MMte Wlmews, - BORGERSKOLEN

borgerskolen.no

MMte Wlmews, - BORGERSKOLEN

Adventspsalme.

4

plat umuelighed, Ret som at stige op i det man

stiger nsd.

6. Hvad han mod os har giort, Guds son

af himmerige, Det er en sag som snart al ver

den veed at sigs ; Dog vil den samme mund ej

«Dåre ham bckiendr, Som siger at hans dod os

3tA?ec har fornem.

Han stammede sig ej, al verdens stam

ar bars, For Gud og verden en forbandet

Mg at vars, Vor blusel stiults han, selv taa

lig dråk vor spee, Og rart, ac man engang

om efter ham vil ste.

8. Mm hvad vil dette faas omsider foren

ende ? Paa dommens dag han dem for sine

ej vil kiende, Det staaer med klare ord, 0 give

Gud, der stod Os alle prentet ind i inderst'

hierrerod !

9. Da gik, og fogte man stet ingen anden

are , End ved er helligt liv sin Frelsers spot ar

bars, Da blev hans aag os sodt, hans byrde

kier og let, Da blev man ikke paa saa kort en

vei saa tran

iO. Men verdens frygt er fuld af baade

stam og plage, Den ene sod vil frem, den an

dm vil tilbage, Man ftygter for en stye, at

Mn vil falde ned, Og vover yderlig fin siel og

Wlghed.

11. Saa gaacr det, nåar et faar ej ret af

grundm heles,«Og om det md er steet, at

biener siden deles, Da bliver sielcn vild, vil

baade til og fra, Ei ret af potten ud, og op

paa golgacha. 12. I

More magazines by this user
Similar magazines