Klik her for at se hele kursusavisen - PLan Hylkedam

hylkedam.dk

Klik her for at se hele kursusavisen - PLan Hylkedam

Kursus

2007


UngdomsUddannelsens Kursusavis

Efteråret 2007

UngdomsUddannelsens kursusavis

udkommer en gang årligt.

Avisen redigeres og udarbejdes

af UngdomsUddannelsesGruppen.

Henvendelse rettes til

ledertræningssekretær:

Stine Enevoldsen

E-mail: se@dds.dk

Telefon: 32 64 00 53

Redaktion mm:

Michael Nielsen

Internet:

http://www.spejder.dk/plan/

http://www.seniorsite.dk/kursus/

http://www.dds.dk/uug/

E-mail: uug@post.dds.dk

Layout:

Folkmann Design A/S

Tryk:

Als Offset,

ISO 14001 miljøcertificeret

Oplag:

16.000

Forsidefoto:

Frederik Jørgensen.

Alle andre billeder er fra

fotogruppen i DDS

Udgivet af:

Det Danske Spejderkorps

PLan 1 side

PLan 1 er for alle spejdere mellem 13 og 14 år.

PLan 2 side

PLan 2 er for alle spejdere mellem 14 og 15 år.

PLan 3 side

PLan 3 er for alle spejdere mellem 15 og 16 år.

NyS-kursus side

NyS-kursus er for dig som lige er blevet senior,

og som er mellem 16 og 17 år.

Klankursus side

Klankursus er for dig der har været senior i

mindst 1-2 år, og som er mellem 17 og 23 år.

Patruljelederkursus side

Kurset er åbent for alle spejdere i alderen

14 – 16 år

6

9

12

15

16

17


4

Kære tropsspejder og senior

Året står i jubilæums tegn. Spejderbevægelsen bliver

100 år gammel og det fejres mange steder.

Men for at slå det fast, så vil succen PLan og Seniorkurserne

også være tilstede i år.

Vi fejrer godt nok ikke 100 år i DDS, men igennem

de sidste par årtier, har PLan og seniorkurserne

været noget af den største succes, som Det Danske

Spejderkorps har haft.

Det betyder også, at der er 16 teams, som for øjeblikket

knokler, for at planlægge det fedeste kursus,

til netop dig og dine patruljekammerater.

Igennem foråret og sommeren vil nye aktiviteter,

skøre idéer og vandvittig humor komme til at støbe

fundamentet til kurset 2007. Et kursus, som alle

tropsspejdere i Det Danske Spejderkorps kan blive

en del af.

Husk at ungdomskurserne i Det Danske Spejderkorps

er for alle spejdere og seniorer. Det skal ikke

kun være lederne og assistenterne, som får en fed

oplevelse. Nej, det er vigtigt at alle får en fed oplevelse.

Så fat pennen og udfyld tilmeldingskuponen.

Ses vi på kursus i 2007?

Med venlig hilsen

UngdomsUddannelsen

www.spejder.dk/plan

www.seniorsite.dk/kursus


Kære GL, TL og KL

Nu hvor I starter op efter sommerferien, så er der

jo tradition for kursusavisen og selvfølgelig skal

denne tradition gentages i år.

Inden sommerferien kunne man i Track og Broen,

se om ungdomskurserne og de gode ting de gør

for Det Danske Spejderkorps og grupperne. Det er

nu blevet tid til at følge op på de artikler og fortælle

jeres spejdere og seniorer, hvorfor de skal

tage på ungdomskursus.

Hvis du stadig er lidt i tvivl om hvad ungdomskurserne

gør for jeres spejdere og gruppen, så er der

her en uddybning:

Instruktion og ansvar: På PLan kurserne arbejder

man med instruktør og ansvarlig rollen. PLan kursisterne

får dermed nogle værktøjer, de kan bruge

direkte i patruljearbejdet. Nogle værktøjer som er

meget vigtige, for at patruljearbejdet dermed kan

få det bedste udbytte.

seniorkurserne arbejder man ikke i dybden med

dette, da seniorer formentlig har denne viden i

forvejen.

Patrulje/klan arbejde: På alle ungdomsuddannelsens

kurser arbejder man i patruljer/klaner i en

størrelse fra 6 – 8 personer. Da kurserne har en varighed

af en uge, arbejder man meget intenst i

patruljer/klaner. Kursisterne lærer derfor hurtigt

hvad essensen i patruljearbejdet er og at give

plads til sine kammerater.

Seniorkurserne: Seniorkurserne er kurser, hvor

klanarbejde og klantrivsel bliver sat højt. Forskellen

på NyS og Klankursus er at NyS er for nye seniorer

og Klankursus er decideret klan trivsel. Seniorkurserne

viser vejen til en aktiv og indholdsrig

seniortid. Derudover arbejdes der også med de

ovenstående punkter og skaber debat og forståelse

for spejderarbejdet.

Alle kurserne er lejr kurser og foregår derfor ude.

Kurserne er meget forskellige og henvender sig til

forskellige spejdere og seniorer. Det er derfor vigtigt

at i som GL/TL/KL vejleder jeres spejdere i,

hvilket kursus det er bedst for dem at tage på.

Hejk kursus er ikke godt for den dårligt gående…

Kurserne er inddelt efter alder og er:

PLan 1: 13 – 14 år

PLan 2: 14 – 15 år

PLan 3: 15 – 16 år

NyS: 16 – 17 år

Klankursus: 17 – 23 år

Patruljelederkursus: 14 – 26 år

For at deltage på f.eks. PLan 2, skal man ikke have

genneført PLan 1. Hvis du og spejderen/senioren,

føler at en anden kursustype er bedre for den enkelte,

så er det selvfølgelig det i skal gå efter.

Der kan max. deltage 3 spejdere fra samme gruppe

på samme kursus.

forhånd tak

UngdomsUddannelsesGruppen

Husk på den nye og forbedret

hjemmeside, som fyldt med information

om ungdomskurserne: dds.dk/uug

5


6

PLan 1

(13 – 14 år)

PLan 1, PLan2, PLan3,

NyS, Klankursus, SøPLus:

Kurserne er lejrkurser.

PLan 1 er et lejrkursus for den unge spejder. Der

arbejdes med forløbstanken, instruktørrollen og

demokrati og medbestemmelse.

Kursisterne bliver inddelt i patruljer mellem 6 og

8 personer, og den enkelte deltager vil i samarbejde

med resten af patruljen bl.a. lære at planlægge

aktiviteter og instruere andre.

07650 Kulsø

Spænd hjelmen,

fedt støvlerne og kom an!

Fatter du ikke at morse, og er du ikke verdensmester

i at følge gamle damer over vejen, så skal du

ikke regne med at lære det her. Der bliver ikke

brugt tid på de gammeldags aktiviteter, der ikke

giver mening. Der bliver derimod plads til, at dit

indre legebarn kan udfolde sig frit, at du kan give

den gas sammen med andre kække spejdere, og

det er helt sikkert at dine kammerater derhjemme

vil ligge søvnløse af misundelse.

Vi forventer, at du har mod på en uge med knald

på og ikke er bange for anderledes spejderarbejde.

Det skal ikke være kedeligt; det skal være nyt,

sjovt, udfordrende og vildern. Hvis du har gåpåmod

og er frisk på nytænkning, kan vi tilbyde en

solid bund af patruljelivets goder, friluftsliv på et

højt plan og masser af spas, gak og løjer.

Kurset er et udendørskursus hvor der soves i telt,

bivuak eller hjemmebyggede raftehytter. Der vil

i løbet af ugen blive planlagt og gennemført en

hejk med mindst en overnatning væk fra kursusstedet.

StiKord:

Kursusnummer: 07650

Kursustype: Plan 1

Kursussted: Kulsøvej 19, Vesterlund,

7323 Give, Tlf.: 75 73 60 51

Kursusleder: Malene Vartman Sell

Kursuskontakt: Tlf.: 22 73 48 72

E-mail: malene.sell@biology.au.dk

Indhold/

Færdigheder: Leg, patruljeliv, overraskelser og

fufu... plus lidt chokolade!

Hjemmeside: www.spejder.dk/kulsoe


07651 Mystifik

En klam uhygge har

sænket sig over skovbrynet

Et sted på Fyn, som er forbundet med sagn fra gamle

dage, sker der igen mystiske ting. Det er som om

der hviler en forbandelse over stedet. I et gammelt

sagn står der skrevet ”VOGT DIG, thi portalen opstår

rundt om den tiende måned mellem nymåne

og fuldmåne”. Det vides ikke helt hvad det præcis

betyder, men nogen mener det bare er gammel

overtro, mens andre tager det meget alvorligt – det

har medført mange tomme huse samt en sand

overflod af gådefulde mænd og biler i området.

Det er uhyggeligt, men vi lader os ikke slå ud. Hvis

du tør kan vi tilbyde dig en uge med en hejk med to

overnatninger, træning af forløb, patruljeliv, en anderledes

måde at bo i lejr, spejderfærdigheder, nye

spejderkammerater, oplevelser, hygge og uhygge

– ja alt kan ske!

FOR DER ER MERE I SKOVBRYNET END DU TROR!

07652 røddinglund

Kampen om Midgård

Endelig fast grund under fødderne. Det har været et

langt togt, og det skal blive godt at se familien igen.

Langskibet er blevet trukket op på stranden, byttet

delt mellem jer, og nu begynder turen hjem til landsbyen

– men der er noget galt. Hvorfor bliver I ikke

løbet i møde af glade børn? Hvor er husdyrene, som

plejer at græsse på engen? Væltede træer ligger

spredt omkring – nogle rykket op med rod, andre

brændt af. Hvad er der sket? Eventyret du troede var

slut, er faktisk kun lige ved at begynde…

Velkommen til en fantastisk uge på den jyske hede,

hvor du vil tage del i den evige kamp mellem aser og

jætter – mellem godt og ondt, og DU skal være med

til at afgøre, hvordan denne saga slutter.

Alt hvad du skal bruge er gå-på-mod og lyst til at

prøve noget spændende og anderledes, resten sørger

vi for.

PLan Røddinglund vil du se en kæmpe vikingeborg

vokse frem af mulden. Du vil komme til at opleve det

gode kammeratskab i en patrulje, møde andre spejdere

fra hele landet og få en oplevelse ud over hvad

du kan forestille dig. Du vil desuden opleve et engageret

kursus-team, der altid er med på gak og løjer.

Har du hang til reb, rafter og en god historie, så luk

din indre viking ud og tag på PLan Røddinglund.

StiKord:

Kursusnummer: 07651

Kursustype: Plan 1

Kursussted: Skovbrynet, Ørsbjerg Skovvej 21

Faurskov, 5560 Årup

Kursusleder: Marie Louise Juul-Jørgensen

Kursuskontakt: Tlf.: 26 22 44 13

E-mail: ml_juul@hotmail.com

Fantasiramme: Mystifistiske hændelser af meget

mærkelig karakter

Indhold/

færdigheder: Hejk med to overnatninger,

spejderfærdigheder, forløb, fede

oplevelser, patruljeliv.

Hjemmeside: spejder.dk/mystifik

StiKord:

Kursusnummer: 07652

Kursustype: Plan 1

Kursussted: Røddinglund centeret, Vildbjerg

Kursusleder: Magnus Rievers

Kursuskontakt: ksl@plan-røddinglund.dk

Tlf.: 25 39 57 13

Fantasiramme: Vikinger

Indhold/

Færdigheder: Storpioner , Patruljeliv,

Patruljeledelse.

Bæver, jætter, tosseri og for

25 kroner blandede rafter.

Hjemmeside: spejder.dk/roeddinglund

7


8

07653 toggerbo

Galaxepolitiet søger aspiranter

til universal-træning i Mols Bjerge

Er dU gjort af det rette stof???

Galaxepolitiets opgave er at optrevle autonome

modstandsgrupper i Mols bjerge. Her har vi brug for

DIG, da vi dækker et stort område med både rumkratere,

space-beplantning og galaxe-oceaner.

Vi giver dig muligheden for at møde spejdere fra

andre afkroge af galaxen, knytte nye venskaber og

opnå nye kundskaber som spejder. Vi tilbyder masser

af spændende aktiviteter, både til lands og til

vands, hele tiden med fokus på samarbejde og patruljeliv.

Galaxepolitiet tilbyder det bedste træningsprogram!

Her prøver du at være PL for en dag. Du lærer at

bygge en lejrplads og at lave mad over bål. Du prøver

at sejle, både i lys og mørke og du øves i at navigere

rundt i galaxen, både på fast og på gyngende

grund.

StiKord:

Kursusnummer: 07653

Kursustype: Plan 1

Kursussted: Toggerbo

Kursusleder: Kristoffer Spangsborg

Kursuskontakt: Tlf.: 24453633

E-mail: kristoffer@klitta.dk

Hjemmeside: spejder.dk/toggerbo/

Fantasiramme: Space in Vaders

Indhold/

Færdigheder Patruljearbejde med fokus på

PL rollen og samarbejde.

Bål, pioner og lejrliv.

Natur, orientering og hike.

Natsejlads med Spejderskibet Klitta.

Sejlads i Svendborgjoller.


PLan 2 er for spejderen, som har lidt rutine i

troppen. På kurset arbejder man i patruljer på

mellem 6 og 8 personer, og planlægger i disse

selv en stor del af aktiviteterne på kurset. Der

gives nye input til patruljearbejdet, og der arbejdes

med forløbstanken, samt intruktørrollen

og ansvarlighedsrollen og den enkelte deltager

får en god træning i at være intruktør og an-

07660 Colleruphus

”Splitte mine bramsejl”

Ohøj Landkrabbe, er du pirat til nye eventyr med

guld, rom og sabler? Den vildeste rejse venter dig

forude… Du vil lære at tøjre dine matroser, styre

din skude og få målt dit piratmod.

Er du klar til skattejagt med højt søskum på det 8.

verdenshav? Har du modet til at gå gennem de mørkeste

kraniegrotter? Er du søulk eller dækvasker?

Vil du lære at være den sejeste leder gennem oplevelser

og pirat sjov? – Så væk din indre pirat, grib

din sabel, tag din papegøje på skulderen og kom

til pirat plan på Colleruphus.

Husk en søsygepille :o)

svarlig for et forløb. Derudover arbejdes der

også med demokrati og medbestemmelse.

Kurset er et udendørskursus, hvor der soves i

telt, bivuak eller hjemmebyggede raftehytter,

og der vil i løbet af ugen blive planlagt og gennemført

en hejk med mindst en overnatning

væk fra kursusstedet.

StiKord:

Kursusnummer: 07660

Kursustype: Plan 2

Kursussted: Colleruphus

Kursusleder: Martin B. Hjelm

Kontakt: KSL Martin Hjelm på

Tlf: 51 80 53 96 eller

Mail: martin@hjelmjr.dk

Hjemmeside: spejder.dk/colleruphus

Fantasiramme: Pirater

Indhold/

Færdigheder: Patruljeliv, Lederegenskaber,

Learning by doing, Samarbejde,

Grænser, Roller.

Sjov og spas, oplevelser for livet,

unge teamsters.

PLan 2

(14 – 15 år)

PLan 1, PLan2, PLan3,

NyS, Klankursus, SøPLus:

Kurserne er lejrkurser.

9


10

07661 Egemosen

Aspiranter søges!

Tør du udfordre dig selv? Har du mod på at udfordre

andre? Og lader du dig ikke begrænse af naturens

udfordringer?

Så er det dig vi har brug for på Camp Egemosen!

Hvem husker ikke Columbus, Livingstone og Armstrong?

Nu har du chancen for at blive skrevet ind i

historien som en af de store opdagelsesrejsende!

Som aspirant på Camp Egemosen har du muligheden

for at udforske ukendte destinationer. Måske

bliver det til lands. Måske bliver det til vands. Måske

bliver det i luften! Vi lærer dig at se udfordringer,

hvor andre ser problemer. Du kommer

selv til at planlægge din egen ekspedition, som

tager udgangspunkt i Camp Egemosen. Her

kommer du til at bygge store hytter, blive

trænet fysisk såvel som psykisk i ledelse, navigation,

kreativitet, klatring, teambuilding

og meget, meget mere. Dette gør dig tip

top forberedt til at få en succesfuld ekspedition.

Der står 18 erfarne eventyrere klar til at

hjælpe med træningen og den gode

stemning og ugen i Camp Egemosen

07662 Lodskovvad

Ødemarkshike

• Leder du efter din fedeste spejderoplevelse

til dato?

• Tror du på dig selv – er du mere blå end

en smølf, og mere sej end andre spejdere?

• Er du frisk på at sove i en ubåd?

Så er PLan Lodskovvad lige noget for dig.

Det kræver af dig at du pakker

dine vandrestøvler og rygsæk

og drager nordpå. Her vil du

blive mødt af de mest underholdendeteammedlemmer.

I løbet af ugen

vil du komme på et begivenhedsrigt

eventyr

og vi garanterer den

vildeste spejderoplevelse,

hvor muligheden

for at danne venskaber

for livet også findes.

Du og din PLan patrulje vil

få mange hyggelige og hårde

stunder sammen og prøve

vil byde på sjov, udfordring og nye venner. Så er

du klar til at udforske nyt land i bedste Bubber og

BS stil, så kom til Camp Egemosen!

Tjek vores hjemmeside for fede billeder, videoer

og meget mere – www.spejder.dk/egemosen

StiKord:

Kursusnummer: 07661

Kursustype: PLan 2

Kursussted: Egemose Centret, Nordsjælland

Kursusleder: Martin (Fiffi) Jørgensen

Kursuskontakt: E-mail:fiffi@egemosen.dk

Tlf.: 44 84 75 72

Fantasiramme: Opdagelsesrejsende

Indhold/

færdigheder: Den fedeste heik, GPS-navigation,

personlig udvikling, teambuilding,

ledelsesfærdigheder, gøgl og

grimasser.

Bryd grænser – til lands, til vands

og i luften! Kom derud, hvor du

ikke har været personligt, praktisk

og i patruljen...

kræfter med masser af udfordringer så som rapelling,

orientering på forskellige nye og fede måder

samt krydse Nordeuropas største Ørken.

Når du kommer hjem vil du være i stand til at planlægge

og gennemføre en hike for din egen patrulje.

Som en lille bonus garanterer vi at du heller

aldrig vil fare vild i din egen bukselomme igen.

StiKord:

Kursusnummer: 07662

Kursustype: PLan 2

Kursussted: Lodskovvad, Ålbæk ved Skagen

Kursusleder: Martin Andersen

Kursuskontakt: Martin Andersen, Tlf. 28 68 99 18,

E-mail: lodskovvad@stofanet.dk

Fantasiramme: Ødemarkshike

Indhold/

Færdigheder: 5 døgns hike, patruljeliv,

hiketeknik, teambuilding og

orientering på nye måder

Hjemmeside: spejder.dk/lodskovvad


07663 Snedig

PLan Snedig 2007 – Gys og løjer…

Hvis du har svage nerver og en edderkop kan

skræmme livet af dig, skal du måske lige overveje

dette kursus en ekstra gang. Er før nævnte ikke dit

problem, kan vi give dig rig mulighed for at flytte

grænser og konfrontere din frygt. Det bliver en

uge med fart over feltet, så spænd vandrestøvlerne

og lad krammebamsen blive hjemme.

PLan Snedig tilbyder vi dig i år, et spændende

program hvor du kan udvikle dig fagligt og personligt.

Under kurset vil du blive bedre til at strukturere

din planlægning, og du vil forbedre dine

spejderfærdigheder. Efter en uge på PLan Snedig

vil du være rustet til spejderløb som Apokalypse

og Solaris. Du får som bonus en uge med fede oplevelser

og gys, som du selv ikke i din vildeste fantasi

har drømt om.

Hvis du synes PLan Snedig lyder som noget for dig,

kan du se frem til et team af unge mennesker, der

får et kick ud af spejderarbejdet. Vi glæder os til at

gøre netop dig, til en bedre spejder og leder.

Vi ses på PLan Snedig, kurset for dem der vil lidt

mere…

07664 thurøbund

Har du også hang til diamanter?

”Bling-bling” - en diamant, to diamanter, mange

diamanter i Sydamerikas miner og i kurerernes kister.

Et barskt og ældgammelt diamantkartel lader

kun de dygtigste og mest loyale ildsjæle træde

ind i magtens indercirkel.

Der er fokus på skarpslibning af dine holdninger,

og hvis du og din patrulje vil til tops i den barske

glitterverden er planlægning og kreativitet dødsens

nødvendig.

På din farefulde færd blandt griske svindlere, vil

du sammen med din patrulje planlægge og gennemføre

flere små forløb. De vil give dig en masse

udfordringer, erfaring og værktøjer du kan tage

med hjem til din patrulje.

Hede teltfyldte sletter og glitrende diamanter

pryder Thurøbund i efterårsferien og byder på nye

venner, store oplevelser og masser af knald på.

Er du en usleben diamant? Så tag på Thurøbund i

efterårsferien, her sætter vi ord på din karat og

viser dig spejderlivets mange facetter.

OBS: Dette kursus er ikke et sø-PLan

StiKord:

Kursusnummer: 07663

Kursustype: PLan 2

Kursussted: Næsbycenteret

Kursusleder: Louise Toftebjerg Andersen

Kursuskontakt: Tlf: 7742 9817

Mail: lta@e-team.dk

Fantasiramme: Gys og løjer. Det bliver sjovt

og skræmmende…

Indhold: Udeliv, hardcore spejder færdigheder

og turplanlægning, medbestemmelse

Hjemmeside: www.spejder.dk/snedig

StiKord:

Kursusnummer: 07664

Kursustype: PLan 2

Kursussted: Thurøbund Spejdercenter, Thurø

Kursusleder: Marlene Lyngborg Tofterup

Kursuskontakt: Tlf.: 22 36 97 72

E-mail: planthurobund@gmail.com

Fantasiramme: Tør du tage kampen op mod et

barsk diamantkartel i Sydamerikas

hede bjerglandskab?

Indhold/

færdigheder: Forløbsmetoden, ansvar og

medbestemmelse, spejderværdier

og glohede diskussioner.

Hjemmeside: spejder.dk/thurobund

OBS: Dette kursus er ikke et sø-PLan

11


12

PLan 3

(15 – 16 år)

PLan 1, PLan2, PLan3,

NyS, Klankursus, SøPLus:

Kurserne er lejrkurser.

PLan 3 er for den erfarne spejder. Den lidt ældre

spejder prøver her at sætte mål for et forløb, samt

udvikle og gennemføre det. Gennem hele kurset

arbejdes der med ansvarligrollen samt ledertype

og lederstile. Forståelse for de grundlæggende

spejderværdier er også en del af et PLan 3 kursus.

De enkelte kursister får i løbet af ugen mulighed

for at prøve nogle af disse af, samt overveje hvilke

der passer bedst til netop dem.

07670 Assenbæk

Att.: Arvinger efter Onkel Gates

I indkaldes til møde på Spejdercentret Assenbækmølle,

hvor vi gennemgår kravene i Onkel Gates

testamente. I bedes holde fri ugen efter, jf. testamente.

Citat:

…Jeg har altid vidst, at min passion for at starte

alt fra bunden, stammer fra mine forfædre. Selvom

jeg ikke har haft kontakt med disse, ønsker jeg

at der findes, blandt de mulige arvinger, den familie

som har arvet samme passion og dermed de

rette evner til at arve min formue når jeg går

bort…

Spillereglerne er simple, hver familie får udleveret

et stort beløb, som de i løbet af en uge skal kunne

administrere efter bedste evne og bevise deres

værd som arvinger efter onkel Gates.

Vil du prøve noget nyt, møde nye venner, have

medindflydelse og selvstændighed i dit daglige

patruljeliv? Udvikle og udfordre dig selv gennem

fede oplevelser?

Så meld dig om arving på Plan Assenbæk 2007.

Advokat

Jesper Gadeberg

Kurset er et udendørskursus hvor der soves i

telt, bivuak eller hjemmebyggede raftehytter.

Du vil i løbet af kurset også sammen med din

patrulje opleve 24 timer, hvor ansvar og konsekvenser

for jeres handlinger er helt jeres egne.

Patruljestørrelsen på kursuset er typisk 8 personer.

StiKord:

Kursusnummer: 07670

Kursustype: PLan 3

Kursussted: Spejdercentret Assenbækmølle

Kursusleder: Jesper Gadeberg

Kursuskontakt: Tlf.: 20 10 44 39

E-mail: jesper.gadeberg@mail.dk

Fantasiramme: ”Kampen om arven”

Indhold/

færdigheder: Medbestemmelse, patruljeliv,

Learning by doing og værdier

Udfordringer, oplevelser og

kammeratskab

Hjemmeside: spejder.dk/assenbaek


07671 Hylkedam

Spejdernes EfterretningsTjeneste

søger nye operatører

Pga. stigende aktivitet indenfor nødhjælpsarbejde,

krisehåndtering og efterretningsvirksomhed søger

SET operatører til den permanente indsatsstyrke.

Ansøgningskravene er:

• PL/PA

• Høj motivation

• Alder 15-16 år

Som en del af SET’s indsatsstyrke vil du modtage

specialtræning inden for følgende områder

• Kommunikation

• Konfliktløsning

• Motivation

• Ledelse af indsatsstyrker

En afgørende kompetence for enhver SET-operatør

er at være afklaret omkring ens egen personlige

identitet også set i forhold til de grundlæggende

værdier inden for spejderbevægelsen. Denne afklaring

vil vi hjælpe dig med. Du vil gennem træningen

få kendskab til andre og dig selv – og livet vil

aldrig blive det samme igen.

Du vil blive en del af en lille, effektiv og højt motiveret

indsatspatrulje, hvor også den individuelle

07672 Nekse

Nekselussuaq

– Så vender vi kajakken!

Det kan godt være at Nekselussuaq er en bygd,

hvor vinteren hersker otte måneder om året – til

gengæld vil du møde det sejeste fangerteam nord

for polarcirklen, for når man er tilpas cool, skinner

solen altid på én. Som enhver snusfornuftig fangerkultur,

har vi organiseret os i patruljer, så det

ikke er nær så trangt i igloen. Når vi ikke er i kajakken,

kaster vi los på tankerne og sætter jagten ind

på de rigtig vilde ideer. Det handler om at se muligheder

i begrænsninger – udfordringer er til for

at flytte egne grænser – og gennem patruljens

egne forløb lærer du metoder til at udvikle og udleve

jeres tanker og ideer. Du vil opleve medbestemmelse

og lederrollen på en anderledes måde.

Det vil give dig blod på tanden og du vil vende

hjem til din egen patrulje, spækket med svedige

ideer, masser af energi og hang til tørfisk.

specialtræning foregår. I de perioder, hvor du ikke

er aktiv i indsatsstyrken, vil du kunne bruge din viden

til at træne og lede patruljer eller andre grupper

i dit civile liv.

SET – I spejdernes tjeneste for en bedre verden.

StiKord:

Kursusnummer: 07671

Kursustype: PLan 3

Kursussted: Hylkedam, Gelsted

Kursuskontakt: René Bitsch

Tlf.: 21 75 61 13

E-mail: info@hylkedam.dk

Fantasiramme: Spejdernes EfterretningsTjeneste

Indhold/

Færdigheder: PL-værktøjer

Personlig identitet

Dig og dine spejderværdier

Hjemmeside: spejder.dk/hylkedam

StiKord:

Kursusnummer: 07672

Kursustype: Plan 3

Kursussted: Nekse

Kursusleder: Jon Thoe Nielsen og

Christina Hjortdam

Kursuskontakt: E-mail: spejder.dk/nekseloe

E-mail: kursusleder@plannekseloe.dk

Tlf.: 60 64 20 33

Fantasiramme: Inuit-liv i Nekselussuaq

– så vender vi kajakken!

Kursusindhold: Forløbstanken

Indhold/

Færdigheder: Er du til spæk og tørfisk? Så kom

og mød Julemanden, få hundeslæden

læsset med iskølige erfaringer, få

udvidet din horisont og twistet din

fantasi!

13


14

07673 Stevninghus

Spejder er det nye samtalekøkken!

Færsk Leisure Lab søger sprudlende spejdere

De høje friværdier har druknet danskerne i samtalekøkner

og undersøgelser viser at den nye pengemagnet

er fritid, og i særdeleshed spejderoplevelser.

Derfor søger vi friske unge spejdere til vores nye

innovative udviklingsafdeling Færsk Leisure Lab.

Vi forventer at:

• Du er PL/PA med masser af idéer

• Du trives i et miljø hvor dagene aldrig

ligner hinanden

• Du har lyst til at udvikle fremtidens

spejderprojekter

• Du griner meget

• Du er indstillet på at blive 110% Færsk!

Vi tilbyder:

• Et ungt kreativt miljø der gør det let at

dine skøre ideer op og stå

• At gøre DIG til superbruger i Danmarks

bedste innovationsværktøj

• Et dynamisk læringsmiljø

• Danmarks største raftegård

PLans bedste kantine: 5-stjernet gastronomi

for kræsne kendere

• Udfordringer, oplevelser og Morgenradio

for livet!

Sammen skaber vi morgendagens spejderprojekter

Fed fremtid med Færsk!

StiKord:

Kursusnummer: 07673

Kursustype: PLan 3

Kursussted: Stevninghus Spejdercenter

Kursusleder: Laila Barslund Pedersen

Kontakt: Tlf. 20 86 67 39

I dagtimer 72 30 74 12

E-mail: lailabarslund@webspeed.dk

Hjemmeside: spejder.dk/stevninghus

Fantasiramme: Koncernen Faersk

Indhold/

Færdigheder: Ideer, forløb, storkøkken, pioner,

masser af sjov og spas

Tidligere kursister udtaler:

”Supersejt team!” og ”Mere Ibiza!”


NyS står for Ny Senior, og er et kursus for de yngste

seniorer, hvor man arbejder i klaner på 6-7 personer.

Kursisterne skal i løbet af ugen forholde sig til

det at være senior, samt til hvad dette indebærer

for den enkelte. Der arbejdes med projektmetoden

fra ”Gnisten”, og kursisterne får igennem denne

mulighed for at planlægge, gennemføre og evaluere

et projekt opbygget over egne ideer. Med ud-

07610 Avnstrup

Alle vi dyr i Hakkebakkegården ”skoven?”

Det står virkelig skidt til i eventyrverdenen! Nogen har

blandet samtlige eventyr godt og grundigt sammen…

Der må da være noget galt, hvis det er de tre små fede

grise, der puster til syv små lettere forvirrede dværge,

mens de synger ”Tænk på det bedste du ved”? Eller er

det hele bare et led i en større plan om at få styr på

alle eventyrene? Er det ok, at Tornerose scorer fede

kontrakter på bare at sove, mens andre eventyrfigurer

må pukle sig til berømmelsen – f. eks ved syning af en

kjole uden nogen form for risikotillæg? Er Snehvide

bare en fra Greenpeace, der er imod sprøjtemidler på

frugt? Hvis ikke gamle HC og venner skal vende sig i

graven, skal der gøres noget - hurtigt!

Det er kun med jeres hjælp, at vi kan få orden på

det hele igen. Så pak din tryllestav i rygsækken og

tag på NyS på Avnstrup – kurset, hvor de vilde ideer

flyver lavt!

07611 Gillastig

“Seniorhejk” på Söderåsen

Puds monoklen og skru op for høreapparatet. Seniorlivet

er andet end tedrikning og ludo i klanlokalet.

Snup Svenskerfærgen til Söderåsen og gi’ den gas

med hårnet og rollator i det charmerende Sverige,

hvor naturen er betagende og til tider barsk.

Tilrettelæg i fællesskab med Deres medrejsende en

unik hejk i Sveriges mest fredfyldte oase, hvor et

bredt udbud af aktiviteter udfordrer mulighederne

i den tredje alder. The Sky is the Limit, som de unge

siger på statsradiofonien.

Efter hejkens strabadser runder vi ugen af på Gillastugan

Kro i en intim og venlig atmosfære. Her

bliver De forkælet i naturskønne omgivelser med

varmtvandsbassin, sauna, pejsestue og yatzi.

Er hofteskålen tunet med bonelock og gigten under

kontrol, er en tempofyldt hejk på Söderåsen

ganske enkelt det rette valg for Dem.

gangspunkt i ”Spejderideen” tager kursisten i løbet

af ugen stilling til forskellige spørgsmål og problemstillinger

angående spejderarbejde og seniorliv.

Kurset er et udendørskursus, hvor der soves i telt,

bivuak eller hjemmebyggede raftehytter, og der vil i

løbet af ugen blive planlagt og gennemført en hejk

med mindst en overnatning væk fra kursusstedet.

På Avnstrup arbejder vi med Projektmetoden og

seniorarbejdsstoffet. Vi lægger særlig vægt på

generering af nye ideer, der udfordrer dig og din

klan mest muligt. For hvor-

for tænke traditionelt, når

du som senior kan sætte

dine egne grænser i dit

spejderarbejde? Vi lærer

dig desuden at stille krav

til din tid som senior, så

du sikrer dig et maksimalt

udbytte. Teamet står klar

med en tætpakket uge

fuld af udfordringer, debat,

kammeratskab, ægte

seniorprojekter, landmandsdrama

og masser

af oplevelser. Nu mangler

vi bare dig…

StiKord:

Kursusnummer: 07611

Kursustype: NyS

Kursussted: Gillastugan, v/Kågerød, Sverige.

Kursusleder: Mathilde Søndergaard

Kursuskontakt: Tlf.: 21 91 58 81

E-mail: mathilde@thesondergaards.dk

(Fantasi)ramme: Seniorlivet – livet

Indhold/

Færdigheder: Vildmarkshejk, medbestemmelse,

samarbejde og friluftsliv.

Tag på 4 dages hejk i den Svenske

natur, og oplev koncentratet af

det fede seniorliv

Hjemmeside: www.seniorsite.dk/gillastig

NyS Gillastig er et hejkkursus for nye seniorer. Der

er fokus på friluftsliv, medbestemmelse, klansamarbejde

og oplevelser. Du skal kunne klare at være

af sted på en krævende hejk, hvor du bærer både

egen og fælles oppakning i minimum fire dage.

NyS

(16 – 17 år)

PLan 1, PLan2, PLan3,

NyS, Klankursus, SøPLus:

Kurserne er lejrkurser.

StiKord:

Kursusnummer: 07610

Kursustype: NyS

Kursussted: Avnstrup

Kursusleder: Andreas Buhl Sejbjerg

Kursuskontakt: Tlf.: 51 32 93 14

andreasbuhl@sejbjerg.dk

Fantasiramme: Alle vi dyr i Hakkebakkegården

”skoven?”

Indhold/

Færdigheder: Idégenerering og ”Stil krav

til din seniortid

Hjemmeside: www.seniorsite.dk/avnstrup

15


16

Klankursus

(17-23 år)

PLan 1, PLan2, PLan3,

NyS, Klankursus, SøPLus:

Kurserne er lejrkurser.

Klankursus er et kursus for hele klaner. Kurset er

et lejrkursus, hvor arbejdet fungere i de eksisterende

klaner som deltager. Klankurset er et tilbud

til klaner som enten ønsker inspiration til

klanarbejdet, et skub mod de store projekter eller

hjælp til hvad klanarbejde egentlig kan være.

Klankursus

Er der humle i mosen?

Er det op ad bakke for jeres klan? Står din gruppeleder

og ånder dig i nakken for at blive minileder?

Er citronmånerne blevet sure, og er kaffemaskinen

kalket til efter for mange kedelige klanmøder?

Har din klan behov for ny inspiration?

- Så kom til Hummelmosen i uge 42!

Vi tilbyder en uge med klaner fra hele landet,

spændende aktiviteter og et team der er så cool, at

de kan gå på vandet!

Vi vil udfordre jer på sammenholdet og jeres måde

at arbejde på. Vi tager udgangspunkt i klanens daglige

arbejde og giver jer mulighed for at præge kurset

i den retning I ønsker. I vil, når I tager hjem, være

i stand til at lave klanarbejde der sparker røv, og

have en målsætning for hvordan I kommer videre.

Det er derfor et meget alsidigt kursus, som indrettes

efter klanernes egne ønsker.

Patruljestørrelsen på kursuset er typisk 8 personer.

StiKord:

Kursusnummer: 07613

Kursustype: Klankursus

Kursussted: Lejrcentret Hummelmosen, Ørum Djurs

Kursusleder: Kasper Larsen

Kursuskontakt: E-mail: KSL@klankursus.dk

Indhold/

Færdigheder: Klanliv, kapow, teambuilding,

debat, udfordringer og ikke

mindst satans yngel

Er der humle i mosen?

Hjemmeside: seniorsite.dk/klankursus


SøPLus er et alternativt patruljelederkursus, som

afholdes af det forhenværende SøPLan2 team, i

samarbejde med Søarbejdsgruppen. Kurset er

åbent for alle spejdere i alderen 14 – 16 år.

På kurset arbejder vi i patruljer på mellem 4 personer,

og planlægger i disse selv en stor del af

aktiviteterne på kurset.

Gennem hele kurset arbejdes der med ansvarligrollen

samt ledertype og lederstile.

07869 SøPLus

Patruljeledelse til søs

Rykker det i fingrene når du skuer ud over Atlanten?

Kan du handle hurtigt når det gælder? Har du

lyst til at blive god til at planlægge og gennemføre?

Tør du tage et ansvar for dig selv og andre?

Er du mellem 14 – 16 år og har du lyst til at styrke

dine evner indenfor kommunikation og patruljeledelse

så er dette kursus noget for dig. Vi tager op til

4 kursister fra hver gruppe - så har du ikke nået et

patruljelederkursus til søs for denne aldersgruppe

er det nu din chance for at slå til.

På SøPLus kurset skal du prøve kræfter med PL-rollen

på vandet - i såvel joller som små og store kølbåde

- bl.a. korpsets skib S/Y Ran. Du vil komme til

at sejle, kokkerere og bo ombord på bådene, men

også sove i telt og lave mad i det fri.

Hvad enten du til daglig er landkrabbe eller søulk

får du mulighed for at få en masse redskaber til at

afprøve og udvikle dine lederevner sammen med

en masse nye sø- og landspejder venner og en samling

erfarne instruktører.

Vi glæder os til at se dig til en uforglemmelig og

lærerig uge på vandet!

Der gives nye input til patruljearbejdet, og der

arbejdes med forløbstanken, samt intruktørrollen

og ansvarlighedsrollen og den enkelte deltager

får en god træning i at være intruktør og

ansvarlig for et forløb.

Kurset er et udendørskursus, hvor der soves I bådene

eller I telt,og der vil i løbet af ugen blive

planlagt og gennemført en hejk med mindst en

overnatning væk fra kursusstedet.

StiKord:

Kursusnr.: 07869

Kursustype: SøPLus

Kursussted: Holbæk

Kursusleder: Katja Norved Hansen

Kursuskontakt: Tlf.: 29 900197

E-mail: kn@interactivida.com

Fantasiramme: Kampen om Verdensherredømmet

Indhold/

Færdigheder: Ledelse & ansvar, Instruktion &

kommunikation, planlægning

& gennemførsel.

Perhaps love is like an ocean

Hjemmeside: spejder.dk/soeplus

SøPLus

(14-16 år)

PLan 1, PLan2, PLan3,

NyS, Klankursus, SøPLus:

Kurserne er lejrkurser.

17


18

Kursusoversigt

Kursusnr. Kursussted Kursusindhold

PLan 1

07650 Kulsø, Give Leg, patruljeliv, overraskelser og fufu... plus lidt chokolade!

07651 Skovbrynet, Årup Hejk med to overnatninger, spejderfærdigheder, forløb, fede oplevelser, patruljeliv.

07652 Røddinglund centeret, Vildbjerg Storpioner , Patruljeliv, Patruljeledelse.

07653 Toggerbo, Mols Patruljearbejde med fokus på PL rollen og samarbejde.

Bål, pioner og lejrliv. Natur, orientering og Hike. Natsejlads med

spejderskibet Klitta. Sejlads i patruljefartøjer (Svendborgjoller)

PLan 2

07660 Colleruphus, Hellerup Patruljeliv, Lederegenskaber, Learning by doing, Samarbejde, Grænser, Roller

07661 Egemose Centret, Farum Den fedeste heik, GPS-navigation, Personlig.

udvikling, teambuilding, ledelsesfærdigheder, Gøgl og grimasser.

07662 Lodskovvad, Ålbæk ved Skagen 5 døgns hike, patruljeliv, hiketeknik, teambuilding og orientering på nye måder

07663 Næsbycenteret, Glumsø Udeliv, spejder discipliner og planlægning.

07664 Thurøbund Spejdercenter, Thurø Forløbsmetoden, ansvar og medbestemmelse, spejderværdier og glohede

diskussioner.

PLan 3

07670 Spejdercentret Assenbækmølle Medbestemmelse, patruljeliv, Learning by doing og værdier.

07671 Hylkedam, Gelsted PL-værktøjer. Personlig identitet. Dig og dine spejderværdier.

07672 Nekselø Spejdercenter, Føllenslev Forløbstanken.

07673 Stevninghus Spejdercenter, Kliplev Ideer, forløb, storkøkken, pioner, masser af sjov og spas.

NyS

07610 Avsntrup, Hvalsø

07611 Gillastig, Kågeröd Sverige Vildmarkshejk, medbestemmelse, samarbejde og friluftsliv.

Klankursus

07613 Hummelmosen Klanliv, kapow, teambuilding, manomench, debat, udfordringer og ikke

mindst satans yngel.

Patruljelederkursus

07869 Holbæk Ledelse & ansvar, Instruktion & kommunikation, planlægning & gennemførsel.

deltagerbetingelser

For at kunne deltage på et kursus, skal du have den angivne alder

ved kursets start. Ved deltagelsePLan 1 er det dog nok

blot at fylde 13 år inden årsskiftet. Der må max. Være 3 kursister

fra samme gruppe på samme kursus. På kurset SøPLus, kan

der maksimalt deltage 4 kursister fra samme gruppe.

tilmelding

Sådan gør du:

1. Udfyld tilmeldingskuponen og deltageroplysningerne her

på siden

2. Få din tropsleder eller gruppeleder til at skrive under på

kuponen

3. Send din tilmelding hurtigt med post eller på fax

(se adresse og faxnummer her på siden)

tilmeldingsfrist

Din tilmelding skal være på korpskontoret senest den 1. september

2006

Besked om deltagelse

Selv om du tilmelder dig til tiden, kan vi ikke garantere dig

en plads. Kurserne fyldes op i den rækkefølge tilmeldingerne

modtages. Du får direkte besked om hvorvidt du har fået en

plads. Hvis et kursus er optaget kommer du på venteliste.

Cirka 3 uger før kurset starter, modtager du et deltagerbrev,

som fortæller hvor du skal hen, hvad du skal medbringe, hvem

der skal med og mange andre praktiske oplysninger.

Kursusafgifter

Plan 1, 2 og 3: 1265 kr.

Nys og KlaT: 1265 kr.

Patruljelederkursus: 1265 kr.

Beløbet bliver automatisk trukket på din gruppes konto på korpskontoret.

Gruppen skal betale for transporten helt til kursusstedet,

inklusiv eventuel fællesbus/færge det sidste stykke vej.


07652

07670

07650

07673

07671

Afbud:

Din tilmelding er bindende. Skulle du blive forhindret i at

deltage, skal du straks meddele dette til korpskontoret.

Bemærk:

Ved afbud indtil 8 dage før kursus-start opkræves 60 kroner.

Ved afbud i den sidste uge inden kurset opkræves den halve

kursusafgift. Ved afbud fredag den 8. oktober eller senere,

opkræves hele kursusafgiften.

Vis hensyn: Kan du alligevel ikke komme med, så meld

afbud med det samme – så kan en anden få din plads.

07662

07651

07613

07653

07664

07672

Adresse:

UngdomsUdannelsen

Det Danske Spejderkorps

Arsenalvej 10

1436 Købehavn K

Tlf: 32640050

Fax: 32640075

07869

07610

07663

07661

07660

Korpskontoret har åbent:

mandag-torsdag: 8-16

fredag: 8-14

07611

Du kan finde adresser, e-mails og telefonnumre

på UngdomsUdannelsesGruppens medlemmer på

www.dds.dk/uug 19


tilmeldingskupon

Spejderens navn

Adresse

Postnummer/By

Privat-telefon

E-mail

Gruppe

Division

1. ønske

2. ønske

3. ønske

OBS: Hvis du skal på PLan-kursus skal du skrive 3

ønsker på inden for den rigtige aldersgruppe.

Grp./div. kontonr.

Dato

GL's/TL's underskrift

Deltagers underskrift

Tropslederens navn

Tropslederens telefonnummer i kursusperioden

deltageroplysning

Alder Fødselsdato

Køn: Kvinde Mand

Landspejder Søspejder

Nuværende funktion:

PL

KL

Spejdererfaring i år

Deltaget i kursus tidligere:

Hvor Hvornår

Hvor Hvornår

Er du stivkrampevaccineret

Hvornår

Pårørende i kursusperioden:

Navn

Adresse

Telefonnummer

Ting vi bør vide/særlige hensyn der skal tages. Vedlæg seddel

med disse oplysninger... (mad, medicin, sygdomme etc.)

Seddel vedlagt:

PA Snart PL

KA

Udfyldes kun ved tilmelding til PLankurser

Dato

Senior

Tropslederens underskrift

Snart PA

Ja: Nej:

Ja: Nej:

Må billeder taget af dig på kursus offentliggøres?: Ja: Nej:

More magazines by this user
Similar magazines