Aktivitetskalender - ud på tur - Struer kommune

wss.struer.dk

Aktivitetskalender - ud på tur - Struer kommune

UD PÅ TUR

i 6 kommuner

Ringkøbing-Skjern, Herning, Holstebro,

Ikast-Brande, Struer, Lemvig Kommuner

1. halvdel 2010

januar – juni


VELKOMMEN JULI

I denne kalender kan I fi nde forslag til ture med vejleder.

Når I næste gang skal opdagelse i naturen, eller I skal have gæster og har

brug for en lærerig og spændende oplevelse, kan det anbefales at I bruger kalenderen

her. Der er ture for alle.

Mødestedet for turen er nærmere beskrevet ved den enkelte tur.

Sørg for at være godt klædt , da turene gennemføres uanset vejret. Husk ,

at 30 minutters motion om dagen giver et bedre helbred.

Nogle ture er gratis andre koster et beløb pr. deltager. Enkelte ture kræver tilmelding

forhånd. Se under den enkelte tur.

På internettet www.naturnet.dk kan du desuden fi nde oplysninger om ture med

vejleder, som foregår andre steder i Danmark.

Ud egen hånd. I kalenderen henvises til en række gode natursteder, hvor I

med familien evt. kan tage hen egen hånd uden naturvejleder. Se indholdsfortegnelsen.

På www.friluftkortet.dk kan du fi nde oplysninger, om natursteder, afmærkede

stier, lejrpladser m.m. i hele Danmark.

God tur!

Jeres tur kan måske komme med i næste Ud Tur-kalender. Ture med vejleder

arrangeret i Jeres klub, forening eller organisation vil vi gerne medtage i den

næste Ud Tur. Kalenderen udkommer 2 gange om året. Kontakt Karen Rindom,

Ringkøbing-Skjern Kommune tlf. nr.: 99 74 15 50 eller pr. mail: Karen.

Rindom@rksk.dk

Forside foto: Tur til Hellerød Kær

Fotograf: Poul Ole Jensen


INDHOLDSFORTEGNELSE

JULI

Side Emne:

2 Velkommen

4 Symboler

6 Januar – ture

9 Februar – ture

12 Marts – ture

18 April – ture

25 Maj – ture

43 Juni – ture

64 Alle har ret til at færdes i naturen

66 Ud egen hånd

71 Naturvejledere i Ringkøbing-Skjern

Ikast-Brande, Herning, Holstebro,

Struer og Lemvig Kommune

77 Præstbjerg Naturcenter

78 Naturbussen

79 Over stok og sten

80 Svar dine spørgsmål (bagsiden)

3


SYMBOLER

Dansk Vandrelaug

Lemvig, Struer, Holstebro og Klosterlund museer

Skovdistrikterne

Danmarks Naturfrednings Forening

Dansk Ornitologisk Forening

Lemvig Turistbureau

Turistforeningerne i Struer, Vinderup og Thyholm

Abildå Brunkulsleje

Naturvejleder

Fodslaw Brande

Foreningen Uhre Mølle

Lystbækgaard

Vestjyllands Højskole

Aa-mølle Laug

Herning Museum

Sundhedscenter Vest

.indd 4 09-06-2007


SYMBOLER

Holstebro Kommune

Herning Kommune

Struer Kommune

Ringkøbing-Skjern kommune

Thorsminde Naturskole

Nr. Vosborg

Saga

Hjerl Hede

Lemvig Kommune

Ikast-Brande Kommune

Ringkøbing-Skjern Museum

5


JANUAR

Søndag den 3. Over stok og sten i Ølgryde Plantage ca. 8 km

En guidet motionsvandretur gennem skov og hede, hvor

man for det meste bevæger sig uden for faste veje og stier.

Praktisk fodtøj anbefales. Turleder: Erling Trankjær.

Mødested: Hundeskoven. Afmærkning hovedvej 11 –

6,7 km fra Holstebro mod Ørnhøj GPS-koordinater Wgs

84. N 56º 17.049’ – E 008º 36.062’. Tid: Kl. 13.00-15.30.

Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland. Tlf.: 40 44 09

40. E-mail: etra@mail.dk. Pris: Gratis

Lørdag den 9. Prøvetur skovvandring i Haderup ca. 20 km

Kom ud og nyd naturen i fællesskab med andre glade

mennesker. Turen foregår i et skønt naturområde. Tempoet

tilpasses de fremmødte. Vi holder pause i Skovhytten efter

10 km. Alle er velkommen. Turen foregår i et i et skønt

naturområde og vi går ruten 20 km. Mødested: Haderup

Kultur- og Idrætscenter, Skolevænget 1. Tid: 9.00. Arr.:

Fodslaw Herning. Pris: Gratis.

Lørdag den 9. Julesulstur ved strandingernes kyst!

Vi går julesulet af os langs vestkysten – også kaldet

strandingernes kyst. Samtidig fortælles der om dyre- og

plantelivet ved kysten, de mange strandinger og om

Thorsminde by. Er der stemning for det kan man prøve

sine kunstneriske evner af og skabe kunstværker af opskyl

tilbage i Thorsminde naturskoles hyggelige billedværksted.

Da vi går både strand og gennem klitten er turen svær at

gennemføre i kørestol og med barnevogn. Medbring gerne

en kop kaffe og en bid brød til en lille pause. Mødested:

Thorsminde naturskole, Skolegade 25. Tid: 13.00-15.00.

Turleder: Vibe Søndergaard. Arr. Thorsminde naturskole-

Holstebro Kommune. Tilmelding: 24 275 851 e-mail:

vsj101@hotmail.com. Pris: 30 kr. voksne. Børn gratis.

Søndag den 10. Vintertur ved Rørbæk Sø ca. 4-5 km

Vi går en frisk tur i det smukke landskab ved Rørbæk Sø.

Vi nyder de mange fl otte udsigter og ser dyrespor og

vinterfugle. Afhængig af vejrliget kan der være chance

for at se isfugl og vandstær samt de meget smukke store

skalleslugere. Mødested: Naturcenter Ballesbækgård,

Rørbækvej 5, 7323 Give. Tid: 10.00-12.00. Turleder:

Torben Bøgeskov. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen,

Midtjylland. Tlf: 20 13 78 90. E-mail: tob@sns.dk. Pris:

gratis

Søndag den 10. Vandretur – Husby Klitplantage

Så er det atter tid for den traditionelle nytårstur, hvor vi

skal nyde stilheden i plantagen, stranden og det (måske)

frådende Vesterhav en dejlig vinterdag. Mødested:


JANUAR

Husby Kirke, Græmvej, Husby. Tid: 10.00-15.00.

Turleder: Helge Lund. Tlf.: 97124909. Arr.: Dansk

Vandrelaug – Herningafdelingen. Pris: 30 kr. for ikkemedlemmer

Søndag den 17. Skovvandring i Haderup 6 km, 13 km og 20 km

Vandringen foregår i et skønt naturområde. Du/I bestemmer

selv tempoet. Der er 3 ruter at vælge imellem. Alle

afmærkede med Fodslawbånd og pile. Arr.: Fodslaw

Herning. Mødested: Haderup Kultur- og Idrætscenter,

Skolevænget 1. Tid: Start fra 9.00 til 11.00. Pris: 18 kr. for

IVV og 25. kr. for bjælke med tekst Skovvandring

Lørdag den 23. Fotosafari: Fang vinterstemningen!

Med udgangspunkt Præstbjerg Naturcenter vil vi bruge

en formiddag i naturen med kameraet i hånden. Her er

interessen det vigtigste, alle kameraer kan bruges. Der

er muligheder nok – hvad enten du går tæt motivet

eller bruger tele! Efter fællesstart og et par timer i felten

samler vi dagens fotos til et lille billedshow. Det er også

en mulighed (men ikke en nødvendighed) at medbringe

bærbar computer og memory-stick så vi kan se og evt.

dele billeder. Mødested: Husby Kirke, Græmvej, Husby.

Tid: 11.00-14.00. Turleder: Stig Niklassen. Tlf.: 9713

3583. E-mail: stig.niklassen@skolekom.dk. Arr.: Herning

Kommune. Pris: Gratis. Handicapegnet arrangement

Onsdag den 27. Med GPS i mørket

Orienteringsløb for hele familien, hvor man ved hjælp af

en GPS-modtager fi nder rundt i den mørke plantage. Man

låner en håndholdt GPS naturcentret og får grundig

instruktion inden start. Medbring lygte. Mødested:

Momhøje Naturcenter, Kibækvej 19, 6933 Kibæk. Tid:

19.00-21.00. Turleder: Naturvejleder Torbjørn Tarp.

Arr.: Ringkøbing- Skjern Museum i samarbejde med

Sundhedscenter Vest og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Tilmelding: Til turleder tlf. 23 49 73 82 Deltagerantal:

Max 30. Pris: Voksne 50,- kr. Børn under 18 år gratis

Fredag den 29. Måneskinstur heden og i skoven ved Kjærgaard

Mølle ca. 4 km

Oplev natten med alle sanser. Lyde, dufte og synsindtryk

får helt andre proportioner end om dagen. Rævenes galpen

i parringstiden giver en stemning af uhygge. Turleder:

Naturskoleleder Henning Givskov. Mødested: Naturskolen

Kjærgaard Mølle, Kjærgaardsmøllevej 5, 7600 Struer.

Tid: Kl. 22.00-24.00. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen,

Vestjylland. Tlf.: 97 86 52 52. E-mail: hgi@sns.dk Pris:

Gratis

7


JANUAR

Søndag den 31. Åben ådal – Fuglene ved Ringkøbing fjord

Ringkøbing fjord og en del af Skjern enge er sammen

med 26 andre danske kystnære områder udpeget som

Ramsarområde. Vi fejrer årets Ramsardag og tager ud og

kigger de fugle, der besøger fjorden og engene netop

nu. Fra fugleskjulet kører vi i egne biler ud i området.

Ikke kørestolsegnet. Mødested: I fugleskjulet ved vejen

mellem Skjern og Lønborg. Tid: 13.00-16.00. Turledere:

Niels Lisborg, Gert Hansen, Thorbjørn Tarp, Jette

Clemmensen. Tlf.: 76 54 10 20 eller 97 36 23 43. E-mail:

blaavandshuk@sns.dk. Arr.: Skov og Naturstyrelsen, DOF-

Ringkøbing og Ringkøbing-Skjern Museum. Pris: Gratis.


FEBRUAR

Lørdag den 6. Byg fuglekasser med familien

Få den friske duft af træ i næsen og byg en fuglekasse

til glæde for dig selv og fuglene. Naturskolen Skovlund

i Holstebro omdanner skolestuen til træ værksted og

bygger fuglekasser til fuglene i haven og skoven f.eks.

blåmejse, musvit eller stær. Man får selvfølgelig sin egen

fuglekasse med hjem. Samtidig hører vi om fuglenes

liv og ser hvordan de ser ud. Mødested: Naturskolen

Skovlund, Nybobakke 10, 7500 Holstebro. Tid: kl.

13.00-15.00. Turledere: Per Larsen, Lars Holm Hansen

og Vibe Søndergaard. Tilmelding: tlf.: 24 27 58 51.

E-mail: vsj101@hotmail.com. Arr. Holstebro naturskole

– Holstebro kommune og DOF. Pris: 50 kr. pr. fuglekasse

man vil have med hjem. Handicapegnet arrangement

Søndag den 7. Over stok og sten i Stråsø Plantage (Stolbjerg) ca. 8 km

En guidet motionsvandretur gennem skov og hede, hvor

man for det meste bevæger sig uden for faste veje og stier.

Praktisk fodtøj anbefales. Turleder: Erling Trankjær.

Mødested: P-pladsen ved Lilleåen. Fra Vind Kirke

7500 Holstebro, køres der 2,4 km ad Fuglsangvej GPSkoordinater

Wgs 84. N 56º 15.295’ – E 008º 30.640’.

Tid: Kl. 13.00-15.30. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen,

Vestjylland. Tlf.: 40 44 09 40. E-mail: etra@mail.dk

Pris: Gratis

Tirsdag den 16. Bævertur i Klosterheden Plantage ca. 2 km

Se sporene efter bæverne en vinterdag i skoven, og hør

om deres liv og færden. Turleder: Naturvejleder Karsten

Jensen. Mødested: P-pladsen ved Møllesøen, ca. 300 m

sydøst for Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig. Tid: Kl. 14.00-

16.00. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland. Tlf.: 97

81 00 33. E-mail: vestjylland@sns.dk. Pris: Gratis

Tirsdag den 16. Aftentur ved Nr. Lyngvig Fyr

Oplev fyret og havet i mørke. Prøv at stå oppe i fyret og se

lyskeglerne dreje rundt over hav og fjord. Er vejret klart

kan vi se til både Blåvand Fyr og Bovbjerg Fyr. Mødested:

Nr. Lyngvig Fyr, Holmsland Klitvej 109. Tid: 20.00-21.30.

Turleder: Naturvejleder Torbjørn Tarp. Arr.: Ringkøbing-

Skjern Museum. Pris: Voksne 50,- kr. Børn under 18 år

gratis

Onsdag den 17. Fiskeauktion i Thyborøn for landkrabber, turister og

lokale

Byd din aftensmad – køb fi sk til middagsbordet den

meget festlige klassiske fi skeauktion. Oplev den muntre

auktion og se hvordan auktionarius svinger med fi sk, tal

og penge. Turleder: Aktionarius. Mødested: Thyborøn

9


FEBRUAR

Fiskeauktionscenter, Thyborøn Havn, Port 7. Tid: 11.00.

Arr.: Lemvig-Thyborøn Turistinformation, www.visitlemvig.

dk, i samarbejde med Thyborøn Fiskeauktionscenter. Tlf. 97

82 00 77. E-mail: turist@vistilemvig.dk. Pris: Gratis

Torsdag den 18. Det gamle Ringkøbing ca. 1,5 km

Historisk Byvandring. Mødested: Ringkøbing Museum

Herningvej 4, 6950 Ringkøbing. Tid: 10.30-12.30.

Turleder: Steen Espensen. Arr.: Ringkøbing-Skjern

Museum. Tilmelding: På tlf./sms 60 86 42 19, senest kl.

9.00 samme dag. Pris: Voksne 50,- kr. Børn under 18 år

gratis

Torsdag den 18. Houvig Fæstningen ca. 2,5 km

Turen handler om hav, klitter, bunkere og 2. verdenskrig.

Medbring lygter. Turleder: Steen Espensen. Mødested:

Houvig Strand, P-pladsen, Houvig Klitvej, 3,5 km nord

for Søndervig. Tid: 14.00-16.00. Arr.: Ringkøbing-Skjern

Museum. Pris: Voksne 50,- kr. Børn under 18 år gratis

Fredag den 19. til

søndag den 21. Gospel

Har du altid drømt om at synge gospel?

Så tilmeld dig Hvide Sande Gospelfestival under ledelse

af den professionelle gospel instruktør, Claes Wegner.

Offentlig koncert søndag den 21. februar kl. 16.00 i Hvide

Sande Hallen med gæstesolist Laura Kjærgaard (kend fra

X-factor). Læs mere www.hvidesandegospelfestival.dk

Søndag den 21. Mennesker og dyr i Tinnet Krat ca. 5 km

I Tinnet Krat nær Gudenåens udspring er der masser af

spor efter dyr og mennesker. De første er friske og de

sidste er gamle. Vi fi nder spor og andre tegn , at rådyr,

krondyr, ræv, grævling, egern, mus og forskellige fugle

lever i krattet. Vi ser også gamle kulturspor, der vidner om

vore forfædres aktiviteter i krattet. Mødested: P-pladsen

ved Gudenåens Udspring mellem Tinnet og Vesterlund.

Tid: 10.00-12.00. Turleder: Torben Bøgeskov. Tlf.: 20 13

78 90. E-mail: tob@sns.dkArr.: Skov- og Naturstyrelsen,

Midtjylland. Pris: gratis

Lørdag den 20. Motions/vandretur 7 og 10 km

Kom ud og nyd naturen i fællesskab med andre glade

mennesker en vandretur som styrker både fysik og

humør. Vi går i et tempo som passer de fremmødte –

halvvejen holdes en pause. Mødested: Gullestrup Skole,

Trælundvej 3. Tid: 13.30. Arr.: Fodslaw Herning. Pris:

Gratis


FEBRUAR

Søndag den 21. Muldbjerg og Lokke Lykke

Ved Muldhøje fandt man i 1883 egekistegraven med

Muldbjergmanden. Herfra vil vi gå en vintertur i det

dejlige landskab omkring Muldbjerg, bl.a. forbi Kaj

Munks tidligere jagthytte Lokkelykke. Fællestur med DVL

Ringkøbing/Skjern. Mødested: Muldhøje, Muldbjerg

Byvej 24. Tid: 10.00-15.00. Turleder: Helge Lund.

Herningafdelingen. Arr.: Dansk Vandrelaug, Herning.

Pris: 30 kr. for ikke medlemmer

Søndag den 21. Natur og sundhed – Luft under vingerne ca. 20 km

Vi cykler en tur i vinterlandskabet i et raskt tempo – både

for at holde varmen, men også for at få pulsen op, hvor

det rigtig gavner sundheden. Der vil også være mange

gode naturoplevelser turen, som starter i Nyminde

klitplantage. Vi kommer forbi Værnengene og Tipperne,

hvor der plejer at være masser af bramgæs. Det er en

imponerende oplevelse, når 4-5000 bramgæs går

vingerne. Der fortælles om landskabet og lokalhistorien

undervejs. Husk drikkevarer, en veltrimmet cykel

og ikke alt for varmt tøj – vi skal nok få varmen.

Mødested: Skydebanehuset Sdr. Klintvej – sidevej

til Vesterhavsvej og Gammelgabvej. Tid: 13.00-16.00.

Turleder: Naturvejleder Gert Hansen. Tlf.: 21 41 86

27. E-mail: gha@sns.dk. Arr.: Skov og Naturstyrelsen

Blåvandshuk. Tlf.: 76 54 10 20. Tilmelding: Tilmelding til

naturvejlederen senest den 19. februar. Pris: Voksne 50 kr.

– børn under 14 år gratis

Fredag den 26. Måneskinstur heden og i skoven ved Kjærgaard

Mølle ca. 4 km

Oplev natten med alle sanser. Lyde, dufte og synsindtryk

får helt andre proportioner end om dagen. Rævenes galpen

i parringstiden giver en stemning af uhygge. Turleder:

Naturskoleleder Henning Givskov. Mødested: Naturskolen

Kjærgaard Mølle, Kjærgaardsmøllevej 5, 7600 Struer.

Tid: Kl. 22.00-24.00. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen,

Vestjylland. Tlf.: 97 86 52 52. E-mail: hgi@sns.dk Pris:

Gratis

Lørdag 27. Forårstur til Skjern Enge

På dette tidspunkt er der masser af fugle i dette store

område. De første Skestorke, havørn, Fjeldvåge,

Vandrefalk, skalleslugere, mange arter ænder og gæs mm.

Husk kaffe. Turen foregår i privatbiler. Mødested: Det

store fugletårn ved Hestholm Sø Lønborgvej/Skjernåvej).

Turleder: Jens Hasager Kirk. Tlf.: 20 72 83 78. Tid: 8.00-

13.00. Arr.: DOF Vestjylland. Pris : Gratis

11


MARTS

Onsdag den 3. Med GPS i mørket

Orienteringsløb for hele familien, hvor man ved hjælp

af en GPS-modtager rundt i den mørke plantage. Man

låner en håndholdt GPS naturcentret og får grundig

instruktion inden start. Medbring lygte. Mødested:

Momhøje Naturcenter, Kibækvej 19, 6933 Kibæk.

Tid: 19.00-21.00. Turleder: Naturvejleder Torbjørn Tarp.

Tlf.: 23 49 73 82.. Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum i

samarbejde med Sundhedscenter Vest og Ringkøbing-

Skjern Kommune. Deltagerantal: Max 30. Tilmelding: Til

turleder tlf. 23 49 73 82. Pris: Voksne 50,- kr. Børn under

18 år gratis

Lørdag den 6. Motions/vandretur 7-10 km

Kom ud og nyd naturen i fællesskab med andre glade

mennesker en vandretur som styrker både fysik og

humør. Vi går i et tempo som passer de fremmødte –

halvvejen holdes en pause. Mødested: Lundgårdskolen,

Tjelevej 25, Tjørring. Tid: 13.30. Arr.: Fodslaw Herning.

Pris: Gratis

Søndag den 7. Ørne Skjern Enge – Ørnenes dag

Vi starter med at kigge efter havørne og øvrige rovfugle

ved Hestholm Søen Skjern Enge, og herefter besøger

vi forskellige lokaliteter i engene i håbet om at få øje

det store vingefang. Forekomsten af havørn er ret

vejrafhængig, men chancerne er normalt ret gode Skjern

Enge denne tid af året. Såfremt vejret har vist sig fra sin

milde side, kan årets første Skestork måske have indfundet

sig engene. Husk kaffe/the. Turen foregår i private

biler. Mødested: Det store fugletårn ved Hestholm Sø

(Lønborgvej/Skjernåvej. Tid: 10.00-13.00. Turleder: Ulf

Eschou Møller m.fl . Tlf.: 23 60 89 89.

Søndag den 7. I Rakkernes fodspor

Tag med og oplev fortællingen om rakkerne i Vestjylland.

Rakkerne levede som udstødte og havde deres egne regler,

levemåder og sprog. Få historien om rakkernes barske og

spændende liv. Vi ser rakkerudstillingen Bundsbæk

Mølle, Rakkerhuset i Bjørnemosen og Dejbjerg Kirke samt

Kvembjerg-stenen. OBS: Der køres i egne biler. Mødested:

Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, Dejbjerg. Tid: 13.00-

15.00. Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum. Tilmelding: Via

sms eller indtalt besked tlf.: 60 86 42 19 – senest samme

dag kl. 9.00. Pris: Voksne 50 kr. Børn under 18 år gratis

Søndag den 7. Over stok og sten i Stråsø Plantage (Stolbjerg) ca. 8 km

En guidet motionsvandretur gennem skov og hede, hvor

man for det meste bevæger sig uden for faste veje og stier.


MARTS

Praktisk fodtøj anbefales. Turleder: Erling Trankjær.

Mødested: Ulborggård Lejrplads. Fra 6990 Ulfborg køres

der 3,3 km mod Holstebro, følg Lystlundvej 5,5 km til

Paradisvej, derfra følg afmærkningen. GPS-koordinater

Wgs 84. N 56º 16.279’ – E 008º 25.751’. Tid: Kl. 13.00-

15.30. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland. Tlf.: 40

44 09 40. E-mail: etra@mail.dk Pris: Gratis

Søndag den 7. Åben ådal – Fuglene netop nu.

Vinteren igennem opholder mange fugle sig i engene. Mest

dominerende er de gulnæbbede svaner, kortnæbbet gås

og bramgås. Skestorkene ankommer fra Afrika og gør sig

klar til den kommende ynglesæson. Vi kigger fuglene

fra skjulet og drager derfra i egne biler ud i området. Vi

medbringer teleskoper. Mødested: I fugleskjulet ved vejen

mellem Skjern og Lønborg. Tid: 13.00-16.00. Turledere:

Niels Lisborg, Gert Hansen, Thorbjørn Tarp, Jette

Clemmensen. Tlf.: 76 54 10 20 eller 97 36 23 43. E-mail:

blaavandshuk@sns.dk. Arr.: Skov og Naturstyrelsen, DOF-

Ringkøbing og Ringkøbing-Skjern museum. Pris: Gratis.

Lørdag den 13. Hugormesafari i Husby Plantage

Hugorme som nabo er ikke noget nyt, hvis man er

sommerhusejer og bor ved klit eller hede. Har du lyst til at

vide mere om disse gode skabninger, så mød op! Turleder:

Naturvejleder Brian K. Jensen. Mødested: Husby Kirke

nordsiden, Græmvej, 6990 Ulfborg. Der køres i egne

biler. Tid: Kl. 12.30-14.30. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen,

Vestjylland. Tlf.: 40 44 09 36. E-mail: vestjylland@sns.dk

Pris: Gratis

Lørdag den 13. Motions/vandretur mellem 7 og 10 km

Kom ud og nyd naturen i fællesskab med andre glade

mennesker en vandretur som styrker både fysik og

humør. Vi går i et tempo som passer de fremmødte –

halvvejen holdes en pause. Arr.: Fodslaw Herning.

Mødested: Ørre Naturskole, Ørre Byvej 83-85, Ørre. Tid:

13.30. Pris: Gratis

Søndag den 14. Fuglekasse-værksted Naturcenter Brokholm

Vi laver fuglekasser til foråretsfugle. Medbring gerne eget

værktøj. Træ og andre materialer sørger vi for. Mødested:

Naturcenter Brokholm, Vejsmarkvej 15, Roslev. Tid:

13.00-15.30. Turleder: Jens Godskesen. Til.: 61 26 08

16/40 91 65 63. E-mail: karsm@sns.dk. Arr.: Skov- og

Naturstyrelsen, Midtjylland. Tilmelding: senest den 12.

marts 2010 tlf. 97 45 41 88. Pris: 20 kr. pr. fuglekasse.

Handicapegnet arrangement

13


MARTS

Lørdag den 20. Motions/vandretur mellem 7 og 10 km

Kom ud og nyd naturen i fællesskab med andre glade

mennesker en vandretur som styrker både fysik og

humør. Vi går i et tempo som passer de fremmødte –

halvvejen holdes en pause. Mødested: Haunstrup

Brunkulslejer, Tothøjvej, Tothøjvej. Tid: 13.30. Arr.:

Fodslaw Herning. Pris: Gratis

Søndag den 21. Rastefuglesafari ved Nissum fjord

Vi skal ud og møde rastende fuglene forårstræk. Det

er netop nu at vadefugle og gæs står her i store fl okke ved

Nissum Fjord! Her hviler de sig og fylder deres depoter, så

de er klar til at trække nord for, at nå deres yngleområder.

Med de 5 medbragte teleskoper fra Thorsminde naturskole

trækker vi de mange fugle helt tæt . Undervejs fortælles

der om plejeplaner der skal sikre fuglene optimale

betingelser og om fuglene selv og deres adfærd. Vi kører i

egne biler hvor det er nødvendigt men tag solidt fodtøj

for der kan være vådt ved fjordens udkigsposter. Medbring

gerne selv kikkert, kaffe og en bid brød til pausen.

Mødested: Thorsminde naturskole, Skolegade 25, 6990

Ulfborg. Tid: 10.00-13.00. Turledere: Ornitolog fra DOF og

caretaker for Nissum fjord Agner Svenstrup og naturvejleder

og biolog Vibe Søndergaard. Arr. DOF og Thorsminde

naturskole- Holstebro Kommune. Tilmelding: meget gerne

dagen før til 24 275 851 E-mail: vsj101@hotmail.com

Pris: 30 for voksne. Børn gratis.

Søndag den 21. Hugormesafari i Resen Hede ca. 2 km

Hugorme som nabo er ikke noget nyt, hvis man er

sommerhusejer og bor ved klit eller hede. Har du lyst

til at vide mere om disse gode skabninger, så mød op!

Turleder: Naturskoleleder Henning Givskov. Mødested:

P-pladsen ved Resen Hede, ca. 300 m vest for Naturskolen,

Kjærgaardsmøllevej 5, 7600 Struer. Tid: Kl. 10.00-12.00.

Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland. Tlf.: 97 86 52

52. E-mail: vestjylland@sns.dk Pris: Gratis.

Søndag den 21. Spættegjald og svanesang ca. 3 km

Vi mødes ved Skjern Å og går en tur i naturskoven nord for

Hastrup Sø. Her er der masser af spættehuller i de gamle

træer og gode muligheder for at se og høre sortspætte,

grønspætte og stor fl agspætte. Derefter kører vi i biler

gennem Hastrup Plantage til Galtkær, hvor der måske er

en pæn fl ok sangsvaner, der både kan ses og høres. Hvis

ikke, fi nder vi dem marker nær plantagen. Mødested:

P-pladsen Hastrupvej ved Skjern Å lige vest for Hastrup

Sø. Tid: 10:00-12:00. Turleder: Torben Bøgeskov.

Tlf: 20 13 78 90. E-mail: tob@sns.dk Arr.: Skov- og

Naturstyrelsen, Midtjylland Pris: gratis


MARTS

Søndag den 21. Vi går Vest Stadil Fjord rundt ca. 16 km

Gæssene raster i øjeblikket engene ved Vest Stadil Fjord

vej mod yngleområderne i de arktiske egne. Turguide:

Vagn Andersen og Otto Nohns fra Dansk Vandrelaug.

Mødested: Jens BjergThomsens hytte Skelmosevej i

Stadil 6900 Tim. Mødetid: Kl. 10.00. Pris: Kr. 30,- for

ikke medlemmer

Søndag den 21. Natur og sundhed – En tur i klitten ca. 20 km

En frisk cykeltur gennem klitlandskaberne Holmsland

klit, som har været rammen for store forandringer gennem

tiderne og rummer mange historier om hvordan naturen

har virket livsbetingelserne for mennesker og dyr.

Vi ser effekten af de vilde naturkræfter, som er meget

svære at tæmme. Turen er for alle, der kan lide motion

kombineret med gode naturoplevelser. Husk drikkevarer,

en veltrimmet cykel og ikke alt for varmt tøj – vi skal

nok få varmen. Mødested: Den store P-plads vest for

Nymindegab ved vejen mod Hvide Sande. Tid: 13.00-

16.00. Turleder: Naturvejleder Gert Hansen. Tlf.: 21 41

86 27. E-mail: gha@sns.dk. Arr.: Skov og Naturstyrelsen

Blåvandshuk. Tlf.: 76 54 10 20. Tilmelding: Tilmelding til

naturvejlederen senest den 19. marts. Pris: Voksne 50 kr. –

børn under 14 år gratis

Lørdag den 27. Gæs, gåture og Gammel Dansk

til Fugletur med overnatning. Ture med naturbussen ud

søndag den 28. til fuglene bl.a. Harboøre Tange. Turen er inklusiv

eftermiddagskaffe og middag lørdag, udfl ugter, overnatning

Hotel Seaside i Thyborøn, tur søndag under ledelse

af DOF og Skov og Naturstyrelsen Vestjylland, samt

brunch. Tilmelding nødvendig. Mødested: Hotel Seaside,

Havnegade 20, Thyborøn. Tid: lørdag kl. 13.00 – søndag

kl. 13.00. Turleder: DOF, Skov- og Naturstyrelsen,

Vestjylland og Lemvig Turistbureau. Tlf. 97 82 00 77.

E-mail: turist@visitlemvig.dk. Arr.: Lemvig Turistbureau,

www.visitlemvig.dk. Tilmelding: Tilmelding nødvendig

seneste den 26. februar til Lemvig Turistbureau. Pris:

1.495 kr. inkl. overnatning, fuld forplejning men ekskl.

drikkevarer, dog med Gammel Dansk. (tillæg 350 kr. for

enkeltværelse).

Lørdag den 27. Kronhjorte og kastestænger i Jyndevad

Kronhjorte kaster geviret i marts/april. Den skal så sætte et

endnu større et op, som skal være klar til brunstperioden

i september. Vi vil vandre en tur i Jyndevad Skov og se

om vi kan fi nde nogle gevirer. Gevir, der fi ndes dagen,

må tages med hjem. Mødested: Jyndevad Plantage,

Svendlundvej 6. Tid: 13.00-16.00. Turledere: Hans

15


MARTS

Laursen, Jyndevad og naturvejleder Edvard Kristensen. Tlf.

21 72 37 11. Arr.: Herning Kommune. Tilmelding: Senest

torsdag d. 25. marts til Edvard Kristensen tlf.: 2172 3711.

Deltagerantal: max 50 personer for ikke at stresse dyrene

unødig. Først til mølle princippet. Pris: Gratis

Søndag den 28. Naturbussen – Gåsetur ca. 60 km

Titusindvis af ænder, gæs og vadefugle raster sidst

vinteren og om foråret ved de vestjyske fjorde. Oplev

de store gåsefl okke søge føde. Turleder: Naturvejleder

ved Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland. Mødested:

P-pladsen ved Nr. Lyngvig Fyr, Holmsland Klitvej 109,

6960 Hvide Sande. Tid: Kl. 15.00-17.30. Arr.: Skov- og

Naturstyrelsen, Vestjylland. Tlf.: 97 81 00 33. E-mail:

vestjylland@sns.dk. Pris: Voksne 150 kr. Børn 100 kr.

Tilmelding: SNS, Vestjylland, tlf. 97 81 00 33 senest

fredag den 26. marts kl. 13.00

Handicapvenligt arrangement: Skal du have en kørestol

med op i bussen, bedes du meddele dette ved tilmeldingen

Tirsdag den 30. Bævertur i Klosterheden Plantage ca. 2 km

Se sporene efter bæverne en forårsaften i skoven – og hør

om deres liv og færden.

Turleder: Naturvejleder Karsten Jensen. Mødested:

P-pladsen ved Møllesøen, ca. 300 m sydøst for Gl.

Landevej 35, 7620 Lemvig. Tid: Kl. 14.00-16.00. Arr.:

Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland. Tlf.: 97 81 00 33.

E-mail: vestjylland@sns.dk Pris: Gratis

Onsdag den 31. Det gamle Ringkøbing ca. 1,5 KM

Historisk Byvandring. Mødested: Ringkøbing Museum,

Herningvej 4, 6950 Ringøbing. Tid: 10.30-12.30.

Turleder: Steen Espensen. Arr.: Ringkøbing-Skjern

Museum. Tilmelding: På tlf./sms 60 86 42 19, senest kl.

09.00 samme dag. Pris: Voksne 50,- kr. Børn under 18 år

gratis

Onsdag den 31. Fiskeauktion i Thyborøn for landkrabber, turister og

lokale

Byd din aftensmad – køb fi sk til middagsbordet den

meget festlige klassiske fi skeauktion. Oplev den muntre

auktion og se hvordan auktionarius svinger med fi sk, tal

og penge. Turleder: Aktionarius. Mødested: Thyborøn

Fiskeautinscenter, Thyborøn Havn, Port 7. Tid: 11.00. Arr.:

Lemvig-Thyborøn Turistinformation, www.visitlemvig.dk,

i samarbejde med Thyborøn Fiskeauktionscenter. Tlf.: 97

82 00 77. E-mail: turist@vistilemvig.dk. Pris: Gratis


MARTS

Onsdag den 31. Houvig fæstningen ca. 2,5 km

Turen handler om hav, klitter, bunkere og 2. verdenskrig.

Medbring lygter. Mødested: Houvig Strand, P-pladsen,

Houvig Klitvej, 3,5 km nord for Søndervig. Tid: 14.00-

16.00. Turleder: Steen Espensen. Arr.: Ringkøbing-Skjern

Museum. Pris: Voksne 50,- kr. Børn under 18 år gratis

17


APRIL

Torsdag den 1. Snapsetur – Påsketid er porsetid

Porsen blomstrer i Bundsbæk Naturpark og man kan lave

en himmelsk snaps til skefrokosten af denne plantes

små rakler. Porsesnapsen er god for begynderen, der

er utålmodig efter at smage sin første hjemmelavede

kryddersnaps. Kan du fi nde planten, kan du også få dig en

gudedrik i løbet af få dage. Medbring et syltetøjsglas og

en smagsneutral alkohol – fx. Svendborg Klar, Brøndums

Klar eller en mildt smagende vodka. Mødested: Bundsbæk

Mølle, Bundsbækvej 27, Dejbjerg. Tid: 14.00-16.00.

Turleder: Naturvejleder Torbjørn Tarp. Tlf.: 23 49 73 82.

Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum. Pris: Voksne 50,- kr.

Børn under 18 år gratis

Onsdag den 7. Middelalderkirker i Vestjylland

Den 1. af 4 eftermiddage i april med præsentation af kirker

i Vestjylland, der rummer både ældre og moderne kunst.

Man kan melde sig til alle 4 ture eller til en enkelt tur.

Kørsel i egen bil. Mødested ved den første af de nævnte

kirker. Vi besøger Hee, Stadil og Staby kirker. Mødested:

Hee Kirke, I.C. Christensens Vej, Hee. Tid: 14.00-17.00.

Turleder: Steen Espersen. Arr.: Ringkøbing-Skjern

Museum. Tilmelding: Senest dagen før kl. 14 tlf: 60 86

42 19. Deltagerantal: Minimum 10 personer. Pris: 75 kr.

eller 250 kr. for alle fi re gange

Onsdag den 7. Vandretur i Gindeskov Krat

En spændende vandretur i løvskov med mange krogede

egetræer. På turen ses store bevoksninger af enebær. Vi får

også en snak om planter, der kan bruges til kryddersnaps.

Kurt Pedersen fra Uldjydernes Bjesklaug deltager.

Mødested: Gindeskov Krat, Gindeskovgård. Tid: 18.30-

21.00. Turleder: Naturvejleder Edvard Kristensen Tlf.:

2172 3711.E-mail: ngoek@herning.dk Arr.: Herning

Kommune. Pris: Gratis

Onsdag den 7. Naturbussen – Forårsskovens dyr ca. 50 km

Frosten har sluppet sit tag, og alt grønnes. Skovens dyr

lader sig se det nye spæde græs. Turen foregår i det

tidligere Ulborg Skovdistrikt. Turleder: Naturvejleder

Brian Kjølhede Jensen. Mødested: Vestjysk Fritidscenter,

Sportsvej 1, 6990 Ulfborg. Tid: Kl. 18.30-21.00. Arr.:

Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland. Tlf.: 97 81 00 33.

E-mail: vestjylland@sns.dk Pris: Voksne 150 kr. Børn 100

kr. Max. 40 deltagere. Tilmelding: SNS, Vestjylland, tlf.

97 81 00 33 senest den 6. april kl. 15.00. Handicapvenligt

arrangement: Skal du have en kørestol med op i bussen,

bedes du meddele dette ved tilmeldingen


APRIL

Torsdag den 8. Over stok og sten i Ormstrup Plantage ca. 8 km

En guidet motionsvandretur gennem skov og hede, hvor

man for det meste bevæger sig uden for faste veje og stier.

Praktisk fodtøj anbefales. Turleder: Erling Trankjær.

Mødested: Ormstrup Lejrplads. Fra Råsted, 7500 Holstebro,

køres der ad Nymøllevej til Blæsbjergvej, følg den 350 m og

drej ad Ormstrupvej, følg den 2,5 km. GPS-koordinater Wgs

84. N 56º 18.239’ – E 008º 30.022’. Tid: Kl. 18.00-20.30.

Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland. Tlf.: 40 44 09

40. E-mail: etra@mail.dk Pris: Gratis

Lørdag den 10. Grønspætter i bogen – Rundt om Rørbæk Sø ca. 10 km

April ved Rørbæk Sø er ensbetydende med højt galpende

grønspætter, vemodigt syngende hedelærker, isfugle over

vandet og måske en fi skeørn højt til vejrs. Samt alt det

andet, som de fremragende naturarealer byder , herunder

ikke mindst spændende insekter og edderkopper. Det

bliver en gåtur gennem meget varieret terræn, som absolut

ikke er egnet for gangbesværede, men som til gengæld er

mageløst smukt. Mødested: Ballesbækgård Besøgscenter,

Rørbækvej 5, 7223 Give. Tid: 10.00. Turleder:

Naturvejleder Morten DD Hansen. Tlf.: 61 55 51 47. Arr.:

Ikast-Brande Kommune og Naturhistorisk Museum. Pris:

Gratis

Søndag den 11. Fuglene i Bølling Sø ca. 4 km

Foråret er kommet til Bølling Sø og med det hundredvis af

gæs og svømmeænder, der holder til i søens lavvandede dele

og øer og enge. Ude søen ses lappedykkere og ved

bredden står fi skehejrer og skarver. I luften er der rovfugle

som tårnfalk og musvåge og med lidt held en fi skeørn, eller

det der er større! Mødested: P-pladsen ved vejen, Bølling Sø,

i Moselund syd for Bølling Sø. Tid: 10.00-12.00. Turleder:

Torben Bøgeskov. Tlf: 20 13 78 90. E-mail: tob@sns.dk.

Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland. Pris: gratis

Søndag den 11. Naturbussen – Gåsetur ca. 80 km

Tusindvis af gæs, ænder og vadefugle raster sidst

vinteren og om foråret ved de vestjyske fjorde. Oplev

de store gåsefl okke søge føde. Turleder: Naturvejleder

ved Skov- og Naturstyrelsen. Mødested: P-pladsen

ved Holstebro Badeland, Jeppe Schous Gade 14,

7500 Holstebro. Tid: Kl. 13.00-16.30. Arr.: Skov- og

Naturstyrelsen, Vestjylland

Tlf.: 97 81 00 33. E-mail: vestjylland@sns.dk Pris:

Voksne 150 kr. Børn 100 kr. Max. 40 deltagere.

Tilmelding: SNS, Vestjylland, tlf.: 97 81 00 33 senest

fredag den 9. april kl. 13.00. Handicapvenligt arrangement:

Skal du have en kørestol med op i bussen, bedes du

meddele dette ved tilmeldingen

19


APRIL

Onsdag den 14. Middelalderkirker i Vestjylland

Den 2. af 4 eftermiddage i april med præsentation af kirker

i Vestjylland, der rummer både ældre og moderne kunst.

Man kan melde sig til alle 4 ture eller til en enkelt tur.

Kørsel i egen bil. Vi besøger No, Østrup og Hover kirker.

Mødested: No Kirke, Lybækvej 5, No, 6950 Ringkøbing.

Tid: 14.00-17.00. Turleder: Steen Espersen. Arr.:

Ringkøbing-Skjern Museum. Tilmelding: Senest dagen

før kl. 14 tlf: 60 86 42 19. Deltagerantal: Minimum 10

personer. Pris: 75 kr. eller 250 kr. for alle fi re gange

Lørdag den 17. Forårsdag ved Nissum Fjord

Vi er midt i træktiden for en lang række vadefugle og

gæssene står stadig engene. Vi ser hvad der er ved

Fjandø og herfra tager vi turen omkring Helm Klit og den

nye ø her. Herfra kikker vi efter rastefugle klitten syd

og nord for Thorsminde og vil afslutte ved Krogshede

og fugletårnet her. Turleder: Agner Svenstrup / Vibe

Søndergaard. Mødested: Havnen ved Fjandø. Tid: 08.00-

12.00. Arr.: DOF Vestjylland. Tlf.: 97402848. Pris: Gratis

Lørdag den 17. Store Sildedag i Thorsminde

Mød op i Thorsminde og deltag i en spændende dag

med fi skekonkurrencer i kategorierne seje børn, friske

damer og herlige herrer. På dagen indvies Thorsminde

Borgerforenings nyopførte grillhytte hvor man kan riste

pølser og brød eller sin nyfangede sild! Allerede fra 8.30 til

ca. 15.00 er den røde Auktionshal´s cafe åben. Her kan man

købe morgenkaffe og rundstykker. Lidt senere også lækre

delikatesser som stegte torskekæber og rødspætter, samt øl

og vand. Konkurrencerne starter kl. 9.00. Til de mindste

er der følebassiner, børnekonkurrencer og er det første

gang man skal prøve at fi ske kan man leje en fi skestang

+ redningsvest v. Thorsminde naturskole. Kl. 12.00 kåres

vinderen af fi skekonkurrencen. Præmierne overrækkes

herefter. Mødested: Gammelhavn i Thorsminde. Pris:

Voksne deltagere kun 100 kr. børn 40 kr. inklusiv lækker

frokost og en øl eller vand! Arr.: Thorsminde Camping,

Fisk og Fritid, Thorsminde Borgerforening, Thorsminde

Havn og Thorsminde naturskole- Holstebro Kommune.

Yderligere information 24 275 851.

Søndag den 18. Guidet ridetur i Klosterheden Plantage ca. 10 km

Ridetur egen hest i skoven. Turens længde afpasses efter

deltagernes ønsker.

Turleder: Lene Sørensen. Tlf.: 97 89 39 39. Mødested:

Klosterhedens Maskincentral, Fruerhøj, Hovedvej 10,

7620 Lemvig. Tid: Kl. 10.00-12.00. Arr.: Skov- og

Naturstyrelsen, Vestjylland. Tlf.: 97 81 00 33. E-mail:

vestjylland@sns.dk Pris: Gratis


APRIL

Søndag den 18. På jagt efter krydderiet til snapsen i Husby Klitplantage

Vi går jagt efter porses hanrakler til den

hjemmekrydrede snaps, kigger efter andre snapseurter

og hører om urternes historie og om dyrelivet i Jyllands

vestligste plantage. Undervejs smager vi et par

forskellige af naturvejlederens medbragte kryddersnapse

og drøfter opskrifter. Medbring selv et snapseglas, en lille

madpakke og evt. smagsprøver I har lyst til at dele med

de øvrige deltagere. Mødested: P-pladsen ved Husby

Kirke, Græmvej 2, Husby, 6990 Ulfborg. Tid: 13.00 – ca.

15.00. Turleder: Biolog og naturvejleder fra Holstebro

Kommune Vibe Søndergaard. Arr.: Thorsminde Naturskole

– Holstebro Kommune. Tilmelding: meget gerne dagen før

til 24 275 851 e-mail: vsj101@hotmail.com

Pris: Voksne 40 kr. Deltagerantal: Max 40.

Mandag den 19. Udsætning af lakseyngel i Brande Å

Dansk Center for Vildlaks udsætter i samarbejde med

Ikast-Brande Kommune lakseyngel i Brande Å. Kom og se

fi skene blive udsat og hør mere om den oprindelige Skjern

Å laks. Hør også hvad der gøres for at hjælpe laksen til

igen at blive en selvreproducerende bestand i bl.a. Brande

Å. Arrangementet er gratis. Medbring tøj efter vejret.

Mødested: Broen over Brande Å v. Strømmen, Strømmen

17. Tid: 15.00. Turleder: Søren Larsen Dansk Center

Vildlaks og Casper Katborg, Ikast.Brande Kommune. Arr.:

Ikast-Brande Kommune. Pris: Gratis

Tirsdag den 20. Lær om bier og biavl skolebigården

Det første møde i skolebigården i 2010. Vær med når

det første spændende forårseftersyn foretages. Hvordan

har bierne mon klaret vinteren? Desuden rengøring og

kontrol af foder. Måske skal vi allerede nu til at udvide

– hvis naturen er med os. Alle er velkomne. Møder i

Skolebigården ved Bundsbæk Mølle arrangeres af Skjern-

Egvad Biavlerforening i samarbejde med Ringkøbing-Skjern

Museum. Mødested: Husmandsstedet – Skolebigården ved

Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 23, Dejbjerg. Tid: 19.00.

Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum. Pris: Gratis

Onsdag den 21. Middelalderkirker i Vestjylland

Den 3. af 4 eftermiddage i april med præsentation af kirker

i Vestjylland, der rummer både ældre og moderne kunst.

Man kan melde sig til alle 4 ture eller til en enkelt tur.

Kørsel i egen bil. Vi besøger Vorgod, Borris og Sæddding

kirker. Mødested: Vorgod Kirke, Bardevej 1 A, Vorgod.

Tid: 14.00-17.00. Turleder: Steen Espersen. Arr.:

Ringkøbing-Skjern Museum.Tilmelding: Senest dagen

før kl. 14 tlf: 60 86 42 19. Deltagerantal: Minimum 10

pers. Pris: 75 kr. eller 250 kr. for alle fi re gange

21


APRIL

Torsdag den 22. Åben ådal – Fugletravlhed i Skjern enge

Foråret er kommet og med det de mange trækfugle. Nogle

ynglefugle har fuld fart redebyggeriet, andre ligger

allerede og ruger. Fra fugleskjulet har vi gode muligheder

for at iagttage de travle fugle. Vi medbringer teleskoper.

Kørestolsegnet. Mødested: I fugleskjulet vejen

mellem Skjern og Lønborg. Tid: 19.00-21.00. Turledere:

Niels Lisborg, Gert Hansen, Thorbjørn Tarp, Jette

Clemmensen. Tlf.: 76 54 10 20 eller 97 36 23 43. E-mail:

blaavandshuk@sns.dk. Arr.: Skov og Naturstyrelsen

Blåvandshug, DOF-Ringkøbing og Ringkøbing-Skjern

museum. Pris: Gratis

Lørdag den 24. Sildefestival i Hvide Sande

og Om foråret trækker silden ind i Ringkøbing Fjord for at

Søndag den 25. gyde hvilket gør området ved slusen i byen Hvide Sande

til et eldorado for lystfi skere. Det fejres årligt i Hvide

Sande med den traditionsrige Sildefestival. Sildefestivalen i

Hvide Sande er Danmarks største sildefi skekonkurrence og

konkurrencen går ud at fange så mange sild som muligt

tid. Tre konkurrencer for voksne og en for børn. Samlet

præmiesum kr. 50.000,-Læs mere : www.sildefestival.dk.

Arr.: Holmsland Klit Turistforening

Lørdag den 24. Salamandre og mus Skovlund

Vi tager ud Skovlund Naturskole og ser hvad der

svømmer og kravler rundt derude. Er der ”drager” i

vandhullerne? Og er der mus i fælderne? Turen varer

et par timer og er mest for børnefamilier, gerne også

med småbørn. Medbring gummistøvler – og gerne en

fangstketsjer samt en forfriskning til familien. Turledere:

Naturvejledere Bo Boysen og Vibe Søndergaard, Holstebro

Kommune. Mødested: Naturskolen Skovlund, Nybo Bakke

10, Holstebro. Tid: 9.00-11.00. Arr.: Holstebro Kommune.

Tlf.: 96 11 78 03. Pris: Gratis.

Søndag den 25. Naturbussen – Krondyrtur i Klosterheden Plantage ca.

50 km

Der er særligt gode chancer for at opleve skovens dyreliv

tidligt om morgenen – især hjortevildtet, når dyrene søger

føde de åbne arealer. Turleder: Naturvejleder ved Skov-

og Naturstyrelsen, Vestjylland. Mødested: P-pladsen

Lemvig Havn, overfor Turistbureauet, Toldbodgade 4, 7620

Lemvig. Tid: Kl. 05.15-08.15. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen,

Vestjylland. Tlf.: 97 81 00 33. E-mail: vestjylland@sns.dk

Pris: Voksne 150 kr. Børn 100 kr. Max. 40 deltagere.

Tilmelding: SNS, Vestjylland, tlf.: 97 81 00 33,

senest fredag den 23. april kl. 13.00. Handicapvenligt

arrangement: Skal du have en kørestol med op i bussen,

bedes du meddele dette ved tilmeldingen


APRIL

Søndag den 25. Vandretur Holmsland ca. 17-20 km

Turguide: Vagn Hvid fra Fjordvandrene og Otto Nohns fra

Dansk Vandrelaug. Mødested: Holmslands Kulturcenter

Bandsbyvej 2 i Kloster ved Ringkøbing. Mødetid: kl.

10.00. Pris: 30,- for ikke medlemmer.

Søndag den 25. Fjordens ynglefugler og den forhadte fi skehejre

Klyder, kobbersnepper, viber, rødben, gravænder

strandskader og fi skehejre yngler alle rundt om

Nissum Fjord. Vi besøger bl. a. en af de veletablerede

fi skehejrekolonier, iagttager fuglene i redehøjde og høre

den fantastiske historie om hejrens fascinerende liv.

Teleskoper der kan trække ynglefuglene helt tæt uden

at forstyrre kan lånes naturskolen. Turen foregår i

egne biler. Tag solidt fodtøj for der kan være vådt ved

fjorden. Medbring gerne selv kikkert, kaffe og en bid brød

til pausen. Mødested: Thorsminde Naturskole, Skolegade

25. Tid: 10.00 -13.00. Turledere: Ornitolog fra Dansk

Ornitologisk Forening, caretaker Agner Svenstrup og

biolog og naturvejleder Vibe Søndergaard. Arr.: Dansk

Ornitologisk Forening, Thorsminde naturskole og Holstebro

Kommune. Tilmelding: Meget gerne dagen før til 24 275

851 E-mail: vsj101@hotmail.com. Pris: 30 for voksne.

Børn gratis.

Søndag den 25. Fugle i Geddal Strandenge

Sammen med en eller fl ere erfarne fuglefolk ser vi

fuglene ved naturopretningsarealerne. Tid: 10.00-12.00.

Turleder: Dansk Ornitologisk Forening i samarbejde

med Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland. Arr.: Dansk

Ornitologisk Forening i samarbejde med Skov- og

Naturstyrelsen, Midtjylland. Tlf.: 97 45 41 88. Pris: Gratis

Onsdag den 28. Middelalderkirker i Vestjylland

Den sidste af 4 eftermiddage i april med præsentation af

kirker i Vestjylland, der rummer både ældre og moderne

kunst. Man kan melde sig til alle 4 ture eller til en enkelt

tur. Kørsel i egen bil. Vi besøger Velling, Stauning og

Lønborg kirker. Mødested: Velling Kirke, Velling Kirkeby

28, 6950 Ringkøbing. Tid: 14.00-17.00. Turleder: Steen

Espersen. Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum. Tilmelding:

Senest dagen før kl. 14 tlf.: 60 86 42 19. Deltagerantal:

Minimum 10 personer. Pris: 75 kr. eller 250 kr. for alle fi re

gange

Torsdag den 29. Mergelgrave i dansk landbrug. Ca. 3 km

Mergelgrave til nytte og natur: Se og hør om

mergelgravenes historiske betydning i dansk landbrug

og udvikling frem til i dag. Fra Sandet Hotel kører vi i

23


APRIL

egne biler til Solhjemvej 7. Efter turen kan der købes

kaffe og varme hveder Sandet Hotel. Turleder: Jeantte

Davelaar. Mødested: Sandet Hotel, Lillevej 11, Sandet,

7270 Stakroge. Tid: 19.00-21.00. Arr.: Den Selvejende

Institution Sandet Hotel. Tlf.: 75 34 70 43/97 19 16 85.

E-mail: sandetdaavelaar@yahoo.dk. Pris: Gratis

Fredag den 30. Natur og sundhed – Så ta’r vi cyklerne frem ca. 20 km

Mindst 30 minutter hver dag skal man have pulsen så højt

op, at man bliver forpustet. Her er én af måder at gøre det

– en cykeltur i Skjern enge med gode naturoplevelser, så

turen gavner både krop og sjæl. Vi oplever det mangfoldige

fugleliv og den smukke natur. Vi kommer hele vejen rundt

om Danmarks eneste fl oddelta, hvor der også fortælles om

ådalen gennem tiderne. Husk drikkevarer, en veltrimmet

cykel og tøj efter vejrliget. Mødested: Kong Hans’s

bro, ved Skjern bådehavn. Tid: 13.00-16.00. Turleder:

Naturvejleder og hyrde Gert Hansen. Tlf.: 21 41 86

27. E-mail: gha@sns.dk. Arr.: Skov og Naturstyrelsen

Blåvandshuk. Tlf.: 76 54 10 20. Tilmelding: Senest den

28. april. Pris: Voksne 50 kr. børn under 14 år gratis


MAJ

Lørdag den 1. Vand i Dalgas Kanalen

Skotmester Christian Jørgensen vil kl. 10.00 lede vand fra

Skjern Å og Rind Å ind i den p.t. tørlagte Dalgas Kanal.

Kom og oplev hvordan dette er foregået i over 130 år.

Turledere: Christian Jørgensen og naturvejleder Edvard

Kristensen Tlf.: 21 72 37 11. E-mail: ngoek@herning.dk

Arr.: Herning Kommune. Mødested: Skjern Å Bro, Sdr.

Greenvej, Arnborg. Tlf.: 96 28 81 48. Tid: 9.30-11.00.

Pris: Gratis

Lørdag den 1. Løvspringtur i Rydhave Skov

Se Danmarks vestligste, naturlige bøgeskov lige efter

løvspring. På en gåtur nyder vi fuglesangen, oplever nogle

af de mange spændende insekter og høre om, hvordan

skoven drives. Mødested: P-pladsen ved Rydhave Slot.

Tid: 13.00-15.00. Turleder: Skovløber Benny Lynggård.

Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland. Tlf.: 25 17 63

50. Pris: Gratis

Søndag den 2. Dalgas kanalen, fl yvergravene i Skarrild og tjæreovne i

Hesselvig Plantage.

Vi kører i egne biler til Tjæreovnene fra omkring 1910 i

Hesselvig Plantage, og efter at vi har fået fortalt om de

eneste bevarede tjæreovne i Danmark køres tilbage til

Kirkepladsen i Skarrild. Herfra går vi en lille tur langs

Danmarks længste håndgravede engvandingskanal fra

1872: Skjern Å Nørrekanal også kaldet Dalgaskanalen til

Danmarks eneste akvædukt, anlagt 1950. Turen fortsætter

med et besøg i Skarrild kirke fra omkring 1100 tallet og

Flyvergravene for allierede fl yvere fra 1944. Turen afsluttes

med besøg Skarrild-Karsstoft museum og lokalarkiv.

Tid: 13.00 – ca. 15 .00. Mødested: Skarrild Kirke,

Kirkepladsen 1. Turleder: Christian Rahbek. Arr.: Skarrild

Turist. Pris: Gratis

Mandag den 3. Majmotion ruter 5 km og 10 km

Vandreture i et skønt naturområde. Kom og nyd naturen i

fællesskab med andre glade mennesker. Du/I bestemmer selv

tempoet. Ruterne er afmærkede med Fodslawbånd og pile.

Mødested: Den stor P-plads ved Løvbakkerne, Løvbakkevej.

Tid: 19.00. Arr.: Fodslaw Herning. Pris: 18 kr.

Mandag den 3. Fugletur ved Flyndersø

Der vil blive fortalt om fuglene som høres og ses en 3,5

km lang vandretur langs Stubber Å. Småfuglene synger

nu ivrigt og søen ser vi den toppede lappedykker, som

måske vil give en opvisning for os. Mødested: P- pladsen

ved sydenden af Gl. Skivevej, Gl. Skivevej. Tid: 19.00-

21.00. Arr.: Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland.

Pris: Gratis

25


MAJ

Mandag den 3. Biltur Harrild Hede ca. 2,5 km

Kør efter skovfogeden ind over Harrild Hede og rundt i

Nørlund Plantage. Der gøres holdt fl ere steder og fortælles

om heden, plantagen og dyrelivet. Undervejs er der gode

chancer for at se råvildt og krondyr (Kørsel i egne biler).

Mødested: Den gamle vej ved teltpladsen lige øst for

Harrild Vandmølle mellem Ejstrupholm og Fasterholt. Tid:

19.30-22.00. Turleder: Skovfoged Hans Jensen. Arr.:

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland. Tlf.: 51 56 17 76.

Pris: Gratis

Tirsdag den 4. Lær om bier og biavl skolebigården

Gennemgang og udvidelse med tavler og magasiner,

vurdering af dronninger og evt. cellebygger. Alle er

velkomne. Møder i Skolebigården ved Bundsbæk

Mølle arrangeres af Skjern-Egvad Biavlerforening i

samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum. Mødested:

Husmandsstedet – Skolebigården ved Bundsbæk Mølle,

Bundsbækvej 23, Dejbjerg. Tid: 19.00. Arr.: Ringkøbing-

Skjern Museum.. Pris: Gratis

Onsdag den 5. Vanddyr og fi sk i Bjerrelyrfi skesø

En dag for hele familien. Hvad indeholder Bjerrely fi skesø

af levende væsener? Med ketcher prøver vi at fange

vanddyr, og fi nde ud af hvad det er for nogle skabninger

vha. bestemmelses-duge, mv. Vi får indblik i en verden, der

er interessant for børn og voksne. Medbring din fi skestang,

og du kan prøve lykken med de større fi sk. Specialpris

denne dag for turdeltagerne 25 kr/stang/time. Grill tændes

efter behov. Af hensyn til materiel tilmelding senest 3.

maj. Mødested: Bjerrely Fiskesø, Bjergevej 55.

Tid: 18.30-21.00.Turledere: Bjarne Vestergård og

naturvejleder Edvard Kristensen Tlf.: 21 72 37 11. E-mail:

ngoek@herning.dk. Arr.: Herning Kommune. Pris: Gratis

Onsdag den 5. Bævertur i Klosterheden Plantage ca. 2 km

Se sporene efter bæverne en forårsaften i skoven – og hør

om deres liv og færden

Turleder: Naturvejleder Karsten Lund Jensen. Mødested:

P-pladsen ved Møllesøen i Klosterheden, ca. 300 m sydøst

for Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig. Tid: Kl. 19.00-21.00

Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland. Tlf.: 97 81 00

33. E-mail: vestjylland@sns.dk

Pris: Gratis

Onsdag den 5. Cykeltur i Hastrup Plantage

Cykeltur i Hastrup Plantage. Vi cykler rundt vejen

ved brandlinierne og åbne partier i skoven, Der vil

være gode muligheder for at se råvildt, kronvildt og


MAJ

harer. Medbring gerne kikkert. Mødested: Hastrupvej

ved kano rastepladsen i Hastrup Plantage. Tid: 19.00-

20.30. Turleder: Skovløber Helge Lund. Arr.: Skov- og

Naturstyrelsen, Midtjylland. Tlf.: 51 56 17 84. Pris: Gratis

Torsdag den 6. Arbejdende fårehunde Lystbækgaard

Oplev Nordiske får i aktiv naturdrift og se Border Collier

i arbejde og træning. Lille gå tur til fårfolden. Kom tæt

fårene og se håndklipning hvis vejret tillader. Arr.:

Lystbækgård. Mødested: Lystbækgaard, Lystbækvej 1,

Lystbæk. Tid: 14.00. Pris: 50 kr.

Torsdag den 6. Over stok og sten i Stråsø Plantage (Sdr. Vosborg) ca. 8 km

En guidet motionsvandretur gennem skov og hede, hvor

man for det meste bevæger sig uden for faste veje og stier.

Praktisk fodtøj anbefales. Turleder: Erling Trankjær.

Mødested: Fra 6990 Ulfborg køres der 3,3 km mod

Holstebro, følg Lystlundvej 5,5 km til Paradisvej, derfra

følg afmærkningen GPS-koordinater Wgs 84. N 56º

15.013’ – E 008º 25.379’. Tid: Kl. 18.30-21.00. Arr.:

Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland . Tlf.: 40 44 09 40.

E-mail: etra@mail.dk Pris: Gratis

Torsdag den 6. Majmotion ruter 5 og 10 km

Vandreture i et skønt naturområde. Kom og nyd naturen i

fællesskab med andre glade mennesker. Du/I bestemmer

selv tempoet. Ruterne er afmærkede med Fodslawbånd og

pile. Mødested: Lind Skole, Skolevænget 17, Lind, 7400

Herning. Tid: 19.00. Arr.: Fodslaw Herning. Pris: 18 kr.

Torsdag den 6. Fuglene Tipperne i yngletiden.ca. 2 km

På fuglereservatet Tipperne er vadefuglene i gang med

yngleforberedelserne. Kobbersneppen sidder stolt sin

hegnspæl og skuer ud over de vidtstrakte strandenge for at

spotte en evt. fjende, som kan true dens rede. Måske ser vi

brushanerne, der forsøger at charme sig ind hos hunnernes

med en imponerende kampdans. Mens solen går ned bag

Holmslands klitter, nyder vi den medbragte kaffe. Husk

gerne en kikkert. Mødested: Ved Tipperlågen – indgangen

til reservatet. Tid: 19.30-21.30. Turleder: Naturvejleder og

hyrde Gert Hansen. Tlf.: 21 41 86 27. E-mail: gha@sns.

dk. Arr.: Skov og Naturstyrelsen Blåvandshuk. Tlf.: 76 54

10 20. Pris: Voksne 50 kr. børn under 14 år gratis

Lørdag d. 8. Kig, lyt og lær morgenfuglestemmer i Skovlund,

Holstebro

Hver fugl synger med sit næb – lær at lytte dig til de

forskellige stemmer. Vi besøger fuglene i den særligt

spændende og for mange ukendte del af Skovlund plantage:

27


MAJ

Artssamlingen. Vi skal udforske artssamlingen i følgeskab

med gartner Holm Pedersen som i sin tid har været med

til at planlægge tilplantningen med en helt usædvanlig,

varieret samling af sjældne træer og buske. Kom med

denne friske morgentur gennem skoven hvor vi ser de

sjældne planter og lytter til forårets fantastiske fuglekor og

lærer nogle af deres stemmer. Medbring Kikkert, en kop

kaffe og en bid brød til afslutning af turen.

Mødested: Naturskolen Skovlund, Nybobakke 10, 7500

Holstebro. Tid: kl. 8.00-10.00. Tur ledere: Gartner Anne

Marie Lund Pedersen, Ornitolog fra DOF Lars Holm

Hansen og naturvejleder og biolog Vibe Søndergaard.

Arr.: DOF, Aulum-Hodsager-Tvis-, Måbjerg og Holstebro

havekredse og Holstebro naturskole – Holstebro kommune.

Pris: 30 kr.

Lørdag den 8. Pomeransfugle ved Vest Stadil Fjord

De fl este nordiske gæs er væk. Til gengæld er der

store fl okke af hjejler, og vi vil lede efter de smukke

Pomeransfugle. Ellers er det vadefugle, ænder,

lappedykkere, Gul Vipstjert, sangere m.m. Her i

begyndelsen af maj kan der måske indfi nde sig en

halvsjælden trækgæst. Mødested: Jens Bjerg-Thomsens

hytte Skelmosevej – 4 km vest for Stadil. Tid: kl. 9.00-

12.00. Turleder: Peder J. Pedersen. Arr.: DOF Vestjylland.

Tlf.: 7468481 / 23678875. E-mail: pjp@post7.tele.dk.

Pris: Gratis

Lørdag den 8. Tag fi sketur med naturvejlederen

Gør brug af et af Herning Kommunes super tilbud gratis

fi sketur ved en af de spændende søer, hvor kommunen er

bredejer en del af strækningen. Du skal kun have statens

obligatoriske fi sketegn. Lav en familietur og tag madpakken

med. Mødested: Svanholm Lystfi skersø, Bjergevej. Tid:

10.00-14.00. Turleder: Naturvejleder Edvard Kristensen.

Tlf. 21 72 37 11. Arr.: Herning Kommune. Tilmelding:

Senest torsdag d. 6. maj 2010 til turleder. Pris: Gratis

Lørdag den 8. Fisketur til Vorgod Å for børn og forældre

Prøv det spændende fi skeri i Vorgod Å, et af tilløbene til

Skjern Å. Der fanges hvert år store havørreder og laks i

åen. Det kan være vi er heldige denne dag! Medbring din

store fi skestang eller spørg ved tilmelding om mulighed for

at låne en. der vil turen blive fortalt om fi skene i åen,

hvordan de fanges og om naturen i øvrigt. Turen er egnet

for børn og kørestolsbrugere. husk at personer mellem 18

og 65 år, der ønsker at fi ske, skal indløse det obligatoriske

fi sketegn inden turen. Se evt. www.fi sketegn.dk. Mødested:

Den primitive lejrplads ved Sidenius Plantage, Indkørsel


MAJ

lidt nord for Overgårdsvej 3, 6920 Videbæk. Tid: 14.00-

16.00. Turleder: Mads Tanderup. Arr.: Ringkøbing-Skjern

Museum i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Tilmelding: senest dagen før kl. 12.00 tlf. 31 61 81

32.Pris: Voksne 50,- kr. Børn under 18 år gratis

Søndag den 9. Forårstur med fuglesang og Naturvandring

På Præstbjerg Naturcenter, og nyder naturen i et par timer.

Mødested: Præstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2. 7530

Sørvad. Tid: 7.00-9.30. Turleder: Stig Niklassen. Tlf.:

9713 3583. E-mail: stig.niklassen@skolekom.dk. Arr.:

Herning Kommune. Pris: Gratis

Søndag den 9. Fuglesang i baghaven – Rundt om Ejstrup Sø ca. 4 km

Ok, det må kunne gå an, når vi nu ikke vil stå op syv stunder

før dag. Men med et rundstykke eller to i maven burde vi

være klar til at fl ytte grænserne for, hvor mange fuglearter,

der er set én tur rundt om Ejstrup Sø. Tidspunktet

året er ganske perfekt, så alt under 50 arter er en skandale!

Naturligvis er der også masser af spændende botanik og en

mængde smukke insekter at kigge . Medbring kikkert og

eventuel fuglebog samt en smule proviant. Mødested: Ejstrup

Sø v. Ågade, Ågade. Tid: 8.00. Turleder: Naturvejleder

Morten DD Hansen. Tlf.: 61 55 51 47. Arr.: Ikast-Brande

Kommune og Naturhistorisk Museum. Pris: Gratis

Søndag den 9. Skovens Dag i Vestjylland

Temaet, som for 2010 er ”Skoven – den rene vare”, kan

bl.a. omhandle:

skoven som leverandør af vedvarende energi og CO2neutral

energi

• Skoven som leverandør af vedvarende energi og CO2neutral

energi

• skoven som beskytter af og fremtidig ”producent” af rent

drikkevand

• nedbrydningen af biologiske affaldsprodukter, som bliver

”genbrugt” i nye planter

• vi skal ”holde skoven ren” for affald som f.eks. ispapir,

pizzabakker, byggeaffald, bilvrag mv.

• sikring af ren afbrænding af træ i ovne

• der vil være mange forskellige aktiviteter for store og

små – en oplagt skovtur for hele familien

Mødested: Se annonce i dagspressen. Tid: Kl. 10.00-

16.00. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland. Tlf.: 97

81 00 33. E-mail: vestjylland@sns.dk Pris: Gratis

Søndag den 9. Skovens Dag

Landsdækkende arrangement. Årets tema ”skoven, den

rene vare”. Aktiviteter for børn og voksne, nærmere

oplysninger annonceres når datoen nærmer sig. Mødested:

29


MAJ

Vil fremgå af distriktets hjemmeside. Tid: 10.00-16.00.

Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland. Tlf.: 97 45 41

88. Pris: Gratis. Der vil være muligheder for handicappede

Søndag den 9. Fra Nissum Bredning til Klosterheden ca. 40 km

En cykeltur gennem det storslåede Limfjordslandskab fra

Lemvig over Nissum til Gudumlund og Klosterhedens

sletteland med rester af det gamle hedelandskab.

Cykelhastigheden tilpasses så alle kan følge med.

Medbring madkurv til turen. Cykler kan lejes hos Lemvig

Turistbureau, Toldbodgade 4, Lemvig. Turen er gratis

for medlemmer af Dansk Cyklist Forbund og Danmarks

Naturfredningsforening. Mødested: P-plads ved Nørlem

Kirke, Kabbelvej 3, Nørlem, 7620 Lemvig. Tid: 13.00-

17.30. Turleder: Jens Johan Brogaard. Tlf.: 97 82

04 89. E-mail: br@lemvig-gym.dk. Arr.: Danmarks

Naturfrednings Forening, Dansk Cyklist Forbund og

Lemvig Turistbureau. Pris: Voksne 50 kr. Børn under 14 år

gratis

Mandag den 10. Introduktion til havkajakken og havkajaktur til

rørdrummens rige ved Felsted Kog!

I samarbejde med Kajakklubben Pagaj i Holstebro tilbyder

Thorsminde naturskole et kort intro forløb til at prøve om

havkajakken er noget for dig. Introforløbet er ikke egnet

for fysisk svage personer og børn under 14 år. Desuden

skal man kunne svømme. Vi starter med vandtilvænning

3 timer fra Pagajs bro. Medbring håndklæde, skiftetøj og

forfriskning til pausen. Mødested: Kajakklubben Pagaj,

Søvej 8, 7500 Holstebro. Tid: kl. 16.00 – ca. 19.00.

Onsdag d. 12. maj ror vi så en skøn tur enten Storå, fra

Skærumbro v. Vemb via Felsted Kog til Kytterup havn eller

mellem to af de idylliske jollehavne ved Nissum fjord afh.

af vejret. Medbring forfriskning til pausen. Mødested:

Oplyses ved henvendelse om turen Tid: kl. 16.00 – ca.

19.30. Turleder: Havkajakinstruktør og naturvejleder

fra Holstebro kommune Vibe Søndergaard. Tilmelding:

tlf. 24 27 58 51, vsj101@hotmail.com. Pris: for begge

arrangementer kun 450 kr. pr. person. Pris pr. arrangement

250,- pr. person. Deltagerantal: Minimum 5 Max. 10. Arr.

Thorsminde naturskole – Holstebro kommune.

Mandag den 10. Cykeltur omkring Bøllingsø ca. 13 km

Tag med cykeltur omkring Bøllingsø. Oplev søen

ved forårstide med alle dens fugle. Medbring mad til

grillen, da vi afslutter med at grille. Man skal helst

være en nogenlunde habil cyklist, da dele af terrænet er

ujævnt.. Mødested: Parkeringspladsen Kragelundvej

ved toiletbygningen (vestsiden af søen). Tid: 18.00-


MAJ

21.00. Turleder: Skovløber Niels H. Knudsen. Tlf.: 51

56 17 71. E-mail: gulforhus@yahoo.dk. Arr.: Skov- og

Naturstyrelsen, Midtjylland. Tilmelding: senest den 8. maj

2010 tlf. 51 56 17 71. Pris: Gratis

Mandag den 10. Foråret i Skov Olesens Plantage

En forårs aften i Skov Olesens Plantage. Se og hør om

området, som Mads Skov Olesen og hustruen Anne

skænkede til det daværende Gjellerup Sogn i 1946. Nu er

det så Herning Kommune. Det er et meget afvekslende

naturområde. Medbring kaffe og brød og vi fi nder et

passende spisested. Mødested: Skov Olesens Plantage,

Langelundvej. Tid: 18.30-21.30. Turleder: Naturvejleder

Edvard Kristensen. Tlf.: 21 72 37 11. Arr.: Herning

Kommune. Pris: Gratis

Tirsdag den 11. Gul nøkketunge og andre sommersvampe

Vi kigger efter den sjældne svamp gul nøkketunge,

der vokser i Bjørnemosen. Den har navn efter Nøkken,

som er ”Åmanden” der lever i åen og kan lokke svage

sjæle ned i det mørke vand. Vi hører også om naturen

og naturplejen i Bundsbæk Naturpark. Mødested:

Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, Dejbjerg. Tid: 19.00-

21.00. Turledere: Naturvejlederne ved museet. Arr.:

Ringkøbing-Skjern Museum i samarbejde med Foreningen

til svampekundskabens fremme. Pris: Voksne 50,- kr. Børn

under 18 år gratis. Gratis for medlemmer af foreningen

Tirsdag den 11. Rakkertur ca. 3,5 km

Tag en tur med Rakkeren ud over heden og hør om

Rakkerens liv gennem mere end 400 år. Hør også om

naturen. Hør om Rakkerlivet gennem mere end 400 år

fra livet i købstæderne som bødlens hjælper til hvordan

de til sidst endte heden. Hør om rakkernes sprog og

om naturen omkring Flyndersø. Mødested: Hjerl Hede,

Hjerlhedevej 14. Tid: 19.00-21.00. Arr.: Hjerl Hede.

Tilmelding: Nødvendigt tlf. 97 44 80 60 ved under 12

personer afl yses turen.Pris: 25 kr.

Tirsdag den 11. Majmotion ruter 5 og 10 km

Vandreture i et skønt naturområde. Kom og nyd naturen i

fællesskab med andre glade mennesker. Du/I bestemmer

selv tempoet. Ruterne er afmærkede med Fodslawbånd og

pile. Mødested: P-pladsen Superbrugsen Sunds, Sunds

Hovedgade 77. Tid: start 19.00. Arr.: Fodslaw Herning.

Pris: 18 kr.

31


MAJ

Tirsdag den 11. Fuglesang ved Hærvejen ca. 4 km

Vi går en aftentur ved Hærvejen og lytter til de mange

sangfugle, der optræder i skov, krat, eng og overdrev

langs Dybdal Bæk og Skjern Å. Der er også chance for

at se nogle af skovens pattedyr. Mødested: Naturcenter

Koutrupgård, Koutrupvej 17, 7160 Tørring. Tid: 19.00-

21.00. Turleder: Torben Bøgeskov. Tlf: 20 13 78 90.

E-mail: tob@sns.dk. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen,

Midtjylland. Pris: gratis

Tirsdag den 11. Naturbussen – Krondyrtur i Klosterheden Plantage ca.

50 km

I forårstiden søger hjortevildtet ofte føde inden solnedgang

de lysåbne arealer, hvor der er gode muligheder

for at se dem. Husk kikkert og aftenkaffe. Turleder:

Naturvejleder ved Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland.

Mødested: P-pladsen 300 m vest for adressen Fousingvej

10, 7600 Struer. Tid: Kl. 19.30-22.00. Arr.: Skov- og

Naturstyrelsen, Vestjylland. Tlf.: 97 81 00 33. E-mail:

vestjylland@sns.dk. Pris: Voksne 150 kr. Børn 100 kr.

Tilmelding: Skov- og Naturstyrelsen, tlf.: 97 81 00 33

senest den 10. maj kl. 15.00.Handicapvenligt arrangement:

Skal du have en kørestol med op i bussen, bedes du

meddele dette ved tilmeldingen

Onsdag den 12. Det gamle Ringkøbing ca. 1,5 km

Historisk Byvandring. Mødested: Ringkøbing Museum,

Herningvej 4, 6950 Ringkøbing. Tid: 10.30-12.30.

Turleder: Steen Espensen. Arr.: Ringkøbing-Skjern

Museum. Tilmelding: På tlf./sms 60 86 42 19, senest kl.

09.00 samme dag. Pris: Voksne 50,- kr. Børn under 18 år

gratis

Onsdag den 12. Fiskeauktion i Thyborøn for landkrabber, turister og lokale

Byd din aftensmad – køb fi sk til middagsbordet den

meget festlige klassiske fi skeauktion. Oplev den muntre

auktion og se hvordan auktionarius svinger med fi sk, tal

og penge. Turleder: Aktionarius. Mødested: Thyborøn

Fiskeautinscenter, Thyborøn Havn, Port 7. Tid: 11.00. Arr.:

Lemvig-Thyborøn Turistinformation, www.visitlemvig.dk,

i samarbejde med Thyborøn Fiskeauktionscenter. Tlf. 97 82

00 77. E-mail: turist@vistilemvig.dk. Pris: Gratis

Onsdag den 12. Houvig Fæstningen ca. 2,5 km

Turen handler om hav, klitter, bunkere og 2. verdenskrig.

Medbring lygter. Mødested: Houvig Strand, P-pladsen,

Houvig Klitvej, 3,5 km nord for Søndervig. Tid: 19.00-

21.00. Turleder: Steen Espensen. Arr.: Ringkøbing-

Skjern Museum. Pris: Voksne 50,- kr. Børn under 18 år

gratis


MAJ

Onsdag den 12. Vandretur i Gjæven ca. 3,5 km

Vi går turen under de nyudsprungne bøgetræer i Gjæven,

hvor der for nylig er gennemført nogle projekter til gavn

for vandløbet. Der bliver fortalt om naturen undervejs, og

Danmarks Naturfredningsforening er vært med kaffe og

kage. Turledere: Biolog Jakob Larsen og naturvejleder

Bo Boysen, Holstebro Kommune. Mødested: P-plads

ved Sevel Kirke. Tid: 19.00-21.00. Arr.: Danmarks

Naturfredningsforening og Holstebro Kommune.

Tlf.: 96 11 78 03. Pris: Gratis.

Torsdag den 13. Tørrede dabs

På havnen i Hvide Sande uddeles gratis smagsprøver

en, både elsket og hadet egns spise, ”tørret dabs”. Tørrede

dabs er Bakskuld eller Issinger d.v.s. fl adfi sk i familie med

rødspætten og skrubben, som saltes og hænges til tørre.

Den spises enten rå eller kogt med kartofl er og purløgssovs.

Tid: kl. 11.00-14.00. Læs mere : www.visitvest.dk.

Arr.: Foreningen Havnen og Holmsland Klit Turistforening

Torsdag den 13. Arbejdende fårehunde Lystbækgaard

Oplev Nordiske får i aktiv naturdrift og se Border Collier

i arbejde og træning.Lille gå tur til fårfolden. Kom tæt

fårene og se håndklipning hvis vejret tillader. Mødested:

Lystbækgaard, Lystbækvej 1, Lystbæk. Tid: 14.00. Arr.:

Lystbækgård. Pris: 50 kr.

Fredag den 14. Naturbussen – fugletur ca. 60 km

Et stort antal ænder, gæs og vadefugle raster og yngler ved

de vestjyske fjorde. Oplev fuglelivet ved bl.a. Vest Stadil

Fjord og Tim Enge. Turleder: Naturvejleder ved Skov- og

Naturstyrelsen, Vestjylland. Mødested: P-pladsen ved Nr.

Lyngvig Fyr, Holmsland Klitvej 109, 6960 Hvide Sande. Tid:

Kl. 15.00-17.30. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland.

Tlf.: 97 81 00 33. E-mail: vestjylland@sns.dk Pris:

Voksne 150 kr. Børn 100 kr.

Tilmelding: SNS, Vestjylland, tlf.: 97 81 00 33 senest

onsdag den 12. maj kl. 15.00.

4 09-06-2007 15:18

Handicapvenligt arrangement: Skal du have en kørestol

med op i bussen, bedes du meddele dette ved tilmeldingen

Søndag den 16. Rovfugletræk højderyggen

Nørre Snede ligger langt fra de sædvanlige træksteder,

men der kommer alligevel mange fugle forbi, som følger

højderyggen under trækket. Hvis vinden er østlig, skal

vi nok få hvepsevåger og evt en rigtig godbid at se. Hvis

vejret er mindre ideelt, går vi en tur i skoven og lytter efter

vendehals. Mødested: Nørre-Snede Kirke, Rørbækvej 9.

Tid: 9.00. Turleder: Naturvejleder Morten DD Hansen.

33


MAJ

Tlf.: 61 55 51 47. Arr.: Ikast-Brande Kommune og

Naturhistorisk Museum. Pris: Gratis

Tirsdag den 18. Lær om bier og biavl skolebigården

Gennemgang og udvidelse med tavler og magasiner,

vurdering af dronninger og evt. cellebygger. Alle er

velkomne. Møder i Skolebigården ved Bundsbæk

Mølle arrangereres af Skjern-Egvad Biavlerforening i

samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum. Mødested:

Husmandsstedet – Skolebigården ved Bundsbæk Mølle,

Bundsbækvej 23, Dejbjerg. Tid: 19.00. Arr.: Ringkøbing-

Skjern Museum. Pris: Gratis

Tirsdag den 18. Istidslandskab ved Flyndersø/Stubberdal ca. 3,5 km

Tag med en tur gennem Ådalen og få en fortælling om

hvorfor landskabet ser sådan ud. Vi går også ned til

Flyndersø og nyder udsigten. Under turen vil der blive

fortalt om landskabets udvikling fra sidste istid frem til

i dag. om forkrøblet egekrat, eng, hede, overdrev og om

de mennesker, som har levet i området gennem tiden. der

vil blive fortalt om vandmøllernes skæbne i området og

ikke mindst om H.P. Hjerl Hansen, der i 1910 begyndte at

opkøbe store hedearealer omkring Flyndersø, Danmarks

længste hedesø. Mødested: P pladsen ved sydenden af Gl.

Skivevej, Gl. Skivevej. Tid: 19.00-21.00. Arr.: Hjerl Hede.

Tilmelding: Nødvendtig tlf. 97 44 80 60 ved under 12

personer afl yses turen. Pris: 25 kr.

Tirsdag den 18. Majmotion

Vandreture i et skønt naturområde. Kom og nyd naturen i

fællesskab med andre glade mennesker. Du/I bestemmer

selv tempoet. Ruterne er afmærkede med Fodslawbånd og

pile. Mødested: P-pladsen Holmparken, Holmparken. Tid:

Start 19.00. Arr.: Fodslaw Herning. Pris. 18 kr.

Tirsdag den 18. Brunkul, natur og friluftsliv i Søby Brunkulslejer ca. 2 km

Spændende tur i privatbiler rundt i Søby Brunkulslejer.

Vi stopper udvalgte steder og går korte ture, hvor der

bliver fortalt om brunkul og brunkulsgravning, natur

og kronvildt samt fredning, friluftsliv og naturpleje.

Mødested: Brunkulsvej 17, 7400 Herning. Tid: 19.00-

21.00. Turleder: Skovfoged Hans Jensen. Arr.: Skov- og

Naturstyrelsen, Midtjylland. Tlf.: 51 56 17 76. Pris: Gratis

Onsdag den 19. Forårstur i Gindeskov Krat

En spændende vandretur i løvskov med mange krogede

egetræer. På turen ses store bevoksninger af enebær.

Fuglene har travlt, de lader sig nok både se og høre.

Mødested: Gindeskov Krat, Gindeskovgård. Tid: 10.00-


MAJ

14.00. Turleder: Naturvejleder Edvard Kristensen. Tlf.: 21

72 37 11. Tilmelding: Til turleder tlf. 21 72 37 11 senest

mandag 17. maj. Arr.: Herning Kommune. Pris: Gratis

Torsdag den 20. Arbejdende Fårehunde Lystbækgaard

Oplev Nordiske får i aktiv naturdrift og se Border Collier

i arbejde og træning. Lille gå tur til fårfolden. Kom tæt

fårene og se håndklipning hvis vejret tillader. Mødested:

Lystbækgaard, Lystbækvej 1, Lystbæk. Tid: 14.00. Arr.:

Lystbækgård. Pris: 50 kr.

Torsdag den 20. Klimaændringerne og naturen ca. 3,5 km

Træerne springer tidligere ud, og trækfuglene ankommer

før året. Klimaændringerne er en realitet, og Holstebro

Kommune er udpeget som klimakommune. På en gåtur

rundt i by-naturen fortælles om problemstillingen og om

hvordan planter og dyr reagerer. Tag gerne en kop kaffe

med. Turledere: Klimakonsulent Karen Fisker Nielsen og

naturvejleder Bo Boysen. Mødested: Holstebro Rådhus.

Tid: 19.00-21.00. Tlf.: 96 11 78 03. Arr.: Holstebro

Kommune. Pris: Gratis.

4 09-06-2007 15:18

Torsdag den 20. Fuglene Tipperne i yngletiden ca. 2 km

På fuglereservatet Tipperne er vadefuglene i gang med

yngleforberedelserne. Kobbersneppen sidder stolt sin

hegnspæl og skuer ud over de vidtstrakte strandenge for at

spotte en evt. fjende, som kan true dens rede. Måske ser vi

brushanerne, der forsøger at charme sig ind hos hunnernes

med en imponerende kampdans. Mens solen går ned bag

Holmslands klitter, nyder vi den medbragte kaffe. Husk

gerne en kikkert. Mødested: Ved Tipperlågen – indgangen

til reservatet. Tid: 20.00-22.00. Turleder: Naturvejleder og

hyrde Gert Hansen. Tlf.: 21 41 86 27. E-mail: gha@sns.

dk. Arr.: Skov og Naturstyrelsen Blåvandshuk. Tlf.: 76 54

10 20. Pris: Voksne 50 kr. børn under 14 år gratis

Fredag den 21. Vi laver kryddersnaps

Tag med tur i Albæk mose som er en del af Nationalpark

Skjern Å og hør om de mange blomster og urter, der kan

bruges til kryddersnaps. På turen vil der blive fortalt om

planternes spændende historie, hvor mange har været

anvendt siden oldtiden. Der bliver mulighed for at indsamle

til egen kryddersnaps. Medbring: eget glas og snaps/

vodka. Mødested: Naturcenter Skjern Å, Ånumvej 161B.

Tid: 19.00-20.30. Turleder: Naturvejleder Sabine Jensen.

Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum. Tilmelding: Senest kl.

9.00 dagen tlf. 21 68 13 62. Tid: 19.00-20.30. Pris:

Voksne 50 kr. Børn under 18 år gratis

35


MAJ

Lørdag d. 22. Fjordens ynglefugle og den forhadte fi skehejre

Tusindvis af spændende fugle yngler ved Nissum Fjord

denne tur forsøger vi at få et indblik i nogle af disse

fugles levevis med den forhadte fi skehejre som eksempel.

Vi besøger bl.a. en af de veletablerede fi skehejrekolonier,

iagttager fuglene i redehøjde og høre den fantastiske

historie om hejrens fascinerende liv. Herfra går vi over de

nyetablerede enge til en af de mere ukendte pumpestationer

hvorfra vi har et godt udsyn over fjorden. Teleskoper som

kan trække ynglefuglene helt tæt uden at forstyrre kan

lånes naturskolen. Turen foregår i egne biler. Tag solidt

fodtøj for der kan være vådt ved fjorden. Medbring

gerne selv kikkert, kaffe og en bid brød til pausen.

Mødested: Thorsminde naturskole, Skolegade 25, 6990

Ulfborg. Tid: 10.00-13.00. Turledere: Ornitolog fra DOF

og caretaker Agner Svenstrup og biolog og naturvejleder

Vibe Søndergaard. Arr.: DOF og Thorsminde naturskole –

Holstebro Kommune. Tilmelding: meget gerne dagen

før til 24 275 851 E-mail: vsj101@hotmail.com

Pris: Voksne 30 kr. Børn gratis.

Søndag den 23. Fåre og uld dag Lystbækgaard

Fårefl okken samles med Border Collier ogfortælling om

De nordiske får og fårehundens arbejde.Håndklipning og

garn og uld værksteder åbne.Se og hør om gårdens væve

stue. Smagsprøver af får og lamme kød. Smag også mad

fra gårdens café. Mødested: Lystbækgaard, Lystbækvej 1,

Lystbæk. Tid: 11.00 -17.00. Arr.: Lystbækgård. Pris: 50

kr.

Søndag den 23. Hyrdehunde, hedefår og hedepleje

Fra Torsted Kirke køres i egne biler ind igennem det

smukke landskab ved Østersande. Turen går videre ad

bjergvejen til Skov og Naturstyrelsens fårefl ok, hvor der

er en masse små søde lam. Der vil være opvisning med

hyrdehunde. Turleder: Annette Kofoed. Mødested:

Torsted Kirke. Tid: Kl. 14.00-16.00. Arr.: Skov og

Naturstyrelsen, Vestjylland. Tlf.: 97 38 68 42. E-mail:

Akmonty@mail.dk Pris: Gratis

4 09-06-2007 15:18

Mandag den 24 Nationalparkdag i Skjern Å

Traditionen tro afholdes igen i år Nationalparkdag i

Nationalpark Skjern Å. Kom og oplev en lang række

spændende natur-, kultur- og friluftsaktiviteter. Endelige

program offentliggøres senere www.skjernaa.info


MAJ

Mandag den 24. Åben ådal – Fuglekig i Skjern enge

I forbindelse med Nationalparkdagen og den internationale

biodiversitetsdag er teleskoperne stillet op i fugleskjulet

ved Hestholmsøen, og naturvejlederne står parat til at

fortælle om de mange fugle. Skjulet er et af naturområdets

bedste steder at kigge fugle. Herfra ses det myldrende

fugleliv i Vesterenge og Hestholm-området. Kørestolsegnet.

Mødested: I fugleskjulet vejen mellem Skjern og

Lønborg. Tid: Se Nationalparkfolderen. Turledere:

Niels Lisborg, Gert Hansen, Thorbjørn Tarp, Jette

Clemmensen. Tlf.: 76 54 10 20 eller 97 36 23 43. E-mail:

blaavandshuk@sns.dk. Arr.: Skov og Naturstyrelsen, DOF-

Ringkøbing og Ringkøbing-Skjern museum. Pris: Gratis

Mandag den 24. Flyndersø langs ca. 10 km

Nu er der mulighed for at komme ud og gå hele den

skønne tur gennem egekrat, heder og dødishuller langs

østsiden af Flyndersø. Vi begynder i sydenden, og fra

nordenden bliver man transporteret i bus tilbage til

udgangspunktet. Midtvejs serveres en forfriskning.

Turledere: Dorthea Albrechtsen, Skive Kommune, samt

Torben Høj Nielsen og Bo Boysen, Holstebro Kommune.

Mødested: P-pladsen ved sydenden af Gl. Skivevej.

Tid: 13.00 – ca. 17.00. Arr.: Holstebro og Skive

Kommuner. Tlf.: 96 11 78 03. Pris: Gratis.

Tirsdag den 25. Rundvisning Hjerl Hedes Frilandsmuseum ca. 0,7

km

Tag med en guidet tur rundt i Landsbyen og hør

om huse, gårde, landhåndværk og ikke mindst om

livet i landsbyen i begyndelsen af 1800 tallet. Hør

også om hvordan det gik til at Danmarks ældste

bondegård Vinkelgården fra 1530 endte Hjerl Hedes

Frilandsmuseum og ikke mindst om H.P. Hjerl Hansen.

Mødested: Hjerl Hede, Hjerlhedevej 14. Tid: 19.00-21.00.

Arr.: Hjerl Hede. Tilmelding: Nødvendig tlf. 97 44 80

60. Ved under 12 personer afl yses turen. Pris: 25 kr.

Tirsdag den 25. Knudmosevandring ruter 5, 10 og 15 km.

Vandringen foregår i et skønt naturområde. Kom og nyd

naturen i fællesskab med andre glade mennesker. Du/I

bestemmer selv tempoet. Ruterne er afmærkede med

Fodslawbånd og pile. Alle ruter går igennem Sdr. anlæg,

hvor de fl otte rodondendroner står i fuld fl or i øjeblikket.

De lange ruter går bl. a. ud til Knudmosebjerget og om

til søerne ved Holtbjerg. Rast Billedskolen og der kan

købes kaffe til rimeligepriser 10 og 15 km ruterne.

Mødested: Herning Billedskole, Knudsvej 12. Tid: Start

mellem 19.00 og 19.30. Arr.: Fodslaw Herning. Pris: 18 kr

og 25 kr. for bjælke med tekst Knudmosevandring

37


MAJ

Onsdag den 26. Rundtur i Haunstrup Brunkulslejer

Vi starter ved det gamle kalkværk med lidt historie.

Herefter går vi over til det nyere kalkværk hvor der

forklares hvad der gøres ved det ”sure” vand. Til sidst går

vi en lille tur i skoven – husk fornuftigt fodtøj. Mødested:

Ved det gamle kalkværk i Haunstrup Brunkulslejer. Tid:

18.00-21.00. Turleder: Skovløber Jens Bøving. Tlf.: 51

56 17 79. E-mail: jensboeving@yahoo.dk. Arr.: Skov- og

Naturstyrelsen, Midtjylland. Pris: Gratis.

Onsdag den 26. Køer og får som naturplejere

Vi går en tur gennem Knudmosen og ser de dyr, der

græsser i mosen. Under turen vil der blive fortalt om

hvordan man afgræssede før i tiden, og hvordan vi i dag

forsøger at efterligne driftsformen i naturplejen. Mødested:

P-pladsen ved Chr. Ydes Vej, Knudsmosen. Turledere:

Nickolaj Kronlund og naturvejleder Edvard Kristensen

Tlf.: 21 72 37 11. E-mail: ngoek@herning.dk. Arr.:

Herning Kommune. Tid: 18.30-21.30. Pris: Gratis

Torsdag den 27. Arbejdenden fårehunde Lystbækgaard

Oplev Nordiske får i aktiv naturdrift og se Border Collier

i arbejde og træning.Lille gå tur til fårfolden. Kom tæt

fårene og se håndklipning hvis vejret tillader. Mødested:

Lystbækgaard, Lystbækvej 1, Lystbæk. Tid: 14.00. Arr.:

Lystbækgaard. Pris: 50 kr.

Torsdag den 27. Cykeltur i Gludsted Plantage ca. 8 km

Tag med cykeltur i plantagen. Gode muligheder for at

se kronvildtet med dets nysatte kalve. Husk at medbringe

”en pølse” til grillen. Den bliver tændt ved Stjernen. Vi

cykler ca. 8 km.. Mødested: P-pladsen vestsiden af rute

13 umiddelbart nord for Kolpendal Hede mellem Hjøllund

og Pårup. Tid: 18.00-21.00. Turleder: Skovløber Niels

H. Knudsen. Tlf.: 51 56 17 71. E-mail: guldforhus@

yahoo.dk. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland.

Tilmelding: Senest den 26. maj 2010. Pris: Gratis.

4 09-06-2007 15:18

Fredag den 28. Cykeltur til nattergalens rige

Naturen bliver aldrig mere vidunderlig end lige nu. Vi

mødes i Holstebro eller Vinderup og cykler ad småveje

ud for at høre nattergalen synge og gøgen kukke ved

Hellegård Å. Herude går vi ned til åen, og der mulighed

for at se maleriudstillingen Galleri Sønderbygaard

Østergaardvej 7. Tag gerne en kop kaffe med. Turledere:

Naturvejleder Bo Boysen samt billedkunstner Christina

Kjelsmark. Mødested og tid: Start fra Holstebro Rådhus

eller Vinjes Torv i Vinderup klokken 20:30. Man er også

velkommen til at møde op ved galleriet i bil kl. 21:30.


MAJ

Turlængde: Ca. 27 km (fra Holstebro) eller 17 km (fra

Vinderup). Arr.: Holstebro Kommune. Tlf.: 96 11 78 03 el.

51 21 32 15. Pris: Gratis.

Lørdag den 29. Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland – fri bilkørsel

og Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland åbner deres skove

søndag den 30. for bilkørsel, dog undtagen: Husby Klitplantage, arealerne

syd for Vilhelmsborgvej og vest for Ringkøbingvej. Benyt

lejligheden til en skovtur med familien – til et sted, hvor du

normalt ikke må køre. Tid: Kl. 00.00-24.00. Arr.: Skov-

og Naturstyrelsen, Vestjylland. Tlf.: 97 81 00 33. E-mail:

vestjylland@sns.dk

Lørdag den 29. Fang en gedde i Præstbjerg Sø – Fisketur for børn med

forældre

Tag din far eller mor i hånden, og mød op til en fi sketur

ved Præstbjerg Sø. Du kan enten bruge din egen fi skestang

eller du kan låne af naturcentret. De glubske gedder har

netop afsluttet deres gydeperiode (fredning: 1/4-15/5), og

de er ekstra bidelystne i maj. Husk at voksne der ønsker at

fi ske, skal indløse det obligatoriske fi sketegn inden turen

(www.fi sketegn.dk). Du behøver ikke at have prøvet at

fi ske før – vi skal nok hjælpe dig med at komme godt i

gang. Mødested: Præstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2.

7530 Sørvad. Tid: 10.00-13.00. Turledere: Naturvejleder

Edvard Kristensen og Stig Niklassen. Tlf.: 97 13 35 83.

E-mail: stig.niklassen@skolekom.dk. Arr.: Herning

Kommune. Pris: Gratis. Handicapegnet arrangement

Lørdag den 29. Åben Have

1600 m². blandingshave med stauder, roser, surbundsbede,

opstammede og klippede træer m.m. Haveværksted med

inde blomster og hyggelig pavillon. Mødested: Irisalle

7, 6920 Videbæk. Tid: 13.00-17.00. Kontaktperson:

Gunhild og Svend Erik Sørensen. Tlf. 97 17 25 38.

E-mail: sesorensen@gmail.com. Pris: Voksne 25 kr.

Handicapegnet arrangement.

Lørdag den 29. Åben Japansk Have i Videbæk

En 1200 m². stor japansk have med tonsvis af sten.

Haven ligger en meget kuperet grund med mange

små stier, vandfald, vandpartier og en sø med biologisk

rensningsanlæg. Mødested: Rosenalle 23, 6920 Videbæk.

Tid: 13.00-17.00. Kontaktperson: Brita Uldum. Tlf. 97 17

20 19. E-mail: bkuldum@os.dk. Pris: Voksne 25 kr.

39


MAJ

Lørdag den 29. Besøg i Astruphaven

En anderledes have 650 kvm. med plankeværk,

rionet, mange sten samt opstammede og klippede buske

og træer. Desuden heksekoste, hostaer, bregner og

græsarter. Vi serverer kaffe/småkager. Lidt plantesalg.

Mødested: Irisalle 38, 6920 Videbæk. Tid: 13.00-17.00.

Kontaktperson: Lone og Arne Astrup. Tlf. 97 17 25 88.

E-mail: arne.lone.astrup@privat.dk. Pris: Voksne 25 kr.

Handicapegnet arrangement

Lørdag den 29. Besøg i Astruphaven

Haven i dag efter renovering i 2003: Terrasser, hyggekroge

og lækkert havehus. Vand ved terrasse. Sjældne planter

som f.eks. duetræ, ægte tulipantræ(broget bladet) med

fl ere. Stort græsbed og enkelte japansk præget bede.

Mødested: Rosenalle 15, 6920 Videbæk. Tid: 13.00-17.00.

Kontaktperson: Anette Kamgård og Hans Jørgen Andersen.

Tlf. 97 17 17 87. E-mail: arne.lone.astrup@privat.dk. Pris:

Voksne 25 kr. Handicapegnet arrangement

Søndag den 30. Halv- eller helmaraton km 21 eller 42 km

Skal du være med en helmaraton (kl. 8) eller halvmarthon

(kl. 12.30) i Skjern Enge?

Turguide: Vagn Andersen fra Dansk Vandrelaug.

Mødested: Kong Hans´s bro ved Skjern Bådehavn ved

Peters Mindevej Skjern Enge. Både kl. 8 og kl. 12.30 OBS

der er to møde tider. Pris: 30,- for ikke medlemmer

Søndag den 30. Besøg i Astruphaven

Haven i dag efter renovering i 2003: Terrasser, hyggekroge

og lækkert havehus. Vand ved terrasse. Sjældne planter

som f.eks. duetræ, ægte tulipantræ(broget bladet) med

fl ere. Stort græsbed og enkelte japansk præget bede.

Mødested: Rosenalle 15, 6920 Videbæk. Tid: 10.00-17.00.

Kontaktperson: Anette Kamgård og Hans Jørgen Andersen.

Tlf. 97 17 17 87. E-mail: arne.lone.astrup@privat.dk. Pris:

Voksne 25 kr. Handicapegnet arrangement

Lørdag den 30. Besøg i Astruphaven

En anderledes have 650 kvm. med plankeværk,

rionet, mange sten samt opstammede og klippede buske

og træer. Desuden heksekoste, hostaer, bregner og

græsarter. Vi serverer kaffe/småkager. Lidt plantesalg.

Mødested: Irisalle 38, 6920 Videbæk. Tid: 10.00-17.00.

Kontaktperson: Lone og Arne Astrup. Tlf. 97 17 25 88.

E-mail: arne.lone.astrup@privat.dk. Pris: Voksne 25 kr.

Handicapegnet arrangement


MAJ

Søndag den 30. Åben Japansk Have i Videbæk

En 1200 m². stor japansk have med tonsvis af sten.

Haven ligger en meget kuperet grund med mange

små stier, vandfald, vandpartier og en sø med biologisk

rensningsanlæg.. Mødested: Rosenalle 23, 6920 Videbæk.

Tid: 13.00-17.00. Kontaktperson: Brita Uldum. Tlf. 97 17

20 19. E-mail: bkuldum@os.dk. Pris: Voksne 25 kr.

Søndag den 30. Åben Have

1600 m². blandingshave med stauder, roser, surbundsbede,

opstammede og klippede træer m.m. Haveværksted med

inde blomster og hyggelig pavillon. Mødested: Irisalle

7, 6920 Videbæk. Tid: 13.00-17.00. Kontaktperson:

Gunhild og Svend Erik Sørensen. Tlf. 97 17 25 38.

E-mail: sesorensen@gmail.com. Pris: Voksne 25 kr.

Handicapegnet arrangement.

Søndag den 30. En frisk vandretur i Bjerre

En naturvandring i lidt kuperet og spændende terræn i

skov og langs sø, mark og grusgrav. Vi går nogle stop

undervejs og nyder udsigten og spændende steder i

naturen. Mødested: Muslingehuset, Bjerrevej 55, 7400

Herning. Tid: 13.00-15.00. Turledere: Bjarne Vestergård

og naturvejleder Edvard Kristensen. Tlf.: 21 72 37 11.

Arr.: Herning Kommune. Tilmelding: Senest torsdag

den 27. maj tlf. 21 72 37 11. Pris: 30 kr. til kaffe og

kage

Søndag den 30. Kampvognen som naturplejer – Cykeltur Borris

Hede

Kan kampvogne, granatnedslag og brande være en fordel

for naturen? Vi cykler en tur den 4000 ha store Borris

Hede i nationalparken og kigger nærmere områdets

enestående natur. Måske har vi held til at se de store

kronhjorte. Medbring selv cykel. Mødested: Hovedvagten

ved Borrislejren, Borriskrogvej 4, Borris, 6900 Skjern.

Tid: 14.00-16.00. Turledere: Naturvejledere Sabine Jensen

og Torbjørn Tarp. Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum.

Tilmelding: Nødvendig tlf./sms: 60 86 42 19 eller 21

68 13 62 senest kl. 09.00 samme dag. Pris: Voksne kr. 50,-.

Børn under 18 år gratis

Mandag den 31. Mosens hemmeligheder

Turen går til Bjørnemosen i Bundsbæk Naturpark, som er

en del af Skjern Å Nationalpark. Vi kigger mosens dyr

og planter og hører om historier og overtro knyttet til mosen

– bl.a. om mosekonen, lygtemænd og den hovedløse hest.

Mødested: Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, Dejbjerg.

Tid: 19.00-20.30. Turleder: Naturvejleder Sabine

41


MAJ

Jensen. Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum. Tilmelding:

Nødvendigt tlf./sms 21 68 13 62 senest kl. 12.00 samme

dag. Pris: Voksne 50,- kr. Børn under 18 år gratis


JUNI

Tirsdag den 1. Motions/vandretur 7 – 10 km

Kom ud og nyd naturen i fællesskab med andre glade

mennesker en vandretur som styrker både fysik og

humør. Vi går mellem 7 km og 10 km i et tempo som passer

de fremmødte – halvvejen holdes en pause. Mødested:

Elia, Birk Centerpark, Birk. Tid: 19.00. Arr.: Fodslaw

Herning. Pris: Gratis

Tirsdag den 1. Lær om bier og biavl skolebigården

Vi starter dronningeavl med omlarvning. Vi laver

trykkoger, parrings kassetter og laver småfamilier samt

normale eftersyn af både de gamle og nye familier. Alle

er velkomne. Møder i Skolebigården ved Bundsbæk

Mølle arrangeres af Skjern-Egvad Biavlerforening i

samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum. Mødested:

Husmandsstedet – Skolebigården ved Bundsbæk Mølle,

Bundsbækvej 23, Dejbjerg. Tid: 19.00. Arr.: Ringkøbing-

Skjern Museum. Pris: Gratis

Tirsdag den 1. Aftentur til Borbjerg Møllesø og Brødbæk Enge

Vi går en tur rundt om Borbjerg Møllesø og regner med

at møde rørspurv, rørsanger, sivsanger, stor fl agspætte og

måske natuglens unger. Derefter kører vi til moseområdet

ved Brødbæk for at høre nattergale. Medbring. Kaffe/the,

kikkert og åbne ører. Turen foregår i privatbiler. Mødested:

P pladsen ved Borbjerg Mølle. Tid: kl. 19.30-22.00.

Turleder: Peder J. Pedersen. Tlf.: 97468481 / 23678875.

Arr.: DOF Vestjylland. Email: pjp@post7.tele.dk. Pris :

Gratis

Onsdag den 2. Skovens træer

En gåtur i Løvbakkerne hvor vi ser de danske træer og

deres tilpasning til skoven. Undervejs vil der blive fortalt

om naturnær skov drift. Mødested: Løvbakke Naturskole,

Løvbakkevej 32. Tid: 19.00-21.30. Turledere: Nickolaj

Kronlund og naturvejleder Edvard Kristensen Tlf.: 21

72 37 11. E-mail: ngoek@herning.dk. Arr.: Herning

Kommune. Pris: Gratis

Onsdag den 2. Plantestien fra Lemvig til Hygum Bakke ca. 30 km

En cykeltur ad hele planetstien og lidt længere, fra Lemvig

over Gjellerodde til Hygum Bakke. Der er afvekslende og

spændende natur hele vejen. Cykelhastigheden tilpasses så

alle kan følge med. Medbring kaffe til turen. Cykler kan

lejes hos Lemvig Turistbureau, Toldbodgade 4, Lemvig.

Turen er gratis for medlemmer af Dansk Cyklist Forbund

og Danmarks Naturfredningsforening. Mødested: Uden for

Museet for religiøs kunst. Strandvejen 13, 7620 Lemvig.

Tid: 19.00-21.30. Turleder: Jens Johan Brogaard. Tlf.:

43


JUNI

97 82 04 89. E-mail: br@lemvig-gym.dk. Arr.: Danmarks

Naturfrednings Forening, Dansk Cyklist Forbund og

Lemvig Turistbureau. Pris: Voksne 50 kr. Børn under 14 år

gratis

Torsdag den 3. Arbejdende fårehunde Lystbækgaard

Oplev Nordiske får i aktiv naturdrift og se Border Collier

i arbejde og træning.Lille gå tur til fårfolden. Kom tæt

fårene og se håndklipning hvis vejret tillader. Mødested:

Lystbækgaard, Lystbækvej 1, Lystbæk. Tid: 14.00. Arr.:

Lystbækgård. Pris: 50 kr.

Torsdag den 3. Over stok og sten i Hoverdal Plantage ca. 8 km

En guidet motionsvandretur gennem skov og hede, hvor

man for det meste bevæger sig udenfor faste veje og stier.

Praktisk fodtøj anbefales. Turleder: Erling Trankjær.

Mødested: Sørup Lejrplads. Fra 6980 Tim, køres der 1

km ad Torstedvej, drej ad Sørupvej og kør 3 km. GPSkoordinater

Wgs 84. N 56º 10.621’ – E 008º 21.543’. Tid:

Kl. 18.30-21.00. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland.

Tlf.: 40 44 09 40 . E-mail: etra@mail.dk Pris: Gratis

Torsdag d. 3. Slægtene Sønder og Nørre Vinkel ca. 4 km

Turen går fra Nr. Vinkel, langs Strandvejen og tværs over

golfbanen. Her hører vi om Brejnholtslægten Sdr.

Vinkel. Turen fortsætter med fl ot udsigt over Horn sø. På

Nørre Vinkel får vi kaffe og fortælling om Jane Aamunds

slægt Nr. Vinkel. Vadreture er ca. 4 km lang i bakket

landskab og er ikke egnet for gangbesværede. Tilmelding

nødvendig. Mødested: Uden for stuehuset Nr. Vinkel

Hotel, Søgårdevej 6, 7620 Lemvig. Tid: 19.00-21.30.

Turleder: Svend Madsen. Arr.: Svend Madsen og Lemvig

Turistbureau, www.visitlemvig.dk. Tlf.: 97 82 00 77.

E-mail: turist@lemvig.dk. Pris: 65 kr. inkl. Kaffe.

4 09-06-2007 15:18

Torsdag den 3. Fuglene Tipperne har fået unger ca. 2 km

På fuglereservatet Tipperne har mange af vadefuglene

unger, som tappert følger de voksne fugle ud de

lavvandede områder for at lære at fi nde føden. Klyderne går

og lærer ungerne at skumme overfl aden for føde med deres

krumme næb. Forhåbentlig ser vi brushanerne eller måske

en skestork. Mens solen går ned bag Holmslands klitter,

nyder vi den medbragte kaffe. Husk gerne en kikkert.

Mødested: Ved Tipperlågen – indgangen til reservatet..

Tid: 20.00-22.00. Turleder: Naturvejleder og hyrde Gert

Hansen. Tlf.: 21 41 86 27. E-mail: gha@sns.dk. Arr.:

Skov og Naturstyrelsen Blåvandshuk. Tlf.: 76 54 10 20.

Pris: Voksne 50 kr. – børn under 14 år gratis


JUNI

Fredag den 4. Sculpturestreet.dk

til I løbet af en weekend omdanner professionelle

Søndag den 6. billedkunstnere og billedhuggere en almindelig villavej

til et ”galleri” og en lovprisning af skulpturkunst. Læs

mere : www.sculpturestreet.dk. Arr.: Holmsland Klit

Turistforening. Pris: gratis

Fredag den 4. Fyraftensfi sketur i Meldgård Sø i Søby Brunkulslejer

Hank op i fi skestangen og familien og kom ud og nyd en

afslappende fi sketur i de meget specielle omgivelser i Søby

Brunkulslejer. Der er mulighed for at fi ske fra bredden eller

fra kanoer, som SNS Midtjylland stiller til rådighed. Der

vil blive udleveret redningsveste til kanoisterne. Målet for

fi skeriet vil primært være aborre og gedde. Medbring eget

fi skegrej. Vi tænder op i en grill, så det vil være muligt at

tilberede fangsten stedet. Påklædning: tøj, der må blive

vådt. Deltagere mellem 18 og 65 år skal medbringe gyldigt

fi sketegn.. Mødested: P-pladsen ved kirken i Fasterholt.

Tid: 17.30. Turleder: Mads Birk. Tlf.: 41 31 84 94. Arr.:

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland. Tilmelding: Senest

den 1. juni 2010. Pris: Gratis.

Fredag den 4. Orkidee-tur i Bundsbæk Naturpark

Orkideer er kendt for de ofte meget smukke blomster og

hvis man studerer de Danske orkideer lidt nærmere, er

både form og farve ganske spændende og nogle af dem kan

sagtens måle sig med de eksotiske arter. Der fi nders 5 arter

af orkideer i Bundsbæk Naturpark og vi ser nærmere

nogle af dem. Mødested: Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej

27, Dejbjerg. Tid: 19.00-20.30. Turleder: Naturvejleder

Sabine Jensen. Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum.

Tilmelding: Nødvendig tlf./sms: 21 68 13 62 senest kl.

12.00 samme dag. Pris: Voksne 50,- kr. Børn under 18 år

gratis

Lørdag den 5. Morgencykeltur i Klosterheden ca. 15-20 km

Oplev den specielle stemning, der er i skoven en tidlig

morgen. Alt ånder fred og ro, og skoven er nyudsprunget.

Medbring egen cykel. Turleder: Skovfoged Niels Pedersen

Mødested: Klosterhedens Maskincentral, Fruerhøj

Hovedvejen 10, 7620 Lemvig. Tid: Kl. 05.30-08.00. Arr.:

Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland. Tlf.: 97 48 70 96.

E-mail: pe@sns.dk Pris: Gratis

Lørdag den 5. Vi undersøger livet i ferskvand

Lørdag formiddag vil der være mulighed for at undersøge

livet i søen og bækken. Kom i gummistøvler, så kan

du låne udstyr i Præstbjerg Naturcenter: vi skal ha´

gang i ketcheren for at se hvor meget forskelligt liv

45


JUNI

vi kan indsamle. Mødested: Præstbjerg Naturcenter,

Klejnstrupvej 2, 7530 Sørvad. Tid: 10.00-12.00. Turleder:

Stig Niklassen. Tlf.: 9713 3583. E-mail: stig.niklassen@

skolekom.dk. Arr.: Herning Kommune. Pris: Gratis.

Handicapegnet arrangement

Søndag den 6. Åben Have

1600 m². blandingshave med stauder, roser, surbundsbede,

opstammede og klippede træer m.m. Haveværksted med

inde blomster og hyggelig pavillon. Mødested: Irisalle

7, 6920 Videbæk. Tid: 10.00-17.00. Kontaktperson:

Gunhild og Svend Erik Sørensen. Tlf. 97 17 25 38.

E-mail: sesorensen@gmail.com. Pris: Voksne 25 kr.

Handicapegnet arrangement.

Søndag den 6. Åben Japansk Have i Videbæk

En 1200 m². stor japansk have med tonsvis af sten.

Haven ligger en meget kuperet grund med mange

små stier, vandfald, vandpartier og en sø med biologisk

rensningsanlæg. Mødested: Rosenalle 23, 6920 Videbæk.

Tid: 10.00-17.00. Kontaktperson: Brita Uldum. Tlf. 97 17

20 19. E-mail: bkuldum@os.dk. Pris: Voksne 25 kr.

Søndag den 6. Besøg i Astruphaven

En anderledes have 650 kvm. med plankeværk,

rionet, mange sten samt opstammede og klippede buske

og træer. Desuden heksekoste, hostaer, bregner og

græsarter. Vi serverer kaffe/småkager. Lidt plantesalg.

Mødested: Irisalle 38, 6920 Videbæk. Tid: 10.00-17.00.

Kontaktperson: Lone og Arne Astrup. Tlf. 97 17 25 88.

E-mail: arne.lone.astrup@privat.dk. Pris: Voksne 25 kr.

Handicapegnet arrangement

Søndag den 6. Besøg i Astruphaven

Haven i dag efter renovering i 2003: Terrasser, hyggekroge

og lækkert havehus. Vand ved terrasse. Sjældne planter

som f.eks. duetræ, ægte tulipantræ(broget bladet) m.

fl ere. Stort græsbed og enkelte japansk præget bede.

Mødested: Rosenalle 15, 6920 Videbæk. Tid: 10.00-17.00.

Kontaktperson: Anette Kamgård og Hans Jørgen Andersen.

Tlf. 97 17 17 87. E-mail: arne.lone.astrup@privat.dk. Pris:

Voksne 25 kr. Handicapegnet arrangement

Søndag den 6. Orkidéerne ved Gryde Å ca. 4 km

Nu er der mulighed for at opleve den smukke natur langs

det nedre løb af Gryde Å. Vi begynder med at høre om

naturgenopretningen ved Gryde Å Dambrug, og går

herefter ud i de meget spændende overdrev og moser

ved åen hvor der bliver fortalt om naturplejen. Husk


JUNI

gummistøver og en kop kaffe. Turleder: Naturvejleder Bo

Boysen, Holstebro Kommune. Mødested: Ved Gryde Å

Dambrug hvor Idomlundvej skærer Gryde Å. Tid: 14.00

– ca. 17.00. Arr.: Holstebro Kommune. Tlf.: 96 11 78 03.

Pris: Gratis.

Søndag den 6. Naturbussen – fugletur ca. 60 km

Et stort antal ænder, gæs og vadefugle raster og yngler ved

de vestjyske fjorde. Oplev fuglelivet ved bl.a. Vest Stadil

Fjord og Tim Enge. Turleder: Naturvejleder ved Skov- og

Naturstyrelsen, Vestjylland. Mødested: P-pladsen ved Nr.

Lyngvig Fyr, Holmsland Klitvej 109, 6960 Hvide Sande.

Tid: Kl. 15.00-17.30. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen,

Vestjylland. Tlf.: 97 81 00 33. E-mail: vestjylland@sns.

dk Pris: Voksne 150 kr. Børn 100 kr. Tilmelding: SNS,

Vestjylland, tlf.: 97 81 00 33 senest fredag den 4. juni

kl. 13.00 Handicapvenligt arrangement: Skal du have en

kørestol med op i bussen, bedes du meddele dette ved

tilmeldingen

Mandag den 7. Vandretur Arnborg Kirkesti

En ny natursti også kaldet kirkesti, blev indviet i oktober

2008. Vi går den. Husk kikkert og praktisk tøj. Vi slutter

med kaffe og brød i Hjemstavnshuset. Mødested:

Hjemstavnshus Arnborg, Gl. Skarrildvej 28. Tid: 18.00-

21.30. Af hensyn til køkkenet tilmelding senest torsdag den

3. juni. Turleder: Naturvejleder Edvard Kristensen. Tlf.:

21 72 37 11. Arr.: Herning Kommune. Tilmelding: Af

hensyn til køkkenet, senest torsdag den 3. juni. Pris: 30 kr.

Tirsdag d. 8. Introduktion til havkajakken og havkajaktur til

rørdrummens rige ved Felsted Kog!

I samarbejde med Kajakklubben Pagaj i Holstebro tilbyder

Thorsminde naturskole et kort intro forløb til at prøve om

havkajakken er noget for dig. Introforløbet er ikke egnet

for fysisk svage personer og børn under 14 år og man skal

kunne svømme. Vi starter med vandtilvænning 3 timer fra

Pagajs bro. Medbring håndklæde, skiftetøj og evt. kaffe

og kage. Mødested: Kajakklubben Pagaj, Søvej 8, 7500

Holstebro. Tid: kl. 16.00 – ca. 19.00. Torsdag d. 10. juni

ror vi så en skøn tur enten Storå, fra Skærumbro v.

Vemb via Felsted Kog til Kytterup havn eller mellem to

af de idylliske jollehavne ved Nissum fjord. Det afhænger

af vejret. Medbring forfriskning til en pause undervejs.

Mødested: Oplyses ved henvendelse om turen Tid:

kl. 16.00 – ca. 19.30. Turleder: Havkajakinstruktør og

naturvejleder fra Holstebro kommune Vibe Søndergaard.

Tilmelding: tlf. 24 27 58 51, vsj101@hotmail.com. Pris:

47


JUNI

for begge arrangementer kun 450 kr. pr. person. Pris pr.

arrangement 250,- pr. person. Deltagerantal: Min. 5 Max

10. Arr.: Thorsminde naturskole – Holstebro kommune.

Tirsdag den 8. Bævertur i Klosterheden Plantage ca. 2 km

Se sporene efter bæverne en forårsaften i skoven – og hør

om deres liv og færden. Turleder: Naturvejleder Karsten

Lund Jensen. Mødested: P-pladsen ved Møllesøen i

Klosterheden, ca. 300 m sydøst for Gl. Landevej 35,

7620 Lemvig. Tid: Kl. 19.00-21.00 Arr.: Skov- og

Naturstyrelsen, Vestjylland. Tlf.: 97 81 00 33. E-mail:

vestjylland@sns.dk Pris: Gratis

Tirsdag den 8. Rakkertur ca. 3,5 km

Tag en tur med Rakkeren ud over heden og hør om

Rakkerens liv gennem mere end 400 år. Hør også om

naturen. Hør om Rakkerlivet gennem mere end 400 år

fra livet i købstederne som bødlens hjælper til hvordan

de til sidst endte heden. Hør om rakkernes sprog og

om naturen omkring Flyndersø. Mødested: Hjerl Hede,

Hjerlhedevej 14. Tid: 19.00 -21.00. Arr.: Hjerl Hede.

Tilmelding: Nødvendigt tlf. 97 44 80 60 ved under 12

personer afl yses turen. Pris: 25 kr.

Onsdag den 9. Naturvandring

En times gåtur i unikt kulturlandskab. Her fi ndes der også

spor fra tidligere tiders kunstvanding. Medbring kaffe og

brød, der kan nydes tæt ved Skjern Å. Herefter kikker vi

nogle af de vanddyr, der fi ndes i fi skesøerne. Vi bruger

ketcher og vandlup. Ønsker du at prøve fi skelykken, så

medbring fi skestang, og denne aften koster det kun 25

kr for 2 timers fi skeri. Mødested: Silstrup Put and Take,

Skjernvej 119, Skarrild. Tid: 18.30-21.30. Turledere:

Christian Jørgensen og naturvejleder Edvard Kristensen.

Tlf.: 21 72 37 1. Arr.: Herning Kommune. Pris: Gratis

Torsdag den 10. Arbejdende Fårehunde Lystbækgaard

Oplev Nordiske får i aktiv naturdrift og se Border Collier

i arbejde og træning.Lille gå tur til fårfolden. Kom tæt

fårene og se håndklipning hvis vejret tillader. Mødested:

Lystbækgaard, Lystbækvej 1, Lystbæk. Tid: 14.00. Arr.:

Lystbækgård. Pris: 50 kr.

Torsdag d. 10. Nattens dyr og lyde ca. 3-4 km

Vi kører ind i Gludsted Plantage og parkerer bilerne.

Herefter går vi en tur rundt i den nordlige del af plantagen

og ser de sidste glimt af plantagens rådyr og krondyr,

inden mørket falder . Derefter er der chance for at høre


JUNI

natravn, skovsneppe og hedelærke. Mødested: P-pladsen

nordsiden af Isenbjerg i Gludsted Plantage. Kør ind

ad skovvejen, Klingedal Brandlinie, der er sidevej til

Tyvkærvej mellem Hjøllund og Isenvad. Tid: 21.00-23.00.

Turleder: Torben Bøgeskov. Tlf: 20 13 78 90. E-mail:

tob@sns.dk. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland.

Pris: gratis

Fredag den 11. Natravnetur i Kompedal Plantage

På en kort travetur gennem plantagen forsøger vi at fi nde

og høre natravnen. Der er også mulighed for at se og høre

skovsneppen. Mødested: P-pladsen ved hundeskoven

Kompedalvej i plantagens østkant (indkørsel fra rute 13).

Tid: 22.00-23.30. Turleder: Skovfoged Hans Nedergaard-

Hansen. Tlf.: 86 66 10 22/ 25 27 63 63. Arr.: Skov- og

Naturstyrelsen, Midtjylland. Tilmelding: Senest den 10.

juni 2010 kl. 12.00 . Pris: Gratis.

Lørdag d. 12. Fra Fjord til Bord

Lær dine børn at spise fi sk. Vi henter sprællevende fl adfi sk

i hyttefade ved fjorden. Med lidt instruktion prøver I selv at

rense og fl å dem. Når de er klar steger vi dem over bål og

spiser de friske fi sk rugbrød med rigtig smør, frisk citron

og lidt remoulade. Det er en rigtig familie spise. Er vejret i

mod os kan vi både rense, fl å og stege i tørvejr! Mødested:

Thorsminde naturskole, Skolegade 25, 6990 Ulfborg. Tid:

11.00-13.30. Turleder: Vibe Søndergaard. Arr. Thorsminde

naturskole- Holstebro Kommune. Tilmelding: senest

torsdag til 24 275 851 e-mail: vsj101@hotmail.com. Pris:

40 kr. pr. person inklusiv mad.

Lørdag den 12. Åben Have

1600 m². blandingshave med stauder, roser, surbundsbede,

opstammede og klippede træer m.m. Haveværksted med

inde blomster og hyggelig pavillon. Mødested: Irisalle

7, 6920 Videbæk. Tid: 13.00-17.00. Kontaktperson:

Gunhild og Svend Erik Sørensen. Tlf. 97 17 25 38.

E-mail: sesorensen@gmail.com. Pris: Voksne 25 kr.

Handicapegnet arrangement.

Lørdag den 12. Åben Japansk Have i Videbæk

En 1200 m². stor japansk have med tonsvis af sten.

Haven ligger en meget kuperet grund med mange

små stier, vandfald, vandpartier og en sø med biologisk

rensningsanlæg.. Mødested: Rosenalle 23, 6920 Videbæk.

Tid: 13.00-17.00. Kontaktperson: Brita Uldum. Tlf. 97 17

20 19. E-mail: bkuldum@os.dk. Pris: Voksne 25 kr.

49


JUNI

Lørdag den 12. Besøg i Astruphaven

En anderledes have 650 kvm. med plankeværk,

rionet, mange sten samt opstammede og klippede buske

og træer. Desuden heksekoste, hostaer, bregner og

græsarter. Vi serverer kaffe/småkager. Lidt plantesalg.

Mødested: Irisalle 38, 6920 Videbæk. Tid: 13.00-17.00.

Kontaktperson: Lone og Arne Astrup. Tlf. 97 17 25 88.

E-mail: arne.lone.astrup@privat.dk. Pris: Voksne 25 kr.

Handicapegnet arrangement

Lørdag den 12. Besøg i Astruphaven

Haven i dag efter renovering i 2003: Terrasser, hyggekroge

og lækkert havehus. Vand ved terrasse. Sjældne planter

som f.eks. duetræ, ægte tulipantræ(broget bladet) m.

fl ere. Stort græsbed og enkelte japansk præget bede.

Mødested: Rosenalle 15, 6920 Videbæk. Tid: 13.00-17.00.

Kontaktperson: Anette Kamgård og Hans Jørgen Andersen.

Tlf. 97 17 17 87. E-mail: arne.lone.astrup@privat.dk. Pris:

Voksne 25 kr. Handicapegnet arrangement

Søndag den 13. Vandretur – Palsgård Skov ca. 15 km

Palsgård Skov er en gammel hedeplantage den jyske

højderyg. Skoven veksler mellem nåletræer, eg og bøg,

højmoser, enge og overdrev. Vi kommer også forbi

Torup Sø og Hampen Sø en ca. 15 km lang vandretur.

Mødested: Vester Palsgaard Skovmuseum, Palsgårdvej 9.

Tid. 10.00-15.30. Turleder: Juel Bjerre. Tld.: 97 18 70 27.

Arr.: Dansk Vandrelaug – Herningafdelingen. Pris: 30 kr.

for ikke-medlemmer

Søndag den 13. Åben Have

1600 m². blandingshave med stauder, roser, surbundsbede,

opstammede og klippede træer m.m. Haveværksted med

inde blomster og hyggelig pavillon. Mødested: Irisalle

7, 6920 Videbæk. Tid: 10.00-17.00. Kontaktperson:

Gunhild og Svend Erik Sørensen. Tlf. 97 17 25 38.

E-mail: sesorensen@gmail.com. Pris: Voksne 25 kr.

Handicapegnet arrangement.

Søndag den 13. Åben Japansk Have i Videbæk

En 1200 m². stor japansk have med tonsvis af sten.

Haven ligger en meget kuperet grund med mange

små stier, vandfald, vandpartier og en sø med biologisk

rensningsanlæg. Mødested: Rosenalle 23, 6920 Videbæk.

Tid: 10.00-17.00. Kontaktperson: Brita Uldum. Tlf. 97 17

20 19. E-mail: bkuldum@os.dk. Pris: Voksne 25 kr.


JUNI

Søndag den 13. Besøg i Astruphaven

En anderledes have 650 kvm. med plankeværk,

rionet, mange sten samt opstammede og klippede buske

og træer. Desuden heksekoste, hostaer, bregner og

græsarter. Vi serverer kaffe/småkager. Lidt plantesalg.

Mødested: Irisalle 38, 6920 Videbæk. Tid: 10.00-17.00.

Kontaktperson: Lone og Arne Astrup. Tlf. 97 17 25 88.

E-mail: arne.lone.astrup@privat.dk. Pris: Voksne 25 kr.

Handicapegnet arrangement

Søndag den 13. Besøg i Astruphaven

Haven i dag efter renovering i 2003: Terrasser, hyggekroge

og lækkert havehus. Vand ved terrasse. Sjældne planter

som f.eks. duetræ, ægte tulipantræ(broget bladet) m.

fl ere. Stort græsbed og enkelte japansk præget bede.

Mødested: Rosenalle 15, 6920 Videbæk. Tid: 10.00-17.00.

Kontaktperson: Anette Kamgård og Hans Jørgen Andersen.

Tlf. 97 17 17 87. E-mail: arne.lone.astrup@privat.dk. Pris:

Voksne 25 kr. Handicapegnet arrangement

Søndag den 13. Gårdbesøg

En gård med rigtig mange forskellige dyr, som vildsvin,

får, køer, ænder, høns, kalkuner og fugle, bare for at nævne

nogle forskellige. På denne årstid er der mange, der har

unger, der kan fornøje både børn og voksne. Mødested:

Wanda og Karsten Sander, Herningvej 65. Tid: 13.00-

16.00. Turleder: Naturvejleder Edvard Kristensen. Tlf.: 21

72 37 11. Arr.: Herning Kommune. Tilmelding: Af hensyn

til rundvisning senest fredag den 11. juni til turlederen.

Pris: 20 kr.

Søndag den 13. Blomster, bier, honning og pandekager

Familietur ved skolebigården om bier og blomster.

Deltagerne kigger ind i bistaderne, så de ser, hvordan

bierne bor. Herefter bager vi pandekager bål, og der

er lækre honning-smagsprøver til pandekagerne. Vi ser

også biernes store betydning for bestøvningen af de

vilde planter, frugttræer og for landmandens afgrøder.

Vi går gennem Bundsbæk Naturpark til skolebigården,

hvor vi ser hvordan honningen slynges ud af bitavlerne.

Det hele sker under kyndig vejledning af biavlerne. Der

er bi-dragter til børnene, så de undgår ”nærkontakt” med

bierne. Mødested: Husmandsstedet – Skolebigården ved

Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 23, Dejbjerg. Tid: 13.00-

16.00. Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum i samarbejde med

Skjern-Egvad Biavlerforning. Pris: Gratis. Naturstien kan

anvendes af kørestolsbrugere.

51


JUNI

Søndag den 13. Åben ådal – Fuglefamiliernes paradis

Sommeren er kommet og dermed mange fuglefamilier.

De voksne klyder, lappedykkerne, hættemåger og blishøns

har travlt med at skaffe mad til ungerne og lære dem op

til at klare sig selv. Kig op i fugleskjulet, hvor vi står

klar med teleskoperne. Kørestolsegnet. Mødested: I

fugleskjulet ved vejen mellem Skjern og Lønborg. Tid:

13.00-16.00. Turledere: Niels Lisborg, Gert Hansen,

Thorbjørn Tarp, Jette Clemmensen. Tlf.: 76 54 10 20 eller

97 36 23 43. E-mail: blaavandshuk@sns.dk. Arr.: Skov og

Naturstyrelsen, DOF-Ringkøbing og Ringkøbing-Skjern

museum. Pris: Gratis

Søndag den 13. Hyrdehunde, hedefår og hedepleje

Fra Vind Kirke køres i egne biler, hvor vi bl.a vil gøre

stop ved det gamle urfugle-reservat. Turen går derefter

videre gennem Stråsø Plantage. Derefter kører vi til Skov-

og Naturstyrelsens fårefl ok. Her vil hyrden fortælle om

årets gang i fårefl okken, og der vil være opvisning med

hyrdehunde. Turleder: Annette Kofoed. Mødested: Vind

Kirke. Tid: Kl. 14.00-16.00. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen,

Vestjylland. Tlf.: 97 38 68 42. E-mail: Akmonty@mail.dk

Pris: Gratis

Søndag den 13. Rundt om Troldhede Kulsø ca. 2,5 km

Vi traver rundt om Trolhede Kulsø. Undervejs fortælles

om områdets spændende natur, om kulgravningen og om

de mange forskellige udenlandske planter, der blev plantet

i et forsøg at retablere onmrådet efter kulgravningen.

Mødested: P-pladsen ved Troldhede Kulsø, Nørre

Virumvej. Tid: 19.00-21.00. Turledere: Naturvejledere

Torbjørn Tarp og Sabine Jensen. Arr.: Ringkøbing-Skjern

Museum. PrVoksne 50,- kr. Børn under 18 år gratis

Mandag den 14. til

onsdag den 16. Høet høstes med le

Kom og se når høet høstes med le. Det vendes med

håndrive, rives sammen med en gammeldags hesterive og

sættes til tørre i høstakke og „ryttere”. Hør om høengen

og dens historie, og hvorfor Rinkøbing-Skjern Museum

genetablerede høengen for 10 år siden. Arbejdet afl yses i

tilfælde af dårligt høstvejr. Mødested: Bundsbæk Mølle,

Bundsbækvej 27, Dejbjerg. Tid: alle dag fra 13.30-14.30.

Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum. Pris: Gratis

Tirsdag den 15. Lær om bier og biavl skolebegården

Vi starter dronningeavl med omlarvning. Vi laver

trykkoger, parrings kassetter og laver småfamilier samt

normale eftersyn af både de gamle og nye familier. Alle


JUNI

er velkomne. Møder i Skolebigården ved Bundsbæk

Mølle arrangereres af Skjern-Egvad Biavlerforening i

samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum. Mødested:

Husmandsstedet – Skolebigården ved Bundsbæk Mølle,

Bundsbækvej 23, Dejbjerg. Tid: 19.00. Arr.: Ringkøbing-

Skjern Museum. Pris: Gratis

Tirsdag den 15. Istidslandskab ved Flyndersø/Stubberådal ca. 3,5 km

Tag med en tur gennem Ådalen og få en fortælling om

hvorfor landskabet ser sådan ud. Vi går også ned til

Flyndersø og nyder udsigten. Under turen vil der blive

fortalt om landskabets udvikling fra sidste istid frem til

i dag. om forkrøblet egekrat, eng, hede, overdrev og om

de mennesker, som har levet i området gennem tiden. der

vil blive fortalt om vandmøllernes skæbne i området og

ikke mindst om H.P. Hjerl Hansen, der i 1910 begyndte at

opkøbe store hedearealer omkring Flyndersø, Danmarks

længste hedesø. P-pladsen ved sydenden af Gl. Skivevej,

Gl. Skivevej. Tid: 19.00-21.00. Arr.: Hjerl Hede.

Tilmelding: Nødvendigt tlf. 97 44 80 60 ved under 12

personer afl yses turen. Mødested: Entré: 25,00 kr.

Onsdag den 16. Vandretur i Stoubæk Krat

En vandretur i krattet. Hvad er der af oplevelser netop

nu? Medbring kaffe og kage. Vi fi nder et passende

sted og nyder det. Mødested: Landsbyplænen med

Kartoffelkælderen, Hovedgaden 38. Tid: 18.30-21.30.

Turleder: Naturvejleder Edvard Kristensen. Tlf.: 21 72 37

11. Arr.: Herning Kommune. Pris: Gratis

Onsdag den 16. Søvandring – Hampen Sø ruter 5 og 10 km

Vandretur med afmærkede distancer rundt om Hampen sø

og Thorup sø. Mødested: Palsgaard Træ, Palsgårdsvej 5,

Gl Hampen. Tid: Mødetid mellem 19.00 og 19.30. Arr.:

Fodslaw Brande. Pris: 18 kr.

Torsdag den 17. Arbejdende fårehunden Lystbækgaard

Oplev Nordiske får i aktiv naturdrift og se Border Collier

i arbejde og træning.Lille gå tur til fårfolden. Kom tæt

fårene og se håndklipning hvis vejret tillader. Mødested:

Lystbækgaard, Lystbækvej 1, Lystbæk. Tid: 14.00. Arr.:

Lystbækgård. Pris: 50 kr.

Torsdag den 17. ”Bytur” i havkajak se Holstebro fra vandsiden i en

kajak eller kano.

Holstebros væsentligste varetegn er Storå. Nu har du

mulighed for at komme med en tur fra Vandkraftværket

ovenfor byen, til Frøjk Bæks udløb nedenfor byen. Vi ror

forbi den bynære natur, kolonihaver og villahaver, Færch

Torvet, det nyopbyggede område ved Musikteateret,

53


JUNI

Renseanlægget og Vængerne. Turen er godt 5 km,

så der er tid til en lille pause ved Færctorvet hvor der

ved højtvandspælen fortælles lidt om oversvømmelser

i byen gennem tiderne. Mødested: Parkeringspladsen

ved Vandkraftværket Tid: kl. 16.00 – ca. 19.30.

Turleder: Ferskvands biolog Flemming Kofoed og

Havkajakinstruktør og naturvejleder Vibe Søndergaard –

begge Holstebro kommune. Tilmelding: tlf. 24 27 58 51,

vsj101@hotmail.com. Pris: 250,- pr. person. Min antal

5 Max 15. Arr.: Holstebro naturskoler Holstebro

Kommune.

Torsdag den 17. Aftentur i Kajak til Skjern Åens delta

Oplev den smukke natur i nationalparken. Du låner kajak

og udstyr og får grundig instruktion før vi ror afsted

turen. Undervejs fortælles om åen, deltaet, fjorden og

fuglelivet. Praktisk klædning er badetøj, løst fritidstøj og

en let regnjakke. Medbring drikkevarer, en let vindjakke/

regnjakke, et sæt tørt skiftetøj og et håndklæde. Turen er

ikke egnet for fysisk svage personer og børn under 14 år.

Mødested: Oplyses ved tilmelding. Tid: 17.00-20.00.

Turleder: Naturveleder og havkajakinstruktur Torbjørn

Tarp. Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum. Tilmelding:

Til turleder tlf.: 23 49 73 82. Deltagerantal: Max 8

personer. Pris: 250 kr.

Torsdag den 17. Urter til kryddersnapse ca. 2 km

Introduktion til kryddersnapse. Indsamling af urter og

fremstilling af essens. Smagsprøver. Husk kaffe! Turleder:

Naturskoleleder Henning Givskov. Mødested: Naturskolen

Kjærgaard Mølle, Kjærgaardsmøllevej 5, 7600 Struer.

Tid: Kl. 19.00-22.00. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen,

Vestjylland. Tlf.: 97 86 52 52. E-mail: hgi@sns.dk Pris:

Gratis

Torsdag den 17. Fuglene Tipperne har fået unger ca. 2 km

På fuglereservatet Tipperne har mange af vadefuglene

unger, som tappert følger de voksne fugle ud de

lavvandede områder for at lære at fi nde føden. Klyderne går

og lærer ungerne at skumme overfl aden for føde med deres

krumme næb. Forhåbentlig ser vi brushanerne eller måske

en skestork. Mens solen går ned bag Holmslands klitter,

nyder vi den medbragte kaffe. Husk gerne en kikkert.

Mødested: Ved Tipperlågen – indgangen til reservatet..

Tid.: 20.00-22.00. Turleder: Naturvejleder og hyrde Gert

Hansen. Tlf.: 21 41 86 27. E-mail: gha@sns.dk. Arr.:

Skov og Naturstyrelsen Blåvandshuk. Tlf.: 76 54 10 20.

Pris: Voksne 50 kr. – børn under 14 år gratis


JUNI

Torsdag den 17. Natravnetur

Fugletur til natravnens rige. Først ses efter rødrygget

tornskade. Senere køres til Stubberkloster Plantage for at se

og høre én eller fl ere snurrende natravne. Mødested: Sevel

Kirke, Klostervej, Sevel. Tid: 21.00-23.00. Arr.: Dansk

Ornitologisk Forening – Vestjylland. Pris: Gratis

Lørdag d. 19. Stort midsommer arrangement i Thorsminde

Hele Thorsminde by står sammen om at skabe en

spændende og oplevelsesrig dag for alle. Vi afholder

fi skeauktion, fylder følebassiner op med spændende dyr fra

hav og fjord og arrangere små konkurrencer til børnene,

man kan købe alt godt fra havet, og prøve forskellige

former for sejlads bl.a. havkajak. Man vil også kunne se

redningsstationen og slusen og besøge Strandingsmuseum

Sct. George. Som kronen værket kommer den populære

folkemusikgruppe Tørfi sk og underholder! Mødested:

Thorsminde, 6900 Ulfborg. Tid: 10.00-15.00. Arr.: Lokale

i Thorsminde, Thorsminde Borgerforening, Thorsminde

fi skeriforening, Thorsminde havn og Thorsminde

naturskole. Informationer: 24 275 851, vsj101@hotmail.

com

Lørdag den 19. Smukke sommerfugle i fattig natur – Rundt om

Hampen Sø

Det hedder lobeliesøer, højmoser, heder og fattigkær,

og dem er der så sandt for dyden ikke meget ved, med

mindre man interesserer sig for speciel natur. Men det

er her, vi fi nder nogle af de smukkeste sommerfugle i

den danske natur, så vi satser stærkt at få arter som

moseperlemorsommerfugl og violetrandet ildfugl i

notesbogen. Medbring for alt i verden kamera – at betragte

natur gennem linsen er en hobby, som man kun kan blive

bidt af. Mødested: Hampen Sø P-Plads ved A13. Tid:

13.00. Turleder: Naturvejleder Morten DD Hansen.

Tlf.: 61 55 51 47. Arr.: Ikast-Brande Kommune og

Naturhistorisk Museum. Pris: Gratis

Lørdag den 19. Fotosafari i Feldborg Nørreskov

Vi tager i skoven ”bevæbnet” med digitalkamera. Vi

håber at få nogle billeder af skovens dyr i ”kassen”.

Fotograferne bliver Placeret rundt omkring i skoven hvor

der erfaringsmæssigt ses vildt ved aftentide. Herefter

samles vi, drikker medbragt kaffe, te eller lignende og

evaluerer udbyttet. Medbring kaffe, te eller lignende,

digitalkamera med 6x zoom eller mere og evt. stativ..

Mødested: Bjørnkærvej 17. Tid: 19.30-23.30. Turleder:

Jens Godskesen. Tlf.: 40 91 65 63. Arr.: Skov- og

Naturstyrelsen, Midtjylland. Tilmelding: Senest den 15.

juni 2010. Pris: Gratis.

55


JUNI

Søndag den 20. De vilde blomsters dag for børn Naturcenter

Brokholm

De vilde blomster er ikke kun til at se ”. Vi går en tur

hører om blomsterne og leger blomsterlege. Arrangementet

afsluttes med urtefi kadeller over bål ved naturcentret.

Mødested: Naturcenter Brokholm, Vejmarksvej ,7870

Roslev. Tid: 10.00-14.00. Turleder Naturvejleder Karen

Louise Smidth. Tlf.: 61 26 08 16. E-mail: karsm@sns.dk.

Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland. Tilmelding:

Senest den 1. juni 2010. Pris: Gratis.

Søndag den 20. De vilde blomsters dag – en tur Harrild Hede

Vi går en tur ud over heden hvor vi vil kigge typiske

hedearter og snakke om stedets pleje og historie. Vi vil også

bevæge os ned i nogle fugtige lavninger og se sjældne,

fl otte blomster og kødædende planter. Medbring støvler,

praktisk tøj efter vejret og en madpakke, så slutter vi af

med frokost i det fri ca. kl 12. Mødested: Harrild Hede,

P-plads, Fasterholtvej 38, Harrild. Tid: 10.00. Turleder:

Rikke Graversen. Tlf.: 99 60 32 31. Arr.: Dansk Botanisk

Forening og Ikast-Brande Kommune. Pris: Gratis

Søndag d. 20. Mølledag Aa-Mølle ved Remmerstrand

Tag en gåtur ca. 2 km med start ved Møllen. I

møllen kan I se møllesvendene holde gang i den gamle

vandmølle. Her fi nder I også en vejledende brochure, der

beskriver den smukke naturskønne vandretur omkring den

500 årige gamle vandmølle. (Vandreturen foregår egen

hånd.). Mødested: Aa-Mølle, Remmerstrandvej 188, 7620

Lemvig. Tid: 10.00-16.00. Turledere: Møllesvendene,

der arbejder i møllen, hvor de gerne fortæller historien om

møllen. Arr.: Lemvig-Thyborøn Turistinformation, www.

visitlemvig.dk i samarbejde med Aa-Mølle Laug. Tlf.: 97

82 00 77. E-mail: turist@visitlemvig.dk. Pris: Frivilligt

bidrag til møllen.

Søndag d. 20. De vilde planters dag i Skarrildhus ca. 3-4 km

Forsommerens skovbund med blomster under lysegrønne

bøge ned mod Karstoft Å! Kom med og glæd dig sammen

med andre over naturens mangfoldighed. Vi slutter af ved

Skarrildhus med madpakken/kaffen, som også kan købes i

restauranten. Turleder: Søren Brandt, Herning Kommune

og Jeantte Davelaar. Mødested: Skarrildhus, Sdr. Ommevej

4, Skarrild, 6933 Kibæk . Tid: 10.00-13.00. Arr.: Dansk

Botanisk Forening og Herning Kommune. Tlf.: 96 28 80

58. E-mail: mynsb@herning.dk. Pris: Gratis


JUNI

Søndag d. 20. Sejlads med fi skejollen Tjaldur

Vi sejler en tur den fantastiske Nissum Fjord. Alt afhængig

af vejret sejler vi mod Fjandø og Kollingø som begge er

vigtige ynglepladser for især kolonirugende kystfugle som

f.eks. den sjældne splitterne, når der ikke lige er ræve øen!

Naturvejlederen fortæller om områdets historie, natur og ikke

mindst fi skeri undervejs. Medbring passende tøj til sejlads

og selvfølgelig en kikkert, varm kaffe eller te. Mødested:

Thorsminde naturskole, Skolegade 25, Thorsminde, 6990

Ulfborg. Tid: 11.00 – ca. 13.00. Turleder: Biolog og

naturvejleder fra Holstebro Kommune Vibe Søndergaard.

Arr.: Thorsminde naturskole – Holstebro kommune.

Tilmelding: Senest dagen før til tlf. 24 27 58 51, vsj101@

hotmail.com . Pris: 80 kr. pr. person. Min 8 og max 12.

Søndag den 20. De vilde blomsters dag. Enge og heder omkring

Bredkær Bæk ca. 2 km

Struer kommune inviterer til en forsommer gåtur langs

bækken og heden, hvor vi nyder de smukke landskaber

og ser gøgeurter, hjertegræs, og andre spændende

ting. Der bliver også tid til en snak om naturpleje. Husk

gummistøvler – og tag også gerne en kop kaffe med. Den

drikker vi heden. Turleder: naturvejleder Bo Boysen.

Mødested: Naturskolens P-plads, Kjærgårdsmøllevej 5,

7600 Struer. Tid: Kl. 13.00-15.00. Arr.: Struer

kommune. Tlf.: 9684 8457. E-mail: liw@struer.dk. Pris:

gratis

Søndag den 20. Vilde blomsters dag ved Bundsbæk Naturpark

I Bundsbæk Naturpark ved Bundsbæk Mølle fi nder

vi mange af de planter, som engang var almindelige i

landskabet, men som nu er blevet sjældne. Vi besøger

høengen hvor der høstes med le og slåmaskine som man

gjorde i landruget indtil ca. 1950. Herefter går vi til

naturplejede områder i Bjørnemosen, hvor plettet gøgeurt,

kragefod, baldrian og andre eng- og sumpplanter er ved at

være i blomst. Støvler er en fordel. Mødested: Bundsbæk

Mølle, Bundsbækvej 27, Dejbjerg. Tid: 13.30-15.30.

Arr.: Dansk Botanisk Forening og Ringkøbing-Skjern

Museum. Pris: Gratis. Naturstien kan anvendes af

kørestolsbrugere.

Søndag den 20. Naturbussen – fugletur ca. 60 km

Et stort antal ænder, gæs og vadefugle raster og yngler ved

de vestjyske fjorde. Oplev fuglelivet ved bl.a. Vest Stadil

Fjord og Tim Enge. Turleder: Naturvejleder ved Skov- og

Naturstyrelsen, Vestjylland. Mødested: P-pladsen ved Nr.

Lyngvig Fyr, Holmsland Klitvej 109, 6960 Hvide Sande.

Tid: Kl. 15.00-17.30. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen,

Vestjylland

57


JUNI

Tlf.: 97 81 00 33. E-mail: vestjylland@sns.dk Pris:

Voksne 150 kr. Børn 100 kr. Tilmelding: SNS, Vestjylland,

tlf.: 97 81 00 33 senest fredag den 18. juni kl. 13.00.

Handicapvenligt arrangement: Skal du have en kørestol

med op i bussen, bedes du meddele dette ved

tilmeldingen

Mandag den 21. til

onsdag den 23. Høet høstes med le

Kom og se når høet høstes med le. Det vendes med

håndrive, rives sammen med en gammeldags hesterive og

sættes til tørre i høstakke og „ryttere”. Hør om høengen

og dens historie, og hvorfor Ringkøbing-Skjern Museum

genetablerede høengen for 10 år siden. Arbejdet afl yses i

tilfælde af dårligt høstvejr. Mødested: Bundsbæk Mølle,

Bundsbækvej 27, Dejbjerg. Tid: 13.30 til 14.30 alle dage.

Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum. Pris: Gratis

Tirsdag d. 22. Introduktion til havkajakken og havkajaktur til

rørdrummens rige ved Felsted Kog!

I samarbejde med Kajakklubben Pagaj i Holstebro

tilbyder Thorsminde naturskole et kort intro forløb til at

prøve om havkajakken er noget for dig. Tilbudet omfatter

voksne og børn fra 14 år som kan svømme og ikke lider

af sygdomme som kunne være farlige i kajak. Vi starter

med vandtilvænning 3 timer fra Pagajs bro. Medbring

håndklæde, skiftetøj og evt. kaffe og kage. Mødested:

Kajakklubben Pagaj, Søvej 8, 7500 Holstebro. Tid: kl.

16.00 – ca. 19.00.

Torsdag d. 24. juni ror vi så en skøn tur enten Storå,

fra Skærumbro v. Vemb via Felsted Kog til Kytterup

havn ca. 6 km eller mellem to af de idylliske jollehavne

ved Nissum fjord. Det afhænger af vejret. Medbring en

forfriskning til en pause undervejs. Mødested: Oplyses ved

henvendelse om turen Tid: kl. 16.00 – ca. 19.30. Turleder:

Havkajakinstruktør og naturvejleder fra Holstebro

kommune Vibe Søndergaard. Tilmelding: tlf. 24 27 58 51,

vsj101@hotmail.com. Pris: for begge arrangementer kun

500 kr. pr. person. Pris pr. arrangement 275,- pr. person.

Min antal min. 5 Max 10. Arr. Holstebro-naturskoler –

Holstebro kommune.

Tirsdag den 22. Rundvisning Hjerl Hedes Frilandsmuseum ca. 0,7

km

Tag med en guidet tur rundt i Landsbyen og hør

om huse, gårde, landhåndværk og ikke mindst om

livet i landsbyen i begyndelsen af 1800 tallet. Hør

også om hvordan det gik til at Danmarks ældste

bondegård Vinkelgården fra 1530 endte Hjerl Hedes

Frilandsmuseum og ikke mindst om H.P. Hjerl Hansen.


JUNI

Mødested: Hjerl Hede, Hjerlhedevej 14. Tid: 19.00-21.00.

Arr.: Hjerl Hede. Tilmelding: Nødvendig tlf. 97 44 80

60. Ved under 12 personer afl yses turen. Pris: 25 kr.

Onsdag den 23. Troldomurter og heksekunst

Vi begynder med en rundvisning i Forundringens Have

hvor Birtha Toft fortæller om brugen af urter før og nu. Du

kan smage suppe, pandekager og bage snobrød. Efter

båltalen tager sangen og musikken over. Skt. Hans aften er

der trolddom og hekse i luften over Forundringens Have.

I gamle dage brugte man urter og udtræk af planter for at

beskytte sig mod onde ånder. Vi starter aftenen med en

rundvisning i haven, hvor Birtha Toft fortæller om planter

og gammel overtro. Der falder også et par tips af om,

hvordan man kan bruge forskellige planter til moderne

sygdomsbekæmpelse. Efter rundvisningen laver vi bål og

bager snobrød og pandekager. Derudover brygger vi en

fortryllende suppe kogt havens urter. Efter båltalen lader

vi sangen tale ved Sankt Hans bålets gløder. Mødested:

Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, Velling. Tid:

19.30. Pris: 50 kr. for voksne, børn gratis

Torsdag den 24. Arbejdende fårehunde Lystbækgaard

Oplev Nordiske får i aktiv naturdrift og se Border Collier

i arbejde og træning.Lille gå tur til fårfolden. Kom tæt

fårene og se håndklipning hvis vejret tillader. Mødested:

Lystbækgaard, Lystbækvej 1, Lystbæk. Tid: 14.00. Arr.:

Lystbækgård. Pris: 50 kr.

Torsdag den 24. Aftentur i kajak til Skjern Åens delta

Oplev den smukke natur i nationalparken. Du låner kajak

og udstyr og får grundig instruktion før vi ror afsted

turen. Undervejs fortælles om åen, deltaet, fjorden og

fuglelivet. Praktisk klædning er badetøj, løst fritidstøj og

en let regnjakke. Medbring drikkevarer, en let vindjakke/

regnjakke, et sæt tørt skiftetøj og et håndklæde. Turen er

ikke egnet for fyskisk svage personer og børn under 14

år. Mødested: Oplyses ved tilmelding. Tid: 17.00-20.00

Turleder: Naturvejleder og havkajakinstruktør Torbjørn

Tarp. Tlf.: 23 49 73 82. Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum.

4 09-06-2007 15:18

Tilmelding: Til turleder. Deltagerantal: max 8 personer.

Pris: 250,- kr.

Torsdag den 24. Vandretur rundt om Vandkraftsøen ca. 7 km

Borgerne i Holstebro har med Vandkraftsøen et dejligt

naturområde lige udenfor byen. Vi går turen rundt om søen

ad den nye sti med bro henover søen, og op skrænten

med den fl otte udsigt over området. På turen fortælles om

områdets geologi, og om hvordan isen og smeltevandet

skabte det fl otte landskab ved Tvis Kloster. Der serveres

59


JUNI

en forfriskning undervejs. Turledere: Biolog Flemming

Kofoed og geolog Marianne Jeppesen. Mødested: P-plads

ved Vandkraftværket. Tid: 18.30-22.00. Arr.: Holstebro

Kommune. Tlf.: 96 11 78 27. Pris: Gratis.

Fredag den 25. Søværnets sejlskibe SVANEN og THYRA besøger

til Hvide Sande

mandag den 28. ”SVANEN” og ”THYRA” bruges af Søværnet til den

grundlæggende uddannelse af kadetter til søs samt

kapsejladser i ind- og udland. I løbet af weekenden er det

muligt at komme ombord ”SVANEN” og ”THYRA”,

og tage sejlskibene i nærmere øjesyn samt få en snak

med besætningen. Læs mere : www.visitvest.dk. Arr.::

Foreningen Havnen, Marineforeningen og Holmsland Klit

Turistforening. Pris: gratis

Fredag d. 25. Kajak oplevelser Storå fra Yllebjerg til Tvis Kloster

I havkajak oplever vi det spændende og historiske landskab

fra Yllebjerg til Tvis Kloster set fra Storås vande. Med

stabile havkajakker som transportmiddel kommer vi rigtig

tæt det smukke natur- og kulturlandskab og der fortælles

om fuglelivet og fi skeriet. Tilbuddet omfatter voksne og

børn fra 16 år som kan svømme og ikke lider af sygdomme

som kunne være farlige i kajak. Turens længde er 15

km derfor er det en fordel men ikke en betingelse at man

har prøvet at sidde i en havkajak før. Medbring kaffe/te og

lidt at spise til en pause undervejs. Husk vind- og regntæt

jakke. Mødested: Rastepladsen ved Tvis Kloster, Tvis

Møllevej 13, 7500 Holstebro. Tid: 16.00-20.30. Turleder:

Havkajakinstruktør og naturvejleder fra Holstebro

Kommune Vibe Søndergaard. Arr.: Holstebro-naturskoler

– Holstebro kommune. Tilmelding: Senest dagen før

tlf. 24 27 58 51 eller e-mail: vsj101@hotmail.com.

Deltagerantal: Min 5 personer og max. 10 personer. Pris:

300 kr. pr. person.

Fredag den 25. Rundt om Troldhede Kulsø ca. 2,5 km

Vi traver rundt om Trolhede Kulsø. Undervejs fortælles

om områdets spændende natur, om kulgravningen og om

de mange forskellige udenlandske planter, der blev plantet

i et forsøg at retablere onmrådet efter kulgravningen.

Mødested: P-pladsen ved Troldhede Kulsø, Nørre

Virumvej, 6920 Videbæk. Tid: 19.00-20.30. Turledere:

naturvejlederne. Mads Tanderup og Sabine Jensen. Arr.:

Ringkøbing-Skjern Museum. Tilmelding: Nødvendig

tlf./sms: 21 68 13 62 senest kl. 12.00 samme dag. Pris:

Voksne 50,- kr. Børn under 18 år gratis


JUNI

Lørdag den 26. Smuk vandretur omkring Aa-Mølle v/ Remmerstrand

ca. 2 km

Tag en gåtur ca. 2 km med start ved Møllen. I møllen

kan I se møllesvendene holde gang i den gamle vandmølle.

Her fi nder I også en vejledende brochure, der beskriver

den smukke naturskønne vandretur omkring den 500 årige

gamle vandmølle. (Vandreturen foregår egen hånd.).

Turleder: Møllesvendene, der arbejder i møllen, hvor de

gerne f20ortæller historien om møllen. Mødested: Aa-

Mølle, Remmerstrandvej 188, 7620 Lemvig. Tid: 14.00-

16.00. Arr.: Lemvig-Thyborøn Turistinformation, www.

visitlemvig.dk, i samarbejde med Aa-Mølle Laug. Tlf.: 97

82 00 77. E-mail: turist@visistlemvig.dk. Pris: Frivilligt

bidrag til møllen

Lørdag – søndag Weekend 70 km over 2 dage)

den 26. og 27. På hærvejen med overnatning. Turguide: Vagn Andersen

fra Dansk Vandrelaug. Pris, tilmelding, mødested m.m.

kontakt venligst Vagn Andersen telefon 86 21 63 70.

Søndag den 27. Hvide Sande Åben Havn

Se, rør og lær en masse om fi skeri og havnerelaterede

erhverv når Hvide Sande holder åben havn. Byd

familievenlige portioner fi sk Fiskeauktionen, hop

ombord fi skekutterne, og få en snak med skipperen

og hans besætning. Besøg Landsand Ålfarm, Blåtårn,

Redningsbåden Emilie Robin, Hvide Sande Røgeri m.m.

Læs mere : www.visitvest.dk. Arr.: Foreningen og

Maritim Viden. Pris: Gratis

Søndag den 27. Natura 2000 Skovbjerg Bakkeø

De store naturområder mellem Ulfborg, Tim, Ørnhøj og

Holstebro er af EU udpeget som Natura 2000 områder.

Men hvad handler EU’s naturdirektiver egentlig om? Vi får

et oplæg med kaffe og kage Lystbækgaard, og så kører

vi i egne biler ud og ser og hører om naturforvaltningen i

de smukke hedearealer. Turledere: Bo Boysen (tlf. 96 11

78 03), Thea Illum (99 74 15 67) og Sten Rønhave (96 28

80 51). Mødested: Lystbækgaard, Lystbækvej 1, Ulfborg.

Tid: Kl. 14.00-17.00. Arr.: Holstebro, Ringkøbing-Skjern

og Herning Kommuner. Tilmelding: Pr. telefon eller mail

4 09-06-2007 15:18:26

senest fredag middag den 25. juni.

E-mail: bo.boysen@holstebro.dk. Pris: Gratis

Søndag den 27. Smuk vandretur omkring Aa-Mølle v/ Remmerstrand

ca. 2 km

Tag en gåtur ca. 2 km med start ved Møllen. I møllen

kan I se møllesvendene holde gang i den gamle vandmølle.

Her fi nder I også en vejledende brochure, der beskriver

61


JUNI

den smukke naturskønne vandretur omkring den 500 årige

gamle vandmølle. (Vandreturen foregår egen hånd.).

Turleder: Møllesvendene, der arbejder i møllen, hvor

de gerne fortæller historien om møllen. Mødested: Aa-

Mølle, Remmerstrandvej 188, 7620 Lemvig. Tid: 14.00-

16.00. Arr.: Lemvig-Thyborøn Turistinformation, www.

visitlemvig.dk, i samarbejde med Aa-Mølle Laug. Tlf.: 97

82 00 77. E-mail: turist@visistlemvig.dk. Pris: Frivilligt

bidrag til møllen

Mandag den 28. Høet høsteds med le

til Kom og se når høet høstes med le. Det vendes med

onsdag den 30. håndrive, rives sammen med en gammeldags hesterive og

sættes til tørre i høstakke og „ryttere”. Hør om høengen

og dens historie, og hvorfor Rinkøbing-Skjern Museum

genetablerede høengen for 10 år siden. Arbejdet afl yses i

tilfælde af dårligt høstvejr. Mødested: Bundsbæk Mølle,

Bundsbækvej 27, Dejbjerg. Tid: Alle dag fra 13.30-14.30.

Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum. Pris: Gratis

Tirsdag den 29. Lær om bier og biavl skolebigården

Vi starter dronningeavl med omlarvning. Vi laver

trykkoger, parrings kassetter og laver småfamilier samt

normale eftersyn af både de gamle og nye familier. Alle

er velkomne. Møder i Skolebigården ved Bundsbæk

Mølle arrangeres af Skjern-Egvad Biavlerforening i

samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum. Mødested:

Husmandsstedet – Skolebigården ved Bundsbæk Mølle,

Bundsbækvej 23, Dejbjerg. Tid: 19.00. Arr.: Ringkøbing-

Skjern Museum. Pris: Gratis

Onsdag den 30. Det gamle Ringkøbing ca. 1,5 km

Historisk Byvandring. Turleder: Steen Espensen.

Mødested: Ringkøbing Museum, Herningvej 4, 6950

Ringkøbing. Tid: 10.30-12.30. Arr.: Ringkøbing-Skjern

Museum. Tilmelding: Nødvenlig tlf./sms 60 86 42 19,

senest kl. 09.00 samme dag. Pris: Voksne 50,- kr. Børn

under 18 år gratis

Onsdag den 30. Find de små naturperler i Nyminde Klitplantage – med

hjælp fra en GPS mellem 5 og 10 km

Vi kender det godt – vi tør ikke rigtig bevæge os væk

fra den trygge skovsti. Men med en GPS i hånden, som

naturvejlederen har indkodet forhånd, kommer man

ud og opdager de små naturperler. Kom og lån en GPS

og med en kort instruktion, går man ud egen hånd.

Med GPS-en kan man også fi nde de små ”skattekister”,

som er gemt ruten – boksene indeholder små nyttige

informationer om det, man oplever ruten. Alle – unge

som ældre kan fi nde ud af det og alle bliver grebet af


JUNI

det – en rigtig familieaktivitet. Mødested: Meddeles ved

tilmelding. Tid: Kl. 13.00-16.00. Turleder: Naturvejleder

Gert Hansen. Tlf.: 21 41 86 27. E-mail: gha@sns.dk. Arr.:

Skov og Naturstyrelsen Blåvandshuk. Tlf.: 76 54 10 20.

E-mail: blaavandshuk@sns.dk. Tilmelding: Tilmelding til

naturvejlederen senest den 28. juni. Pris: Voksne 50 kr. –

børn under 14 år gratis

Onsdag den 30. Houvig Fæstningen ca. 2,5 km

Turen handler om hav, klitter, bunkere og 2. verdenskrig.

Medbring lygter. Mødested: Houvig Strand, P-pladsen,

Houvig Klitvej, 3,5 km nord for Søndervig. Tid: 19.00-

21.00. Turleder: Steen Espensen. Arr.: Ringkøbing-Skjern

Museum. Pris: Voksne 50,- kr. Børn under 18 år gratis

63


ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES I NATUREN

På disse sider er medtaget nogle af de vigtigste regler for offentlighedens adgang

til naturen.

Reglerne kan kort beskrives sådan:

Når man færdes i naturen, skal man vise hensyn og rette sig efter ejerens anvisninger.

Færdsel sker eget ansvar, og der må aldrig smides affald.

Strande og klitter

Mulighederne for at færdes i naturen er forskellige for de enkelte naturtyper: På

strande og klitfredede arealer må man færdes til fods og bade – men ikke slå telt

op. På private strande og klitter skal der være mere end 50 meter til nærmeste

beboelse, hvis man vil tage ophold.

Skove

I private skove må man gå og cykle veje og stier. Der er adgang fra 06.00 til

solnedgang, og man må ikke slå sig ned nærmere bygninger end 150 meter.

Skove under 5 hektar kan lukkes for offentligheden.

I offentligt ejede skove må man færdes hele døgnet, men ikke slå sig ned nærmere

end 50 meter fra beboelse. Det er også tilladt at færdes uden for veje og

stier, hvis der ikke er indhegnet. Man må ikke færdes i rørbevoksninger.

I offentlige skove er det tilladt at bade i vandløb og søer, og det er tilladt at løbe

skøjter.

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses dage, hvor der holdes jagt,

eller foregår intensivt skovarbejde.

Gå og cykle veje og stier i det åbne land

Det er tilladt at gå og cykle veje og stier i det åbne land. Ejeren kan kun

forbyde færdsel, hvis den i særlig grad er til gene for privatlivets fred, for produktionen

eller for dyre og plantelivet. På dage, hvor der er jagt eller foregår

intensivt landbrugsarbejde, kan færdslen også indskrænkes.

Færdsel udyrkede arealer

udyrkede arealer, der ikke er indhegnede hele vejen rundt, må man frit færdes

til fods. Man må også færdes hegnede udyrkede arealer, når der ikke er

græssende husdyr, såfremt der er adgang til arealet gennem låger og led eller

over stenter og lignende, og der ikke er skilte, der forbyder adgang. Ejeren kan

kun forbyde adgang, hvis færdsel i særlig grad er til gene for privatlivets fred

eller til gene for den erhvervsmæssige brug af ejendommen. Man må ikke slå

sig ned tættere en 150 m fra bygninger. Der er adgang til private arealer fra

06.00 til solnedgang. Der er normalt ikke adgang til de dyrkningsfri bræmmer

langs vandløb. .

Plukning af blomster, bær og svampe

Det er tilladt at plukke blomster, bær og svampe til eget forbrug, hvor man

lovligt kan færdes.

Organiserede aktiviteter

Organiserede aktiviteter i skove og udyrkede arealer kræver ofte ejerens tilladelse,

og uden for statsskovene altid ved arrangementer over 30 deltagere, ved

skoleklasser, spejdere og lignende dog ved over 50 deltagere. Kontakt ejeren.


ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES I NATUREN

Hunde

Hunde skal normalt altid være i snor. På strande må hunde, hvis man kan styre

dem, være løse i perioden 1. oktober til 31. marts.

Hvor der er græssende husdyr, skal hunde altid være i snor. I nogle statsskove er

der særlige hundeskove, hvor man må færdes med løse hunde.

Ridning

Ridning i skove er normalt tilladt private gennemgående fællesveje. I offentlige

skove må man normalt ride asfalterede veje og alle grusveje,

der er bredere en 2,5 meter, samt andre veje, hvor det ifølge skilte er tilladt.

Ridning andre veje kræver ejerens tilladelse. Skovejeren kan kræve betaling

for ridning. I offentlige skove må rides skovbunden – dog ikke i unge

bevoksninger herunder selvsået skovbund. Ridning, der udgør fra en rideskole

eller lignende kræver altid ejerens tilladelse.

I perioden 1. september – 31. marts er ridning tilladt den ubevoksede strandbred.

Bål og rygning

Det er ikke tilladt at lave bål i skove og klitter og uopdyrkede arealer. Undtaget

er bålsteder anlagt til offentligt brug. I perioden 1. marts – 31. oktober er

rygning forbudt lyngklædte arealer, bevoksede klitter og græsbevokset skovbund,

samt i nåletræsplantage og unge skovplantninger af løv eller nåletræer.

Rygning kan helt forbyde ved skiltning.

Flere detaljer

En mere detaljeret beskrivelse fi ndes Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:

www.skovognatur.dk under Ud i naturen og Adgang til naturen

65


UD PÅ EGEN HÅND

Præstbjerg Naturcenter (1) (Herning Kommune)

Præstbjerg Naturcenter er et storslået naturområde 176 ha med hedebakker,

sø, egekrat og skov.

Der er forskellige stier i området med forskellige længder. Den korte sti med

fast belægning rundt om Præstbjerg Sø er 2,1 km. Denne sti er også handicapegnet.

De øvrige stier i området er naturstier uden fast belægning.

Særlige faciliteter/forhold: Udstilling, borde- og bænke, grill- og bålpladser,

handicaptoilet m.m. Udstillingen er åben hele året. Se evt. yderligere www.

ringamt.dk – Tryk : Amt og opgaver – Natur, miljø – Præstbjerg Naturcenter.

Kørevejledning: Præstbjerg Naturcenter ligger mellem Tihøje og Vind. Følg

rute nr. 11. Mellem Ørnhøj og Nr. Felding kører du mod øst i krydset ved Agerfeldt.

Herfra er der ca. 2 km til naturcentret.

Følg skiltningen.

Momhøje Naturcenter (2) (Ringkøbing-Skjern Kommune)

Momhøje er 80 hektar, svarer til 120 fodboldbaner. En del af arealet er tidligere

brunkulsleje, dette har skabt det spændende og varierede terræn – der er

som skabt til aktiviteter. Her er også skov, hede og mose.

Tilbyder natur og aktivitetsoplevelser for alle.

Her er naturlegeplads, handicapsti, vandrestier, ridesti, mountainbikerute, faste

orienteringsposter, grillpladser, teltplads, shelters. Hovedbygning med fl ere

muligheder; bål-laden med stor grill, udstilling, mødelokale, sovesal og toiletter.

Mod nord ligger 4 gravhøje, den største er Store Momhøj, som med sine 95

meter over havet er Ringkøbing-Skjern Kommunes højeste punkt.

Bål-laden er åbent alle dage fra 8.00 – 22.00

Der kan tændes op med grillkul.

Borde og bænke til ca. 40 personer. Bål-laden kan benyttes af alle uden reservation.

Kørevejledning: I den vestlige del af Kibæk kører du mod Fjelstervang.

Efter ca. 2 km er der skiltet til området. P-pladsen ligger ca. 100 meter efter

den røde ejendom.

Stovbæk Krat (3) (Herning Kommune)

Egekrattet vokser oven for åskrænterne, som strømmen fra Storåen stedvis har

gravet sig ind i. Ca. 230 ha er fredet. Der er off. adgang de afmærkede stier.

Der er 3 afmærkede ruter 3,9 km, 2,9 km eller 2,5 km

Kørevejledning: Lige syd for hvor rute nr. 467 (Aulum-Karup) krydser Storåen,

fi ndes den ene af områdets P-pladser. En anden mulighed er at køre til Hodsager

og mod syd ad Rotvigvej, hvor der fi ndes endnu en P-plads.

Gindeskov Krat (4) (Herning Kommune)

Egekrat omgivet af heder og ådale. Det ligger ca. 1 km øst for landevejen Haderup-Herning.

150 ha er fredet. Offentlig adgang afmærkede stier.

Ca. 230 ha naturområde med egekrat, hede, overdrev, moser og enge, hvori der

er afmærket fl ere stier.

Der er 3 afmærkede ruter henholdsvis 4,9 km, 3,4 km og 1,5 km Kørevejledning:

Umiddelbart nord for rundkørslen mellem rute nr. 34 (Herning-Skive) og

467 (Aulum-Karup) fi nder du indkørslen til området ved vejens østside.


UD PÅ EGEN HÅND

Linnebjerg Bakkeø (5) (Ikast-Brande Kommune)

En isoleret bakkeø fra næstsidste istid, med både hede og skov.

Herfra er der en god udsigt over den fl ade Karup Hedeslette. Der er 2 afmærkede

ruter 1,9 km og 1,8 km.

Kørevejledning: Ca. 3 km nord for Sunds ad rute nr. 12 (Herning-Viborg) drejes

mod øst ad Linnebjergvej. Knap 5 km længere fremme ligger Linnebjerg ved

vejens nordside

Kilen (6) (Struer Kommune)

Turen omkring Kilen er beregnet for Jer, som har mod en forholdsvis krævende

vandretur. Den ca. 12 km lange afmærkede rute tager ca. 3-4 timer at gå.

Det vil være en god idé at medbringe vandtæt fodtøj.

Kørevejledning: Kilen ligger umiddelbart nord for Struer. På P-pladsen vest for

rute nr. 11 (Struer-Thisted), som ligger i kanten af det fredede område er der

opsat en Informationstavle. Offentlig adgang de afmærkede stier.

Hindø (7) (Ringkøbing-Skjern Kommune)

Hele øen der ligger i Stadil Fjord er fredet. Der er en afmærket stirute ca. 2,5

km rundt øen.

Kørevejledning: I Hee, ca. 7 km nord for Ringkøbing, drejes mod vest og syd

om kirken. Herefter køres ad Agersbækvej mod Stadil Fjord. På den lille Pplads

før dæmningen til Hindø må man parkere bilen. Herfra starter turen.

Brejning Egekrat (8) (Ringkøbing-Skjern Kommune)

Et egekrat 45 ha i den ellers løvskovsfattige egn omkring Videbæk.

Der er off. adgang. Afmærket stirute 2,1 km

Kørevejledning: Fra rute nr. 15 (Ringkøbing-Herning) drejes mod nord ad Ladegårdsvej,

ca. 3 km vest for Videbæk. Efter ca. 3 km fi nder man krattet ved

vejens østside. Der er en P-plads ved grusvejen, som går gennem området.

Bjørslev Plantage (9) (Herning Kommune)

Stort skov og moseområde, som plejes ved afgræsning med kreaturer.

Der er afmærket en ca. 2,5 km lang vandretur rundt i området.

Kørevejledning: Mellem Borris og Kibæk ligger Troldhede. Et par km. nord for

Troldhede drejer Bjørslevvej fra mod øst. Knap 4 km fremme højre hånd fi

ndes en P-plads med en Informationstavle. Herfra starter turen.

Brandlund Mose (10) (Ikast-Brande Kommune)

Bynært mose- og hedeområde med afgræsning og mulighed for vandreture.

Kørevejledning: Området ligger umiddelbart op til Brande bys vestside, nord

for Brandtex-fabrikken. Indkørslen sker fra Nordlundvej.

67


UD PÅ EGEN HÅND

Stenholt Skov og Skallerund Sø tæt ved Bølling sø (11)

(Ikast-Brande Kommune)

Et stort egekrat, hvor egene i modsætning til de fl este andre egekrat udelukkende

er vintereg. Kun de syd-vestligste ca. 10 ha af krattet er fredet. Her ligger

også Klosterlund Museum med oltidsfund fra Klosterlund-bopladsen.

Der er en afmærket rute 2,1 km, rundt om Skallerund Sø.

Kørevejledning: Ca. 3 km nord for Pårup-krydset (hvor rute nr. 13 (Viborg-

Vejle) krydser rute nr. 15 (Ringkøbing-Århus) drejes mod Engesvang, hvorfra

man i nordenenden af byen kører mod øst ad Kragelundvej. Efter ca. 2 km mod

nord ad Klosterlundvej, hvorefter man fi nder P-pladsen ved vejens østside. Du

kan også holde ved Museet.

Kabbel (12) (Lemvig Kommune)

Stærkt kuperet område med ca. 5 km afmærket sti. Der er mange kildevæld i

området, så gummistøvler anbefales. Kabbel ligger ved østsiden af Lem Vig

ved Lemvig.

Kørevejledning: Fra Lemvig køres mod Nr. Nissum (rute nr. 565) og herefter

mod nord ad Kabbelvej ved Nørlem Kirke. Herfra er der ca. 2 km til P-pladsen.

Stubbergård Sø (13) (Holstebro Kommune)

Naturskønt fredet område, med sø, skov, egekrat og overdrev. Her fi ndes "Mosestien".

En 1,5 km spændende og handicapegnet gangsti, med fugleskjul og

toiletter m.m. På turen ud til klosterruinen kommer du forbi de mange enebær,

der breder sig ned mod søen.

På en holm ved søen ligger ruinen af det gamle ”Stubberkloster” fra 1200-

årene. Fra P-pladsen og ud til klosterruinen er der ca. 1,5 km. Den lange tur

rundt om søen er 13 km, heraf 3 km asfaltvej.

Øvrige stier er naturstier. Hunde kun i snor.

Kørevejledning: Stubbergård Sø, fi nder du øst for Sevel By. Følg Søgårdvej ca.

2 km mod øst. Her viser et skilt til Stubbergård Sø og klosterruinen. Fra Søgård

er der ca. 1,5 km til P-pladsen.

Tambohus – Søndbjerg Strand Thyholm (14) (Struer Kommune)

Hede, eng og skov bakkerne ned mod Limfjorden. 17 ha er fredet.

God badestrand. Offentlig adgang ad sti langs stranden (ingen rundtur).

Kørevejledning: Fra Hvidbjerg Thyholm køres mod Jegindø.

Lige før dæmningen køres mod syd til Tambohus, hvorfra der går en sti langs

stranden til Søndbjerg. En anden mulighed er at køre fra rute nr. 11 (Struer-

Thisted) ved Odby og herfra mod øst, hvor der skiltes mod Søndbjerg. Herfra

går vejen direkte ud til stranden.

Skarrildhus/Clasonsborg (15) (Herning Kommune)

Danmarks lærerforenings kursusejendom, hvor der er en ca. 1,5 km afmærket

vandretur rundt i skov og park. Særlig fl ot når stedets rododendron blomstrer i

maj/juni. Her fi ndes 2 afmærkede vandreture med tilhørende folder, som også

er ”Spor i Landskabet”-stier.

Kørevejledning: Følg skiltningen fra rundkørslen i Skarrild mod syd.


UD PÅ EGEN HÅND

Værnengene og Bjålum Klit (16) (Ringkøbing-Skjern Kommune)

Udstrakte strandengs- og klitområder med et rigt fugleliv.

Kørevejledning: Fra rute nr. 181 (Hvide Sande – Nr. Nebel) ca. 1 km syd for

Nymindegab køres mod nord ad Vesterlundvej. Efter ca. 5 km i nordlig retning

kommer du til Nordladen, som indeholder en udstilling om fuglelivet i området.

Herfra er der også et godt kik ud over landskabet.

Tindskov Bakke (17) (Holstebro Kommune)

Lille fredet areal med en mindre vandretur ca. 1 km.

Kørevejledning: Godt 10 km fra Holstebro ad rute nr. 189 (Holstebro-Vinderup)

ved vejens nordside er indkørslen til området og P-pladsen med den gode

udsigt.

Lystbækgaard (Ringkøbing-Skjern Kommune)

Lystbækgaard, natur og kultur folder giver ideer til at gå selv eller prøve afmærkede

vandre ruter igennem Lystbæk landskab. Skov- og Naturstyrelsen,

Vestjylland har lavet korte og lange ture som starter fra Lystbæk Bålplads.

Lystbækgaard er et center for får, uld og gamle håndværk. Et lille kultursted/

besøgssted hvor der formidles levende landskaber med græssende husdyr.

Dyrene kan opleves græsse i naturen og naturplejen formidles af professionel

fårehyrde som 400 moderfår til at pleje af følsomme naturområder bl.a.

Gjellerodde ved Lemvig. Fra gården fi ndes fl otte gåture over det spændende

Lystbæk landskab, overdrev, hede og skov. På gården er info tavle over ture i

landskabet.

Gjeller Odde (Lemvig Kommune)

Strandengen er en meget sjælden natur type som skal holdes med lav vegetation.

Får af Nordisk Oprindelse græsser strandengen fra midt marts til oktober

den 100 ha store strandeng, hede og skov område. Et positivt samarbejde med

Lemvig Kommune og fårehyrden Lystbækgaard. Fårefl okken kan opleves til

fods eller cykel fra stier i området. Eller sammen med fårehyrde; opvisninger

og fortællinger om hunde og fårene kan bestilles. Fårene kan ses græsse

træopvækster som bla. hybenrose

Skjern Enge (Ringkøbing-Skjern Kommune)

Naturområdet strækker sig fra Borris til Ringkøbing Fjord. Mange veje fører

hertil. På alle P-pladser er der opsat kortborde, der fortæller om de mange publikumsfaciliteter

og rekreative muligheder. Via befæstede stier, trampestier og

ridespor er det nemt at komme rundt i området til fods, cykel og hesteryg.

I kano kan naturen opleves af vandvejen. Området er et af Danmarks bedste

fugleområder. Fra de mange fugletårne, fugleskjul og langs vejen mellem Lønborg

og Tarm, er der særdeles gode muligheder for at iagttage de rige fugleliv. I

åen er der med gyldige fi skekort mulighed for at fange både laks og havørreder.

Fugleskjulet Lønborgvej, fi skepladserne og de befæstede stier er egnet til

kørestolsbrugere.

69


UD PÅ EGEN HÅND

Naturcenter Skjern Enge

Naturcentret ligger nord for Vostrup i den vestligste del af Skjern Enge. Her

fi ndes en udstilling, som fortæller om egnens rige fugleliv. Derudover er der

toilet og en vandhane til drikkevand. I gården er der borde og bænke, hvor

madpakker og kaffe kan nydes. I forbindelse med et besøg i Skjern Enge er der

mulighed for at leje naturcentrets opholds- og undervisningsrum til at spise den

medbragte madkurv i.

Udstillingens åbningstid:

1. april – 31. oktober: 12.00 – 17.00

1. november – 31. marts: 12.00 – 15.30

Der arrangeres undervisningsforløb, studiebesøg og rundvisning for grupper

efter aftale.

Ønsker vedrørende leje af lokale og rundvisning i naturområdet aftales nærmere

ved henvendelse til: Skov- og Naturstyrelsen/Oxbøl Statsskovdistrikt

tlf.: 76 54 10 20 og e-mail: oxboel@sns.dk

Nørre Vosborg Herregård (Holstebro Kommune)

Der er etableret 3 vandreture ved Nørre Vosborg.

En rute 4,9 km langs Storåen og Nørre Vosborgs jorder, en rute 2,9 km

kanten af munkengene, og en rute 1,6 km i bøgeskoven og egekrattet.

Der fi ndes vandretursfoldere i montrene ved p-pladsen.

Kom og oplev den gamle herregård.

Åben hver søndag fra 13-16. Rundvisning 13.30 (lukket søn den 3. og den 10.

jan 2010)

I juni, juli og august også åben onsdag fra kl. 13-16. Rundvisning 13.30


NATURVEJLEDERE

Beskrivelsen nedenfor indgår først naturvejlederens arbejdssted og navn. Derefter

følger telefonnummer, fax, + evt. link til e-mail og/eller hjemmeside, træffetid

og tilbud.

Naturvejlederens tilbud er opdelt i følgende kategorier: Skoler, grupper, offentlige

arrangementer og udenlandske turister. Når en kategori ikke er anført,

betyder det, at naturvejlederen her ikke har det gældende tilbud. Står der

f.eks. ikke noget om udenlandske turister, betyder det, at naturvejlederen ikke

tilbyder ture og andre arrangementet fremmedsprog.

Du kan også fi nde ture, arrangementer og turfoldere www.naturnet.dk

Naturskoleleder Henning Givskov

Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland

Naturskolen Kjærgaard Mølle

Kjærgaardsmøllevej 5

7600 Struer

Telefon (Træffetid)

Arb: 97 86 52 52 (Hverdage: 8-9 og evt. 13-14)

E-mail: hgi@sns.dk

Hjemmeside: www.skovognatur.dk/vestjylland

Tilbud:

Skoler: Primært skoler fra Struer, Lemvig og Thyborøn-Harboøre

Kurser for lærere og pædagoger

Kommuner

Grupper

Offentlige arrangementer

Ture engelsk kan arrangeres

Informationsleder Marianne Linnemann

Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk

Skjern Å Naturprojekt

Ålholtvej 1

6880 Oksbøl

Telefon (Træffetid) & Fax:

Arb: 76 54 10 20 eller 76 54 10 29

Fax: 75 27 25 14

E-mail / Hjemmeside:

mli@sns.dk

www.sns.dk/natur/netpub/skjernaa

Tilbud:

Skoler og uddannelsesinstitutioner

Grupper

Offentlige arrangementer

Udenlandske grupper – sprog: engelsk og spansk

Information om naturprojektet

71


NATURVEJLEDERE

Naturvejleder Gert Hansen

Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk

Ålholtvej 1

6840 Oksbøl

Tlf.: 97 81 00 33 mobil 40 44 09 36

E-mail: gha@sns.dk

Hjemmeside: www.skovognatur.dk/blaavandshuk.

Naturvejleder Skovfoged Niels Lisborg

Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk

Ålholtvej 1

6840 Oksbøl

Tlf.: 76 54 10 20 mobil 40 44 09 36

E-mail: ndl@sns.dk

Hjemmeside: www.skovognatur.dk/blaavandshuk.

Naturvejleder Brian Kjølhede Jensen

Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland

Sønderby

Gammel Landevej 35, Fabjerg

7620 Lemvig

tlf: 97 81 00 33 mobil 40 44 09 36

E-mail: brian-kj@ofi r.dk

Hjemmeside: www.skovognatur.dk/vestjylland

Tilbud: Skoler, grupper, offentlige arrangementer, pædagogiske dage, kurser

om natur og ture engelsk.

Naturvejleder og pædagog Bjarne Frandsen

Skov- og naturbørnehaverne Koglehuset/Myreturen

Parkvej 117

7500 Holstebro

Telefon (Træffetid) & Fax:

Arb: 96 11 98 99

Privat: 97 43 53 66

E-mail / Hjemmeside:

bjarne.frandsen@holstebro.dk

www.koglehuset.dk

Tilbud:

Formidling af natur og miljø til institutioner, skoler, foreninger m.m.

Offentlige arrangementer


Naturskoleleder Kristen Sneftrup

Løvbakke- og Ørre Naturskole

Herning Kommune

Skalmejevej 33

7451 Sunds

Telefon (Træffetid) & Fax:

Arb: 97 14 44 88 (Hverd: 8-9)

Mobil: 20 67 41 51

Fax: 97 14 20 29

E-mail / Hjemmeside:

skaks@herning.dk

www.herningkommune.dk

- se under Natur og Miljø

Tilbud:

Skoler

Daginstitutioner

Grupper

NATURVEJLEDERE

Naturvejleder Jørgen Frederiksen Mortensen

Free Lance

Anemonevej 6

7400 Herning

Telefon (Træffetid) & Fax:

Privat: 97 22 13 06

E-mail / Hjemmeside:

hfg@mortensen.mail.dk

Tilbud:

Offentlige naturarrangementer

Naturarrangementer efter bestilling

Naturarrangementer for fremmedsprogede

Naturarrangementer specielt for handicappede

Natur- og kulturarrangementer for grupper af turister

"Grønne" foredrag/kursusarrangementer

Specialarrangementer: "Grønt bymiljø" og "Natur og landskab"

73


NATURVEJLEDERE

Naturvejleder Edvard Kristensen

Herning Kommune

Teknik og Miljø

Natur og Grønne Områder

Enghavevej 10

7400 Herning

Telefon

Arb.: 96 28 81 48

Mobil: 21 72 37 11

E-mail / Hjemmeside:

ngoek@herning.dk

Tilbud:

Offentlige naturarrangementer

Specielle naturarrangementer for

- børn og voksne, skoler og daginstitutioner, undervisningscentre

Div. specialarrangementer, f.eks.:

- sportsfi skeri og fuglekendskab

Naturvejleder og Biolog Dorte Lanborg-Hansen

Herning Kommune

Teknik og Miljø

Natur og Grønne Områder

Enghavevej 10

7400 Herning

Telefon

Arb.: 96 28 81 54

Mobil: 22 86 91 57

Fax: 96 28 29 89

E-mail: ngodl@herning.dk

Naturvejleder Tage Madsen

Ringkøbing-Skjern Museum

Bundsbækvej 25

6900 Skjern

Telefon (Træffetid) & Fax:

Arb: 97 36 23 43 (Man-Tors: 8-16, Fre: 8-14)

Fax: 97 36 24 80

E-mail / Hjemmeside:

www.tm@skjern-egvad-museum.dk

Tilbud:

Skoler

Grupper

Offentlige arrangementer

Ture engelsk og tysk annonceres

Pædagogiske dage og kurser om natur, historiske værkstedsarbejde og kulturmiljø


NATURVEJLEDERE

Naturvejleder Torbjørn Tarp

Strandgården

Ringkøbing-Skjern Museum

Herningvej 4

6950 Ringkøbing

Telefon

45 2349 7382

Email: naturvejleder@ringmus.dk

Hjemmeside: www.ringmus.dk

Tilbud:

De vestjyske fjordes, vestkystens og klitlandskabets natur og kulturmiljø.

Strandgården og Lyngvig Fyr

Gæs og fugletræk

Guidede havkajakture og friluftsliv

Ture, foredrag, kurser og arrangementer for borgere, skoler, institutioner, turister,

grupper og foreninger

Naturvejleder Bo Boysen Larsen

Holstebro Kommune

Natur og Miljø

Nupark 51

7500 Holstebro

Telefon (Træffetid) & Fax

Arb: 96 11 78 03 (træffes dagligt)

Mobil: 23 28 51 18

Fax: 97 11 78 22

E-mail / Hjemmeside:

bo.boysen@holstebro.dk

Tilbud:

Offentlige arrangementer, evt. efter bestilling

Emner: Bredt indenfor den "tørre natur" og vandmiljøet, kulturhistorie mv.

Biolog og naturvejleder Vibe Søndergaard

Holstebro Kommune.

Thorsminde Naturskole

Skolegade 25

Thorsminde

6990 Ulfborg

Hjemmeside:

www.thorsminde-naturskole.dk

Tilbud:

Naturvejledning for børn og voksne, instituitioner, skoler, gymnasier, familier,

foreninger dansk, engelsk og tysk.

Lejrskole, hestevognsture, kajakture og sejlads med fi skejollen Tjaldur Nissum

Fjord.

75


ØVRIGE VEJLEDERE

Fårehyrde Berit Kiilerich (freelance)

Lystbækgaard, Center for får, uld og gamle håndværk,

Lystbækforeningen arrangerer ture som snapse ture, heste-

Vognsture med kaffekurv, fortælledage for børn og voksne

Samt kurser og workshops i gamle håndværk. Læs kalender www.lystbaekgaard.dk.

Lystbækvej 1. Torsted. 6990 Ulfborg. Mobil 21 23 29 84

Lærer Stig Ross Niklassen (freelance)

Solovænget 9, 7480 Vildbjerg

Tlf. Privat 97 13 35 83 E-mail: stig.niklassen@skolekom.dk

Tilbud: Primært ture til Præstebjerg Naturcenter

Højskolelærer Steen Espensen (freelance)

Rindumvej 17, 6950 Ringkøbing

Tlf.:97 33 06 10, mobil 30 59 58 76

Tilbud: Kulturhistorie, Naturvandringer, Kirkekunst, historie og arkitektur,

Byvandringer i Ringkøbing, Bunkers og fæstningsanlæg ved Houvig.

Christian Rahbek (Freelance)

Møllegaden 163, 6933 Kibæk

Tlf.: 97 19 12 64, mobil: 40 18 92 64

Tilbud: I Dalgas Fodspor herunder engvandring, tjæreovne, akvadukt, Skarrild

Flyvegrav


PRÆSTBJERG NATURCENTER

Med omkring 100.000 besøgende pr. år, er Præstebjerg Naturcenter, blevet et

populært udfl ugtsmål for grupper af besøgende, skoleklasser, institutioner, handicapgrupper

med fl ere.

Udover en storslået natur med hvedebakker, Præstebjerg Sø og småskove fi ndes

også: Naturudstilling, handicaptoilet, opholds- og mødelokale, bål og grillpladser,

shelters- og teltplads, vandrestier, naturlegeplads, ridestier m.m. Stedet er

handicapegnet.

Mod betaling, kan der ved henvendelse til en af vore 2 tilknyttede vejledere,

også laves guidede ture for Jer i Præstbjerg Naturcenter.

Emne, tidspunkt samt betaling for gennemførelse af arrangementer, aftales nærmere

med en af nednævnte vejledere:

Stig Ross Niklassen, Solvænget 9, 7480 Vildbjerg

Tlf. nr. 97 13 35 83, e-mail: niklassen@skolekom.dk

Hvis I i forbindelse med et arrangement også vil leje opholds- og undervisningslokalet

i Præstbjerg Naturcenter, benytte naturvejlederudstyr eller

forhånd bestille en eller fl ere shelters til overnatning, bedes I om i god tid at

bestille hos Herning Kommune tlf. 96 28 28 28.

77


NATURBUSSEN

Naturbussen er et naturvejledertilbud, som også handicappede og gangbesværede

kan have stor glæde af. Det er en naturvejleder, der kører bussen, og guider/fortæller

turen.

Bussen er den første og eneste af sin slags i Danmark. Den er købt og indrettet

for midler tilvejebragt gennem tilskud fra forskellige private og offentlige

bidragydere. Bussen ejes og drives af Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland

Naturbussen er specielt indrettet til naturformidling – især med henblik formidling

af fugle og pattedyr. Bussen kan rumme 44 passagerer, når den er indrettet

som traditionel bus. Den er forsynet med handicaplift og kan medtage 10

kørestolsbrugere, når den benyttes til handicapkørsel. Hvert år kører Naturbussen

ca. 100 ture med ca. 3000 deltagere.

Bussen er udstyret med en del nyudviklet materiel. Digitalt fi lmkamera med

zoomlinse og tilhørende skærme i bussen, hvor detaljer vedrørende observerede

pattedyr og fugle kan vises i forstørrelse. Natobservationsudstyr, retningsbestemt

lydudstyr til optagelse af dyrestemmer og trådløs internetforbindelse.

En del offentlige ture bliver annonceret i denne Ud På Tur-kalender og andre

medier (tilmelding og betaling – se annoncering – kr. 150,- for voksne deltagere

og 100,- kr. for børn, varighed ca. 3 timer)

Øvrige ture kan aftales med lukkede grupper som skoler, foreninger, fi rmaer,

plejehjem og private selskaber. Målet vil typisk være formidling af det stor

antal af rastende svømme- og vadefugle, der i træktiden opholder sig ved de

vestjyske fjorde – specielt de mange gæs. Plantagernes dyreliv ved skovens

konge – kronhjorten – er også en tur værd.

Flere oplysninger hjemmesiden: www.skovognatur.dk/Udgivelser/Foldere/

Naturbussen. Henvendelse om aftaler kan ske emailadr.: hgi@sns.dk eller til

Naturskolen Kjærgaard Mølle, tlf. 97 86 52 52.

Når bussen er bemandet i forbindelse med en tur, kan spørgsmål om turen besvares

tlf.: 41 28 45 12.


OVER STOK OG STEN

Under denne overskrift arrangerer Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland en

månedlig offentlig travetur, der henvender sig til alle, som holder af motion,

friluftsliv og natur.

Turene begynder vore friluftsfaciliteter, som vi derved ønsker at sætte mere

fokus . Hver tur indledes med en introduktion til områdets muligheder. Traveturene

er ca. otte kilometer, oftest ad uafmærkede stier og delvist over

åbent terræn (heder), hvorunder der kun bliver naturformidling i mindre omfang.

Som afslutning turen, vil der være en lille overraskelse.

”Skov- og Naturstyrelsens hovedopgave er at skabe ny natur, passe den

natur vi har og give borgerne mulighed for at bruge naturen som et aktivt fritidstilbud”.

På Skov- og Naturstyrelsens arealer er der et stort antal publikumsfaciliteter

i form af rastepladser, oplysningstavler, grillpladser, lejrpladser af forskellig

type, afmærkede vandreture, mountainebike-ruter, ridestier, legepladser og

hundeskove m. m. På friluftskortet kan man selv fi nde placeringen af de fl este

friluftsanlæg.

Link til Friluftskortet: www.friluftskortet.dk

79


NOTER


NOTER

81


NOTER


NOTER

83


Yderligere oplysninger:

JULI

Hjemmeside: www.skovognatur.dk/klosterheden

Der kan også rettes henvendelse til Naturskolen ”Kjærgaard Mølle” tlf. 97

86 52 52 eller Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland, tlf. nr. 97 81 00 33.

Svar dine spørgsmål

Hvad får du at vide i denne folder?

Hvor og hvornår, der er offentlige ture med vejledere i perioden fra januar til

juni 2010.

Hvad sker der en tur?

Du kan gå en tur i selskab med andre og få en god naturoplevelse. Du kan turene

høre om alt det turlederen ved. Turlederne kommer fra foreninger, museer,

skovdistrikter og myndigheder.

Hvem kan deltage – og skal jeg tilmelde mig?

Turene er for alle – børn og voksne, lokale og turister. Hvis turene kræver tilmelding,

fremgår det af beskrivelsen af turen. Mange af turene er også for handicapegnede,

hvilket er anført ved den enkelte tur.

Hvad koster det?

Nogle af turene må du betale for – andre er gratis. Se de enkelte ture i folderen.

Hvad skal jeg have med?

Du skal klæde dig fornuftigt alt efter årstiden og vejrudsigten. Turene gennemføres

uanset vejret. Kikkert, kaffe eller saft er godt at have med.

Kan jeg tage hunden med – og hvad med barnevognen?

Nej som hovedregel ikke, men ring for en sikkerhedsskyld til turlederen.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Ring til turlederen – eller kordinatoren.

Karen Rindom

Ringkøbing-Skjern Kommune, Miljø og Natur

Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing

Ringkøbing Skjern Ikast Brande

Kommune Kommune

Herning Kommune Struer Kommune

Holstebro Kommune Lemvig Kommune

84

More magazines by this user
Similar magazines