BOBLEBADEKAR - Bath Deluxe

bathdeluxe.com

BOBLEBADEKAR - Bath Deluxe

THERMINO STANDARD BATH DELUXE ®

8

3. ELEKTRISK INSTALLATION

3.1 Elektrisk parameter


1. Kartud

2. Håndholdt bruser

3. Koldtvandshane

4. Omskifter (kartud el. bruser)

5 Varmtvandshane

6.Vand indsugning

7. Tænd og sluk

8. Massage regulering

9. Ryg-dyser

10.Massagedyser

11.Overløb

12.Bundudløb

Bemærkning:

Informationen i denne brugsvejledning kan ændres uden varsel. Fabrikanten afgiver ingen garantiforpligtelser, hvad angår indholdet heri,

og frasiger sig udtrykkeligt enhver underforstået garantiforpligtelse for god handelsvare eller egnethed til et specielt formål. Desuden

forbeholder fabrikanten sig retten til at revidere denne vejledning og foretage ændringer uden at være forpligtet til meddele sådanne

revideringer eller ændringer til andre personer.

Monteringsvejledning 5

www.bathdeluxe.com

9

More magazines by this user
Similar magazines