Årgang 97 hold 3 - Ledøje-Smørum Fodbold

lsf.dk

Årgang 97 hold 3 - Ledøje-Smørum Fodbold

# 13. årgang • November 2005 • Nr. 2 Husstandsomdeles i Ledøje-Smørum

www.LSF LSF.dk


BRUG DIN LOKALE EL-INSTALLATØR

Går du/I med tanker om:

Nybyggeri

Tilbygning

Nyt køkken

(Vi udfører installation i ca. 800 køkkener om året)

Nyt bad

EDB-installationer

Omforandringer

Varmestyring

Industri-installationer og service

Vi udfører alle former for el-installationer,

så kontakt os for et uforbindende tilbud.


Kontaktpersoner i LSF

Bestyrelse

Peter Wagner Formand 44 66 02 20/20 20 19 93

Søren Pedersen Næstformand 44 65 89 99

Gitte Graulund Kasserer 27 62 27 65

Susan Andersen Sekretær 44 68 02 06

Klaus Rylov Seniorformand 44 66 75 74/51 29 75 74

Dan Andersen Ungdomsformand 44 68 02 06

Søren Audon Sponsorer 44 68 00 65/40 68 00 65

Per From Egeberg Forretningsfører 47 17 18 86/40 51 67 10

Seniorudvalg

Klaus Jesper Rylov Formand 44 66 75 74/51 29 75 74

Palle Jensen 44 66 67 46/26 20 97 72

Thommas Henriksen 38 87 57 20/40 81 57 01

Kim Fisker 28 26 11 95

Michael Knudsen 88 30 84 19/26 14 56 18

Jes Petersen 40 75 54 42

Ungdomsudvalg

Dan Andersen Formand 44 68 02 06

Helle Stenvang 44 68 45 66

Thomas Lyngsø 44 68 16 08

Jan Quistgaard 44 97 25 79

Oldboys/Veteranudvalg

Susan Andersen Kontaktperson 44 68 02 06

Ib Andersen 44 65 69 04

Henrik Dagø 44 64 86 18

Frank Andersen 44 97 43 43

Claus Hansen 44 66 60 59/40 37 02 18

Søren Vinther 44 68 37 78

PR udvalg

Søren Audon Formand 44 68 00 65/40 68 00 65

Jesper Boman 44 65 90 22/20 20 88 39

Forældreforeningen

Ole Hansen Formand 44 97 68 17

Henrik Dreyer 44 68 65 18

Jette Hardrup 44 68 21 98

Claus Engelbret-Pedersen 44 64 74 70

Helle Gram-Jensen 44 66 82 78

Henrik Skovsen 44 66 44 43

Aase Nørgaard 44 66 38 32

Kenneth Hasselgren 44 65 83 81

Jane Rasmussen 44 68 87 09

LSF Hjemmeside

Allan Østergreen Web-master 44 65 32 82/20 63 66 74

INDHOLD

Spændende fremtid forude s. 4

Klubtrøjen en succes s. 8

Nordea- Visa, rejser og bolig s. 9

Årgang 97 s. 12

Årgang 94-1 s. 15

Danske Bank - den lokale bank s. 16

Årgang 96-1 s. 17

Det rykker for Bæk s. 20

Nye æresmedlemmer s. 20

Målsætningen blev holdt s. 21

En fanklub i fremdrift s. 23

Ny sponsoraftale s. 24

Årgang 95 s. 24

Årgang 93 s. 26

Der er gang i KUK-Uret s. 28

Årgang 92 s. 29

98´erne i Parken s. 31

Knaldhamrende god seniorbold s. 32

Succes hos Junior yngste s. 35

Nu skal det være s. 36

Så hæver vi pokalerne igen s. 36

Årgang 97-3 s. 37

Hvad blev der af knofedtet s. 39

Historisk år for årgang 91 s. 39

Årgang 93-1 i Barcelona s. 41

Junior blev Sjællandsmestre s. 42

Set fra Sidelinien s. 43

Oplag:

5000 stk

Udgives:

2 gange årligt

Tryk:

GSB Tryk A/S

Layout:

Grafi ege

Denne udgivelse:

13. årgang - November2005 - nr. 2

Reproduktion af stof, billeder samt

annoncer må ikke fi nde sted uden

tilladelse fra LSF eller Grafi ege.

3


4

Spændende fremtid forude…..

Af Formand Peter Wagner

Vinteren står for døren og det er tid

til refl eksion over endnu et fodboldår.

Men situationen i år er lidt anderledes

end de foregående år jeg har skrevet

disse linier, da vi ikke selv er 100%

herre over hvad der vil ske fremover.

Det er selvfølgelig den nye storkommune

jeg tænker på, og nu er vi ikke

kun en fodboldklub i kommunen,

men utroligt mange, hvor de største

er Slagslunde-Ganløse, Stenløse og

Ølstykke – og så os selv. Det vil jeg

komme ind på lidt senere.

Men ser vi tilbage på året der gik,

er der igen utroligt mange ting at

dvæle ved. Økonomien hænger

sammen og der er fortsat tilgang

– specielt på ungdomssiden. Vi er

efterhånden ved at være så mange

så medlemmer, at pladsen på anlægget

er ved at være trang og alternative

løsninger snart skal drøftes.

Flere har spurgt om vi ikke kan få en

kunststofbane – det vil da løse problemet

en hel del idet der så kan spilles

på banen året rundt. Og det har vi forsøgt

at gøre noget ved. Bestyrelsen

blev i foråret bedt om at komme med

ønsker på anlægssiden til kommunen

og vi fremsatte et ønske om bl.a. en

kunststofbane, så vi har gjort hvad vi

kan gøre for at få en kunststofbane,

men med den forestående sammenlægning,

er der nu lige pludselig

mange andre faktorer der spiller ind,

men vi har gjort hvad vi kunne, så nu

er det op til politikkerne at se på ansøgningen.

Men tilbage til ”året der gik” i vores

afdeling.

Forældreforeningen og

ungdomsafdelingen

Jeg har valgt at slå disse to sammen

da samarbejdet fungerer så godt, at

det mange gange er svært at se hvem

der gør hvad. Det var også ønsket fra

starten da et godt

og frugtbart samarbejde er langt bedre

end en masse ”grænsespørgsmål”

jeg omtalte i tidligere numre af Sidelinien.

Man kan vel også tillade sig at sige,

at forældreforeningen på mange områder

danner fundamentet for det der

sker i ungdomsafdelingen, så de er

meget afhængig af

hinanden.

Hvis vi ser på ungdommen strømmer

det ind med mange nye der gerne vil

spille fodbold. Dejligt er det, at se så

mange nye – både børn og forældre

– og jeg håber inderligt, at I vil være

her i mange år endnu. Netop det med

mange år er, hvad vi kommer til at

opleve næste år da vi for første gang

ny kan se frugten af det langsigtede

arbejde – nemlig at vi endelig får et

ynglingehold. Der er ansat nye trænere

og der er store forventninger til

næste år. Ikke mindst set i lyset af de

fl otte resultater drengene har opnået

gennem hele ungdomsforløbet.

Men ingen resultater uden trænere.

Jeg har selv deltaget i årets sidste

træner/ledermøde og der var en rigtig

god stemning og det tro pokker, hvis

man ser på de opnåede resultater.

Mange af vores ungdoms-hold ligger

i den bedste rækker på Sjælland og

kan ikke komme højere op. Et tegn

på det arbejde vi igangsatte for nogle

år siden bære nu frygt. Nu kommer

der spillere UDEFRA til Smørum for

at spille bold og det har vi ikke været

forvænt med. Det betyder så samtidig,

at bredden bliver meget større

og langt fl ere kommer til at spille fodbold.

Og ikke nok med at vi har hold i de

bedste rækker – se også lige på resultaterne.

Langt de fl este hold ligger

i den bedste halvdel, og det skal ikke

undre mig, om vi får nogle Sjællandsmestre

i år.

Hvis vi skal fremhæve årsagen til

denne udvikling er det ikke mindst de

mange trænere og ledere der gør et

kanon stykke arbejde i vores klub. Det

vil vi gerne bygge videre på, og næste

år vil vi bruge en del af de penge vi

nu har sparet op på en endnu bedre

træneruddannelse, så vi kan få alle

klædt på til den næste sæson.

PR-udvalget

Er stadigvæk velfungerende og dejligt

er det, at vi har fået Forretningsfører

Per From Egebjerg med da han,

ikke kun her, men også i andre dele

af klubben, trækker et stort læs. Og

vi har lavet en ny aftale med Per for

næste sæson.

Selve sponsorarbejdet køre godt, men

den helt store udfordring har været

Sidelinien. I foråret blev der virkelig

kæmpet for at få den på gaden og det

lykkedes. Det var en hård fødsel og

det kræver utroligt mange ressourcer

at opretholde den standard vi gerne

vil have den i. Vi kunne selvfølgelig

bare sætte et par sider sammen, men

vi har valgt, at når vi laver et klubblad

så skal det også være af første kvalitet.

Det har vi arbejdet på – ikke mindst

PR-udvalget – og resultatet sidder du

med i hånden.

Men også nye kontrakter er ved at

blive indgået og der hersker også i

dette udvalg en tro på fremtiden.

Oldboys og veteraner

De gamle kan endnu, men desværre

er der ikke så mange tilbage. Vi har i

år desværre måtte konstatere, at det

ikke var muligt at stable et Oldboyshold

på benene, men der går rygter

om, at fl ere af de lidt yngre ”gamle”

vil forsøge at lave et slagkraftigt hold

næste år - så det glæder vi os meget

til.

Det betød også, at ”Blå Gade” i år

blev afl yst, men vi forsøget at få lavet


en ny ”Blå Gade” til næste år.

Seniorafdelingen

Ja – det er så her jeg sidder og har det

lidt mærkeligt. Et fantastisk godt forår

med 25 point betød, at der virkelig var

grobund for optimisme om en hurtig

tilbagevenden til serie 1. Men hvad

der sket i sommerferien ved jeg ikke,

men spillet har ikke været særligt godt

i efteråret. Der var momentvist godt

spil – javel – men det med at rykke

eller kom ind i en stime det udeblev.

Ærgeligt er det så samtidig at vores

modstandere var af samme kaliber

og det betød rent faktisk, at vi til sidste

kamp havde chancen. Men det

glippede i sidste øjeblik.

Og min tese om at slår man nedrykkerne

så rykker man op – tæl selv

efter……

Men op på hesten igen. Der er en ny

sæson for senior 1 til at komme et trin

højere op.

Heller ikke for 2. holdet lykkedes det

– og her var det nedrykning der stod

på spil. Her var det lige omvendt da

et lidt sløjt forår gjorde, at det var op

ad bakke og i modvind, men også her

skulle man hen til sidste kamp før nedrykningen

blev en realitet. Her er der

virkelig gode takter at bygge videre

på så mon ikke de vil være at fi nde i

toppen næste år.

3. holdet blev skabt på et spinkelt

grundlag og det holdt ikke i længden.

Holdet blev trukket og det er her at

resterne vil forsøge at lave et oldboyshold

til næste år – håber det lykkes.

Til sidst er der 66-holdet der er stillgoing-strong.

De spiller søndag efter

søndag og i stærkeste opstilling er der

ingen tvivl om, at de gamle ben ville

kunne blande sig i toppen, men de

trives godt med at være midterhold.

Næste år er jubilæumssæson – 10 år

– men måske også den sidste – langt

de fl este bliver jo 40 år i 2006.

Fremtiden…

Uanset hvad så kommer den jo. Jeg

er selv meget spændt på hvad den

bringer, da vi nu snart er blevet en del

af en storkommune med bl.a. to di-

visionshold. I efteråret har der været

fl ere møder mellem klubberne og det

er en sand fornøjelse at være med

her. En meget positiv stemning er

der, og vi har allerede fundet frem til

fl ere områder, hvor vi kan gøre brug

af hinanden og udnytte ”stordriftsfordelene”.

Men jeg er også en lille

smule stolt! Jeg ved godt at vi lever

under janteloven i Danmark, men da

vi var til det første møde og vi lige

skulle se hinanden lidt an, fandt jeg

ud af, at vi har grund til at være stolte

af det arbejde der gøres i vores klub.

På mange områder er vi langt foran

og det er første gang jeg virkelig har

kunne måle arbejdet i LSF med andre

klubber.

Det er der mange årsager til, men

skal vi ikke være ydmyge og sige,

at vi selvfølgelig gerne vil hjælpe så

godt vi kan og gå ind i samarbejdet i

en positiv ånd.

Endvidere starter byggeriet snart ned

i Halområdet. Pengene er bevilget og

vi skal nu til at fi nde frem til de endelig

projekter, men jeg kan love, at det ser

spændende ud og de bliver til gavn

for alle.

Til sidst vil jeg endnu engang takke

vores Webmaster Allan Østergren

for et formidabelt stykke arbejde på

hjemmesiden – ikke mindst når jeg nu

sidder sammen med de andre klubledere

fra stor- kommunen bliver det af

og til nævnt.

Ellers vil jeg ønske Jer alle en god vinter

og held og lykke i indendørssæsonen.

Wagner

SL nov 04 38 16/11/04 13:36:20

5


www.lsf.dk

BENNY JOHANSEN & SØNNER

VVS & VENTILATION

Kirkevej 8 B, Ledøje . 2765 Smørum

Tel.: 44 97 00 71 . Fax: 44 65 06 96

www.bjogs.dk . benny@bjogs.dk

7


8

RESTAURANT CADDIE ER NU BLEVET

TIL BRASSERIE CADDIE,

OG STÅR NU I NYE

LYSE OG HARMONISKE FARVER

BRASSERIE ER EN BETEGNELSE FOR ET SPI-

SESTED INDRETTET I EN AFSLAPPET ATMO-

SFÆRE MED LETTERE FRANSK INSPIREREDE

ANRETNINGER PÅ MENUEN OG DETTE LEVER

BRASSERIE CADDIE FULDT UD OP TIL.

PRØV VORES MENUKORT, DER APPELLE-

RER TIL ALLE FRA DEN KRÆSNE GOURMET

TIL DEN, DER BLOT ØNSKER EN LÆKKER,

LET OG HURTIG ANRETNING.

DA MENUERNE

ER ÅRSTIDS-

BESTEMT, VIL

MENUKORTET

JÆVNLIGT

BLIVE ÆNDRET

VI GLÆDER OS TIL AT SE DEM

HUSK BORDBESTILLING

BRASSERIE CADDIE

SKEBJERGVEJ 46 - 2765 SMØRUM

TELEFON 4497 0130

WWW.SGCGOLF.DK

KLUBTRØJEN !

EN SUCCES

Forældreforeningens ide om at lave en

klub trøje, ser ud til at blive en rigtig

sællert.

Den kan erhverves enten som T-shirt

eller Sweatshirt.

T-Shirt til 150 kr. - Sweatshirt til 350 kr.

Kan bestilles hos Ole Barca Hansen.

44976817, barca@sol.dk

På forsiden er påtrykt LSF logo, og på

ryggen CHAMPIONS LEAGUE, ganske

vist ment som en god joke, men på den

anden side, har vi jo også lov til at have

et mål med vores arbejde, og med den

kvalitet vores unge spillere har, er målet

måske ikke helt urealistisk....

Specielt på turen til Barcelona, blev trøjen

populær, hvor vi også havde fået påtrykt

BARCA TOUR 2005, selv om fl ere katalanere

mente at vi var på bådtur.

Af andre ting som FORÆLDREFOR-

ENINGEN tager hånd om er afslutningsfesten

for ungdommen, salg af LSF

berømte julekalender, fordeling af halvagter

i forbindelse med deltagelse i

Roskilde amts indeturnering.

Til slut vil forældreforeningen ønske alle i

LSF en rigtig god jul og et godt fodboldnytår.

Visca LSF.

Ole Barca Hansen


Godt tilbud til de unge fra Nordea

Visa, rejser og bolig

Af Finn Edvard

Hvis man er ung og har mod på

livet, rejser og evt. ny bolig, så er

Nordea det rigtige sted at henvende

sig.

Det siger fi lialchef Karsten

Søndergaard fra Nordea i Ledøje-

Smørum, der gør opmærksom

på bankens særlige ungdomspakke,

der har en mængde tilbud til

unge mennesker.

Det gælder bl. a. det særlige

Nordea Visa Electron-kort,

der er et særligt betalingskort til

unge mennesker. Kortet fungerer

på de fl este områder som et almindeligt

Visa-kort – det giver

bare ikke kredit.

Kortet henvender sig især

til 15-17-årige og er alle tiders

betalings- og hævekort. Det kan

bruges overalt i Danmark – og i

resten af verden. Kortet kan f. eks.

på nuværende tidspunkt bruges i

22.000 butikker og i alle pengeautomater her i landet.

Med kortet kan man også foretage indkøb på nettet,

hvis Visa Electron-logoet er vist som betalingsmiddel

på sitet.

- Det er en form for prestige i at have dette

Visa Electron-kort, og der er rigtig mange af vore unge

kunder, der benytter det i dag, fortæller Karsten Søndergaard

til Sidelinien. Det er naturligvis fantastisk praktisk

at have kortet med på rejser, så man slipper for hele

tiden at tjekke, om man har nok udenlandsk valuta eller

løber rundt for at fi nde vekselboder udenfor bankernes

åbningstider.

- Kortet er en del af vor fordelagtige ungdomspakke,

hvor vi har rigtig mange gode tilbud især til de

unge.

- Det gælder vor uddannelsesopsparinger samt

boligopsparinger, der lige pludselig bliver aktuelle, når

der skal betales indskud, f. eks. til en ny lejlighed.

Filialchef Karsten Søndergaard – Nordea er

ungdommens bank

Uformel behandling

Karsten Søndergaard fremhæver Nordea som ungdommens

bank, fordi bankpersonalet er gearet til at modtage

og tale med unge mennesker.

- Vi forsøger at klare bankforretningerne med de

unges eget sprog, og vi vil i det hele taget ikke virke

så formelle, som man ellers opfatter andre bankfolk.

De unge kan gå helt i stå ved det første møde med en

jakke og slips, og selv om det naturligcis også en en

beklædning som vi anvender fra tid til anden, så er der

ikke så meget ”slipsemænd” eller for den sags skyld

”Slipsedamer” over os, når vi tager imod de unge.

Karsten Søndergaard selv går en travl tid i møde

i de kommende uger. Han er kandidat til byrådet i den

nye Egedal kommune, der bliver en realitet til næste år,

når Ledøje-Smørum bliver sammenlagt med Stenløse

og Ølstykke.

Han er allerede repræsenteret i byrådet i Ledøje-

Smørum, men med et solidt vælgerkendskab og en

god placering på partiets Venstres liste, skulle der være

temmelig gode muligheder for, at Karsten Søndergaard

får sæde også i det nye byråd.

9


10

Multi Revision Ballerup ApS

www.multirevision.dk

Benny Klitbo, HD

44 41 65 00

E-mail: mr@multirevision.dk

Skattemæssig rådgivning - også selvangivelser

Gratis formøde - ring og hør nærmere


12

Forrygende sæson for årgang 97

Klubbens største ungdomsårgang

97-erne – har haft en herlig

udendørssæson, hvor årgangen

har rundet 50 spillere og nu har 4

drengehold samt et nystartet microputpigehold.

Hold 1 sluttede forårssæsonen på en

3. plads i række 1 og fortsatte derfor

i række 1 efter sommerpausen, hvor

turneringen i skrivende stund kun

har budt på forrygende spil og sejre

på stribe. Holdet har kvalifi ceret sig

til Sjællandsmesterskabet, der afvikles

i Søllerød den sidste weekend

i oktober og har i løbet af sensommeren

også vundet Stryhns Cup i

Himmelev, Danske Bank Cup i Værløse

samt den indledende runde i

McDonalds Cup. Finalestævnet i

McDonalds Cup endte med en 3.

plads efter en rigtig god indsats.

Holdet består af 9 drenge, der både

elsker og også kan spille forrygende

og målsøgende fodbold. I målet

står Lasse Lesley, der er uforfærdet

i sin indgriben og samtidig en

forrygende spil igangsætter med

lange præcise udspark. I forsvaret

fi nder vi Daniel Larsen, der er fysisk

stærk og en solid bolderobrer samtidig

med, at han er en sikker af -

slutter på hovedstød og derfor fast

fremme ved hjørnespark. Bageste

mand er Peter Leick, der er hurtig

og har et forrygende godt overblik,

når han bryder modstandernes angreb

og derfor ofte får vendt forsvar

til angreb. På midtbanen ligger Jun

Kjøller Andersen, der er en eminent

spilfordeler og afslutter og samtidig

er i stand til at løse specialopgaver

i det defensive. Oliver Berg Nielsen

er en lynhurtig allround spiller, der

kan løse opgaver overalt på banen.

Han har samtidig en sparketeknik,

der gør ham til en sikker afslutter.

Rasmus Thomsen taber sjældent en

tackling, og han har samtidig en fantastisk

spilforståelse, der gør ham til

en forrygende spilfordeler. Emil Rasmussen

på den offensive midtbane

er en fantastisk dribler og i stand

til at lægge en afl evering med stor

præcision. Han er som oftest også

god for et mål eller to. Frederik Thomassen

er en tacklestærk offensivt

orienteret spiller med ”mål-næse”

og en herlig afslutter på distancen.

Mads Holden er holdets eneste venstre

benede spiller,

han er en lynhurtig

dribler og spilleren,

der på egen hånd

kan afgøre en kamp

i en presset situation.

Alt i alt et herligt

team med godt

kammeratskab og

en stor vilje til sejr.

Hold 2 sluttede

forårssæsonen med at blive nr. 3 i

række 2 og skulle derfor fortsætte

med at spille i række 2 i efterårssæsonen.

I skrivende stund ligger holdet suverænt

nr. 1 og mangler kun to

kampe inden sæsonafslutning. Vi

ender derfor som puljevindere, og

det er vi faktisk ret stolte af, især

taget i betragtning at det er bar første

hold vi møder. Holdet har også haft

succes ved diverse stævner, hvor

de har sikret sig 2. og 3. pladser.

Der er fortsat et rigtigt godt kammeratskab

holdet, og en vilje til

at fi ghte og spille fl ot fodbold. Holdet

består af 12 drenge, som alle

leverer det bedste til både træning

og kampe og dette med et

stort smil. Forældreopbakningen er

ligeledes særdeles god, med positive

tilråb og klapsalver til drengene.

Harry vores fi dus sørger heldigvis

stadig for at vi får dejlig hjemmebagt

kage til hver kamp. Følgende spillere

har været med til at sikre vores 1.

plads i række 2: Rasmus Rich styrer

målet med et sikkert overblik og

næse for hvornår hans indgriben er

påkrævet. Simon, Lasse E, Christian

L og Christian B, slider græsset

tyndt i forsvaret og gør det så godt

at det kun lykkedes få gange for

vores modstandere at slippe igennem

muren. Midtbanen er besat af

løbestærke Jacob J, Janus, Emil S,

Jacob S, drenge som giver den gas

i samtlige minutter i hver en kamp.

Angrebet har i efterårssæsonen

manglet vores mål sikre angriber

Steffen, som har været ude med

et brækket ben. I stedet har Jonas

og Mads K taget ansvar og putter

ofte bolden i kassen. Et super duper

hold, som det er en fornøjelse at

følge på grønsværen.

Det har været et rigtig godt efterår

for hold 3, der spiller i række 3 og

ligger nr. 2 i vores række pt. Alle 10

drenge - nemlig Andreas, Andreas,

Alexander, Oliver, Philip, Kasper,

Mikkel, Tobias K-S, Tobias J, Tobias

Å spiller godt sammen og har det

sjovt på banen. Vi afslutter desuden

udendørssæsonen med en lille fest i

klubhuset efter sidste træning, hvor

vi spiser lidt sammen og hygger.

Hold 4 har spillet i række 4. Holdet

har spillet mange gode kampe,

hvor det har været lige ved …..


, men desværre er det ofte endt

med et knebent nederlag, men det

er heldigvis også lykkedes både at

vinde og spille uafgjort. Holdet har

udviklet sig meget i løbet af året

og spillet bliver nu spredt fl ot ud

på hele banen, og børnene er blevet

godt til at holde deres pladser.

Spillerne på holdet i efteråret har på

skift været Bjarni, Christian, Christoffer,

Christopher, Gabrielle, Kasper,

Kasper, Lasse, Line, Mads, Rasmus

og Søren.

Nyt pigehold

Klubbens måske nyeste hold er pigerne

i årgang 97/98 – microputpiger.

Kort før sommerferien blev holdet

grundlagt, da næsten 6 piger startede

på samme tid.

Uden træner, bolde m. m. fi k pigerne

alligevel startet holdet op, da én af

fædrene trådte til som træner. Senere

fi k de også en sponsor – MCM

Tryk – og så var tøjet på plads.

Efter sommerferien deltog pigerne

i SBU´s 5 ”mands” turnering, hvor

de mødte Vallensbæk, Slagslunde

Ganløse og Herstedøster. Her var

temaet ” Det er sjovt at spille fodbold”.

Turneringen sluttede med at

alle hold fi k en medalje og et fi nt

diplom.

Da pigerne skal til at spille 7 mands

turnering til næste år og antallet af

piger er forøget fra 6 til 10 på holdet,

er nye piger som har lyst til at spille

fodbold og have det sjovt, meget

velkomne til at komme forbi.

Træningstider og øvrige oplysninger

kan fi ndes på hjemmesiden ”www.

lsf.dk” under micro-piger.

Trænere og holdledere på årgang

97

13


14

WWW.LSF.DK

Overrask fruen

med smukke roser

Gå på opdagelse og få

masser af inspiration

hos Bo Grønt havecenter

i Smørum

• 5.000 kvm. havecenter

• 3.300 kvm. drivhuse

• Stueplanter

• Afskårne blomster i høj

kvalitet/buketter

• Brugskunst

• Speciale i roser

- stor rosenproduktion

www.bo-groent.dk

Bo Grønt Smørum

Charlotte Halle og Brian Petersen,

Råbrovej 19, Hjørnet af Skebjergvej og Råbrovej,

2765 Smørum. Tlf. 44 97 27 00

Hverdage 9.30-18.00 · Weekend og helligdage 9-16


Årgang 94-1

Første år med

11-mandsfodbold

I mit indlæg sidste år skrev jeg, at vi ville gå en

spændende sæson i møde. Overgangen fra 7-mands til

11 mandsfodbold er en stor omvæltning og udfordring

for spillerne.

Vi trænede ihærdigt hele vinteren for, at være klar til den

nye sæson. 14 træningskampe på grus og kunststofbaner

blev det til. Drengene prøvede, at spille forskellige

pladser på banen, målet var, at hver enkelt spiller

minimum skal kunne 2 pladser. Ydermere skulle vi fi nde

en start opstilling inden turnerings starten den 9 april.

Da der var fri tilmelding i lilleput rækkerne, så meldte jeg

holdet i række 1, jeg mente at vi var gode nok til at begå

os . Vi spillede ganske udmærket taget i betragtning,

at vi ikke havde prøvet det rigtigt før. Vores placering

efter forårets kamp var en femte plads ud af seks hold,

det betød, at vores målsætning om, at slutte blandt de

fi re første hold ikke holdt stik. Turnering var sådan, at

nummer 1+2 blev i række 1, nr.3+4 i række 2 og nr 5

og 6 skulle ned i række 3 og spille efter sommerferien.

Mit håb var at spille i række 2, så det var en skuffelse,

at det ikke blev til det. Forårets kampe blev ”lige ved og

næsten”, vi spillede stort set op med alle hold, vi skabte

mange mål chancer i kampene, men havde svært ved

at score.

Succesen udeblev dog ikke helt, i pokalturneringen

nåede vi 1/8 fi nalen. Her tabte vi til Farum, som efter

sommerferien var i langt bedre form end os. Sædvanen

tro, så har fodbolden ikke 1.priorotet når forældrene

planlægger ferie. Flere af spillerne nåede 1-2 træningspas

inden kampen, og det er altså ikke nok til sejr mod

et godt hold som Farum.

Efterårs sæsonen i række 3 gav os mulighed for, at opbygge

nogle rutiner i spillesystemet, som måske kan

være gavnligt for holdet senere.Vi fi k vist noget rigtig

fl ot fodbold i mange af kampene, vi dominerede stort

set i alle kampene. Nogle vandt vi stort 10-0,12-0,11-

1 fordi vi udspillede vore modstandere. Andre kampe

vandt vi ikke så stort, fordi vi ikke var kolde nok foran

kassen.Vi har netop spillet sidste kamp, og sluttede på

første pladsen med 28 point og en målscore på 60-8.

Meget meget fl ot drenge., man må virkelig sige, at I

viste, at vi ville op i række 2.

Den 29og 30 oktober skal vi til Høng, for at spille fi -

nalestævne mod de øvrige puljevindere i række 3, det

glæder vi os til.

Vores første år med 11 mands fodbold har været en god

oplevelse. Det har været en udfordring for drengene og

træneren, at få lært en ny måde at spille på.

Det har været et år med sportslige op og nedture, vi har

haft mange hyggelige timer på og udenfor banen. Vi

havde et kanon godt pinsestævne og en hyggelig sommerafslutningsfest

hos Jens og Bodil.

Vi håber selvfølgelig på at slutte sæsonen af som SM

vindere.

Held og lykke drenge og tak for et sjovt år.

Kim årg.94-1

15


16

Danske Bank er den

lokale bank

Filialchef Karin Kring fra Danske Bank i Ledøje-Smørum understreger, at selv om Danske Bank

er landets største, så fungerer fi lialen i Ledøje-Smørum alligevel som din helt lokale bank...

Af Finn Edvard

PORTRÆT: Regnskaber, budgetter

og andre fi nansielle beslutninger er

MEGET langt væk denne efterårsaften:

Filialdirektør Karin Kring sidder med

41.999 andre fodboldglade danskere i

Parken, og nu gælder det altså om at

banke Grækenland – så må pengesagerne

vente.

Karin Kring er imponeret over

den fantastiske stemning i Parken

denne aften, og sønnen derhjemme

må have en stemningsrapport over telefonen.

Det samme må søster, for det

her er altså stort.

Ingen tvivl: Fodboldinteressen

er til stede hos den unge fi lialchef, og

det er vel også en af grundene til, at

Danske Bank i Ledøje-Smørum netop

har indgået en tre-årig sponsorkontrakt

med LFS til glæde for begge

parter. (Læs mere om dette andetsteds

i bladet.)

Karin Kring kom til Ledøje-

Smørum som fi lialdirektør efter en

stilling som salgssupporter i område

København. Hun er meget glad for

den positive måde, hun er blevet modtaget

på i Ledøje-Smørum:

- Filialen har rigtig mange gode

kunder, og det gode forhold mellem

fi lial og kunder smitter heldigvis af på

mig, siger hun med et stort smil.

- Hele Ledøje-Smørum området

er jo inde i en kolossal udvikling,

og den udvikling vil Danske Bank

naturligvis være en del af. Det betyder,

at vi på alle måder vil leve op til

kundernes forventninger om at kunne

levere alle former for bankprodukter,

men især, naturligt nok, fi nansiering af

bolig, pensionsspørgsmål, lønkonti og

forsikringer.

Danske Prioritet

Karin Kring henleder særligt opmærksomheden

på et stærkt tilbud fra

banken , Danske Prioritet. Med Dan-

ske Prioritet får man en løn-/opsparingskonto

og et lån med den samme

rente. Og så kan man spare renteudgifter

ved at bruge lånet - eller en del

af det - til at indfri højere forrentede

lån, f.eks. et billån, en kredit eller et

realkreditlån, som det ikke har kunnet

betale sig at konvertere. – Den afgørende

fordel ved Danske Prioritet er

fl eksibiliteten. Mange ønsker i en periode

lidt fl ere penge til forbrug. Andre vil

gøre noget ekstra ved deres bolig eller

spare sammen til kortere eller længere

ferierejser. Udnyttelse af friværdien kan

være midlet til at få drømmene til gå i

opfyldelse, siger Karin Kring.

Danske Prioritet er også en god mu-

lighed, hvis man ønsker at udnytte

friværdien i helårsboligen eller sommerhuset.

Og kontoen kan naturligvis

også bruges til have det lidt sjovere i

den 3. alder.

– Man bruger ganske enkelt friværdien

som kredit, og får på den måde

penge mellem hænderne til forbrug,

rejser, renovering, ombygning eller andet.

Samtidig er Danske Prioritet også

lig med friheden til selv at bestemme

i hvilket tempo, man vil afvikle sine

afdrag, siger Karin Kring.

Du kan læse mere om Danske Prioritet

ved at klikke ind på www.danskebank.

dk.

- Det kan i øvrigt altid betale sig at

komme ned i fi lialen på Flodvej og tale

med os, siger Karin Kring, der glæder

sig til at udbygge det gode, lokale samarbejde,

der er mellem banken og

dens kunder.

Selv begyndte Karin Kring som

fi lialdirektør i Ledøje-Smørum i foråret

Filialchef Karin Kring – din lokale bank støtter også Ledøje-Smørum Fodbold

2005. Hun stammer oprindelig fra

Vejle-egnen, men er blevet så glad for

Sjælland, at hun ikke har tænkt sig at

vende tilbage til hovedlandet. Og der

er ikke noget at sige til, at hun er glad

for jobbet i banken – i generationer

har familien været bankfolk, og det er

denne tradition, at Karin Kring nu fører

videre.


Efterårssæsonen har været helt

forrygende for årgang 96.1

Efter at have spillet i række 1 i længere

tid og sågar i mesterrækken måtte

96.1 slutte forårssæsonen af med en

bundplacering og dermed nedrykning

til række 2. Det var som om der

manglede lidt vilje og gejst på holdet,

men efter en god lang sommerpause

viste drengene igen lyst, selvtillid og

fi ghtervilje på grønsværen.

I efterårssæsonen var de kommet

i pulje med nogle gode hold, og

skulle således prøve kræfter med

henholdsvis: Lille Hema – Birkerød

– Lundegården – FC Holte og AB.

Allerede i deres første kamp med FC

Holte som modstander, fi k drengene

vist at de ikke alene synes fodbold

er sjovt, men også at det kan spilles

særdeles fl ot og effektivt. De startede

med en sejr på hele 7 – 1 og den

målfest skulle vise sig at blive gennemgående

for holdet. Stort set alle

kampe er efterfølgende vundet med

fl ere mål, dog med en enkelt lille

svipser på 2 – 4 og altså eneste nederlag

i turneringen. I skrivende stund

har drengene præsteret at lave hele

40 fl otte mål og vores meget dygtige

målmand har kun samlet bolden op i

nettet 16 gange. Der hersker en rigtig

god ånd på holdet, hvor drengene

hygger sig med hinanden, er gode

kammerater, giver positiv opbakning

og ikke mindst spiller forrygende fl ot

fodbold.

Holdet har i efterårssæsonen bestået

af: Christian Rønsholt: vores

sikre målmand, som læser spillet

godt, præsterer super redninger og

går rigtigt ud og får ofte sat gang i

vores angreb med sine lange udspark.

Kenn Christensen: en bullterrier

i forsvaret, som hele tiden bevæger

sig og får sparket bolde væk.

Skulle man slippe forbi ham, kan

man være sikker på at han optager

forfølgelsen. Patrick Henriksen: kan

både tage tjansen i forsvaret og på

midtbanen og levner ikke sine modstandere

meget ro. God takler og

stærk i hovedspillet. Nicolai Bajard:

ligeledes både forsvar og midtbane,

med herretaklinger der giver genlyd

på grønsværen, og afl everinger præcist

op ad linien. Benjamin Bramsen:

bagerste mand men også spilfordeler

på midtbanen. Laver de fl otteste

driblinger, langskudsstærk med både

højre og venstrebenetog så kan han

kaste et indkast tværs over banen.

Jesper Sørensen: Kropstærk spiller,

der lukker af på midtbanen og sætter

gang i hurtige angreb med sine gode

ryk op af siderne. Han tager gerne

turen frem og tilbage fl ere gange.

Emil Nygaard: Midtbanespiller, forrygende

dribler og spilfordeler. Er

eminent til at passere en mur, trække

til baglinien og smække bolden ind

over. Daniel Ottosen: Stærk midtbanespiller,

der takler igennem og

har de herligste og hårde langskud.

Walid Miari: Holdets kropstærke

angriber, der kan lugte mål på lang

afstand og som altid skaber røre i

modstanderens forsvar. Har et hårdt

og præcist skud. Tobias Jessen: Lyn

hurtig angriber som har næse for

medspillernes dybdeafl everinger. Er

effektiv foran kassen og holder af at

drible forbi målmanden og placere

bolden i nettet.

De to trænerer Troels Jacobsen og

Kenneth Jessen har god grund til

at være stolte af disse herlige 10

knægtes præstationer.

Betina L Jessen

17


20

Det rykker for Bæk

Palle Rasmussen, der er ejer af Bæk Tryk, har det

slående slogan ”Når det rykker er det Bæk der trykker”.

Siden starten i 1983, hvor virksomheden opstod, må

det siges, at det har rykket for Bæk Tryk.

Palle Rasmussen var oprindelig mekaniker, hvor han fi k

smag for handel, men soldatertiden kaldte og det blev

til næsten fyrre år i forsvaret. I 1973 fl yttede han fra Jylland

og til Værløse, hvor han var gymnastiklærer for offi

cerstabelen .

Han blev her spurgt om han ikke kunne skaffe nogle

paradedragter til soldaterne, så man kunne se hvor de

kom fra. Palle Rasmussen købte dragterne og fi k trykket

dem ude i byen. Dette bragte mere med sig, da andre

stationer i landet ringede til ham og spurgte om det ikke

var noget for ham, at skaffe dragter til dem. Han havde

hele tiden gået og tænkt over, hvad han skulle foretage

sig når han blev pensioneret, så han blev hurtig klar

over, at handel stadig var noget for ham. Der hvor han

fi k udført trykningen på tøjet, var man meget behjælpsom

med at lære ham teknikken med at udføre dette.

Herefter startede han i 1983 virksomheden, der holdt

til i en garage i Ballerup. Her blev der efterhånden for

trangt, da virksomheden voksede år efter år. I 1997 fl yttede

han til Smørum, nærmere betegnet Riskær 1, hvor

han fi k 120 m2 produktionslokale og 50m2 lagerplads.

En beslutning Palle Rasmussen ikke har fortrudt, hvor

På medlemsmødet den 1. marts

blev der udnævnt to nye æresmedlemmer

Formanden Peter Wagner kunne

på medlemsmødet udnævne René

Jørgensen og Niels Allermann til

æresmedlemmer i fodboldafdelingen.

Med udnævnelsen fulgte et fl ot

armbåndsur.

René Jørgensen har været medlem

siden han fl yttede til kommunen i

1973. Han startede med, at træne

miniputterne og senere hold frem

til juniorer. Selv om han har haft

fi re børn, der alle har spillet i klubben,

har han aldrig været træner for

nogen af dem. Hvilket han lægger

stor væt på. Han fortæller med be-

gejstring i stemmen om de mange

rejser, han har foretaget med klubbens

hold blandt andet til Berlinerklubben

Normania 08 og turene til

USA. Old-boys fodbold i klubben er

det også blevet til. Endelig har han

i årene været en uvurderlig støtte,

som dommer i klubbens regi, et job

som han stadig udfører.

Niels Allermann tilfl yttede kommunen

i 1978, men da hans søn

begyndte, at spille fodbold i klubben

i 1986, blev Niels også medlem. Han

i de efterfølgende år deltaget i klubbens

mange gøremål. Han startede

som mange andre forældre med,

at være træner for de små, herefter

holdleder i fl ere år i ungdomsafdelingen.

Han var ligeledes medlem

af ungdomsudvalget og et enkelt år

virksomheden har haft en øget omsætning.

Bæk Tryk står ikke kun for trykning på tøj, men sælger

også såvel sports- som fritidstøj. Kundekredsen er

stor, der omfatter både erhvervs- og private kunder

samt klubber. Herudover besøger han hvert år Ganløse,

Hjallerup, Ullerup, Ballerup og Børnehjælpsdagens (Bellahøj)

kræmmermarkeder, hvor de mange besøgende

kan købe en billig t-shirts m.m..

Nye Æresmedlemmer

som formand for ungdomsafdelingen

blev det også til. Han spillede

selv i mange år, men blev i 1992

alvorlig skadet og har ikke kunne

spille siden. Da klubben skulle have

den første fodboldskole under DBU

i 1993 var det Niels, der var leder af

denne og i de næste tre år. I 1998

blev han sekretær i bestyrelsen og

har siden siddet i forretningsudvalget,

hvor han nu er stoppet. Men

han siger, ” nu tager jeg et sabbatår,

og skal ikke afvise om jeg vender

tilbage til et eller andet job i klubben”.


Målsætningen blev holdt

Førsteholdets træner Dan Vilfort og hans assistenttræner

Dan Rasmussen sagde før den første turneringskamp,

at målet i år var en plads i top tre. Med sejre

i alle holdets ti træningskampe var trænernes målsætning

ikke helt ved siden af.

Efter forårsturneringen så det også ud til at, trænernes

målsætning ville holde, da holdet lå på en førsteplads.

Målsætningen kom også til at holde, men det blev ikke

den nok af mange forventede oprykning til Serie 1,

men som sidste år en ”ubrugelig” tredjeplads.

Vi har spurgt cheftræner Dan Vilfort, hvad der gik galt

i efteråret:

- Målsætningen var jo god nok, men selvfølgelig havde

en oprykning været bedre. Vi kom godt igennem

forårsturnering, selv om det tager tid før en ny træner

og spillerne lærer hinanden bedre og kende. Det var

nok farligt, at vi vandt så mange kampe. Jeg forsøgte

ellers mange gang med fl ere udskiftninger, da et nederlag

ikke ville have skadet, men de indskiftede spillere

ville det anderledes.

Så trods alt fi k vi et godt forår. Årsagen til at vi ikke

Erhvervs- og Investeringscenter Ballerup · Centrumgaden 15 · 2750 Ballerup · Tlf. 33 52 52 02 · www.forbank.dk

Helst lidt anderledes

Når vores kunder anbefaler os, fremhæver de især kvaliteten i vores

rådgivning. Samtidig synes de, at vi er lidt specielle. Det er vi

stolte af, for vi vil helst være lidt anderledes.

Jesper Petersen

Kundechef

Tlf. 33 52 50 74

j.petersen@forbank.dk

holder en af de to oprykningsplader til sidst er fl ere.

Vi har i forhold til foråret manglet 3-4 spillere i næsten

hver kamp. Vi har ikke stillet med det samme hold i

to kampe efter hinanden her i efteråret. Om spillerne

er seriøse nok, til det kan jeg svare, at de er nok så

seriøse, som man nu er i Serie 2. Jeg holdt måske for

meget på de ”faste spillere”, men jeg kunne ikke se

noget alternativt. Der hvor det rigtigt gik galt var mod

SB50. Det var her vi missede oprykningen, men hellere

tophold i Serie 2 end rykke op og så ned igen til

næste år, sagde træneren. Hvordan har det første år i

LSF været.:

- Jeg glæder mig allerede til næste år. Det er en dejlig

klub at være træner i, hvor alt udenfor banen fungerer

perfekt. Jeg håber, at hele truppen fortsætter. Vi skal

gerne have spillet nogle unge ind på holdet, men der

mangler rygrad hos fl ere af dem, og så mangler der

et ynglingehold som fødekæde til seniorafdelingen,

sagde Vilfort, som må undvære sin assistenttræner til

næste , da Dan skal studere.

På den ene side taler vi meget gerne om andet end bank og penge.

Vi mener nemlig, at det er spændende at kende hinanden, og

at det er en forudsætning for gensidig tillid. På den anden side,

prøver vi at udnytte vores opfindsomhed og tænke utraditionelt.

Derfor finder vi altid en løsning. Bare spørg vores kunder!

Forstædernes Bank

Få bedre råd


En fanklub i fremdrift

Sidste år fi k to friske drenge den ide, at oprette en fanklub for LSF´s førstehold

I efterårsferien sidste år var Lasse Nielsen og Joachim Holmboe i fritidsklubben Iris, hvor Lasse fi k ideen til en

fanklub for LSF´s førstehold og Joachim var straks med på ideen. Der var ikke langt til handling, så de stiftede

fanklubben 2765 Supporters.

Vi havde sat de to friske drenge stævne før

førsteholdets træningskamp mod Hellas for,

at høre nærmere om fanklubben.

-Vi er 10-12 medlemmer i øjeblikket, men

vent bare til vejret bliver bedre, så skal der

nok komme fl ere til. Vi har kun svigtet en enkelt

træningskamp, men skal nok følge holdet

både hjemme og ude. Spillerne har lovet os,

at de vil skaffe os kørelejlighed til udekampene.

Vi lavede nogle regler i starten, hvis nok

fi re, men nu har vi kun to regler. Den ene er

”man snakker ikke negativt om os, eller holdet”,

siger de to stiftere af fanklubben. Den

anden regel kunne de ikke lige komme på. De

er i gang med, at samle sammen til en stortromme.

De har indtil nu samlet fi rehundrede

kroner sammen, men mangler stadig femhundrede

kroner, som de håber, at de når inden

turneringsstarten. Det indtil nu indgåede beløb

er samlet ind fra førsteholdsspillerne, forældre

og så har de selv brugt nogle af deres lommepenge.

Joachim er både kasserer og tifochef

og hvor Lasse tager sig af alt andet i

fanklubben. Hvis du har fået interesse for fanklubben

kan du gå ind på klubbens hjemmeside

www.lsf.dk/2765supporters, hvor du

også kan indmelde dig.


24

Ny sponsor-aftale

mellem LSF

og Danske Bank

Af Finn Edvard

NY SPONSOR: Sponsorchef Søren Audon fra Ledøje-

Smørum fodbold er en glad mand: Han har netop sat

sin autograf på en helt ny sponsoraftale mellem fodboldklubben

og Danske Bank.

Også fi lialchef Karin Kring fra Danske Bank i

Ledøje-Smørum er tilfreds med aftalen, der sikrer LSF

et pænt, årligt beløb fra banken i de næste tre år.

Danske Bank opnår til gengæld en tættere kontakt

til fodboldklubben og dens medlemmer. Og den

form for aftaler er helt i overenstemmelse med

Filialchef Karin Kring, Danske Bank og sponsorchef Søren Audon:

Ny sponsoraftale mellem banken og LSF

Årgang 95 gør klar

til 11-mands fodbold

Da vi startede træningen i januar 2005 skulle det være

med det formål at ”ryste” årgangen sammen, styrke

kammeratskabet og gøre drengene klar til næste sæson

og skiftet til 11-mands fodbold.

De første måneder trænede vi indendørs og havde

fordelt tiden i hallen mellem de ca. 40 drenge som er

tilmeldt i årgangen.

bankens sponsorkoncept, der fungerer under mottoet

”noget for noget”.

Danske Bank vil nu i øget omfang optræde

i LFS’s medlemsblad “Sidelinien”, banken vil være

meget mere synlig ved LFS’s hjemmekampe, ligesom

banken vil holde et årligt møde for klubbens medlemmer,

hvor der bliver budt på godt samvær med et kendt

ansigt samt tilfl yde masser af nyttige informationer fra

banken.

- Vi er glade og tilfredse for aftalen, der er med

til at fremme LFS’s målsætning om at ekspandere

yderligere - dels sportsligt, naturligvis, men

også i de forhold og faciliteter, vi kan tilbyde

vore medlemmer, siger sponsorchef Søren Audon.

Jeg er sikker på, at den nye aftale bliver

til glæde både for klubben og banken, siger

sponsorchefen.

Karen Kring fra Danske Bank er glad for,

at den nye sponsoraftale er med til at knytte

banken endnu tættere til lokalsamfundet.

- Vi lever af lokalsamfundet, og derfor skal

vi naturligvis også være med til at støtte de

steder, hvor vi kan se, at der ydes en god og

spændende arbejdsindsats på lokalt plan, siger

Karin Kring, der via sin 12-årige søn selv er

meget fodboldinteresseret.

I marts måned fi k vi arrangeret træning i TopDanmark

hallen – og det gjorde, at vi kunne blande drengene og

kigge lidt mere på den enkelte spillers niveau.

Drengene og forældre blev informeret om vores planer

for foråret og efter den sidste træningsaften i TopDanmark

hallen ville der blive sat navne på de 18 spillere,

som skulle udgøre en samlet trup, der fremover skulle


træne sammen og spille for hhv. hold 1 og hold 2.

Intensiteten var til stede, hver eneste gang vi trænede,

og spillere som tidligere balancerede mellem hold 2 og

3 niveau blev pludselig mere synlige. Der var ingen tvivl

om, at drengene følte en form for eksamen, hver gang

de trænede, og fra trænerstaben skal det siges, at vi

må rose samtlige drenge for den træningsfl id, der blev

lagt for dagen.

At vælge en spiller fra frem for en anden er ikke det

mest spændende for en træner, når spiller materialet

er så bredt. Mindre spændende er det selvfølgelig for

de spillere, som ikke fi k muligheden - for mange havde

fortjent en plads i trup 1. Når vi kigger tilbage på året,

kan vi konstatere, at alle har holdt ved og stadig er aktive

i årgangen, og det er rigtig dejligt at se.

Siden foråret har årgang 95, hold 1 og 2, som skrevet

trænet sammen. I starten var forskellen på niveauet

helt klart til at få øje på, og der lå arbejde forude og

ventede.

Trænings graden havde vi skruet op, kravene var større

og der blev fl ere af dem, men efterhånden som drengene

og trænerne fi k lært hinanden bedre at kende

– skete der en udvikling, som vi, inden vi startede, kun

kunne håbe på. Detaljerne dukkede op under træningen

og blev omsat med gode resultater i kampene. Der

blev løbet meget med bold, mange forskellige øvelser

blev praktiseret, og det gjorde, at hvor vi førhen måtte

kæmpe mere for at få bolden – nu havde lært så meget,

at bolden blev spillet mere rundt.

I pinsen deltog vi i et større internationalt stævne i

Nykøbing Falster og her fi k hold 1 en fl ot 4-plads og

velfortjent hyldest på podiet med overrækkelse af

medaljer, pokal og hornmusik fra den lokale pigegarde,

mens hold 2 fi k en lige så fl ot 5-plads – desværre lige

uden for medaljerækken.

Da vi rundede foråret af kunne vi med stor tilfredshed se

på, at der var sket noget, men det var ikke i forhold til,

da vi skulle starte op med de 18 spillere efter sommerferien.

Om det var fordi nogle havde været på DBU´s

Fodboldskole eller blot havde nydt de mange uger på

værelset sammen med playstation, nutella madder og

cola vides ikke, Men …….

Træningen startede igen i august – bl.a. med op-

startsstævne og McDonalds Cup. Spilmæssigt var

vi bedre end tidligere, og det lovede virkelig godt for

efterårets kommende kampe. Holdene har både forår

og efterår spillet 7-mands fodbold i henholdsvis række

1 og 2. Resultatmæssigt er det gået op og ned, men i

skrivende stund kan hold 1 stadig nå at kvalifi cere sig til

Sjællandsmesterskaberne, mens en topplacering ikke

længere er mulig for hold 2.

I tidligere indlæg på LSF hjemmeside er drengene indsats

og fi ghtervilje blev nævnt som et område, der har

fået et stort løft. Ikke sagt det ikke har været der, men

vi har færre perioder hvor vi går ”døde” både til træning

og i kamp, og det er bl.a. en af årsagerne til større

stabilitet og fl ere vundne kampe.

I september måned deltog drengene i SBU´s 11-mands

opstartsturnering med et hold i række 1. Holdet spillede

i alt 6 kampe og med 5 sejre og en enkelt uafgjort kamp,

vandt holdet opstartsturneringen og fi k samtidig værdifulde

erfaringer med den store bane, off-side reglen

og sammenspil. Drengene var meget begejstrede for

oplevelserne på stor bane og gav blandt andet udtryk

for, at de nu ”spiller rigtig fodbold”. I den kommende

vinterpause skal holdet deltage i en 11-mands grusbaneturnering.

Selv om fl øjtet for sæsonen 2005 endnu ikke har lydt,

så kan vi kigge tilbage på nogle utroligt spændende udfordringer,

træningssamlinger og kampe med en gruppe

af drenge, som hver især besidder et talent for spillet

med den runde læder kugle.

Målsætning og forventninger for indeværende sæson

må siges at være indfriet.

Kammeratskabet i truppen er utrolig stærkt og drengene

passer godt på hinanden også uden for klubbens

baner. Det smitter af på forældrene som møder talstærkt

op, hver gang der skal køres og hepper på drengene til

både hjemme- & udekampe.

At drengene er klar til 11-mands er ganske vist – det

kan kun gå for langsomt!

Tak til sponsorerne P.O. Auto og DanBolig, tak til

forældre og bedsteforældre for støtte og opbakning,

tak til drengene for et super år og alle de timer vi har

tilbragt sammen og til sidste en speciel stor tak til vores

holdleder – the one and only – Dorthe Leick som gennem

hele året har haft styr på ALT også kaffeprojektet

fra DBU som kun varmt kan anbefales til alle andre

afdelinger.

På sportslig hilsen

Fra Trænerteamet bag årgang 95 hold 1 +2

Carsten Vestergaard, Christian Poulsen, Leif Wire

25


26

Masser af spændende kampe

med årgang 93

År 2005 har været et meget

spændende og lærerig fodbold år for

årgang 93 hold 1. Vi rykkede nemlig

op i række 1, hvilket vil sige blandt de

bedste 12 hold under SBU. En stor

prøvelse for drengene, forældrene

og trænerteamet. I forårssæsonen

var vi kommet i gruppe med superstærke

hold som Brøndby, Helsinge

og Vedbæk Søllerød. Mod disse 3

hold tabte vi alle kampene, men var

på intet tidspunkt overmatchet og

burde have haft point mod alle hold.

Dog er bredden større hos disse

topklubber. De 2 øvrige modstandere

var Ringsted og Gl. Hero, sidstnævnte

oprykker ligesom os.

Det var kampene mod Ringsted

og Gl.Hero som blev afgørende for

vores skæbne. Det skal oplyses, at

3 spillere; Nicolai P, Andreas ST. og

Frederik Rørbech alle var kommet

fra Måløv. De var med til at højne

vores niveau så truppen alt i alt blev

bedre. De 3 drenge er alle faldet

godt til både fodboldmæssigt og

socialt. Tilbage til bundkampene, så

vandt vi de 2 kampe mod Gl. Hero

med henholdsvis 8 – 0 og 2 – 1. I

den første på deres hjemmebane

kom vi allerede i 1. min foran på et

typisk Alstrøm mål, hvilket betyder

”Meget energisk”. Alstrøm tonsede

gennem og afsluttede usvigeligt

sikkert. Så var den kamp afgjort, og

når først vores drenge komme foran

er de svære at kæmpe imod. Inden

pausen førte vi 3 – 0 på mål af Kris

og ST. Efter pausen blev Gl. Hero

udspillet og 8 – 0 skulle vise sig at

være billigt.

I hjemmekampen mod samme hold

vandt vi 2 – 1. Her skal vi faktisk

være lykkelige for at Gl. Hero ikke fi k

udlignet, for så var det gået helt galt.

Heldigvis holdt vi sejren og 3 meget

vigtige point. Målene i kampen

scoret af Niklas og Andreas Nielsen.

Kampene mod Ringsted skulle så

vise sig at være alt afgørende. I den-

første på deres bane styrede vi fuldstændigt

kampen indtil 7 min. før tid,

hvor det stadigvæk stod 0 – 0. Store

chancer blev skammeligt misbrugt,

og da endelig Ringsted havde deres

første skud på mål, efter halvklaring

af Kim, kom de på 1 – 0. Det lykkedes

Ringsted at vinde 3 – 0, hvilket absolut

ikke var efter spil og chancer.

Turen hjem til lille Smørum var tom

og meget lang. (Jeg ved fortsat ikke

hvor hr. Alstrøm kørte så langsomt).

Hjem kom vi dog.

Næstsidste spillerunde hjemme mod

Ringsted var så altafgørende, fordi vi

skulle vinde med samme cifre, 3 – 0,

idet vi var dem overlegne i målforskel.

Derfor var taktikken en offensiv

opstilling med 3 – 5 – 2. Den spiller,

som aldrig af nævnt i de forskellige

systemer, nemlig målmanden, skulle

i denne kamp få stor betydning for

vores skæbne. Kampen blev nemlig

en gyser af rang og en kæmpestor

oplevelse, idet vi fortjent vandt

de gyldne cifre 3 – 0. Inden pausen

havde vi øget spændingen idet vi

allerede var foran med 2 – 0 på

mål af Alstrøm og Patrick. Dog var

det meget tæt på at gå galt i sidste

min. af halvlegen idet Ringsted fi k

en friløber ved deres absolut bedste

spiller. Men her kommer vores

målmand Kim ind i billedet, idet

han på suveræn vis afværgede den

store chance med en verdensklasse

redning, faktisk den eneste gang i

hele første halvleg han rørte bolden.

Fremragende.

I 2. halvleg begyndte Ringsted at

komme en smule med, men det var

fortsat os som styrede, men ind ville

bolden ikke. Blandt andet på meget

nærgående forsøg ved ST og Niklas.

Efter en pause kom Marc ind 10

min før tid med besked om at søge

deres svage punkt i forsvaret, deres

venstre back. Det skulle vise sig at

være en klog disposition, idet Marc

6 min. før tid tacklede bolden fra

samme back og fra en meget spids

vinkel bragte os på 3 – 0. Stor jubel

både på og udenfor banen. Igen skal

jeg fremhæve Kim for en dobbelt

verdensklasse redning, idet Ringsted

1 min. før tid havde en dobbelt

chance, hvor Kim først fi k halvklaret

men på mirakuløsvis også fi k klaret

returbolden. Tak for det. Efter dommerens

sidste fl øjt var der store

jubelscener både udenfor og på

opvisningsbanen. Det er mange år

siden at der er blevet jublet så meget

på opvisningsbanen som der blev

denne herlige sommerdag i juni.

Med 9 point og en bedre målforskel

end Ringsted forblev vi i række 1.

Sommerpausen blev udnyttet med

2 sommerstævner, hvor vi i Roskilde

blev nr. 2 efter Hvidovre og efterfølgende

nr. 1 i Tåstrup med fi nalesejr

mod arvefjende Ølstykke.

Efterårssæsonen var i gang. I første

kamp skulle vi møde de uovervindelige

Køge-drenge, hvor bl.a. et

tidligere Smørum talent Daniel i

dag slår sine folder. Køge vandt en

fortjent sejr på 1 – 0, men med lidt

held havde vi i slutminutterne får udlignet

til 1 – 1. Det ville have været

ufortjent, men det var tæt på. Ifølge

Køgelejren var det første gang i år

de for alvor blev presset. Bamsen til

Kim for fl ere fl otte redninger.

Kamp 2 vandt vi fortjent mod Karlslunde

med 2 – 1. Karlslunde var

oprykker og havde ikke særligt

meget at byde. De var dog foran ved

pausen med 1 – 0, men efter en opsang

i pausen var vi i 2. halvleg hurtigt

foran med 2 – 1 på mål af Marc

og Kris. Bamsen fortjent til Patrick.

(I øvrigt en af Patrick 3 kampe i

efteråret pga. div. skader og tynde

arme).

Vores 3. kamp var ude mod Næstved.

Et hold af store drenge som spiller


fysisk fodbold, og absolut ikke af

den pæne slags. Kampen endte 2

– 2, på mål af Kris og Jacob, hvor

vi burde have vundet men alligevel

var tilfreds idet Jacob i sidste min.

udlignede til slutresultatet på et fl ot

frisparksmål langt udefra. Bamsen

fortjent til Jacob.

Kamp 4 hjemme mod Vedbæk

Søllerød. Taktikken var afventende

fodbold og kontraspil. Desværre

var vi overmodige og blev allerede i

1. halvleg overløbet af Vedbæk, der

fortjent kunne gå til pausen med en

3 – 1 føring. Efter pausen trykkede

drengene fortsat godt

på og ufortjent, på deres

eneste forsøg, lykkedes

det Vedbæk i de døende

minutter at vinde kampen

4 – 1. Flot af drengene og

bamsen til evigt kæmpene

Alstrøm, der i øvrigt

scorede et fl ot mål fra en

spids vinkel. Han hævder

fortsat, at det var et skud

på mål, og ikke et indlæg

som trænere har bebudet.

Kamp 5 var ude mod

de regerende sjællandsmestre

fra SB 50 Ishøj

på en varm september

dag. En kamp hvor drengene

kæmpede og spillede sig til en

fortjent sejr på 1 – 0 efter fl ere gode

forsøg. Symptomatisk for vores spil,

problemer med at score, så var det

et yderst tvivlsomt straffe begået

mod Mikkel, der nærmest i træthed

faldt om inde i feltet, som blev afgørende

idet Alstrøm kanonerede

bolden i nettet. Bamsen til Frederik

for en suveræn fejlfri kamp, hvor han

totalt udmanøvrerede deres bedste

spiller.

Kamp 6 var hjemme mod Køge, der

ugen forinden var blevet nr. 3 ved DM.

En kamp hvor vi igen gav Køge kamp

til stregen. Denne gang dog meget

ufortjent at vi ikke fi k mindst uafgjort

idet vi tabte 1 – 2, hvor Køge stort

set kun havde 2 farlige forsøg. Et fl ot

mål af Patrick. Bamsen til en heroisk

kæmpende Nico. P. Stort præstation

af alle drengene og ærgerligt at vi

ikke fi k det ene point.

Kamp 7 blev et antiklimaks i forhold

til kamp 6. Denne kamp foregik i

Karlslunde, der fortsat var uden

point. Desværre kunne vi ikke score

på vores mange chancer, og da

Karlslunde har en lille spinkel men

hurtig spiller tabte vi kampen med

1 – 3. Ærgeligt og bittert. Flot mål af

Nicolai Forst direkte på frispark, og

fortjent bamsen til ham. Hurtigt videre

til næste kamp.

Kamp 8 blev da også en succes idet

vi hjemme vandt en sikker sejr på 3 –

0 over Næstved. Drengene var meget

opsatte efter det pinlige nederlag i

Karlslunde og allerede efter 9 min. var

vi foran med 2 – 0 på mål af Jacob og

Kris. Samme Kris øgede til 3 – 0 kort

inde i 2. halvleg, og spillede i øvrigt

sin bedste kamp i år. Desværre for

ham var Robin fejlfri på begge backpladser

og vandt hermed i tæt opløb

bamsen. Glæde og tilfredshed hos

drengene, forældrene og især trænerteamet.

Nu så det godt ud, idet vi

var bedre indbyrdes med Næstved,

og i øvrigt også et meget bedre fodboldhold.

Tak for det!

Kamp 9 var ude mod Vedbæk

Søllerød. Her kom vi i modvind fra

start af, og efter 19 min. var vi bagud

med 0 – 2. Efter lidt justeringer kom

vi meget bedre med i 2. halvleg, men

trods kæmpe afbrændere af Niklas

og Mikkel lykkedes det ikke at få reduceret.

I stedet scorede Vedbæk

endnu en gang i slutminutterne og

vandt fortjent 3 – 0.

Kamp 10 hjemme mod SB 50 Ishøj

var både væsentlig og uvæsentlig,

sidstnævnte fordi vi allerede inden

runden var sikre på at forblive i

rækken uanset de andre resultater,

og væsentlig fordi det kunne være

en fornøjelse at slutte på 3. pladsen.

Kampen blev en målfattig affære

og sluttede 0 – 0. Dermed sluttede

SB 50 på 3. pladsen, hvilke vi skulle

have gjort for at blive bedre seedet i

2006. Nu blev det igen en 4. plads.

Flot kamp af Alexander som blev

belønnet med bamsen.

Alt i alt en fl ot sæson af drengene for

Ledøje Smørum 93 som

har bevist at de har potentiale

til at spille med mod

de bedste. Flot.

Status for hele året blev 20

kampe; 6 sejre, 2 uafgjorte

og 12 nederlag, målscorer

33 – 42. Topscorer blev

Alstrøm med 11 kasser, 3

på straffe, Kris 4, Jacob/

Marc og Patrick 3, Forst

og Niklas 2, Mikkel/ST og

Andreas 1.

Årets spiller blev Robin

Engelbrechtsen for en

fremragende sæson, hvor

han er den spiller som har

udviklet sig mest. Robin er

ligeledes altid til træning,

altid i godt humør, iført TinTin frisøre

og god på fl ere pladser.

Årets fi ghter på hold 1 blev Nicolai

Forst. Spillernes valg, men også et

naturligt valg fra trænersiden, idet

Nicolai altid yder det bedste og altid

går forest.

En stor Tak trænerkollegaerne Jan

Alstrøm og Henrik Skovsen.

En stor Tak til vores sponsorer; Alstrøm

Isenkram, Bagsværd Jernhandel

A/S, J & E elektric og Brolægger

Bjarne. Stort Tak til alle.

Slutteligt Tak til alle de frivillige i klubben,

div. bestyrelser m.m., som får

klubben til at fungere så godt som

den gør. Tak og held & lykke til alle i

vintersæsonen.

27


28

SKANDINAVISK KVALITET HOS ATAB-TRAPPER & @-VINDUER

Alt i individuelle mål. Flot, elegant og klassisk design. Moderne, miljørigtig produktion,

se dine mange muligheder på websiden eller besøg vor store udstilling på Lundevej i Hove

- få professionel rådgivning. Indbrudssikret glasmontering indefra og ingen udvendige glaslister.

Døre, vinduer og udestueelementer også i Victoria Eg, spændende trappedesign i alle træsorter.

Tlf. 4676 2700 · Fax. 4676 2706 · www.atab-trapper.dk · www.a-vinduer.dk

Der er gang i

KUK-URET

På forretningens facade i Smørum Centret står

der Servicekiosken, men i daglig tale hedder

forretningen blandt kommunens borgere slet

og ret KUK-URET. Det var Peter Knudsen´s

kæreste Dorte Johansen, der impulsivt fandt

på navnet, da de overtog forretningen.

I dag er det Peter, der driver forretningen, som

de overtog i år 2000. Nu skal det siges, at det

er en rigtig servicekiosk, med en åbningstid

der hedder kl. 7-21 og til kl. 22 i perioden maj-august

alle ugens dage. Til at servicere i alle disse timer hjælper

Peter´s søster Connie sammen med ti ansatte. Forretningen

tilbyder alt hvad der kan forventes i en kiosk

og alle Dansk Tipstjenestes produkter. Herudover kan

man komme billig til en gang solarium.

Peter er ikke ukendt med kommunen, da han som dreng

er opvokset i byen, og hvor hans forældre stadig bor.

Han har i mange år spillet som professionel fodboldspiller

i AB og med en afstikker til Bari i Italien. Sidste år

spillede han i Ølstykke og i foråret har han hygget sig på

et ”lukket” hold i LSF. Her i efteråret har han så spillet

for det nyoprykket 2. divisionshold i Stenløse. Det kan

se ud som om Peter har forudset kommunesammenlægningen.

Peter lægger ikke skjul på, at det går godt i forretningen,

men der skal også lægges mange timer her. Som

noget nyt er han begyndt at besøge et af kommunens

plejehjem, så de ældre selv har mulighed for indkøb.

Dette initiativ er rygtes udover kommunegrænsen, så

nu besøges også et plejehjem i Brønshøj.

Det der glæder Peter mest i forbindelse med forretningen

er udvidelsen af centeret, hvor KUK-URET vil få 80

m2 mere til det eksisterende butiksareal.


En fantastisk sæson

for årgang 92

Da sæson 2005 startede i april måned, var oprykning til

række 1, vores første del - mål. Og det lykkedes.

Ubesejrede i 10 kampe og sikker 1’er i puljen. Derudover

leverede drengene en fantastisk indsats i Pokalturneringen

(røg først ud i 8-dels fi nalen), så selvtilliden fejlede ikke noget,

da vi skulle i gang med efterårssæsonen i Række 1.

Vi havnede i den klart stærkeste pulje sammen med Herfølge,

Farum, Himmelev, Køge og Greve.

Vi håbede på og regnede med, at vi ville kunne slå Køge

og Greve, levere en overraskelse eller 2 og dermed blive i

Række 1…….Og sådan blev det…..

Køge og Greve blev slået sikkert med fl ot fodboldspil og

fantastisk kampgejst. Den første udfordring hed Himmelev.

Vi håbede på vi kunne tage deres skalp og holdt da

også stand indtil de sidste 10 min., hvor vi fysisk gik lidt

ned og blev løbet over ende, så ingen

skalp denne gang.

Herfølge (Danmarksmestrene) var

klart favoritter i vores pulje men, men,

men….. Smørum-drengene ville det anderledes.

De sled og slæbte sig til et fl ot

og fortjent point (3-3), en kæmpe overraskelse

i puljen.

Sidste hold inden returkampene var

Farum, som var ubesejrede indtil nu …..

og sådan forblev det.

Hele 1. halvleg og 10 min ind i 2. halvleg

spillede vi fuldstændig lige op. Højt, højt

tempo og fl ot

spil. Dommeren havde fl ere urimelige

kendelser og Farum endte med at

’slagte os’ i en ren heksekedel…..

Returkampene startede igen med de

to ”svageste” hold i puljen; Køge og

Greve, som ’bare’ skulle

besejres for at vi var sikre på at blive i

række 1.

Men når man møder til kamp og tror at

man har vundet på forhånd, så går det

galt…… En kamp drengene simpelthen

ikke kunne være bekendt og den endte

med et nederlag, så nu så tingene slet

ikke så lyse ud længere og vi kunne

måske ikke afgøre vores skæbne

selv…..

Vi vandt over Greve og Himmelev tog

vores skalp igen. Til gengæld overraskede

drengene ved, endnu engang,

at spille uafgjort mod Herfølge, med et

nyt spilsystem instrueret på én træningsaften.

Sidste runde skulle afgøre om vi skulle

spille i række 1 eller 2. Køge skulle vinde

deres sidste kamp, samtidig med at vi skulle tabe vores

kamp.

Men heldigvis viste vores to overraskelser i puljen at være

nok til at sikre os en forbliven i række 1. TILLYKKE TIL

DRENGENE.

Med fare for at gentage mig selv, kan jeg ikke rose disse

dejlige drenge nok. Det er faktisk en fantastisk præstation

at kunne være med på højeste plan. Men kan det blive ved

????

Næste opgave er at forberede os på en hård sæson i

række 1. Så vinter træningen vil bestå af masser af teknisk

træning, nye taktiske opgaver for den enkelte spiller og

måske også starten på lidt fysisk styrketræning.

Ole og Frank

29


98´erne på tur i Parken

Det var en mørk og regnfuld lørdag eftermiddag årgang 98 havde

valgt til en god gang superSASligafodbold. FCN mod Silkeborg.

Vi mødtes alle, der havde tilmeldt sig, ialt 48 stk. oppe ved hallen

15.45 godt pakket ind i fl eecetrøjer og regntøj. Her blev der først

delt godteposer ud til ungerne og de enkelte søskende der var

med, hvorefter “rigtige” fodboldbilletter sponseret af Jyske Bank,

Ballerup afdeling, blev delt ud til de voksne.

Så var det ellers i kortegekørsel til Farum ude på FCNs stadion,

hvor vi igen mødtes foran indgangen og fi k alle ind samlet.

Det var en mørk og regnfuld lørdag eftermiddag årgang 98 havde

valgt til en god gang superSASligafodbold. FCN mod Silkeborg.

Vi mødtes alle, der havde tilmeldt sig, ialt 48 stk. oppe ved hallen

15.45 godt pakket ind i fl eecetrøjer og regntøj. Her blev der først

delt godteposer ud til ungerne og de enkelte søskende der var

med, hvorefter “rigtige” fodboldbilletter sponseret af Jyske Bank,

Ballerup afdeling, blev delt ud til de voksne.

Så var det ellers i kortegekørsel til Farum ude på FCNs stadion,

hvor vi igen mødtes foran indgangen og fi k alle ind samlet.

Der var lige et par stykker vaskeægte supportere, der røg direkte

i shoppen, så der under kampen kunne heppes med det korrekte

materiel.

Der blev også uddelt vimpler og “ruller” til udkastning, da FCN

kom på banen. Det skete endeligt under stor jubel og fanfare fra

de 3047 tilskuere, og jublen blev ikke mindre da Tommy Olsen

scorede for FCN midt i første halvleg efter stort pres på Silkeborgs

mål. Ungerne synes, det var fantastisk, så langt de kunne

sparke. De var desværre ikke alle helt koncentreret om at følge

cheftrænerens taktiske oplæg om at holde øje med, hvordan

holdene afl evere og hjalp hinanden.

Det blev endnu bedre, da Mads Juncker øgede til, som speakeren

sagde, “planmæssigt foran 2-0”. Og selv om regnen silede ned

synes alle, at første halvleg var gået hurtigt. Efter lidt fortæring og

underholdning i pausen, faldt stemningen lidt, da Silkeborg reducerede

på straffe, og helt galt blev det, da de udlignede direkte

på frispark med et fl ot mål. Men de 12 medrejsende Silkeborg

fans fi k nu varmen og gang i megafonen!

Men selv om det endte 2-2, og det havde stået ned i stænger

og vinden i hovedet, så havde alle vist haft en kæmpe oplevelse

med “rigtig” fodbold på et “rigtigt stadion” med seje spillere, vi

normalt ser i TV.

Og som Tobias sagde på vej hjem “Far det var jo meget smart at

alle målene blev scoret i den ende vi sad”

Kenneth (Tobias’ far)

31


32

Knald hamrende god seniorbold

Smørum Park

….eller i hvert fald seniorbold

I skrivende stund er det meget spændende hvorledes

det går seniorholdene i de sidste 3 turneringskampe.

Når denne version af Sidelinien er sendt på gaden kan

1. holdet i mellemtiden have rykket op i serie 1.

2. holdet kan have sikret forbliven i serie 3 og 66´erne

kan vise sig at være efterårets hold blandt seniorerne.

Desværre har vores ellers så solide 3. hold måtte bukke

under for diverse skader, familieforøgelse m.m. hvilket

har betydet at de har lukket holdet ned. Men de er dog

fortrøstningsfulde og forventer comeback næste år

– i OLDBOYSRÆKKEN. Ja, her kan vores 66´ere være

stolte – alderdommen kan ikke ses på dem, for de tager

endnu et år som seniorhold.


I seniorudvalget har vi over en årrække kunne konstatere,

at seniorafdelingens gennemsnitsalder på foruroligende

vis bliver ældre og ældre. Et pudsigt eksempel

herpå, er ved 1. holdets træning, hvor ung spiller mod

gammel. Her er det helt normalt at man som 28 årig,

befi nder sig blandt de unge.

Denne udvikling prøver vi i Seniorudvalget og klubben

i det hele taget at gøre rigtig meget ved. Vi skal igen

have vores ”talentfabrik” bragt op i fulde omdrejninger,

så klubben også kan drage fordel af vores super

ungdomsårgange på seniorplan. Vi mener klubben har

faciliteter og talenter til at bringe Ledøje-Smørum Fodboldklub

højere op i rækkerne. Byerne omkring os har

fodboldhold placeret mellem sjæl-


landsserien og 2. division, så det er

ikke umuligt.

Problemet har været, at der i fl ere

år ikke har været en ynglinge årgang,

hvilket betyder at der ikke

kommer nye spillere fra egen avl.

Klubben har ansat en super kompetent

ynglingetræner – Brian Espersen,

der ved hvad der skal til for

at spille seniorfodbold. Samtidig er

vores senior trænere Dan Vilfort og

Martin Lundberg rigtig gode til at

tage imod de unge spillere og lære

dem en masse.

Der er dog andre aspekter der

har medvirket at seniorafdelingen

ikke har været så attraktiv for ungdomsspillerne.

For det første er det

fristende at rykke til en af de omkringliggende

klubber og spille på

et højere plan. Vi forstår selvfølgelig

at man gerne vil prøve lykken, men

vi vil meget gerne fungere som

springbræt og lære de ”unge seniorer”

en masse. Derudover har 1.

holdet en klar ambition om rykke

op i sjællandsserien, så det på sigt

er attraktivt at spille på 1. holdet.

For det andet kan vi konstatere at

ungdomsspillerne ikke kender særlig

meget til seniorholdene og omvendt.

Det er seniorafdelingen bla.

ansvarlig for og vi må indrømme,

at vi i det sidste 2 års tid har kørt

lidt i selvsving. Det skal der laves

om på, for vi skal være med til at

skabe forholdene så det er attrak-


tivt at spille seniorfodbold og at det er sjovt at se på.

Derfor er vi i gang med at iværksætte nogle tiltag, som

skal medvirke til større interesse omkring seniorholdene.

I samarbejde med ungdomsafdelingen vil vi forsøge

at udbrede kendskabet omkring seniorspillerne til

ungdomsspillerne med forskellige tiltag, løbende over

sæsonen.

Rent tilskuermæssigt har det heller ikke været prangende.

Vi ved selvfølgelig godt, at det ikke er divisionsfodbold,

men vi savner lidt opbakning og lidt stemning

til vores hjemmekampe og udekampe.

Dog skal det nævnes, at vi sætter stor pris på den store

støtte fra den trofaste gruppe af tilskuere.

Vi håber, at den primære årsag har været manglende

information fra vores siden om hvornår vi spiller. Fra

næste år sættes plakater op i Netto, Brugsen, Kiosken

og hallen. 1. holdet spiller alle dets hjemmekampe om

lørdagen kl. 13 eller 14 og umiddelbart efter spiller 2.

holdet. Derudover sættes en pavillon op ved indgan-

gen, hvor der kan købes sodavand, øl og nogle friske

sandwich fra cafeteriet. Der vil også blive spillet musik

til kampene.

Sidst men ikke mindst så skriver vi kampreferater fra

alle kampene, så man kan følge med i udviklingen, hvis

man ikke har tid til at se en kamp - de kan læses på

www.lsf.dk/herresenior, hvor der også er en detaljeret

beskrivelse af 1. holdet og de øvrige seniorhold.

Vi kommer til at gå en rigtig spændende tid i møde,

hvor den store talentmasse er på vej op til seniorniveau

inden for de nærmeste år. Det er nu vi skal sætte ind, for

at komme højere op i rækkerne indenfor 4-5 år og det

indebærer en fælles indsats!

Vi ønsker alle en god jul og godt nytår.

På seniorudvalgets vegne

Klaus Rylov

Følg LSF Herresenior

og klubbens øvrige hold

www.lsf.dk

33


34

Ballerup fysioterapi

og træningsklinik

• Idrætsskader • Holdtræning

• Genoptræning

• Forebyggelse af skader

44 65 17 00

knæ

ryg

skulder

bækkenbund

hjertehold

Åbningstid: 7.00 - 18.00

Baltorpvej 11 • 2750 Ballerup


Succes hos junior yngste

Hej så er vi her igen, os fra junior yngste, jeg vil starte

med at lave en oversigt om hvordan det er gået os

sportsligt, i året der snart er gået.

Vi startede op i grus turneringen hvor vi skulle spille 6

kampe, 5 kampe blev vundet og en kamp uafgjort, fordi

den aldrig blev spillet, havde vi spillet den tror jeg nok

at vi kunne ha vundet den. Slut resultatet blev en sikker

førsteplads, med en målscore på 31-6, det er nu tredje

år i træk at vi vinder grus turneringen.

Som opstart til forårs turneringen havde vores træner

igen i år, arrangeret at vi skulle på træningslejer i Sverige,

vi bor i kommunens hus i Stavsnäs. Her deltager vi

i en lille selvlavet turnering, men lige som sidste år må

vi se os henvist til andenpladsen, kun slået af et meget

stærkt hold, nemlig Halmstad, der spiller i den bedste

række i Sverige, trods det tabte vi kun 3-1.

I forårs turneringen var vi kommet i en stærk pulje i række

3, men efter de 10 runder stod der Ledøje-Smørum

øverst, med 8 sejre og kun 2 nederlag. Et meget fl ot

resultat da fl ere af holdene tidligere har spillet i højre

rækker.

Pokalturneringen, her gik det også helt forrygende, vi

slog det ene hold efter det andet, trods det at de lå fl ere

rækker over os. Men træerne vokser ikke ind i himlen,

da vi nåede kvartfi nalen var det slut, vi tabte til Græsted,

som senere vandt pokalturneringen, det skal lige

nævnes at vi havde en håndfuld spiller på lejerskole,

så for at stille hold måtte vi ud og hente et par ”gamle”

spiller. Vi mener at hvis vi havde stillet op i stærkeste

opstilling, kunne vi måske godt ha vundet, vi tabte kun

3-0.

Her i efterårs turneringen, ser det i skrivende stund ud

som om det blive til oprykning igen, på nuværende tidspunkt

er der spillet 8 kampe, og med 7 vundne og 1

uafgjort, er vi 4 point foran nummer 2 som vi møder i

den sidste kamp.

Nu er fodbold ikke kun point og målscore, men det er

også vigtigt at det sociale fungerer. Her taler vi om spillerne

indbyrdes, spiller-træner og træner-forældre. Med

2 rigtige gode træner og en sportsdirektør der bare er

helt fjong, kan det jo kun gå godt, det kan ses ved at

afdelingen vokser og vokser, i slutningen af år 2004 var

vi 14-15 spiller og i dag er vi 20-22 spiller. Til kampene

er der en meget stor forældre opbakning, og forældrene

er aldrig bange for at give en hånd med når der er behov

for det. Til sidst skal lyde en stor tak til forældrene

og ikke mindst til vores sponser E.S. Ejendomsservice

og SPH.

Don A.

35


36

Tredje gang skal være lykkens gang for LSF’s førstehold:

NU skal det være!

Af Finn Edvard

Lige ved og næsten...slår ingen mand af hesten.

Sådan lyder et gammelt ordsprog, og lige ved

og næsten har det nu været på andet år for LFS’s

førstesenior i serie 2: Sidste år - og i år – blev det til en

pæn og ærefuld tredjeplads, men det medførte ingen

oprykning. SÅ tæt på – og alligevel snydt for andet år,

det er næsten ikke til at bære.

Men der lyder optimistiske toner for formanden

for seniorudvalget – og aktiv 1. holdsspiller – Claus Rylov:

- Vi har et godt hold, og vi kan konstatere, at

vi deltager i den absolut stærkeste serie 2 af de fi re,

der eksisterer. Havde vi spillet i en af de andre serie 2rækker,

så var vi rykket op for længst.

- Men det gør vi ikke, så der er ikke andet at

gøre end at smøre ærmerne op og gå til sagen allerede

fra første kamp i den nye sæson.

- Nu kan man jo sige, at vi er sluppet af med

vore to skrappeste konkurrenter, Grønstjerne (en tyrkisk

klub) og Glostrup FK, så teoretisk burde vi være det

stærkeste mandskab i den nye række. Vi har tilmed fået

tilgang fra tre-fi re stærke spillere, så vi er meget optimistiske.

Det MÅ ikke glippe i den nye sæson, og vi

spiller fra første kamp for at vinder rækken.

Claus Rylov minder om klubbens foreløbige,

store mål om at spille i Sjællandsserien senest om tre

år. Hvis det mål skal opfyldes, kræves en oprykning til

næste år, så vi må alle håbe på, at den kommer.

Det i mere end en forstand. Mere om det senere.

Det kan godt være det er Eto, Ronaldinho og Puyol som

reger i Barcelona, men små 50 km. mod nord i Santa

Susanna og omegn, var det LSF som i efterårsferien

regerede på diverse stadions.

De kom fra hele Europa - blandet andet helt fra Rusland,

hvor et af holdene havde været 4 døgn undervejrs i bus

- for i efterårsferien at deltage i den store internationale

fodboldturnering Trofeo Malgratinse 2005, i Barcelona.

Fra LSF deltog ikke færre en 171 børn som voksne.

Repræsenteret ved 8 hold i diverse rækker, og suverænt

turneringens største delegation.

Dan Andersen og Jan Quistgaard havde gjort det igen.

Arrangeret en helt perfekt tur, og et arrangement hvor

der naturligvis var masser af bold. Men ikke mere end

Flere tilskuere

Trods god, lokal opbakning om førsteholdet vil Klaus og

hans holdkammerater gerne have lidt fl ere tilskuere til

holdets hjemmekampe. Og det skulle ikke være svært:

I den netop overståede sæson mødte sjældent fl ere op

end 20-30 tilskuere, og det er naturligvis alt for lidt i den

Ledøje-Smørum, der på alle punkter er et aktivt samfund

– og hvor mange sponsorer slutter op om holdet.

- Vi ved da godt, at mange ikke gider se serie

2-fodbold, men jeg kan forsikre om, at der også spilles

godt fodbold på det niveau. Og så er det hyggeligt at

overvære en lokal fodboldkamp. For at gøre det hele

lidt nemmere vil vi spille alle vore hjemmekampe på

samme tidspunkt til næste år. Det bliver fast lørdag

eftermiddag, og det har vi tænkt os at gøre opmærksom

på med mange fl ere plakater, bedre information på

klubbens hjemmeside m.m. Endelig vil vi ”lokke” med

nogle konkurrencer efter kampen, hvor tilskuerne kan

vinde gavekort til lokale supermarkeder, en fl aske god

vin m.m.

- I det hele taget ser vi frem til en ny og

spændende sæson, hvor vi håber på fl ere mål, fl ere

points, oprykning – og større publikum til vore hjemmekampe.

Alle skal være hjerteligt velkomne – vi skal nok

gøre vores til, at det ikke bliver kedeligt at gå til fodbold

i Ledøje-Smørum, slutter Claus Rylov.

Så hæver vi pokalerne igen

der også blev rigelig tid til afslapning ved poolen, sightseeing,

og mulighed for at løfte pokaler i baren på det

dejlige hotel Caprici i Santa Susanna.

Det ville her blive alt for omfattende at komme med fyldige

kampreferater fra de mange kampe med LSF deltagelse.

Er du interesseret, så besøg www.lsf.dk og klik

der ind under ”Alt om Barcelona 05”. Her kan du læse

meget mere, og her fi nder du også masser af billeder

fra den fantastiske tur.

I denne artikel vil jeg koncentrere mig om fi naleresultaterne,

og her må siges at der også er rigeligt

at skrive om. For der var sportslig succes på et niveau,

som ingen i deres vildeste fantasi havde forestillet sig.

I 5 af 6 fi nale kategorier var LSF repræsenteret, lad os

tage dem fra en ende af;


U13 – hvilket svare til LSF’s 93 og 94’ere - havde vi ikke

mindre end 3 tilmeldte hold. LSF’s 93’ere var i denne

gruppe i særklasse de stærkeste, og vandt helt fortjent

fi nalen over F.C. Cometa med de overbevisende cifre 3-

1. Ydre mere blev Nicolai Alstrøm kåret som gruppens

bedste angriber.

94’ernes 1. hold blev en fl ot nr. 3, efter en medrivende

straffesparkskonkurrence som blev vundet med 5-4

over det russiske hold Krasny Oktiabr.

94’ernes 2. hold sluttede på en fl ot 6 plads i puljen.

U15 – hvilket svare til LSF’s 92’ere – kom i fi nalen efter

et sandt drama i semifi nalen, hvor de vandt 5-3 på

straffespark over CS.S. Bihorol. I fi nalen kom vi desværre

til kort, og måtte indkassere et nederlag på 3-

1, efter en sand herre fi ght mod et hold fra Hunsruck

Mosel, som var os fysiske overlegne på dagen. Men en

meget fl ot 2. plads i en superstærk gruppe.

U17 var gruppen med de stærkeste hold overhovedet,

og i dette stærke felt fi k LSF en samlet 5. plads, bestemt

et resultat til bestået. Vores U17 hold viste en formidabel

kampånd. Det lover rigtig godt for fremtiden.

U19 vandt deres pulje suverænt, men i fi nalen mod SG

Brockum/Lemförde blev vi i bogstavligste forstand taget

med bukserne nede……, og måtte se os slået med 2-1.

Kampen blev skimmet af en helt uacceptabel sportslig

optræden af en spiller fra LSF. En episode som bestemt

ikke kan accepteres, og som minimum bør havde

den konsekvens, at LSF offi cielt undskylder de tyske

værter. Ligesom bestyrelsen i LSF bør indskærpe, at

hvis disse unge mennesker ønsker at være forbilleder

for klubbens unge spillere, og inddrages som ledere og

undervisere i bl.a. DBU’s årlige fodboldskole, så er det

en helt anden attitude der skal lægges for dagen.

Årgang 97 hold 3

Efterårs sæsonen er slut og holdet sluttede på en fornem

2 plads, kun overgået af rækkens absolutte tophold

Veksø, som drengene i øvrigt slog 1-0 ude i Veksø.

Første kamp i puljen var ude imod Hedehusene, en kamp

som endte 1-1. Et lidt ærgerligt resultat da Smørum sad

fuldstændig på kampen og havde rigtig mange chancer

- chancer der blev skabt efter rigtig godt sammenspil.

Alt i alt en lovende sæson start. Efterfølgende har holdet

spillet 7 kampe, hvor nogen er tabt, men de fl este

heldigvis er vundet.

Et stort tillykke til drengene for den fornemme 2 plads,

en 2 plads der vel og mærket er kommet i hus efter

rigtig fl ot spil og til tider rigtig god fi ght.

Men tilbage på banen. U19 fi k trods alt her en fl ot 2.

plads, og endnu en stor pokal.

Så er vi nået til pigerne, som var repræsenteret med

både et U15 og U17 hold. Lad os starte med U15

Om U15’s piger dækker kun 2 ord – ALDELES SU-

VERÆNT. Når man vinder fi nalen 11-0 over Polizei SV

Oldenburg, men en samlet målscore på 35-0, kan vi

da kun blive enige om, at dette er de eneste ord der

dækker. Ydermere gik topscoreprisen til Daniella Pedersen

efter 19 – læs NITTEN – mål i turneringen.

U17’ s turnering blev desværre skimmet af for få

tilmeldte hold. Men pigerne fi k 2 spændende kampe,

Blandt andet en træningskamp imod RCD Espanyol, og

viste i begge kampe det storspil som disse gæve piger

heldigvis står for.

Som det fremgår, blev ”Smooorum Denmark” således

nævnt mange gange under præmieceremonien. Det

blev til rigtig mange store pokaler og priser, så til dig

Peter Wagner skal der lyde en kraftig opfordring. Nu må

du gøre din indfl ydelse gældende i forbindelse med hal

udbygningen, og sikre vi får – skal vi sige 400-500 m2

– til alle disse pokaler.

Og til Dan og Jan. Endnu engang havde I stablet et fantastisk

arrangement på benene. Til alle deltagerne – tak

for et helt igennem fornøjeligt selskab. Vi er mange,

som allerede nu ser frem til efterårsferien næste år.

Så er vi nemlig alle klar til at hæve pokalerne igen.

JB, Santa Susanne,

Tilbage i stuen i Ledøje

Status for 3 holdet:

Til træning har fokus været på at få drengene til at spille

bolden rundt imellem hinanden, og mange af trænings

timerne er blevet brugt fl ittigt til at forbedre drengenes

evner til netop ”små spillet” og til det at ”turde” spille

bolden rundt. Og det har hjulpet, drengene er blevet

rigtig gode til at spille bolden rundt i mellem hinanden

og ikke mindst løbe for hinanden.

Hold 3 består af 10 dejlige drenge der alle hver især har

været med til at skabe en god stemning på holdet, og

gjort det sjovt for os ”voksne” at være med.

Tak for en god og spændende sæson.

Vi glæder os allerede til næste sæson.

37


Hvad blev der af knofedtet?

Af Martin Lundberg

Endnu en sæson er gået og jeg synes at det er med

oprejst pande og en masse selvtillid vi fra senior 2 kan

takke af for i år. I skrivende stund ser det ikke for godt,

og en nedrykning må betragtes som realistiskt. Vi har

dog fået 19 point på kontoen mod 7 i foråret og det må

siges at være rigtig godt. Deraf det med den oprejste

pande og selvtilliden.

Denne artikel har derfor 2 udfald, lidt ligesom sønnens

tale til faderen i Thomas Vinterbergs ”Festen”. Vi starter

med den mest sandsynlige, nemlig at det bliver til nedrykning.

Nedrykningen skyldes i bund og grund manglende

kontinuitet i holdsammensætningen. Da jeg kunne stille

med de samme 14 mand til fl ere kampe i træk kom der

også point på kontoen – desværre skete det først i slutningen

af august.

Havde vi scoret fl ere mål, så havde vi også fået fl ere

point. Men man scorer altså ikke, hvis man er bange for

at slå hul på knæet. Og slår op i banen når det ikke lige

går ens vej. Det er der man står sammen og kæmper

alle 11. Når man ligger i bunden af rækken, så handler

det altså først og fremmest om knofedt – ellers må man

acceptere, at man skal ned.

Som nævnt er vi et af de bedste hold i efteråret og det

er det vi kan tage med til næste sæson.

2005 blev af fl ere grunde et historisk år for årgang 91.

Vi nåede 3 runde i pokalturneringen, hold 2 vandt for

første gang to kampe i en turnering og det ovenikøbet i

træk, hold 1 vandt for første gang over Farum og sidst

men ikke mindst, fl ere og fl ere af drengene er begyndt

at gå i bad efter kampene!

Udover at have været et historisk år, har året været positivt

på mange andre måder, hvilket vil fremgå nedenfor.

Vigtigst er det at fastholde drengenes interesse og lyst

til at møde op, også selvom trænerne indimellem godt

kan være en anelse ambitiøse på drengenes vegne,

velvidende hvad de kan og rummer af muligheder.

Den spillemæssige udvikling

I takt med at drengene bliver ældre, nogle begynder endog

at se ud, og opføre sig, som små ”mænd”, er spillet

2. udfald kan blive en forbliven i serie 3, men det kræver

– ligesom landsholdet – at de andre resultater fl asker

sig og vi vinde resten af vores kampe. Flasker de sig,

kan jeg kun sige, godt gået drenge, det er helt outstanding!

I slutningen af sæsonen kåre man traditionelt årets

spiller og fi ghter. For senior 2 bliver årets spiller 2005

– Jimi Nielsen aka Kaptajnen. Jimi har spillet (næsten)

alle kampe og er endt som holdets topscorer, mest i

kraft af hans utrolige ro når der skal skydes fra 11 meter

pletten. Årets fi ghter bliver som sidste år Søren Rubach.

Søren udvikler sig hele tiden og han er en rigtig kammerat.

Passer sin træning og opfører sig eksemplarisk.

Til sidst vil jeg huske Jer på at det er igennem træning

at spillerne kan udvikle sig og lærer nye ting. Især

de mange unge spillere vil have stor gavn af at komme

hver gang og suge til sig fra de mere erfarne spillere

– HUSK det når vi starter op i 2006.

Jeg vil også sige tak for samarbejdet i sæsonen med

Dan V. og Dan R., man må sige vi havde et spændende

mix af spillere og de var interessante at spille fodbold

med.

Vi ses til januar!

2005 – et historisk år for årgang 91

blevet mere og mere fysiskt. Inden forårsturneringen

havde truppen oparbejdet en særdeles god grundform,

hvilket skinnede igennem i grusturneringen og også

langt hen i forårsturneringen. Vi havde simpelthen mere

luft end modstanderne og kunne derved ligge en mere

”agressiv” spillestil for dagen. Fysikken vil blive endnu

vigtigere næste år, hvor vi skal til at spille juniorfodbold,

så denne side af fodbolden er vi nødt til at fokusere på

Vi vil også forsætte i retning af at øge tempoet i spillet

og videreudvikle spillet uden bold. Vi har i årets løb set

sporadiske resultater af dette arbejde, men alting kan

forbedres.

Herudover skal hold 2 arbejde med at blive mere konstante

i kampe hvor de møder modgang.

39


40

Resultaterne

Hold 1 har ved fl ere lejligheder spillet rigtig fl ot fodbold

og som nævnt, nåede vi 3 runde i pokalturneringen,

hvor vi knebent blev slået ud af et hold fra en højereliggende

række. I forårsturneringen måtte vi se i øjnene,

at da vi nåede hen til de afgørende kampe, var vi ikke

dygtige/kloge nok til at vinde denne.

Resultaterne i efterårsturneringen har været som en

pose blandet bolsjer, men holdet har igen vist, at vi er i

stand til at tage point fra alle i rækken.

Hold 2, som i vinterturneringen havde fået nogle ordentlige

drag over nakken, klarede sig nogenlunde gennem

foråret, nuvel der var et par kampe hvor vi gerne

havde set lidt mere fi ght, men holdet begyndte efterhånden

at stå bedre på banen og generelt vise fremgang.

I efteråret er det blevet til to sejre men også nogle

unødvendigt store nederlag hvor holdet ganske enkelt

er gået ned efter pausen.

Udviklingen i spillertruppen

Det har i år atter været muligt at stille to 11 mandshold

baseret på en spillertrup, som i skrivende stund tæller

33 mand. Efter sommerferien har vi fået tilgang af et

par spillere, som har været med til at løfte niveauet, og

vi kan endnu en gang melde ud, at vi i dag står med en

samlet spillertrup, som er stærkere end nogensinde.

Drengene skal have ros for at komme til træning, hvor vi

hver gang er 25 eller fl ere, og det ville være fl ot, hvis vi

næste år kan stille 2 hold i junior yngste rækken.

Trænersituationen

I foråret var vi desværre en stor del af tiden kun to trænere,

men henover sommeren har Ahmad atter fået lyst

og tid til at give et nap med og senest har også René,

Philip Kock´s far, kunne afse tid til at være med omkring

drengene. Dejligt med lidt opbakning, især for hold 2´s

vedkommende, hvor der til et par udebanekampe har

manglet kørelejlighed. Vi forsøgte i foråret at hyre interesserede

forældre til løbende opdatering af årgangens

hjemmeside, foreløbigt uden held, men der går

vedvarende rygter om, at årgangens forældreforeningsrepræsentant

ihærdigt arbejder på sagen.

Som afslutning vil vi, traditionen tro, gerne takke alle,

der i løbet af året har bakket op omkring årgangen dvs.

bedsteforældre, forældre, søskende, kusiner, fætre, babyer,

kærester, venner, veninder, hunde, fugle, m.v. En

speciel tak til Topcare DK A/S som sponserede 15 nye

bolde og et sæt træningstøj til hold 1. Også en særlig

tak til BLP Tagdækning som sponserede 15 nye bolde

til hold 2.

Med venlig hilsen

Zulfi qar Ahmad, René Kock-Christensen, Per Schmidt

& Peter Bramsen


Årgang 93. 1 vandt i Barcelona

Efter sidste års skuffende fi nalenederlag på straffespark,

til et russisk hold, var det med stor optimisme vi igen i år

tog til Barcelona for at vinde trofæet. 14 forventningsfulde

drenge, deres forældre og søskende, samt trænerteamet

Jan Alstrøm og undertegnede. Efter en lang

bustur på ca. 30 timer var der afslapning resten af

lørdagen inden vi allerede om søndagen skulle i ilden

mod Cometal fra Rusland. Først skulle indmarchen dog

overstås, hvor vores superdygtige keeper Kim Ziegler

fi k den store ære at bære Dannebrog.

Nu galt det kampen mod Cometal.

Ligesom sidste år var det

tydeligt, at russerne var teknisk

dygtige og disciplineret, samt i

besiddelse af nogle meget dygtige

spillere. Det samme er

vi jo, så kampen blev en rigtig

dyst med høj kvalitet. Drengene

fulgte taktikken og det lykkedes

at presse russerne allerede på

deres bane. Det gav en del frispark

og hjørnespark, og nogle

af disse med høj farlighed. Hele

tiden skulle vi være opmærksomme

på russerne kontra angreb,

som pr. automatik altid er

farligt. Dog var vi her godt besat

i forsvaret med Nicolai Forst og

Frederik Rørbech som 2 bundsolide

forsvarer.

I det 17. min fi k vi et hjørnespark

i venstre side. Efter en returbold sparkede Robin Engelbrechtsen

resolut bolden op i krydset og vi var foran. En

vigtig føring som gjorde, at vi i 2. halvleg kunne spille

afventende og ikke stresse vores opspil. Russerne

kunne fortsat ikke komme til de store afslutninger og

forsøgte sig derfor med ekstremt hårdt spil og div. knytnæveslag

når dommeren ikke var i nærheden. Heldigvis

holdt drengene hovederne koldt og slutresultatet 1 – 0.

Et resultat russerne bestemt ikke brød sig om, hvilke resulterede

i snotklatter og div. fuck-fi ngrer efter kampen.

Det afstedkom en klage til de tyske værter.

Om mandagen skulle drengene ikke spille så derfor

blev det gode vejr udnyttet med svømning i poolen

og på stranden. Et ukendt antal is og sodavand blev

fortæret. Næste morgen skulle vi spille om formiddagen

mod et stærk rumænsk hold, der havde åbnet deres

turnering med en 4 – 2 sejr over et tysk hold, der pga.

spillere fra årgang 91 og 92 allerede var diskvalifi ceret.

Kampen mod rumænerne blev ligesom kampen mod

russerne, idet disse drenge ligeledes gik til stålet. Igen

var det vores drenge som stod for det seværdige fodbold

og burde være kommet foran allerede i 1. halvleg

efter nogle store tilbud til Patrick og Nicolai Alstrøm. Vi

skulle dog 5. min ind i 2. halvleg inden det lykkedes at

komme på 1 – 0. Igen var det efter et hjørnespark, hvor

Patrick smart spillede Jacob fri i feltet så sidstnævnte

sikkert kunne omsætte frispilningen til mål. Nu var vi

endelig foran, og når det lykkedes at vi svære at spille

mod. Resten at kampen blev da også spillet på vores

præmisser, med fl ere gode forsøg. Rumænerne kæmpe

alt hvad de havde lært, idet et nederlag til os ville betyde

et farvel til semifi nalerne. Kampen endte 1 – 0 og

vi var allerede videre.

Vi skulle dog først spille den sidste kamp tirsdag kl.

1720 mod Tyskland, der allerede var diskvalifi ceret pga.

spillere fra årgang 91 + 92.Det betød nogle ændringer

og mere spilletid til reserverne. Alligevel blev kampen

igen seværdig og på vores præmisser. Vores spillesystem

blev gjort mere offensivt og dermed et højere

pres på banen. Det resulterede allerede i det 5.min i et

straffespark til os, som Nicolai Alstrøm sikkert omsatte

i mål. Nu var kampen afgjort, troede vi. Det tyske hold

bed dog godt fra sig og udlignede kørt før pausen til

slutresultatet 1 – 1. Det skal dog bemærkes, at 2. halvleg

blev en overlevelseskamp for tyskerne, idet de blev

presset helt i bund. Dog var tyskerne i besiddelse af en

dygtig målmand.

Nu var der lagt op til en brag af en kamp i semifi nalen

mod vores egne fra årgang 94. 1. Derfor blev tirsdag

aften en aften hvor drengene, og specielt trænerne fra

årgang 94, forsøgte at ligge et voldsomt pres på vores

drenge. Der blev fyret en del kommentarer af i løbet af

aftenen, så det var ikke svært at få drengene i seng.

Tidligt op onsdag morgen og klar til kamp kl. 0900.

94èrne havde taktikken klar, men allerede i det 4. min

41


42

gik det galt for dem, og selvfølgelig godt for os. Store

stærke Jacob løb endnu en gang fra backen og med et

præcist indlæg blev bolden rettet af og en 1 – 0 føring

på et selvmål var en realitet. Det burde få nerverne i ro,

hvilket ikke helt lykkedes. Det blev derfor ikke bedre i det

12. min, hvor usvigelige sikre Nicolai Alstrøm brændte

et straffespark, det første i hans lange karriere. Efter en

opsang og nogle udskiftninger i pausen blev presset

intensiveret og 94 for alvor sat under pres. Det resulterede

i en 2 – 0 føring 7 min inde i 2. halvleg, hvor Nicolai

Forst smart kombinerede sig gennem deres venstre

forsvarsside og meget køligt lagde bolden ind under

deres målmand Oliver. Kampen var afgjort og de resterende

13 min blev et voldsom pres på deres mål. 2 min

før slutsignalet scorede Nicolai Alstrøm til slutresultatet

3 – 0. En spændende dyst som 94èrne havde stor ære

af, dog var der klasseforskel holdene imellem.

Retur til hotellet og indtage væske og mad, samt slappe

af på værelset. Opladning til fi nalen kl. 1800 mod Cometal,

som vi allerede i 1. kamp besejrede med 1 – 0.

Der var ingen problemer med at sætte drengene op pga.

den første kamp og deres opførsel. Dog var drengene

bekymret for deres hårde spil. Derfor var det en lykke at

kampen blev fl øjtet af en dygtig dommer med 2 observerende

linjevogtere. Efter indmarch og nationalsang var

vi klar. Jeg skal hertil oplyse, at vi var mere end klar, og

allerede fra første fl øjt satte drengene sig fuldstændigt

LSF Junior er

Som det fremgår af forsiden på det nummer af Sidelinien

som du sidder med, var det nogle stolte og glade

drenge som vi sammen med deres trænere fangede

ved Smørum Hallen da sejren var i hus.

I en medrivende fi nale søndag den 6. november vandt

LSF’s juniorer fortjent Sjællandsmesterskabet 2006

med en sejr på 4-2 over Brede.

Det var derfor 2 stolte trænere som sammen med

drengene tog imod den velfortjente hyldest fra resten

af ungdomsafdelingen ved den årlige afslutning på

udendørssæsonen.

”Havde vi ikke haft en fantom målmand i Mikkel og

en sprudlende Morten som laver 4 mål, havde vi ikke

stået med Sjællandsmesterskabet her i dag”, fortalte

de glade trænere Erik og Rene og fortsatte; ”Men der

skal så sandelig også lyde en stor ros til resten af holdet,

nemlig Andreas Oliver, Alex, Søren, Jacob, 2 gange

på kampen. En offensiv opstilling som allerede i det 6.

min. resulterede i 1 – 0 føring. Godt presspil på midten

betød at Nicolai Alstrøm totalt løb fra deres forsvar og

alene med målmanden scorede han usvigeligt sikkert

til 1 – 0. Vild jubel på og udenfor banen. Det gav ro og

endnu bedre spil fra drengene. Alexander Beck, Jonas

Nygaard og Niklas Graulund kom ind i 2. halvleg og var

allerede med til at holde presset op, og 3 min før tid blev

jublen endegyldig da Nicolai Alstrøm scorede et fl ot

frisparksmål i det lange hjørne uden chance for deres

målmand. Angrebet efter fi k Nicolai Forst chancen på

frispark, men desværre kom overliggeren i vejen. Kampen

sluttede meget fortjent 2 – 0 og var en opvisning

i fremragende fodbold med presspil og chance efter

chance. Flot drenge. Vild jubel både på og underfor

banen. Der var stor ros til drengene fra alle på stadion.

Efter præmieoverrækkelsen, hvor Nicolai Alstrøm blev

tildelt en stor pokal for topscorer værdigheden, og hvor

vores supermålmand Kim meget ufortjent ikke fi k prisen

som bedste målmand ( 1 mål i 5 kampe!), blev der

sunget i bedste champions leaguestil. Jublen var stor

og drengene meget lykkelige for deres store præstation.

Mvh. Jan Alstrøm og Martin Beck

Et stolt trænerteam

Sjællandsmester 2005

Rasmus, Steffan, Patrick, endnu en Morten, Kasper og

Rune.

Det samme skal lyde fra LSF’s Bestyrelse, som også

iler med et stort tillykke. Det lover rigtig godt for den

sportslige fremtid at LSF nu også kan kalde sig junior

Sjællandsmester.


Set fra Sidelinien

Olsen eller ej

Landstræner Morten Olsen var lang tid om at fi nde ud

af, om han skulle fortsætte som cheftræner for det danske

landshold eller ej.

Mens disse linjer skrives vides det endnu ikke, om Olsen

agter at beholde jobbet. Men den sag er forhåbentligt

afgjort nu, i al fald ifølge DBU’s generalsekretær Jim

Stjerne Hansen, der har betinget sig udgangen af oktober

som deadline for Olsens grublerier.

Selvfølgelig. For han har landsholdet og hele fodbold-Danmarks

interesser at tænke på, og selvfølgelig

skal DBU være ude i god tid, inden de kan hyre en ny

cheftræner.

Det har imidlertid været interessant at studere de mange

stærke kræfter, der har forsøgt at få Morten Olsen til at

fortsætte som landstræner for Danmark. Og den stille

undergrund, der har ment, at DBU skulle fi nde en anden...

De sidste har været i klart mindretal. Indrømmet: Olsen

er noget nær national ejendom. Som otte-årig begyndte

den spinkle knægt at spille fodbold i Vordingborg. Det

var i 1957. Da han voksede lidt til, kom han til den daværende

topklub på Falster, B1901. Her spillede han i

landets fi neste række, 1. division og kom på landsholdet.

Herfra begyndte en forrygende karriere: Olsen kom til

belgiske Cercle Brügge i 1972 og videre til to andre belgiske

klubber, Racing White og Anderlecht. I 1986 kom

han til FC Køln og var vel på det tidspunkt en af verdens

bedste midtbanespillere. Ikke alene for Køln, men også

på det berømte danske landshold i 80’erne, var Olsen

en suveræn midtbanespiller og spillefordeler, stort set

fejlfri på en fodboldbane. Og en gentleman: Ikke et rødt

kort fi k han i sine 102 A-landkampe, mens det blev til et

enkelt gult. Gad vide, hvad han har fået det for?

Olsen stoppede sin aktive karriere i 1989, og fi k derefter

Tysklands fi neste træneruddannelse, Fussball Lehrer

Licens, der er kompatibel med DBU’s diplomtræneruddannelse.

2. halvleg kunne begynde.

Som klubtræner opnåede han ærlig talt ikke den store

succes. Bevares, der var både sejre og nederlag, men

det blev til fyringer i Brøndby, Køln og Ajax, inden Olsen

kunne sætte sig til rette som cheftræner for det danske

landshold.

Og her er det faktisk hellere ikke gået så godt, som

mange vil gøre det til: Vi kommer i al fald ikke med til

VM – bl. a. efter en række elendige kvalifi kationskampe,

som mange tilsyneladende har glemt. For første gang

i mange år er Danmark ikke med, når det virkelige slag

skal slås. Som en andenrangs fodboldnation må vi

kigge til fra, ja undskyld, Sidelinien.

Set fra Sidelinien - Af Finn Edvard

Hvem siger, det er Olsens skyld? Det gør fodboldverden

selv i al almindelighed, det er i al fald altid træneren, der

må tage konsekvensen, når det ikke går den rette vej

på banen.

Men hvorfor så det hysteri for at få Olsen til at blive på

posten?

Kampagnen ”Bliv Olsen!” begynder hos den nuværende

landsholdstrup, der ikke kan nænne at skille sig af med

Olsen. Han fi k truppens totale opbakning - i øvrigt også

af sine gamle holdkammerater og gode venner, de nuværende

TV-3 sportskommentatorer Preben Elkjær og

Brian Laudrup. Kammerateri? Tja, måske...

DBU måtte hændervridende se til, mens Olsen blev udnævnt

som favorit til trænertjansen hos alt fra tyrkiske

Besiktas til både det tyske og belgiske landshold.

Nu er beslutningen altså truffet. Hvis det blev til et JA til

DBU må vi håbe, at alle Olsens gamle venner og holdkammerater

har ret, når de siger, at Olsen er den rette

mand til jobbet.

Blev det til et NEJ, skal fodbold-Danmark ikke

fortvivle. For ganske vist synes vi selv her i lille Danmark,

at vores fodboldtræner er Verdens Bedste Olsen.

Men fortvivl ikke: Der er mange andre fremragende trænere,

der kan hjælpe Danmark på vej.

Det har vi jo set talrige gange, når landsholdet

tidligere var helt fremme i skoene. Under Sepp Piontek

og Richard Møller Nielsen f.eks,.

Under den sidste nåede vi vort hidtil fl otteste resultat

som Europamestre i 1992.

Men det har I måske allerede glemt?

43


EJENDOMSMÆGLERFIRMAET

VIGGO AXELSEN

STATSAUT. EJEND.MÆGLER & VALUAR M.D.E.

FLODVEJ 73 • SMØRUM CENTRET • SMØRUM

TLF. 44 97 39 21 • va@viggoaxelsen.dk

Se vores udvalg på Internettet www.viggoaxelsen.dk www.boligsiden.dk / www.realmaeglerne.dk


Jesper Axelsen

Statsaut. ejendomsmægler

& Valuar

Viggo Axelsen

Statsaut. ejendomsmægler

& Valuar

Henrik Knudsen

Assistent

Pia Axelsen

Kontor/Regnskab

Mona Eriksen

Kontor ass.

gsb tryk as • grafi ege.dk