har gode

forslag.

Kontingentopkrævningen

Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til

at opkræve et ekstra kontingent på kr. 500,00 i

september. Som vi har orienteret om pr. infomail,

bliver det lykkeligvis ikke nødvendigt.

Tag hensyn

Vi er så heldige at have en del gæster på banen,

og at vores medlemstal også er på opadgående.

Det giver selvfølgelig mere trafik på banen, men vi

har fortsat rigtig god plads. Vi har dog haft nogle

udfordringer omkring medlemmer, der vælger

at starte på hul 10, og jeg vil her opfordre til at

overholde klubbens regel om, at man ALDRIG må

starte på hul 10, hvis der er spillere på hul 9. Det

er meget forstyrrende for de spillere, man går ind

foran og ødelægger rytmen i spillet. Hvis I booker

jer på Golfbox hjemmefra, er I altid sikker på, at

der er plads på første tee.

Åbningstider

Vi nærmer os tiden, hvor dagene ikke er så lange,

og de forskellige klubber i klubben ændrer deres

spilletider – det gør vi også i Cafeen og på kontoret

– kontorets åbningstider bliver i september

tirsdag kl. 16.00 til kl. 19.00 og onsdag kl. 15.00 til

18.00. Cafeens åbningstider er uændret.

Pr. 1. oktober går vi over til ”vintertider”,

hvor kontoret er åbent lørdag i tidsrummet kl.

12.00 til kl. 14.00, og Cafeen er åben i forbindelse

med klubturneringer m.m., og ellers er der høflig

selvbetjening i Caritas.

Julefrokost

Som noget nyt har vi i år valgt at inviterer til

julefrokost på Bogense Hotel fredag den 26. november,

og håber rigtig mange har sat kryds i

kalenderen.

2011

Vi har afholdt det første planlægningsmøde for

2011 med kurator, og vi kan igen se frem til en

fornuftig aftale for det kommende år. Vi har de

store linjer på plads, og de sidste finjusteringer

aftales i den kommende tid, når klubbens budget

og aktivitetsplan er klar.

Hav nogle rigtigt gode runder derude.


Markedsføringsudvalget

v/ Bente M. Mathiesen og Poul Sigvartsen

En af markedsføringsudvalgets

opgaver er at

forestå gennemførelse

af et antal Company

Days i løbet af sæsonen,

og hvorfor så det?

1. Gennemførelse af

Company Days udbreder kendskabet til Gyldensteen

Golf Club blandt større og mindre fynske

virksomheder.

2. Deltagere i Company Days er kunder, leveran

dører og venner til disse virksomheder, som

ofte kommer fra hele Danmark og delvis fra det

øvrige Skandinavien. Derved udbredes kendskabet

til vores bane langt videre, end vi kan gøre

ved almindelig markedsføring.

3. Det styrker klubbens økonomi, da vi her

både taler om greenfee, prøvespil hos vores pro

samt spisning m.v.

Som det fremgår, er gennemførelse af Company

Days af stor betydning for klubben, hvorfor

det er meget vigtigt, at disse bliver gennemført

professionelt og attraktivt, så de giver folk lyst

til at komme igen. Det stiller derfor store krav

til klubbens medlemmer. Vi skal bruge folk, der

har erfaring i gennemførelse og afvikling af forskellige

former for matcher med indlagte små

konkurrencer, vi har brug for at introducere ikkegolfere

i den ædle golfsport (vores pro), og sidst,

men ikke mindst, vi har brug for en velfungerende

café/restaurant/bar, der sikrer god forplejning

både til morgenmad, frokost samt evt. aftensmad,

og som samtidig kan sørge for en god og

imødekommende stemning i klubhuset for op til

80­100 gæster.

Hvis vi kan leve op til alle disse krav, na turligvis

ved hjælp af vores fremragende bane, vil det

hurtigt rygtes, og både firmaer og enkeltpersoner

vil komme igen til glæde for både vores økonomi

og også for vores medlemsrekruttering. Hvis ikke,

tja.

Hvordan er det så gået indtil nu

Ja, vi er faktisk meget stolte. Der har været afholdt

adskillige Company Days med forskellige

turneringsformer, meget forskelligt deltagerantal

samt også meget forskellige traktementer. Vi har

allerede nu nået vores budget, og vi har mange

arrangementer tilbage, før sæsonen er slut. Vi har

kun fået positiv respons på de gennemførte arrangementer,

og vi har på nuværende tidspunkt

fået meget seriøse forespørgsler på to store arrangementer,

det ene ”udenøs” fra, for foråret

2011.

En stor tak til alle, der har deltaget aktivt i

afvikling af Company Days på Gyldensteen.

”Tør du udfordre dine medarbejdere eller

dine kunder?” – sådan indledes de breve, som

markedsføringsudvalget har sendt ud til 70 virksomheder

i Nordfyns kommune og Odense N. Vi

tilbyder to typer firmaarrangementer i resten af

2010 og håber på den måde at kunne lokke lidt

flere til at spille på vores bane. Vi vil her i klubbladet

gerne opfordre alle vores medlemmer til at

reklamere lidt for vores bane og vores arrangementer

på deres egen arbejdsplads. Som vi alle

ved, er et golfarrangement en sjov og hyggelig

måde at være sammen på, og ikke­golfspillere får

kendskab til sporten – og får måske endda lyst til

at spille golf bagefter.

For at få flere medlemmer i denne sæson

tilbyder Gyldensteen Golf Club nu et prøvemedlemskab

for resten af året for 1000 kr. for seniorer og

500 kr. for juniorer. Der annonceres for tilbuddet

i lokalaviserne og på vores hjemmeside, men

kender I nogen, der er interesseret i at begynde

at spille golf, så fortæl om vores tilbud. Det vil

være en god måde at komme i gang på. Medlemmer

fra markedsføringsudvalget har holdt møde

med begynderudvalget for at diskutere, hvordan

vi kan hjælpe vores nye medlemmer til at føle sig

hjemme i vores klub, og der arbejdes videre med

dette i den kommende tid.

I september/oktober vil markedsføringsudvalget

lægge en strategi for arbejdet i det kommende

år. Vi har allerede nu mange ideer, men vil

meget gerne høre fra andre, der har gode forslag

til, hvordan vi kan markedsføre vores klub bedst

muligt.

3


Nyt fra eliteafdelingen

v/ Ib Lund Jensen, eliteformand og holdkaptajn

4

Holdets målsætning for

2010 var at blande sig

i toppen af rækken, og

hvis chancen for op rykning

til 4. division bød

sig, ville vi naturligvis

tage den. Efter forårets

svingende resultater og en sidsteplads i rækken

var forventninger ikke store, da vi skulle i gang

med den sidste runde. Rækken var jævnbyrdig, og

hvis vi kunne vinde de sidste 2 kampe, kunne vi

faktisk snuppe førstepladsen.

Vi havde forberedt os grundigt ugerne op

til kampene den 7. og 8. august og stillede med

et stærkt hold. Vi mødte hjemme Vestfyn, der

ligesom os stillede med et rigtigt stærkt hold.

Matchen blev helt vildt spændende. Brian Sørensen

og Mathias Frandsen havde skaffet holdet de

første 4 point, og Vestfyn havde vundet 3 singler,

og dermed førte de med 6–4. Vores foursome,

som bestod af nogle af klubbens mest rutinerede

spillere (Ole Kristensen og Stig Schwartz) skulle

dermed vinde deres match, for at vi kunne hale

sejren hjem. Matchen blev afgjort på 18. hul. Stig

havde lagt 2.­slaget ca. 3 meter fra flaget, og Ole

skulle hole, for at vi stadigvæk havde chancen for

at vinde rækken. Ole havde gode nerver og holede

puttet – vi vandt dermed matchen med 8–6.

Dagen efter spillede vi i Lillebælt. Vi skulle

vinde kampen, og Blommenslyst skulle tabe deres,

for at vi kunne sikre os førstepladsen. Spillerne

ydede en fantastisk indsats, og vi vandt med

Nyt fra Herreklubben

v/ Torben Skjødt

Oven på god varm juli

måned, har vi desværre

allerede fået efterårsvejr

med regn og storm,

men det afholder os

ikke fra at spille golf

om torsdagen kl. 15:30.

Vi har gennem sæsonen set mange nye medlemmer,

og det er vi glade for. Desværre er der også

nogle af dem, der var med sidste år, som vi ikke

har set i år. Der er stadig plads til flere medlemmer

i Herreklubben – det er bare med at møde op

torsdag eftermiddag.

Vi har afholdt nogle nye spændende tiltag i

år:

• Venskabsmatch mod Torsdagsherrene i Langesø

Golf Club hjemme og ude. I juni måned

fik vi besøg af Torsdagsherrerne fra Langesø

og vandt en kneben sejr og den nyindkøbte

pokal – den måtte vi desværre aflevere til

Langesø i august, da vi mødte dem på udebane.

Til næste år forsøger vi at lave om i

rækkefølgen, så vi møder dem på hjemmebane

til sidst – så kan vi måske overvintre

med pokalen.

• Vi afholdt også en weekendtur med spil på

to af Four Manors banerne (Lyngbygaard og

Stensballegaard). Det var en fantastisk god

tur med godt vejr, gode baner og hyggeligt

samvær.

Vi har gennem sæsonen haft mulighed for at

starte 15:30 og 16:30, men ingen har endnu benyttet

sig af den sene start tid.

Ændringer til vores matchprogram i september

måned:

hele 14–0. Holdet bestod af: Torben Skjødt, Steen

Ma thiesen, Søren Bendiksen, Mathias Frandsen,

Peter Birger, Ole Kristensen og Stig Schwartz.

Blommenslyst tabte med hele 13­1 til Vestfyn

– dermed var førstepladsen hjemme.

Oprykningen er endnu ikke i hus. Vi drager

til Gilleleje den 12. september for at spille de

afgørende kampe. Hvis vi får et godt resultat

derovre, ja, så har Gyldensteen Golf Club et divisionshold,

nå men vi håber det bedste.

I samme forbindelse vil jeg gerne benytte

lejligheden til at takke klubbens spillere for deres

indsats i år både til træning og kamp. En særlig

tak til pro Stig Schwartz for hans mange gode råd

til træning samt hans deltagelse på holdet – det

har styrket holdet.

Fortsat god golfsæson.

• Torsdag den 16. september spiller vi slagspil

fra gul tee, da det bliver mørkt omkring kl.

19:40.

• Torsdag den 30. september vil vi forsøge at

starte allerede kl. 15:00, da det bliver mørkt

ca. kl. 19:00.

Husk afslutningsmatch

lørdag den 2. oktober!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til den årlige

afslutningsmatch lørdag den 2. oktober. Du kan

godt være med, selv om du ikke har spillet med

tidligere på sæsonen. Vi starter kl. 11:30, hvor du

har mulighed for at købe dit eget hold på auktionen.

Kl. 12:00 spiller vi holdspil fra gul tee, og den

eller de, der har købt det vindende hold, kan gå

hjem med en stor del af puljen. Om aftenen spiser

vi på Hotel Bogense Kyst. Der vil komme tilmeldingsseddel

op i Inforummet.


Turneringsudvalget

Årets klubmesterskaber i slagspil

v/ Birgitte Andresen,

turneringsudvalget

Lørdag morgen den

28. august mødte 40

spændte og morgenfriske

golfspillere op

Gyldensteen til

årets klubmesterskab

i slagspil. En veltrimmet

bane kombineret med milde vejrguder var

med til at sætte rammerne for årets mesterskab.

Dagene bød på en masse golf, hvor det meste af

banen kom i spil, og alternative indgangsvinkler

til greenen blev fundet. Humøret var dog stadig

højt, og efter endt spil gik turen til hul 19, hvor

kolde forfriskninger blev nydt på terrassen, mens

spillet på hul 18 blev fulgt nøje.

I herrerækken var konkurrencen hård og det var

først på hul 18 på anden dagen, at årets mester

blev fundet. Her var der i år generationsskifte, så

forsvarende mester Peter Birger Jensen måtte

afgive titlen til Søren Bendiksen.

I damerækken var det Birgitte Andresen, der endnu

en gang kan kalde sig klubmester.

I old­boys­rækken blev klubmester Jørgen Simonsen.

I old­girls­rækken var det Janne Nielsen, der

blev klubmester.

Blandt juniorerne løb Marcus Nørregaard af med

titlen.

Et stort tillykke til alle vinderne !

Klubmesteren i hulspil i de forskellige rækker

findes lørdag den 4. september. Held og lykke til

alle de kvalificerede.

Tak til sponsor, Nordfyns Bank, der sponsorerede

de fine vingaver, bolde og køletasker. Derudover

en tak til chefgreenkeeper Kenneth Andersen

og hans stab for en meget fin og veltrimmet

bane med nogle drilagtige pindplaceringer.

Benyt Golfbox

til tidsbestilling

- husk at bekræfte inden du går ud

5


6

Skift til Nordfyns Bank,

vi gør det lidt lettere for dig...

www.nordfynsbank.dk


G3

Gyldensteens Grå Golfere

v/ Allan Holdgaard

Sejr på

årets sidste

venskabsmatch!

Endelig lykkedes det

Gyldensteens Grå Golfe

re at hive en udebanesejr

i hus ved sæsonens sidste venskabsmatch

i Haderslev.

De tapre 3G­ere har flere gange været

nærved og næsten, men trods både en energisk

træningsindsats og en uopholdelig sejrsvilje er

matchsejrene uheldigvis glippet på de allersidste

huller. Sikkert er det imidlertid, at hvis blot

Lykkens Gudinde havde været en lillebitte smule

mere medgørlig (som kvinder jo godt kan være,

­ ind imellem!) ja, så havde vi haft glæde af håneretten

i en lang periode. Vi mødes som bekendt

med vore venskabsklubber to gange om året.

Heldet står den kække bi

Men lad os nu glemme dette for en stund og skrue

tiden tilbage til den 12. juli og glædes over, at vi

endelig havde fået de højere magter på vor side.

I bussen fra Bogense havde deltagerne indtaget

morgenkaffe med tilbehør, så humøret var

i top, og man var dårligt nået frem til banen i Hader

slev, før også heldet tilsmilede os. Ikke i form

af Lykkens Gudinde, men i skikkelse af Odins ældste

søn, selveste Thor, der jog tordnende hen over

himlen i sin gedeforspændte vogn, mens lynene

gnistrede fra hans berømte hammer, Mjølner. Da

Thor som bekendt råder over både vejr og vind,

lod han himlens porte åbne sig, og regnen silede

ned.

Gyldensteens Gyldne Golfere

3G’s chefindpisker og forsanger Ove, beretter

herefter følgende:

Vi når frem, og bliver ved bussen modtaget af

en mand med opslået paraply, som meddeler, at

banen pga. vejrlig er lukket resten af dagen! Jamen,

hvad gør vi så? Det kunne manden ikke svare

på, og mod forventning undlod han at invitere os

indenfor. Slukørede kunne vi så vende bussen og

påbegynde hjemturen mod Bogense.

Det ville have været rart, hvis en behjertet

sjæl havde grebet knoglen og meddelt bare en

sandsynlighed for lukning. Det er trods alt 150 år

siden, italieneren Antonio Meuzzi opfandt telefonen,

men det synes sønderjyderne helt at have

glemt. Det ligner ellers ikke vore landsmænd i

grænselandet, som kendes på stor gæstfrihed og

et lige så stort kaffebord!

Imidlertid kunne Gyldensteens Gyldne Golfe

re glæde sig over at have besejret Haderslev,

­ uden kamp! Og det er ganske vist .

Hvad gør vi nu, lille du

Vor legendariske ledelse nægter imidlertid at lade

chancen for endnu en god dag glide os af hænde,

så man træder omgående sammen for at finde å.

Efter en kort palaver beslutter man sig for at lave

en venskabelig match mod os selv, hvis Thor har

raset ud ved hjemkomsten. Erik­den­Arbejdsomme

bestiller mad fra hotellet, og dagen bliver reddet

ved fælles hjælp. Sådan gøres det i G3!

Men de kunne nu godt lige have ......... som vor

venskabsklub, ikk’?

Sådan håndteres en aflysning

Endnu en gang stillede voldsomt regnvejr sig i

vejen for os. Onsdag den 18. august var der arrangeret

18 hullers match a la Texas Scramble med efterfølgende

spisning. Der var tilmeldt 40 spillere,

men aftenen før sendte ledelsen en mail til alle

om, at matchen var aflyst. Ved samme lejlighed

kunne man fortælle, at alle allerede var tilmeldt til

samme arrangement den følgende ons dag. Her fik

44 spillere en stormende modtagelse af Thor med

efterfølgende velsmagende schnitzel serveret af

......... Erik og Co.

Sæsonafslutning

og generalforsamling

Så er der indkaldt til G3’s festlige afslutning

med generalforsamling, underholdning, spisning

med meget mere den 6. oktober i Fredskoven.

Almindeligvis indleder man sådan en aften med

gene ralforsamlingen, men her har vi erfaring for,

at det hele bliver meget sjovere og lettere, hvis

gene ralforsamlingen kommer efter spisningen!!

Vær hildet, I gæve bogensere

Vi kan nu snart begynde at glæde os til G3’s store

jubilæumsfest.

Ja, ja, siger I, men husk nu lige, at tiden går

hurtigt i godt selskab! Og da vi jævnlig har meget

at fejre, så bestemte et par behjertede medlemmer

sig for, at vi burde have flaget ved indgangen

til vort klubhus udskiftet. De smuttede ind til naboen

og købte det flotte flag, som ses på siden.

Her står det nu og maner os alle. Vær hildet Erna

og Asger.

7


En dejlig oplevelse!

v/ Gudrun Knaack

Søndag den 11. juli ville jeg gerne fejre min fødselsdag

med Peter, mine tre søstre, og deres

ægtefæller. Derfor spurgte jeg Birgit Folden, om

hun kunne lave os et festligt måltid. Jamen, I

skulle bare vide, hvilken formidabel og smagfuld

8

middag, vi fik serveret. Vi ankom til et festligt pyntet

bord, dækket op i den smukke stue i Gyldensteen

Golf Club. Freddy sørgede for at alt kom

på plads, og i køkkenet havde Birgit forberedt en

delikat middag, hvortil Freddy serverede god vin.

Hele middagen sluttede af med et brag af en dessert,

hvorefter vi nød kaffen på terrassen.

Tusind tak til Birgit og Freddy for en dejlig

aften og for deres store indsats for Gyldensteen

Golfklub.


slog et slag…

Gyldensteen Golf Club

v/ Slå et slag … matchudvalget

Henriette Andersen, Jytte Kristiansen og Ellen Siggaard

Lørdag den 21. august

mødtes 56 klubmedlemmer

og et forvent ­

nings fuldt matchudvalg.

Slå et slagmatchen

skulle løbe af

stablen.

Vejret holdt, vi startede i letskyet vejr, og

havde næsten tørvejr under hele matchen. Det var

en stor fornøjelse at se terrassen ud mod puttebanen

blive fyldt af golfspillere, som trods sulten

efter matchen ikke undlod at heppe og kommentere

de mange, der deltog i puttekonkurrencen.

Sikke en stemning og sikke en ramme!

Slå et slag er Kræftens Bekæmpelses velgørenhedsturnering

til fordel for børn og unge, der

enten selv er ramt af cancer eller har sygdom i den

nærmeste familie. Pengene, der samles ind, går til

forskning, forebyggelse og rådgiv ning. Turneringen

er landsdækkende og for alle medlemmer

med gyldigt DGU medlemskab, og afvikles over

hele landet på valgfri dag i perioden 1. april til 18.

oktober.

Her i Gyldensteen Golf Club havde Slå et slag

udvalget valgt at spille matchen som en greensome,

der udover at lægge op til konkurrence

også er en social matchform.

10.625,- kr.

fik vi samlet ind!!!

Deltagernes greenfee går ubeskåret til indsamlingen

sammen med pengene fra putte­konkurren­

cen, bankospil, auktion og salg af kampagnes

symbol ­ den lille glimmerstjerne.

To kasser stjerner er allerede solgt og har

ind bragt 2000,­ kr., og vi fortsætter salget september

måned ud. Så har du endnu ikke fået sat

en stjerne på kraven eller i kasketten, så du næste

forår kan blive mødt med bemærkningen: ”Nå, når

du nåede også at få en af de fine stjerner!”, så kan

de købes i caféen.

Kræftens Bekæmpelses sponsorer havde sørget

for mange og fine præmier, og lokale sponsorer

støttede flot op om matchen.

Stor tak til Britt Rossford Bengtsson for

smukke buketter og roser til vinderne på 1. til 6.

plad sen. Ligeledes stor tak til Max Jørgensen, som

meldte sig som sponsor for putte­konkurrencen og

var en væsentlig årsag til, at denne konkurrence

blev den succes den blev. Her blev der spillet

1.850,­ kr. ind.

Mandagspigerne, som jo var arnestedet for

ideen om at arrangere denne match, havde taget

initiativ til at afholde et bankospil i forbindelse

med månedsmiddagen i juli, og her blev der spillet

1.050,­ kr. ind, og mange gik hjem med dejlige

præmier sponseret af Mosters Butik i Bogense.

Der udover sponsorerede Mandagspigerne vinpræmier

til 4. ,5. og 6. pladsen i matchen. Stor tak

til dem.

En af Britts smukke buketter blev sat på auktion

og indbragte 125,­ kr.!

Fra Dallund Slot havde vi lånt et stort logoflag,

og selv om proportionerne ikke passede helt,

tog det sig smukt ud i dagens solskin og blæst.

Endelig havde et matchudvalgsmedlem benyttet

sig af sine forbindelser og fået tilskud fra Sydbank

til klappræmiepuljen, der var dejlig stor.

Vindere af slå et slag … i Gyldensteen Golf

Club blev:

Nr. 1: Arne Jørgensen / Thorkild Broch

Nr. 2: Steffen Siggaard / Bjarne Madsen

Nr. 3: Karsten L. Nielsen / Irene Seidelin

Nr. 4: Dorthe Kaspersen / Henning Gammelgaard

Nr. 5: Per Hansen / Grethe Pedersen

Nr. 6: Steen Mathiasen / Kristian Fristed

Vinder af nærmest hul:

Nr. 1: Thorkild Broch

Nr. 2: Bendy Sørensen

Selv om vi ikke kunne levere ’hole in one’,

som jo havde udløst 25.000 kr., så spillede alle,

det bedste de kunne.

Fra Slå et slag match­udvalget skal der lyde

en stor stor tak til alle, som har bakket os op med

trøstende ord, med opmuntring og gode råd og

ikke mindst hjælp til alt det praktiske med at få en

sådan match sat på skinner.

Tak til Merete Hinrichsen og Birgitte Andresen

som hjalp med at få os på Golfbox. Til chefgreenkeeper

Kenneth Andersen, som har hjulpet

os med masser af praktiske råd og med at få

etableret nærmest hul konkurrencen og til Merete

Jørgensen, som sørgede for at få sammensat

holdene og opgjort resultatet, og ikke mindst tak

til servicefolket, som sørgede for, at vi fik mad og

drikke.

9


Regelkurser

v/ Henriette Andersen

Golf er kun for snobber

og andre med finere

fornemmelser, og

hvem har i øvrigt tid til

at gå rundt og slå til en

dum lille bold for at få

den i et umuligt lille hul

over store afstande. Desuden så skal man huske

på nogle mærkelig regler og udtryk, som ikke

giver mening”. Det var måske også kun fordi, vi

drillede vedkommende så længe, og ægtefællen

tilbragte så meget tid med golf, at det til sidste

førte til en indmeldelse i klubben. Teorien blev

hurtigt bestået, og det samme gjorde slagprøven

og par­3 banen. Golf var jo egentligt sjovt og

oplevelse af at vinde over ægtefælle eller venner

10

med etableret handicap var helt fantastisk. Efter

et par runder med kaninklubben, så var der lige

pludselig en banetilladelse hjemme, og nu går det

for alvor løs med spillet. Så er det, at det er godt

også at kunne huske sine golfregler, som i mange

tilfælde er til spillerens hjælp, hvis man ellers kan

huske dem. Derfor har vi for nylig tilbudt ”klubber

i klubben”, at vi afholder en ”Golfteori for sjov”,

hvor vi giver en kort opfriskning af de mest anvendelige

regler, som kunne være med til at redde

din næste golfrunde, og vi håber på opbakning til

eventen, som løber afsted i løbet af september

måned.

Her primo september har vi haft 35 nye golfspillere

igennem teoriundervisningen, og mange

af dem møder vi nu ude på banen eller nede på

/

Østergade 14 · 5400 Bogense · Tlf. 65 45 57 00 · uanredaktion@fynskemedier.dk

Langelinie 1 · 54050 Otterup · Tlf. 65 82 19 25 · uanannonce@fynskemedier.dk

træningsområdet. Vi håber på stadig flere nye

medlemmer til undervisningen, som starter den

14. september og afslutter med prøven den 28.

september, og skulle der være flere nye medlemmer,

som endnu ikke har været igennem teorien

efter denne dato, så arrangerer vi også undervisning

til dem.

Vi ønsker at udvide vores team af undervisere,

og vi hører derfor meget gerne fra netop

dig, hvis du syntes, at det kunne være sjovt at

være med til at undervise nye medlemmer i golfregler.

Held og lykke med golfspillet. De bedste hilsner

fra underviserne i golf teori og etikette regler.

Nordfyns

spændende ugeavis

Når der er behov for mere end en baneguide !


JØRNS

’JØRNE

Det er vigtigt at have styr på de

grundlæggende golfregler, ellers bliver

spillet umuligt. Reglerne er ikke en kede­

lig og unfair spændetrøje, tværtimod gør

de spillet ens og dermed nemmere for alle,

og ved at følge dem, behøver man ikke hver

gang at diskutere hvilke ”regler” der gælder for

runden i dag.

5 vigtige golfregler:

Spil bolden som den ligger

Under en golfrunde går spilleren 95 procent af

tiden hen til sin bold og slår til den. Ligger bolden

dårligt, må spilleren acceptere det og prøve at få

det bedst mulige ud af det, for generelt er det forbudt

at flytte eller røre ved bolden.

Spilleren må ikke forbedre

området, bolden ligger i

Hvis man vil spille bolden, men ikke kan komme til

det på grund af en busk eller højt græs, så er det

ikke tilladt at brække eller bøje det ned.

Start på bagni

Bold tabt eller out of bounds

Bolden kan blive væk, eller et uheldigt slag kan

sende den uden for banens område. Sker det, er

der ikke andet at gøre, end at slå slaget om fra det

sted, man slog fra. Begge slag tæller, og der skal

lægges et straffeslag til scoren.

Forkert bold

Se efter hvilken bold du spiller med, det koster to

straffeslag at slå til en forkert bold. Du må gerne

markere din bold med tusch, og det er en god ide

at snakke valg af bold før start, så ikke hele holdet

spiller Top Flite 3.

Tilladt og forbudt i bunker

og vandhazard

Spilleren må ikke røre bunden i en bunker eller

en vandhazard med hånden eller køllen, og løse

naturgenstande må ikke fjernes, men det er tilladt

at røre ved ting, der gror (træer og buske), og man

må gerne tage alt sit udstyr med ned i hazarden.

Jeg blev en dag spurgt om en situation, en

spiller havde oplevet, og om det var håndteret

Jørn Anderson

rigtigt. Situationen var den, at en spiller havde

slået sin bold ind under en busk og besluttet at

gå ned på knæ og slå slaget. Da det var vådt, tog

spilleren regnbukser på for ikke at få våde knæ.

Så var spørgsmålet: Er det tilladt?

Det er tilladt (regel 13­3) Man må ikke opbygge

sin stance, men man anses ikke for at have

gjort dette ved at tage regnbukser på i denne situation.

Til slut vil jeg uddele ros for håndteringen

af cigaretskod. Jeg skrev i sidste nummer, at der

blev ”tabt ” alt for mange cigaretskod på banen,

men jeg synes, at der er sket en forbedring, og det

er jo dejligt, at alle sørger for at rydde op efter

sig, så vi også fremover kan have en flot bane

uden efterladt skrald til glæde for både gæster og

lokale. Tak for det.

”Jamen, jeg lukker da igennem” og hensigten er god nok, men der har desværre været

problemer med spillere, der går ud fra hul 10 – ikke nødvendigvis klubmedlemmer.

Derfor SKAL du, inden du slår ud her, være helt sikker på, at der ikke er spillere på hul 9.

11


12

GULVSERVICE

TØMRER- OG

SNEDKERSERVICE

DIT KØKKEN- OG

VINDUESCENTER

v/ Max L. Jørgensen

Munkemaen 21 · 5270 Odense N · Tlf. 24 23 24 83

info@mlj-fyn.dk · www.mlj-fyn.dk


Sommergolf

v/ Stig (Pro) Schwartz

I slutningen af juni

og starten af august

havde jeg fornøjelsen

af at undervise elever

fra Nordfyns skoler.

Eleverne var fra 9­15 år

og mødte om morgenen

kl. 9:30 foran klubhuset til information om dagens

program, der sluttede kl. 13:00.

Jeg havde allieret mig med dygtige hjælpere

fra klubben, som i øvrigt skal have en stor tak for

deres hjælp. Efter information blev der udleveret

udstyr, og så gik vi mod træningsbanen.

De første to dage trænede vi i puttning,

chip, pitch og langt spil, og fredag var matchdag

med 9 huller på par 3 banen med efterfølgende

præmieuddeling foran klubhuset.

Arrangementet foregik i et bragende solskinsvejr,

og det var en stor fornøjelse at være

sammen med en masse søde børn, som også blev

dygtige til at mestre de forskellige teknikker. Jeg

ser frem til at undervise skolerne næste år og vil

sige tak til Gyldensteen Golf Club for sponsorat af

præmier og hjælpernes store tålmodighed.

13


14

Parmatcher

v/ Kaj Kunstmann og Mette Blichfeldt

Mette og jeg startede sidste år med at spille golf

i Gyldensteen. Vi var glade for, at der blev taget

initiativ til af Grethe og Jens samt Ulla og Lars at

lave en parmatchklub. Vi fik på den måde også

lært en mængde nye golfspillere at kende.

Vi mødes en fredag i hver måned i løbet

af golfsæsonen og spiller sammen med vores

partner en greensome. To par går sammen og

ikke de samme hver gang. Det kan være en stor

udfordring at holde temperamentet i ave, når

partneren sender en velplaceret bold fra fairway

ud i roughen. Men heldigvis er der mange par,

der bærer pænt over med hinanden. Efter spillet

spiser vi noget lækkert mad sammen og har det

rigtig hyggeligt. Det sker, at nogle kommer meget

sent hjem.

Vi er kommet godt i gang i år. Det var ellers

en vanskellig start, idet den første match i maj

blev aflyst p.g.a. for få tilmeldte. Mette og jeg

var selv blandt de syndere, der ikke havde fået

skrevet os på. Vi havde kun noteret det i vores kalen

der. I juni blev matchen afbrudt af et voldsomt

tordenvejr. Vi havde lige drivet ud fra hul 5, da

himmel og jord stod i et. Det haglede så voldsomt,

at det gjorde ondt, men samtidig blæste det så

kraftigt, at vore huer prøvede at flyve væk. Da det

også begyndte at lyne, krøb vi ned i en bunker for

at gemme os. Det kunne have været meget hyggeligt,

hvis vi ikke havde været gennemvåde og

kolde. Efter tordenvejret kørte vi hjem for at få

tørt tøj på for derpå at vende tilbage til spisningen,

der heldigvis ikke blev aflyst.

Som det forhåbentlig fremgår af det skrevne

hygger vi os vældigt sammen. Der er afslutning

9. oktober, men så alligevel ikke. Der bliver arran

geret en tur til Hjarbæk med overnatning

og golf en lørdag og søndag. Vores udmærkede

bestyrelse har sørget for et fint tilbud den 16­17.

oktober for kun 995 kr. pr. person.

Baneudvalget

v/ Jørn Anderson

Vi får løbende stor ros

for banens stand og

design fra gæster og

klub medlemmer, en ros

jeg straks vil give videre

til vores flittige

greenkeepere og banens

arkitekt Line. Samtidig har vi fået nogle henvendelser

omkring den svære rough, og det giver

mig anledning til at forklare lidt om, hvad der er

arbejdet med i denne sæson.

I forsommeren spillede Kenneth en runde

med Line, der kom med råd til sæsonens pleje, råd

som der er arbejdet løbende med over sæsonen.

For at tilgodese nogle af de herrer, der ikke er så

langt slående, er noget af roughen klippet foran

gul tee på hul 9, 12, 13, 14 og 16. For at sikre spillehastigheden

er der etableret klippet rough på 10

huller og en del spikes er klippet. På trods af disse

ændringer er banen stadig en svær og udfordrende

linkinspireret bane, hvor det er roughen,

der giver banen karakter, en bane der skal spilles

mellem ørene frem for med overarmene.

Rigtig god fornøjelse.


Nyt fra Greenkeeperen

v/ Kenneth

Smuk ser den ud, tidslen,

der er Skotlands

na tionalblomst, når den

i fuld flor lyser lilla over

dele af banen. Dem har

vi mange af her på Gyldensteen,

men det er

jo også en skotsk­inspireret bane, så hvad gør

det (ha, ha). Den effektive afhøstning af vores

rougharealer, som vi foretog i foråret sidste år,

forventer vi at gentage næste forår, således at vi

bibeholder den type rough, som for de fleste af os

golfspillere er til at spille fra. Det ændrer ikke på,

at roughen er en naturlig del af vores smukke bane

og bør betragtes som en forhindring og skulle din

bold lande andre steder end på fairways, så bør

det også være svære at spille den herfra.

Pitchfork! - hvad er det?

Huskede du at få den med i lommen, og husker du

at anvende den hver gang, du spiller ind på green?

Det er desværre helt tydeligt at nogle glemmer

at bruge den lille dims, og desværre ødelægges

græsset, og de mange nedslagsmærker giver en

dårlig overflade. De generer ikke vores arbejde,

men hvis I vil have en bedre overflade så ret dem

op!

Tørv skal som bekendt lægges på plads på

fairways, og skulle din bold lande i et turfmærke

skal den spilles, som den ligger. Det er da ærgerligt,

at det netop ødelagde din chance for at lave

gode point den dag, og dermed gik du ikke ned i

handicap eller mistede din mulighed for at være

med i præmierækken. En ganske lille indsats fra

dig og dine medspillere kunne forhindre at spillet

bliver ødelagt.

Vi ville også bliver utaknemmeligt glade, hvis I

gider at lægger hele riven tilbage ned i bunkeren.

Vel mødt på banen.

15


www.gyldensteengolfclub.dk

More magazines by this user
Similar magazines