Download publikationen her - Region Sjælland

regionsjaelland.dk

Download publikationen her - Region Sjælland

& perspektiv

17 MILLIARDER,

GODT OG VEL

MAGASIN TIL BORGERE I REGION SJÆLLAND

Frederik Løchte Nielsen:

– Jeg har det s’gu godt …

Fejl? Dem lærer man da af

13 tavler,

15 seværdigheder

»Tag

bladet

med hjem«


Enighed, penge og ambitioner

Enighed gør som bekendt stærk, og da aftalen om Region Sjællands budget for 2013 er lavet af et

enigt Regionsråd, styrker det mulighederne for at opfylde ambitionerne om fortsat at forbedre og

udvikle regionens ydelser og tilbud til borgerne.

Ambitionen om, at borgerne nu og i fremtiden er sikret en høj kvalitet. Ambitionen om at være

borgernes førstevalg. Ambitionen om at kunne behandle så mange patienter som muligt i eget regi.

Alt sammen ud fra ønsket om at give nærhed til borgerne, ønsket om at løfte regionens medarbejdere

fagligt og viljen til at holde sig på en økonomisk ansvarlig vej.

I Køge er startsskuddet gået til opførelsen af regionens første universitetssygehus. En projektkonkurrence

skal hjælpe med at nde de bedste ideer til det kommende sygehus. På sigt, når vi tager

universitetssygehuset i brug i 2021, vil vi have skabt et unikt tilbud til patienter og pårørende

og naturligvis også de mange medarbejdere.

Fra januar 2013 træder den nye differentierede ventetidsgaranti i kraft. Vi følger de nye regler.

Dog vil vi bestræbe os på at give patienterne samme ventetid til regionens sygehuse som i dag –

også for de ikke-tidskritiske diagnoser.

I 2013 ønsker vi også at undersøge mulighederne for at udvikle et samarbejde med

private aktører. Konkret vil vi i 2013 indgå en aftale med privat part om udvidelser

af stråleterapien i Næstved. Vi ønsker også at indgå et strategisk

samarbejde med en privat partner for at sikre lægedækning i de tyndt

befolkede områder.

Sammenhæng bliver et nøgleord i 2013. Sammen med praksissektoren

og kommunerne i regionen har vi udviklet forløbsprogrammer

med det formål at sikre patienterne bedre forløb i

overgangen mellem udskrivelse fra sygehuset og hjemkomst.

Som folkevalgt i regionen glæder jeg mig til at se ambitionerne

bliver omsat til virkelighed, men jeg glæder mig faktisk

endnu mere som borger i regionen til at kunne høste

gevinsterne.

Steen Bach Nielsen, formand for Regionsrådet

2 & perspektiv

Liv & Perspektiv udgives af Region Sjælland og er

til borgerne i regionen

Ansvarshavende:

Kommunikationschef Hanne Ahrensbøll

Redaktør: Gert Ellegaard (DJ)

Gra sk design: Karin Skovrød

Forsidefoto: Gert Ellegaard

Tryk: Glumsø Bogtrykkeri

Nordisk miljømærkning: 541 445

Oplag: 50.000

ISSN-nr.: 1904-884X

Ekstra eksemplarer af bladet fås hos

Kommunikation, Region Sjælland,

Alléen 15, 4180 Sorø

tlf. 70 15 50 00,

e-mail: kommunikation@regionsjaelland.dk


Akuthjælpen lige ved hånden

side 6

Indhold

13 Regionen på tavlen

20 De »utilsigtede hændelser«

25 Lille væg på Facebook dér…

28 Øjebliksbilledet:

Det sidste æble

30 Hvor kommer pengene fra,

og hvordan bruges de?

42 Quiz:

Test din viden om

Region Sjælland

44 Byens bedste billeder

– Stevns Fotoklub

Sin egen herre. Stort

Løchte Nielsen-interview

side 13

Milliardbyggeri og

fl agermus

side 36

www.regionsjaelland.dk

& perspektiv

3


Kort nyt

Sygehusbyggerier

for 650 millioner

Som et led i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan

skal Slagelse Sygehus og Nykøbing F. Sygehus udvides

og moderniseres for i alt 650 millioner kroner.

De este af pengene skal bruges i Slagelse, hvor

140 nye sengepladser skal skabe plads til blandt

andet børn, fødsler og gynækologi. Det sker i et nyt

hus, der får direkte forbindelse til det eksisterende

sygehus, og som fremtidssikres ved at blive opført

med mulighed for at udvide med en eller to etager

senere.

Regionsrådet har sat 400 millioner kroner af til

Slagelse sygehus

byggeriet sammen med 25 andre millioner til

renovering og tilpasning af det eksisterende sygehus.

Tidsmæssigt er byggeriet sat til at gå i gang i årene

2015-2016.

I samme periode skal der moderniseres for 225

millioner kroner i Nykøbing Falster. Her kommer en

ekstra øj med et nyt intensivt afsnit med omkring

en halv snes senge plus en sengeafdeling til 24 senge.

Muligvis suppleret med en råhus-etage for at sikre

den fremtidige udvikling.

Samtidig bliver den eksisterende sengebygning

renoveret, først og fremmest med bad og toiletter i

forbindelse med sengestuerne.

4 & perspektiv

Nykøbing F. sygehus

Foto: Thierry Wieleman Foto: Thierry Wieleman

Vidste du, at …

... Den Videnskabsetiske Hæderspris 2012 gik

til en professor og forskningschef i Psykiatrien i

Region Sjælland?

Professoren og forskningschefen er Erik

Simonsen, som til daglig leder Psykiatrisk

Forskningsenhed i Region Sjælland. Han får

prisen for sin årelange indsats på det psykiatriske

område, der også har omfattet megen forskning.

Hædersprisen uddeles hvert andet år af Den

Videnskabsetiske Komite.

Sæt-proppeni-dagen

Som et led i den løbende kampagne mod dårlige

alkoholvaner har Sundhedsstyrelsen lanceret

en sæt-proppen-i-dag. Datoen er sat til den 11.

oktober, og på hjemmesiden www.saetproppeni.

dk tælles der ned dag for dag og gives gode råd om

alkohol.

Man kan også her downloade en

genstandstæller og hente masser af viden om

alkohol og dens virkning på menneskets legeme.

Vidste du for eksempel, at alkohol kan være en

medvirkende årsag til udvikling af omkring 60

forskellige sygdomme?


Foto: Christian Bitsch

Spadestik her...

Region Sjælland og Kalundborg Kommune

er gået sammen om at opføre et sundheds-

og akuthus i Kalundborg. Et hus, der bliver

skræddersyet til samarbejdet mellem

regionen og komunen om forebyggelse,

behandling, patientkurser og genoptræning.

Byggeriet opføres ved det tidligere

Kalundborg Sygehus, og prisen er små 50

mio. kr., som staten har bevilget.

Det helt naturlige spørgsmål om, hvorfor

man ikke bare bruger det gamle sygehus,

blev besvaret af Ole Marqweis, formand

for Sundhedsudvalget i Region Sjælland,

i forbindelse med første spadestik til

byggeriet: - Det gamle sygehus er alt for stort.

Der er 16.000 kvadratmeter, så det ville blive

lidt af et spøgelseshus.

Det nye hus bliver på i alt 2.364 kvadratmeter,

fordelt på to etager, men gravet ind i

terrænet. Forventet åbning er sat til januar

2014.

MENS

SANA IN

CORPORE

SANO

... og rejsegilde der

Byggeriet af den nye akutafdeling ved Slagelse

Sygehus skrider sikkert fremad, og rejsegildet

faldt planmæssigt på vej mod den forventede

ibrugtagning i november 2013.

Fire etager, 15.000 kvadratmeter i alt og en

samlet pris på 300 mio. kr., hvis man skal sætte

nogle tal på byggeriet, der kommer til at sikre

Slagelse Sygehus en position som et af fremtidens

store akutsygehuse.

Ambulancerne får mulighed for at a evere

patienterne helt inde i bygningen, og det bliver

muligt for lægehelikopteren at lande lige udenfor.

I forbindelse med akutafdelingen indrettes 50

sengepladser, og på andensalen bliver der 20

pladser i hjerteafsnittet samt 15 andre til det

intensive afsnit.

– Dermed bliver tre af de vigtigste afdelinger,

når det drejer sig om at redde liv, samlet under

samme tag, påpegede Michael Rex, næstformand

i Regionsrådet, i sin tale ved rejsegildet.

Foto: Gert Ellegaard

Vidste du, at …

… udtrykket en sund sjæl i et sundt legeme kan dateres

over 2000 år tilbage i tiden? Det var den romerske

digter Juvenal, som godt 100 år før vores tidsregning

skrev en række såkaldte satirer, og i den tiende af dem

forekommer ordene ”mens sana in corpore sano”, der

er latin for en sund sjæl i et sundt legeme. Juvenals

satirer var på vers og handlede om romerne og deres

svagheder.

& perspektiv

Kort nyt

5


6 & perspektiv

Den første app

Akut Hjælp Region Sjælland er navnet

på den første app til mobiltelefoner, som

Region Sjælland har lanceret. Når du som

borger har hentet app’en ned på din mobil,

har du bogstaveligt talt hjælpen lige ved

hånden, hvis du bliver akut syg eller får

større eller mindre skader.

App’en, der naturligvis er gratis, har

alle de nødvendige telefonnumre, som man

skal bruge i den slags situationer. Det er

numrene på for eksempel akuttelefonen,

lægevagten, tandpinevagten, apoteker og

psykiatriske skadestuer. Blandt andre features

er muligheden for at nde adresser

frem og benytte Google Maps til at navigere,

så du lettere og mere præcist kan nde vej,

hvis du for eksempel bliver bedt om at køre

til et sygehus for behandling.

Indtast dine data

En særlig funktion er »Egne noter«. Her

kan du indtaste alle data om dig selv.

National app på vej

Få Akut Hjælp Region Sjælland på din

mobil, så du hurtigt kan nde hjælp ved

akut sygdom eller skader

Flere andre af de i alt fem regioner i Danmark har også udviklet tilsvarende

app’er, og på sigt vil der også blive lavet en akut-app, som

dækker hele landet. Forarbejdet er skudt i gang, men det vides endnu

ikke, hvornår den nationale app vil være klar til brug.

Blodtype, medicin, eventuelle allergier,

kontaktoplysninger på din egen læge og

andre ting, der kan være relevante i denne

sammenhæng.

– App’en er udviklet af Region Sjælland

selv, og da det er den første af slagsen, har

vi naturligvis fået en lang række erfaringer

undervejs, som vi får gavn af, når vi i

fremtiden skal udvikle ere nye og spændende

tilbud til borgerne, fortæller kommunikationschef

i Region Sjælland, Hanne

Ahrensbøll.

Sig din mening

Som for alle andre app’s er der mulighed for

at lave en vurdering af app’en det sted, hvor

du henter den. Man kan både give app’en

stjerner og skrive sine kommentarer, men

derudover kan man via app’en trykke sig

frem til en mailadresse i Region Sjælland og

ad den vej a evere sin mening og sine kommentarer

direkte til regionen.


– Og vi vil meget gerne høre fra brugerne,

understreger kommunikationschefen og håber

at få mange inputs fra brugerne.

– Deres erfaringer og oplevelser med

app’en er guld værd for os. Både fordi de

kan give os mulighed for at forbedre akutapp’en,

og fordi de måske kan komme os til

gavn på længere sigt, når vi skal udvikle nye

tilbud i fremtiden.

For at sikre, at est muligt har

mulighed for at benytte den nye

akut-app, er den udviklet til alle

platforme, så den kan downloades

og bruges på både iPhones,

Android- og Windowstelefoner.

Hent app’en i App Store

(iPhones), Google Play (Android)

eller Market Place (Windows) –

eller brug QR-koden her på siden.

TEKST OG FOTO: GERT ELLEGAARD På alle platforme

& perspektiv

7


Kort nyt

Ministeren

på besøg

Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland, der

er den eneste af sin slags i Danmark og modtager

de sygeste og farligste psykiatriske patienter,

har haft usædvanligt besøg. Det var

af sundhedsminister Astrid Krag, som på sin

tur bag de sikrede mure k lejlighed til både

at møde medarbejdere og komme tæt på

nogle af patienterne.

Under besøget blev ministeren

også introduceret til Region Sjællands

psykiatriplan, der blandt andet indebærer,

at Sikringsafdelingen yttes til Slagelse, når

det nye psykiatribyggeri her står færdigt.

Læs mere om det byggeri på side 36-38.

8 & perspektiv

Foto: Thomas Brodersen

Afdelingssygeplejerske Pernille

Andersen (tv.) var blandt dem, der

viste ministeren rundt. I baggrunden

ses Per Okkels, departementchef

i Ministeriet for Sundhed og

Forebyggelse.

Sagt om sundhed

- Fremtidens læge vil ikke ordinere

medicin, men vil gøre sine patienter

interesseret i at pleje legemet, kost og

årsag til og forebyggelse af sygdom.

(Thomas Edison, op nder, 1847 - 1931)

Idé-linjen går

fra dig til os

Region Sjælland har åbnet en direkte linje

til borgere, der går rundt med gode ideer til,

hvordan kvaliteten i regionens ydelser kan

forbedres.

Det var ikke svært at give nyskabelsen et

navn, for det mest naturlige ville være Idélinjen,

og sådan blev navnet da også.

Du kan både maile din ide til ide-linjen@

regionsjaelland.dk, og du kan ringe ind på en

telefonsvarer på nummeret 70 25 02 12.

Du kan vælge at a evere dine ideer

anonymt, men der opfordres nu til at oplyse

navn og kontaktoplysninger, så du kan få

svar retur fra Region Sjælland og måske også

lejlighed til at oplyse mere om din(e) ide(er).

Ikke til klager

På www.regionsjaelland.dk kan du læse

mere om Idé-linjen og nde eksempler på de

gode ideer, som andre er kommet med. De

kan for eksempel opstå på baggrund af egne

oplevelser i sundhedsvæsenet, eller de kan

komme helt andre steder fra.

Vær opmærksom på, at Idé-linjen ikke er

beregnet til klager eller henvendelser om konkrete

behandlingsforløb. Hvis du vil klage eller

har brug for rådgivning, skal du i kontakte

Region Sjællands patientvejledning på telefon

70 15 50 01.

Foto: Gert Ellegaard

www.regionsjaelland.dk


Lyn-guide til

Region Sjælland

Navnet Region Sjælland er betegnelsen for to ting:

Virksomheden Region Sjælland og geogra en Region

Sjælland.

Virksomheden

Virksomheden Region Sjælland blev dannet i 2007 i

forbindelse med strukturreformen, som nedlagde de

gamle amter og opdelte landet i fem regioner i stedet.

Region Sjælland blev en af dem, baseret på de tidligere

Vestsjællands, Storstrøms og Roskilde amter.

Regionerne k nogenlunde de samme opgaver som

amterne, dog med en klart større vægtning af sundhedsområdet.

De to andre piller, som regionerne er bygget på,

består af opgaver på socialområdet plus den nyskabelse,

der k navnet regional udvikling.

Regionerne er politisk ledede af folkevalgte regionsråd

på 41 medlemmer. De vælges ved direkte

valg hvert fjerde år, som afvikles samtidig med

kommunalrådsvalgene.

Region Sjælland er i dag arbejdsplads for omkring

15.000 medarbejdere, hvoraf størsteparten er ansat på

de sygehuse, som regionen driver.

Geografi en

Geogra sk spreder Region Sjælland sig over det meste

af Sjælland plus alle øerne med Lolland, Falster og Møn

som de største. Det er et areal, som samlet er 7.273 kvadratkilometer

stort.

Geogra en omfatter 17

kommuner, hvoraf de

fem nordligste grænser

op til naboen

Region Hovedstaden:

Odsherred,

Holbæk, Lejre,

Roskilde og Greve

kommuner. De

øvrige 12 kommuner

er Kalundborg,

Slagelse, Sorø, Ringsted,

Køge, Solrød,

Næstved, Faxe, Stevns,

Vordingborg, Guldborgsund

og Lolland.

Vidste du, at …

… den gennemsnitlige årsindkomst i

Region Sjælland lå på 278.229 kr., da

Danmarks Statistik sidste gang lavede en

opgørelse i 2010? Til sammenligning lå

landsgennemsnittet på 283.292 kr., og kun i

Region Hovedstaden var den gennemsnitlige

årsindkomst højere med 309.296 kr.

Hvis man udelukkende kigger på de høje

ende af skalaen, ligger Region Sjælland til

gengæld knap så godt placeret. For eksempel

nder man kun i Region Nordjylland færre

(3.281), som tjener mellem en og to millioner

kroner om året, end i Region Sjælland, hvor

der er noteret 5.524 med en sådan indkomst.

Igen er der også her est i Region

Hovedstaden, hvor statistikkerne har opgjort

antallet til 20.155.

Sagt om sundhed

– Jeg har i mit liv haft mange

bekymringer, men det er kun de

færreste af dem, der er blevet til

noget.

(Mark Twain, forfatter og

humorist, 1835 - 1910)

& perspektiv

Kort nyt

9


15

seværdigheder

i Region

Sjælland ud på

motorvejene

Gra ker Ole Søndergaard:

– Farver og typogra lå fast

på forhånd.

TEKST OG FOTO: GERT ELLEGAARD

10 & perspektiv

Det danske sprog har fået et nyt ord, og

15 af de største seværdigheder i Region

Sjælland har fået en ny eksponering.

Ordet er turistoplysningstavle, og seværdighederne

bliver eksponeret på tavlerne,

der er sat op langs motorvejene.

Manden bag den gra ske udformning

af tavlerne, som er holdt i brune og hvide

farver, er gra keren Ole Søndergaard fra

Helsingør. Han har gennem mange år

udført forskellige former for gra sk arbejde

for Vejdirektoratet, og hans piktogrammer

har både vundet priser og er

blevet kopieret i udlandet.

Flere udfordringer

Arbejdet med at lave tavlerne har budt

på ere udfordringer for Søndergaard og

hans folk.

– Når det skal kunne læses fra en forbipasserende

bil på en motorvej, skal det

være forholdsvis enkelt, så vi lavede først

nogle få skilte, som vi k testet for at få

erfaringer omkring detaljegraden, fortæller

Ole Søndergaard.

– Processen har også krævet en tæt

dialog med stederne omkring udform-

Seværdigheder i

Region Sjælland

• Vikingeborgen Trelleborg

(v. Slagelse)

• Sorø Klosterkirke

• Sct. Bendts Kirke,

Ringsted

• Lejre (Ledreborg, Lejre

Museum, Sagnlandet)

• Roskilde Domkirke

• Vikingeskibsmuseet

(Roskilde)

• Stevns Klint

• Bon Bon Land

• Vordingborg Slotsruin

• Møns Klint

• Middelaldercentret

(Nykøbing F.)

• Knuthenborg Safaripark

• Nakskov Fjord

Du kan nde dem alle i

dette nummer af

Liv & Perspektiv.

ningen, fordi vi ved at lave alle skiltene

på én gang har haft mulighed for at ska-


Sådan blev de udvalgt

Udvælgelsen af de i alt 70 steder

i hele landet, der nu er kommet

på turistoplysningstavlerne,

er i første omgang foretaget

af Kulturstyrelsen, Skov- og

Naturstyrelsen og VisitDenmark.

Det skete ud fra tre kriterier:

Er seværdigheden med på

UNESCO’S verdensarvsliste, er

det en national seværdighed, eller

er det en decideret nationalpark?

Listen blev så forelagt et

udvalg, som udover de tre instanser

også talte Samvirkende

danske Turistforeninger, Horesta,

Kommunernes Landsforening,

Dansk Turistfremme,

Friluftsrådet, Vejdirektoratet

og det daværende Økonomi- og

Erhvervsministerium.

Afgørende for den endelig udvælgelse

blev en samlet vurdering

af, om seværdigheden har betydelig

almen interesse for både

danske og udenlandske turister.

Et parameter som besøgstal har

eksempelvis ikke været afgørende

for, om seværdigheden k sit

navn med på en af tavlerne.

be det samme formsprog, men samtidig i

videst mulige omfang har forsøgt at tage

hensyn til de individuelle ønsker rundt

om i landet.

Research på nettet

Gra kerne har også været ude at kigge

på ere af de steder, der endte med at

komme på listen, og samtidig er der

blevet researchet ittigt på nettet for

at nde de helt rigtige motiver som udgangspunkt

for den gra ske udformning.

– Til gengæld lå både farver og typogra

en fast på forhånd, oplyser Ole

Søndergaard.

– Den brune farve er en standard, vi i

forvejen har brugt og kender fra eksempelvis

Margueritruten, og i andre lande

som Tyskland og Frankrig bruger man

også den brune farve. Og typogra en gav

også lidt sig selv, for det er Dansk Vejtavleskrift,

som er Vejdirektoratets egen

skrifttype.

& perspektiv

11


Kort nyt

Unge vil huskes som

gode sex-partnere

Over 1.000 unge i alderen 18-25 har været med

i en undersøgelse af sex og holdninger, som

Sundhedsstyrelsen har gennemført.

Undersøgelsen viser blandt andet, at de unge vil

huskes for at være gode at have sex med, når de første

gang har været sammen med en ny partner. Derimod vil

de ikke huskes for at have smittet med en sexsygdom!

Det er dårlig stil, mener 98 procent af de unge.

Formålet med undersøgelsen var at sætte brugen af

kondom i fokus. Brug kondom, hvis du vil huskes for

noget godt, er det overordnede budskab. Men undersøgelsen

viser samtidig, at der er et stykke vej fra de gode

holdninger til den gode adfærd. For eksempel er det kun

halvdelen af de unge, som angiver at have brugt kondom,

da de sidste gang var sammen med en ny partner.

Forskningsmillion til Køge-professor

12 & perspektiv

Psst ...

Foto: Jan Djenner

Foto: colourbox

Professor, overlæge og ph.d. Peter

Bytzer, Køge Sygehus, har fået bevilget

knap en million kroner til forskning

i mave-tarm sygdomme. Pengene

kommer fra Det Frie Forskningsråd for

Sundhed og Sygdom, som havde over

400 ansøgninger at vælge imellem, da

forskningspengene skulle uddeles!

Peter Bytzer og forskerne ved

Medicinsk Afdeling på Køge Sygehus

har som de første i verden kunnet

BonBon-Land

Mågeklatter og hundeprutter. Så er alle

børnefamilierne og formentlig de este andre

med på, at vi taler seriøse slikposer. Fra BonBon.

Slikket hittede i en grad, så idemanden og

bolsjemageren Michael Spangsberg k masser af

henvendelser fra skoler og børnehaver, som ville

besøge slikfabrikken i Holme-Olstrup.

Strenge krav til hygiejnen forhindrede

imidlertid, at fabrikken kunne modtage

besøgende, men Spangsberg åbnede i stedet et

lille BonBon-Land med et bolsjeværksted, en

biograf, en butik og re andebåde i en sø!

Det var i 1992, og siden er er BonBon-Land

bare vokset og vokset, så den i dag har over 60

forlystelser og en stensikker placering på top

10-listen over landets mest besøgte attraktioner.

Forlystelsesparken ejes nu af en spansk

koncern, og Toms har overtaget produktionen af

BonBon-slikket.

påvise, at patienter kan blive afhængige

af mavesårsmedicin, fordi medicinen

i sig selv kan give de symptomer

(halsbrand og ondt i maven), som

medicinen skulle behandle.

Bevillingen skal bruges til

undersøgelser af patienter, der

begynder på mavesårsmedicin på grund

af mavesmerter. Undersøgelserne

udføres i samarbejde med ph.d.studerende

Anders Lødrup.


TEKST: GERT ELLEGAARD FOTO: POLFOTO/ AP & GERT ELLEGAARD

Frederiks

fornemmelse

for frihed

Frederik Løchte Nielsen er som katten helt sin egen,

men har dog kun ét liv, livet som tennisspiller. Et

liv med oplevelser, udvikling, lærdom og socialt

fællesskab på tværs af racer, religioner og geogra er.

Og, vigtigst af alt, et liv i total frihed

Læs interviewet på de næste sider ...

>>>

& perspektiv

13


14 & perspektiv

Frederiks

fornemmelse

for frihed

Når vi engang i fremtiden kigger tilbage på

sportsåret 2012, vil vi måske kunne huske,

at Danmark var med i EM-slutrunden i

fodbold og vistnok vandt en enkelt kamp.

Vi vil formentlig kunne huske, at der var

olympiske lege i London, og at Danmark

vandt op til ere medaljer her. Mens vi diskuterer,

hvor mange guldmedaljer vi k, og

hvad guldvinderne på vandet og cykelbanen

egentlig hed, er vi til gengæld næppe i tvivl

om, at 2012 blev året, hvor en dansker for

første gang vandt en senior nale på Centre

Court i verdens største tennisturnering,

Wimbledon.

Og at danskeren hed Frederik Løchte

Nielsen – ikke Caroline Wozniacki.

Den samme Frederik

Men hvem er han så, ham der Løchte, som

indtil den historiske nalesejr den 7. juli

Vidunderet i Wimbledon

Som en dramaturg skrev på sin Facebookpro

l bagefter, er der ikke i nyere dansk

dramatik skrevet en bedre fortælling, end

den, Frederik Løchte Nielsen var hovedperson

i under Wimbledon 2012. Det var historien

om den grimme ælling, der kun kom

med i turneringen på et wildcard, det var en

åndeløs thriller indtil sidste bold i nalen,

og det var som et frydefuldt sentimentalt

teaterstykke at se Kurt Nielsens barnebarn

løfte sejrspokalen på den bane, som farfar

Kurt to gange måtte forlade som taber af en

nale.

Cifrene i Frederik og englænderen Jonathan

Marrays seks kampe gennem turneringen

fortæller deres eget sprog og udgør i sig

selv en del af forklaringen på, at så mange

danskere fulgte med på tv-skærmene hele

vejen:

1. runde: Nielsen/Marray – Granollers/

Lopes (Spanien) : 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 7-5

2. runde: Nielsen/Marray – Karlovic (Kro-

2012 groft sagt kun var kendt af sin familie,

sine venner og tennisnørder? Svaret er vel

nærmest noget i retning af: Den samme!

Frederik har ikke lavet om på noget i sit

liv, fordi han overnight opnåede verdensberømmelse

– også uden for Danmarks grænser

– eller fordi der pludselig gled cirka 1,2

millioner kroner ind på gevinstkontoen.

Han er stadig en glad dreng fra Lyngby, som

elsker sin sport og nyder hvert sekund som

aktør på og uden for tennisbanerne overalt

i verden.

– Friheden i mit liv er vanvittig stor, og

det appellerer til mig. Hvis jeg har lyst til at

træffe den eller den beslutning, kan jeg bare

gøre det, uanset hvad andre måtte mene.

Tennis er unik i sammenligning med andre

sportsgrene. Man kan bare møde op til

turneringerne, betale selv og så spille med,

og man har ikke det udtagelsessystem, der

ndes andre steder, siger Frederik Løchte

Nielsen, der tilbringer det meste af året

uden for Danmark og rejser fra turnering til

turnering.

Mødet med verden

– Jeg føler, at jeg har lært utrolig meget

om verden ved den måde at leve på, og jeg

atien)/Moser (Tyskland): 6-3, 6-3, 6-2

3. runde: Nielsen/Marray – Qureshi (Pakistan)/Rojer

(Holland): 7-6, 7-6, 6-7, 5-7,

7-5

Kvart nale: Nielsen/Marrray – Cerretani

(USA)/Roger-Vasselin (Frankrig): 7-6, 7-6,

6-7, 2-6, 6-2

Semi nale: Nielsen/Marray – Bryan/Bryan

(USA): 6-4, 7-6, 6-7, 7-6

Finale: Nielsen/Marray – Lindstedt (Sverige)/Tecau

(Rumænien): 4-6, 6-4, 7-6, 6-7,

6-3


aserer en stor del af min livs loso på de

erfaringer, jeg har gjort gennem tennissporten.

Når man rejser rundt på den måde,

møder man alle mulige slags mennesker

og repræsentanter for alle racer, religioner,

verdensdele og aldre. Og det fascinerer mig.

– Der er teenagere, som er på vej frem, der

er etablerede spillere i 20’erne, og der er veteraner

over de 30. Længere oppe på aldersskalaen

er der trænere, coaches, of cials og

så videre. Der er sociale mennesker imellem,

og der er dybt asociale. Der er topprofessionelle,

og der er mere afslappede typer.

Der er egoister, og der er folk med en helt

anden indstilling.

Kan ikke få nok

Frederik er klar til at møde dem alle, uanset

type, og han er en af de spillere på tennistouren,

som lader handling følge ord og

plejer omgang med så mange som muligt.

– Vi mødes hele tiden ved turneringerne.

I omklædningsrummene, på tennisanlæggene

og på hotellerne. Vi træner med hinanden,

og vi spiser sammen. Det er et socialt

samvær, som jeg nyder så meget, at jeg vil

have mest muligt af det. Sådan har jeg det,

og det er med til, at jeg stadig kan lave det

Farfar Kurt

Når man har sagt Frederik Løchte Nielsen,

er man også nødt til at sige Kurt Nielsen.

Frederik kan ikke løbe fra, at han er barnebarn

af Danmarks bedste mandlige tennisspiller

gennem tiderne, som for et halvt

århundrede år siden hele to gange nåede

single nalen i Wimbledon, men desværre

tabte dem begge.

her som 29-årig. Jeg har det s’gu godt, og så

ved jeg udmærket, at der er andre spillere,

som bare har fået nok og ikke gider bruge

deres tid på den måde.

– Tennis er en verdenssport, og det er en

fed bonus for mig at få lov at opleve mennesker

fra Nordamerika, Sydamerika, Afrika,

Europa, Asien eller Australien og at mødes

med muslimer, hinduer, katolikker, buddhister.

Der er hele molevitten på touren, og

det er vildt interessant for mig.

Vildt bagefter

I en halv snes år har 29-årige Frederik

Løchte Nielsen prøvet sig selv af som professionel

tennisspiller, og det er foregået

om ikke i det skjulte, så dog i forholdsvis

ubemærkethed. Lige indtil den sommerdag

i London, da Løchte og hans britiske

makker Jonathan Marray vandt den sidste

bold i herredouble nalen og eksploderede i

omfavnelser og store smil.

– Undervejs i turneringen nød jeg – og

Johnny (Marray, red.) – de oplevelser, vi

k på banerne, men jeg skal da love for, at

det var helt vildt med reaktionerne bagefter.

Bom-bom-bom, kørte det bare derudaf de

næste re uger i træk, og jeg havde slet ikke >>>

– Jeg forstår godt, at folk spørger til min

farfar, men det er slet ikke noget, jeg kan relatere

til. Jeg har aldrig haft med tennisspilleren

Kurt Nielsen at gøre, tennisspilleren

har ikke været en del af mit liv. Til gengæld

har min farfar Kurt Nielsen haft en kæmperolle

i mit liv.

– At han så tilfældigvis også havde en

tennisbaggrund, gjorde, at jeg k tennisoplevelser,

jeg ellers aldrig ville have fået. Som

lille var jeg til alle mulige tennisturneringer

og k et indblik også bag sporten, som han

nok var den eneste i Danmark, der kunne

give.

– På den måde er det meget muligt, at

min glæde ved tennis er blevet stimuleret,

men ellers er der så store forskelle på hans

tid og min, at man ikke kan eller skal sammenligne.

Og det har heldigvis aldrig ligget

som et åg på mine skuldre, at jeg skulle gå i

hans fodspor.

& perspektiv

15


16

& perspektiv

tid til at re ektere nærmere over, hvad der

egentlig var sket.

– Modtagelsen i Kastrup Lufthavn var

helt overvældende, og det samme var tvarrangementet

i Kongens Have, hvor en

hel masse mennesker, jeg overhovedet ikke

kender, var mødt frem. Det kom i den grad

bag på mig, at så mange herhjemme havde

fulgt med i kampene, det var stort at opleve.

Hilsen fra Dalglish

Blandt de mange reaktioner, lykønskninger

og begivenheder i kølvandet på sejren har

især én gjort indtryk.

– Kenny Dalglish! Han sendte en tweet

til mig og Johnny for at ønske tillykke med

titlen. Vi er begge store fans af fodboldklubben

Liverpool, Kenny Dalglish er nok det

største ikon for mig i den klub, og så sender

netop han en personlig besked til os. Det

var s’gu spøjst.

– Der blev også lavet interviews med os

til både den danske og den engelske Liverpool-fanklub,

og der kom pludselig interviews

med os i et program til en af klubbens

kampe og i et Liverpool-magasin. Det lå så

i posten i går, da jeg kom hjem fra udlandet,

og det var da noget specielt at slå op på

Frederik og Marray forærede

modstanderne et point

På et meget vigtigt tidspunkt i Wimbledon-

nalen mod svenskeren Robert Lindstedt og

rumæneren Horia Tecau trådte Frederik og

makkeren Jonathan (»Johnny«) Marray i

karakter og indskrev sig fornemt på sportshistoriens

liste over uforglemmelige øjeblikke

med fair play.

Nielsen/Marray er foran 4-0 i den afgørende

tiebreak i 3. sæt og vinder – tilsyneladende

– næste point også og får

dermed en nærmeste uovervindelig føring

på 5-0. Men nej, Marray henvender sig

straks til dommeren og fortæller, at han er

kommet til at berøre nettet med sin ketcher,

og at pointet derfor i stedet skal gå til

modstanderne.

Dommeren, som ikke selv havde set berøringen,

ændrer kendelsen. Stillingen er

nu 4-1, og faktisk er det med det yderste af

neglene, at den dansk-engelske konstella-

– Jeg kan stå inde for det, jeg

selv siger, og hvis det bliver

præsenteret »mærkeligt«

bagefter, er det

journalisternes

sag og ikke min.

den artikel, som optrådte side om side med

diverse spillerinterviews og en DVD med et

klip fra klubbens store kampe gennem et

helt årti!

Bevarer anonymiteten

I dag er Frederik Løchte Nielsens hverdag

begyndt at ligne sig selv igen. Wimbledon

er kommet lidt på afstand, og interessen

har lagt sig, for han – med egne ord – er

begyndt at spille på det niveau, han normalt

har gjort.

tion får hevet sættet i land alligevel med tiebreak-cifrene

7.5.

Står ved idealerne

- Det var det helt rigtige, at Johnny med

det samme sagde til i situationen. Jeg var

selv på vej op til ham, for jeg kunne se, at

nettet stod og blafrede, men han sagde det

jo selv nærmest inden for et sekund efter, at

bolden var spillet.

– Episoden har fået en del opmærksomhed

bagefter, og det ærgrer mig i grunden,

at det har været tilfældet, for i mine øjne er

tennis en gentlemansport. På min farfars tid

havde det helt sikkert ikke vakt samme opmærksomhed,

for sådan gjorde man simpelt

hen dengang, og det er altså også vores idealer

i dag, at vi ikke vil have noget som helst

siddende på os, der kan minde om snyd.

Aftalt på forhånd

Allerede før kampen havde parret en aftale

om situationer som denne.


– Der har ikke rigtigt været nogle resultater

at skrive hjem om, og så er man altså ikke

én, der er fast fremme i medierne, konstaterer

Frederik nøgternt og virker ikke spor

ked af, at tingene er blevet »normaliseret«

igen.

– Jeg har i hvert fald ikke mistet ret meget

af den anonymitet, jeg havde før. Det

var kun lige efter Wimbledon, at nogen kiggede

eller hviskede lidt, når de så mig, og at

jeg oplevede at blive kontaktet af helt fremmede,

når jeg for eksempel stod i køen i

supermarkedet.

– Samtidig har jeg nu fået mulighed for at

slappe lidt af i forhold til ræset efter Wimbledon.

Til at re ektere med mig selv over

oplevelserne og nyde dem på en anden

måde, end da jeg stod midt i det hele.

Kulørte pressehistorier

En del af hurlumhejet efter sensationssejren

var mødet med pressen i alle dens afskygninger.

Den normalt forholdsvis snævre

kreds af tennisinteresserede sportsjournalister

blev udvidet til den yderste grænse,

og pludselig kunne Frederik se sig selv på

forsiden af alle mulige kulørte blade med

lige så kulørte historier. Fra en forside om,

at nu ville han købe sig en ny skjorte, til

spisesedler om Frederiks hemmelige sorg,

tabet af hans mor.

– Skjortehistorien kom, da jeg blev spurgt

om, hvad jeg ville bruge sejrschecken til.

Det vidste jeg ikke rigtigt, svarede jeg, men

der blev så spurgt igen og sagt, at et eller

andet må du da købe? Tjah, det kan da godt

være, jeg køber en ny skjorte, svarede jeg så,

og det var åbenbart vældig interessant.

– Omkring min mor var det sådan, at en

journalist havde bemærket, at min mor ikke

var med på sidelinjen under Wimbledon,

mens min far og farmor var det. Jamen, hun

er jo død, så det giver sig selv, fortalte jeg,

og det blev så til en stor historie om min

hemmelige sorg!

Generer ikke

Frederik Løchte undrer sig lidt over oplevelserne

og ærgrer sig på vegne af læserne,

men personligt er han ikke generet af, at

han ser, hvordan hans svar kan blive vinklet

i spalterne, så sammenhængen ikke matcher

med virkeligheden.

– Jeg kan stå inde for det, jeg selv siger,

og hvis det bliver præsenteret »mærkeligt«

bagefter, er det journalisternes sag og ikke >>>

– Pudsigt nok skete noget lignende i nalen

i den turnering, vi spillede inden Wimbledon.

Det var også på et vigtigt tidspunkt i en

tiebreak, og her strejfede et af modstandernes

slag min T-shirt, inden bolden røg ud.

Spilleren kiggede på mig og spurgte, om den

havde rørt mig, og jeg svarede ja! Vi tabte

pointet og siden også kampen.

– Bagefter sagde Johnny til mig, at det

var fedt, at jeg havde erkendt det. Og her

blev vi enige om, at vi bare ikke vil have noget

siddende på os som for eksempel det

par, der i en US Open- nale returnerede

bolden med læggen og alligevel påstod, det

var med ketsjeren.

– I øvrigt ved jeg med mig selv, at hvis

vi havde taget det point alligevel, ville det

have ligget inde i mig i resten af matchen

og dermed forhindret mig at spille op til

maksimale!

& perspektiv

17


18 & perspektiv

min. Jeg kan altid forklare den rette sammenhæng

til dem, der står mig nær, og så

er den skid slået! Der har været interessante

oplevelser imellem, som har fået mig

til at læse aviser på en lidt anden måde i

dag, men jeg har ikke af den grund lagt en

form for lter mellem mig og pressen.

– Jeg svarer på de spørgsmål, jeg får, og

jeg er helt afklaret med, at det så er op til

journalisterne at lave deres artikler bagefter.

Der er måske nok nogle journalister,

som jeg ikke hopper og danser for at

komme til at snakke med, men hvis de er

til stede, svarer jeg naturligvis også på de

spørgsmål, de nu stiller.

Det mener du ikke..?

Når en 29-årig ungkarl pludselig erobrer

hele mediebilledet, vinder en hulens

masse penge på rekordtid og møder verdenspressen

med et smil, der kan smelte

selv den mest kølige svigermor, er spørgsmålet

om hans singlestatus nærmest

uundgåeligt.

– Det mener du ikke..?

Smilet bliver lidt skævt og stemmen en

anelse træt, da Liv & Perspektiv spørger,

om Frederik stadig er single?

Den mentale coach:

– Jeg udfordrer ham bare …

Frederik Løchte Nielsen er sit eget enkeltmands

rma med speciale i tennis, men med

et fast team omkring sig. På holdet er mentalcoachen

Christian Engell, der gennem

sit rma Vindermentalitet.dk arbejder med

elitesportsfolk.

– Frederik er selv herre over mange forhold,

for eksempel valg af turneringer og

træningsmængde. Helt anderledes er det

for fodboldspillere, der er ansat i en organisation,

som sætter grænserne. Friheden er

større i tennis, men til gengæld er der så andre

krav om, at man skal kunne rigtig meget

selv, fortæller Christian Engell.

Mange dagsordener

Også Christian Engell ser Løchte Nielsen

som en form for virksomhed, som Frederik

selv skal lede og få til at fungere.

– Jamen, der er ikke sket noget på den

front, og det er ikke et bevidst valg fra min

side. Jeg træffer i det hele taget ikke mange

store og bevidste valg omkring mit liv. Det

er klart, at i nogle sammenhænge er det

nødvendigt, men lige med den her ting er

det ikke noget, jeg selv vælger.

Ikke afvisende

– Hvis noget i den sammenhæng er bevidst,

er det, at jeg ikke er specielt opsøgende i

forhold til at ændre tingene. Jeg gør ikke en

særlig indsats for at møde en potentiel kæreste,

for jeg har det nt, som tingene er nu.

– Ude på touren prøver jeg ikke desperat

at nde en kæreste i for eksempel Taiwan,

hvis jeg er der, for jeg ved, at det vil være

vanskeligt at etablere et forhold, når jeg er

så meget på farten. Og jeg er ikke særlig tit i

Danmark, så heller ikke her møder jeg særligt

mange nye mennesker.

– Jeg går derfor ikke og planlægger noget

i den retning, men på den anden side er

jeg da slet ikke afvisende over for tanken.

Hvis jeg en dag nder én, jeg bliver glad for,

hvorfor skulle jeg så ikke tillade mig selv at

have den oplevelse? Og hvis jeg nder sådan

én, vil jeg nok også være villig til at tage


de valg, der skal til, for at få forholdet til at

fungere.

Suveræn back-up

Frederik har levet som professionel tennisspiller,

siden han blev 18, og hans beslutning

om at satse på det liv, blev ikke hilst

med begejstring i familien fra starten.

– Kulturen i Danmark er sådan, at man

helst skal have en »rigtig uddannelse«. Sådan

så min far også på det i sin tid, men ret

– Det gælder spillet, det fysiske og ting uden

for banen som rejser og kost. Der er mange

dagsordener hele tiden. Jeg prøver at udfordre

Frederik på ere af områderne, også i

forhold til de mennesker, han omgås, og de

beslutninger, han træffer.

– Og det er interessant at arbejde sammen

med ham, fordi han står for noget, som

andre kan blive inspireret af. Han har en

ydmyg og social tilgang til tingene, og så har

han en grundlæggende kærlighed til spillet

og sporten, som hjælper ham godt igennem

ude i verden i de mange timer, hvor

han ikke lige er i kamp eller træner. Netop

den tid, der skal »slås ihjel«, kan være et

problem for mange andre og få dem til at

give op.

Plads til det skæve

Særligt én egenskab hos den danske

Wimbledon-mester får rosende ord med på

vejen fra mentaltræneren:

– Yes, den er hjemme! I sekundet efter den

historiske sejr lod Frederik følelserne få frit

spil og kastede sig om halsen på Marray.

hurtigt indså han, at det var det her, jeg ville,

og det var det her, der gjorde mig glad.

Siden har han og alle andre bakket mig helt

suverænt op og hjulpet mig, når det har været

nødvendigt.

– Hvad skal der ske, når karrieren en

dag er slut?

– Min logik ligger ikke til at tage stilling

til, hvad jeg tror, der sker om måske re år.

Lige nu er jeg på en vej, hvor jeg er begyndt

at indse, at jeg er i sporten, fordi det er kanonfedt

og giver mig stor glæde, og på den

måde kan jeg sagtens se mig selv blive i tennis,

for eksempel som træner.

– På den anden side kan der nå at ske en

hel masse ting, som at spillet ændres til kun

at bestå af tiebreaks, fordi det er mere interessant

på tv, og så gider jeg ikke. Eller at

jeg møder én fra Sydafrika, som jeg bliver

så glad for, at jeg ytter derned og opretter

min egen løvepark.

– Sådan noget ved man jo aldrig helt …

– Han har ikke en to-sidet optræden. Der er

tæt overensstemmelse mellem det, man ser

hos ham på banen, og det man får, når man

så møder ham.

At Frederik ikke tager sig selv særlig

højtideligt, fremgik af det billede, han en

periode brugte som pro lbillede på Twitter.

Det var snuppet i et øjeblik i spillernes lounge

ved US Open, hvor Frederik tog en lur!

Det er lige i øjet, tænkte Frederik, og lagde

billedet op på Twitter.

– Det er en af mange forskelle på Frederik

og andre sportsfolk. På samme måde,

som han lader det positive, interessante

og de spændrende oplevelser styre grundfortællingen

og –indstillingen til sin idræt,

i stedet for elendige hotelværelser, dårlig

mad og usympatiske aktører i miljøet, så

giver han også plads til de lidt skæve ting,

som andre normalt gør alt for at fjerne i den

fremstilling, de giver af sig selv på Twitter,

Facebook og andre sociale medier.

& perspektiv

19


Hvad er en

utilsigtet

hændelse?

En utilsigtet hændelse

kan for eksempel være

hvis en patient

• får en for stor dosis

medicin, fordi der er

sket en regnefejl

• falder og brækker armen,

fordi der er vådt

på gulvet på sygehuset

• får forsinket behandling,

fordi blodprøver

er blevet væk

• ikke bliver indkaldt til

en undersøgelse

• får udleveret forkert

medicin på apoteket

• får liggesår, uden der

har været gjort en

forbyggende indsats

TEKST: ULLA GRUNDTVIG BRASK OG

KRISTINA HOLMELUND RIGET NIELSEN

FOTO: JAN DJENNER, THIERRY WIELEMAN

OG GERT ELLEGAARD

20 & perspektiv

Fejlene kan

man lære

noget af

For langt, langt de este borgere er mødet

med sygehusvæsenet i Region Sjælland en

positiv oplevelse. Men selv om de ansatte

er fagligt dygtige, er der patienter, der oplever,

at mødet kunne være gået bedre. Det er

de patienter, der kommer ud for de såkaldt

»utilsigtede hændelser«


Dialogen med

patienten betyder alt

På anæstesi/operationsafdelingen

på Holbæk

Sygehus har overlæge Tina

Milde Andersen som sagsbehandler

været med til at

tackle en patientindberettet

utilsigtet hændelse. Det blev

en positiv oplevelse for både

patient og personale.

Tina Milde

Andersen er

overlæge på

Holbæk Sygehus

Som patient er du indlagt på et sygehus for

at blive rask eller for at få det bedre. Ikke

for at få en skade eller en skavank mere.

Det er målet for alle. Patienter, pårørende

og sundhedspersonale. Alligevel kan der

ske fejl af den slags, der i fagsproget kaldes

utilsigtede hændelser.

Fejlene kan ske ere steder i sundhedsvæsenet:

Hvis du er indlagt på sygehuset,

har en tid hos din praktiserende læge, bor

på et plejehjem eller henter medicin på

apoteket. Eller i helt andre situationer.

– En utilsigtet hændelse berører både

patienten, de pårørende og sundhedspersonalet.

Ingen ansatte ønsker at bringe

en patient i en uheldig situation, siger patientvejleder

Lotte Lindstrøm, som rådgiver

regionens patienter.

Indberet hændelserne

Hvis du som patient eller pårørende

kommer ud for en utilsigtet hændelse,

er det vigtigt, at du indberetter den til

Det er aldrig sjovt, når tingene ikke lige

går efter planen. Heller ikke for overlæge

Tina Milde Andersen på Holbæk Sygehus.

Men når der sker en utilsigtet hændelse,

kan man lige så godt blive klogere

af den.

– Som sagsbehandler på afdelingen

får jeg den slags indberetninger. I det

konkrete tilfælde ringede jeg patienten

op for at nde ud af mere præcist,

hvad der var sket, fortæller Tina Milde

Andersen. På hendes afdeling har man

besluttet altid at invitere patienten eller

den pårørende til en samtale om sagen.

– Vi synes, den direkte dialog er vigtig,

og vi vil gerne vise, at vi tager sådan

noget meget alvorligt, siger hun.

Ikke bange for at undskylde

Patienten, som havde indberettet en fejl,

var dog nt tilfreds med en telefonop-

Patientombuddet, som på nationalt plan

registrerer alle hændelserne. Det giver

Region Sjælland mulighed for at drage

læring af dem. Læring, der betyder færre

fejl og bedre service for dig og andre

brugere af sundhedsvæsenet.

– Også derfor er det vigtigt at give

personalet besked, hvis man har en

dårlig oplevelse, understreger Lotte

Lindstrøm.

Inspireret af fl ybranchen

Ideen med at lave den landsdækkende

registrering af de utilsigtede hændelser

er i øvrigt inspireret af ybranchen! Her

har man som passager mulighed for at

fortælle om det, hvis man oplever nogle

situationer, som har bragt – eller potentielt

har kunnet bringe – én selv eller

andre passagerer i fare.

I ybranchen er sikkerhed et af

nøgleordene, og selv om luftfart og

sundhedsvæsen er to vidt forskellige ver-

Patientvejledningen

tlf. 70 15 50 01

ringning, hvor overlægen beklagede de

ting i hændelsesforløbet, som ikke var i

orden. Klar besked i en anerkendende

samtale med patienten er opskriften,

mener Tina Milde Andersen.

– Hvis vi har lavet en fejl, skal vi ikke

være bange for at sige undskyld for det,

mener overlægen.

– At vi handler på de sager, er med

til at sikre, at fejlene ikke sker igen. Og

i forhold til patienten er det vigtigt for

hans/hendes tillid til sygehusvæsnet, at

vi får klarhed over hændelsen, siger Tina

Milde Andersen.

Patientvejledningen…

… rådgiver patienter og

pårørende, som har haft en

uhensigtsmæssig oplevelse

med sundhedsvæsenet og

gerne vil vide mere om deres

muligheder. Udover at indberette

utilsigtede hændelser, kan

du som patient også vælge

at klage til Patientombuddet

og søge om erstatning fra

Patientforsikringen.

Hvis du er i tvivl om, hvad du

skal gøre i lige netop din situation,

kan du få uvildig vejledning

hos Patientvejledningen på telefon

70 15 50 01 e-mail patientkontoret@regionsjaelland.dk.

Læs mere på www.regionsjaelland.dk/patientvejledningen,

www.patientforsikringen.dk og

www.dpsd.dk

dener, er der ere fællesnævnere, når de

ydre lag skrælles af. En af dem er viljen

til at ville lære af sine fejl.

& perspektiv

21


Når fejl bliver til bedre service

Patientombuddet

er det sted, hvor

indberetningerne om de

utilsigtede hændelser

ender. Og det sted,

hvor rapporterne fra

sygehuspersonalet, de

praktiserende læger og

patienterne udnyttes

til at skabe bedre

behandlingsforløb og mere

effektive instrukser til

sundhedspersonalet.

Samarbejdet mellem patient

og sygehus kan blive bedre.

Fortæl os, hvis du oplever

en utilsigtet hændelse i din

kontakt med sundhedsvæsenet,

opfordrer Helle Strange

Tobiasen, der som risk manager

har til opgave at støtte

og koordinere patientsikkerhedsarbejdet

i Region

Sjælland.

22 & perspektiv

En sygeplejerske eller en læge har lavet

en fejl. »Erkend fejlen og ret den til

næste gang« lyder som en enkel løsning,

men er det langt fra altid.

Kim Lyngby Mikkelsen, læge og

ph.d. i Patientombuddet i København,

ved det, for det er blandt andet ham,

der sidder og bearbejder alle de rapporter,

som kommuner og regioner i Danmark

sender ind omkring de utilsigtede

hændelser.

– Vi ved, at kun mellem fem og 10

procent af alle utilsigtede hændelser

bliver rapporteret til os. Det kan skyldes

mange ting, men en af årsagerne er,

at ansatte stadig i visse kulturer bliver

mødt med negative konsekvenser, hvis

de erkender en fejl og er åben om den,

siger Kim Lyngby Mikkelsen.

Borgernes oplevelser er vigtige for os

Når vi taler om utilsigtede hændelser,

er det vigtigt at bide mærke i ordet utilsigtet.

Ordet siger, at det ikke var meningen,

at det skulle være gået sådan:

Personalet regner ikke forkert med vilje,

og patienten bliver ikke glemt med vilje.

– Intet sundhedspersonale går på

arbejde med den hensigt at gøre skade.

Utilsigtede hændelser sker, hvis der er

mangler eller brister i de systemer, der

skal sørge for, at sikkerheden er i orden,

forklarer Helle Strange Tobiasen. Hun

er tilknyttet de sydlige sygehuse i Region

Sjælland og er her med til at støtte og

koordinere patientsikkerhedsarbejdet i

regionen.

Brug loven

Som borger eller pårørende har man siden

efteråret 2011 kunnet indberette de

utilsigtede hændelser på sygehusene til

Patientombuddet, men den nye lovgivning

bliver endnu ikke brugt optimalt.

– Det er fortsat forholdsvis få indberetninger,

vi får, men jeg vil gerne opfordre

borgerne til at benytte ordningen

mere ittigt. Den nye lovgivning er en

Få rapporter bekymrer

– Når vi her i Patientombuddet får

mange rapporter om for eksempel et

bestemt sygehus, er det ikke, fordi der

sker særligt mange fejl netop dér. Det

handler mere om, at det er et sted, der

har stor fokus på sikkerhed, og som

arbejder åbent med forbedringer på

Helle Strange

Tobiasen arbejder

som risk manager

i Region Sjælland.

god mulighed for os til at blive klogere

på patientinddragelse og samarbejde, siger

Helle Strange Tobiasen, der altid opfordrer

en patient eller en pårørende til

at gå til afdelingen først, hvis der er utilfredshed

med et forløb eller en konkret

situation.

– Den direkte dialog mellem personalet

og patienten er uhyre vigtig, og vi

ved, at en dårlig oplevelse kan være svær

at komme over, hvis man som patient

går og gemmer på det.

Sådan en samtale giver personalet

mulighed for at rette op på forløbet.


www.

patientombuddet .dk

sundhedsområdet. Det ser vi som 100

procent positivt, og faktisk bliver vi lidt

bekymrede, hvis der er en kommune

eller en region med meget få rapporter

om utilsigtede hændelser, fortsætter Kim

Lyngby Mikkelsen. Især er han interesseret

i, at ere ansatte og borgere indberetter

utilsigtede hændelser med navn.

– Anonyme rapporteringer er svære

at handle på. Der kan læres meget mere

af de andre, fordi den lokale sagsbehandler

er i stand til at gå tilbage i sagen og

følge ordentligt op det sted, den hører til.

Professionelt at erkende

Flere indberetninger om fejl kan altså

betyde forbedring af servicen på sygehusene

og hos de praktiserende læger for

rigtige mange borgerne, vurderer Kim

Lyngby Mikkelsen. Men skal der ske en

stigning i antallet, må både ansatte og

deres ledere arbejde med at skabe en

kultur, hvor det er i orden at være åben

omkring de hændelser, der sker.

– I min optik er en del af det at være

dybt professionel og dygtig til sit arbejde

også at turde erkende, når man har begået

en fejl, der er gået ud over en patient.

Det er især ledernes ansvar at skabe denne

åbne sikkerhedskultur, og så er det de

ansattes ansvar at agere professionelt inden

for de rammer, mener han.

Ifølge Danmarks Statistik er borgere

og sygehuse i Region Sjælland bedre

end landsgennemsnittet til at indberette

tilsigtede hændelser. Det gælder, når

man kigger på statistikken i forhold til

indbyggertal.

Typiske utilsigtede hændelser

Eksemplerne er en sammenfatning

af nogle af de indberetninger, der

er kommet fra patienterne i Region

Sjælland i 2011/2012

Bekymring om hygiejne

Patienten: Efter en operation får jeg en

infektion. Det er jeg ærgerlig over, for

det betyder, at min indlæggelse bliver

forlænget i en hel uge, og jeg skal være

ere uger væk fra mit arbejde. Jeg kan

se, at personalet ikke vasker hænder. Jeg

håber ikke, at andre af mine medpatienter

bliver smittet.

Klar tale, tak

Patienten: Jeg ringer på klokken for at

få personlig hjælp til at komme ud af

sengen. Sygeplejersken kigger ind og

siger »lige et øjeblik«. Så kommer en

portør og henter mig og siger, jeg skal

køres til en anden afdeling. Jeg tænker

»Hvad skal der ske? Hvorfor skal jeg

yttes? Fejler jeg noget farligt?«. På den

nye afdeling spørger jeg, hvorfor jeg blev

yttet, og får at vide, at de på grund af

pladsmangel var nødt til at ytte mig.

Hvad er Patientombuddet?

• Patientombuddet (PO)

fungerer som én samlet

indgang for patienter,

som ønsker at klage over

den faglige behandling

• PO behandler også

klager over tilsidesættelse

af patientrettigheder

og klager over

Patientforsikringens

afgørelser

• PO varetager den centrale

administration af

rapporteringssystemet

for utilsigtede hændelser

i sundhedsvæsenet

• PO bidrager til, at ombuddets

samlede viden

fra rapporteringer om

utilsigtede hændelser og

fra klage- og erstatningssager

bliver benyttet

forebyggende

»Nåh… ikke andet«, tænker jeg. Havde

jeg vidst det, havde jeg ikke haft alle de

bekymringer.

Styr på medicinen

Patienten: Mens jeg venter svar på forskellige

undersøgelser, skal jeg faste til

akut operation. Mens jeg faster, kommer

sygeplejersken med to-tre piller og

en label med mit navn og cpr.nr. på og

beder mig om at tage piller for mit for

høje stofskifte. Jeg gør opmærksom på,

at der må være tale om en fejl, da jeg

er fastende og ikke er bekendt med, at

mit stofskifte fejler noget. Min medpatient

på stuen sagde, at han havde

noget med stofskiftet, og det måske var

hans piller. Sygeplejersken gik ud af

stuen for at kontrollerer piller og cpr.

nr. og kom tilbage til medpatienten og

gav ham pillerne. Godt, jeg kendte min

medicin.

& perspektiv

23


Kort nyt

Vidste du, at …

... Køge er »eksport-hovedstaden« i Region Sjælland?

En analyse fra Væksthus Sjælland viser, at 268

virksomheder i kommunen eksporterede for i alt

5,7 mia. kroner i år 2009. Den samlede analyse

for årene 2003-2009 viser dog også, at væksten i

eksportvirksomheder i Køge ligger under landsgennemsnittet,

og at de øvrige kommuner i regionen

derfor haler ind på Køge på det område.

Nakskov Fjord

Nakskov Fjord regnes som Danmarks mest ø-rige

fjord og dækker et areal på små 50 kvadratkilometer.

En halv snes større og mindre øer samt en over syv

km lange odde, Albuen, giver året rundt mulighed for

spændende naturoplevelser, også fra vandsiden fra

hyppigt sejlende turbåde.

De este steder er fjorden meget lavvandet med

dybder på under to meter, men den gennemskæres

dog hist og her af både naturlige og menneskeskabte

sejlrender. Den ældste, Det Gamle Løb, kan dateres

tilbage til den sidste istid og blev formet af en smeltevands

od. Sejlturene på fjorden foregår næsten altid

ad denne rende, som løber tæt forbi nogle af de store

øer i fjorden.

24 & perspektiv

Sagt om sundhed

– Glad hjerte er godt for legemet,

nedslået sind suger marv af benene.

(Bibelen)

Foto: Gert Ellegaard

Vikingeborgen Trelleborg

Når man næsten på dato kender opførelsestidspunktet

for vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse,

skyldes det tømmeret, som er fundet i voldgravsanlægget

rundt om borgen. Ved at tælle årringene i

træet kan man regne sig frem til, at træet er fældet

mellem august 980 og maj 981, så man ved altså

med sikkerhed, at der blev arbejdet med at bygge

borgen i den periode.

Det passer også meget godt med, at historikerne

har god viden om, at den politiske situation i landet

på den tid var mildt sagt urolig. Derfor forsøgte

Harald Blåtand som konge at styrke sin magt ved

at opføre Trelleborg og tre andre lignende kendte

borge i landet.

Trelleborg er den bedst bevarede, og området

er i dag indrettet som et levende museum med aktiviteter

for alle aldre. Slagelse Kommune har netop

søsat et projekt, Ny Trelleborg, der har til formål at

videreudvikle Vikingeborgen Trelleborg til et internationalt

center for viden og oplevelser. Ny Trelleborg

skal blive et kulturelt fyrtårn, ikke bare for

kommunen, men også for Region Sjælland og hele

landet!

Vidste du, at …

… det ikke nødvendigvis er en god ide

at skylle munden, når du har børstet

tænder? Tandpastaen indeholder uor,

der forebygger huller, så hvis du undlader

at skylle munden, får dine tænder mere

uor. Du bør derfor kun spytte den

overskydende tandpasta ud.

Foto: Gert Ellegaard


Region Sjælland er i stigende omfang begyndt

at benytte de nye medier. Akut-app’en

er ét eksempel, Facebook et andet af slagsen.

Det populære sociale medie blev benyttet

i forbindelse med en kampagne, der skulle

få de unge til at fortsætte med at gå til tandlæge,

når de forlader skolen og dermed også

skoletandplejen.

»Regionens dejligste smil« hed Facebook-siden,

som blandt andet blev bygget op

omkring en konkurrence, hvor unge sendte

billeder med smil ind og dermed var med i en

konkurrence. Brugerne på siden stemte om

ugens vindersmil, som blev belønnet med biografbilletter,

og til den endelig vinder var der

en iPad.

Siden, der også bød på masser af tips til

god tandpleje, blev lukket igen efter afslutningen

på konkurrencen, men de mange dejlige

smil fortjener at blive stående lidt endnu. Så

værs’go’, her er et lille udvalg!

T E K S T: GERT ELLEGAARD

F O T O S: PRIVATFOTOS

& perspektiv

25


Kort nyt

Knuthenborg Safaripark

Den berømte safaripark i Knuthenborg på Lolland

er faktisk noget ældre, end de este nok

går rundt og tror. Parken blev nemlig allerede

i 1860’erne åbnet for offentligheden – mod betaling,

forstås.

Små 100 år senere blev de første dyr importeret

til parken, 70 stykker sika-vildt, og i

1969 kom så de første eksotiske dyr til, i øvrigt

ved lidt af et tilfælde. En dyrehandler havde

brug for at »udstationere« nogle zebraer,

strudse og antiloper, de endte i parken, og det

trak nyt publikum til.

Dermed var ideen til den safaripark, der i

dag med op mod en kvart million gæster om

året er en af de mest besøgte turistattraktioner

i Danmark, skabt.

Sorø Klosterkirke

26 & perspektiv

Organbillederne

har en effekt

Det virker motiverende for at holde op med at

ryge, at der nu er kommet de såkaldte organbilleder

på cigaretpakkerne.

Epinion A/S har for Sundhedsstyrelsen,

Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og

Danmarks Lungeforening lavet en undersøgelse

blandt 5.000 danskere, og den viser, at tre ud af

re rygere har lagt mærke til billedadvarslerne,

og at hver femte har fået

øget motivationen til at

holde op.

Effekten er størst

blandt de unge rygere,

hvor næsten op mod

hver tredje har fået

mindre lyst til at købe

cigaretter.

Billederne viser

eksempelvis syge lunger,

ødelagt tandkød

og andre ryge-relaterede

sygdomme.

Sagt om sundhed

– Lev et godt, værdigt liv. Når du bliver ældre

og tænker tilbage, kan du nyde det en gang til.

(Dalai Lama, religiøst og politisk overhoved,

f. 1935)

Kirken blev bygget i slutningen af 1100-tallet

og er både en af de første teglstenskirker

i Danmark og en af de største kirker fra Middelalderen.

Tre konger er begravet i kirken,

Christoffer den 2., Valdemar Atterdag og Kong

Oluf, og desuden ligger også Biskop Absalon

og digteren Ludvig Holberg i kirken.

I dag er klosterkirken blandt andet kendt

for sit orgel, som med et unikt klangbillede

Ellegaard

regnes for et af de bedste orgler i landet og er

Gert

en af årsagerne til, at Sorø Klosterkirke også er

berømt for sine koncertarrangementer. Foto:


»Kinder-ægget« Lejre

Turistoplysningstavlen på motorvejen ved Lejre skiller

sig ud ved at være den eneste i regionen med symboler

for ere attraktioner. Som et andet Kinder-æg er der

hele tre ting på tavlen: Ledreborg Slot (billedet), Lejre

Museum og Sagnlandet Lejre.

Slottet, der i sin moderne udgave blandt andet er

kendt for sine konferencer, messer og events som

for eksempel Danmarks Radios Slotskoncerter, er

fra årene 1740-45. Der er stadig traditionelt land- og

skovbrug fra slottet, som desuden har en enestående

samling oprindelige møbler og malerier og er anerkendt

som et af landets neste eksempler på 1700-tallets

bygnings- og landskabskultur.

Lejre Museum er en del af Roskilde Museum og

har Lejres enestående kulturhistoriske landskab som

basis. Museets bygninger er selv en del af landskabet,

der byder på skøn natur og historiske mindesmærker.

Blandt andet kan man nde gravmæler for

sangkongerne i Skjoldungeslægten, Danmarks første

kongeslægt.

Sagnlandet Lejre

blev stiftet i 1964

som et historiskarkæologiskforsøgscenter.

Det var

verdens første af sin

art og k sit nuværende

navn i 2009.

Her kan man se

huse og miljøer fra

stenalder, jernalder

og vikingetiden,

man kan opleve arbejdende

værksteder

og møde gamle danske husdyrracer. Sagnlandet er et

populært ud ugtsmål med over 50.000 gæster hvert

år.

Foto: Gert Ellegaard

Foto: colourbox

Sagt om sundhed

– For at bevare helbredet, er

denne regel klog: Spis kun, når

du har lyst, og nyd maden. Tyg

den grundigt, så den gør dig godt.

Tilbered den godt, ukrydret og

utilsløret.

(Leonardo da Vinci, italiensk

kunstner og op nder, 1452 – 1519)

Vordingborg

Slotsruin

Gåsetårnet er det eneste velbevarede

levn af den kongeborg, der omkring 1160

blev grundlagt i Vordingborg af Valdemar

den Store. Vordingborg Slot var

navnet, og kongen brugte gerne slottet

som base i forbindelse med den meget

offensive udenrigspolitik, han førte sammen

med Biskop Absalon, og han døde i

øvrigt på slottet i 1182.

Efterfølgende konger som Knud d. 6

og Valdemar Sejr benyttede også slottet

som base for hær og åde, og borganlægget

blev udvidet i ere omgange.

Keglespiret og den berømte guldgås

på toppen er kommet til noget senere,

nemlig i 1800-tallet.

& perspektiv

Kort nyt

Foto: Gert Ellegaard

27


28 & perspektiv


Det sidste æble

De prestigefyldte Sundhedspriser i Region Sjælland har skiftet

karakter, og dermed blev 2011-vinderne de sidste, der oveni

prischecken også k et specialdesignet glasæble som synligt bevis

på hæderen. Glasæblet var designet af Vordingborg-kunstneren

Torben Jørgensen, men det var glasmager Bjørn Larsen, ligeledes

Vordingborg, der i sin tid lagde lunger og håndelag til, da Torben

Jørgensens ideer skulle omsættes til en mere fysisk form.

Læs mere om Sundhedsprisen anno 2012 på Facebook og

www.regionsjaelland.dk.

& perspektiv 29

FOTO: GERT ELLEGAARD


30 & perspektiv

171

Region Sjællands budget for 2013 er

på i alt 17,1 milliarder kroner, men

hvor kommer pengene egentlig fra, og

hvad skal de bruges til?

Uanset, hvordan man måler tingene,

er virksomheden Region Sjælland den

suverænt største i de 17 kommuner, der

tilsammen udgør geogra en Region

Sjælland. Med omkring 15.000 medarbejdere

er Region Sjælland størst på

beskæftigelsen, og da arbejdspladserne

fordeler sig på sygehuse, klinikker og

institutioner i alle kommunerne, er

Region Sjælland også udbredelsesmæssigt

størst.

Det er derfor næppe den store overraskelse,

at regionen opererer med et

budget, som kun de færreste danske

virksomheder kan matche. I 2013 lyder

det på 17,1 milliarder kroner, enstemmigt

vedtaget i Regionsrådet, efter at

alle partier på forhånd havde indgået

budgetforlig.

Nul direkte skat

Region Sjælland er en offentlig virksomhed,

så derfor kommer alle de mange

milliarder i sidste ende fra borgerne,

men til forskel fra staten, kommunerne –


og kirkerne – opkræver Region Sjælland

og de andre re regioner i landet ikke en

direkte skat.

Det var nemlig en af de markante

ændringer ved den strukturreform, der

fra 2007 ændrede det regionale Danmarkskort,

så de 14 amter forsvandt,

og de fem regioner opstod: Regionerne

skulle, i modsætning til de gamle amter,

ikke udskrive skatter, men i stedet

få pengene til driften fra staten og

kommunerne.

Tre kasser

En anden forskel er, at pengene fordeles

i tre kasser i regionen, og at der er vandtætte

skodder mellem disse tre kasser,

når pengene er fordelt mellem dem.. Den

største af kasserne står der sundhed på,

og den er faktisk så stor, at der ”kun” bliver

1,2 milliarder kroner tilbage til deling

mellem de to andre, når først sundhedskassen

er blevet fyldt!

På de to andre kasser står der henholdsvis

Regional Udvikling og Social-

TEKST: GERT ELLEGAARD

kr.

området. I Region Sjælland ligger der

altså 600 millioner kroner i hver af dem,

når det gælder budgetåret 2013.

Og spillereglerne for en region er

som nævnt, at der ikke kan overføres

penge fra den ene kasse til den anden, så

i realiteten er budgettet delt op i tre selvstændige

underbudgetter, et for hvert

af de områder, regionen beskæftiger sig

med.

Bloktilskud

Tilskuddene fra stat og kommuner

varierer ligeledes på de forskellige

områder. Sundhedsområdet og Regional

Udvikling ligner hinanden mest. Her

er det et generelt tilskud fra staten, det

såkaldte bloktilskud, der nansierer

størsteparten af udgifterne. Op mod 80

procent af regionens udgifter på disse

områder hentes hjem via bloktilskuddet.

På Sundhedsområdet kommer resten

af pengene gennem yderligere tilskud

fra staten, beregnet på baggrund af

regionens aktivitet på området, og et

tilsvarende aktivitetsafhængigt bidrag

fra kommunerne.

Opgaverne inden for Regional

Udvikling nansieres også hovedsageligt

fra et bloktilskud, hvis størrelse

afhænger af indbyggertallet og de

strukturelle forhold i regionen. Herfra

kommer omkring tre fjerdele af pengene,

mens resten betales af kommunerne som

et såkaldt udviklingsbidrag. Det blev

ved strukturrefomen i 2007 sat til 110

kr. pr. indbygger, som løbende er blevet

pristalsreguleret og i 2013 nu ligger på

124 kr. pr. indbygger.

Socialområdet skiller sig ud fra

de to andre ved at få langt de este af

sine penge i form af direkte betaling

fra kommunerne. De betaler for at

bruge de specialiserede institutioner,

som regionen driver. De allermest

specialiserede tilbud nansieres også

af kommunerne, dog ikke som betaling

pr. borger, som bruger tilbuddet, men

efter en fordelingsnøgle kommunerne

imellem.

>>>

Vidste

du, at …

… politikerne i Regionsrådet

nu tre år træk har formået at

lave en budgetaftale i enighed?

& perspektiv

31


171 kr.

32 & perspektiv

Sundhedsøkonomen:

Systemet har skabt

større lighed

Den måde, som regionerne i Danmark

nansieres på, har været med til at

skabe større lighed landet over, når det

gælder muligheden for at blive behandlet

på et sygehus, og når det handler om

kvaliteten i de tilbud, borgerne kan få på

sundhedsområdet.

Sådan lyder en af konklusionerne

fra Jakob Kjellberg, senior projektleder

i KORA, Det Nationale Institut for

Kommuners og Regioners Forskning.

Han har 15 års erfaringer med

evalueringer i sundhedsvæsenet,

underviser i og holder foredrag om

sundhedsøkonomi og har gennemført

en lang række opgaver for blandt

andet ministerier, kommunerne,

regionerne, organisationer,

sygehuse, Sundhedsstyrelsen og

lægemiddelindustrien.

– Hvis man sammenligner for eksempel

med amternes tid, var det sådan,

at de økonomisk stærke områder havde

mulighed for via skatteopkrævningen at

få ere midler til rådighed og dermed at

kunne tilbyde et højere niveau i behandlingen.

Simpelt hen af den grund, at indkomsterne

lå højere i de områder, så de

også k ere penge ind i skat, siger Jakob

Kjellberg og peger på, at forskellene

er blevet udlignet hen over de 6-7 år, regionerne

efterhånden har eksisteret.

Ligner England

– Finansieringsformen har klart skabt en

større lighed landsdelene imellem, når

man begynder at indregne befolknings-

tal og –sammensætning, konstaterer

Kjellberg, der umiddelbart kan trække

paralleller til den måde, sundhedsvæsenet

i England bliver nansieret på.

– Den engelske udligningsform er

meget avanceret, og i virkeligheden er

der nok kun få mennesker, der fuldt ud

kan gennemskue den, men grundlæggende

ligner modellen altså den danske.

Også i andre lande benytter man samme

principper, men man nder stadig skatteudskrivningsmodellen

mange steder.

Som at vælge partner...

Hvis Jakob Kjellberg bliver bedt om en

vurdering af de to modellers fordele og

ulemper ud, set gennem en økonoms

briller, får man ikke et entydigt svar!

– Man kan sige, at det er som at vælge

en partner, som man skal kunne holde

ud at leve sammen med. Der kan være

fordele ved den ene, som den anden måske

ikke har, men som vedkommende

kompenserer for i form af færre ulemper.

Jeg vil dog mene, at når man nu har lagt

sig på et princip om at tilbyde så nogenlunde

de samme ting til borgerne i hele

landet, så er den eksisterende nansieringsmodel

nok ikke helt ufornuftig …


Politikerne:

Steen Bach Nielsen

formand for Regionsrådet

Foto: Jan Djenner

– En særlig udfordring for både Region

Sjælland og de andre regioner i forbindelse

med 2013-budgettet er den

nye budgetlov, som indebærer sanktioner,

hvis vi ikke holder budgetterne. Det

er naturligvis ikke rart med en sådan

»pisk«over hovedet, men samtidig er det

kun rimeligt, at også regionerne medvirker

til at rette op på den dårlige økonomi

i disse år.

– Det skærper opmærksomheden,

men vi mener, at vi har de rigtige værktøjer

til at sikre, at udgifterne ikke løber

løbsk. Samarbejde er et af midlerne,

både i forhold til de andre regioner og til

staten. Og så, naturligvis, i forhold til de

mange dygtige medarbejdere og ledere i

Region Sjælland.

Jens Stenbæk

Venstre

Foto: Jan Djenner

– Jeg synes egentlig, at det fungerer nt

med denne nansieringsform i forhold

til en skattebaseret nansiering. Den

ville ikke give os større frihedsgrader,

tror jeg, og hvis man for eksempel ser på

kommunerne og deres skatte nansiering,

så giver skatteopkrævningsretten jo

ikke længere en reel frihed.

– Til gengæld kunne jeg godt tænke

mig, at der blev kigget lidt nærmere på

de kriterier, som vi får tilskuddene fra

staten efter. I dag handler det især om

aktivitet. Jo ere behandlinger, vi laver,

jo ere penge kan vi få. Jeg kunne ønske,

at tilskuddene i højere grad blev baseret

på kvaliteten i behandlingen, og hvis

vi i stedet k rammebevillinger, ville vi

bedre selv kunne vægte forholdet mellem

kvalitet og kvantitet.

Peter Jacobsen

Dansk Folkeparti

– Grundlæggende er modellen med at

sikre nansieringen over bloktilskud ok,

men det er en udfordring, at vi i realiteten

arbejder med tre forskellige budgetter,

fordi vi ikke har mulighed for

eksempelvis at overføre penge fra et område

til et andet. Med et samlet budget til

rådighed får vi som politikere bedre muligheder

for at prioritere og samtidig arbejde

mere smidigt og hensigtsmæssigt.

& perspektiv

Foto: Gert Ellegaard

33


171 kr.

Politikerne:

Knud Munksgaard

Radikale

34 & perspektiv

Foto: Jan Djenner

– Principielt har jeg den holdning, at regionerne

burde nansieres ved hjælp af

skatteudskrivning, præcis som kommunerne.

På den anden side er realiteterne i

dag sådan, at kommunerne alligevel ikke

har den store bevægelsesfrihed, fordi

rammerne bliver fastlagt i økonomiaftaler

mellem Kommunernes Landsforening

og regeringen. Sådan er det også

for regionerne, så i praksis har det næppe

den store betydning, og i øvrigt må

man da indrømme, at systemet fungerer

ganske godt.

Flemming Stenild

Socialistisk Folkeparti

Foto: Gert Ellegaard

– Det nuværende system kan godt fungere,

hvis kriterierne for bloktilskuddet

føres ajour og ligger på en retfærdig

linje. Jeg har dog den opfattelse, at det

kunne blive en tand bedre, hvis regionerne

får mulighed for en supplerende

indtægtskilde. Det kunne være i form af

en regional sundhedsskat, og det økonomiske

grundlag for en sådan kunne

være, at man afviklede den kommunale

med nansiering.

– Med en supplerende indtægtskilde

ville det politiske ansvar blive øget, og

der ville åbnes for en øget eksibilitet i

måden at løse opgaverne på.

Chr. Wedell-Neergaard

Konservative

Foto: Jan Djenner

– Jeg er af ere årsager imod, hvis regionerne

skulle blive skatte nansieret. For

det første har regionerne nogle velfærdsmæssige

opgaver, som skal løses på et

ensartet niveau i hele landet. For det andet

vil en skatteudskrivningsret betyde

større autonomi til regionerne, og det

er jeg ikke tilhænger af. For det tredje

mener jeg, at Sundhedsstyrelsen og dermed

ministeriet skal have godt styr på

de ydelser og den planlægning, der foregår

rundt om i landet, og det giver den

nuværende nanseringsmodel god basis

for.

– Mit grundsyn på regionerne er i

øvrigt, at vi bør fortsætte udviklingen

fra strukturreformen, hvor amterne blev

samlet i regioner, ved at samle regionerne

i en statslig institution.


Du kan ikke løbe fra en psykose

At være nedtrykt et par dage er helt normalt. Men hvis svære tanker

og følelser tager overhånd i ugevis, bør du snakke med nogen.

Gerne en lærer eller din læge. Du kan også ringe til TOP. Vi rådgiver

unge og voksne om psykose og psykisk sygdom. Du kan ringe med

spørgsmål om dig selv, dine venner eller din familie.

TOP – 47 32 79 00

Tidlig opsporing af psykose

Tidlige tegn på psykose

Trang til at isolere sig

Søvnforstyrrelser

Bytter om på nat og dag

Overvældende angst

Tiltagende tristhed

Kaotiske tanker

Koncentrationsbesvær

Ser, hører og mærker ting, andre ikke gør

Forsømmer hygiejne, job, skole eller praktiske opgaver

Ekstremt optaget af temaer som død og religion

Store humørsvingninger

Tanker høres som stemmer

Snakker usammenhængende

Føler sig forfulgt eller styret af andre/stemmer

Læs mere på www.regionsjaelland.dk/top

Søg hjælp hurtigt, så er chancen for at blive rask størst

– ring til TOP alle hverdage 8.30-15.30

Målgruppen for TOP er 15-25 årige


TEKST: GERT ELLEGAARD

FOTO: KARLSSON ARKITEKTER/ VLA

OG GERT ELLEGAARD

36 & perspektiv

Klar, parat, byg!

Region Sjælland har

taget hul på opførelsen

af Danmarks meste

moderne sygehus, det nye

psykiatrisygehus i Slagelse,

til lidt over en milliard

kroner

Den kraftige Timberpro skovningsmaskine

får råstyrke og elegance til at

smelte sammen, mens den med imponerende

effektivitet rydder arealet, hvor det

kommende psykiatrisygehus i Slagelse

skal opføres. Og når solen i enkelte glimt

trænger gennem skydækket, får sceneriet

et nærmest magisk skær over sig.

Vi er til byggestart i Slagelse, på et

areal tæt op ad det eksisterende sygehus.

Her skal Danmarks mest moderne

sygehus opføres, et psykiatrisk sygehus

til lidt over en milliard kroner. Træ-fældningen

og rydningen af arealet er bare

første step af mange på vejen mod den

planlagte ibrugtagning ved årsskiftet

2014-2015.

Nye veje i udbuddet

Region Sjælland er gået nye veje i forbindelse

med det ambitiøse byggeri. For


eksempel udbydes selve byggearbejdet

i 13 mindre delentrepriser, som tilsammen

summer op i over 600 millioner

kroner. Med opdelingen i så mange

delentrepriser i forskellige størrelser har

også mindre entreprenører mulighed for

at være med.

Senere følger ere udbud efter samme

model, og målet for det hele er et

byggeri på i alt 44.000 kvadratmeter,

hvilket svarer til cirka 55 håndboldbaner.

Det kommer til at ligge på en næsten

160.000 kvadratmeter stor grund,

og hvis man skulle bruge en anden målestok

her, er arealet stort nok til at kunne

rumme omkring 25 fodboldbaner.

>>>

To beskyttede agermusarter

må vige pladsen for

psykiatrisygehuset

Blandt de mange detaljer, der skal

tages højde for ved byggerier af en

kaliber som det nye psykiatrisygehus

i Slagelse, er også hensynet til det såkaldte

habitatdirektiv. Det er et direktiv,

som EU udarbejdede i 1992,

og som forpligter medlemsstaterne

til at bevare forskellige naturtyper og

dyrearter.

I forlængelse af direktivet har

Folketinget vedtaget en lov, der

handler om at beskytte yngle- og rasteområder

for en lang række dyrearter,

herunder også arter, der er

almindelige herhjemme, men som på

europæisk niveau er truede. Det gælder

for eksempel alle agermusarter i

Danmark, og da et par af disse ndes

på arealet for det nye sygehus, har

Alle danske agermusarter regnes

som truede på europæisk

plan.

Flagermusene skal genhuses

det været nødvendigt at sikre »genhusning

af dem!«

Midlertidig bolig

I Slagelse drejer det sig om syd agermus

og dværg agermus. Som følge

af deres tilstedeværelse må man kun

foretage rydning af træer på helt

bestemte tidspunkter uden for yngleperioden,

og samtidig har Region

Sjælland hængt et dusin agermuskasser

op i træerne for på den måde

at hjælpe dyrene med at nde nye

boliger.

Syd agermusen holder til i bebyggede

områder. Den jager om natten

i åbne terræner eller skovkanter

og går efter de insektmængder, der

stimler sammen under for eksempel

vejbelysninger.

Dværg agermusen lever i tilknytning

til løvskov og tager ofte bolig i

hule træer. Den er kendt som en hurtig

yver, der under jagten yver i

store sving og buer.

TEKST: GERT ELLEGAARD FOTO: HANS BAAGØE OG GERT ELLEGAARD

& perspektiv

37


650 arbejdspladser

Det nye psykiatrisygehus bliver arbejdsplads

for omkring 650 personer, når det

står færdigt, og det får 194 sengepladser.

De fordeles på 114 almenpsykiatriske

og gerontopsykiatriske (til ældre

patienter) sengepladser, 50 sengepladser

i retspsykiatrien og 30 pladser i

Sikringsafdelingen.

Placeringen bliver på den modsatte

side af Stadionvej i forhold til det eksisterende,

somatiske sygehus, og psykiatribyggeriet

kommer til at ligge på begge

sider af Grønningen med Sikringen på

den østlige side. Tunneler vil forbinde

byggerierne med hinanden.

Behandlings- og sengeafsnittet bliver

i én etage med delvis kælder, mens

administrationen, indgangs- og akutom-

38 & perspektiv

Klar, parat, byg!

rådet, forskningsafsnittet, kantinen og

auditoriet opføres i tre etager.

Østers-inspiration

De første streger for byggeriet blev slået

for ere år siden, da Karlsson arkitekter/

VLA vandt konkurrencen om at blive

totalrådgiver. Forslaget var inspireret af

østers, har arkitekt Christian Karlsson

fortalt: Hård og ru udenpå, men tilpasset

omgivelserne. Lukket om sig selv, men

rart, lyst, varieret, venligt, varmt og overskueligt

indvendigt.

En særlig detalje bliver de mange haver

i forbindelse med byggeriet, en have

til hvert patientområde, som kommer til

at ligge i midten af bygningerne og giver

fornemmelse af natur og højt til himlen.

Gammel

tørvemose

En del af det areal, som det nye

psykiatrisygehus skal ligge på, ligger

oven på en gammel tørvemose.

Netop tørvemoser kan rumme

rester fra fortiden, som har historisk

interesse, så derfor vil museumsfolk

deltage i gravearbejdet på

byggepladsen.

En stabilisering af grunden er

også nødvendig, fordi den viste

sig knap så bæredygtig, som man

på forhånd havde regnet med. Det

drejer sig om et område på størrelse

med cirka 16 tennisbaner.

Visionen

Visionen for det nye psykiatrisygehus

er at gøre det til et fagligt fyrtårn i Region

Sjælland. Med en afgørende rolle

for fremtidens psykiatriske behandling i

hele regionen og med markante funktioner

inden for sundhed, uddannelse og

forskning.

Sigtet er at få et sygehus, hvor de fysiske

rammer er moderne og sikre for

både patienter og personale, hvor kapaciteten

og kvaliteten er på plads, hvor

samlingen af specialistfunktioner åbner

for koncentreret forskning og udvikling,

og hvor attraktive arbejdspladser skaber

mulighed for at tiltrække og fastholde

medarbejdere og faglige kompetencer.


Når skaden er sket

… ring altid først!

Akuttelefonen

70 15 07 08

Sygeplejersker guider døgnet rundt

videre til den rigtige og hurtigste hjælp

Ring altid, før du tager til din egen læge,

lægevagt, et sygehus eller en skadeklinik.

Sygdom

Din egen læge

Lægevagten 70 15 07 00

Skade

Akuttelefonen 70 15 07 08

Alvorlig akut skade eller sygdom

1-1-2

www.regionsjaelland.dk/akuttelefonen


Kort nyt

40 & perspektiv

Sagt om sundhed

– Tab for alt ikke lysten til at gå.

Jeg går mig hver dag det daglige

velbe ndende til og går fra enhver

sygdom. Jeg har gået mig mine bedste

tanker til, og jeg kender ingen tanke

så tung, at man jo ikke kan gå fra den.

(Søren Kierkegaard, dansk losof,

1813 - 1855)

Vidste du, at …

… en del byer i Region Sjælland

skrumper i disse år, når det gælder

indbyggertallet? Blandt undtagelserne

er Roskilde Kommune, hvor

antallet af indbyggere er steget

i årene 2010-2012 fra 81.947

til 83.137. Også i Lejre

Kommune er der kommet

ere borgere til.

Kilde: Væksthus

Sjælland

Stevns Klint

Man skal stå tidligt op for at skrive

den samlede historie om Stevns

Klint, for dens oprindelse kan dateres

over 65 millioner år tilbage i

tiden! Klinten er dannet af kalk og

kridt, den er – mindst – 12 km lang

og helt op til 41 meter høj.

De mange lag, som klinten er bygget

op af, tegner hos forskerne klare

billeder af historiens forløb helt tilbage

til dinosaurerne. Mest berømt

er det såkaldte skelerslag, som blev

Vikingeskibsmuseet

Fundet og udgravningen af fem vikingeskibe ved

Skuldelev i Roskilde Fjord for omkring 50 år siden

er grundlaget for oprettelsen af Vikingeskibsmuseet i

Roskilde, Danmarks museum for skibe, søfart og bådebygningskultur

i oldtid og middelalder.

Den første del af museet, Vikingeskibshallen,

åbnede i 1969 og er bygget som en stor montre om

de fem Skuldelev-skibe. Hallen er tegnet af arkitekt

Erik Christian Sørensen og blev fredet i 1997.

Samme år blev museet udvidet med Museumsøen,

som blandt andet rummer et bådeværft, hvor

man kan følge rekonstruktioner af vikingeskibe og

traditionelle nordiske træbåde.

Foto: Gert Ellegaard

dannet i forbindelse med en global

klimakatastrofe. Fra tropisk klima

skete et skifte til polarklima, og over

halvdelen af alle planter samt tre ud

af re dyregrupper, herunder dinosaurerne,

uddøde. Ingen kan med

sikkerhed sige hvorfor, men fundet

af grundstoffet iridium på Stevns indikerer,

at årsagen kunne være et

meteornedslag.

Stevns Klint har gennem tiden leveret

råstof til mange bygningsværker,

således havde Biskop Absalon

også øje for kvaliteten herfra og brugte

sten fra Stevns, da han byggede sin

borg i København i 1167. Resterne

kan stadig ses under Christiansborg.


Sct. Bendts Kirke,

Ringsted

Med sin størrelse og centrale beliggenhed er

Sct. Bendts Kirke svær at overse, hvis turen

går til Ringsted. Kirken er opført i 1170’erne

som en af de første, der blev bygget af mursten.

Den er 66 meter lang og er oprindelig en

del af et klosteranlæg.

I den ældre middelalder havde kirken status

som kongelig begravelseskirke, og både

Valdemar den Store og Valdemar Sejr ligger

begravet her. Sidstnævnte er ham, der ifølge

overleveringen oplevede at få Dannebrog

sendt ned til sig fra himlen på slagmarken ved

Lyndanise (i dag Tallinn) i Estland den 15. juni

1219.

Vidste du, at…

… det nu »kun« er 16 procent af danskerne, der

ryger hver dag? Og at andelen af lejlighedsvise

rygere er nede på seks procent?

Tallene fremgår af Epinions store undersøgelse

for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse,

Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening.

www.sst.dk

Foto: Gert Ellegaard

Møns Klint

Med små 130 meter op til toppen er Møns Klint

landets højeste klint, der blev dannet i slutningen

af kridttiden, millioner og atter millioner af

år tilbage.

Klinten ændrer stadig udseende som følge af

havets nedbrydning, hvilket fra tid til anden forårsager

skred og i perioder gør det risikabelt og

farligt at færdes på stranden nedenfor. I vinteren

2007 skete den seneste store forandring, da

et fremspring (Store Taler) kollapsede og skabte

en cirka 300 meter land halvø i havet ud for klinten.

Heldigvis kom ingen til skade ved sammenstyrtningen,

der formentlig var fremkaldt af store

mængder regn i perioden op til.

Samme år åbnede i øvrigt formidlingscentret

Geocenter Møns Klint, hvor man både kan få genopfrisket

sin skoleviden om klinten og få masser

af ny viden med hjem.

Sagt om sundhed

– Har du ikke tid til motion nu, skal du afsætte

tid til sygdom senere.

(Edward Stanley, engelsk premierminister,

1799 – 1869)

Foto: JW Luftfoto

& perspektiv

Kort nyt

41


QUIZ

5 point

4 point

3 point

2 point

1 point

Dine point

42 & perspektiv

Hvor godt kender du egentlig den region, du bor i?

Test dig selv i denne vidensquiz, hvor du får point i

forhold til, hvor hurtigt du nder svaret.

SEVÆRDIGHED

Hvilken

attraktion?

Seværdigheden

er skabt af et

laug, dannet i

1987

Omdrejningspunktet

for

attraktionen er

året 1865

Særlige

kendetegn er

akkuratesse til

mindste detalje

Småt er godt

Hjembyens

navn indgår i en

Kim Larsensang

SPORT GEOGRAFI KULINARISK KOMIK

Hvilken

OL-atlet?

Han er født i

Maribo

Idrætten udøves

til vands

Han var et af

medaljehåbene

i London

Det kiksede dog

både individuelt

og på hold

Det individuelle

guld gik til en

»gammel norsk

krage«

Hvilken by? Hvilken sjællandsk

egnsret?

Købstaden er

en af Sjællands

ældste

I 1290 brændte

Marsk Stigs

tilhængere byen

ned

I en fredet

bygning ligger

både domhus

og Restaurant

Madkunsten

Odsherredbanen

har

endestation her

To andre

købstæder har

samme

»fornavn«

Retten nævnes

første gang i en

kogebog i 1616

Tilberedningen

varer ere år

En vis Egon

Olsen bruger

navnet som

skældsord

Spises rå med

ngrene

Sild, saltlage, rå

løg og fedtebrød

10

spørgsmål

fra Region

Sjælland

Hvilken

stand-up’er?

Som barn

mimede han

foran spejlet til

Linie 3

Som ung var

han habil

springgymnast

Han er

ambassadør for

UNICEF

Barndomshjemmet

var på

Falster

»Blå mænd«,

Rune Klan og

»Alle for en«


ERHVERVSLIV ADELIGT MUSIK TRAFIK SUNDHED:

Hvilken

virksomhed?

Virksomheden

blev grundlagt

af ægteparret

Nielsen i 1901

Manden døde

i 1914, men

enken drev

virksomheden

videre

Et af de kendte

produkter blev

udviklet

sammen med

Knud Lundberg

Et reklameslogan

blev en

landeplage:

Hvornår får

man smage ...?

Enken hed

Nikoline

Nielsen

Der er fem ledetråde til hvert spørgsmål, og du får fem points, hvis du

svarer rigtigt allerede ud fra første ledetråd. Men kun et enkelt point,

hvis du skal bruge dem alle.

Skriv din samlede score ned og gå til side 50 for at kontrollere svarene

– og få tjekket dit aktuelle vidensmæssige »kondital«…

Hvilket slot? Hvilken sang? Hvilket

hovedvejsnummer?

Den skotske jarl

James Hepburn

sad fanget her

i reformationstiden

I næsten 250

år var slottet i

Adeler-slægtens

eje

I dag er slottet

både hotel,

restauration og

konferencested

I restauranten

er det nordiske

køkken basis

Navnet betyder

holmen ved

draget

(landtange)

Sangen handler

om Valdemar

Atterdag

Teksten af

B.S. Ingemann

er fra 1816

Niels W. Gade

satte musik til i

1838

Sagnet

fortæller, at

kongen rider

om natten

Sjølund er

gammel form

for Sjælland

Vejen er

en såkaldt

primærrute på

tværs

Den går syd om

Fuglebjerg

Hovedvejen er i

alt 107 km lang

Kalundborg-

Vordingborgtilkørsel

41

Nummeret er

to ens cifre i

2o’erne

Hvilken

ordning?

Ordningen blev

indført i Region

Sjælland i 2011

Den sikrer rigtig

og hurtig hjælp

Du møder først

en sygeplejerske

Så bliver du

guidet videre

Acutus er latin,

tele og fon er

græsk

5 point

4 point

3 point

2 point

1 point

Dine point

& perspektiv

43


44 & perspektiv

Byens bedste billeder

I en så stor geogra , som Region Sjælland

dækker, kan det være svært at komme

rundt i alle kroge. Liv & Perspektiv

forsøger dog hver gang at nå så bredt ud

som muligt, og i de bestræbelser får vi

god hjælp fra regionens mange fotoklubber.

De tager gerne mod udfordringen,

når vi beder dem om at præsentere deres

egn – og naturligvis samtidig give prøver

på, hvad de mange fotointeresserede

rundt i regionen kan præstere.

Denne gang er Stevns Fotoklub beredvilligt

trådt til og har leveret masser

af otte billeder fra hjemegnen. Især

miljøet omkring Rødvig Havn appellerer

til fotograferne.

Klubben er en af de yngste i landet.

Ved den stiftende generalforsamling

i marts 2010 deltog 23 fotointeresse-

rede, og siden har klubben udvidet

medlemstallet med omkring 50 procent

(!), så den i dag tæller 35 fotoglade

medlemmer.

Alle er velkomne, fra nybegynderen

med et lille lommekamera til den meget

erfarne med masser af avanceret udstyr

i fototasken. Udstillinger, konkurrencer

og undervisning i kamerateknik og

billedbehandling står på kalenderen i

Stevns Fotoklub, som trods den procentuelt

markante stigning i medlemstallet

ikke har ambition om at vokse sig voldsomt

stor.

Stevns Fotoklub ønsker at holde fast

i at være en klub med plads til forskelligheden,

og så tæller det sociale element

højt. De gode samtaler over en kop kaffe

er også vigtige på klubaftenerne.

>>>


Modsatte side:

De røde skehuse i Rødvig

Foto: Jørgen Gromada

Øverst til venstre:

Den gamle kalkovn i Boesdal

Foto: Michael Askø

Øverst til højre:

Drivtømmer, Stevns Klint

Foto: Tommy Andersen

Nederst:

Vallø Slot

Foto: Dorte Færch

& perspektiv

45


Byens bedste billeder

Øverst til venstre:

Fiskeskure i Rødvig Havn

Foto: Erik Larsen

46 & perspektiv

Øverst til højre:

Stevns Klint ved Boesdal

Foto: Tom Nielsen

Nederst:

Nyt og gammelt

Rødvig Station

Foto: Jørgen Gromada


Øverst til venstre:

Stevns Klint ved Mandehoved med

Øresundsbroen i baggrunden

Foto: Jørgen Askø

Øverst til højre:

Ryttere ved Gjorslevjagten

Foto: Sabine Kleinhurt

Nederst:

Råby Domkirke

Foto: Sabine Kleinhurt

Byens bedste billeder

& perspektiv

47


Byens bedste billeder

48 & perspektiv

Øverst til venstre:

Kærlighed ved Højstrupskoven

Foto: Sabine Kleinhurt

Øverst til højre:

Udrangeret tog fra Østbanen, der kørte på

strækningen Køge - Haarlev - Rødvig

Foto: Ib Markdan

Nederst:

Fiskeri fra Rødvig

Foto: Anne-Mette Pedersen


Øverst til venstre:

Morgan som den lille havmand, Rødvig

Foto: Rita Siig

Øverst til højre:

Måger med kolde fødder, Rødvig Havn

Foto: Erik Larsen

Nederst:

Det gule pakhus i Rødvig Havn

Foto: Tom Nielsen

Byens bedste billeder

& perspektiv

49


Kort nyt

50 & perspektiv

De rigtige svar

10 spørgsmål fra Region

Sjælland på side 42

Seværdighed: Køge Mini-By

Sport: René Holten Poulsen

Geogra : Nykøbing Sjælland

Kulinarisk: Bidesild

Komik: Mick Øgendahl

Erhvervsliv: Faxe Bryggeri – Royal Unibrew

Adeligt: Dragsholm Slot

Musik: På Sjølunds fagre sletter

Tra k: Primærrute 22

Sundhed: Akuttelefonen

Det vidensmæssige kondital

45 – 50 point:

Har du snydt? Eller er det dig, der har

lavet quiz’en?

40 – 45 point:

Helt vildt højt. Meld dig straks til

»Hvem vil være millionær?« og andre

konkurrencer, hvor du virkelig kan vinde

noget!

35 – 40 point:

Stadig et fantastisk resultat. Med den

hjernekapacitet behøver du ikke nogen

ekstra harddisk til din computer.

30 – 35 point:

Imponerende paratviden. Du er ikke én

af dem, man har lyst til at møde i et spil

Trivial Pursuit eller Besserwisser.

20 – 30 point:

Gennemsolid præstation. Du behøver ikke

nøjes med at være tilfreds, du kan sagtens

være stolt også.

10 – 20 point:

Hæderligt, men så heller ikke mere.

Bunden begynder at kunne anes.

0 – 10 point:

Uha, uha og atter uha!

Roskilde Domkirke

Det er ren utopi at forestille sig en attraktionsliste

uden Roskilde Domkirke på. Navnet er kendt

af ethvert barn i Danmark, og på den globale scene

nder man også domkirken, som siden 1995 har

været med på UNESCOS verdensarvsliste side om

side med for eksempel Pyramiderne, Colosseum

og Akropolis!

Domkirken har verdensrekorden, når det

handler om antallet af begravede konger og dronninger.

21 konger og 18 dronninger er stedt til hvile

her.

Opførelsen af den nuværende teglstenskirke

blev påbegyndt af Absalon i slutningen af 1100-tallet

og først afsluttet to århundreder senere, men

ifølge Saxo blev der allerede i 980’erne bygget en

trækirke samme sted. Kong Harald Blåtand var

bygherren, han ligger selv begravet her, og hans

det samme gør hans søn, Svend Tveskæg, som

stod bag en udvidelse af den første kirke.

Sagt om sundhed

– En gåtur er den bedste medicin.

(Hippokrates, græsk læge og

»lægekunstens fader«,

ca. 460 – 370 f. Kr.)

Foto: Gert Ellegaard


Næstmindst

– eller fjerdestørst …

Ved udgangen af andet kvartal 2012 var befolkningstallet

i Region Sjælland dalet en smule i forhold til samme

tidspunkt året før, viser tallene fra Danmarks Statistik.

I alt var vi på det tidspunkt 817.609 borgere i regionen,

et fald på cirka 1600 i forhold til samme tidspunkt året

før. Fordelingen i køn er dog stadig sådan, at kvinderne er

i overtal, idet 412.020 har et personnummer med et lige

endetal, mens 405.589 er mænd.

I sammenligning med de øvrige re regioner er Region

Sjælland den næstmindste – eller fjerdestørste, alt efter

behag…

Mindst er Region Nordjylland med 579.332 borgere,

størst er Region Hovedstaden med 1.720.152 indbyggere.

Vidste du, at …

… iværksætterne i Faxe er

de bedste i Region Sjælland

til at holde fast i deres ideer

og koncepter?

Af de Faxe-iværksættere,

der startede i 2009,

eksisterer 88 procent stadig i dag.

Kilde: Væksthus Sjælland

Foto: Gert Ellegaard

Tidligere udgaver

Liv & Perspektiv, nr. 3

Mindesmærkerne

Hvordan gik det vinderne?

Biblioteket by night

Christine Feldthaus, Interview

Liv & Perspektiv, nr. 2

Politiker for en dag, reportage

Helena Christensen, interview

Skak – spillenes konge

Sundhedsprisen 2011

Få tidligere udgaver af

Liv & Perspektiv gratis*

& perspektiv

& perspektiv

Politiker for

en dag

MAGASIN TIL BORGERE I REGION SJÆLLAND

Helena Christensen

– med nyt fokus

Seernes Sundhedspris 2011

Skakboom

»Tag

bladet

med hjem«

Christine

Feldthaus

– unplugged

Businesssafari

i Afrika

PATIENT

EMPOWERMENT

MAGASIN TIL BORGERE I REGION SJÆLLAND

Politiske frontløbere

& perspektiv

Businesssafari

i Afrika

PATIENT

EMPOWERMENT

»Tag

bladet

med hjem«

MAGASIN TIL BORGERE I REGION SJÆLLAND

Politiske frontløbere

Christine

Feldthaus

– unplugged

Forside indd 1

»Tag

bladet

med hjem«

Politiker Politiiikkkkker for

en en daggggg dag

Seernes Seernes Sundhhhheddddsspr

Sundhedspris 2011

& perspektiv

Kort nyt

MAGASIN TIL BORGERE I REGION SJÆLLAND

Helena Helena Ch Christensen

– – med med nyyyytttt nyt fffook fokus

Skakboom Skakboom

& perspektiv

Jeg ønsker Liv &

Perspektiv nr. 3 tilsendt

Jeg ønsker Liv &

Perspektiv nr. 2 tilsendt

Navn _____________________________________________________________________

Vej _______________________________________________________________________

Postnr. og by __________________________________________________________

Svarkuponen udfyldes med blokbogstaver og

sendes i en kuvert til Region Sjælland, Alléen

15, 4180 Sorø.

* Så længe lager haves

51

»Tag

bladet

med hjem«


Hvad er en

ballonudvidelse?

Kan jeg søge tilskud

til mit projekt?

Er min grund

forurenet?

Det nye www.regionsjaelland.dk

– har svar på det meste

More magazines by this user
Similar magazines