uge 37 - Kolding Senior

koldingsenior.dk

uge 37 - Kolding Senior

KOLDING SENIOR

Kolding Senior

Internetblad for borgere over 60 år UGE 37 SEPTEMBER 2011

IT IT-hjælpemidler

IT hjælpemidler

til til blinde blinde og

og

svagtseende

svagtseende

Side Side Side Side 55

55

Minikrans Minikrans til til rejse- rejserejse- gilde gilde på på minislottet

minislottet

Side 9

Lis Ravn Ebbesen havde en minikrans med til Kolding Minibys

rejsegilde på modellen af Koldinghus. (Foto:Kurt Nielsen)


KOLDING SENIOR 2

Sådan taler politikerne udenom

Valgdebat er efterhånden blevet tv-domineret, og fjernsynets

journalister er nu også blevet ordstyrere over for de politiske

snakkemaskiner. Og det slipper journalisterne sjældent

godt fra. Sager er jo, at politikerne lader sig træne i at omgås

medierne, og det sørger andre journalister for at undervise i.

Politikerne lærer at snakke udenom. Som da Margrethe

Vestager blev spurgt, om det ikke var bedre, at hun fortalte,

hvad hun var enig med den røde blok om frem for at fremhæve

uenighederne.

Hun svarede ikke på spørgsmålet men kastede sig ud i en

redegørelse for, hvorfor det var vigtigt at ophæve 24 års reglen.

Tålmodigt gentog journalisten sit spørgsmål, og endnu engang

svarede Margrethe Vestager udenom, og tredje gang

opgav journalisten.

Læg også mærke til, at de trænede politikere aldrig begynder

deres svar med et ja eller et nej, men blot fyrer deres

budskab af, uanset spørgsmålet.

Vi savner journalister, der kan fastholde politikerne på et

spørgsmål og har modet til at bremse deres forhånds indlærte

partiskvalder.

LGH

KOLDING SENIOR

Redaktion:

Lars Gregers Hansen (ansv.) 75502555@mail.dk

Hans-Jørgen Sindholt sindholt@paradis.dk

Olaf Hermansen olaf.hermansen@private.dk

Web-adresse:

www.koldingsenior.dk

Annoncer:

PR Centret 75502555@mail.dk tlf. 75 50 25 55

KOLDING SENIOR opdateres hver søndag


KOLDING SENIOR 3

Flere Flere kan kan kan nu nu få få få hjemmehjælp

hjemmehjælp

Der er på kommunens budget

for 2012 afsat godt 13,3 millioner

kr. over de næste fire år til mere

hjemmehjælp.

- Det er vi meget tilfredse med,

oplyser gruppeformand Søren

Rasmussen, Dansk Folkeparti.

- Det betyder, at de, der har mistet

deres hjemmehjælp som følge

af besparelserne og andre i

samme situation, atter kan få

hjælp. Nogen vil få hjemmehjælp,

og andre vil blive gjort

selvhjulpne, med de metoder

kommunen bruger i dag. Det vil

komme mange, som er i vanskelig

situation, til gode. I dag er de

bare efterladt uden hjælp og det

er ganske urimeligt.

- På ældreområdet har er der også

fået penge til to puljer, en til

sociale aktiviteter på plejecentre

og en til demente og deres pårø-

rende. Der er penge til fastansættelse

af aktivitetsmedarbejderen

på Midtgården og en fysioterapeut

til de pensionister, som

benytter motionscentrene på plejecentrene.

- I en tid med øget digitalisering

og brug af computere i det offentligt,

har vi foreslået og fået

indført kurser på kommunens

biblioteker i brug af computere

og internet. Et kursus om måneden,

på skift rundt om i kommunen.

Det er vi sikre på, at mange

vil få glæde af.

- På det sociale område har vi

lagt vægt på, at Folkekøkkenet

får et yderligere tilskud på

200.000 kr. om året. De blev også

hårdt ramt af besparelserne i

2009, det er der nu rettet op på.


KOLDING SENIOR 4

Ny Ny lytteklub lytteklub lytteklub for

for

klassisk klassisk musik

musik

på på biblioteket

biblioteket

Af Iben Østergaard

Nogle mennesker tror, at klassisk

musik er finere og vanskeligere

at lytte til end andre musiktyper,

ja, måske lige frem farligt.

Andre vil egentlig gerne i gang

med at lytte til klassisk musik,

men ved ikke rigtig, hvordan man

starter. Og så er der dem, som

gerne vil dele en oplevelse med

andre og snakke om den.

Derfor starter biblioteket nu en

klassisk lytteklub i samarbejde

med P2 og bibzoom.dk. Den første

tirsdag i oktober, november og

december kan man kl. 16.30 lytte

til spændende klassisk musik og

dele lytteoplevelserne med andre.

Musikken kan man på forhånd

lytte til, enten som ”highlightes”

på P2, download/streaming fra

www.bibzoom.dk eller lånes

som cd på biblioteket.

4. oktober lyttes der til Edvard

Griegs Peer Gynt – en fos af velklingende

melodier.

1. november er det Mozarts dramatiske

Requiem, lytteklubben stifter

bekendtskab med, og 6. decem-

ber er det Tjajkovskijs Nøddeknækkeren

.

Lytteklubben er for alle. Det kræver

ingen musikalske forudsætninger

at deltage, kun at man har lyst

til at lytte sammen med andre og

snakke om musikoplevelsen.

Deltagelse i lytteklubben er gratis,

men billetbestilling er nødvendig på

grund af et begrænset antal pladser.


KOLDING SENIOR 5

IT IT-hjælpemidler IT hjælpemidler for for for blinde blinde og og svagtseende

svagtseende

Ny teknologi kan være en stor hjælp i

hverdagen for blinde og svagtseende.

Det kan man få mere at vide om på Kolding

Bibliotek tirsdag eftermiddag den

27. september.

- Vi viser blandt andet PC med zoomtekst,

som kan forstørre skrift, og talesyntese,

der kan læse en tekst op.

- Også mobilen kan forstørre tekst og

læse op, fortæller bibliotekar Inger Poulsen,

som er en af hovedkræfterne i arrangementet.

Tove Mikkelsen fra Dansk Blindesamfund

fortæller om, hvordan IT er med til

at få hverdag som blind til at fungere.

Man kan rådspørge konsulenter fra

Center for Kommunikation og Hjælpemidler.

Eftermiddagen er et samarbejde mellem

Koldingbibliotekerne og Center for Kommunikation

og Hjælpemidler.

Biblioteket giver en kop kaffe. Arrange-

mentet begynder kl. 15.30 og varer to

timer.

Det er gratis og er åbent for alle interesserede.


KOLDING SENIOR 6

Komisk Komisk opera opera på på Koldinghus

Koldinghus

Den 1. og 2. oktober indtager

ØresundsOperan for andet

år i træk Koldinghus. Det

sker med en overraskende og

helt unik forestilling, der levendegør

slottet og inddrager

sit publikum i et medrivende

og komisk drama fyldt af

vidunderlige toner og sang.

I år er det Rossinis La Cenerentola/Askepot,

der i en bearbejdet

udgave med Lars

Knutzon som instruktør giver

en operaoplevelse ud over

det almindelige.

Historien om Askepot er

som skabt til at blive sunget

og opført på Koldinghus, og

den kunstneriske leder og

operasanger Merete Sveistrup

er sluppet mere end

heldigt fra at tage en af de

sværeste genrer op. Som anmeldelsen

lød efter premieren

på Frederiksberg Slot under

Copenhagen Opera Festival:

Musikken i La Cenerentola

rummer al den livsglæde og

uimodståelige lune, der kendetegner

Rossini. Og når musikken

spiller, er det i forrygende

stil med pianisten Madeleine

Sjöstrand ved tangenterne.

Hun har optrådt på adskillige

verdensscener bl.a. i

Lincoln Center og Carnegie

Hall og været engageret i flere

cross-over projekter med

bl.a. Pierre Dørge.

Solisterne fra den danske

og svenske sangerelite leverer

præstationer, der giver såvel

passionerede operaelskere

som førstegangspublikum

en oplevelse i særklasse. En

forestilling hvor flere generationer

sammen kan opleve

opera og få en uforglemmelig

oplevelse med hjem. Samtidigt

har Lars Knutzon sat sit

præg på forestillingen som

instruktør.


KOLDING SENIOR 7

Tschaikowsky Tschaikowsky var var meget meget vestligt vestligt orienteret

orienteret

Af Jørgen Heshe

Tschaikowsky (1840-1893 -

et stort problem er faktisk,

hvordan han skal staves med

ikke kyrilliske bogstaver), er

ubetinget den mest vestligt

orienterede af de russiske

komponister.

Han var i forbindelse med

de fem, men i modsætning til

dem ikke nationalromantisk.

Han er sådan set den mindst

russiske af de store russere.

Han var meget berejst i Europa

og i U.S.A.

Han var med ved indvielsen

af Carnegie Hall og fik sammen

med Max Bruch, Grieg

og andre tildelt æresdoktorgrad

ved Cambridge Universitet.

Han var uddannet jurist og

havde en kortere ansættelse,

inden han helt helligede sig

musikken.

Klavermusik skrev han kun

lidt af, det samme gælder

kammermusikken.

Hans hovedindsats er så absolut

opera, ballet og orkestermusik

i den helt store

senromantiske stil.

Af operaerne er de mest

kendte Eugen Onegin og

Spar Dame. De opføres kun

sjældent i Danmark. De er

selvfølgelig indspillet af russiske

operakompagnier.

Hans mest kendte værker i

vesten er de store symfoniske

balletter Svanesøen, Tornerose

og Nøddeknækkeren,

koncerter , symfoniske digte

og de store symfonier, især

nr. 4, 5 og 6.

Tschaikowsky ”fuldendte”

den romantiske ballet, der

blev ”opfundet” af Adolphe

Adam og Leo Delibes.

Balletterne, der er lange,

Svanesøen varer, når den

opføres i Rusland, godt 3 timer,

findes i talrige indspilninger

i form af mere eller

mindre komplette suiter.

Musikken spænder fra det

eventyragtige til det højdramatiske.

Han skrev flere

klaverkoncerter. Den første

er ustyrlig populær, i min

ungdom blev den også kaldet

Barbettkoncerten, fordi

den forekom i en reklamefilm

for det dengang kendte

barberblad, indspillet af

Victor Schiøler.


KOLDING SENIOR 8

Politisk Politisk Politisk Politisk Politisk Politisk Café Café Café Café Café med med med med Venstre

Venstre

Venstre

Venstre

Borgerne kan være med til at

diskutere kommunens økonomi,

når Venstre stiller

skarpt på næste års budget på

Kolding Bibliotek.

Mandag den 19. september

kl. 16 byder politikere fra Venstre

velkommen til politisk café

Kolding Bibliotek.

Hele byrådsgruppen med

borgmesteren i spidsen møder

op, klar til at debattere og svare

på spørgsmål. Der vil være

repræsentanter for alle byrådets

udvalg, så der er frit slag,

men især kommunens økonomi

forventes at blive drøftet.

- Vi glæder os til at møde

borgerne og og drøfte den aktuelle

politiske situation med

dem, siger gruppeformand

Hans Peter Andersen.

Gruppeformand Hans Peter Andersen

- På dette tidspunkt af året er

det helt oplagt at diskutere

kommunens budget for 2012,

altså hvad er rammerne for

næste års kommunale aktivitet.

Vi ser frem til at borgerne

kommer med nogle bud på,

hvad de økonomiske rammer

skal indeholde.


KOLDING SENIOR 9

Rejsegilde Rejsegilde på på en en slotsruin

slotsruin

Fotos: Kurt Nielsen

At holde rejsegilde på en ruin hører

vist til sjældenhederne, men det

var, hvad Kolding Miniby gjorde i

torsdags.

Koldinghus-ruinen anno 1960 i skala

1:10 stod færdig i Geografisk Have,

og det var selvfølgelig det

Modelbyggerne synger deres slagsang

”rigtige” slots bestyrer, museumsdirektør

Poul Dederoth-Schou, der

holdt rejsegilde-talen.

Han har jo kendt både den gamle

slotsruin og den restaurerede slotsruin.

Fra byrådet deltog Lis Ravn Ebbesen,

som havde medbragt en krans

og et flag i ministørrelse,

og da

hun ikke kunne

kravle op i minitårnet,

blev pynten

anbragt på jorden.

Blandt de mange

gæster sås arkitektparret

Exner,

som har stået for

restaureringen af

Koldinghus.

Slotsherren på det ”rigtige” Koldinghus, museumsdirektør

Poul Dedenroth-Shou, holder rejsegilde-talen.


KOLDING SENIOR 10

Hjemmetræner Hjemmetræner til til til alle alle alle ældre ældre i i Kolding Kolding Kommune Kommune

Kommune

Efter at de første ældre har

taget godt imod Kolding

Kommunes nye hjemmetrænere,

er kommunen nu klar

til at tilbyde det til alle. I første

omgang begyndte hjemmetrænere

i Kolding City,

Lunderskov og Vamdrup,

men nu er der uddannet

hjemmetrænere i hele kommunen.

Det har vist sig, at 30 ud af

42 ældre er i stand til at klare

sig selv eller har brug for

mindre hjemmehjælp, når

hjemmetræneren har hjulpet

på vej.

- Vi får tilbagemeldinger

på, at mange er motiveret,

fordi de opnår højere livs-

Sosu-assistent er en af de første

hjemmetrænere, der har

været i gang.

kvalitet, når de ikke er afhængige

af hjemmehjælpen.

Det kan føles, som om hjemmehjælperen

overtager

hjemmet, hvis man ikke kan

noget selv. Derfor er det motiverende

for ældre, at de

egentlig kan klare sig selv,

siger Søren Rasmussen, formand

for seniorudvalget,

der netop har fået en status

om hjemmetrænerne, og

hvordan borgerne sikres et

aktivt seniorliv.

Hjemmetrænerne begyndte

først i foråret, og kun i nogle

af hjemmeplejens distrikter.

Nu, da hjemmetrænerne

kommer rundt i hele Kolding

Kommune, forventes

det efter de første erfaringer,

at ca. 500 borgere om året

ønsker besøg af en hjemmetræner.

Efter at hjemmetrænerne er

rullet ud, retter kommunens

seniorforvaltning også fokus

på andre områder, der kan

sikre ældre et aktivt seniorliv.

Snart får enlige ældre

mænd 60-74 år tilbudt et forebyggende

hjemmebesøg.

- Vi vil gerne give borgere,

der har passeret 60, nogle

gode tips til, hvordan de kan

være aktive, selv om de har

rundet et skarpt hjørne. I

sidste ende handler det også

om, at vi gerne vil rykke alderen

for, hvornår man

modtager hjemmehjælp, gøre

borgerne aktive og deltagende

i eget liv, siger Søren

Rasmussen.


KOLDING SENIOR 11

Trio Trio Dania Dania Dania åbner åbner den den klassiske klassiske koncertsæson

koncertsæson

Trio Dania giver koncert i Nicolai

Scene søndag d. 18. september kl.

15. Her vil de spille værker af Ravel,

Haydn og Schumann.

En klavertrio består af klaver, cello

og violin og de tre medlemmer af

Trio Dania fandt sammen i 2003,

da de alle tre var studerende på

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

i København. Siden

har de modtaget undervisning af

nogle af landets førende musikere

og undervisere. I sommeren 2004

blev trioen inviteret til at deltage i

Ensemble Midtvests Kammermusikfestival

på Nørre Vosborg. Her

modtog de undervisning af den

internationalt anerkendte Chilingirian

Kvartet. Derudover har Trio

Dania deltaget i masterclasses

med højt anerkendte kammermusikere

fra hele verden. Trio Dania

havde sin officielle debut på Copenhagen

Summer Festival i 2004,

og har derefter givet koncerter på

Bornholms Musikfestival og Frederiksværk

Kammermusikfestival,

samt adskillige koncerter på Nationalmuseet,

Takkelloftet og i kammermusikforeninger

landet over.

Violinist i Trio Dania er Helena

Højgaard Nielsen (f. 1982) Hun

blev i 2005 fastansat i Det Kgl. Kapel,

og er blandt andet medlem af

Københavns Kammersolister. Helena

har vundet 1. pris i Jacob Gades

violinkonkurrence, og har deltaget

i Orkester Norden i år 2000,

2001 og 2002.

Ananna Lützhøft (f. 1983) er trioens

cellist. Hendes lærer gennem

de sidste 7 år er cellisten Niels Sylvest

Jeppesen fra Danmarks Radios

Symfoniorkester. Derudover

har hun gået 2 år på Det Kgl. Danske

Musikkonservatorium hos

Morten Zeuthen. Siden foråret

2005 har Ananna været fastansat i

Århus Symfoniorkester.

Anne Holm-Nielsen (f. 1981) på

klaver studerer nu på sit femte år

på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

hos Tove Lønskov. Hun

har blandt andet vundet 1. Pris i

Berlingske Tidendes Klassiske

Musikkonkurrence, samt i 1996 1.

pris og VIP pris i den danske

Steinway Festival.

Entré kr. 100/50. Billetter kan købes

www.nicolaibio.dk og i indgangen.

Find Find Find en en ven

ven

eller eller kæreste kæreste

kæreste

www.senior.dk

Sådan hedder en ny gratis datingside

for folk over 40, som

søger en ven, kæreste, dansepartner

og lignende.

Siden er startet af Rune Hansen,

hvis firma har hjemme i

Kolding.

Kursus i slægts-

forskning

Har du tanker om at begynde

slægtsforskning eller er du nybegynder

- så er dette kursus noget

for dig. Vi vil i løbet af

kurset komme ind på emnerne:

Hvad er slægtsforskning?

Hvordan kommer jeg i

gang? Hvad kan jeg bruge min

PC og Internettet til? Kurset vil

indeholde introduktioner til de

enkelte emner og herefter vil

kursisterne få mulighed for at

arbejde med PC og eksempler

samt få mulighed for at udarbejde

sin egen anetavle.

Lærer: John Rasmussen

Mandag den 31.10, 7.11, 14.11,

21.11 og 28.11 kl. 9 – 12.

Pris: 255 kr. for folkepensionister.

For andre 375 kr.

Sted: OK-skolen, Ålegården 3,

6000 Kolding. Tilmelding til

OK-klubben, telefon 75524767.


KOLDING SENIOR 12

Mærkværdigheder Mærkværdigheder i i sundhedsvæsenet

sundhedsvæsenet

Af Jørgen Heshe

Fhv. overlæge i psykiatri

Der er mange mærkelige

ting i sundhedsvæsenet.

Selvfølgelig det med, hvem

skal nu betale. Det er måske

underligt, at lægebesøg er

vederlagsfrit - og det er principielt

en god ting- men at

der skal betales for tandlægebehandling.

Det er også underligt, at

der skal betales for medicin,

når man nu taler så meget

om fri og lige adgang til osv.

Man kunne foreslå, at lægeordineret

receptpligtig medicin

var vederlagsfri, det er

allerede visse former for såkaldt

livsvigtig medicin til

visse sygdomsgrupper.

Det er måske også tankevækkende,

at al medicin er

belagt med moms, der vist

nok indbringer det samme,

som medicintilskud koster.

Nå ja, administratorer skal jo

også have deres tid udfyldt.

Noget af det mest underlige

efter min mening er, at de

psykiatriske patienter får en

slags særbehandling, idet

psykiatrien ikke hører med i

det almindelige læge-sundhedsvæsen,

og at finansieringen

er lidt lotteriagtig med

noget, der hedder puljepenge,

og at dele af psykiatrien

er lagt ud i socialforvaltninger.

Det er jo sådan, at de sværeste

og svære psykiske syg-

domme skyldes håndgribelige

sygdomme i det for mange

almindelige mennesker

vigtige organ, der hedder

hjernen. Det er da rigtigt, at

sociale forhold kan vekselvirke

med psykisk sygdom.

Det gør trafiksikkerhed også

med brækkede arme og

ben; men der er jo ikke nogen,

der vil lægge ortopædkirurgien

under trafikministeriet.

Nu, da der er valg forude,

skal der nok komme en del

løfter om bedre psykiatribehandling,

men når så valgløfternes

gode tid er overstået,

skal det hele nok falde til

ro igen

God buffet til

din næste fest

Tlf. 74 65 92 06

Rejecocktail eller tarteletter

med høns i asparges

eller *dampet kold

laks med hummerdressing,

rejer, asparges og

kaviar.

3 X STEG: Mør glaseret

oksesteg, kryddermarineret

kalkunbryst

og helstegt svinekølle.

Kun

9950

Alt medfølger!

Forret, 3 x steg,

Salatbar og kartofler.

Dessert kun 10,00

Salatbar med 6 slags salat og

grønt, hjemmelavet kartoffelsalat

og flødeporrekartofler. Æbletærte

med cremefraiche eller islagkage.

Sælges kun i hele á 8 pers.

* Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert.

Flutes kr. 3,00 pr. kuvert. Mindste

antal 12 pers.

LEVERES GRATIS OVERALT

Blot De leverer emballagen tilbage inden 5

dage. Kontant betaling ved levering, og husk

dep. for emballagen kr. 350,00

WWW.GODBUFFET.DK


KOLDING SENIOR 13

Lokalhistorie

på DVD

PR Centret har produceret en række

lokalhistoriske DVD’er, som

kan lånes på biblioteket eller købes

Kolding Stadsarkiv.

Befrielsen i maj 1945

Spilletid 21 min.

Kolding-Egtved Jernbane

Spilletid 28 min.

Historien om Kolding Folkeblad

Spilletid 45 min.

I frihed bag pigtråd

Spilletid 25 min.

Jernbanegade under besættelsen

Spilletid 32 min.

OK Klubben

Torsdag den 15. september

kl. 14:

”Sigøjner – frihedens folk”

Journalist, forfatter Malene

Fenger-Grøndal, Århus.

Sigøjnere, romaer, et folk

uden land; de udgør Europas

største etniske minoritet.

Vi følger sigøjnerne på deres

lange rejse fra Indien til

Europa og gennem de talrige

eksempler på forfølgelse

og fordømmelse, som de har

været udsat for. Foredraget

suppleres med mange flotte

billeder.

Et arrangement i samarbejde

med OK-Skolen.


KOLDING SENIOR 14

Herbert von

Hörensagen

...mener, at ugens største politiske

vittighed, må være Enhedslistens

ønske om at overtage

A. P. Møller-koncernen.

De har vist glemt, at danske

socialister ikke engang evnede

at drive et bryghus, men

satte det over styr.

Bliv Bliv gratis gratis abonnent abonnent

abonnent

Send en mail til

75502555@mail.dk

og vi sætter dig på listen, så

du får besked, når en ny

KOLDING SENIOR er på

nettet.

Smilebåndet

Enken skal indrykke en

dødsannonce og ringer til

avisen: Hvad koster det at

indrykke en dødsannonce?

Den flinke mand i den anden

ende svarer: - 40 kr. for

5 ord. Enken er lidt nærig

og spørger: - Kan jeg ikke

bare skrive "Olsen død" og

så betale for de to ord?

Manden på avisen svarer:

Nej, mindsteprisen er 40 kr.

Så du har stadig tre ord tilbage.

Enken tænker lidt og

siger så: - O.k., så skriv

"Olsen død, Opel til salg”.

*

Hvad nytter det at have en

paraply, når man har hul i

skoene?

(Storm P.)

BASAGERHUS

Nr. Bjertvej 89

76 31 87 70

EGEBO

Vesterløkke

Sdr. Bjert

KIRSEBÆRHA-

VEN

Kirsebærvej 4

76 32 54 40

KLØVERHØJ

Kløvervej 44

76 34 74 44

MIDTGÅRDEN

Nicolai Plads 10

50 43 09 88

MUNKENSDAM

Tøndervej 102

76 32 56 00

DREYERSHUS

Agtrupvej 22

76 34 30 00

PLEJECENTRE m.m. i KOLDING KOMMUNE

VONSILDHAVE

Hjarupvej 110

75 56 65 44

OLIVENHAVEN

Munkevænget 10

79 32 79 32

KONGSBJERG-

HJEMMET

Reinholdts Bakke 27

Lunderskov

75 58 54 37

BIRKEBO

Birkevej 22

Christiansfeld

73 56 12 36

SØNDERVANG

Gl. Kongevej 10

Christiansfeld

74 56 15 07

TOFTEGÅRDEN

Hovedgaden 28

Jordrup

75 55 60 44

VESTERLED

Ødis Byvej 6

Ødis

76 92 89 95

ELIM

Villagade 2

Vamdrup

75 58 19 33

TEGLGÅRDSPAR-

KEN

Sankt Hedvigs Vej 5

76 97 40 60

KONGEBRO-

CENTRET

Kongebrocentret 1-4

Christiansfeld

73 20 20 20

Hvad står

menuen på?

Klik på ikonet ud for

centret og se månedens

menu

More magazines by this user
Similar magazines