MMte Wlmews, - BORGERSKOLEN

borgerskolen.no

MMte Wlmews, - BORGERSKOLEN

6

Om ehristi F^dset

Og dig dog ved lesum troster,' Gaacr ievighed

elan: Kiere hiene! etas w, Enten udi bon og

noe Syndens vei at flye og hade^ eller lide

siele stade,

4. Lyset er i verden fommen: Med du ogsaa

BU du troer? Har du nogen tid fornummen, At

Mn Jesus i dig boer? Har hans naadestraa

isers kraft I din sisl sin virkning havt? Kan du

z dir hisre sinde. At der er et lys derinde?

I. Hvordan gager man dog og dromme Ndi

saadan mgng sgg. Og j sikkerhed forsommer

NaMys dyrebare dag^. Sagen burys vides vist,

Mens der syd er bedrings frist, Evig, evigtM

tztzns tanks/. Bor jo vore sandssr sanke.

6 Borr, du syndens fale taage>! stltanshest

yedfyrre magt,. Det er rid, engang cv vaage, Og.

ar passa, paa sin vagt; Det er tid at sandst vel,

Og at sorgs for sin siel; Det er tih, gr fores

Homme Herrens grMme yredes domme,

7, Gud, som lyser lod oMare naadens

blide vgA', Mil og iygsnlunds spare Dem, sym.

samme lys forsmaasr, Mil du vende ryggsn til,

Gud dig fra' sig stode vil : Wil man ikke lyset

Gnys,. Gkal knan sig pag lyset brands,

8. Sodelesinde,

Som

M bor at vandre paa^ Dar min forman , at

zeg ei Kommer paa den brede vei, Eller fra dit

Mvyr tziM^ M W in.h i himlen stiger,

NA 3-

More magazines by this user
Similar magazines