Download publikationen her - Region Sjælland

regionsjaelland.dk

Download publikationen her - Region Sjælland

171 kr.

Politikerne:

Knud Munksgaard

Radikale

34 & perspektiv

Foto: Jan Djenner

– Principielt har jeg den holdning, at regionerne

burde nansieres ved hjælp af

skatteudskrivning, præcis som kommunerne.

På den anden side er realiteterne i

dag sådan, at kommunerne alligevel ikke

har den store bevægelsesfrihed, fordi

rammerne bliver fastlagt i økonomiaftaler

mellem Kommunernes Landsforening

og regeringen. Sådan er det også

for regionerne, så i praksis har det næppe

den store betydning, og i øvrigt må

man da indrømme, at systemet fungerer

ganske godt.

Flemming Stenild

Socialistisk Folkeparti

Foto: Gert Ellegaard

– Det nuværende system kan godt fungere,

hvis kriterierne for bloktilskuddet

føres ajour og ligger på en retfærdig

linje. Jeg har dog den opfattelse, at det

kunne blive en tand bedre, hvis regionerne

får mulighed for en supplerende

indtægtskilde. Det kunne være i form af

en regional sundhedsskat, og det økonomiske

grundlag for en sådan kunne

være, at man afviklede den kommunale

med nansiering.

– Med en supplerende indtægtskilde

ville det politiske ansvar blive øget, og

der ville åbnes for en øget eksibilitet i

måden at løse opgaverne på.

Chr. Wedell-Neergaard

Konservative

Foto: Jan Djenner

– Jeg er af ere årsager imod, hvis regionerne

skulle blive skatte nansieret. For

det første har regionerne nogle velfærdsmæssige

opgaver, som skal løses på et

ensartet niveau i hele landet. For det andet

vil en skatteudskrivningsret betyde

større autonomi til regionerne, og det

er jeg ikke tilhænger af. For det tredje

mener jeg, at Sundhedsstyrelsen og dermed

ministeriet skal have godt styr på

de ydelser og den planlægning, der foregår

rundt om i landet, og det giver den

nuværende nanseringsmodel god basis

for.

– Mit grundsyn på regionerne er i

øvrigt, at vi bør fortsætte udviklingen

fra strukturreformen, hvor amterne blev

samlet i regioner, ved at samle regionerne

i en statslig institution.

More magazines by this user
Similar magazines