OIOUBL Kodeliste

oioubl.info

OIOUBL Kodeliste

OIOUBL Kodeliste

OIOUBL TaxSchemeID

K18

Version 1.1

Published under Creative Commons license, attribution 2.5


Kolofon

Kontakt:

IT- og Telestyrelsen

E-mail: plb@itst.dk

OIOUBL Version 2.02

Oktober 2008

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

IT- og Telestyrelsen

Datastandardiseringskontoret

Holsteinsgade 63

DK-2100 København Ø

Phone +45 3545 0000

Fax +45 3545 0010

http://www.itst.dk

itst@itst.dk


Indholdsfortegnelse

1.Indledning.........................................................................................................................................................................4

2.Identifikation....................................................................................................................................................................4

3.Værdier.............................................................................................................................................................................5


Indledning Indledning

1.Indledning

En kodeliste er en oversigt over, hvilke gyldige værdier et givet felt i OIOUBL må have.

Kodelisterne bruges i vid udstrækning i OIOUBL. Dels for at gøre det enklere for brugene at udfylde felterne

ud fra en liste af valgmuligheder, og dels for at sikre en ensartet brug af felterne, og dermed muligheden for

at der kan laves kontrol af og stødes logik på felterne i de enkelte systemer. Målet er således at opnå fuld

automatisk behandling af fremsendte data og dermed mindske behovet for manuelle arbejdsgange.

OIOUBL opererer med fire typer af koder:

1. Statiske koder, der er indlejret i standarden.

Det drejer sig om mængdeenheder (UOM), valutakoder, sprogkoder og mimetyper, som valideres i UBL 2.0

skemaet. Værdierne fra disse kodelister angives i attributter, og skal relateres til værdien i feltet

2. Offentlige kendte koder, der kan opdateres,

F.eks. kan ISO 4217, som er valutakode.

3. OIOUBL definerede koder, der kan opdateres

Til den danske OIOUBL tilpasning er der udarbejdet en række kodelister.

OIOUBL kodelister identificeres ved en urn, og refereres til fra attributterne af de pågældende felter. Ud fra

Id’et er det muligt at se, hvilken type kodeliste der er tale om.

4. Bilateralt aftalte koder

To parter kan internt aftale, at udveksle et bestemt kodesæt. Her definerer parterne deres egen kodeliste.

2.Identifikation

Identifikation

Kortnavn

Beskrivelse

Version

CanonicalUri

CanonicalVersionUri

Sidst opdateret

OIOUBL TaxSchemeID

urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1

TaxSchemeID

TaxScheme ID for Denmark

1.1

urn:oioubl:id:taxschemeid

urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1

26-03-2007

K18 Side 4


3.Værdier 3.Værdier

3.Værdier

Værdi Navn DK-Navn Beskrivelse

9 9 Råstofafgift/Sten og grus Råstofafgift/Sten og grus

10 10 Affaldsafgift Affaldsafgift

11 11 Tilskud til elproduktion Tilskud til elproduktion

16 16 Chokolade- og sukkervarerafgift Chokolade- og sukkervarerafgift

17 17 Dækningsafgift/Chokolade- og

sukkervarer

Dækningsafgift/Chokolade- og

sukkervarer

18 18 Råstofafgift/Nødder Råstofafgift/Nødder

19 19 CFC-afgift CFC-afgift

21 21 Elafgift Elafgift

24 24 Glødelamper,elektriske sikringer mv Glødelamper,elektriske sikringer mv

25 25 Kaffe, kaffeekstrakt/erstatning mv Kaffe, kaffeekstrakt/erstatning mv

27 27 Te og teekstrakter mv Te og teekstrakter mv

28 28 Tilskud til CO2-afgift Tilskud til CO2-afgift

30 30 Emballager, stykbaseret Emballager, stykbaseret

31 31 Bæreposer Bæreposer

32 32 Konsumisafgift Konsumisafgift

33 33 Kul mv Kul mv

39 39 CO2-afgift/Mineralolie mv CO2-afgift/Mineralolie mv

40 40 CO2-afgift/Kul mv CO2-afgift/Kul mv

41 41 CO2-afgift/El CO2-afgift/El

53 53 Mineralvandsafgift Mineralvandsafgift

54 54 Engangsservice Engangsservice

56 56 Benzinafgift Benzinafgift

57 57 Mineralolieafgift Mineralolieafgift

61 61 Gas og flaskegas Gas og flaskegas

62 62 Smøreolier, hydraulikolier mv Smøreolier, hydraulikolier mv

63 63 Moms Moms

69 69 Spiritusafgift Spiritusafgift

70 70 Cigaretter Cigaretter

71 71 Røgtobak Røgtobak

72 72 Cigarer, cerutter og cigarillos Cigarer, cerutter og cigarillos

75 75 Vandafgift Vandafgift

76 76 Vinafgift Vinafgift

77 77 Ølafgift Ølafgift

79 79 Import Import

85 85 Opløsningsmidler Opløsningsmidler

86 86 Gebyr på blyakkumulatorer Gebyr på blyakkumulatorer

87 87 NiCd-batterier NiCd-batterier

91 91 Gebyr på dæk Gebyr på dæk

94 94 Naturgas og bygas Naturgas og bygas

95 95 Bekæmpelsesmidler, visse Bekæmpelsesmidler, visse

OIOUBL TaxSchemeID

K18 Side 5


3.Værdier 3.Værdier

Værdi Navn DK-Navn Beskrivelse

97 97 Svovlafgift/Mineralolieprodukter Svovlafgift/Mineralolieprodukter

98 98 Svovlafgift/Stenkul, brunkul og koks Svovlafgift/Stenkul, brunkul og koks

99 99 Særlig svovlafgift af el Særlig svovlafgift af el

100 100 Svovlafgift/træpiller, halm, affald mv Svovlafgift/træpiller, halm, affald mv

108 108 Cigaretpapir mv Cigaretpapir mv

109 109 Skrå og snus mv Skrå og snus mv

110 110 CO2-afgift/Natur- og Bygas CO2-afgift/Natur- og Bygas

111 111 CO2-afgift/Auto- og flaskegas CO2-afgift/Auto- og flaskegas

127 127 Spildevandsafgift Spildevandsafgift

128 128 Bekæmpelsesmidler, andre Bekæmpelsesmidler, andre

130 130 EU-handel med visse

mineralolieprodukter

EU-handel med visse

mineralolieprodukter

133 133 Svovlafgift/Gas og flaskegas Svovlafgift/Gas og flaskegas

134 134 Svovlafgift/Natur- og bygas Svovlafgift/Natur- og bygas

135 135 Svovlafgift/Benzin Svovlafgift/Benzin

136 136 Kaburatorvæske Kaburatorvæske

137 137 Antibiotika og vækstfremmere Antibiotika og vækstfremmere

138 138 Kvælstof Kvælstof

139 139 Folier fremstillet af blød PVC Folier fremstillet af blød PVC

140 140 Emballager, vægtbaseret Emballager, vægtbaseret

142 142 PVC og ftalater PVC og ftalater

146 146 Drivhusgasser, HFC mm. Drivhusgasser, HFC mm.

151 151 CO2-afgift/benzin CO2-afgift/benzin

152 152 Foderfosfatafgift Foderfosfatafgift

VAT VAT Ingen tekst (kun til internationalt brug) Ingen tekst (kun til internationalt brug)

0 0 Ingen tekst Ingen tekst

OIOUBL TaxSchemeID

K18 Side 6

More magazines by this user
Similar magazines