Smerter og CP - CPOP

cpop.dk

Smerter og CP - CPOP

CPOP-dag

Line Kjeldgaard Pedersen

Ph.D studerende og Kursist i Ortopædkirurgi


Min Ph.D

Børne Ortopædkirurgi og smertebehandling

Cerebral Parese

Ph.D-projekter:

Smerte behandling hos børn med CP i forbindelse med kirurgi

Oversættelse og validering af r- FLACC smerte scoren

Siddestillingsanalyse

Line Kjeldgaard Pedersen MD,

linekjpe@hotmail.com

www.dpor.dk


Børn og Smerter

Før ca 1980 blev børns smerter ofte ignoreret/underbehandlet

Stigende opmærksomhed de seneste 30 år

Børn har større fysiologisk stress-respons på operationssmerter end voksne

Ref: Henneberg SW; Nilsson LB: Acute paediatric pain. Review. Cur anae and crit care (2007),18, 126-34

Anand KJS; D.Phill MBBS; Hansen DD; Hickey PR: Hormonal-Metabolic Stress Responses in Neonates Undergoing Cardiac Surgery. Anest (1990) 73:661-70

Line Kjeldgaard Pedersen MD,

linekjpe@hotmail.com

www.dpor.dk


Cerebral Parese

Prævalensen af CP ca. 2 pr. 1000

Ofte behov for kirurgi – bl.a ortopædkirurgi

Vurdering af smerter problematisk

Behov for systematisk smertescoring af CP børn – både i hverdagen og

postoperativt

Line Kjeldgaard Pedersen MD,

linekjpe@hotmail.com

www.dpor.dk


Smerter og Cerebral Parese (CP)

60-80% af CP-børn har hyppige smerter af moderat til svær grad

Årsager: Udstrækning, spasticitet, kontraktur og ortopædkirurgi

Ofte underbehandlet mht smerter pga. kognitive og motoriske handicaps, der

maskerer smerte- udtryk og adfærd

Ref: Parkers J; MCCullough N; Madden A; McCahey E. The health of children with cerebral palsy and stress in their parents. J Adv Nurs 2009; 65(11):2311-23.

Line Kjeldgaard Pedersen MD,

linekjpe@hotmail.com

www.dpor.dk


Smerter og Cerebral Parese (CP)

CP-børn udviser flere adfærdsmæssige tegn på smerte end kognitivt normale

børn

Typisk smerteadfærd:

vokale udbrud (skrig, råb, klynk, gråd)

holder vejret

usamarbejdsvillighed

ansigtsudtryk (stivner, lukker øjne)

ændret spasticitet/rigiditet, ligger helt stille, hypertonicitet

krummer sig sammen eller ”flitsbue”

Paradoks smerteadfærd

Griner, synger, bestemte bevægemønstre

Line Kjeldgaard Pedersen MD,

linekjpe@hotmail.com

www.dpor.dk


Inddeling af Smerte Scores

Adfærdsmæssige smerte scores

Aldersuafhængig

Gråd, grimasser, bevægelser etc

Objektiv

Fysiologiske smerte scores

Aldersuafhængig

Svedtendens, takykardi, stigende blodtryk etc

Objektiv

Selv-rapporterede smerte scores

Aldersafhængig!

Let hos voksne og større børn – typisk ikke muligt ved CP

Subjektiv

Line Kjeldgaard Pedersen MD,

linekjpe@hotmail.com

www.dpor.dk


-FLACC

Adfærdsmæssig objektiv vurdering af smerter hos børn med CP

Face, Legs, Activity, Cry, Consolability – Samlet score 0-10

Videreudvikling fra original FLACC-score – inddrager barnets individuelle

smerte adfærd

Paradokse reaktioner inddrages

r-FLACC (Amerikansk udgave) er valideret og har god validitet både for de 5

enkelte kategorier samt totalt

Dansk oversættelse og validering er ikke lavet før nu.

Line Kjeldgaard Pedersen MD,

linekjpe@hotmail.com

www.dpor.dk


-FLACC

Face / Ansigt:

0 point: Ikke særligt udtryk el. smil

1 point: Lejlighedsvis grimasse/panderynken, tilbagetrukket el. uden interesse. Virker ked af det/bekymret.

2 point: Konstant grimasse/panderynken, hyppig el. konstant dirrende/sitrende hage, sammenbidte tænder/kæber. Ansigtet har et udtryk af

ulykkelighed, panik el. skræk

Individuelt udtryk:

Legs / Ben:

0 point: Normal stilling el. afslappet. Normal muskelanpændthed og bevægelse af ben.

1 point: Urolige, rastløse, anspændte. Lejlighedsvise rystelser.

2 point: Sparkende, benene trukket op, markant stigning i spasticitet, konstante rystelser el. spjæt.

Individuelt udtryk:

Activity / Aktivitet:

0 point: Ligger stille, normal stilling, bevæger sig let. Regelmæssig rytmisk respiration.

1 point: Vrider sig, flytter sig frem og tilbage, anspændte el. forsigtige bevægelser, let urolig (f.eks hovedet frem og tilbage, vrede) Overfladisk, hæmmet

respiration. Lejlighedsvist suk.

2 point: Kroppen spændt som en bue, stiv, spjættende. Svært oprevet. Slå/banke med hovedet. Ryster, holder vejret, gisper el. skarpe indåndinger, svær

hæmmet respiration.

Individuelt udtryk:

Cry / Gråd:

0 point: Ingen gråd/ udtrykker sig ikke i ord om smerte.

1 point: Jamrer/klager sig el. klynker. Lejlighedsvise klager, verbale udbrud el. grynten

2 point: Vedholdende gråd, skrig el. hulken, hyppige klager. Gentagne udbrud, konstant grynten.

Individuelt udtryk:

Consolability / evnen til at blive trøstet:

0 point: Veltilpas og afslappet.

1 point: Beroliget ved lejlighedsvis berøring, knus og ved at blive talt til. Kan afledes.

2 point: Svær at berolige og trøste. Skubber sig væk fra én. Modsætter sig omsorg el. trøstende tiltag.

Individuelt udtryk:


Spørgeskema

Face / Ansigt:

I bedes notere hvilke ansigtsudtryk, der hos jeres barn er kendetegnende for smerte.

Eksempler: ’surmuler’, sammenbidte tænder el. skærer tænder. Rynke panden. Stresset ansigt. Alvorligt ansigt. Helt åbne øjne/ser overrasket ud.

Blankt udtryk/ udtryksløs.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Legs / Ben:

I bedes notere hvilke ben bevægelser, der hos jeres barn er kendetegnende for smerte.

Eksempler: Arme og ben trukket ind mod kroppen. Rykvise bevægelser i f.eks. venstre ben med smerte. Ligger anspændt / ubevægelig. Ben ryster.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Activity / Aktivitet:

I bedes notere hvilke aktiviteter, der hos jeres barn er kendetegnende for smerte.

Eksempler: Griber efter stedet med smerte. Nikker med hovedet. Knytter hænderne. Trækker armene op. Nakken som bue. Pludselige ryk i

armene. Bevæger sig fra side til side. Ryster på hovedet. Peger på hvor det gør ondt. Knytnæver mod ansigtet. Slår sig selv, langer ud. Anspændt.

Reserveret. Skaber sig. Slår om sig med armene. Bider sig selv i håndfladen. Holder vejret.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Cry / Gråd:

I bedes notere hvilke ytringer eller typer af gråd, der hos jeres barn er kendetegnende for smerte.

Eksempler: Siger ’jeg er ok’ eller ’overstået/færdig’. Munden helt åben skrigende. Siger ’av’ eller ’nej’. Gisper. Skriger. Grynter eller kun korte svar.

Klynker. Jamrer sig/skriger. Råber. Spørger efter medicin. Gråd er sjælden.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Consolability / evnen til at blive trøstet:

I bedes notere hvilken opførsel/væremåde hvorpå I kan se jeres barn bliver trøstet ved smerte.

Eksempler: Responderer på at blive holdt eller aet, knus, forældrene, kys. Fraværende og ikke responderende ved smerter.

______________________________________________________________________________________________________________________________


Video

Postoperative optagelser af børn med Cerebral Parese af varierende GMFCS

grad

Eksempler på specifik smerteadfærd hos CP børn indenfor de 5 undergrupper

af r-FLACC scoren

Individuel adfærd

Line Kjeldgaard Pedersen MD,

linekjpe@hotmail.com

www.dpor.dk


Anvendelse af r-FLACC

Forskning

Gennemgang af spørgeskema

Videooptagelse med fast placering, længde

Inter- og intra rater reliabilitet

Praksis

Gennemgang af spørgeskema – hvis muligt

Bedside vurdering

”Hands-on”. Dvs muskeltonus og spasticitet kan føles

Let at anvende

Line Kjeldgaard Pedersen MD,

linekjpe@hotmail.com

www.dpor.dk


Tak for opmærksomheden

Line Kjeldgaard Pedersen MD,

linekjpe@hotmail.com

www.dpor.dk

More magazines by this user
Similar magazines