Åbn HRJura som pdf - Accura

accura.dk

Åbn HRJura som pdf - Accura

Såfremt vikarbureaet er omfattet af en sådan overenskomst,

indebærer fravigelsen, at en vikar ikke kan støtte ret på

ligebehandlingsprincippet, selvom vikaren i det konkrete

tilfælde har ringere vilkår, end denne ville have haft i

henhold til ligebehandlingsprincippet.

Brugervirksomhedens forpligtelser

Efter lovforslaget forpligtes brugervirksomheden til

at informere vikarer om eventuelle ledige stillinger,

uanset hvilken type ledig stilling der er tale om.

Vikarerne kan informeres ved et generelt opslag på et

passende sted på brugervirksomheden, men vil også

kunne gives til vikarerne på anden vis, eksempelvis på

brugervirksomhedens intranet.

Vikarer skal behandles på lige fod med lønmodtagere, der

er ansat direkte på den pågældende brugervirksomhed

med hensyn til adgang til kollektive faciliteter og

goder, såsom kantineordning, transportfaciliteter og

børnepasning.

Brugervirksomheden har desuden pligt til at informere

lønmodtagerrepræsentanter om virksomhedens brug af

vikarer.

Accura bemærker

Udkastet til lovforslaget har været sendt i

høring til en række parter, og det endelige

lovforslag blev fremsat i Folketinget 17. april

2013. Ifølge lovforslaget foreslås det, at loven

træder i kraft 1. juli 2013.

Accura følger lovforslagets behandling i

Folketinget.

2

More magazines by this user
Similar magazines