Rapporten - Nueva

nueva.dk

Rapporten - Nueva

04

Læsevejledning

Rapporten indleder med en introduktion til

madspild og dets klima- og naturressourcemæssige

konsekvenser. Indledningen skitserer ligeledes

danskerens forhold til madspild, og redegør

for, hvorfor vi har valgt en antropologisk tilgang

til at undersøge fænomenet.

Rapporten er herefter inddelt i to analytiske

hovedemner; Under det første hovedemne svarer

vi på, hvad madspild er for et fænomen, hvornår

og hvorfor det opstår, hvordan deltagerne i undersøgelsen

ser på madspild samt deres adfærd i

forhold til madspild. Det andet hovedemne belyser,

hvordan forskellige madvarer bliver opfattet

og anvendt i hjemmene.

Vi slutter rapporten med en konklusion, der

sammenfatter og perspektiverer undersøgelsens

resultater. Rapporten udmunder i en række

anbefalinger til myndigheder/ interesseorganisationer,

producenter og supermarkeder. Sidst

i rapporten er der et baggrundsafsnit, hvori vi

præsenterer undersøgelsen og deltagerne, samt

redegør for metode og analytisk tilgang.

Similar magazines