Untitled - Odense Fotografiske Amatørklub

ofa.dk

Untitled - Odense Fotografiske Amatørklub

Foto: Kent Bovin

Formanden har ordet

I april måned havde vi besøg af Peter

Elmholt, som viste egne billeder. Det

var en rigtig spændende aften, som på

mange måder skubbede lidt til os og

til vores mere eller mindre fastgroede

billedopfattelse. Vi så mange spændende

billeder, som lige havde det

twist eller den vinkel, der gjorde hele

forskellen. Nu kan jeg selvfølgelig

ikke tale på andres vegne, men jeg

tror, mange havde stort udbytte af den

aften.

Det allermest slående var, at det

ikke var ”pæne billeder”, vi fik at se,

men derimod billeder med masser af

sjæl og udtryk. Det var befriende at se

billeder, hvor det først og fremmest

var indholdet og ikke teknisk perfektion,

der var målet. Ikke fordi Peters

billeder var teknisk dårlige, absolut

ikke, men det var bare så tydeligt, at

billederne var taget pga. situationen

og indholdet, og så måtte teknikken

efterfølgende bære det, den kunne.

Nu har Peter titel af pressefotograf

2

og fotojournalist, og han arbejder til

daglig professionelt med mediet, men

meget af det, vi så, var hans private

billeder - billeder taget for sjov, billeder

han brændte for. Han har også

været medlem af Leicaklubben, indtil

den blev nedlagt for ikke så længe

siden, og har dermed i denne sammenhæng

den samme baggrund som

vi.

Det var netop denne lyst til at lege

med mediet, og det udtryk, det tilførte

billederne, der gjorde indtryk. Vi

drukner efterhånden i teknisk gode

kameraer, som kan meget mere, end

vi drømte om var muligt for blot få år

siden, men hvad sker der med vores

billeder? Går udviklingen lige så

stærkt her? Jeg synes, vi skal bruge

flere klubaftener på at snakke billedindhold.

Vi gjorde øvelsen sidste år,

hvor det en hel aften var forbudt at

snakke om teknik, mens vi gav kritik

af hinandens billeder, og det bør vi

nok bruge en eller flere af vinterens

aftener på.

Håber, at alle har haft en god sommer

og ser frem til et spændende efterår

med et forhåbentlig rigtigt godt

landsmøde.

Poul Chr. Jensen

Forsiden og bagsiden

Vi fejrer OFAs danmarksmesterskab i

foto med at bringe dette blads forside

og bagside i farver.

På forsiden: Stefan Fabers billede, der

fik præmie som Bedste akt på Den

Nationale og 1. pladsen i klubkonkurrencens

3. runde. Model: Stine.

På bagsiden:

Niels Jørgen Valentins billede ”Røde

rør 2”, der fik guldmedalje ved Den

Nationale som det bedste eksperimentale

billede.


OFA - danmarksmestre i foto 2008

Af Brian Jagd Mauritzen

Jeg har ledt i arkiverne - og jeg har

spurgt mig for, men ingen kan huske,

at det skulle være sket tidligere. Alt

tyder derfor på, at det er første gang,

at Odense Fotografiske Amatørklub

bliver vinder af klubmesterskabet i

fotografi ved Den Nationale.

Og så sker det endda et år, hvor

det er OFA, der står for hele arrangementet,

når Den Nationale rykker til

Odense den 3.-5. oktober. Man kan

spørge, om der er en sammenhæng.

Det er i al fald ikke første gang, at det

er den arrangerende klub, der vinder

mesterskabet. Sidst det skete var i

2005, hvor Næstved Fotoklub stod for

herligheden.

Hvis der er en sammenhæng, så

kunne den måske bestå i, at flere føler

sig motiverede for at aflevere billeder

til Den Nationale, når det er deres

egen fotoklub, der står for det hele.

I år har 15 af OFAs medlemmer (dvs.

ca. en fjerdedel af de 56 medlemmer)

afleveret i alt 201 billeder til Den Nationale.

Heraf fik 12 autorer antaget i

alt 40 billeder. I 2007 deltog 11 autorer

fra OFA, heraf fik 8 antaget 17

billeder, og i 2006 deltog kun 9 medlemmer,

hvoraf 6 fik antaget i alt 13

billeder.

Stefan Faber blev årets glædelige

overraskelse ved Den Nationale. Det

er bare halvandet år siden, han begyndte

at interessere sig for at tage

modelbilleder, og siden er det gået

stærkt.

Dommerne ved dette års DM fik øje

på Stefans talent og tildelte nedenstående

billede en guldmedalje. Det har

titlen ”Together we are strong”. Modellerne

er Stine og Brian.

3


Flotte personlige resultater

Det flotte resultat for klubben som

helhed indbefatter naturligvis en række

flotte individuelle præstationer.

Niels Jørgen Valentin og Stefan

Faber fik begge 75 point, og der var

også en guldmedalje til hver af dem. I

det samlede individuelle danmarksmesterskab

blev det til en flot 4. og 5.

plads til Niels Jørgen og Stefan.

Henrik R. Kristensen fik 60 point

og bl.a. en sølvmedalje, mens Carlo

Pedersen sikrede sig 35 point.

Det er rigtig dejligt, at vi har disse

topscorere, men det interessante er, at

Antal antagelser og præmier til OFA i DM 2008

(b. = bedste)

(afl. = antal aflev.)

4

Mono papir

(afl. i alt 58)

Farve papir

(afl. i alt 57)

Dias

(afl. i alt 10)

Mono digital

(afl. i alt 30)

N. J. Valentin 1 3 1

(dommerdiplom)

Stefan Faber 5

(Guld)

H. R. Kristensen 2 (Sølv + dommerdiplom)

Carlo Pedersen 2 2

Nicolai Brix 1

Brian Jagd

Mauritzen

Kent Bovin 1 1

Mette Boe 2

P. Chr. Jensen 1 1

Svend Aa.

Kenlev

Anna M. Meloni

Rønn

Lars Møller 1

Marianne Møller

2

det også er de mange, der har fået fra

5-15 point, der er med til at give OFA

danmarksmesterskabet.

Man kan næsten sige, at det var

Anna Maria Meloni Rønns og Lars

Møllers to gange fem point, der udgjorde

hele forskellen, idet opløbet

var meget tæt. OFA vandt med sine

320 point skarpt forfulgt af Dansk

Nikon Klub med 315 point.

Derfor skal opfordringen lyde endnu

engang: Aflever dine fotografier

til Den Nationale 2009 og aflever i så

mange kategorier som muligt. I OFA

er talentmassen stor, og den rækker

1

2


langt ud over de blot 12 autorer, der

var med til at sikre årets resultat.

Ikke antagne billeder

Af de 201 afleverede billeder, blev

161 ikke antaget direkte, men som

noget nyt kunne hver dommer i år

udvælge indtil 10 billeder blandt de

ikke antagne, så disse alligevel bliver

vist på udstillingen.

Henrik R. Kristensen, Nicolai Brix

og Marianne Møller fik på denne måde

udvalgt i alt 4 billeder, så på udstillingen

i Odense vil der være 44

billeder fra OFA, selv om kun 40 bil-

Farve digital

(afl. i alt 30)

2 (Guld

eksperimental)

3

(b. akt)

Natur papir

(afl. i alt 7)

Serie

(afl. i alt 9)

leder blev antaget og tildelt point.

Mette Boe på Den censurerede

Ud over to antagne billeder til Den

Nationale fik Mette også antaget to

billeder til Den censurerede udstilling,

der vises parallelt med Den Nationale.

Det lykkedes desværre ikke at

få adgang til Mettes billeder fra den

censurerede, så dem må vi vente med

at se på udstillingen.

På side 6 -7 er vist nogle af de OFAbilleder,

der fik diplomer og medaljer

på Den Nationale.

Samlet point Udstilling

1 75 8

75 8

1 (b. action) 1

60 4+1

1 (dommerdiplom) 35 5

1 1 15 3+2

10 2

10 2

10 2

10 2

10 2

5 1

5 1

1

5


Carlo Pedersen: 2 drenge. Dommerdiplom (Digital farve)

Niels Jørgen Valentin: Kurver. Dommerdiplom (Digital monokrom)

6


Øverst: Henrik R. Kristensen -

”Kangia - tågen letter”. Det fik en

sølvmedalje i kategorien dias.

Nederst: Henrik R. Kristensen -

”Træet ved broen”. Det fik et dommerdiplom

i kategorien dias.

7


Bedømmelsen af Den Nationale

Af Poul Chr. Jensen

En stor del af SDF´s landsmøde er

Den Nationale, hvor alle antagne billeder

udstilles, og de dygtige og heldige

vindere præmieres. Forud for

denne udstilling ligger en hel masse

aktiviteter, som OFA også har påtaget

sig at arrangere i år. Den Nationale og

Landsmødet er to forskellige ting, og

det behøver da heller ikke at være den

samme klub, som arrangerer begge

dele. Fx tog Odense Fotoklub sig af

Den Nationale, sidste gang OFA var

vært for landsmødet i år 2000.

Omlægning af regler

I år er der sket en del omlægninger af

reglerne for Den Nationale, og som

en slags uskrevet naturlov falder den

slags først på plads i allersidste øjeblik.

Vi var meget tæt på begivenhederne,

og som den praktiske kanin,

der skulle få de nye regler omsat til

praktisk handling, benyttede vi os af

muligheden for at foreslå rettelser,

som har gjort det lidt mere smidigt at

være arrangør.

En af de store ændringer er, at SDF

stiller større krav til dommervalg.

Dels må der ikke være lokale dommere,

dels skal de fordeles nogenlunde

ligeligt mellem de øvrige landsdele

og dels skal dommerne godkendes af

SDF. Vi greb det an på den måde, at

vi lavede en dommerliste med 3 forslag

til hver dommer, altså i alt 27

dommere, som blev forhåndsgodkendt.

Herefter gik vi i gang med at

kontakte dommerne, og til sidst faldt

det hele på plads. Dog kom vi til at

vælge to dommere fra samme klub, så

8

det måtte laves om, og en dommer

specielt udvalgt for sit kendskab til

naturfotografering blev ramt af længerevarende

sygdom, og vi måtte på

den igen. Det var et stort arbejde, som

dog har haft den sidegevinst, at OFA

nu ligger inde med ekstremt mange

gode dommerforslag, som vi kan bruge

til klubkonkurrencer og lignende.

Det var en stor fornøjelse at ringe

rundt til dommerne. Alle var positive

overfor opgaven, og det var kun problemer

med at finde et passende hul i

kalenderen, og det bevirkede, at nogle

sagde nej.

Selve modtagelsen og registreringen

af billederne tog Halldór sig af. Et

stort arbejde. Her var det eneste nye,

at alle skulle indsende en digital entryform,

hvilket hjalp lidt på arbejdspresset.

Registreringen skulle jo være

på plads til den første bedømmelsesdag.

Bedømmelsen af digitale fotos

Sidste år blev der indført to digitale

kategorier, som stiller andre krav til

registrering og bedømmelse. Specielt

bedømmelsen heraf gav anledning til

hovedbrud. Downstairs, som var den

første klub, der skulle gennemføre en

digital bedømmelse, løste problemet

på absolut smarteste vis. De videregav

opgaven til Malmö, som har erfaringer

fra afholdelse af deres digitale

salon. Vi kunne selvfølgelig have

spurgt, hvordan de bar sig ad i Malmö,

men vi tænkte lidt over sagerne

og nåede efter en del overvejelser

frem til at benytte nyeste udgave af

Adobe Lightroom til formålet. Det


Foto: Carlo Pedersen

skulle være muligt at sortere billederne

efter points og andre markeringer

fra dommerne, hvilket ville være nærmest

umuligt og dømt til at gå i fisk,

hvis vi skulle flytte filerne til andre

mapper. Med nyeste version af

Lightroom (dengang som betaversion)

kunne vi vise billederne for

dommerne via projektor og samtidig

styre registrering af points og andet

via computerens skærm – ganske

smart. Det gik fint, om end det kræver

lidt koncentration at styre tingene,

og vores erfaringer står naturligvis til

rådighed for næste års arrangør.

Dommerne i de digitale kategorier

var Carsten Machholdt, Jørgen Bresson

og Lars Brorson Fich. Mod al

Dommerne Morten Bo, John Erik

Frejmann Olesen og Claus Thorsted

er ved at bedømme en serie.

forventning var der ikke indleveret så

mange digitale billeder som sidste år,

i alt 580 stk., og opgaven var derfor

overkommelig.

Bedømmelsen af papirfotos

Næste weekend stod på hårdt arbejde.

Alle 2.283 papirbilleder fordelt på 5

kategorier skulle bedømmes, og her

var de 191 endda serier, som bestod

af 3-6 billeder. Lørdag bestod dommertrioen

af Morten Bo, John Erik

Frejmann Olesen og Claus Thorsted,

og søndag troppede Leif Rosén, Lars

Erik Bräuner og Viggo Lind op.

Endnu en ny ting i bedømmelsen er,

at ud/ind runden er udgået, hvilket

betyder at dommerne skal give points

til alle billeder. I praksis øger det ikke

det totale tidsforbrug ret meget. Når

dommerne har givet points, fastlægges

grænsen for antagelse, og herefter

udtages de ca. 10 billeder, som har

9


fået flest points til ”medaljekrigen”.

Her skal de 3 dommere blive enige

om fordeling af medaljer, og det kan

godt udvikle sig til en festlig forestilling.

Undervejs i pointgivningen må

dommerne ikke påvirke hinanden

med ytringer og kommentarer, men

når medaljerne skal fordeles, skal der

argumenteres, og det blev der også til

fulde, specielt om lørdagen. I de fleste

kategorier uddeles der tillige et

medaljesæt for eksperimentelle billeder,

så her udspilledes to ”krige”.

Da der skal argumenteres og forhandles

under medaljefordelingen, kan det

naturligvis resultere i, at det ikke nødvendigvis

er det billede, der har fået

flest points, som ender op med at få

tildelt guldmedalje. Det kan måske

lyde mærkeligt i nogens ører, men jo

mere jeg har beskæftiget mig med

10

bedømmelser, jo mere rigtigt synes

jeg det er. Points gives på ganske kort

tid, typisk indenfor 10 sekunder, og

her kan dommerne umuligt nå at vurdere

alle billedets kvaliteter. Derfor

vil nogle billeder gøre større indtryk,

jo længere tid de får i dommerne

hænder, mens andre billeder måske

taber lidt, og det er vel i bund og

grund ganske retfærdigt, at den slags

tæller med når der skal fordeles medaljer.

Pudsigt er det også, at kun 3

ud af 2863 har opnået de maksimale

15 point, så dommerne kan absolut

ikke beskyldes for at have de samme

favoritter.

Her er dommerne Leif Rosen, Lars

Erik Bräuner og Viggo Lund i gang

med arbejdet. De er tilsyneladende

nået til den argumenterende fase.

Foto: Lars Møller


Foto: Lars Møller

Efter at medaljerne er fordelt, udpeges

bedste landskab, bedste essay

osv. og sluttelig gives dommerdiplomer,

og som endnu et nyt tiltag, kan

hver dommer vælge op til 10 billeder

blandt de ikke antagne, som skal med

på udstillingen. Der skal en ordentlig

gang forberedelse og praktisk organisering

til, for at tiden ikke skal løbe

fra os, og det gik da for det meste

også godt. Undtagelsen var lørdagen,

hvor dommerne først var færdige omkring

midnat, og vi skulle fortsætte

med næste bedømmelse kl. 8.30 søndag

morgen. Det resulterede da også

i, at René Nørager, som sammen med

Tommy Jacobsen, deltog som observatør

fra SDF, fik sig en velfortjent

blunder søndag formiddag, da vi bedømte

dias.

Thomas Linow tryller i køkkenet.

Tak til de praktiske hjælpere

Der har hele vejen igennem været en

lille skare af hjælpere, som har sørget

for alt det praktiske, og ikke mindst

vil vi huske Thomas Linow for den

lækre mad, han tryllede frem til måltiderne.

Thomas har en fortid som

kok, og med den som baggrund formåede

han at tilfredsstille alles forventninger

samtidig med, at madbudgettet

holdt.

Det var nogle heftige dage, men det

var også rigtig sjovt og spændende at

være med til. Vi vil nok lige vente

nogle år, inden vi påtager os opgaven

igen, men skal nok stå til rådighed en

anden gang.

En stor tak til alle 9 dommere og alle

hjælpere fra OFA.

11


Standset

bevægelse

Af Søren Olsen

Dette var emnet for årets anden temakonkurrence,

som fandt sted en solrig

og stille majaften, der kunne få de

fleste foreningsmedlemmer i landet til

at pjække fra gymnastik, pileflet,

bonsaidyrkning, finere madlavning og

jeg skal komme efter dig. Men ikke i

OFA, der er moralen og entusiasmen

i top. Og godt for det.

12

Da al fotografi er standset tid er

det dermed også standset bevægelse.

Selv de tilsyneladende ubevægelige

ting vil med tiden ændre form - ved

erosion eller anden form for ældning.

Denne form for (lomme)filosofi syntes

da også at præge visse løsninger

af opgaven, hvor den standsede bevægelse

i billedet skulle søges under

mikroskopisk eksamination.

De fleste billeder indeholdt dog

dyr, mennesker og ting i fuld aktivitet,

frosset i spaltelukkerens splitsekund.

Speedbåden med kaskadevandet

op om ørerne, karrusellens svimle

beboere, mågens flugt over grønsvæ-

Halldór Gudlaugssons tredjepladsbillede


en, tre ænder med hovedet strudseagtigt

stukket i havets busk, børn i hoppepudeland,

en piges hårtørreropblæste

hår, fodboldmanden og hans bold,

en mimer med flagrende slips på et

romersk torv, en svømmehalsscene

hvor udspringersken som en anden

vampyr synes at vejre blod hos en

uskyldigt forbipasserende mand, klip

fra en cirkusagtig scene samt en skizofren

hund, der bekæmper et tov.

I den mindre actionprægede afdeling

sås et sovende kærestepar, tre

aktører på en græsk strandbred

(flanøren, baderen og surferen på vej

ud), kvinden, der skrider ned ad en

Erling C. Hollmanns andenpladsbillede

endog meget lang italiensk præsentationstrappe,

den knuste fod, der signalerer

bevægelsesindskrænkning, en

bladguldbelæggers fotografisk standsede

arbejde.

En forulykket bil står stille, indtil

kranvognen giver den bevægelsesliv.

Et malet ikon for passér bevæger sig

heller ikke. Og endelig, en tilsyneladende

kameldriver(ske?) med tre kameler

på slæb viser sig at være skrotskulpturer

ved nærlæsning. Det var de

19 ud af 22 løsninger.

Og så var der de tre sidste, hvor

Halldòr ikke blot fik tredjepladsen,

men også hints om, at han kunne ven-

13


te sig besøg af børneværnet. Moderen

kastede en kaskade af vand fra spanden

hen over den stakkels søn, som

blev foreviget af faderen. Ak, at være

barn af fotonørder!

Erling kom på andenpladsen med

undersiden af en skater mod den dystre

himmel.

Og på førstepladsen, Flemming,

der havde udført kunststykket at

standse bevægelsen dobbelt: dels kærestens

splitspring på trampolin i

2007, dels den vajende rapsmark i

2008, og derved komponere vinderbilledet

af det akrobatiske spring over

rapsen! Et rigtigt flot billede. Til lykke!

Flemming Østergaard Pedersens

vinderbillede.

14

Tillad denne referent at komme

med et bare spagt sukkende

pip: De sidste mange temakonkurrencer

synes jeg har været

lidt ”slapt løst” af de fleste af

os. For konkrete. Der har ikke

været så meget luft under vingerne,

ikke så megen refleksion

over, hvordan man også kunne

tolke emnet. Tolke det på en

anderledes måde. Og hvis vi

andre ikke forstår det, så sig

dine tanker bag det. Det kedeligste

er éntydige billeder.

Ved bedømmelsen kan et billede i

temakonkurrencen max. få 10 point.


Temakonkurrencen efter 2. runde

Autor Runde 1 Runde 2 Resultat

Halldór Gudlaugsson 5,88 7,59 13,47

Niels Jørgen Valentin 6,88 5,45 12,33

Lars Møller 6,47 5,18 11,65

Steen Gauss 6,06 5,36 11,42

Jens Groth 5,53 5,77 11,30

Preben Hansen 6,00 5,27 11,27

Anna Maria Meloni Rønn 5,47 5,64 11,11

Stefan Faber 6,06 5,00 11,06

Bjarne Grubbe 5,53 5,14 10,67

Svend Aage Kenlev 5,29 4,95 10,24

Henrik Gils 5,00 4,55 9,55

Ebbe Rosendahl 7,94 7,94

Flemming Østergaard 7,77 7,77

Erling C. Hollmann 7,68 7,68

Søren Olsen 5,95 5,95

Ole Bøgelund 4,71 4,71

Gert Grønholdt 4,41 4,41

15


(B) = Aftenen egnet til at medbringe billeder,

som man vil høre andres mening om.

14.8. Fototur til Knudshoved

Efterårssæsonen startes med fototur

til Knudshoved. Der er gode muligheder

for at fotografere landskab og

natur, og der findes stadig rester af

det gamle færgeleje. Vi mødes kl. 19

ved P-pladsen på Fyrvej. Tag frakørsel

45 og kør mod Nyborg. Så snart

motorvejen er passeret drejes til venstre

ad Slipshavnsvej, som følger motorvejens

sydlige side. Når vejen deler

sig, holdes til venstre ad Fyrvej.

(Erling)

21.8. Aflevering 3. runde

Der afleveres billeder til klubkonkurrencens

3. runde. Dommer er fotograf

Kirstine Mengel fra Odense. Se mere

på www.kirstinemengel.dk. Der må

afleveres 2 billeder i farvepapir og

sort/hvid og 3 dias. Vi gennemgår de

indleverede billeder, inden de sendes

videre til Kirstine. (Halldór)

23.-24.8. Fælles Fynske fototur

Tur til Mols for alle fynske fotoklubber.

Yderligere information på

www.fynfoto.dk. Husk bindende tilmelding

før den 10. august til

Halldór.

28.8. Billeder fra ture og rally

Vi ser billeder fra forårets ture. Først

bedømmer vi løsningerne fra minifotorallyet

ved Hollufgård. Her afleveres

1 uopklæbet billede på maks.

15x20 cm for hvert af emnerne ”Der

var engang”, ”Vand giver liv”,

”Former”, ”På stien” og ”I aktion”.

Herefter ser vi billeder fra Tarup Davinde,

det gamle værftområde og

16

Program

Knudshoved. Her må medbringes op

til 10 billeder enten digitalt eller på

papir. (Poul Chr.)

4.9. Aflevering Fælles Fynske

Der afleveres billeder til Fælles Fynske.

Der må afleveres 8 papirbilleder

frit fordelt på monokrom og farve, 5

dias og 3 serier af 3-6 billeder. Billederne

mærkes kun med titel, resten af

registreringen, herunder tildeling af

billednumre, foretages ved afleveringen.

Navn og klub må også gerne

forefindes på bagsiden. Medbring

udfyldt entryform, gerne elektronisk,

og billedfiler af de indleverede billeder.

Alt sammen efter anvisning på

www.fynfoto.dk. OFA betaler deltagergebyret

☺ (Halldór)

Efter afleveringen er der billedkritik i

mindre grupper. Medbring 2-3 billeder

til formålet. (Poul Chr.)

11.9. Resultat 3. runde

Dommeren Kirstine Mengel giver

points og kommentarer til vores billeder.

Der er præmier for de bedste billeder.

(Halldór)

18.9. Temakonkurrence (B)

Det er tid for temakonkurrecens 3.

runde. Denne gang er temaet

”Prikken over i´et”. Der må maks.

afleveres 2 umonterede billeder,

hvoraf det bedste tæller med i den

samlede konkurrence. Bedømmelsen

foretages ved pointgivning blandt de

fremmødte.

Næste kvartal er temaet:

”Hverdagsting close-up”. (Erling)


3. kvartal 2008

25.9. Billeder fra Rom (B)

Roms arkitektur i ord og billeder ved

Thomas Rønn. (Erling)

2.10. Klargøring Landsmøde

Der arbejdes med den sidste klargøring

inden weekendens landsmøde.

En del praktiske opgaver skal udføres.

(Poul Chr.)

3.-5.10. SDF landsmøde

OFA afholder SDF landsmøde på

OTG, Munkebjergvej 130, 5230

Odense M. Der er brug for mange

hjælpere. (Poul Chr.)

9.10. Dyst med Østfyns Fotoklub

Vi mødes hos Østfyns Fotoklub,

Tårnvej 13, 5800 Nyborg kl. 19.30 til

en festlig dyst på billeder. Hver klub

deltager med 32 billeder, så medbring

hver 3-4 stk. sort/hvid eller farve,

monteret på let støttekarton. Billederne

vises op mod hinanden to og to.

En dommer, valgt af Østfyns Fotoklub,

vælger det bedste, som går videre

til næste runde. På den måde fortsættes,

indtil det vindende billede er

tilbage. (Poul Chr.)

16.10. Museet for Fotokunst

Vi ser udstillingen Marianne Grøndahl.

Fotografier 1980 – 2008 i samlet

flok. Vi mødes kl. 19 ved billetsalget.

Der er gratis entré hver torsdag

aften resten af året, så det benytter vi

os af. (Poul Chr.)

17


Klubmesterskabets anden runde

Af Brian Jagd Mauritzen

Forventningerne er altid spændte, når

en dommer kommer til klubben for at

fortælle om sit syn på billeder - og

især hvilke kommentarer, dette billedsyn

giver anledning til på vores

billeder. Torsdag den 5. juni var ingen

undtagelse.

Palle Bruselius fra Lejre Fotoklub

havde påtaget sig det svære job at

forsyne vores billeder med såvel point

som kommentarer - og det gjorde

18

han ganske godt. Palle er en erfaren

herre. Han har en alsidig baggrund

indenfor mediebranchen, og han er

kendt både som fotograf, forfatter,

journalist og grafisk designer.

Det sidste mødte vi ofte, når han

kommenterede vores billeder. Det

grafiske i et billede blev ofte fremhævet

som en positiv kvalitet.

Sådan har vi alle vore kæpheste. Billedsynet

varierer fra dommer til dommer,

og det samme er tilfældet hos


autorerne. Så den ene gang bliver

man skuffet, og en anden gang bliver

man positivt overrasket.

Det afgørende er, at man hver gang

får noget med hjem, når man har hørt

dommerens kommentarer - hvad enten

man er enig eller uenig. Det vigtige

er, at alle vurderinger er velunderbyggede,

og at dette fremgår af dommerens

kommentarer.

Palle forstod at udnytte pointskalen

som helhed, og han udnyttede vist

den øverste del af skalaen mere flittigt

end så mange andre dommere.

Om dette nu skyldes, at aftenens billeder

var præget af en særlig høj kvalitet,

skal jeg lade være usagt. Men

Til venstre Steen Gauss’ billede,

der fik en 3. plads i kategorien

farvepapir.

det var nok en medvirkende årsag til,

at der skete markante ændringer i placeringen

fra klubkonkurrencens første

runde.

Resultaterne i de

forskellige kategorier

Resultaterne og billederne fra de forskellige

kategorier fremgår af de følgende

sider.

Herunder ses to af vinderbillederne

fra kategorien farvepapir. Det tredje

billede er Stefan Fabers billede uden

titel. Dette billede fik ikke alene i 1.

plads i anden runde af klubkonkurrencen

- det blev også præmieret som

Bedste akt ved Den Nationale. Derfor

er det kommet på forsiden.

Herunder Nicolai Brix’ billede,

der fik en 2. plads i kategorien

farvepapir.

19


Kategorien farvepapir

- efter 2. runde

20

Om at kommentere billeder

Det fremgår af vores dommervejledning

(se bladet fra april-juni

2008), at en dommer skal kommentere

alle billeder. Det gjorde Palle

Bruselius flittigt, så det følgende er

ikke en kommentar til hans bedømmelse,

men mere nogle generelle

overvejelser, der netop lige blev

plads til her.

Efter min mening ville det være

ønskværdigt, at en dommer forklarer,

hvilke kvaliteter, der gør, at et

billede har fået en given placering.

Autor 1. runde 2. runde Total

Nicolai Brix 26 39 65

Stefan Faber 25 38 63

Steen Gauss 24 39 63

Johnny Bl. Iversen 29 25 54

Flemming Ø. Pedersen 23 31 54

Kåre Selvejer 28 25 53

Brian Jagd Mauritzen 27 26 53

Erling Hollmann 27 26 53

Lars Møller 23 30 53

N.J. Valentin 28 23 51

Poul Chr. Jensen 22 28 50

Marianne Møller 31 17 48

Carlo Pedersen 22 26 48

Jens Groth 15 31 46

Halldor Gudlaugsson 15 25 40

Svend Aage Kenlev 12 20 32

Henrik Gils 6 24 30

Preben H. Hansen 28 28

Anna Maria Meloni Rønn 23 23

Carsten K Poulsen 21 21

Ole H. Nielsen 18 18

Bjarne Grubbe 14 14

Ole Marseen 13 13

Thomas Lundsfryd 12 12

Desuden bør dommeren forklare, hvilke

forbedringer der skal til, før billedet

evt. ville kunne få en højere placering,

fx:

Ved en tydeliggørelse af billedets idé.

Ændret komposition, herunder beskæring

og optagelsesvinkel.

Bedre brug af designelementer, fx linjer,

former, teksturer, mønstre, farver.

Bedre fokusplacering, herunder evt.

isolering af hovedmotiv.

Bedre valg af rette øjeblik i relation til

lys, bevægelse eller historie.


Kategorien monokrom

- efter 2. runde

Autor 1. runde 2. runde Total

Nicolai Brix 29 35 64

Stefan Faber 27 35 62

Steen Gauss 29 32 61

Erling Hollmann 22 37 59

Brian Jagd Mauritzen 31 23 54

Johnny Bl. Iversen 25 29 54

Halldor Gudlaugsson 23 31 54

Carlo Pedersen 23 30 53

Svend Aage Kenlev 23 27 50

Søren Olsen 19 31 50

Poul Chr Jensen 24 25 49

Lars Møller 18 28 46

N.J. Valentin 12 31 43

Marianne Møller 12 25 37

Henrik Gils 5 22 27

Ole Marseen 24 24

Thomas Linow 19 19

Preben H. Hansen 13 13

Anna Maria Meloni Rønn 8 8

En sammenligning af stillingerne i kategorierne farvepapir og

monokrom er interessant. Det må formodes at være første gang i

klubbens historie, at de samme tre autorer i samme rækkefølge

placerer sig på henholdsvis 1., 2. og 3. pladsen i to kategorier.

Bedre billedbearbejdning i mørkekammer

eller elektronisk billedbehandler,

herunder kontrast, lys, graduering

og skarphed.

Bedre kopiering.

Dommerens vurdering er og kan kun

være subjektiv, men jo bedre dommeren

formulerer, hvad der - efter

hans/hendes subjektive mening - er

styrkerne og svaghederne ved et billede,

des mere får autoren ud af vurderingen

i bestræbelsen på at lave

billeder, der kommunikerer bedst

muligt med iagttageren.

På side 22-23 ses de tre vinderbilleder

fra kategorien monokrom i denne

rækkefølge:

Første plads: Erling Hollmanns

”Sande Børn”.

Anden plads: Halldór Gudlaugssons

”Hvile”

Tredje plads: Steen Gauss’ ”Råbjerg

Mile”. Det er et tværformatbillede,

som redaktøren - mod sin vilje, men

tvunget af omstændighederne - har

beskåret til højformat.

21


Første plads: Erling Hollmanns ”Sande Børn”

Anden plads: Halldór Gudlaugssons ”Hvile”

22


23

Tredje plads: Steen Gauss’ ”Råbjerg Mile” (Udsnit).


Dias

- efter

2. runde

24

Autor 1. runde 2. runde Total

Poul Chr. Jensen 29 31 60

Thomas Linow 28 32 60

Svend Aage Kenlev 28 27 55

Halldor Gudlaugsson 26 29 55

Helle K. Waagner 31 31

Øverst: Kenlevs

samkopi,

der fik en 1.

plads.

Til venstre:

Helle K.

Waagners billeder,

der fik

en 2. plads og

en flot debut.

Til højre:

Thomas Linows

3. pladsbillede.


Per Flesner

- velkommen i OFA

Jeg er 43 år. Oprindelig fynbo, født

og uddannet her, men har boet og

arbejdet i København siden 1993. Jeg

er læge og speciallæge i øjensygdomme.

Det er trods alt min primære beskæftigelse.

Kun lejlighedsvis og

ganske kort, drømmer jeg om at gøre

rejsefotografi til mere end en hobby.

Jeg er nybagt far, og der er af samme

grund taget mange fotos af vores syv

uger gamle datter og forårsblomster i

vores egen have. Rejserne er begrænset

til nærområdet.

Jeg kan ikke hævde, jeg har en særlig

stil eller et særligt favorittema. Dertil

er mit fotografiske fokus for diffust.

Der er intet bevidst politisk eller samfundskommenterende

i mine billeder,

blot fascination af de nye perspektiver

på velkendte emner, som forskelligt

lys kan give. Jeg har aldrig haft

25


ambitioner om at blive professionel

fotograf, og jeg har ingen hede drømme

om anerkendelse på udstilling.

Men OFA er en mulighed for at vise

nogle af mine billeder frem for

”kolleger”, som grundlæggende må

formodes at være interesserede i nogenlunde

de samme emner. Og ikke

mindst at se jeres billeder og blive

inspireret.

Mine favoritbilleder er af min egen

familie og næppe interessante for andre

end os. Men jeg syntes, at fx fototuren

til Davinde gav gode muligheder

for godt selskab og for billeder af

den slags, jeg kan lide at tage. Så jeg

vedlægger nogle af slagsen fra turen.

Tekst og fotos: Per Flesner

Vi siger tak til Web-Hotel Danmark

for hosting af OFA’s hjemmeside på

www.ofa.dk

26

Sponsorer

Støt dem - de støtter os

med præmier til vores konkurrencer.

Grøn gade i Rosengårdcenteret

FotoMagasinet findes også på

Vestergade 5 - 5000 Odense C

Rosengårdcenteret - Tarupcenteret

Vestergade, Odense City

Albanigade 17 - Odense - 66 12 97 07

Vestergade 69-71 - Odense - 66 12 50 70


Foto: Jesper Mauritzen

Redaktøren har ordet Kontakt os

Næste nummer af OFA-bladet udkommer

i oktober måned 2008. Stof til dette

nummer skal være redaktøren Brian

Jagd Mauritzen i hænde senest den 20.

september.

OFA-bladet er medlemmernes blad.

Hvis du har lyst til at skrive en artikel

- eller bare vil foreslå, at et eller andet

emne bliver taget op i bladet, så kontakt

mig på et klubmøde eller på telefon

62 62 55 77 - eller via e-mail:

blad@ofa.dk.

Formand:

Poul Christian Jensen

Enghavevej 30 • 5230 Odense M

Tlf. 66 14 66 35

E-mail: formand@ofa.dk

Kasserer:

Erling C. Hollmann

Heslevej 5 • 5610 Assens

Tlf. 28 11 95 11

E-mail: kasserer@ofa.dk

Sekretær:

Gert Grønholdt

Carlsen-Skiødtsvej 29 • 5220 Odense

Tlf. 66 15 50 03

E-mail: sekr@ofa.dk

Billedsekretær:

Halldór Gudlaugsson

Møllegyden 54 • Nymark • 5471 Søndersø

Tlf. 64 83 15 50

E-mail: billedsekr@ofa.dk

Bestyrelsesmedlem:

Thomas Müller Linow

Killerupgade 3a, 5220 Odense

Tlf. 74 48 71 12

E-mail: best@ofa.dk

Redaktør:

Brian Jagd Mauritzen

Døckerslundsvej 6 • 5000 Odense C

Tlf. 62 62 55 77

E-mail: blad@ofa.dk

Om Odense Fotografiske Amatørklubs blad

Bladet udkommer fire gange om året med et sidetal på 28 til 32 sider og i et

oplag, der varierer mellem 300 og 400 eksemplarer. Bladet uddeles naturligvis

til alle klubbens p.t. 56 medlemmer, og det sendes til et udvalg af fotoklubber

i Danmark.

Desuden afleveres et antal blade til de lokale biblioteker, fotoforretninger og

den lokale presse, så på den måde fungerer bladet også som et kontaktmedie

til offentligheden.

Tilsvarende giver vores hjemmeside på www.ofa.dk alle og enhver mulighed

for at orientere sig om, hvad vi laver i Odense Fotografiske Amatørklub.

27


28

Odense Fotografiske Amatørklub – www.ofa.dk

Stiftet januar 1900. Tilsluttet Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) og FIAP.

Klublokaler: Asser Rigs Vej 2, kld., Odense. Indgang i gavlen. Der er klub-

aften hver torsdag kl. 19.30 i henhold til programmet (se side 16-17).

Kontingent: 180 kr. pr. kvartal. Unge under 25 år betaler kun halvt kontingent:

90 kr. pr. kvartal. Kontingentet dækker også medlemskab af SDF og

abonnement på bladet ”Dansk Fotografi”.

Tryk: Discountprint.dk

More magazines by this user
Similar magazines