Rapporten - Nueva

nueva.dk

Rapporten - Nueva

02

Udgivet af FDB 2011:

FDB

Vallensbæk Torvevej 9

2620 Vallensbæk

Antropologisk

undersøgelse og analyse:

Caroline Beck, Nueva og

Jane Mejdahl

Tekst:

Jane Mejdahl,

Caroline Beck og

Signe D. Frese.

Foto:

Arkivfoto side 1, 3, 4, 27, 29,

31, 33, 34, 35, 38 og 45

Privatfoto side 10, 11, 14,

15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 28,

30 og 32

Layout:

bluerobots

Tryk:

Johnsen trykkeri

Oplag:

100 eksemplarer

541-087

Svanemærket tryksag

Indhold

03 Forord

04 Læsevejledning

05 Resumé

07 Indledning

09 Måltidets mange meninger

10 Hvad er madspild?

12 Hvordan opfattes madspild – set fra deltagernes verden

17 Årsager til madspild

25 Madvarernes livscyklus

37 Konklusion: vi smider ikke mad – og så alligevel

41 Anbefalinger

42 Metode

45 Litteraturhenvisninger

Similar magazines