Perspektivering af KMD - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net

jeppe.bundsgaard.net

Perspektivering af KMD - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net

UCL Temadøgn

It i folkeskolen

Fra vision til didaktisk praksis

Perspektivering af KMD Education

ifht. undervisningsdifferentiering

Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet

Slides på www.jeppe.bundsgaard.net


Er det differentiering?

● Samme indhold, forskellige sværhedsgrader


Hvad indgår i undervisning?

Model udviklet af lærerne

på Almen didaktik, DPU


Aspekter man kan differentiere på

● Differentiering på

● Mål

● Indhold og stof

– sværhedsgrad, opgavetyper, mængde

● Relation til lærer

● Relationer til elever

● Metode

– Samarbejdsformer, organisering af og deltagelse i grupper

– organisering af aktiviteter

● Støtte i proces

● Resultat

– stilladsering af aktiviteter, forskellig hastighed

– produkter, evaluering af udbytte


Undervisningsdifferentiering

forudsætter evaluering

● Evaluering, vurdering og samtale om hvad der

virker for den enkelte elev

● er en naturlig del af

undervisningsdifferentiering

● Evaluering forudsætter adgang til produkter

produceret om og af eleven

● Test

● Delprodukter (kladder)

● Observation i praksis


Læremidler kan understøtte differentiering


Individualisering

● Individuel undervisning til hvert enkelt barn

● så barnet kan sidde med lige netop sit

materiale,

● tilrettelagt i forhold til dette barns læringsstil og

færdighedsniveau.


Differentiering af stof og

sværhedsgrad


”[Indsæt titel her] helps your child learn while having fun”

”Jeg elsker når leg og læring går hånd i hånd”


Differentiering i fællesskabet

● Skolens indhold kan ikke beskrives som små

enheder af fakta der kan relateres til hinanden

gennem simple procedurer

● Skolens indhold er kompetenceudvikling, dvs.

at eleverne bliver bedre til at møde udfordringer

i situationer

● Vi løser (næsten) altid opgaver i fællesskab

● Fællesskabet er afgørende

● Vi skal kunne samarbejde om at løse opgaver


Forskellig forskellighed

● Man kan differentiere i forhold til elevens

● Forudsætninger/niveau

● Lærenemhed

● Interesse/motivation

● Relation til andre elever

● Vi har alle mange typer forudsætninger

● Man kan være god til noget og dårligere til noget andet

● Man kan have let ved faglige opgaver og svært ved sociale

relationer – og omvendt

● Man kan have handicaps – fysiske, mentale.

● Og man kan have ”vanskeligheder”, være ”blind” - talblind og

ordblind

● Forudsætninger forandrer sig


Styrk stærke sider

– og udfordr underudviklede

● Udfordringsdifferentiering

● Tager udgangspunkt i og støtter sociale relationer

mellem børn og mellem børn og voksne

● Etablerer fælles projekter som kræver mange

forskellige kompetencer at løse

● Strukturerer løsningsprocesser

● Organiserer samarbejde omkring løsning

– Organiserer delopgaver (fx cooperative learningstrukturer)

● Inddrager elever i tilrettelæggelse

● Udfordrer elevers selvforståelse og umiddelbare

tilskyndelser


Udfordringer for læreren I:

Tilrettelæggelse

● Flere grupper arbejder a-synkront med

forskellige faser af forskellige delopgaver – det

stiller krav til

● Strukturering af arbejdsstier

● Organisering af samarbejdsgrupper

● Introduktion af faglige perspektiver, metoder

og tilgange


Udfordringer for læreren II:

Lærerroller

● Forskellige lærerroller over for forskellige

elever (i forskellige situationer)

● Instruktør (modellér mig!)

● Leder (gør som jeg siger!)

● Vejleder (prøv at se på denne)

● Sparringspartner (hvad nu hvis?)


Udfordringer for læreren III:

Gennemførelse

● Flere grupper arbejder forskellige steder i

uvante sociale relationer

● Disciplin

● Fastholdelse i roller

● Øje for usunde sociale relationer (mobning)


● Future City er i problemer

• Bruger for meget energi fra

kulkraftværker, forurener åer og søer,

har mest tung industri osv.

• Arbejdsløshed, dårlige skoler etc.

● Eleverne er rådgivende ingeniører.

● Mål: At præsentere den bedste plan

for Future City.


En ingeniørarbejdsplads...


Strukturering af arbejdet: Bliv ingeniør

Eleverne uddannes som eksperter: Natur og Miljø,

Energi, Infrastruktur, Produktion og Bolig og Teknik.


Innovation

Eleverne arbejder i tværgrupper

Innovation

Eleverne arbejder i tværgrupper


Forhandling

Klassen forhandler ét løsningsforslag på

plads


Organiserer samarbejde

– og understøtter lærerens overblik


Faglighed: Interaktive assistenter

● Tager udgangspunkt i

elevernes konkrete

opgave

● Leder elevene gennem

arbejdsgangen eller

erkendelsen

● Computeren strukturerer – eleven tænker

● Computeren sidder ikke med alle svarene – de er ikke

”multiple choice”


Forsøgsopstillinger og artikler


Assistentrapport


Differentiering med KMD Education


Mål: Narrativ og æstetisk

kompetence

● Lærer Søren vil arbejde med elevernes

kompetence til

selvfortælling/identitetsfortælling og han

ønsker at eleverne skal opleve at sproget er et

levende og mangefacetteret værktøj.

● Søren vælger at arbejde med skønlitteratur –

fra et receptivt og et produktivt perspektiv.

● Først læser eleverne en række bøger/noveller

med selvfortællinger og identitetsfortællinger

● Dernæst skal de selv skrive skønlitterære

tekster


Hvordan arbejder en forfatter?

● Får ideer til temaer, personer, intriger. Vil noget med sine tekster.

● Skriver

● Går i stå, går en tur, bliver frustreret, smider tekster ud,

starter forfra

● Får respons fra kolleger, venner, familie – og redaktører.

● Redigerer

● Sender til forlag

● Læser korrektur

● Får bog/tekst udgivet – den sælges og står på biblioteker

● Får anmeldelser

● Giver interviews

● Møder sine læsere til oplæsning og foredrag

● Diskuterer sine tekster med kolleger og læsere


● Få inspiration

● Kursus

● Skriv

Aktivitet: Forfatterskole

● Diskuter problemstillinger,

filosofiske spørgsmål

● Find på personer, handlinger,

begivenheder

● Vælg en genre

● Fx om stil, fx betydningen af

sætningslængde,

beskrivende ord,

metaforer osv.

● Lav skriveøvelser

● Skriv del-tekster

● Giv respons

● Udgiv

● Teknik

● Layout

● Korrektur

● Tryk a5 på begge sider

(som brochure). Bind

ind.

● Book on demand

● Lav markedsføring

● Interviews,

forfatterarrangement

er med forældre og

yngre elever


Opret grupper


Organiser elever i grupper


Vælg læremidler


Vælg læremidler


Vælg læremidler


Opret aktiviteter


Lav fællesopgaver


Giv forskelligt læsestof


Giv forskellige opgaver


● Gruppe 1

Giv forskellige opgaver

● Modtag teksten fra din

forfattermakker. Læs

teksten grundigt og

svar på følgende

spørgsmål.

● Hvad er forfatterens

projekt?

● Hvad fungerer godt?

● På hvilke måder lykkes

det ikke for forfatteren

at nå sit mål?

● Hvordan kan forfatteren

forbedre teksten så

målet nås bedre?

● Gruppe 2

● Modtag teksten fra din

forfattermakker. Læs teksten

grundigt og svar på følgende

spørgsmål.

● Hvad handler teksten om?

● Hvem indgår i konflikten? Hvem er

helt og hvem er modstander?

● Prøv at del teksten op i en

begyndelse, en midte og en

slutning.

● Hvad vil forfatteren gerne sige til sin

læser?

● Hvad fungerer godt? (er opdelingen

god? Er konflikten spændende?

Er budskabet klart?)

● På hvilke måder lykkes det ikke for

forfatteren at få fortalt en god

historie?

● Hvordan kan forfatteren forbedre

teksten så målet nås bedre?


Udviklingspotentialer

● Håndtering af delprodukter (svar på spørgsmål, filer

osv.)

● Som indgår senere i processen, som læreren kan

se, som andre elever kan arbejde med

● Genbrug af genkommende aktivitetsstrukturer

● Fx strukturen for respons, interviewguide,

gruppedannelse, inspiration, CL-strukturer osv.

● Håndtering af samarbejde

● Fx skoleskema, gantt-skema osv.

● Et visuelt programmeringssprog til udvikling af

didaktiske designs


Hvad siger I?

● Hvad tænker I om tilgangen?

● Hvilke muligheder ser I?

● Hvilke udfordrigner vil der blive?

● Hvordan understøtter vi en praksis hvor

lærere udvikler grundigt beskrevne forløb og

deler dem?


Tak for nu

www.jeppe.bundsgaard.net

jebu@dpu.dk

Spørgsmål og kommentarer?

More magazines by this user
Similar magazines