kreativ linje.................................................................. 4 samfundsfagslinjer

aystein.com

kreativ linje.................................................................. 4 samfundsfagslinjer

indholdsfortegnelse

Kreativ linje .................................................................. 4

Billedkunst/Drama/Design

samfundsfagslinjer .................................................. 5

Global

Iværksætter

Journalist/Medie

Europa

Samfundsfag Classic

idrætsslinjer ............................................................. 10

Allround

Bold

Fit

Håndbold/Basketball

Fodbold

oBligatorisKe fag og tilBudsfag ........................ 15

3


4

Kreativ linje

BilledKunst/drama/design

Denne linje er for dig, der kan lide at bruge din fantasi

og arbejde praktisk og kreativt.

Du behøver ikke at have specielle forudsætninger.

Det vigtigste er, at du har mod og lyst til at udfolde

dig og kaste dig ud i arbejdet inden for billedkunst,

drama og design.

Der er bundne og teoretiske opgaver, som er obligatoriske,

men der arbejdes fortrinsvis praktisk og

eksperimenterende.

Design

• arkitektur

• mode

• industriel design

• ”fra skrot til slot”

• møbeldesign

Masja Bjødstrup, Billedkunst 2

Jeg synes, at dette skoleår på

Xclass er det bedste igennem alle

de år, jeg har gået i skole.

Jeg er blevet rigtigt glad efter jeg

er begyndt på billedkunst-dramadesign-linjen.

Jeg glæder mig hver

morgen til at komme herop.

Drama

• figuropbygning

• teater

• musikvideoer

• film

I undervisningen er indlagt bl.a. kunstnerbesøg,

værkstedsbesøg, teateroplevelser og besøg på gallerier

og museer.

Skoleåret afsluttes med, at du skal fremvise årets

arbejde og redegøre for bl.a. teknikkerne og tankerne

bag dette.

Herunder ses hvordan årets emner inden for de tre

områder kan se ud; men DU skal også høres og være

medbestemmende!

BilleDkunst

• tegnekunst

• malerier

• skulpturer

• grafik

• collager

• foto

• reklamer


gloBal

På Global-linjen bringer vi hele verden ind i klasseværelset.

Vi tager udgangspunkt i nogle af de store globale

emner vi hører om i medierne hver dag – klima, krig

og terror, genforskning, international samhandel osv.

Emner der berører os alle på denne globaliserede klode.

• Du skal arbejde projektorienteret.

samfundsfagslinjer

Der vil være læreroplæg, film, ekskursioner, artikler og

meget andet som udgangspunkt for dit eget undersøgende

arbejde. Sommetider vil vi arbejde enkeltvis og

sommetider i grupper. Oftest skal der laves noget skriftligt

og også fremlægges for klassen.

• Du lærer at tage ansvar, at arbejde selvstændigt og at

samarbejde.

• Du lærer at stille gode og relevante spørgsmål og at

finde dækkende svar.

Når du arbejder med globale emner bliver du klogere

på verden og klogere på dit liv og din holdning til ting.

• Du bliver bevidst om den globalisering, vi alle er en del

af.

Du vil opleve at begivenhederne i verden har stor indflydelse

på dit liv. Verden er tættere på, end du måske tror!

5


6

samfundsfagslinjer

iværKsætter

Går du rundt med en iværksætter i maven? Er du

typen, der kan li´ at sætte ting i gang, få ideer og

føre dem ud i livet?

På Iværksætter-linjen skal du være nyskabende og innovativ,

du skal lære at udvikle og markedsføre dine nye

ideer, og du får værktøj til at sætte dem ind i brugbare

sammenhænge.

Du får et indgående kendskab til det danske samfunds

opbygning og hvordan iværksættere fungerer i erhvervslivet

og lovgivningen. Du skal afprøve dine kreative og

vilde ideer og lave projekter, så vi kan se, om de kan

bruges.

Arbejdet på denne linje er en blanding af teori og praksis.

Oplæg vil give grobund for spændende debatter, både

i grupper og i klassen. Du skal være medudvikler og

kunne vurdere andres projekter og lære, hvordan en

udviklingsproces fungerer.

Du skal arbejde skabende, kreativt og selvstændigt, det

er de evner, du har brug for, når du skal fungere som

iværksætter i samfundet.

Kasper Slot Andersen, Iværksætter-linjen

Xclass er meget lærerigt og sjovt. Iværksætterlinjen

er suveræn, og det er min klasse også.

Den klasse jeg går i, gør at det hele er sjovt, og

derfor er jeg glad for at gå i skole, det er bare

fedt. På iværksætterlinjen er projekterne nye

og spændende hele tiden, og det vi lærer, kan

bruges!


journalist/medie

samfundsfagslinjer

Drømmer du om rollen som reporter fra verdens brændpunkter

– med kuglerne piftende om ørerne? Eller journalisten,

der med is i maven stiller spørgsmål skarpere

end barberblade? Så er Journalist-medie-linjen måske

noget for dig.

Uanset hvilken uddannelse du kunne tænke dig og

uanset hvilket arbejde du kunne tænke dig, vil medier

spille en meget stor rolle. Et ordsprog siger: ”Den der

behersker medierne behersker verden”.

Journalistik

• interview

• research

• reportage

• kommunikation

• deadlines

meDier

• TV

• radio

• foto

• avis

• film

• internet

• podcast

Camilla Lægg, Journalist-medie-linjen

Jeg valgte Xclass for at blive helt klar til at

tage HF. Jeg synes, det er megahyggeligt

og lærerigt at gå på Journalist-medie-linjen.

Jeg har lært en masse nye mennesker at

kende. På Journalist-medie-linjen er der

både fart på samtidig med, at man får lov til

at arbejde i dybden med tingene.

Du vælger i høj grad selv, hvilke områder og medier du vil

arbejde med. Områder kan være alt fra kendisser, kultur

og kitch... til økonomi, politik og videnskab. Medier kan

være alt fra TV, film og foto... til avis, magasin og internet.

Undervisningen er spændende og varieret – og du vil

få mulighed for at arbejde meget ud af huset, hvis du

ønsker det. Det er jo ude i ”virkeligheden” historierne er.

Vi lover dig et hæsblæsende år, hvor du vil opleve det

vilde adrenalinkick, når du er ”på” live, lige her og nu.

VærktøJer

• D-kamera

• computer

• DV-kamera

• diktafon

• kuglepen og blok

7


8

europa

samfundsfagslinjer

På Samfund-Europa-linjen vil du komme til at vende blikket

udad mod andre unge og indad i dig selv.

Du kommer til at arbejde med unge i andre europæiske

lande, deres kultur og hvordan man danner netværk

gennem forskellige kommunikationsplatforme. Desuden

kommer du til at beskæftige dig med uddannelses- og

jobmuligheder i Europa, samt danske og internationale

virksomheder.

Du vil komme i dialog med andre unge i Europa, og får

derfor mulighed for at forbedre dine sprogkundskaber.

Du skal derfor være indstillet på, at en del af undervisningen

vil foregå på engelsk.

Du vil primært komme til at arbejde med digitale udtryksformer

og du vil derfor blive bedre til at anvende forskelligt

software og teknologi.

Det bliver et år fyldt med nye horisonter, spænding, sjov

og hårdt arbejde.


samfundsfagslinjer

samfundsfag ClassiC

På Samfundsfag Classic bliver du klogere på samfundet,

de mennesker der lever i det og dig selv.

Du vil modtage en undervisning, der er spændende og

varieret. Du vil få viden om og indsigt i den verden og

de mennesker, der omgiver dig på en måde, så du bliver

bedre til at forstå verden, mennesker og dig selv. Samtidig

bliver du rustet til at tage den uddannelse, der er så vigtig

for dig resten af livet.

Det faglige fokus på linjen vil ligge på samfundsfag, men

også fagområderne historie, religion, psykologi og interkulturel

forståelse vil blive inddraget. Fagene vil blive

integreret i de overordnede områder, vi skal beskæftige

os med i løbet af året. De vil komme til at indgå som en

helhed, der skal give dig viden, redskaber, kompetencer

og studiemetoder, som du vil kunne bruge på 2 niveauer:

fagligt og personligt. Dette vil gøre dig i stand til at

navigere og bevidst forme det samfund, du er en del af,

sammen med de mennesker, der også er i samfundet.

Undervisningen vil være produktorienteret. Du vil derfor

sideløbende komme til at sætte dig ind i, hvorledes du

bedst kan udtrykke den viden og de erkendelser, du

opnår i undervisningen.

9


10

allround

Er du aktiv sportsudøver, eller vil du gerne være

aktiv igen?

Kan du lide alle former for sport og motion?

Så er allround lige noget for dig.

Formål:

• Du vil få mulighed for at prøve mange forskellige

idrætsgrene.

• Du kommer til at opleve og erfare kampen, træningen,

legen, konkurrencen og din rolle som instruktør

• ”Tab & vind med samme sind”? Du kommer til at forstå

dig selv i forhold til andre – hvem er jeg? – hvad

er jeg god til? – kan jeg tage et ansvar?

Det laVer Vi:

• Vi tager ud af huset for at afprøve forskellige idrætsgrene(svømmehal,

tennis, fitnesscenter m.v.).

• Vi spiller håndbold, tennis, badminton, hockey,

volleyball, fodbold, alternative spil og løber, cykler,

svømmer og meget, meget mere.

• Vi tester din kondition.

• Du får viden om kroppens indre processer (anatomi og

fysiologi), teambuilding, træningslære og ernæring.

Casper Eriksen, Allround 2

Xclass er meganice. Lærerne minder ikke det

mindste om dem, jeg havde i folkeskolen. De

behandler ikke en som et barn, og det var det

der var et problem for mig i folkeskolen. Venner

får man inden en uge, og jeg har fået lyst til at

komme i skole, det havde jeg ikke før. Hvis du

vælger Xclass er der garanti for et fedt år.

idrætslinjer


Bold

Brug Bolden- Verdens bedste legetøj!

Boldlinjen er for alle os, der elsker at bevæge os, helst i

selskab med ligesindede og en bold af en slags.

Formål:

• Vi spiller en masse forskellige boldspil. Både de store

traditionelle, som vi alle kender, og de små alternative,

som ikke så mange har prøvet før.

• Vi arbejder med instruktør-rollen. Hvordan coacher og

støtter man boldspillere, så de får mest muligt ud af

aktiviteten og hvordan kan man gribe boldspillene an

fra forskellige vinkler i forhold til, hvad man forsøger

at opnå med træningen.

• Teori: Vi skal lære en masse om kroppen, ernæring

og træningsplanlægning i forhold til at være aktive

idrætsudøvere.

• Konkurrence er godt, og man lærer også af at tabe.

idrætslinjer

11


12

fit

Har du lyst til sundhed?

Kan du lide at bruge din krop?

Vil du gerne i gang med at bruge den?

Ved du, at det kan være hårdt, udfordrende, men frem

for alt sjovt at bevæge sig? Vil du vide mere om dig selv

og andres livsstil? Vil du vide, hvordan dine vaner med

kost og motion bestemmer din livskvalitet?

På Fit-linjen arbejder vi både praktisk og teoretisk.

Du skal ViDe at:

• Du lærer hvordan kost og motion øger din livskvalitet.

• Vi har både udendørs- og indendørsaktiviteter.

• Vi er på tur et par gange i løbet af skoleåret.

• Vi sætter personlige mål og tester om vi når dem.

• Du lærer at lave din egen træningsplanlægning.

• Du skal være klar til at kaste dig ud i noget nyt.

idrætslinjer

Vi BeskæFtiger os meD

• kost

• fitnessaktiviteter

• styrketræning

• boldspil

• løb

• dans

• leg

• performanceidræt

• svømning

• livsstilsemner bl.a. psykologi og sundhed


håndBold/BasKetBall

Denne linje er for dig, der spiller og elsker håndbold eller

basketball og gerne vil blive en bedre spiller.

Du vil forbedre din spilforståelse og lære en masse om

trænerrollen og generel idrætsteori.

Formål:

• At arbejde med grundlæggende individuelle færdigheder

indenfor håndbold eller basketball.

• Løbende tests af både din fysiske formåen og udvalgte

boldfærdigheder, for at følge din personlige udvikling.

• At arbejde med instruktør-rollen. Du skal lære at have

trænerens briller på og at sætte øvelser i gang. Hvordan

coacher og støtter man boldspillere i forhold til,

hvad man forsøger at opnå med træningen.

• At opnå en teoretisk viden om kroppen og idræt: Vi

skal lære en masse om kroppen, ernæring og træningsplanlægning

i forhold til at være aktive boldspillere.

Vi bruger også tid på en del af den taktik, der hører til

henholdsvis håndbold og basketball.

idrætslinjer

13


14

fodBold

- skaber sammenhæng mellem skole og

elitesport

Fodboldlinjen er et tilbud til drenge og piger i 10. klasse

om at forene seriøs skolegang og fodbold på højeste

niveau.

Forløbet er tilrettelagt i et tæt samarbejde mellem Xclass

og fodboldklubberne FC Vestsjælland og B 73.

Fodboldlinjens 12 lektioner er integreret i den almindelige

undervisning på Xclass, hvor der arbejdes hen imod

10. klasses prøve med krav om et højt fagligt niveau og

en koncentreret indsats. Du er omfattet af de samme

regler og modtager samme tilbud som eleverne på de

øvrige temalinjer.

Undervisningen og træningen foregår dels på Xclass og

dels på banerne ved Slagelse Stadion og B73s baner. Du

skal være en ambitiøs og seriøs fodboldspiller, der er

parat til at yde noget ekstra for at blive endnu bedre –

både til fodbold og i skolen.

B73 Slagelse

idrætslinjer

Hjorthøjvej 57 · 4200 slagelse · tlf. 5850 0890 · www.b73.dk

FC Vestsjælland

Du skal samtidig være i stand til at planlægge din tid, da

der jo også skal laves lektier og trænes i egen klub. Der

er ikke krav til, hvilken klub du spiller i.

Træningen understøtter klubtræningen, og der bliver

undervist i bl.a. teknisk/taktisk/fysisk træning.

schweizerpladsen 6, 2. tv. · 4200 slagelse · tlf. 7023 8230 · www.fcv2008.dk

More magazines by this user
Similar magazines