Kirkeblad 28 for Arrild og Branderup sogne September / Oktober ...

branderup.dk

Kirkeblad 28 for Arrild og Branderup sogne September / Oktober ...

Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 1

Kirkeblad 28

for Arrild og Branderup sogne

September / Oktober / November 2009


Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 2

2

Forsidebillede:

Billede fra Branderup kirke

Om at gå i kirke

En gang i mellem bliver folkekirken

kritiseret. Kritikken lyder, at gudstjenesten

er gammeldags, at salmerne

er ukendte, og at altervinen

kan ikke hamle op med de fine franske

årgangsvine man læsker ganen

med derhjemme.

Men der er også gode, endda rigtig

gode grunde til at gå i kirke. I kirken

møder og hører vi store ord, der

gør vores liv større. Vi er som de

ord, vi hører. Hvis vi hele tiden kun

hører små ord, så bliver vores liv

også småt. Jeg vil i dette kirkeblad

videregive følgende udtalelse fra en

meget trofast kirkegænger:

”Den megen kritik af folkekirken

skyldes måske visse fordomme hos

menigheden. Alle præstens evner

eller mangler ufortalt, skyldes det

måske også, at folk kommer med

for store – og forkerte – forventninger.

De tror, at de skal få den store

oplevelse, men man må altså ikke gå

rundt og forvente oplevelser i tide

og utide. Man ved jo da egentlig

godt, hvordan man – også helt udenfor

kirketiden – kan være mere eller

mindre oplagt. Går man i teateret,

vil man gerne have en oplevelse,

men man går jo ikke i kirke, som

man går i teateret. Man skal ikke gå

i kirke for at få en oplevelse. Sommetider

er det bart brød , sommetider

er det et festmåltid. Og det har

mærkeligt nok ikke nødvendigvis

noget med præsten at gøre. Hverken

i positiv eller i negativ forstand.

Man kan få en forfærdelig masse ud

af noget, som ved nærmere eftertanke

ikke var nogen stor prædiken.

Et smukt kirkerum kan gøre meget.

Men man kan også få en vældig oplevelse

ud af et halvtrist kirkerum,

fordi gudstjenesten i sig selv er

sådan, at man pludselig ved, hvad

meningen med kirken og med ens

eget liv er. Der er nogle søndage,

som er hverdagssøndage, og det er

ikke kirkeårets søndage jeg tænker

på, men nogle søndage bliver det

bare ikke rigtigt til søndag! Andre

gange synes man: det var dog en

fest! Så forstår man helt, hvorfor

søndagen kaldes en festdag.

Man skal møve sig op og ud af sit

hus og over i kirken, hvis man overhovedet

kan. Sommetider er der

bid, og sommetider er der ikke. Men

man skal også tage de små søndage


Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 3

med. Jeg ved godt, der siges, at kirken

ikke gør det godt nok, men gør

vi det godt nok? Giver vi kirken en

chance om søndagen? Der skal arbejdes

fra begge sider. Vor Herre

giver som bekendt høsten, men

bonden skal pløje og så! Det er jo

ikke bare en forening med et forsamlingshus.

Det er andet og mere”

– slutter den trofaste kirkegænger,

Dronning Margrethe.

Plukket fra kapitlet Tro og kirke fra

bogen Dronning i Danmark fra

1989.

•••

Kirkekoret er i gang igen. Sidste

sæson var vi 12 sangglade børn og

unge. Vi sang både i kirken men

der blev også tid til en koncert på

Agerskov Plejehjem. Midt i august

var jeg rundt på skolerne i Arrild

og Branderup for at gøre reklame

KIRKEKOR

- Tid til kor


for koret. Hvis der er nogen, der

ikke har fået information og gerne

vil være med, så kontakt mig på

email: organist-hans@mail.dk eller

på tlf. 29 39 22 14.

Hans Gundesen, organist

3


Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 4

4

Koncerter

Gospel i Arrild Kirke

Så blytaget ryster ...

Kirkens organist, Hans Kaarde

Gundesen giver torsdag den 10. september

en gyngende gospel-koncert

i Arrild kirke. Hans forlader orgelbænken

og kommer ned i kirkerummet

med sit klaver. Hans har spillet

og sunget gospel i mange år og har

også tidligere givet koncerter i Jannerup,

Gedser og Branderup

kirker samt i Yorba Linda,

Californien. Nu er turen så kommet

til Arrild. Koncerten indeholder traditionelle

spirituals, svingende gospel

og medrivende pop. Publikum

skal også synge med. Dels på gospel

Orgelkoncert

i Branderup kirke

sangene men også på et par helt almindelige

kendte salmer i gospel

forklædning.

Et helt specielt nummer bliver, når

Jan Bergholt, kirketjener i Arrild og

Hans giver en duet.

Koncerten er kl. 19.30 og det koster

kr. 25,- for alle over 18. Efter koncerten

er der et glas vin og en sodavand

i tårnrummet. Evt. overskud

går til Folkekirkens Nødhjælp.

Arrild Menighedsråd

Det er almindelig kendt, at orglet i Branderup kirke omend det er lille,

er et af de bedre. Derfor var det også på tide vi fik en decideret orgelkoncert

i Branderup. Kirkens organist, Hans Kaarde Gundesen, blev

færdig som PO organist i juni måned og er klar til at vise hvad han har

lært. Koncerten kommer til at indholde musik af Buxtehude og Bach,

men også danske Gundorph Jørgensen og nutidige Jesper Madsen bliver

der plads til.

Koncerten bliver torsdag den 29. oktober kl. 19,30 og efter koncerten er

der et glas vin i våbenhuset. Entre kr. 25,- for alle over 18. Evt. overskud

går til Folkekirkens Nødhjælp.

Branderup Menighedsråd


Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 5

Kirkefrokost

Efter høstgudstjenesten i Branderup

den 13. september og i Arrild

den 20. september indbydes menigheden

til en hyggelig bid brød i kirkernes

konfirmandstue.

Foredrag

Glimt fra Israel. Maria og Bjarne

Grigoleit vil fortælle om deres tur til

Israel, og deres oplevelser i landet

med de mange kulturer og religioner.

Kom til hyggeligt samvær med kaffe

og kage! Konfirmandstuen i Branderup

onsdag den 16. september kl.

19.30

Alle Helgengudstjenester

1. november

Ved disse gudstjenester bliver navnene

på de døde læst op, dvs. dem

der er blevet begravet eller bisat

siden sidste Alle Helgen. Der vil

blive mulighed for at tænde et lys og

på den måde mindes vedkommende,

som man har mistet.

Minikonfirmander

Så kan de elever, der går i 3.

klasse på Branderup Friskole

efter sommerferien, så småt begynde

at tænke på, om de har lyst

til at være minikonfirmander.

Undervisningen er et frit og helt

gratis tilbud for alle børn i 3.

klasse.

I undervisningen lægges der stor

vægt på de gode historier i bibelen,

og vi tager os tid til at tegne,

male og lege. Kirkens organist vil

være tilstede hver gang, og derfor

vil musik og salmesang også være

meget vigtige ting. Og ikke

mindst vil vi gå på opdagelse i

kirken, og kigge nærmere på kirkens

alter, døbefont, loft og orgel.

Undervisningen begynder tirsdag

den 6. oktober og fortsætter hver

tirsdag (undtagen i efterårsferien)

til den 24. november. Søndag

den 29. november, som er 1.

søndag i advent, vil vi invitere til

en familiegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne

medvirker

(hvis de har lyst!) og hvor der efterfølgende

er en let frokost i

konfirmandstuen.

Sted: konfirmandstuen (oppe ved

kirken). Tidspunkt: 14-15


5


Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 6

Har du lyst til at være

med i en studiekreds?

I den kommende vinter vil jeg forsøge

at oprette en fælles studiekreds

for Arrild og Branderup sogne. Planen

er, at vi skal mødes 2 gange til

efteråret og 2 gange når det bliver

forår, skiftevis i Arrild og Branderup,

og fordybe os lidt i nogle bibelske

tekster.

I år vil vi sammen læse 1. mosebog

og anden mosebog, som indeholder

nogle af bibelens mest spændende

historier. I første mosebog er vi først

med til verdens skabelse og derefter

følger så historien om Adam og Eva.

Senere skal vi læse om Abraham,

Jakob og Josef, inden vi så i anden

mosebog tager en boglig kameltur til

Ægypten for at møde Moses. Vi

læser bibelens tekster som enhver

anden tekst.

Vi mødes første gang i konfirmandstuen

i Branderup den 29. september.

Tidspunkt kl. 19.30 – 21.00,

og dem der har lyst, må gerne have

Siden sidst

Vielser:

Vielser Arrild: Nis Christian Mamsen

og Lene Vikkelsø. Branderup:

Pia Valter Rasmussen og Per Henry

Jessen; Vibeke Fromsejer Flindt og

Jørgen Jessen Jepsen;

Velsignelse: Hella Christensen Harper

og Brian Harper

6

læst bibelens første 11 kapitler hjemmefra.

Andre mødedatoer: 10. november

(Arrild, konfirmandstuen),

2. februar (Branderup), 16. marts

(Arrild).

Fælles sogneaften

Også i år er der mulighed for at blive

klogere sammen med andre. Sammen

med Agerskov kirke og Toftlund

kirke har vi arrangeret 2

foredrag og en biograftur.

Det første foredrag finder sted torsdag

den 1. oktober kl.19.00 på Agerskov

Kro.

Niels Krøjgaard, Odense, vil holde

foredraget: Findes der mere mellem

himmel og jord? Et foredrag om,

hvor nemt man kan manipuleres til

at tro på det okkulte.

Præstens fridage

Præsten holder fri på følgende dage:

3.-4. oktober (Anne Mette Gundesen

vikarierer: 74 83 31 05).

Dåb

Arrild kirke: Silas Godt Kjær, Tobias

Jensen Søegaard

Branderup kirke: Lene Boyschau og

Laura Christensen.

Bisættelser/begravelser:

Branderup kirke: Jonatan Kjelsbak

Lund.


Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 7

Kirkelige handlinger

Dåb: Anmeldes til præsten senest 3 uger før

dåben. Barnets fødsels-/ navneattest og navne

og adresser på 2-5 faddere medbringes til samtale

hos præsten.

Vielse: Aftales med præsten i god tid. Der medbringes

dåbsattester, en prøvelsesattest som udstedes

af borgmesterkontoret i den kommune,

hvor en af parterne bor (max 3 måneder gammel),

og navne og adresser på 2 vidner. Kirketjener

kontaktes m.h.t pyntning af kirke.

Begravelse/bisættelse: Dødsfald anmeldes til

præsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl.

Begravelseshandling og tidspunkt aftales med

Kirkelig vejviser

Sognepræst: Peter Boyschau, Rugbjergvej 7, Arrild, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 43 76

E-mail: pbo@km.dk - Fridag: mandag

Organist: Hans Kaarde Gundesen, Præstegårdsvej 20, 6534 Agerskov,

tlf. 29 39 22 14 e-mail: organist-hans@mail.dk

Kirkesanger: Elna Jefsen Wolf, Arnumvej 25, Arrild, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 41 64

Kirkesanger: Ingelise Højberg, Arnumvej 34, Arrild 6520 Toftlund, tlf.61 75 24 90

Arrild:

præsten ved den kirke, hvor begravelsen skal foregå.

Dåbsattest og vielsesattest anvendes til

udfærdigelse af dødsanmeldelse. Kirketjener

kontaktes vedr. gravsted.

Besøg af præsten: Jeg kommer meget gerne på

besøg, så ring eller lad mig det vide på anden

måde, hvis man selv eller en anden ønsker besøg.

Det gælder også på sygehus. Præstegårdens dør

er også åben, og jeg giver gerne en kop kaffe.

Kirketaxa: Er gratis for de af sognets beboere,

der har behov for at blive kørt til gudstjeneste

eller andre kirkelige arrangementer. Kirketaxa

bestilles på 74 83 36 40.

Kirketjener: Jan Bergholt, Arnumvej 18, Arrild, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 43 51

Menighedsråds- Christian Jacobsen, Skærbækvej 31, Arrild, 6520 Toftlund,

formand tlf. 74 83 42 82

Kasserer: Henning Pedersen, Annasmindevej 2 Nr. Hede, 6240 Løgumkloster,

tlf. 74 83 45 41

Kirkeværge: Bent Beim, Roostvej 19, 6535 Branderup, tlf.74 83 45 30

Branderup:

Kirketjener: Poul Nissen, Friskjærvej 13, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 07 55,

kirkegården kl. 10 – 11, tlf. 74 83 50 02

Menighedsråds- Bente Møller Sørensen, Branderup Bygade 2, 6535 Branderup,

formand: tlf. 74 83 52 47

Kasserer: Kirsten Nielsen, Rundbjergvej 1, 6535 Branderup, tlf. 74 83 51 44

Kirkeværge: Jens Erik Thomsen, Friskjærvej 4 6534 Branderup, tlf. 74 83 52 87

7


Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 8

Dato Arrild Branderup

September

Søndag d. 13. september 10.30 Høstgudstjeneste

kirkefrokost

Søndag d. 20. september 10.30 Høstgudstjeneste

kirkefrokost

Søndag d. 27. september 10.30

Oktober

Søndag d. 4. oktober 9.00

Anne Mette Gundesen

Søndag d. 11. oktober 10.30 9.00

Søndag d. 18. oktober 10.30

Søndag d. 25. oktober 10.30 19.30

Novemeber

Søndag d. 1. november

Alle Helgen 19.30 10.30

Søndag d. 8. november 10.30 9.00

Søndag d. 15. november 10.30

Søndag d. 22. november 10.30 19.30

Søndag d. 29. november 19.30 10.30

Familiegudstjeneste

Gudstjenestelisten er med forbehold for eventuelle ændringer, som vil blive annonceret i Ugeavisen

Midtsyd og fra prædikestolen. Hvor intet andet er nævnt, prædiker Peter Boyschau.

More magazines by this user
Similar magazines