Forsikringsoplysningens udfordringer de kommende 25 år

fremforsk.dk

Forsikringsoplysningens udfordringer de kommende 25 år

Forsikringsoplysningens

udfordringer de kommende

25 år

Ved Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker


Mængdeindeks

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

Privatforbruget

i Danmark

0

1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011

Kilde: Danmarks Statistik


Den todelte verden

Tæthed

Høj

kvalitet til

lav pris

A

Unikke

eller helt

særlige

produkter

B


Indkomstfordelingen

for familier, 2005

40,00%

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

11,8%

36,9%

21,5%

11,5%

8,0% 7,4%

1,6% 0,8%

0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-750 750-1000 1000+

Skattepligtig indkomst

Kilde: Skatteministeriet, 2005


Luksus og materiel

velstand

Levestandarden er fantastisk i forhold til 1846

Vi lever som grever og baroner

En konge i 1700 ville misunde os: TV, digitalt udstyr,

arkitekttegnede møbler etc.

Luksus er blevet en selvfølge – næsten for alle

Det materielle som grundlaget for skadesforsikring

er ikke så interessant om 25 år som i dag

Vi vil i stigende grad være interesserede i at sikre

vores mulighed for at leve et godt liv

Fremtidens skadesforsikring: Tilbage på sporet

frem for erstatning – person frem for penge


De nye mangelvarer:

Den nye luksus

Tid: Afkobling, have tiden til sin egen rådighed

Opmærksomhed

En luksus at være massemedie-fri – at kunne være fuldt

sammen med et andet menneske

Rum og plads

Udfoldelse, der hvor ingen andre kommer, væk fra bilkøer,

monkey-class, forsimple sin bolig

Fred og ro – fravær af larm og støj

Natur og renhed: Ren luft, rent vand, mad uden gift

Sikkerhed

Fuldkommen tryghed er en ny luksus – næsten alle steder er

risikobetonede


0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

Befolkningsudviklingen

Danmark 2007-2017

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Kilde: Danmarks Statistik, 2007


1960

2000

2030

Livets nye faser

0 20 40 60

Barndom

Teenager

Unge

De frie 1

Forældre Alderdom

Seniorer

De frie 2

0 20 40 60 80


Optimalt stimulations niveau

Høj

organi

-sering

Desorgani

-sering

Stigende

interesse

Kedsomhed

Søvn

OSN

Stress

Angst

Panik

Lav Høj

Kollaps

Stimulimængden


Mennesker er forskellige:

Variationer i stimulationsbehovet

Organiseringsgrad i adfærd

Høj

organisering

Desorganisering

OSN OSN

A

B

Lav Høj

Stimulimængden


De grundlæggende

personlighedstyper

Den prometiske

Reagere opstemt på

forandring og stimuli

Kan ikke lide grænser

Har ikke behov for struktur

Prøver nye ting og er

risikovillig

Den apollinske

Søger at skabe struktur og

sammenhæng i en verden af

forandring

Vil hurtigt lukke af for stimuli

Har behov for struktur og

stabilitet


Den risikobetonede og den

forsigtige

Risikobetonede:

Omkring de 30 år

Funktionærer, studerende,

selvstændige

Høj indkomst

Konsekvens: Køber og

sælger værdipapirer for

hurtigt – tager mange

chancer

Radikale, SF, Venstre med

flere

Forsigtige:

Ældre over 50 år og yngre i

20erne

Ufaglærte, landmænd,

pensionister, efterlønnere,

arbejdsløse

Lav og middel indkomst

Konsekvens: Køber og

sælger værdipapirer for

sent – tager for få chancer

Kons. SD, DF


Tidsånden 5-10 år frem:

(Idealismen)

Individualisme – og efterhånden den situationsbestemte

personlighed

Afstand til industrisamfundet:

Farvel til solidariteten – kun betale for os selv eller en

risikoudjævning

Unikke enkeltindivider – der afviger fra hinanden på den samme

de – ingen flokke

Moralen – er ændret til en personlig moral, men der er

stadig meget moral i befolkningen – normaliteten er

indsnævret

Gøre noget godt – en god sag – mening og indhold i

tilværelsen efter mange års hedonisme

Nyt sundhedsbegreb – gradueret sundhed og

forbyggelse af sundhedsrisici


Hvad er danskerne bange

for?

Pludselig død blandt de nærmeste

Klimaeffekten og vandforurening

Kræft og andre dødelige sygdomme

Miste livs-evner: Hukommelse, kraftig

overvægt, stress, overfald, skilsmisse, utroskab

Familie og børn rammes

Dårlig ryg

Lavest: Kaput maskine, strejke, fyring og utæt

tag


Pensionsopsparing i

fremtiden

Formålet vil i stigende grad blive at få et godt liv som

senior – ikke blot en sikring af tilværelsen

Vil vi se sager, hvor kunderne er utilfredse med deres

udbetalinger og klager

Der er ved at ske et skred i opsparingen – mange flere

spare op og danner formuer på andre måder end via

pensionsopsparing

Behov for at gå ud og ind af pensionsordninger – gå

tilbage til arbejdslivet eller delpension

Udlandet maser sig på – og langt flere vil leve i flere

lande i fremtiden


Traditionel

skadesforsikring

Det er stadig et problem at miste alt i en brand eller

andre begivenheden

Vi vil se en stigende anvendelse af en samlet forsikring

for skader – som på dyr elektronik mv.

Der vil være flere, der ikke er dækkede – Tarzansyndromet

på forsikringsområdet

Biler – en glidende overgang til totalfinansiering af

bilforbrug – miljøhensyn med ind

Huse & hjem: Ok med sikring – men mindre interesse i

stor risikoafdækning

Der mangler produkter, der passer til den enkeltes

risikoprofil – de prometriske og de apollinske


Nye forsikringer

Sundhedsforsikring – ultimativt en ”hold mig i

gang på normal vis forsikring”

Sikring af evner, vi er bekymrede:

Før kun for stjerner, men i fremtiden er det for alle

Sikring af den nye luksus:

Anti-stress, livscoach til at planlægge, fravær af larm,

fravær af mange andre mennesker, udfoldelsesrum,

Risiko for overfald, terror mv. – fravær af risiko

Vil vi se en stor vækst i forsikring, der yder en

bestemt service frem for en erstatning


5 vilde bud på nye

produkter

Overvægtforsikring

Uddannelsesforsikring – og du bliver til noget

med garanti

Skilsmisseforsikring

Fred og ro forsikring – vi tager os af alt det

besværlige og rudekuverterne

Seniortilværelse – forsikring

Sikrer en bestemt livsperiode i vigør i

seniortilværelse – penge, sundhed, livsmod


Forsikringsoplysningen

om 25 år

I dag er det meget forsikringsteknisk

Fremtiden stiller andre krav

Visitering af kunder til behandling, coaching, motion

etc.

Det betyder, at forsikringsoplysningen må have

kompetencer på disse områder

Yderligere priskonkurrence på skade

sammenligninger bliver vigtigere - standardisering

Meget komplicerede pensionsprodukter – egentlig

finansiel rådgivning og private banking for mange

Gør det svært at finde afgrænsningsområderne


Forsikringsoplysningen

og 25 år - II

Den menneskelige bliver meget vigtigere

Skønnet kommer ind – og de faglige vurderinger vil

derfor blive antastet mere end i dag

Der bliver brug for en metode til at afgøre disse

komplicerede forhold

Der kommer udenlandsk opsparing ind

Indskrænkningen af normaliteten varer ikke ved – der

bliver brug for et nyt normalbegreb

Kan man udelukkende bygge på sagkundskaben i

fremtiden – hvem andre skal gives indflydelse på

afgørelserne


Internet-adresse:

www.fremforsk.dk

www.fremforsk.dk

www.fremforsk.dk

www.plurafutura.com

www.plurafutura.com

www.plurafutura.com

Jesper Bo Jensen

Dalgas Avenue 48

Postboks 275

8100 Århus C

E jbj@fremforsk.dk

T 86 11 47 44

M 20 67 45 00

More magazines by this user
Similar magazines