Formueplejedage 2012

formuepleje.dk

Formueplejedage 2012

Formueplejedage 2012

Indbydelse

København: Dagmar Teatret • AARHUS: Musikhuset


PROGRAM

København

17.45 Formueplejedagen indledes

AARHUS

17.00 Formueplejedagen indledes

VelkOMSt

> Formueplejekoncernens adm. direktør Niels B. Thuesen

StÆRke AFkASt – StÆRk MODel

I en verden udfordret af den europæiske gældskrise og med

rekordlave renter kan det være svært at navigere som investor.

Er det aktier eller obligationer, man skal satse på? Og

hvordan sikres det, at investorerne i Formueplejeselskaberne

både får markedets bedste afkast/risikoforhold og den

bedste investorbeskyttelse i den kommende tid?

> Direktør Søren Astrup, Formueplejeselskaberne

MAteMAtISk, GRAFISk, PRAktISk

Modeller kan være vanskelige og kedelige at gennemgå.

Formueplejes investeringsmodel – Tangentportefølje mo dellen

med fokus på langsigtede afkast – har været baseret

på samme grundtanke gennem de sidste 25 år. Nu piller

direktør Henry Høeg de store ord af modellen og forklarer

den ”Matematisk, grafisk, praktisk”, så alle kan være med.

> Direktør Henry Høeg, Formuepleje


PÅ alle MOtOReR

De stærke afkast i Formuepleje bygger på evnen til at

navigere på både aktie­, obligations­ samt lånemarkederne.

Populært sagt er der tre motorer til at trække afkastmaskinen.

Formueplejes eksperter ser frem mod 2013.

> Formueplejes kapitalforvaltere

StIl SPØRGSMÅl OG FÅ SVAR FRA FORMUePleJe

Få mulighed for at stille spørgsmål til indlægsholderne.

De beDSte RÅD FRA FORMUePleJe

Formueplejes team af rådgivere giver vejledning om

pension, skat og pleje af formuen.

Arrangementet afsluttes med et let traktement.

tIlMelDING:

Ønsker De at deltage i Formueplejedagen, skal De udfylde

tilmeldingsformularen på www.formuepleje.dk/fp­dage.

De er også velkommen til at kontakte sekretariatet

på telefon 87 46 49 00.

Tilmeldingen er først registreret, når De har modtaget en

bekræftelse på e­mail.

Bemærk: Der er et begrænset antal pladser.

København

Dagmar teatret

Torsdag den 8. november

kl. 17.45 ­ ca. 21.00

Dørene åbnes 30 min. før

arrangementet starter.

AARHUS

Musikhuset

Symfonisk sal

Onsdag den 14. november

kl. 17.00 ­ ca. 20.30

Dørene åbnes 30 min. før

arrangementet starter.


kØbeNHAVN – DAGMAR teAtRet

Jernbanegade 2, 1608 København V. www.dagmar.dk

Dagmar Teatret er et nedlagt teater i hjertet af København, som

efter indvielsen i 1883 hurtigt blev et kulturelt hotspot for landets

førende kunstnere og samfundskritikere. Herman Bang, Gustav

Wied, Storm P. og andre satte deres spor i det gamle teater, som var

opkaldt efter prinsesse Dagmar. Teatret blev oprindeligt opført

næsten som en kopi af Det Kongelige Teater, men i 1937 blev bygningen

revet ned og genopført to år senere som Dagmar Hus.

I dag er Dagmar Teatret en hyggelig biograf, som viser en bred vifte

af film fra hele verden.

AARHUS – MUSIkHUSet

Thomas Jensens Allé, 8000 Aarhus C. www.musikhusetaarhus.dk

Musikhuset Aarhus blev indviet i 1982 og er i dag Nordens største

kulturhus. I år afvikles Formueplejedagen 2012 i Symfonisk Sal,

som er hjemsted for Aarhus Symfoniorkester og bygget specielt til

symfonisk musik. Med 25 meter til loftet har salen både plads til

høje toner og store tanker, og Symfonisk Sal er kendt for sin fantastiske

akustik, som er på højde med de bedste koncertsale i verden.

Musikhuset Aarhus afholder 1700­1800 kulturelle arrangementer

om året.

FORMUePleJeSelSkAbeRNe

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01

info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk

More magazines by this user
Similar magazines