OIOUBL Kodeliste

oioubl.info

OIOUBL Kodeliste

3.Værdier 3.Værdier

Værdi Navn DK-Navn Beskrivelse

97 97 Svovlafgift/Mineralolieprodukter Svovlafgift/Mineralolieprodukter

98 98 Svovlafgift/Stenkul, brunkul og koks Svovlafgift/Stenkul, brunkul og koks

99 99 Særlig svovlafgift af el Særlig svovlafgift af el

100 100 Svovlafgift/træpiller, halm, affald mv Svovlafgift/træpiller, halm, affald mv

108 108 Cigaretpapir mv Cigaretpapir mv

109 109 Skrå og snus mv Skrå og snus mv

110 110 CO2-afgift/Natur- og Bygas CO2-afgift/Natur- og Bygas

111 111 CO2-afgift/Auto- og flaskegas CO2-afgift/Auto- og flaskegas

127 127 Spildevandsafgift Spildevandsafgift

128 128 Bekæmpelsesmidler, andre Bekæmpelsesmidler, andre

130 130 EU-handel med visse

mineralolieprodukter

EU-handel med visse

mineralolieprodukter

133 133 Svovlafgift/Gas og flaskegas Svovlafgift/Gas og flaskegas

134 134 Svovlafgift/Natur- og bygas Svovlafgift/Natur- og bygas

135 135 Svovlafgift/Benzin Svovlafgift/Benzin

136 136 Kaburatorvæske Kaburatorvæske

137 137 Antibiotika og vækstfremmere Antibiotika og vækstfremmere

138 138 Kvælstof Kvælstof

139 139 Folier fremstillet af blød PVC Folier fremstillet af blød PVC

140 140 Emballager, vægtbaseret Emballager, vægtbaseret

142 142 PVC og ftalater PVC og ftalater

146 146 Drivhusgasser, HFC mm. Drivhusgasser, HFC mm.

151 151 CO2-afgift/benzin CO2-afgift/benzin

152 152 Foderfosfatafgift Foderfosfatafgift

VAT VAT Ingen tekst (kun til internationalt brug) Ingen tekst (kun til internationalt brug)

0 0 Ingen tekst Ingen tekst

OIOUBL TaxSchemeID

K18 Side 6

More magazines by this user
Similar magazines