Download publikationen her - Region Sjælland

regionsjaelland.dk

Download publikationen her - Region Sjælland

650 arbejdspladser

Det nye psykiatrisygehus bliver arbejdsplads

for omkring 650 personer, når det

står færdigt, og det får 194 sengepladser.

De fordeles på 114 almenpsykiatriske

og gerontopsykiatriske (til ældre

patienter) sengepladser, 50 sengepladser

i retspsykiatrien og 30 pladser i

Sikringsafdelingen.

Placeringen bliver på den modsatte

side af Stadionvej i forhold til det eksisterende,

somatiske sygehus, og psykiatribyggeriet

kommer til at ligge på begge

sider af Grønningen med Sikringen på

den østlige side. Tunneler vil forbinde

byggerierne med hinanden.

Behandlings- og sengeafsnittet bliver

i én etage med delvis kælder, mens

administrationen, indgangs- og akutom-

38 & perspektiv

Klar, parat, byg!

rådet, forskningsafsnittet, kantinen og

auditoriet opføres i tre etager.

Østers-inspiration

De første streger for byggeriet blev slået

for ere år siden, da Karlsson arkitekter/

VLA vandt konkurrencen om at blive

totalrådgiver. Forslaget var inspireret af

østers, har arkitekt Christian Karlsson

fortalt: Hård og ru udenpå, men tilpasset

omgivelserne. Lukket om sig selv, men

rart, lyst, varieret, venligt, varmt og overskueligt

indvendigt.

En særlig detalje bliver de mange haver

i forbindelse med byggeriet, en have

til hvert patientområde, som kommer til

at ligge i midten af bygningerne og giver

fornemmelse af natur og højt til himlen.

Gammel

tørvemose

En del af det areal, som det nye

psykiatrisygehus skal ligge på, ligger

oven på en gammel tørvemose.

Netop tørvemoser kan rumme

rester fra fortiden, som har historisk

interesse, så derfor vil museumsfolk

deltage i gravearbejdet på

byggepladsen.

En stabilisering af grunden er

også nødvendig, fordi den viste

sig knap så bæredygtig, som man

på forhånd havde regnet med. Det

drejer sig om et område på størrelse

med cirka 16 tennisbaner.

Visionen

Visionen for det nye psykiatrisygehus

er at gøre det til et fagligt fyrtårn i Region

Sjælland. Med en afgørende rolle

for fremtidens psykiatriske behandling i

hele regionen og med markante funktioner

inden for sundhed, uddannelse og

forskning.

Sigtet er at få et sygehus, hvor de fysiske

rammer er moderne og sikre for

både patienter og personale, hvor kapaciteten

og kvaliteten er på plads, hvor

samlingen af specialistfunktioner åbner

for koncentreret forskning og udvikling,

og hvor attraktive arbejdspladser skaber

mulighed for at tiltrække og fastholde

medarbejdere og faglige kompetencer.

More magazines by this user
Similar magazines