oktober2010 (pdf-1Mb) - Fredericia Kommune

fredericia.dk

oktober2010 (pdf-1Mb) - Fredericia Kommune

Nr. 103 Oktober kvartal 2010 26. årgang Fredericia Kommune

Avisen

Pensionist

Ny pleje- og sundhedschef

Togklub på Hybyhus Plejecenter

Han kan lide, at tingene fungerer

1


2

Læs i dette nr. side

Forsidefoto: Bjarne Thøfner

foran det Bruunske Pakhus, som

han har været formand for.

Foto: Ole Olsen

KLummeN

Livskvalitet og livsglæde!

Lone Kühlmann, provokerende

journalist og foredragsholder,

bl.a. med foredraget: ”Tag

en taxa og lad arvingerne gå”,

havde følgende interessante

meninger i ”Jyllandspostens

Seniorliv” i august:

• Livskvalitet afhænger af din

egen indsats. Der skal være

overensstemmelse mellem

tanker og handling.

• Man må engagere sig og ikke

mindst interessere sig for andre

mennesker. Ellers risikerer

man at forstene i sit eget

verdensbillede.

• Man kan gøre meget selv for

at holde sig i gang. Du kan

f.eks. trække vejret gennem

naturen i stedet for gennem

fjernsynet.

Klumme .....................................2

Ny pleje- og sundhedschef .....3

Han kan lide at få noget til at

fungere ......................................4

På tur med gågruppen .............6

Ny regler for

fodplejebehandling ..................7

Fredericia får ny togbane ........8

At være pårørende til alvorligt

syge ...........................................9

Hold øje med levende lys i

julemåneden ...........................10

Nye rejseregler .......................11

Liv og aktivitet i dagcentret ..12

Bedre livskvalitet ...................13

seniorkursus igen i efteråret 14

det sker ...................................15

• Livsglæde er hårdt arbejde.

Men det bærer lønnen i sig

selv.

Der er ingen tvivl om, at Lone

Kühlmann har ret i sine påstande.

Vi ved det godt alle

sammen. Vi ved, at det er helt

nødvendigt, at man bevæger sig

– både fysisk og mentalt for at

holde sig i form så længe som

muligt.

Flere og flere gør også rigtig

meget for at holde sig selv – og

andre – i aktivitet. Som inspiration

og ”vedligehold” af aktive

borgere, og for at få endnu flere

med, tager vi her i september

fat på efterårets Seniorkurser -

Det handler om at lægge år til

livet og liv til årene.

Her kan du komme og få inspiration

og redskaber til et vellykket

seniorliv gennem festlige

og humørfyldte foredrag.

F.eks.: Skal man være sundhedsfreak

for at bevare et godt

helbred? Bevæg dig glad og

Hvorfor lever mænd kortere?

Du kan også på på et af kurserne

få testet din fysik, balanceevne

og meget andet.

Frivilligfest – Årets

ildsjælpris 2010

Frivilligfesten holdes i år i Fredericia

Messecenter, og under

festen skal Årets Ildsjælpris

uddeles. Hvem skal have den

i år? Det er meget spændende,

men det bliver meget svært at

finde frem til den helt rigtige

modtager. For vores by vrimler

med mange dygtige og aktive

mennesker, som gør en kæmpe

indsats i den frivillige verden.

Det er en stor ære og glæde for

mig i år at skulle overrække

denne pris og hæder, og derved

at give udtryk for den bevågenhed

og sympati, vi politikere

har omkring det frivillige

arbejde.

FrivilligCentret, i Vendersgade

63, vil gerne have besøg af alle,

der går og pusler med tanken

om at blive frivillig på et eller

andet område. De har en del

bøger med tilbud og er gerne

behjælpelige med en snak om,

hvordan du kommer i gang.

spadestik ved Øster

elkjær

Så skete det i september! Startskuddet

gik til ombygning af

plejehjemmet til nye bo- og

levemiljøer for såvel demente

som ikke demente borgere.

Derudover får Øster Elkjær et

stort aktivitetscenter med rigtig

gode faciliteter. Aktivitetscentret

skal bruges mest muligt

af alle relevante borgere fra

området - såvel gamle som nye

brugere.

Glæd dig til her i Pensionistavisen

at læse om alle de mange

aktiviteter, som de mange

foreninger, aktivitetscentre og

mange andre byder på i efteråret

og vinteren. Meld dig som

deltager eller tilbyd at gi´ en

hånd med. Det giver livsglæde

og livsindhold at være med i et

fællesskab.

Rigtig god fornøjelse!

Hanne Lumby

Socialudvalgsformand


Ny pleje- og sundhedschef

Mona Nederby Larsen tiltrådte

den 15. september 2010 som ny

pleje- og sundhedschef i Fredericia

Kommune. Hun kommer

fra en stilling som oversygeplejerske

på medicinsk afdeling på

Fredericia Sygehus.

Den nye pleje- og sundhedschef

har en baggrund som sygeplejerske.

En stor del af hendes arbejdsliv

har hun været ansat på

Fredericia Sygehus i forskellige

stillinger som henholdsvis sygeplejerske,

1. assistent og afdelingssygeplejerske

på både medicinsk

og kirurgisk afdeling.

I 1998 gik turen til Sundheds-

forvaltningen i Vejle Amt, hvor

Mona Nederby Larsen arbejdede

i to år med medicinske udviklingsprojekter.

I 2001 vendte

Mona Nederby Larsen tilbage

til Fredericia Sygehus - senest

som oversygeplejerske på medicinsk

afdeling.

”Grunden til, at jeg søgte stillingen

som pleje- og sundhedschef,

var først og fremmest projektet

”Længst mulig i eget liv”.

Idéen om, at man tager en snak

med den ældre om, hvilke forventninger

de har til den hjælp,

de skal modtage, er grundlæggende

og rigtig god. Der ligger

rigtig meget frihed i at kunne

selv, så vi skal støtte og hjælpe

i stedet for at kompensere den

ældre borger”, siger den nye

pleje- og sundhedschef.

Gennem sin tid i sygehusvæsnet

har hun set hvor stort et

funktionstab, der kan komme

af en hospitalsindlæggelse. Så

derfor er fokus på at forebygge

indlæggelser vigtig for Mona

Larsen.

”Et af elementerne i ”Længst

muligt i eget liv” er hjemsen-

Frivilligfest 2010

FrivilligCenter Fredericia vil

gerne give de frivillige et skulderklap

for en flot indsats. Derfor

har de inviteret de frivillige

fra Fredericias sociale foreninger

til et brag af en fest den 8.

oktober. ”I Fredericia har vi

en god tradition for at udføre

frivilligt arbejde. Mange menneskers

livskvalitet ville være

mindre uden de mange frivilliges

indsats”, fortæller Margit

Nielsen, leder af FrivilligCenter

Fredericia. Margit Nielsen forventer,

at der kommer mellem

300 og 400 frivillige til festen i

messecentret i Fredericia. ”De

fortjener at blive kræset for, så

vi har sammensat en lækker

menu og et flot program for aftenen”,

siger Margit Nielsen.

Årets ildsjæl

Ildsjælprisen er Fredericia

Kommunes anerkendelse af det

lokale frivillige sociale arbej-

3

delserne fra hospitalet. Her er

det vigtigt, at vi har stor opmærksomhed

på de ændringer

hos borgeren, som hospitalsindlæggelsen

har medført, så vi

kan forebygge genindlæggelse.

Hvis vi kan blive rigtig gode til

at få vores borgere godt hjem

fra sygehuset, så kan vi skåne

vores borgere for disse genindlæggelser”,

fortæller Mona

Larsen.

Mona Nederby Larsen har haft

en meget ydmyg tilgang til stillingen

som pleje- og sundhedschef.

”Jeg kommer ikke med en hel

rygsæk af ting, som jeg gerne

vil lave om på. Der ligger

rigtig mange gode elementer

i ”Længst muligt i eget liv”,

som vi skal arbejde videre med.

Og så skal vi sammen finde

drivkraften i, hvad den ældre

borger i Fredericia Kommune

gerne vil”, siger Mona Larsen.

Mona er 52 år og bor i Fredericia

sammen med familien, der

tæller mand og tre store børn.

Fritiden nyder hun bl.a. sammen

med sin hest.

de i Fredericia. Socialudvalget

skænkede i 2002 Ildsjælsskulpturen

som en anerkendelse for

det lokale frivillige sociale arbejde

i Fredericia. Skulpturen

er udført af Jens Galschiøt. Udvalget

ønsker, at Ildsjælsskulpturen,

for et år af gangen, gives

til en frivillig forening, der har

ydet en særlig indsats. Ildsjælsskulpturen

overrækkes i år ved

Frivilligfesten af udvalgsformand

Hanne Lumby.


4

Han kan lide at få noget

til at fungere

Bjarne Tøffner har blandet

sig i mangt og meget i Fredericia

gennem årene. Han

har bl.a. været formand

for Fredericia Jazzklub og

medlem af Pakhusets bestyrelse,

og så var han en

af drivkræfterne bag frivilligcentret

Vindmøllen

Den gennemgående drivkraft i

74-årige Bjarne Tøffners liv har

været, at han er optaget af at få

ting til at fungere. Dette grundlæggende

ønske har sammen

med et engagement for socialt

udsatte gjort, at Bjarne Tøffner

har sat nogle aftryk i det kulturelle

og sociale liv i Fredericia.

Flest kender ham måske fra

hans engagement i Fredericia

Jazzklub, hvor Bjarne Tøffner

var formand i en periode på ca.

15 år. I dag er han stadig medlem

af bestyrelsen i Fredericia

Jazzklub, som er en af landets

bedst fungerende med ca. 500

medlemmer. Klubben er endog

meget synlig i det lokale kulturliv,

idet den står for at arrangere

frokostjazz i Det Bruunske

Pakhus hveranden lørdag. Det

bliver altså til ca. 26 koncerter

om året alene i dét regi. Dertil

kommer flere aftenkoncerter

og naturligvis koncerterne til

den traditionsrige 6. juli Jazz &

Blues Festival.

Det er ikke Bjarne Tøffner

alene, der har stablet alt det på

benene. Så langt fra endda. Og

hvis man forsøger at give ham

æren for det, protesterer han

straks. Han har jo bare været

formand.

“En formand skal sørge for, at

de andre i bestyrelsen bestiller

noget. Han skal delegere alle

opgaverne ud, så hver person

har sit eget ansvar. Og så skal

formanden holde styr på, at

det, der er besluttet, også sker.

Derudover er det formandens


opgave at sørge for at undgå

splid. Hvis uenighederne mellem

medlemmerne bliver for

store, skal man kunne komme

til formanden og få dem løst,”

forklarer Bjarne Tøffner om sit

mangeårige formandshverv.

mødested og social klub

Netop medlemmerne, de frivillige,

og deres engagement i

jazzlivet i Fredericia er nøglen

til succesen, slår Bjarne Tøffner

fast. Hans lige så engagerede

hustru Kirsten konkluderer, at

det ved de store frokostjazzarrangementer,

hvor der kommer

et publikum på ca. 90 personer

hver gang, er publikum, musikken

og de frivillige, der gør,

at det hele går op i en højere

enhed.

“Det er en form for social

klub,” forklarer Bjarne Tøffner,

der er sikker på, at mange af

dem ikke ville dukke op, hvis

ikke jazz blev kombineret med

frokost og fadøl.

Derfor er det også traditionel

jazz, der bliver spillet ved arrangementerne.

Den melodiøse

jazz og swing i stil med det,

den unge Bjarne blev tændt af,

da han havde hørt Louis Armstrong

første gang.

“Vi prøvede en overgang at

lave koncerter med moderne

jazz, som vi lagde en aften midt

på ugen. Der kom kun bestyrelsen

og et par andre, så det

holdt vi hurtigt op med,” husker

Bjarne Tøffner med et smil.

I stedet er frokostjazz’en blevet

et sted, hvor folk mødes lørdag

efter lørdag. Der er ca. 50

frivillige, som deles om vagterne

med at sælge billetter, stå

i baren og servere frokost. Ved

6. juli-jazz er der ca. 100 frivillige.

Uden frivillige var der hverken

noget, der hed frokost-jazz eller

Det Bruunske Pakhus, pointerer

Bjarne Tøffner, der slår fast,

at borgerne i Fredericia står

sammen om Pakhuset.

At krydse klinger med

borgmesteren

Derfor kunne han heller ikke

lade være med at blande sig, da

det forud for det seneste kommunalvalg

kom frem, at Venstres

spidskandidat, nuværende

borgmester Thomas Banke, ønskede

at privatisere Pakhuset.

Han ønskede altså at sælge det

til en privatperson, der så skulle

drive det på samme måde,

altså med hjælp fra frivillige.

Bjarne Tøffner for i blækhuset

og skrev et skarpt læserbrev.

Han skrev bl.a.:

“Han (Thomas Banke/red.) ved

vist ikke, at pakhusets aktiviteter

styres af fem foreninger

med tilsammen ca. 1000 medlemmer.

Han ved vist ikke, at

der årligt på scenen står ca. 600

musikere, sangere m.m. Heller

ikke, at disse optrædende alle

roser huset for dets hyggelige

og inspirerende atmosfære. Han

ved vist ikke, at husets ca. 200

årlige arrangementer varetages

af godt 100 frivillige medarbejdere,

som lægger ca. 4000

arbejdstimer i huset. Han ved

vist ikke, at der om året går ca.

8000 besøgende ind gennem

indgangsdøren til Det Bruunske

Pakhus. Han ved vist ikke,

at de udenbys publikummer

sukker og ønsker, at også deres

by havde et så unikt kulturhus.”

Læserbrevet fik Thomas Banke

til at reagere.

“Thomas Banke ringede til mig

og sagde, at vi to da vist havde

noget at snakke om. Og jeg

inviterede ham til frokostjazz,

5

hvor vi talte sammen. Jeg forklarede,

at ingen vel kunne tro

på, at nogen ville arbejde frivilligt

for en mand, der skal tjene

penge på at drive Pakhuset.

Jeg tror, han forstod pointen,

for han opgav forslaget, og så

skrev jeg “Godt Gået Thomas”

i et nyt læserbrev,” fortæller

Bjarne Tøffner, der understreger,

at han synes, det er skønt

med en politiker, der ikke er

bange for at indrømme, at man

har taget fejl.

Årets ildsjæl med

Vindmøllen

Det med at formulere sig på

skrift har også været en stor del

af Bjarne Tøffners frivillige arbejde.

Fra 1994 og indtil for nylig

var han en af drivkræfterne

bag frivilligcentret Vindmøllen,

som nu har ændret navn

til FrivilligCenter Fredericia.

Tøffners arbejde bestod bl.a. i

at hjælpe sociale og kulturelle

foreninger f.eks. med at trykke

brochurer og skrive breve. Senere

blev han redaktør af Vindmøllens

blad FriNyt.

Mens han var hos Vindmøllen,

blev centret kåret til “Årets

Ildsjæl”. Det er han faktisk stolt

af, men han ser nu ikke sig selv

som en ildsjæl. Mere som en

engageret medborger.

“Jeg kan godt lide at få tingene

til at fungere. Derfor har

jeg siddet i mange bestyrelser i

tidens løb. Og når tingene fungerer,

og der ikke er brug for

mig mere, trækker jeg mig ud

igen. Det gjorde jeg hos Vindmøllen,

og det gør jeg også i

jazzklubben til næste generalforsamling.

Men jeg og Kirsten

vil fortsætte som frivillige et

stykke tid endnu,” lover Bjarne

Tøffner.


6

På tur med gågruppen

Plejecentret Øster elkjær

har en gruppe af frivillige,

der hver uge går en tur

med 8-9 beboere, der sidder

i kørestol

Frisuren får både blæst, regn

og sol, når gruppen af beboere

og frivillige hveranden mandag

formiddag triller ud fra Øster

Elkjær på en gåtur af en times

varighed.

Gruppen af frivillige kalder sig

Gågruppen. Den består af ni

personer, som gerne vil gøre

noget godt for andre, og som

har sat tid af til det. Er man

med i gruppen, er det nemlig

en fast opgave, og man skal

melde afbud, hvis man er forhindret.

For når Gågruppen

kommer, sidder beboerne klar

til at køre ud. Altså de beboere,

der har lyst til at komme ud og

se, høre og dufte verden i Erritsø

og omegn. Og det er der

altid 8-9 stykker, der har.

Turene er givende for begge

parter, fremhæver de frivillige.

“Vi taler naturligvis sammen

under turen alle sammen, men

det er forskelligt, hvor meget

den enkelte beboer siger. Men

alle får noget ud af det. F.eks.

når en dame sidder og siger:

“Hvor er her smukt” eller “sikke

nogle dejlige blomster, sådan

nogle havde jeg i haven”. Det er

det hele værd,” mener Aja Sigvardsen.

Bodil Christensen, tilføjer:

“Ét øjebliks glæde og lyspunkt

kan aldrig nogensinde tages fra

én.”

Aja Sigvardsen er den senest

tilkomne i truppen. Hun gik på

efterløn for nylig som 60-årig

efter 45 år på arbejdsmarkedet

og følte, hun var nødt til at have

noget at gå op i. Bodil Christensen

havde samme behov,

da hun forlod arbejdsmarkedet

efter at have været ansat siden

1974 netop på Øster Elkjær.

“Jeg syntes, jeg havde mere at

bidrage med og vidste, at her

er brug for hjælpende hænder,”

forklarer Bodil Christensen.

Mandags-Gågruppen består af Flemming Fænø, Aja Sigvardsen, Mette Jensen,

Bodil Christensen, Inge-Lise Petersen, Birgit Madsen, Ruth Hansen, Anne-

Lisbeth Petersen og Elsebeth Nielsen.

Alle med god fysik kan

være med

Sådan har alle deres indgangsvinkel

til at være frivillig på

Øster Elkjær. Flemming Fænø

er kommet på plejecentret, siden

hans faster boede der for år

tilbage, og er blevet hængende.

Ruth Hansen begyndte som frivillig

i pårørendegruppen, fordi

hendes mand boede i demensafsnittet.

Men da han døde,

fortsatte hun som frivillig.

Øster Elkjær har i alt ca. 25-

30 frivillige, og der er plads til

flere, understreger aktivitetsvejleder

Karin Eis. Af de 25-

30 frivillige udgør de ni altså

mandags-Gågruppen.

Disse ni opfordrer alle andre til

at melde sig som frivillige på

det lokale plejecenter. Også på

Ulleruphus, hvor man ønsker at

skabe en gågruppe.

“Men man skal være i rimelig

fysisk stand, have gode arme

og ben og kunne gå i en time.

Og så skal man kunne manøvrere

en tung kørestol op og ned

ad fortovskanterne,” påpeger

Mette Jensen.

Derudover pointerer de frivillige,

at der skal være en ansat

på plejecentret, som kan sørge

for, at beboerne er klar til at gå,

når gruppen kommer, og som

serverer en kop kaffe for Gågruppen,

når den vender hjem

igen. For det sociale aspekt i

Gågruppen har også væsentlig

betydning. Ud over Gågruppen

om mandagen har Øster Elkjær

også en torsdagsgågruppe, som

består af Agens Uldbjerg, Margit

Nielsen, Lisbeth Petersen og

Grethe Rasmussen.


Efterlysning: stærke ben

Vi på plejecentret ’Ulleruphus’

har et stort ønske: at kunne

komme mere udenfor. Her bor

vi tæt på skøn natur og Madsby

Legepark, men har ikke mange

muligheder for at komme ud.

Derfor håber vi, at der blandt

’Pensionistavisens’ læsere findes

nogle medborgere, der har

helbred, tid og lyst til at gå med

os. Nogle af os skal skubbes i

vores kørestole, men heldigvis

er flere med motor. Vi er

også nogle, der selv går, men

Nye regler for fodplejebehandlinger

uden sygesikringstilskud

Hvis du modtager tilskud til

fodplejebehandlinger, skal du

være opmærksom på, at der er

nye regler pr. 1. januar 2011.

Du vælger selv, hvilken fodplejer

du vil benytte. Du skal dog

være opmærksom på, at der

kun gives tilskud i henhold til

Fredericia Kommunes prisaftale,

som er 250 kr. ved en fodplejer.

Hvis du vælger at gå til en fodterapeut

eller til en fodplejer,

der har en højere pris, beregnes

tilskuddet med din personlige

tillægsprocent i forhold til

prisen på 250 kr., mens du selv

skal betale merudgiften.

udbetaling af

fodplejetilskud

Udbetalingen af tilskuddet bliver

også ændret, sådan at den

bevilling, du modtager pr. år,

bliver delt ud på årets 12 måneder.

Derfor vil du fremover

på grund af svækket syn og

usikkerhed har vi brug for en

ledsager. Endelig har vi også

en duocykel, som de af os, der

kan, nyder rigtig meget.

Vi håber på at høre fra jer, som

eventuelt kan hjælpe os med at

få vort ønske opfyldt. En gang

om ugen har vi en fælles gåtur

på ca. ½ time, men hvis ikke

det passer ind i dine planer, er

vi alligevel interesseret. Turene

er for det meste om formidda-

modtage et månedligt tilskud

sammen med pensionen.

Årlig vurdering

En gang om året skal det vurderes,

om du fortsat opfylder

betingelserne for at modtage

tilskud til fodpleje. Derfor får

du en gang om året tilsendt et

skema til brug for vurdering

af dit behov for fodpleje. Dette

gen, men passer det dig bedst

om eftermiddagen, kan det

også passes ind.

7

Hvis du føler dig ramt af denne

efterlysning, hører vi meget

gerne fra dig. Du finder os

på Lumbyesvej 28 D eller tlf.

76203399. Spørg efter Kirsten

Brunhøj, aktivitetestovholder.

skema skal du udfylde og indsende

sammen med dine kvitteringer

for fodplejebehandlinger.

OBS!

Hvis du har en lægehenvisning,

er dit tilskud omfattet af sygesikringen

(dvs. hvis du har en

lægehenvisning) fortsætter ordningen

uændret.


8

Fredericia får ny togbane

snerum-banen på Hybyhus

Plejecenter er klar til

indvielse

“Her er jo ikke plads til at køre

på motorcykel!”

Med et bredt grin forklarer

Freddy Stentoft Jacobsen, hvorfor

han sammen med ti andre

beboere på Hybyhus Plejecenter

nu i månedsvis har været i

gang med at bygge en modeljernbane.

Jørgen Berthelsen,

idemand af banen, supplerer:

”Vi får rigtigt megen hygge og

snak ud af at bygge, og hvis der

er noget, der skal laves færdigt,

så er det lidt lettere at komme

ud af sengen”, fortæller 48-årige

Jørgen Berthelsen, som lider

af sukkersyge og Parkinsons

sygdom og derfor bor på plejecentret.

Han tilbringer gerne

otte timer dagligt med at bygge

på de dage, hvor han har det

godt.

”Jeg fandt på det, fordi jeg

trængte til at foretage mig noget,

og det er jo ikke lige det,

de gamle laver, der interesserer

mig”, siger Jørgen Berthelsen,

mens han med to fingre forsigtigt

sætter nymalede én centimeter

høje skiløbere til tørre.

Banen, de skal stå på, måler

halvanden gange seks meter og

har både skibakker, skihotel,

bjerge og bjergtunnel, søer, en

by med bondegårde, huse og

endda etageejendomme med

tilhørende legeplads. Togklubben

har modtaget sager fra 11

lokale borgere i Fredericia; 40

togvogne, 50 huse og 6 lokomotiver.

Og fra en kontakt hos

DSB har klubben fået tre DSBkasketter.

Tidligere togfører

hos DSB og nuværende beboer

på plejecentret Thorleif Thorein

Snerum er udnævnt som

banens generaldirektør, som

fra sin kørestol overvåger, at

der bygges korrekt. Togbanen

har også fået navn efter ham,

Snerum-banen, og den er snart

klar til indvielse. Borgmesteren

har lovet at holde tale. Alligevel

bliver sådan en bane aldrig

færdig.

”Vi ønsker os stadig ting til

banen. Først og fremmest en

drejeskive, så vi kan parkere

togene i remisen”, siger Jørgen

Berthelsen og tilføjer:

”Og så kunne vi godt tænke

os at sætte små kameraer ind i

tunnelen, for så kan vi vise det

på en skærm, når toget kører

gennem tunnellen. Det kan kørestolsbrugerne

jo ikke se.”

maskiner til mandfolk

Der er fuld opbakning til

togklubben fra Joan Hartvig,

som er leder af Hybyhus Plejecenter.

Hun mener, at arbejdet

med togbanen gavner beboerne

på mange måder.

”Når så ungt et menneske

som Jørgen flytter ind med

nye kræfter, så kan det måske

også trække kræfter frem

i de andre beboere, ikke

mindst fordi det er en aktivitet,

der kommer fra dem selv,

og som de selv styrer”, siger

Joan Hartvig.

Plejecentret har ikke midler

til at købe ind til togbanen,

og bortset fra nogle få

træ lister har togklubben selv

skaffet både plader, maling,

tog, huse og alt andet til banen.

”Og det er jo også en del af

arbejdet med banen – at de

selv skal skaffe midler, sponsorer

osv. Jeg kan se, at de

vokser af det. De laver noget,

der er noget værd, og de får

anerkendelse fra dem, der

kommer og ser banen. Det er

fremragende”.


At være pårørende til alvorligt

syge er en evig kamp

Vi tænker vel først på os selv

som pårørende, når en af vores

nærmeste bliver syg. Ellers er

kæreste, barn, far eller mor ofte

tættere på vores selvforståelse.

Disse ting er man stadig, når

ens pårørende bliver alvorligt

syg. Men den rolle ændrer sig

meget, for det kan være benhårdt

at være pårørende. Det

kan Gerda Bredsten snakke

med om.

I 2005 blev Gerda Bredstens

mand ramt af en blodprop i

hjernen, og hun gik fra at være

ægtefælle til også at være pårørende

til en alvorligt syg.

”Det kom helt uventet. Vi var

ved at planlægge vores pensionisttilværelse,

da min mand

blev ramt af en blodprop i hjernen.

Det var et hårdt slag, for

det er i dag en helt anden mand

jeg har, i forhold til ham jeg

giftede mig med i 1962”, fortæller

Gerda Bredsten.

en evig kamp

At være pårørende er på en

gang en velsignelse og en forbandelse.

En velsignelse, fordi

der er så uendeligt meget, man

kan hjælpe sin kære med. Og

en forbandelse, fordi man som

pårørende risikerer at brænde

ud i forsøget på at få den nødvendige

hjælp.

”Udover at være hjerneskadet,

så er min mand ramt af mange

andre sygdomme, så vi er

tilknyttet fire forskellige afdelinger

på Odense Universitets

Hospital. Så for mig har det været

en evig kamp, både for at få

hverdagen til at fungere, men

også for at få de hjælpemidler,

vi har behov for. Derfor har jeg

meldt mig til alt, der har været

for pårørende til alvorligt syge”

Gerda Bredsten har tilmeldt

sig selvhjælpsgruppen for pårørende

til alvorligt syge, som

Selvhjælp Fredericia - Middelfart

har oprettet. Her får de pårørende

hver 14. dag mulighed

for at dele erfaringer med andre

i samme situation, blive aflastet

i dagligdagen, og få relevant viden

om sociale forhold og sygdom.

Hensigten er at undgå, at

de pårørende brænder ud.

”Hele tiden får vi at vide, at vi

skal huske på os selv, men det

glemmer vi tit i kampen for

at få hverdagen til at fungere.

Her er selvhjælpsgrupperne en

hjælp og et pustrum. Selvom

det ikke skal handle om sygdom

det hele, så er det rart at

møde andre i samme situation”,

siger Gerda Bredsten og opfor-

9

dre alle, der står i en lignende

situation til at gå med i sådanne

grupper.

” Vi kan sagtens dele vores frustrationer

med familie og venner,

men de står ikke i samme

suppedas, som vi andre, der

har det tæt inde på livet hver

dag. Derfor er det så vigtigt at

få snakket med andre i samme

situation.”

Kender du nogen?

Tilbuddet henvender sig til pårørende

til kronisk og alvorligt

syge personer med en livstruende

sygdom og personer med

f.eks. sclerose, demens, hjerneblødning

– uanset alder.

”Vi har yngre pårørende med

mindre børn, som har brug for

at dele deres bekymringer omkring

børnene med andre, så

jeg kan kun anbefale alle, der

kunne have gavn af at komme

i kontakt med selvhjælp, til at

henvende sig til os”, pointerer

Annie Karen Pedersen.

Kender du nogen pårørende til

alvorligt syge, så opfordre dem

til at kontakte Kirsten Pedersen

fra Selvhjælp Fredericia – Middelfart

på telefon 72 10 6773

eller sekretaer@famiselvhjaelp.

dk.

De kan også kontakte projektleder

Annie Karen Pedersen på

annie.selvhjaelp@gmail.com

eller på 5133 4271 onsdage og

torsdage mellem kl. 10 – 15.


10

Hold øje med levende

lys i julemåneden

Julemåneden er lig med masser

af julehygge, juleknas, lys

og gran, så det er en god ide at

være ekstra opmærksom på juledekorationer

og adventskranse

med levende lys.

Bruger man levende lys med

omtanke, er levende lys nærmest

ufarlige, men bruges de

forkert, udgør de en overordentlig

brandfare. Derfor er der ekstra

grund til at være opmærksom

på, hvordan vi bruger de

levende lys i julemåneden,

for de høre til de traditionelle

brandårsager hvert år.

Her er 10 vigtige råd til at forebygge

brand, og hvad du gør,

hvis uheldet alligevel skulle

være ude.

1.

Brug ikke levende lys i juledekorationer.

Brug i stedet

batteridrevne lamper,

der ser ud som levende lys.

Hvis du vil have levende lys, så

tænk på følgende:

2.

3.

4.

5.

6.

Anbring lyset i en stabil og

ubrændbar stage.

Husk at slukke lyset. Gå aldrig

fra levende lys.

Anbring de levende lys, så

de ikke kan nås af mindre

børn og dyr.

Anbring ikke levende lys i

nærheden af gardiner og let

antændelige ting, og placer

lysene på juletræet, så

flammen ikke kan antænde

grene og pynt.

Pas især på adventskranse

og dekorationer.

Det sikreste er at holde lys

og dekorationer hver for sig

eller at brandimprægnere

dekorationerne. Imprægneringsvæsken

kan købes hos

Lydavisen Fæstningsjournalen

7.

8.

9.

de større dagligvarebutikker

eller i byggemarkeder.

Hav altid slukningsudstyr

ved hånden.

En almindelig vandkande

med spreder eller en blomsterforstøver

er effektiv. Du

kan også ryste en sodavand

og sprøjte den ud over det,

der brænder.

Tjek husets røgalarmer

mindst hvert år til jul. Hav

altid et reservebatteri liggende

parat. Røgalarmen

bør ikke anbringes tæt på

køkkenet: Det er irriterende,

når osen fra julestegen

sætter røgalarmen i gang.

Hold altid øje med gryder

og pander på komfuret.

Hvis der går ild i fedtstof:

Læg låg på, så ilden kvæles

og sluk for varmen.

10. Skulle uheldet være ude;

Alarmer brandvæsen og

ambulance på telefon 112

Lydavisen med lokale nyheder for blinde, svagtseende, ordblinde og andre

læsehandicappede udkommer 2 gange ugentlig. udkommer den på Cd i daisyformat.

Henvendelse til minna sandahl Christensen, Ravnsgårdsvej 37, 7000 Fredericia,

tlf. 75 94 25 32


Nye rejseregler

Folke- og førtidspensionister

har meldepligt for

visse udlandsrejser

Pr. 1. juli 2010 er der indført

nye regler for førtids- og folkepensionister

med bopæl i Danmark,

der opholder sig i udlandet

i mere end to måneder.

Reglerne gælder, hvis du rejser

til lande uden for EU/EØS og

Schweiz. Undtaget er rejser til

Færøerne og Grønland. Rejser

du til andre lande i mere end to

måneder, gælder følgende meldepligt:

• Før du rejser, skal kommunen

have besked om afrejsedato

og forventet hjemkomstdato.

• Har du udenlandske indtægter

under udlandsopholdet,

skal du hver måned oplyse

kommunen om størrelsen af

indtægterne, mens du er i udlandet.

• Når du er kommet hjem, skal

du oplyse kommunen om den

faktiske hjemkomstdato.

• Hvis rejsens varighed mod

forventning ændres, mens du

er af sted, og varigheden vil

komme til at overstige to måneder,

skal du hurtigst muligt

under rejsen give kommunen

besked om afrejsedato og forventet

hjemkomstdato.

11

Du kan give kommune oplysningerne

pr. telefon, brev, mail

eller ved personlig henvendelse.

Er du i tvivl, så spørg hos Fredericia

Kommune. Du kan også

læse mere på adressen:

https://www.borger.dk/Emner/

pension-og-efterloen/udlandog-pension/Sider/pensionisterpaa-udlandsrejse.aspx

Seniortræf 2010

Seniorrådet i Fredericia indbyder til Seniortræf

Torsdag d. 7. oktober kl. 9.30 i Fredericia Idræts Center, hal 6

Program:

09.30-10.00: Velkomst og kaffe/te med rundstykker og marmelade

10.00-10.45: ”Samfundsborger i Danmark – også i den tredje alder” ved formand for Danske Ældreråd

Kirsten Feld

10.45-11.00: Pause

11.00-12.00: Foredrag af Nis Boesdal om emnet ”Den gode historie”.

12.00-12.15: Pause og forberedelse til frokost

12.15-13.00: Frokost med 2 stk. smørrebrød samt en øl eller vand til hver deltager

13.00-13.45: Jenners Swingservice underholder

13.45-14.00: Kaffe/te med småkager

14.00-14.45: Jenners Swingservice fortsat

14.45-15.00: Afslutning

Billetter til Seniortræffet koster 125 kr.

De kan købes fra mandag d. 30. august til fredag d. 1. oktober 2010 (begge dage incl.) hos

Vestfyns Bank, Vendersgade 1A, Fredericia, lige ved parkeringspladsen i Midtpunktet.

Vi håber, at mange møder op og nyder samværet.

Seniorrådet i Fredericia


12

Liv og aktivitet i dagcentret

dagcentret på Plejecenter

Othello er kommet godt

fra start med masser af

aktiviteter

Når man træder ind ad hovedindgangen

på Othello, er

man med det samme midt i en

masse aktivitet. Dagcentret ligger

nemlig i stueplan, og her

har 34 visiterede brugere hver

dag deres daglige gang sammen

med Othellos egne beboere.

Desuden ligger dagcentrets

kiosk lige ved indgangen, hvor

der også er en livlig handel af

slik, strikkede smådyr, øl og

sodavand.

Den tirsdag, Pensionistavisen

er på besøg, er der fællessang i

caféen. Det er der hver tirsdag

formiddag, og en af de visiterede

brugere, der synger med,

er 80-årige Andreas Petersen.

Han er i dagcentret hver tirsdag

og torsdag fra kl. 10-15. Andreas

Petersen er kørestolsbruger,

fordi han lider af sygdommen

ALS, der sætter sig på bevægeapparatet,

så han ikke kan gå

og bruge armene.

“Og så er det en sygdom, der

gør, at man langsomt mister

evnen til at tale. Så for at styrke

talegaverne, har jeg meldt mig

til sang. Jeg ved ikke, om det

virker, men jeg synes også det

er hyggeligt. Fællessang giver

fællesskab, uanset om man kender

de folk, man synger sammen

med,” fortæller Andreas

Petersen.

Fritid til konen

Mens han er i dagcentret, får

han også en lur og et bad, som

en hjemmehjælper kommer og

hjælper ham med, og om tirsdagen

får han træning med en

fysioterapeut. Så han er meget

glad for at komme i centret.

“Og jeg er glad for, at min kone

er fri for mig, mens jeg er her.

Ellers pisker hun jo rundt 24

timer i døgnet for mig, for jeg

kan ingenting selv. Jeg kan ikke

engang tænde lyset eller radioen,”

forklarer han.

Netop det at aflaste en ægtefælle

er en af grundene til, at man

kan blive visiteret til at komme

én eller flere dage om ugen på

dagcentret. Men man kan f.eks.

også blive visiteret, hvis man

er ensom og trænger til social

Andreas Petersen synger med i caféen hver tirsdag formiddag

kontakt. Dagcentret arbejder ud

fra Fredericia Kommunes mål

”Længst muligt i eget liv”.

“Vi har gymnastik tre gange

om ugen i caféen, som er dagcentrets

samlingspunkt. Det er

her, de fleste ting foregår,” fortæller

social- og sundhedsassistent

Tina Hoffmann.

“Vi kan cykle omgange rundt

foran Othello, eller vi kan tage

en tur op ad bakken til banegården

og ned igen. Det er til

stor fornøjelse, når man suser

nedad og får vind i håret. Det

bliver man vist aldrig for gammel

til,” griner beskæftigelsesvejleder

Kirsten Larsen.

mangfoldighed – et gode

De to medarbejdere fremhæver,

at det både er en fordel for brugerne

og for personalet, at centret

er så stort, som det er.

“Der er større mulighed for den

enkelte bruger at finde nogen,

man har det godt sammen med.

På samme måde er det en fordel,

at vi er så meget personale

fra flere forskellige faggrupper,

der supplerer hinanden godt,”

pointerer Tina Hoffmann.


Bedre livskvalitet

Inden for de kommende år vil

der blive flere demente som

følge af, at der bliver flere ældre

i Danmark. Derfor besluttede

Byrådet i Fredericia i år at

godkende demensboligplanen,

som bl.a. betyder, at antallet af

demensboliger stiger med ca.

20 og antallet af demensaflastningspladser

med tre.

Som en del af demensboligplanen

blev kommunens geronto

psykiatriske tilbud, Skovbrynet,

flyttet til Hybyhus. Her er

afdelingen blevet placeret i forlængelse

af Strandkrogen, som

er et specialtilbud for yngre

demente. På den måde vil man

få en bedre udnyttelse af personalets

ressourcer og faglige

kompetencer.

Fredericia Kommune har været

fremsynet ved at udvide

antallet af demensboliger. Ved

at bevare de små bo-enheder

og samle dem under samme tag

bliver der opbygget et stærkt

fagligt miljø, der vil komme

de demente til gode”, fortæller

driftsleder i Plejen, Bo Østergaard

Kristensen.

Ved at bibeholde de små enheder

og samtidig samle dem

på færre centre kan der skabes

nogle rammer, som der ikke er

mulighed for, hvis de er spredt

ud på alle plejecentrene.

”Der er en anden tolerance

blandt beboerne, når de bor

sammen med andre demente.

Der er en anden accept af, at

man ikke altid kan finde ud af

tingene. Dertil kommer, at personalet

er mere specialiseret,

så de kan hjælpe og støtte de

demente i deres hverdag”, siger

Joan Hartvig, centerleder på

Hybyhus Plejecenter.

Bedre livskvalitet

Erfaringerne viser, at de demente

borgere får det meget

bedre, når de bor i de små enheder

med specialiseret personale.

Når personalet udstråler,

at de har tid, og de er der for de

demente, så bliver der opbygget

”en stemning”, hvor der er accept

og tolerance.

”Som demensramt har man

brug for tid, for med tiden får

de sværere ved at fortælle om

egne behov. Derfor er det utroligt

vigtigt, at personalet kan

aflæse deres signaler og håndtere

konfliketer, men også har en

indsigt i deres livshistorier. Så

ved de, at der er en grund til,

at Peter går ud kl. 5 om morgnen,

fordi det han kan huske er,

at han skal ud og lukke op for

hønsene, fortæller demenskonsulent

Lillian Hassinggaard

Når Fredericia Kommune har

valgt at udvide antallet at demensboliger

og aflastningspladser,

er det ikke ensbetydende

med, at alle demensramte kommer

til at bo på en demensenhed.

”Der er nogen, der sagtens kan

leve med deres hukommelses-

Tid er vigtig i forhold til demensramte borgere

13

problemer i en almindelig plejebolig.

Men der hvor man kan

se, at det vil give problemer, så

har man mulighed for at flytte

borgeren til en demensenhed.”,

siger Lillian Hassinggaard

en pårørendesygdom

Demens bliver ofte omtalt som

en pårørendesygdom. Det vil

sige, at sygdommen rammer de

pårørende lige så hårdt som de

demensramte.

”Det er svært for de pårørende

at se deres ægtefælle eller forældre

forsvinde mere og mere.

Så det at kunne tale med et personale,

som har uddannelsen,

forståelsen og indsigt i sygdommen

betyder rigtig meget for

de pårørende”, fortæller Joan

Hartvig.

De små bo-enheder indbyder

også til at danne små netværk

mellem de pårørende. ” Når de

møder andre, der også har en

dement pårørende, så ser de,

at der er andre, der står med

samme problemer. Det kan der

komme nogle meget værdifulde

netværk ud af”, siger Bo Østergaard

Kristensen.

Fredericia Kommune forventer,

at demensboligplanen er gennemført

ved udgangen af 2012.


14

Seniorkursus igen i efteråret

seniorkurserne i Fredericia

er en succes med stor

opbakning og tilslutning

fra borgerne i kommunen.

Det trykte program med Seniorkurser

er netop kommet på

gaden.

Mottoet for de fem seniorkurserne

i efteråret 2010 er: Det

handler om at lægge år til livet

og liv til årene. Det første kursus

er afholdt, men programmet

for de fire resterende kurser,

kan du se her:

Programmet for

seniorkurserne

Bevæg dig glad

Kom og oplev, hvordan det påvirker

humøret at bevæge sig.

Heddy Lerche, bachelor i Idræt

og underviser i ældreidræt på

fysioterapeutskolen i Odense

i 35 år, vil fortælle om grundlæggende

træningsprincipper,

og hvad de gør godt for.

Onsdag den 13. oktober kl. 14-

16, hos Pensionistforeningen,

Jyllandsgade 8b, i Fredericia

Tilmelding: Pensionistforeningen.

Kun onsdag den 06. ok-

stor tilfredshed med seniorkurserne

tober på telefon 7210 6689 fra

kl. 10-13 eller ved foredraget i

pensionistforeningen.

Du kan også tilmelde dig hos

Den Forebyggende Afdeling

alle andre hverdage på telefon

7210 5851 fra 8-9 eller på

lisbeth.m.hansen@fredericia.dk

skal man være

sundhedsfreak for at

bevare et godt helbred?

Kom og hør hjertesygeplejerske

Toni Hørup fra Hjerteforeningen.

Bliv klogere på betydningen

af kolesterol, motion og

blodtryk, og hvad du selv kan

gøre.

Fra kl. 8.30-10 kan du få en

gratis test af dit kondital. Du

kan også få målt dit kolesteroltal

for 50 kr. Der er ikke tilmelding

til testen og målingen af

kolesteroltal. Du vil komme til

efter tur.

Fra 10.15-12 er der foredrag ved

hjertesygeplejerske Toni Hørup.

Sted: Tavlhøjcentret, Højdedraget

1, Taulov, Fredericia

Tilmelding til foredrag kan ske

fra den 15. september til:

Tavlhøjcentrets butik tlf. 7210

5255, hverdage kl. 10-13

Efter foredraget er der mulig-

Seniorkurserne i foråret var godt besøgt. Der deltog 740 borgere

i kurserne. Den gang var seniorkurserne ikke kun forbeholdt

borgere over 60 år, og deltagernes alder spændte fra midt i tyverne

til sidst i firserne. Der var stor tilfredshed med kurserne.

Deltagerne har givet udtryk for, at de fandt indholdet relevant og

brugbart i hverdagen.

Lisbeth Møllegaard Hansen fra Den Forebyggende Afdeling

fortæller, at deltagernes tilbagemeldinger og forslag til kommende

arrangementer danner grundlag for efterårets kurser.

hed for at købe sund mad i Caféen.

Fra regnorm til anakonda

På utallige opfordringer gentager

vi succesen med Søren Ekman,

pædagog, forfatter og direktør

ved Gotvedskolen. Kom

og få en teoretisk og praktisk

vejledning i genoptræning og

vedligeholdelse af en velfungerende

bækkenbund.

Torsdag den 4. november 2010

kl. 14-16 i Idrætshallerne, Fredericia

Tilmelding til Idræt i dagtimerne

på tlf. 7593 1621, dagligt

mellem 9-14.

Kom og oplev fremtidens

muligheder

Kom, hør og oplev, hvordan

teknologien giver os redskaber,

så vi selv kan styre og leve livet,

som vi gerne vil. Hvordan

kan du blive lige så fortrolig

med fremtidens teknologi, som

du er med din vaskemaskine,

din telefon og dit tv?

Besøg de mange standefra kl.

10-13.45.

Kl. 14-16 Foredrag ved Thomas

Wittenburg, redaktør på Innovation

Labs teknologiblog, der

sætter fokus på spændende nutidige

og fremtidige teknologier

med en række sjove øjenåbnere.

Onsdag, den 24. november

2010 i Tøjhuset

Tilmelding kun til foredrag:

Lisbeth Møllegaard Hansen

på tlf. 7210 5851 kl. 8-9 eller

lisbeth.m.hansen@fredericia.dk

Programmet for seniorkurserne

kan du bl.a. få på Biblioteket,

i aktivitets- og dagcentre eller

ved henvendelse til Den forebyggende

afdeling på 7210 5851

mellem kl. 8 - 9 på hverdage.


det sker

Private Foreninger og klubber

Bridge .................................................................... 16

Dansk Røde Kors Fredericia-afdeling................... 16

Dansk Røde Kors – Elbo-afdeling ........................ 16

De frivilliges hjælpecentral ................................... 16

Den Kreative Aftenskole ...................................... 16

Diabetesforeningens Lokalforening ...................... 16

Erritsø GIF-seniorsport ......................................... 17

Ensomme gamles værn ......................................... 17

Frecia .................................................................... 17

Fredericia Handicap Idrætsforening ..................... 17

Fredericia Senior Bowlingklub ............................. 17

Fredericia Senior Kegler ....................................... 17

Fredericia Stavgangs Forening .............................. 17

Fredericia Tandemklub ......................................... 17

Fredericia Teaterforening ...................................... 18

Fredericia Tegnsprogsforening ............................. 18

Fredericia Ældre Kegler ........................................ 18

FrivilligCenter Fredericia ...................................... 18

Fodslaw Fredericia ................................................ 18

FOF Fredericia-Middelfart .................................... 18

Gigtforeningens Oplysningskreds Fredericia ....... 19

Hannerup Kirke .................................................... 19

Hjernesagen ........................................................... 19

Hjerneskadeforeningen ......................................... 19

Hjerteforeningen Fredericia Lokalkomité ............. 19

Høreforeningen .....................................................20

Idræt i Dagtimerne ................................................20

KCF Kampkunstcenter Fredericia ........................20

Kræftens Bekæmpelse ..........................................20

Langtidssyge, Førtidspensionister,

flex- og skånejobbere i Fredericia ......................... 21

Lungeforeningen Boserup Minde ......................... 21

MHS-klubben........................................................ 21

Mix - Bowlerne Fredericia .................................... 21

Nordbo Senior(Pensionisternes samvirke) ............ 21

Parkinsonklubben .................................................22

Pensionistforeningenfor Fredericia og Omegn .....22

Pensionisternes Samvirke, Fredericia ...................23

Rygforeningen .......................................................24

Scleroseforeningens lokalafdeling

Fredericia – Kolding Kommuner ..........................24

Stolemotion for ældre/seniorer ..............................24

Stomiforeningen Copa ..........................................25

Taulov-Skærbæk og omegns pensionistforening ..25

Ældre Sagen ..........................................................25

Kommunale foreninger

Aktivitetshuset ......................................................27

15

Bøgeskov Fritidscenter ..........................................28

Depotgården ..........................................................28

Erritsø Fritidscenter ..............................................28

Fredericia Fritidscenter .........................................28

midtbyen

I.P. Schmidts Gård ................................................29

Othello ...................................................................30

Vestbyen

Brugerrådet ...........................................................30

Medborgerhuset Korskær ......................................30

Ulleruphus ............................................................. 31

Hybyhus

Hybyhus Plejecenter ............................................. 31

erritsø

Øster Elkjær, Aktiviteten. ....................................32

Taulov/skærbæk

Stævnhøj Plejecenter .............................................32

Tavlhøjcentret........................................................33

Brugerpårørenderåd .............................................34

Plejens Administration

Vikarkorpset..........................................................34

Plejecentre ...........................................................34

Dagcentre .............................................................. 35

Aktivitetscentre ..................................................... 35

Cafeer/Cafeterier ................................................... 35

Kiosker ..................................................................36

Madservice ............................................................36

Hvor skal jeg henvende mig? ................................36

GenoptræningsCentret ..........................................37

Hjælpemiddelafsnittet ...........................................37

Visitatorafdelingen ................................................38

Plejens Administration ..........................................38

Handicaprådet .......................................................38

Seniorrådet ...........................................................38

Private leverandør til Fredericia Kommunes

hjemmepleje ..........................................................38


16

PRiVATe FOReNiNgeR Og

KLuBBeR

Bridge

Mandage kl. 13.30-17

Sted: Øster Elkjær. Ledige pladser

Kontaktperson: Marita Jensen, Tlf: 7594 3939

Dansk Handicapforbund

Kontaktpersoner:

Preben Laursen 7592 9180

Inge Marie Holm 7592 1507

Aktiviteterne er midlertidigt stoppet.

dansk Røde Kors

Fredericia-afdeling

Kontaktpersoner:

Aktivitetsledere Lisbeth Larsen, tlf. 7593 1899

Bente Rasmussen, tlf. 7594 3116

Besøgstjenesten

Frode H. Pedersen, Tlf. 75925851 / 51418851

Bedst at træffe mellem 17-18. frode.p@mail.dk

Nørkleklubben

Kontaktperson: Signe Petersen, Tlf.: 7592 5851

dansk Røde Kors – elbo-afdeling

Taulov, Skærbæk & Herslev

Besøgstjenesten

Kontaktperson: Esther Hermansen, Tlf.: 7556 2005

Telefonkæden

Birgit Ørum, Tlf. 7556 4439

de frivilliges hjælpecentral

Vendersgade 63

Niels Erik Nielsen, Tlf. 7210 6770

Formand Per Jakob Jørgensen, Tlf. 7594 1911

Hjælp til håndværksmæssige småopgaver.

Kan bestilles i FrivilligCenter Fredericia onsdag mellem

9-12 hos Niels Erik Nielsen

For yderligere oplysning kontakt formanden

den Kreative Aftenskole

Fællessang: Kongensgade 111

Jørgen Andersen leder fællessangen. Nogle af byens

kor og solosangelever fra Den Kreative Skole delta-

ger. Vi synger gamle og nye sange, kendte og mindre

kendte sange, sætter fingeren på tidens puls og årets

gang, og får bevæget både stemme og hjerte. Søndage

kl. 14-16, 7. november, 5. december kl. 19-21.

Pris 45 kr. pr. gang, med kaffe og brød. Ingen tilmelding

– mød blot op – alle er velkomne. Du kan også

få undervisning på et instrument og i sang, deltage i

sammenspil, orkestre og kor på flere niveauer. Du kan

være med til collage- og akrylmaleri, tegneteknik,

sølvsmykker og glasperler samt møbelpolstring. Hør

nærmere på 7594 4597 eller se de aktuelle tilbud på

www.denkreativeaftenskole.dk

diabetesforeningens Lokalforening

Formand:Alex Thomsen, Tlf. 7592 9176

abt@egeskovnet.dk,

Syrenvej 4, Egeskov, 7000 Fredericia

Arrangementer:

Mandag den 4. okt kl 19.30, får vi igen i år besøg af

Overlæge Hans Gjessing og Ulla Jørgensen fra diabetes

ambulatoriet. Mød op på I P Schmidtgården i klaverstuen

og få svar på mange af de spørgsmål, du går

og rumler med i hverdagen.

Til arrangementer i SAMKLANG er alle vores medlemmer

velkomne. Hold venligst øje med vore annoncer

om lokalforenings arrangementer i Elbobladet

og Fredericia Dagblad.. Midt i August måned, opstarter

Gitte Barth igen sin motivationsgruppe med

diabetesrigtig madlavning, der er endnu mulighed for

at tilmelde sig til Gitte på tlf 75 93 47 12 eller mail

gbarth@live.dk.

Banko

Lokalforeningens støtteforening, afholder som sædvanlig

bankospil hver fredag i lige uger på adressen

Nørrebrogede 131, til gavn for sukkersyge børn og

unge i region syd Danmark. Børn og unge, kan søge

legatportioner til hjælp til uddannelse – studieture og

lignende. Ansøgning om legatportioner, sendes til formanden

for lokalforeningen Alex Thomsen, syrenvej

4 7000 Fredericia.

Såfremt du vil have noget for dine kontingent kroner

til Diabetesforeningen, så mød frem til vore arrangementer.

erritsø giF

AKTiV TiRsdAg-seniorsport

Ledere:

Vivi Jensen, Sanddalvej 41, tlf. 7594 2512

Inger Nissen, Graakærsvænget 17, tlf. 7594 3348


Tirsdag 9.30 - 11.30 - Erritsøhallen 1, 2 og 3

Er du senior, så mød op til festlig motion.

opvarmning og gymnastik v. Birthe Jensen

bordtennis – boccia – badminton –

tæppecurling – minitennis – bobspil m.v.

Eller måske har du selv et forslag, vi har mange rekvisitter.

Alt dette koster 10 kr. pr. gang. Man betaler kun

ved deltagelse. Efter aktiviteterne drikker vi kaffe, 5

kr., og synger og snakker.

Bordtennis – erritsøhallen 3

onsdag kl. 13.30-15.30. 10 kr. pr. gang.

Vandgymnastik – erritsø svømmehal

mandag og torsdag kl. 11-12 –15 kr. pr. gang.

Bemærk: medlemsgebyr 50 kr. pr. sæson, betales ved

første træning.

Vil du høre mere om AKTIV TIRSDAG`s aktiviteter

så ring til: Vivi Jensen 7594 2512 eller Inger Nissen

7594 3348.

ensomme gamles værn

Kontaktpersoner:

Helle Rask 7592 3375, Edith Jørgensen 7592 9155

Begynder den 5. oktober 2010 kl. 14.30 i Trinitatis

Sognegaard, derefter tirsdage i lige uger

Frecia

(pensionsklub) for døve

Kjartan Kollstein, kollok@mail.tele.dk

Møder i ulige uger fra kl. 14-17

Fredericia Handicap idrætsforening

v/ John Andreassen

Skansevej 46, 2. th., 7000 Fredericia

johnskansevej@yahoo.dk

Kasserer Henning Bechsgaard,

Stævnebogårdsvej 15, 7000 Fredericia

Hockey: Tirsdag 17-18. Festsalen Alleskolen

Boccia: Tirsdag 18.30-20. Gymnastiksalen, Alleskolen

svømning: Ingen svømning p.t.

Fodbold: kun sommerperioden

Fredericia senior Bowlingklub

Formand. Keld E. Andersen

Tlf. 7592 6871 / 2825 1786, kaba4@sol.dk

17

Torsdage

Spilletid fra kl. 9-10.30 samt fra 10.30-12.

Kontingent kr. 140 pr. måned.

Personer på venteliste betaler kr. 35 pr. gang.

Alle er velkommen i klubben, der er ingen indmeldelsesgebyr,

og der optages gerne folk på venteliste.

Spillested: Fredericia Idrætscenter

Fredericia senior Kegler

Formand: Vagn Høj, Tlf.: 7591 2215

amvphoj@gmail.com

Kasserer: Jytte Hansen, Tlf. 7594 0332

Tirsdage

spilletid fra kl. 12.30-15.

Torsdage

spilletid fra kl. 9.30-12.

Spillested: Fredericia Idrætscenter

Kontingent kr. 140 pr. måned

Pensionister over 50 år og ude af arbejdsmarkedet optages

i klubben.

Fredericia stavgangs Forening

www.fredericia-stavgang.dk

Jette Høyberg Rosenfeldt

kontakt@fredericia-stavgang.dk

tlf. 7593 3003 / 5190 3003

Medlemsgebyr 50 kr./årligt.

Kontingent 200 kr. pr. sæson

Fredage kl. 9.30 -10.30

P-pladsen ved Landsoldaten

Hold 3 Alm. + hurtighold

Hold 5 senior-senior

Stave kan lånes af foreningen den første gang.

Fredericia Tandemklub

Lollandsgade 2-4

Mødetid Mandage kl. 18.30 - 20.30

Henrik Nygård, Lumbyesvej 10-106

Tlf. 7591 2068 / 2421 0701, Fatter7000@gmail.com

Tandemcykling for blinde og handicappede

Fredericia Teaterforening

Boblerne i Bækken, tirsdag den 5. okt. kl. 19.30

Glistrup, torsdag den 7. okt. kl.19.30

Iqbal Farooq, lørdag den 9. okt. Kl. 16.

Romeo & Julie, torsdag den 28. okt. kl. 19.30

Narcissus og Ekko, onsdag den 3. nov. kl. 19.


18

Lille Claus og Store Claus, lørdag den 6. nov. kl. 16.

Søren Dahl 40+2, onsdag den 10. nov. kl. 19.30

Calendar Girls, søndag den 14. nov. kl. 19.30

Richard 111, fredag den 19. nov. kl. 19.30

I Finn Søborgs Univers, tirsdag den 23. nov. kl. 19.30

Alle forestillingerne opføres på Fredericia Teater.

Billetter kan købes enten på tlf. 7492.2560 eller www.

billetnet.dk eller umiddelbart før forestillingerne.

Fredericia Tegnsprogsforening

Egeskovvej 3, Tlf. 7592 1305, Fax 7592 1307

www.ftsf.dk, email:ftsf@ftsf.dk

Netcafé

Hver anden onsdag i ulige uge kl. 19-23.

Tegnsprogshuset, alle er velkomne

Foreningsaften – forskellige aktiviteter

Hver anden onsdag i lige uge kl. 19-23.

Henvises på www.ftsf.dk – aktvitetskalender

Tegnsprogshuset, alle er velkomne

Fredericia Ældre Kegler

Formand: Preben Lindegaard, tlf. 7592 4952

Kasserer Leif Budde, tlf. 7594 0180

spilletid og sted

Mandag kl. 9.30-12.30. Fredericia Idrætscenter

Der optages gerne folk på venteliste.

FrivilligCenter Fredericia

Center for frivilligt socialt arbejde.

Vendersgade 63, 7000 Fredericia

Tlf.: 7210 6770. Åbent man-/torsdag kl. 9-15

Daglig leder: Margit Nielsen

Formand: Bo A. Lundgren

www.fc-fa.dk – Mail: fc-fa@fc-fa.dk

Stedet, hvor du kan få overblik over de mange foreninger,

som arbejder med frivilligt socialt arbejde i

Fredericia. Vi arbejder med:

• Formidling af frivilligt arbejde

• Foreningsstøtte

• Hjælp til projektstart

• Netværksdannelse


Aktiviteter for byens borgere

Få en snak og hør om mulighederne for at nyde eller

yde indenfor området med frivilligt socialt arbejde.

Fodslaw Fredericia

www.fodslaw-fredericia.dk

Harry H. Nielsen, fodslaw-fredericia@youmail.dk

Tlf. 7591 2220

Bent Larsen, Tlf. 7595 4506

Den 1. onsdag i hver måned starter vi et sted fra i

Fredericia eller nærmeste opland. Det bliver offentliggjort

onsdagen før, eller det står på vores hjemmeside

www.fodslaw-fredericia.dk

FOF Fredericia-middelfart

Danmarksgade 11 ov. gå. 7000 Fredericia

Kontortid: mandag til torsdag fra 10.00 – 15.00

Telefon: 75 92 39 22

info@fredericia.fof.dk, www.fredericia.fof.dk

Alsace – vinland og verdenscentrum

Flemming Forsberg fortælle om Alsaces mest kendte

produkt: hvidvinen

Foredragsholder: Flemming Forsberg

Afholdes: Onsdag d. 06-10-10 kl. 19:00

Sted: FOF Pris: Kr. 100

Fynsk fortælleraften

En aften med fynske fortællinger af alle slags.

Foredragsholder: Karin Müller

Afholdes: Onsdag d. 28-10-10 kl. 19:00

Sted: Afventer Pris: Kr. 75

sydtyrol - grænselandet mellem Østrig og

italien

Sydtyrol har en omtumlet historie, ikke ulig historien

i vores eget grænseland.

Foredragsholder: Flemming Forsberg

Afholdes: Torsdag d. 04-11-10 kl. 19:00

Sted: FOF Pris: Kr. 100

Flensborg, grænsen og Krusmølle

Bustur med besøg på bl.a. det danske bibliotek i

Flensborg og det store julemarked i Krusmølle.

Dato: 06-11-10

Afgang: Middelfart Banegård kl. 9 og Fredericia Banegård

kl. 9.15. Hjemkomst ca. kl. 20. Pris: Kr. 695

Julekoncert med Kurt Ravn

Afholdes: Mandag d. 06-12-10 kl. 20:00

Sted: Christianskirken, Fredericia. Pris: Kr. 185

Find dine farver og din tøjstil

Vi gennemgår farvetyper og forskellige kropsfigurer.

Start: Tirsdag d. 02.11.10 kl. 12.45-15.15, 3 mødegange

Sted: FOF Underviser: Mette Uldall Binderup

Pris: Kr. 415


Folkedans for seniorer

Det er godt at røre sig, og med dans bliver man også

glad.

Start: Torsdag d. 07.10.10 kl. 14.15-15.55, 10 gange

Sted: I.P. Schmidt Gården.

Underviser: Hans-Henrik Skieller. Pris: Kr. 495

Fællessang for seniorer

Musik er følelsernes sprog, og verden er fuld af dejlige

sange.

Start: Torsdag d. 07.10.10 kl. 10-11.40, 10 mødegange

Sted: I.P. Schmidt Gården, Salonen

Underviser: Hans-Henrik Skieller. Pris: Kr. 495

seniorkor

Kor for seniorer er et hold, der særligt henvender sig

til ældre, der har lyst til at synge sammen med andre.

Start: Torsdag d. 07.10.10 kl. 12.15-13.55, 10 mødegange

Sted: I.P. Schmidt Gården, Salonen

Underviser: Hans-Henrik Skieller. Pris: Kr. 495

Bryg din egen julebryg

Her har du mulighed for at brygge din egen JULE-

BRYG, så den er klar til julefrokosten.

Materialeudgifter: kr. 300. Der undervises hver anden

uge.

Start: Tirsdag d. 26.10.10 kl. 17-21.30, 3 mødegange

Sted: Købmagergades Skole

Underviser: Ken Thøgersen. Pris: Kr. 795

Bolsje kursus

Lær at lave håndlavede natur bolsjer, det er både sjovt,

nemt og så smager de af den ægte vare.

Materialeudgift: Voksne 100 kr. / Børn 20 kr. Hver

voksen får 1-2 kg. bolsjer med hjem.

Medbring: Forklæde, 1-2 liters stålgryde og en billig

saks pr. person

Søndag d. 21.11.10 kl. 10-14.45, 1 mødegang, Taulov

Skole

eller Søndag d. 28.11.10 kl. 10-14.45, 1 mødegang,

Skjoldborgvejens Skole

Underviser: Malene Lolk. Pris: Kr. 195

FOF’s køreskole – NYHed

Opfrisk din teori. Nu får du chancen for at opfriske

din færdselsteori -– uanset alder!

Start: Torsdag d. 07.10.10 kl. 10-11.40, 3 mødegange

Sted: FOF

Underviser: René Gandø. Pris: Kr. 295

gigtforeningens Oplysningskreds

Fredericia

Bassintræning i Fredericiahallens varmtvandsbassin

for personer med gigtrelaterede sygdomme

Mandag 08.45 – 13.

Onsdag 08.45 – 12.

Fredag 08.45 – 12.

Oplysning om ledige pladser kan fås hos:

Elly Helios tlf. 7591 2392

Yvonne Christensen tlf. 7591 2375

Hannerup Kirke

19

Kaffe og snak i Korskærparken

Hannerup sogn dækker et stort område, og der kan

være langt fra Korskærparken til kirken. Derfor inviterer

en gruppe frivillige fra Hannerup Kirke to torsdage

i måneden på en kop kaffe og en uformel snak.

Vi mødes på Korskærvej 110 i kælderen i tidsrummet

mellem kl. 14 og 16 på følgende dage:

7. oktober, 21. oktober, 4. november, 18. november, 2.

december, 16. december

Alle er velkommen

Hjernesagen

Aktivitetslokale: I.P. Schmidts Gård,

Vendersgade(2.sals Mødelok.)

Hjernesagens Børne- og ungdomsgruppen.

Den 9. februar 2002 startede en Børne- og Ungdomsgruppe.

Vores formål er, at bedre kontakten mellem

forældre og børn/unge i Regionen.

Yderligere oplysninger:

Marianne & Jørn Ellehage

Tlf.7592 9991 / 2075 9144, E-mail: jfe@fmts.dk

Hjerneskadeforeningen

Niels Henry Andersen, Tlf. 7556 4474

Kontingent 200 kr. årligt

Alle møder foregår i Taulov Bibliotek, Højdedraget 2,

Taulov. Mødetider fra kl. 13-17

Hjerteforeningen

Fredericia Lokalkomité

Formand: Asbjørn Sejer Poulsen, tlf. 7592 1458.

Sekretær: Birgitte Rasmussen, Axeltorvs Apotek,

tlf. 7592 3800.

støttegruppe for Hjertepatienter og pårørende

Kontaktpersoner:

Sygeplejerske Rikke Hansen, tlf. 64 41 49 97

Hugo Mortensen, tlf. 75 91 39 08.


20

gymnastik

for tidligere og nuværende hjertepatienter samt deres

pårørende. Samarbejde mellem Idræt i Dagtimerne

og Hjerteforeningen, tilrettelagt så alle kan være med.

Sted: Fredericia Idrætscenter. Tidspunkt: Hver onsdag

kl. 11-12. Pris: 100 kr. pr. måned.

Beløbet giver også adgang til Idræt i Dagtimernes øvrige

aktiviteter.

Yderligere information: Idræt i Dagtimerne, Fredericia

Idrætscenter, tlf. 7593 1621 eller Fredericia Lokalkomité,

Wagn Ebbesen, tlf. 7592 8489.

Bowling.

Sted: City-Bowling, Vendersgade.

Tidspunkt: Den 2. og 4. torsdag i måneden. Kl. 19-21.

Kontaktperson: Hugo Mortensen, tlf. 7591 3908.

Traveture.

Samarbejde med foreningen Fodslaw.

Sted: Start fra Gasværksgrunden, Købmagergade.

Tidspunkt: Hver onsdag kl. 10. Travetur på 1-1½ time

med en pause undervejs i et tempo, hvor alle kan være

med. Det er gratis at deltage.

Kontaktperson: Wagn Ebbesen, tlf. 7592 8489.

Høreforeningen

Kontaktperson: Kirsten Brandt

Lumbyesvej 8, 10-1, Fredericia

2668 9184 kun sms, k@brandt.mail.dk

idræt i dagtimerne

Dorte Pedersen

Tlf. 7593 1621 / 2125 1617

dp@faidh.dk, www.iidfredericia.dk

Åbningstid

Jan.-maj og sept.-dec.

Mandag-fredag kl. 10-14

Fredericia Idrætscenter. Pris 125 kr. pr. md.

motionsgymnastik

Mandag og onsdag kl. 10-11. Hal 4

Hjertegymnastik/lettere gymnastik

Onsdag kl. 11-12. Bordtennislokalet

svømning

Tirsdag kl. 12-13 og torsdag kl. 11-12 –

Badminton

mandag-fredag kl. 10-13. Hal 5 og 6

motionsrum

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14

Motionsrummet

Bordtennis

Onsdag kl. 12.30-13.30. Bordtennislokalet

Kegler

Fredag kl. 10-11. Keglebanerne

Vandgymnastik

Fredag kl. 12-13. Badeland(ekstra betaling)

Qigong

Energitræning, der styrker bl.a. koncentration, balance,

åndedræt og kredsløb.

Torsdag kl. 10-11. Bordtennislokalet

Pilates

Fredage kl. 10.30-11.30. Judolokalet

Callanetics

Tirsdage kl. 11-12. Bordtennislokalet

KCF Kampkunstcenter Fredericia

Dronningensgade 74, 7000 Fredericia

www.kampkunst-fredericia.dk

motion60+

(Dao Yin - Den blide vej til Sundhed & Velvære)

Motorisk balance, koordination, styrke og mere energi.

Tirsdag hold 1: kl.9.30-10.45

Tirsdag hold 2: kl.11-12

Kræftens Bekæmpelse

Lokalforeningen i Fredericia

Formand: Annemarie Mogensen, tlf. 7592 9389

Kasserer: Connie Lindholm, tlf. 7593 1186

Sekretær: Pernille Beck Nielsen, tlf. 2711 3812

Træffetid / cafétilbud til kræftramte og deres

pårørende

Den første torsdag i hver måned kl. 15.30-17.30

Fredericia Frivilligcenter, Vendersgade 67

Ledere er:

Ingrid Rasmussen, tlf. 7556 2679

Lilian Hansen, tlf. 7592 9167

Joan Magnussen, tlf. 7592 6648


Langtidssyge, Førtidspensionister,

flex- og skånejobbere i Fredericia

Georg Lillie, Tlf. 6045 3326 i dagtimerne

Lene Krog Petersen, Tlf. 7558 6040 – efter kl. 20.

Lungeforeningen Boserup minde

Formand: Lisbeth S. Ipsen

Golfsvinget 6, 7000 Fredericia, Tlf. 8753 8055

Næstformand: Else Trampe, Tlf. 7591 3238

Sekretær: Lis Richardy, Tlf. 2015 8563

Et års medlemskab koster 180 kr.

Se også www.lungepatient.dk

mHs-klubben

Formand Kirsten Brandt,

Lumbyesvej 8, 10-1, Fredericia

2668 9184 kun sms, k@brandt.mail.dk

socialt samvær, badminton og svømning

Onsdage fra 8. september 2010 indtil maj måned 2011

kl. 19.30-22 på Center for Høretab, Merkurvænget 2.

Onsdag den 20. oktober kl. 19. Banko

Pensionistcenteret, Jyllandsgade 8B, Fredericia

Fredag den 10. december kl. 18.30. Julemøde.

Pensionistcenteret, Jyllandsgade 8B, Fredericia

Mix - Bowlerne Fredericia

Formand. Hans Adamsen

Tlf. 75563082 / 24419182. lodo@mail.tele.dk

mandage

Fredericia Idrætscenter

Spilletid fra kl. 10-11.30.

Kontingent kr. 150 pr. måned.

Spillere fra venteliste betaler kr. 30 pr. gang.

Vi mangler nye spillere til klubben.

Alle er velkommen i klubben, der er ingen indmeldelsesgebyr,

og der optages gerne nye medlemmer på

venteliste.

Nordbo senior

(Pensionisternes samvirke)

Sonnesvej 112 v/ endestationen for bus, linje 7

Seniorklubben er åben for alle interesserede seniorer i

Fredericia.

Formand, Leif Thomsen, Tlf. 7592 8834

E-mail: leif.st@vip.cybercity.dk

Medlemskort fra 1/1-31/12: kr. 100

21

Petanque og Krolf

Vi spiller på banerne ved beboerhuset Nordbo tirsdage

kl. 10 og fortsætter til sidst i september.

Henvendelse til Børge Mortensen tlf. 7592 3129

Traveture

Hver torsdag, året rundt, fra kl. 10. Vi mødes ved

”Nordbo”. Vælg mellem ”stor tur” eller ”lille tur”.

Henvendelse til Geert Hegelund, tlf. 7592 9015

Cykelture

Vi kører hver onsdag kl. 18 så længe, det er lyst om

aftenen. Tempoet er roligt, så alle kan følge med. Interesserede

kan kontakte Ruth Leegaard, tlf. 7592 9289

Randsfjord Rundt

Den årlige cykeltur gennemføres onsdag den 4. august

fra Nordbo. Efter hjemkomst er der et Grillarrangement.

Tilmelding: Se ovenfor

Open Air Koncert

onsdag den 18. august på Tvillingegården Båring Vig.

Vi arrangerer fællestur. Nærmere oplysninger og tilmelding

ved Leif Thomsen, tlf. 7592 8834

datastue

Datastuen begynder i september med 6 hold.

Nærmere oplysninger og tilmelding til Leif Thomsen

tlf. 7592 8834.

Tirsdagsklubben

05.10 ”die weiβe Rose” (- en modstandsgruppe i

Nazi-Tyskland) v/ Erik Knoth

12.10 Sydslesvigere i krig v/Niels Ole Frederiksen

19.10 Harald Bergsted v/ Henning Sørensen

26.10 Med rygsæk jorden rundt, 2. del v/ Clark

Paulsen

02.11 På cykeltur fra Gibraltar til Strib v/ Gunner

Jensen

09.11 At gå med Gud og hvermand v/ Elin Skoven

16.11 Kvinder i Krise v/ Thyra Ernstsen

23.11 Livet på et provinsblad i 70-erne v/ Peter Honoré

& Poul Bech

30.11 Grønland, et spændende stykke Danmark v/

Günter Ralf

02.12 Rejse til Bremen og Hamborg

07.12 Juleafslutning, tilmelding ved møderne

08.12 Julematiné i Beboerhuset Korskær

Henvendelse til Benny Lauridsen tlf. 7592 6925

E-mail: benny.lauridsen@mail.dk

Bankospil

Der afholdes bankospil i ”Nordbo” hver mandag kl.

19 fra september til april.

Kontaktperson: Hans Fauerskov, tlf. 2852 7988

Læs mere om vore aktiviteter på: www.nordbo-senior.dk


22

Parkinsonklubben

Grethe Pedersen, Tlf. 7595 4203

Inger Larsen, Tlf. 7556 0149

Klubeftermiddag

Første mandag i hver måned kl. 13.30 på I.P Schmidts

Gaard. Tilmelding dagen før.

Pensionistforeningen

for Fredericia og Omegn

Formand: Fritz Bjerring-Kristensen,

Chr. Winthersvej 12 B. tlf. 7593 1532.

e-mail: fbk@profibermail.dk

Kasserer: Kurt H. Andersen, Enghavevej 11

tlf. 7595 4173. e-mail: khapjedsted@bpanet.dk

Pensionistforeningens kontor,

Ældrecenret Jyllandsgade 8 B, tlf. 7210 6689

Kontoret er åbent hver onsdag i tiden 10.30-12. (Lukket

i perioden 1. juni til 15. august)

Kontingent 100 kr. pr. person pr. år.

Bankospil

7. og 21. oktober. 4. og 18. november

2. december.

Dørene åbnes kl. 12.30. Kaffen serveres kl. 13.30.

Spillet begynder kl. 14. Pris 35 kr., der dækker kaffebord

og 3 plader.

Leder: Vagn Aage Dahlhus, tlf. 7592 2178 / 7593 4951

Onsdagsklubben

06-10 Kom og hør festlige Torben Schreiber fortælle

om sit spændende projekt i Rumænien – med

lysbilleder.

13 -10 ”Bevæg dig glad”! ved Heddy Lerche, Fysioterapeutskolen,

Odense i samarbejde med Seniorkurset

”Længst muligt i eget liv”. Tilmelding

er nødvendig!!!! den 6. okt. på Kontoret

fra kl.10.00 –13.00 eller ring hertil: 7210 6689

– eller ved Lisbeth Møllegård, Rådhuset, tlf:

7210 5851

20 -10 Sanggruppen ”SIDE-BY SIDE” fra Middelfart

underholder med lystige viser og harmonika

– og vi synger med.

27 -10 Et spændende besøg på vulkan-gruppen Hawai

– med flotte billeder – ved MARGARET

SKOVSEN, Gjern

03 -11 Studentermodstandsbevægelsen ”HVIDE

ROSE”, en beretning om idealisme og mod –

med lysbilleder ved Erik Knoth , Fredericia

10 -11 På bjørnejagt i Canada – med spændende billeder

ved Niels Madsen, Taulov

17 -11 På cykeltur med konen fra Gibraltar til Middelfart

– med lysbilleder – ved Gunar Jensen ,

Middelfart

24 -11 Forårsskikke – før og nu!! – ved Gertrud Mogensen,

Middelfart

01 - 12 Kulturrejse til Mayaerne og Aztekerne i Mexico

m. flotte billeder – ved Henning Møberg,

Fredericia.

I dag købes billetter til julefrokosten d. 8.-12.

08 -12 Juleafslutning ved Grete og hendes drenge. Vi

begynder kl. 1300 – Husk bestik og billet.

Alle arrangementer finder sted i Ældrecentret Jyllandsgade

8 b. fra kl. 14-16. Pris: 20 kr. – dækker underholdning,

kaffe/te med brød. Kun for medlemmer!

Leder. Lisbet Støttrup. Telefon 7594 2385

Udflugter

Juletur til Lübeck og Malente den 4. & 5.dec

Pris: 795 kr. halvpension (aftens- + morgen-mad).

(enev. + 150 kr.). Billetter købes på Kontoret onsdag

d.13.okt. mellem kl. 10 –12

sprogundervisning

Al undervisning begynder i uge 40.

TYSK - ENGELSK – FRANSK – ITALIENSK

Undervisningen varetages af Pensionistforeningens

Voksenundervisning (PFV) og gennemføres i Ældrecentret.

mandag:

Engelsk hold 1 & 2 kl. 9.00-12.30

Tirsdag:

Engelsk hold 2a kl. 9.00-10.30.

Sigrid Jepsen. Tlf.: 7594 0138

Italiensk kl. 10.00-12.30

Tysk 10.45-12.15

Marie Banke. Tlf: 7592 3523

Onsdag:

fransk kl. 9.15-11.00. Inga Kovstrup. Tlf: 7556 3125

Torsdag:

Engelsk hold 3 & 4 kl. 9.00-12.30.

Lisbet Støttrup. Tlf: 7594 2385

skoleleder

Flemming Larsen, Tlf. 75 92 72 48

Email: f.larsen@post11.tele.dk

Bridge

Mandagsholdet.

Ledere: Aase og Hans Jørgen Johansen.

Tlf. 7594 4412

Tirsdagsholdet.


Ledere: Inge Høygaard og Henning Rosendahl.

Tlf. 7594 2235, 7592 2706

Torsdagsholdet.

Ledere: Bent Pedersen og Eigil Olsen.

Tlf. 7592 3948, 7593 3275.

Fredagsholdet (F).

Birgit Bardevig og Poul Andersen.

Tlf. 7555 2195, 7593 2019

Fredagsholdet (E).

Eigil Olsen. Tlf. 7593 3275

Den lille bridgeklub.

Lis Nielsen. Tlf. 2984 0830

Spar 8.

Jørgen Langkilde Tlf. 7592 2118

Har du kendskab til kortspil, og lyst til at lære at

spille Bridge, så er der undervisning for begyndere

torsdag fra 9. til 12.

Henvendelse til:

Hans Jørgen Johansen, tlf.: 7594 4412

Pensionisternes samvirke,

Fredericia

www.samvirke-fredericia.dk

Formand:Benny Lauridsen, tlf.: 7592 6925

E-mail: benny.lauridsen@mail.dk

Klubbens aktiviteter er åbne for alle interesserede

pensionister og efterlønnere i Fredericia.

den Historiske miniby

Seniorbyggerne

Mandag-fredag kl. 9-12

Kontaktperson: Huggo Ernst, tlf.: 7210 6873

Guider

Har du lyst til at være guide i ”Den Historiske Miniby”

(åben 1.5.-30.9.)

Kontaktperson: Ejner Kristensen, tlf. 7592 4373

Fredericia idrætscenter svømmeklubben

Kontaktperson: Hans Møller, tlf.( 7595 7206

Fredericia Idrætscenter

Man. kl. 10-11 svømning

Tors. kl. 10-11 svømning og badeland.

Pris:100,- kr.

Bowling

Hver tirs. Kl. 9-13.30. Pris: 150,- kr. Gæstespil: 40.-

kr. Enkelte ledige pladser

Orla Pedersen tlf. 7592 6102, Willy Jensen tlf. 7593

4525 og Ingrid Nielsen tlf. 6138 5737

Beboerhuset Korskær

seniorkoret

Hver fredag kl. 9. Pris: 75,- kr. pr. md.

Kontaktperson: Erik Efraimsen, tlf. 7591 0055

23

Onsdagsklubben

Hver onsdag kl. 14. Pris pr. halvår: 50,- kr.

Tove Bertelsen, tlf. 7556 3548 og Svend Stockholm

Christensen, tlf. 7592 9911

29.09. Vi starter med tilmelding og derefter synger

vi et par sange og slutter med kaffe og kage,

måske en lille historie.

06.10. Foredrag ved Lilly Andersen. Selma Lagerløf.

Snedronningen fra Sverige.

13.10 Foredrag ved Erik Knott. Studenter-modstandsbevægelsen”

Hvide Rose”.

20.10 Besøg på Skærbækværket i Skærbæk.

27.10. Vises filmen ”Epidemien” - polio i Danmark

i 1950-erne

03.11 Underholdning med sang og musik.

10.11. ”Peru det mystiske Inkarige”. v/ Niels Skovsen

17.11. ”Chr.X- skurk eller helt”. v/ Niels Ole Frederiksen

24.11. Vises musikvideo fra Wien, med skøn musik

og sang.

29.11. 2 dages bustur til Bremen og Hamburg

01.12 Juleafslutning med underholdning

08.12. Julematiné for alle medlemmer af Pensionisternes

Samvirke.

Henvendelse til Tove Bertelsen Tlf.41421008 eller

75563548

Fredagsdans i Beboerhuset Korskær

Hver fredag kl. 13.30. Pris: 50,- kr. pr. gang.

Kontaktperson: Henry Sørensen, tlf. 4058 0465 og

Ellen Christensen tlf. 2240 9585

i.P. schmidtgården

mandagsklubben

Hver mandag kl. 14. Pris: 50,- kr. pr. halvår

Kontaktpersoner: Erling Hansen tlf. 7592 8303 og

Kaj Sletting Nielsen tlf. 7592 8990

27.09. Indskrivning. Gunner Sparre. - underholder

04.10. Gunner Jensen. – Rejse til Istanbul

11.10. Nostalgikoret.

18.10. Kulturudvalgsformand. Kurt Halling. – En

verden udenfor Fredericia.

25.10. Jens Åge Ravn. – Barndom i Fredericia og

om hans virke i Erritsø.

01.11. ”I Darwins fodspor” v/ Anny og Niels Riis.

Rejseforedrag om en rejse til Ecuador og Galapagosøerne.


24

08.11. Oberst Henning Høngsmark. – Soldaterliv i

Fredericia i 400 år

15.11. Jørgen Runge Madsen – Forhenværende Skoledirektør.

Mit liv fra Bornholm – Århus til

Fredericia

22.11. Erik Knoth. – Studenter-modstandsbevægelsen

”Die weise Rose”. En beretning om idealisme

og mod.

29.11. 2 dages bustur til Bremen og Hamburg

06.12 Juleafslutning. – Syngepigerne

08.12. Julematiné i Beboerhuset Korskær. (OBS:.

onsdag)

Andre arrangementer

Søndag d. 14. november.

Teatertur til Aabyhøj Amatør Teater i Århus

Lystspillet: ”Revision og kontaktbesvær”

Pris 150.- kr. inkl. kaffe med boller og lagkage

Henvendelse Benny Lauridsen tlf.: 7592 6925

Mandag d. 29.-30. november

2 dages juletur til Bremen og Hamburg

Pris: 795,- kr. inkl. bustur, udflugt, hotelophold med

aftensmad, musik og dans, samt morgenmad.

Henvendelse Benny Lauridsen Tlf.: 7592 6925

Julematine:

Onsdag d. 8. december kl. 15.00 i Korskærcentret

Pris: 50,- kr.

Indbydelse og program omdeles ved arrangementerne

i Pensionisternes Samvirke.

Torsdag d. 6. januar

kl. 12.30-15.00 afholdes nytårskur i festsalen på Hybyhus.

Arrangementet er åbent for alle pensionister i

Fredericia. Pris: 95,- kr. der inkluderer nytårsfrokost

og underholdning. Udførligt program uddeles ved

klubbens arrangementer.

Læs mere om vores aktiviteter på www.samvirke-fredericia.dk

Rygforeningen

www.rygforening.dk

Formand Charlotte Glering

Hjortevej 23. Tlf. 7591 4792

Næstformand Annette Honoré

Teglværksvej 22. Tlf. 7592 9364

Bassintræning i varmt vand

Mandag kl. 18-19 og kl 19-20.

Fredericia Idrætscenter.

scleroseforeningens lokalafdeling

Fredericia – Kolding Kommuner

Formand: Eva Brokholm

evakaare@mail.dk, Tlf. 7557 5792

stolemotion for ældre/seniorer

egiF-gymnastik.

Torsdage kl. 9.30-11.30.

Boligselskabet LAB afd. 11, Holmbjerggårdsvej 76,

Erritsø.

Kontaktpersoner: Ivo Skytt: Tlf. 7594 0425 / 4028

3205 og Valborg Seier: Tlf. 7594 2721

g94

Tirsdage kl. 10.-11.30

Beboerhuset på Asgårdsvænget.

Kontaktpersoner: Stine Vestergaard: tlf. 7592 6158

og Else Zabel, tlf. 7592 3353

Tirsdage kl. 10.-12.

Beboerhus på Chr. Richardts vej 1 A.

Kontaktpersoner: Birthe Ravnsbæk: tlf. 7592 0275 og

Grethe Christiansen: tlf. 7592 8184

TsiF-gymnastik

Tavlhøjcentret

Tirsdage kl. 13.30-15.30

Onsdage kl. 9.30-11.15

Kontaktpersoner: Margrethe Hornum tlf. 7624 5767

og Kirsten Davidsen tlf. 7556 2244

skærbækhus

Torsdage kl.13.30-15.30

Kontaktpersoner: Kirsten Davidsen, tlf. 7556 2244 og

Margrethe Hornum, tlf. 7624 5767

idræt i dagtimerne

Torsdage kl. 10-12

Ullerupdalvej 135

Kontaktpersoner: Inga Pedersen, tlf. 7593 4447 og

Ingrid Topp Jørgensen, tlf. 7595 4238

På alle hold betales et kontingent til den pågældende

forening. Holdene er blevet til gennem et projektsamarbejde

mellem Fredericia Kommune, Dansk Arbejder

Idrætsforbund samt de fire ovenfor nævnte foreninger.

stol på idræt

Kan du li motion? Har du lyst til at gi’ det videre til

andre? Så bliv frivillig. Vi tilbyder et netværk med andre

instruktører, kurser med træningsprogrammer og

øvelser.

Kontaktperson

Ivo Skytt, Tlf. 7594 0425 / 4028 3205

skytt@post.tele.dk


stomiforeningen Copa

Sekretariatsleder Britta Mogensen

Rønnedevej 10 1. 4100 Ringsted

Tlf.: 57673525 Fax.: 57673515

sekretariatet@copa.dk, www.copa.dk

Åbningstid:

Man., tirs., tors., og fre. kl. 10-14.

ons., kl. 16-18

Medlemmer kr. 225 pr. år

Pensionister og Støttemedlemmer kr. 125 pr. år.

Lokalformand: Sydøstjylland

Hanne Westergaard, tlf.: 7564 1068 / 2078 0300,

h.westergaard@stofanet.dk

Taulov-skærbæk og omegns

pensionistforening

Formand Johannes Sørensen

Nebelgårdsvej 55, Tlf. 7556 3726 / 2211 3727

Næstformand Rigmor Laursen

Skærbæk Møllevej 4, Tlf. 7556 2671

Kasserer Jane Nielsen

Søndermarksvej 76, Tlf. 7556 2397

Bankospil på Tavlhøj centret

Tors. 14 okt., tors. 28 okt., tors. 11 nov. tors. 25 nov.,

tors. 9 dec. Spillene begynder kl. 19.00.

stiftelses fest i elbohallen

fredag den 5 nov. kl. 17.45 med spisning, dilletant,

kaffe, amerikansk lotteri og dans. Næmere herom ved

opslag.

generalforsamling på Tavlhøj

fredag den 14 jan. kl. 13.30 med efterfølgende kaffe

og bankospil. Evt.forslag skal være formanden i hænde

8 dage før. Bestyrelsen.

Ældre sagen

Formand: Olaf Helios, tlf. 7591 2392

helios@profibermail.dk

Næstformand: S.E. Mengel Thomsen, tlf. 7594 0719.

semt@post9.tele.dk

Social-humanitært: Gunnar Ravn tlf. 7594 2049,

egravn@profibermail.dk.

Kontoret

Træffetid efter aftale med formanden Olaf Helios tlf.

7591 2392.

Tryghedsopkald

Hvorfor føle sig urolig og utryg, når du gratis kan blive

ringet op hver morgen på samme tid af en frivillig

fra Ældre Sagen?

Tilmelding: Vera Hansen, tlf. 7592 6694,

e-mail: elon.h@mail.tele.dk.dk.

25

Besøgsven

Mangler du en at tale med? Føler du dig ensom, og

kunne du tænke dig at få kontakt med et menneske

for at få en sludder en gang imellem? Så ring til

Anneli Hübbe på tlf. 7594 4801, hubbeole@tdcadsl.dk.

Demensaflastning

Ældre Sagen råder over 4 demensaflastere. Har du behov

for et par timer til dig selv så kontakt

Litta Poulsen, Ældre Sagen på tlf. 4050 1411 eller

litta.poulsen@sbb-net.dk.

Bisidder

Har du brug for en bisidder uden for familien, så

kontakt Gunnar Ravn Ældre Sagen, tlf. 7594 2049,

egravn@profibermail.dk. En bisidder har tavshedspligt.

indkøbsordning

Tirsdage kl. 10-12.

Har du svært ved at komme til købmand, bank eller

posthus, så ring mandag mellem 8-9 til

7595 7007. Nærmere ved Knud Erik Jacobsen tlf. 7556

2199, frejaogandrea@mail.tele.dk.

sundheds spørgsmål

Et godt liv afhænger også af en god sundhed. Det er

vigtigt at leve sundt. Det er med til at bevare helbredet

– også i en høj alder.

Kontaktperson: Hanne Kjærulf tlf. 7594 2093,

hannekj@mail.dk.

Bliv frivillig hjælper

Glæd dig selv ved at glæde andre. Har du lyst til at

hjælpe ved at blive trygheds-netværker, så kontakt:

Vera Hansen, tlf. 7592 6694, elon.h@mail.tele.dk Vi

giver gratis uddannelse og forsikring og yder telefon-

og transportgodtgørelse.

Bridge

Mandage kl.10-12.30. Sted: I.P. Schmidtgården.

Kontakt Magna Pontoppidan Pedersen,

tlf. 7593 2855.

Lhombre

Torsdage 13-16. Sted: I.P. Schmidtgården

Kontakt Jens Fogh tlf. 7595 4964 / 4198 3650

Vi mangler spillere

Ældremotion for lidt svagere ældre

Mandage kl. 10-12.

Sted: I.P.Schmidtgården, Vendersgade.


26

Kontakt: Esther Svenning, tlf. 7591 4106.

Mandage kl. 10-12.

Sted: Sognegården v. Hannerup Kirke.

Kontakt: Inge Suurballe, tlf. 7592 3085.

Mandage kl. 14-16.

Sted: C-Café Randalsvej 8 (ved Christianskirken).

Kontakt: Birthe Sørensen, tlf. 7592 0576.

Mandage kl. 10-12

Sted: Konfirmandstuen, Lyng Kirke.

Kontakt: Ingrid Borring, tlf. 7594 3675.

Tirsdage kl. 10-12.

Sted: Lumbyesvej 2.

Kontakt:Inge Daugaard, tlf. 7591 3773.

Tirsdage kl. 15-16.30.

Sted: Genoptrænings Centret i Hannerup

Kontakt: Vera Braüner, tlf. 7594 0077.

Hold dig i form.

Ældre Sagen Fredericia har indgået en aftale med

motionscentret Dansk Fitness Fredericia på Prangervej

109, for alle vore 50-100 årige medlemmer for kun

199 kr. om måneden. Det betyder fri adgang til træning

og holdaktiviteter dagligt kl. 10-14 og for en lille

merpris på 30 kr kan man udfolde sig i centrets fulde

åbningstid.

Særtilbuddet omfatter en gratis personlig programlægning.Yderligere

programopfølgning koster 99 kr.

søndagscafe

Sted: I.P. Schmidt Gården, klaverstuen.

3. okt. kl. 14.

7. nov. kl. 14.

Vi hygger os sammen og synger med på udvalgte sange.

Kaffe og kage. Pris: 40 kr.

5. dec. kl. 14.

Julehygge med små gaver, gløgg og æbleskiver.

Pris for julehygge: 70 kr.

Tilmelding til julehygge: Cafevært: Ruth Hansen, tlf.

7594 3582

Litteratur

1. fredag i hver måned kl. 9.30-12.30

Sted: I.P. Schmidt Gården

Har du lyst til at læse og diskutere bøger med andre.

Kontakt: Hanne Kjærulf tlf. 7594 2093, hannekj@

mail.dk.

Kegler

Mandage kl. 9.30-12.30. Sted: Idrætscentret.

Preben Lindegaard tlf. 7592 4952

Billard

Onsdage: Sted: Fag og Firma, Hannerup

Fra okt. til maj.

Kontaktperson: Erik Lauritsen.

Tlf. 7594 3319 / 2256 6161

Whist

Onsdage kl. 9-12. Sted: Fag og Firma, Hannerup.

Naturgolf

Tirsdage 13-14.30

Sted: Fag og Firmabanerne, Hannerup

Kontakt: Jenny Koudahl, tlf 7592 6314,

jennykoudahl@sbb-net.dk eller Henning Kjelde, tlf.

4098 9540

Krolf

Tirsdage kl. 14.30-16.

Sted: Fag og firmabanerne, Hannerup.

Kontakt: Jenny Koudahl, tlf. 7592 6314,

jennykoudahl@sbb-net.dk eller Henning Kjelde, tlf.

4098 9540.

Traveture

Onsdage kl. 10. Turen er på 1 time til 1 1/2.

Start: Gasværksgrunden, Købmagergade.

I samarbejde med FODSLAW og Hjerteforeningen

Fredericia Tennisklub

Du kan henvende dig til Gunhild Pedersen, tlf. 7592

6082/4140 6082

seniordans

Onsdage kl. 9.30-11.30,

Aktiviteten I.P.Schmidtgården

Danseleder: Annie Christensen, tlf. 7586 7317

Kontakt: Lizzy Siersbæk, tlf. 7592 6936

syng sammen

Tirsdage i ulige uger kl.10-12

Sted: I.P. Schmidt Gården, klaverstuen

Er du interesseret så mød op eller kontakt: Ronald

Gejbøl 2446 8012

Pris: 10 kr. til kaffe og kage

Problemer med computeren?

Kontakt:

Henning Høngsmark, tlf. 75 92 13 48 e-mail:

hmark@post2.tele.dk (Kun telefonisk hjælp).

Asger-Ringgaard Møller tlf. 75 94 31 29 e-mail: Gerdaogasger@gmail.com.

Betaling - kun for eventuel kørsel.

edB-kursus

Elektronisk post og Internet

Nye kurser oprettes til januar så kontakt hhv.:

Lærer: Asger Ringgård Møller, tlf. 7594 3129

Lærer: Lis Reif, tlf. 7591 2348


Filmklub

Den 2. torsdag i måneden kl. 13.30.

Sted: Panorama, Fredericia.

Aktuel film omtales i dagspressen og på:

www.aeldresagen.dk/fredericia

Tilmelding til: Jette Unold, 75 95 93 00,

e-mail: junold@nrdc.dk. Senest 3 dage før.

Pris for film, kaffe/kage og mulighed for ”eftersnak”:

80 kr.

sms Kursus

Mandag 4. oktober kl. 10-12. Sted: Fredericia Friskole.

Tilmelding senest 2. okt. til: Ruth Hansen tlf. 7594

3592 Pris: 50 kr.

Vaccination

4. til 10. oktober. Ved den gratis vaccination for pensionister

er Ældre Sagen behjælpelig på vaccinationsstederne.

Ligeledes vil der være mulighed for at få

målt sit blodtryk. Vaccinationssteder og tider offentliggøres

i dagspressen.

Oplev COBRA-maleren Knud Nielsens kunst

Onsdag 13. oktober kl. 14.30.

Kørsel i privatbiler fra Fredericia Banegård. Afregning

til bilens fører. Forventet hjemkomst ca. kl. 18.

Medlemspris: 80 kr. Andre: 100 kr.

Forhør om evt. restpladser og program hos:

Jette Unold, tlf. 75 95 93 00, e-mail: junold@nrde.dk

seniorkoncert med smuK

Slesvigske Musikkorps

Mandag 15. november kl. 14-16.

Sted: Fredericia Teater.

Kontaktperson: Ruth Hansen tlf. 75 94 35 82

Billetter kan købes ved indgangen fra kl. 13.

Pris: 75 kr.

edB-Kursus i sKATs Tastselv løsninger

Tirsdag 16. nov. kl. 13-15.

Sted: Sct. Knuds Skole´s edb-lokale, Sjællandsgade

50, 2. sal

For at komme ind på egen skattemappe skal der medbringes

en tast selv kode. Den kan evt. bestilles via

SKATs hjemmeside: www.skat.dk

Tilmelding til: Ruth Hansen tlf.: 75 94 35 82, E-mail:

andershpd@mail.tele.dk

Senest den 10. nov. Pris: 50 kr.

et aktivt og sundt liv

Onsdag 17. november kl. 19-21.

Tøjhuset i Gothersgade

Kontaktperson: Hanne Kjærulf, tlf. 75 94 20 93.

Billetter købes via: BILLETNET og i receptionen,

Fredericia Bibliotek.

Pris: 100 kr.

27

Julemarked i Lübeck

30. november og 1. december.

Der er afgang med bus fra Fredericia Banegård kl. 8.

Program kan fås ved henvendelse til Ole Hansen: tlf.

7592 5774 / 6089 1155.

inkluderet i prisen: Buskørsel Fredericia/Lübeck

t/r, en nat på Hotel Alter Speicher i dobbeltværelse,

rundstykke og en dram i bussen, frokostmadpakke

og aftensmad tirsdag, morgenmad, guidet rundtur i

Lübeck, frokost og aftensmad onsdag, rejselederassistance

samt gebyr til Rejsegarantifonden.

Pris: 1.545 kr. for medlemmer af ældresagen, 1.645 kr.

for andre.

Tillæg for eneværelse: 175 kr.

Tilmelding til: Ole Hansen, tlf. 7592 5774 / 6089 1155.

Sidste frist for tilmelding: 6. oktober.

Teknisk arrangør: Anton Rejser

Yderligere info om vores arrangementer findes på:

www.aeldresagen.dk/fredericia , som bliver vores

fremtidige hjemmeside. I en periode kan www.aeldresagen-fa.dk

dog stadig benyttes.

KOmmuNALe FOReNiNgeR

Aktivitetshuset

Jupitervej, Tlf. 7210 5990

Dagbeskæftigelse, værksted, teen- og ungdomsaktiviteter.

Aktiviteter bl.a.: Foredrag, banko, film, værkstedsarbejde,

diskotek, udflugter, ferieture m. m

Åbningstider

Tirs., tors. og fre. aftener 14-21.30.

En del af husets aktiviteter ligger uden for åbningstid.

Kig i vores interne avis eller ring.

Bøgeskov Fritidscenter

Bøgeskovvej 37, Tlf. 7210 5120

Kaffe og rundstykker, fællessang, billard, bordtennis

m.v. Arrangementer: bowling, musikunderholdning,

udflugter m.m.Åben for alle – kom og deltag

Mandag og onsdag klokken 9-11

depotgården

Depotgården, Lollandsgade 2-4, Tlf. 7210 6700

Kommunens kultur- og aktivitetshus.

Kontorets åbningstid:


28

Mandag - torsdag kl. 8.30-12.30.

Lise Armbrust lise.armbrust@fredericia.dk

Værkstedernes åbningstider:

Man - tors. kl. 9-21

I stueetagen arbejder vi med:

Tekstilværksted (quiltemaskine m.v.),

Café.

I kælderen arbejder vi med:

Koldglasværksted, træværksted,

metalværksted,

Perle/smykkeværksted,

knivværksted.

I øvrigt hører følgende grupper

til i Depotgårdens garageanlæg:

Fredericia Stenklub,

Fredericia Tandemklub,

EDR radioamatører,

Pileflettere,

Modelbyggere.

Ølværksted

Keramikværksted

På 1. sal: Malerværksted

erritsø Fritidscenter

Ældreklubben

Røde Banke 77, Formand: John Larsen, mobil 4040

2851, johnlarsen65@live.dk

Åbningstid

Man., ons. og tors. kl. 9-12.

Vi starter dagen med morgenkaffe, rundstykker, sang

og orientering. Medlemskort: 50 kr. årligt. Kan købes

fra 30. august 2010

Aktiviteter:

Gymnastik, syning, arbejde på snedkerværksted, billard,

whist, blomsterbinding, glaskunst, EDB kursus,

og mange andre ting. Der arrangeres også ture, fester

og bankospil.

efterårsbustur:

Den 5. oktober

Fisketur:

den 12. oktober

efterårsferie:

fra den 18.-22. oktober

Oktoberfest:

den 22. oktober

Julebustur:

den 30. november

Juleafslutning

den 10. december

Klubstart:

den 3. januar 2011.

Banko

kl 18.30. Banko den 1. fredag i hver måned

1. okt., 5. nov. og 3. dec.

Vandretur: mandag, tirsdag og torsddag kl. 9.30

Spørg i klubben efter Klubavisen.

Fredericia Fritidscenter

Ældreklubben

Damvej 1, tlf. 7210 5810

Formand Peder Damkjær Nielsen, tlf. 7593 3004

kasserer Bente Christensen, tlf. 7592 7202

Åbningstid: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9-12

Medlemskort 50 kr. årligt

Aktiviteter

Faste aktiviteter på følgende dage:

mandag:

Morgenkaffe-Orientering.

Knipling:

Har du modet,har vi en dygtig instruktør,der kan lærer

dig det.

Systue

Træ-og metalslsløjt

Gymnastik for dem over 60

Tirsdag:

morgenkaffe-orientering

Oliemaling

Ovnformet glas: Lav dine smykker-fade-skåle m.m.

Stenslibning:smykker m.m.

Sangkor:

EDB for begyndere

Torsdag:

Morgenkaffe-Orientering.

Vi laver ovnformet glas. Træ-og metalsløjd, stenslibning,

knipling, gymnastik-EDB for øvede.

Banko

Stort bankospil den 19. nov. kl. 8.45-11.30

Flotte gevindster, amerikansk lotteri med gavekort til

Føtex. Pris pr. deltager 35 kr. inkl. 3 plader, kaffe og

rundstykker.

Ordinær generalforsamling

den 29. oktober kl. 9. Dagsorden ifølge vedtægterne.


Tysklandstur

Fredag den 3. december. Indkøbstur kombineret med

frokost på Lunding Kro. Kun for medlemmer

midTBYeN

i.P. schmidts gård og Othello

i.P. schmidts gård

Vendersgade 4 , Tlf.: 7210 6586 / 7210 6585

Kontaktperson: Karen Margrethe Ladegård,

tlf. 7210 6585, telefontid mandag, tirsdag, onsdag og

torsdag kl.8-9. e-mail: karen.ladegaard@fredericia.dk

informationen/Kiosken:

Tlf. 7210 6586, telefontid hverdage fra kl. 10-12, (fredag

lukket)

Brugerrådet i.P.schmidt

Brugerrådsformand

Flemming Larsen, Tlf. 7592 7248

f.larsen@post11.tele.dk

Næstformand Annelise Pedersen, Tlf. 7595 7959

Kasserer Per Eskildsen, Tlf. 7593 1252

Cafeteriet

Åbent man-tors 9-16, fre. 9-14, lør.-søn. 11.30-13.30

Tlf. 7210 6579. Telefontid og bestilling af forplejning:

hverdage fra kl. 8-10

Træningssal

Træningsassistent Annette Redecker

annette.redecker@fredericia.dk, Tlf. 7210 6598

Åbent alle hverdage med almen motion og gymnastik

ejendomsmester

John Selmer, john.selmer@fredericia.dk

Tlf. 7210 6582

Træffetid hverdage kl. 11.30-12

Aktiviteten

Aktivitetsvejleder Karen Margrethe Ladegård

Tlf. 7210 6585, karen.ladegaard@fredericia.dk

Åbent alle hverdage kl. 9-15.30.

Aktivitetslokalerne kan lånes/ benyttes alle hverdage

også aften og weekend. Henvendelse til aktiviteten for

nye aktiviteter/ tiltag. Kom ind og få en snak, huset

rummer mange muligheder.

Aktiviteter

mandage

Billard på 3. sal.

Træværkstedet fra kl. 9

Metal og Hobby kl. 9-14

Diverse kreative aktiviteter bl. a.:strik/filte- male-

smykker m.m. kl.9-12 ved Birgit Toftgaard.

Patchwork kreative udfoldelser kl. 9-15.30

Pergamano kl. 13-15.30. I salonen.

29

Tirsdage

Billard på 3. sal.

Træværkstedet fra kl. 9.

Metal og Hobby kl. 9-14.

Gymnastik ”få pulsen op” kl. 10-11. Og kl. 11-12. Ved

Annette.

Gymnastikpigerne kl. 10-11. Ved Bente Christensen.

Glaskunst Galleriet 2. Sal kl. 12-15. Tilmelding nødvendig.

Patchwork kreative udfoldelser kl. 13-16.

Tirsdagsklubbens Bankospil hver tirsdag kl. 13.15.

Fine præmier og dejligt samvær.

Yngre Handicappede kl. 14-17. I den lille cafe.

Onsdage

Billard på 3. sal.

Træværkstedet fra kl. 9.

Metal og Hobby kl. 9-14.

Blomsterpigerne laver blomsterdekorationer kl. 9-12.

Ved Lillian.

Diverse kreative aktiviteter kl.9 12 ved Birgit Toftgaard.

Madlavning for mænd kl. 9-12. Aktivitetskøkkenet.

Stavgang ”den glade vandrer” kl. 9.30. Start ved

Landsoldaten.

Glaskunst Galleriet 2. Sal kl. 10-13. Tilmelding nødvendig.

Keramik kl. 13:00. Værkstedet i kælderen.

Strikkecafe ”her udveksles idéer” kl. 13-16.

Smykke/perle fremstilling kl. 12-15. Ved Vagn og

Inga Lund.

Kun for mænd plus 65. Udflugter, fisketure og aktiviteter

af social karakter. 1 onsdag på IPS kl. 10.

Se opslag eller ring efter program.

Kontaktpersoner Kaj Henningsen. Tlf. 6440 1897 /

2681 1897. Finn Johansen. Tlf.4053 9790.

Onsdagsklub for læseheste 1 onsdag i måneden kl. 14.

Ved Alice i aktiviteten.

Torsdage

Billard på 3. sal.

Træværkstedet fra kl. 9.

Metal og Hobby kl. 9-14.

Porcelænsmaling kl. 9. I værkstedet i kælderen.

Glaskunst Galleriet 2. Sal kl. 12-15. Tilmelding nødvendig.

Knipling kl. 13-16. I aktiviteten.

Bogbinding kl. 13-16. I værkstedet i kælderen.

Læsegruppe og socialt samvær med Britta den 3. tors-


30

dag kl. 10. I glasstuen.

Beboerkaffe hver 3. Torsdag kl. 14. I fælleslokale på

2.sal.

Fredage

Billard på 3. sal.

Træværkstedet fra kl. 9.

Metal og Hobby kl. 9-14.

Gymnastik ”få pulsen op” ved Annette på 1. Sal

PC kursus

Tirsdage kl. 9-11. Ved Frede. I Netcafén på 1. sal.

Torsdage kl. 9-11. Ved Grete. I Netcafén på 1. sal.

Terminer: Januar-marts. September-november.

Næste hold starter medio september.

Tilmelding nødvendig i Informationen tlf. 7210 6586

daglig mellem kl. 10-12.

Se også www.netcafeip.dk for mere information.

Planlagte nyheder

SMS Undervisning. Kursus i NemId.

Aktivitet med fremstilling af foder/fuglehuse og andet

i træ.

efterlysning!

Har du tid og lyst til at være med til at lave ting til vores

julemarked, så henvend dig i aktiviteten. Vi savner

nogle der kunne tænke sig at strikke f.eks.: køkkenhåndklæder,

grydelapper, sjaler m.m. Filte og strikke

tasker, hjemmesko, nisser mm. Lave div. Smykker.

Male billeder, lave billedcollager, decoupage m.m. Eller

hvad du selv kunne finde på. Vi vil gerne samle

nogle stykker, der kunne være interesseret i at samles

en formiddag om ugen og sammen lave nogle ting til

aktivitetens bod til julemarkedet. Huset leverer materialer

(vi bruger de materialer, der forefindes).

Arrangementer

Se opslag på aktivitetscenteret eller på hjemmeside

http://www.ipschmidt.dk. Influenzavaccination tirsdag

den 5. Oktober ved salonen på I.P.Schmidt.

Othello

Herfordparken 1, Tlf. 7211 3888

Centerleder Grethe Jørgensen, Tlf.: 7211 3910

Afdelingsleder for 1. og 2. Sal:

Margrethe Galvin, Tlf. 7211 3913

Afdelingsleder for 3. Sal:

Annie Rasmussen, Tlf. 7211 3930

Afdelingsleder for 4. og 5. Sal:

Lone Ruth Johansen, Tlf. 7211 3940

Leder af Køkkenfunktionen:

Marianne Overvad, Tlf. 7211 3968

Kostkonsulent Rikke Højberg, Tlf. 7211 3966

Leder af aktivitetsområdet: ellen Balleby,

Tlf. 7111 3900

Bruger-pårørenderåd:

Formand John Jensen, tlf.: 2323 9922

Næstformand Joan Magnussen tlf.: 2420 8656

Dagcenter Othello, tlf.: 7211 3902

Åben hver dag kl. 8-16.

Aktiviteter

sang: hver tirsdag kl. 10-11

Banko: kl. 10.15-11.15

d. 6. oktober, d. 1. november, d. 7. december

gudstjeneste: kl. 15.30

d. 6. oktober, d. 20. oktober, d. 3. november, d. 17. november,

d. 1. december, d. 15. december

VesTBYeN

Brugerrådet(for Vestbyen)

Formand Lilian Hansen

Tlf. 7592 9167 lia.kurt@get2net.dk

Kasserer Svend Stokholm Kristensen

Tlf. 7592 9911

medborgerhuset Korskær

Medborgerhuset er åbent for alle. Du kan henvende

dig til projektmedarbejderne fra Medborgercenterprojektet

for nye aktiviteter der er målrettet beboerne

i Korskærparken. Du kan træffe os i Medborgerhuset

mandag til torsdag kl. 13-17 eller på telefon 2256

8840.

Aktivitetskælderen er åben for mange aktiviteter

mandag-torsdag kl. 9-15.30 og fredag 9-13. Den 1

oktober kan vi byde Karen Ingrid Jensen velkommen

som ny tovholder.

EDB: er der ikke en eller to der kunne tænke sig at

hjælpe andre med at komme igang med edb. Så kik

ned i aktiviteten.

Billard:

Daglig fra kl 10.00-15.00

Yatzy:

Mandag fra kl. 12.30

Porcelænsmaling:

Tirsdag kl. 9-12

edB:

Onsdag kl. 10-13


3d kort og telegrammer:

Onsdag kl. 10-12

minibanko:

(se opslag) Torsdage i ulige uger kl. 12.30

Banko, salen:

alle dage kl. 13.30. Dørene åbnes kl. 12

7. og 19. oktober, 2 og 16 november, 14 december

Foredragsrække:

Onsdag kl. 14 i salen, se opslag.

stolegymnastik:

Torsdage kl. 11-12 i salen.

Anette Hermansen tlf. 4116 6133

seniorkor:

Fredag kl. 9-11 i salen,

Fredagsdans

Fredag kl. 13.30 i salen,

Ellen Christensen, tlf. 7592 7032

Henry Sørensen, tlf. 4058 0465

Arrangementer

Den 11 oktober kl 14.

Mode opvisning med Butik Marianne og Vestcentrets

Herretøj. tilmelding til cafeen hvis man ønsker Kaffe

og Lagkage

Den 25 november kl 15

afholdes Årsmøde alle er velkommen

Den 2 december kl 13

afholdes der Julefrokost der vil senere komme opslag

op med pris og tilmelding

ulleruphus

Lumbyesvej 28 d, Tlf. 7620 3399

stolegymnastik:

Mandag kl. 10. 30. ”Femmeren”

spil:

Mandag kl. 19. ”Femmeren”

det kreative hjørne:

Tirsdag kl. 9.30-11.30. ”Femmeren”

Turgruppen:

Onsdag kl. 10.30

Fællessang:

Torsdag kl. 10.30. ”Femmeren”

Café:

Fredag kl. 9.30-11.30. ”Femmeren”

mandehjørnet:

Torsdage hver anden uge kl. 14.30-16

gudstjenester:

Hver måned. Kirkesalen

Banko og tøjsalg:

Hver måned

HYBYHus

Hybyhus Plejecenter

Lundingsvej 17, Tlf. 7211 3130

Hybyhus aktiviteten

tlf. 7211 3172

Åbningstider

Dagligt kl. 9-15.30. Gyldigt aktivitetskort

31

Centerleder: Joan Hartvig tlf: 7211 3151

Souschef: Lotte Bagger.

Leder i udegrupperne: Conni Nielsen tlf.72113187

Brugerpårørenderåd

Formand: Ulla Buhl tlf. 2810 1182

Næstformand: Lis Gregersen tlf. 7592 2561

selvstyrende grupper

syng sammen

Tirsdage kl. 10-11 i atriet. Ejner Kristensen

gymnastik

Hver tirsdag kl. 13-14 i salen ved Kamma Varming

tlf. 7595 7413

Knipling

Torsdag kl. 13-15.30. Aase Jensen, Tlf. 7591 1905

gudstjeneste

24. december kl. 10 i Salen.

søndagscafe

17. okt. Musikken er en overraskelse

12. dec. Spillegruppen de 4.

Værtinde: Helga Andersen

Entre 30 kr. inkl. kaffe og kage kl. 14 i salen

Banko

29. okt., 26. nov. og 17. dec.

Alle dage kl. 13.30 i salen

Værtinde Anna-Lise Pedersen.


32

3 kort inkl. kaffe og kage 25 kr.

Torsdagsbal

Torsdag den 28. oktober, billetter senest den 25. oktober.

Torsdag den 2. december, billetter købes senest

den 29. november. Billetter købes i Hybykiosken tlf.

7211 3230, mandag-fredag fra kl. 10-13

Folkedans

Alle pensionister er velkomne. Så bare mød frisk op.

Kontaktperson Ellen Christensen 2214 9585

eRRiTsØ

Øster elkjær, Aktiviteten.

Erritsø Bygade 85

Aktivitetsvejleder Karin Eis, Tlf. 7210 5763

Åbningstid

man.-fre. kl. 9-16

Oktober

Torsdag d. 7 kl. 10.15. Banko, alle er velkommen.

Kortpris 5 kr. kaffe kan købes.

Tirsdag d. 12. kl.14.30. Sang og musik med Hanne og

Jørgen,kaffe og k age kan købes.

Mandag d. 18. kl. 14.30.Foredrag v/ Børge Jørgensen

om Fredericias historie, kaffe og kage kan købes.

November

Torsdag d. 4 kl. 10.15. Banko ,alle er velkommen

Kortpris 5 kr.kaffe kan købes

Mandag d. 22. kl. 10.julebinderi .Tilmelding til Karin.

December :

Torsdag d. 2. kl. 10.15, banko, alle er velkommen

kortpris 5.kr.kaffe kan købes

Torsdag d. 16. kl. 10, julebinderi.Tilmelding til karin.

På grund af ombygning af Øster Elkjær vil der være

færre aktivitetre i november/december. Se opslag i

forhallen.

selvstyrende grupper på Øster elkjær

edB

Der undervises :

Mandag kl. 9-12. Jørgen

Tirsdag kl. 9-12. Knud.

Onsdag kl. 9-12.Jens.

Torsdag kl. 9-12.Eva. Der er ledige pladser på alle hold.

Bridge

Maritta. Mandag kl. 13.30.-17.

Knipling

Astrid. Onsdag kl. 9-12 og 13-16.

Patchwork

Kirsten. Torsdag kl. 13-16. I ulige uger starter til januar.

Blomster gruppe

Karin. Onsdag d. 27. oktober kl. 10-11.30.

Tilmelding tlf. 7210 5763.

Åben Billiard stue

hver dag fra kl. 9-15.

Aktivitetskort:

Der kræves et aktivitetskort for at benytte Center

Øster Elkjær. Pris 70 kr. Brugerrådet opkræver beløbet.

Det dækker et helt år.

Henvendelse til aktivitetsvejleder Karin Eis tlf.7210

5763.

TAuLOV/sKÆRBÆK

stævnhøj Plejecenter

”Gnisten” aktivitet og dagcenter

Tingvejen 31, Taulov

Åben: hverdage kl. 8-16. Tlf. 7210 5258

Oplæsning ved frivillige

Første mandag hver måned kl. 10.15-11.45.

gudstjeneste med kirkekaffe

Første torsdag hver måned kl. 10.15-11.15.

sangeftermiddag

Sidste torsdag hver måned v/Maria og Helge kl. 14-15.

Bankospil

En gang om måneden med skiftende ugedag.

November

Onsdag den 24. Kl. 10-11.30

Guitarist og sanger Renè Schmidt underholder i Gnisten.

Tema: Skandinavien rundt.

Entre: 35 kr. – Se opslag

december

Fredag den 3. Kl. 10 – ca. 12

Seniorshoppen med Juleudsalg.

Yderligere aktiviteter:

En detaljeret aktivitets/ugeplan er placeret ved hovedindgangen.

Tavlhøjcentret

Højdedraget 1, Taulov. tlf. 7210 5257

Brugerrådet. Fdm. Ellinor Nielsen. Tlf. 2441 6128.


Næstfdm. Knud Erik Jakobsen, Tlf. 7556 2199.

Kasserer: Astrid Petersen. Tlf. 7556 3664.

Cafeteriet

Tlf. 7210 5282. Åbent man.-tors. kl. 10-15.

Fre., lør., søn. og helligdage lukket.

Butikken

åbent man.- tors.kl. 10 - 13.

tlf. 7210 5255 modtager tilmeldinger til alle arrangementer.

Aktivitetslokalerne

er åbent man. – tors. kl. 9-16, fre. kl. 12 -15..

Leder af aktivitetsområdet:

Ellen Balleby, Tlf. 7210 6568.

Aktivitetsvejleder: Birte W. Jensen, Tlf. 7210 5257.

Aktiviteter

mandage

Porselænsmaling:. 9-12, Anne Bomholt.

Pentanque:. 10-12, Johannes Sørensen.

Glas: 9-11.30.

Whist: 9-11.30, Poul Bonde.

EDB1: 10-12, Jens Bagger Christensen og Kurth Sørensen.

Patchwork: 12.30-15.30, Anne Margrethe Søndergård

og Tove Tannebæk.

Bob: 13-15.30, Carl Erik Christensen.

Orkis: 13-15.30, Bodil Andersen.

EDB: 13.30-15.30, Jens Bagger Christensen og Kurth

Sørensen.

Studiekreds i literatur: en mandag i måneden.

Tirsdage

Dit liv: 9-11.30, John Rasmussen og Kirsten Nielsen.

Knipling: 9-11.30, Astrid Petersen.

Glaskunst: 9-11.30.

Gymnastik: 9.30-10.30 og 11-12, Kirsten Davidsen.

Bridge: 12.30-15.30, Christen Rasmussen.

Hyggegruppe: 13-15.30.

Kreaktivgruppe: 12.30-15.30, Kristine Olesen.

Slægtsforskning: 13.30-15.30, Ulige uger, John Rasmussen

og Søren Reinholdt.

Onsdage

Almuemaling: 9-12, Sonja Nielsen.

Stenslibning: 9-12, lige uger, Preben Pedersen.

Glaskunst: 9-11.30, Anni Rasmussen.

EDB: 9.30-11.30, Knud Erik Jakobsen.

Nisse og trolde: 13-15.30, Birthe Strårup.

EDB: 13-15. Knud Erik Jakobsen.

Sløjd: 13-16, Søren Lind og Torben Nielsen.

Sangkor: 14-15.30.

Slægtsforskning 2: 13-15.30, Søren Reinholdt og John

Rasmussen.

33

Torsdage

Vævning: 9-12, Ingrid Rasmussen og Ellen Margrethe

Agerkvist.

Decoupage: 9-11.30, Birgit Toftgård.

Glaskunst: 9-11.30,

Maleholdet: 9.30-12, Jens Gibe og Patricia Gibe.

EDB: fortsættere: 9.30-11.30, Kirsten D. Lind.

Billard: 10-12.

Knipling: 12.30-15.30, Astrid Petersen.

Forenklet folkedans: 13.30-15.30, Ellinor Nielsen.

EDB: 13.30-15.30,Jens Gibe.

Syng sammen: første torsdag i måneden, 14-15.30,

Maria Jensen.

Fredage

Studiekreds i foto: 9.30-12. John Rasmussen og Jens

Bagger Christensen.

Linedans: 13.30-15.30. Cheri Danell.

Arrangementer på Tavlhøj

1.september: opstartsmøde med kaffe kl. 9.

Ingen tilmelding. Pris 30 kr.

Derefter er der tilmelding til aktiviteter kl. 10-12.

Som noget nyt: Studiekreds om ”Dit liv”. Også studiekreds

om ”foto”. Nyt hold om ”slægtsforskning”.

Nærmere oplysning hos Birte W.Jensen. tlf. 7210

5258. 7. oktober.

Efterårstur: Se opslag i forhallen.

27. september:

Banko i fællescafeen kl. 10-11.30.

28. september kl. 13.30:

Poul Fisker Andersen fortæller gennem et causeri baseret

på lysbilleder af postkort fra 1900-1920 om Fredericia.

Pris 30 kr. Tilmelding senest 23. sept. på tlf.

7210 5255 el. listen i forhallen.

11.oktober kl. 13.30:

modeopvisning fra genbrugsbutikken på Adelvej.

Mød op og se de fine tilbud og gør en god handel.

Tilmelding senest 6. okt. på tlf. 7210 5255 el. listen i

forhallen. Pris 30 kr.

24.oktober.

Husets fødselsdag fejres med formiddagskaffe kl. 10.

Ingen tilmelding.

25.oktober:

Banko kl. 10-11.30.


34

4. november kl. 13.30:

højskoleforstander Torben Egeris fortæller om Benny

Andersens ”Svante”. En underholdende eftermiddag.

Tilmelding senest 28. okt. på listen i forhallen el. tlf.

7210 5255. Pris 30 kr.

15. november kl. 13.30:

Tavlhøjcentrets generalforsamling. Dagsorden ifølge

vedtægter.

21. november kl. 13 -15:

Julestue. Huset er julepyntet. Der sælges dekorationer,

juleting, gløg – æbleskiver og kaffe/kage.

24. november:

1-dags Juletur. Se opslag i forhallen.

29. november:

Banko kl. 10-11.30.

2.og 3. december:

Tavlhøjcentrets juletur til Bad Oldesloe, Lübech og

Kiel. Se opslag i forhallen.

10. december:

Julefrokost kl. 12. Tilmelding senest 2. dec.

13. december:

Julebanko kl. 10-11.30.

Brugerpårørenderåd

i.P. schmidt

Brugerrådsformand Flemming Larsen,

Tlf. 7592 7248

Vestbyen

Brugerrådsformand Lilian Hansen, Tlf. 7592 9167

erritsø/snoghøj

Brugerrådsformand Flemming Fænø, Tlf. 7594 2020

Taulov/skærbæk/Herslev

Brugerrådsformand Ellinor Nielsen, Tlf. 2441 6128

PLeJeNs AdmiNisTRATiON

Postadresse: Erritsø Bygade 85 A, 1. Sal, 7000 Fredericia.

Hjemmeplejen

Udeboende borgere

distrikt 1 – City

Distriktsleder, Monika Larsen, Tlf. 4164 0188

distrikt 2 – Landsoldaten

Distriktsleder, Yvonne Lyngby, Tlf. 7210 6591

distrikt 3 – Hyby

Distriktsleder, Connie Midtgaard Nielsen,

Tlf. 7211 3102

distrikt 4 – Vest

Anita R. Mikkelsen, Tlf. 4131 8718

distrikt 5/8 – Kunstnerkvarteret/Fælles Nat

Distriktsleder Thomas Ø Bloch, Tlf. 4131 8719

distrikt 6 – erritsø - Taulov

Distriktsleder, Poul Dauer, Tlf. 7210 5794

distrikt 7 – Aften

Distriktsleder Eva Ahm Holberg, Tlf. 4164 0436

Vikarkorpset

Postadresse: Erritsø Bygade 85A, 1.sal, 7000 Fredericia.

distrikt 9 –Vikarkorps

Distriktsleder, Lis Damgaard, Tlf. 7210 6560

Plejecentre

Postadresse: Erritsø Bygade 85A, 1.sal, 7000 Fredericia

Hybyhus

Lundingsvej 17

Centerleder/Distriktsleder

Joan Hartvig Nielsen, Tlf. 7211 3151

Bruger-pårørenderådsformand:

Ulla Buhl, Tlf. 2810 1182

madsbyhus

Lumbyesvej 20

Centerleder Jeanette Ringner, Tlf. 7210 6681

Bruger-pårørenderådsformand:

Mona Rüsz, Tlf. 2965 2214

Othello

Herfordparken 1

Margrethe Baudtler, 1. og 2. sal, tlf.

Annie Rasmussen, 3. sal, tlf. 7211 3930

Lone Johansen, 4. og 5. sal, tlf. 7211 3940

Centerleder Grethe Jørgensen, tlf. 7211 3910

Rosenlunden

Nørrebrogade 8

Centerleder Jeanette Ringner, Tlf. 7210 6681

Bruger-pårørenderådsformand:

Mona Rüsz, Tlf. 2965 2214


stævnhøj

Tingvejen 31

Centerleder / Distriktsleder

Tove Jørgensen, Tlf. 7210 5260

Bruger-pårørenderådsformand:

Else Marie Sørensen, Tlf. 7556 3726

ulleruphus

Lumbyesvej 28

Centerleder / Distriktsleder

Anne Marie Skovgaard Hansen, Tlf. 7210 5890

Bruger-pårørenderådsformand:

Connie Lauridsen, Tlf. 7593 1165

Øster elkjær

Erritsø Bygade 85 A og B

Centerleder/Distriktsleder

Ea Seeger, Tlf. 7210 5782

Bruger-pårørenderådsformand:

P.t. ingen

dagcentre

Til visiterede borgere

Postadresse: Erritsø Bygade 85A, 1.sal, 7000 Fredericia

Distriktsleder Ellen Balleby, Tlf. 7211 3900

Hybyhus:

Lundingsvej 17, Tlf. 7211 3172

stævnhøj:

Tingvejen 31, Tlf. 7210 5258

Othello:

Herfordparken 1, Tlf. 7211 3901/7211 3902

Aktivitetscentre

Postadresse: Erritsø Bygade 85A, 1.sal, 7000 Fredericia.

Distriktsleder Ellen Balleby, Tlf. 7211 3900

i.P. schmidts gård

Aktivitetsvejleder: Karen Margrethe Ladegaard

Tlf. 7210 6585 / 7210 6586

Brugerrådsformand:

Flemming Larsen, Tlf. 7592 7248

medborgerhuset Korskær

Aktivitetsvejleder: Ella Jensen, Tlf. 7210 5941

Brugerrådsformand

Lilian Hansen, Tlf. 7592 9167

Tavlhøjcentret

Aktivitetsvejleder Birte W. Jensen, Tlf. 7210 5257

Brugerrådsformand:

Ellinor Nielsen, Tlf. 2441 6128

Øster elkjær

Kontaktperson: Karin Eis, Tlf. 7210 5763

Brugerrådsformand:

Flemming Fænø, Tlf. 7594 2020

Cafeer/Cafeterier

35

Cafè Othello

Herfordparken 1, stuen, Tlf. køkken 7211 3960

Cafeen er åben for daghjemsbrugere, beboere og gæster

på Othello. Åbningstiden er 11.30-13 på alle hverdage.

Lør, søn og helligdage lukket.

Atriet Hybyhus

Lundingsvej 17, Tlf. 7211 3200

Man, tirs og onsdag 9-14.30

Torsdag 9-15

Fredag 9-14

Lør, søn og helligdage 10.30-12.30

Køkken Tlf: 7211 3200

Cafeteriet i.P. schmidts gård

Ved Landsoldaten 3. Tlf. 7210 6579

Åbningstider:

Man til tors 9-16, Fredag 9-14

Lør, søn og helligdage 11.30 til 13.30

Salg af mad stopper ½ timer før lukketid

Øster elkjær Cafeteria

Erritsø Bygade 85, Tlf. 7210 5767

Åbningstider:

Man til fre 7.30 til 13

Lør, søn og helligdage 07.30-10.15 og 11.30-13

Café ullerup

Lumbyesvej 28, Tlf. 7620 3393

Åbningstider

Man til fre 08.00 til 12.30

Lør, søn og helligdage 11.15-12.30

Cafeteriet Korskærcenteret

Ullerupdalvej 13, Tlf. 7210 5940

Åbningstider

Man-fre kl. 11.-12.30 eller efter behov

Rygning forbudt

Kiosker

Hybykiosken

Lundingsvej 17, Tlf. 7211 3230

Åbningstider

Man.-fre. kl. 10-13. Lør-søn. Lukket


36

ulleruphus

Lumbyessvej 28

Åbningstider

Man., ons., tors. kl. 10-11

madservice

Fælleskøkkenet elbo i/s

Cheføkonoma Anton Rechnagel, Tlf. 7210 5290

Tlf.tid mandag til fredag kl. 10-12

Kolde færdigretter

Afbestilling og ændring

thar@fredericiakom.dk, Tlf. 7210 5290

Hvor skal jeg henvende mig?

Borgerservicecentret

For telefonisk henvendelse

Mandag-onsdag kl. 9-16. Torsdag kl. 9-18.

Fredag kl. 9-14. Tlf. 7210 7730

For personlig henvendelse

Mandag-onsdag kl. 9.30-16. Torsdag kl. 9.30-18

Fredag kl. 9.30-14

Begravelseshjælp ud over sygesikringstilskud.

Efterlevelseshjælp. Kørsel til nærmeste speciallæge.

Ledsagerordningen

Helle Frishøj Hartmann, Tlf. 41248236

demenskonsulenter

Se Plejens Administration

den Forebyggende Afdeling

Viaduktvej 9, 7000 Fredericia

Dagligt mellem kl. 8-9

Vi er fem forebyggende medarbejdere, en forebyggelseskonsulent

og en teamleder, alle med en sundhedsfaglig

baggrund:

Karen Ingrid Jensen, forebyggende medarbejder

Tlf.nr. 7210 5850. karen.jensen@fredericia.dk

Rita Mathiesen, forebyggende medarbejder

Tlf.nr.: 7210 5853/mobil 22566198.

rita.mathiesen@fredericia.dk

Fie Refshauge, forebyggende medarbejder

Tlf.nr.: 7210 5855. anne.refshauge@fredericia.dk

Anne-Grete Maimburg, forebyggende medarbejder

Tlf.nr.: 7210 5269/5852.

anne-grete.maimburg@fredericia.dk

Lisbeth Møllegård Hansen, forebyggende medarbejder

Tlf.nr. 7210 5851. lisbeth.m.hansen@fredericia.dk

Signe Pedersen, forebyggende konsulent

Tlf.nr.: 7210 5852. signe.pedersen@fredericia.dk

Tina Løngren Reher, teamleder

Tlf.nr. 7210 5854. tina.reher@fredericia.dk

det forebyggende arbejde:

Den forebyggende Afdeling arbejder konkret med

forebyggelse og sundhedsfremme på følgende områder:

• Forebyggende hjemmebesøg +75-årige:Årligt forebyggende hjemmebesøg jf. serviceloven

§79a

Målrettet besøg ved behov

sundhedsformidling til + 60-årige:

Seniorkurser. Program i Pensionistavis, på Aktivtescentre,

Bibliotek m.m.

Tidlig opsporing af kronisk sygdom med

særlig fokus på:

• KOL

• Type-II-diabetes

• Hjertekarsygdom

• Demens

• Depression

sundhedstjek af + 60-årige:

Opsporing af funktionssvækkelse og opstart af tidlig

forebyggelse gennem fysisk aktivitet.

Kontaktpersonordning for døv blinde

Kurt Nielsen, stkn@fredericiakom.dk, Tlf. 7210 5885

genoptræningsCentret

Viaduktvej 9 Tlf. 7210 6050

Kontaktpersoner: Ledende terapeut Anne-Mette Dalgaard

eller teamleder Ellen Pedersen

Der er én indgang via GenoptræningsCentret for borgere

med behov for aktiv genoptræning og vedligeholdende

træning.

Personalegruppen på GenoptræningsCentret består af:

6 ergoterapeuter, 18 fysioterapeuter, 5 træningsassistenter,

2 administrative medarbejdere, servicepersonale,

1 teamleder og 1 ledende terapeut.

genoptræningsCentret varetager

• Genoptræning af yngre og ældre borgere som henvises

fra sygehusene med en genoptræningsplan

• Genoptræning af borgere som henvises fra praktiserende

læge eller internt fra kommunen.


• Patientrettet forebyggelse til borgere med en kronisk

sygdom som: Hjerte/kar lidelse, KOL, Knogleskørhed,

gigt eller Diabetes type 2.

• Projekt: Længst muligt i eget liv

• GenoptræningsCentrets terapeuter deltager aktivt i

delprojekt ”Hverdagsrehabilitering”, hvor borgere

gennem intensiv hjemmetræning støttes til klare

daglige gøremål i hjemmet.

Formålet med genoptræningsCentrets tilbud

• At borgere efter sygdom eller skade genvinder selvhjulpenhed

i hverdagen

• At støtte ældre borgere som bor i eget hjem eller på

plejecenter til at vedligeholde aktiv funktion i dagligdagen.

• Træningen foregår

• Din genoptræning eller vedligeholdende træning

foregår som aktiv træning og vejledning på GenoptræningsCentret,

på byens pleje- og aktivitetscentre

eller ved behov i dit hjem.

Opnå god livskvalitet med en kronisk sygdom

Har du fået konstateret

• Type 2 diabetes

• KOL

• Gigt


Knogleskørhed

Så er du velkommen til via din egen læge at blive henvist

til GenoptræningsCentret. Vi kan hjælpe dig med

fysisk træning på hold og vejledning i forhold til at bevare

en aktiv og sund levestil i dagligdagen.

Forebyggelse af fald

GenoptræningsCentret har etableret et styrke-balancehold

på Hybyhus for ældre borgere, som har problemer

med fald i hjemmet eller stigende gangusikkerhed

udendørs. På grund af stor efterspørgsel, må der påregnes

ventetid til holdet. Tilsvarende kører træningsassistenterne

” Gå godt hold” for ældre på alle pleje og

aktivitetscentre.

Hjælpemiddelafsnittet

Nørrebrogade 131

Tlf. 7210 7301

tlf. tid man.-fre. 8.30-9 og 12-13

www.fredericiakommune.dk/FredericiaKommune/

Menu/borgerservice/sundhedsygdomoghandicap/hjaelpemidler/

Udlånshjælpemidler: kørestole, rollatorer, plejesenge,

el-køretøjer osv.

Boligændringer: Fjernelse af dørtrin, opsætning af

greb, etablering af ramper osv.

udlånshjælpemidler

sagsbehandlende terapeuter

Børne- og voksen sager

Anita Rasmussen, Tlf. 7211 3380

Børnesager Tove Sand Jensen, Tlf. 7211 3385

Team A cpr.nr. 01-10

Lis H Jørgensen(01-02), Tlf. 7211 3384

Grete Guttorm (03-04), Tlf. 7211 3378

Hanne Andersen (05-06-07), Tlf. 7211 3381

Fælles indtil videre 09-10 Tlf. 7211 3391

Anette Theilgaard Lyager (08-09-10)

Team 2. cpr.nr.11-20

Tlf. 7211 3383

Randi Hansen (14-15-16-17), Tlf. 7211 3379

Dorthe Pedersen (18-19-20), Tlf. 7211 3380

Team 3. cpr.nr. 21-31

Eva Tilde Jensen (21-31), Tlf. 7211 3382

Jeanette Rubæk, Tlf. 7211 3377

Jane K Lilja-Fisher (21-31), Tlf. 7211 3386

Maiken Hofmann (21-31),Tlf. 7210 7309

37

Telefontid for alle terapeuterne dagligt mellem 8.30-

9 og 12-13

Kropsbårnehjælpemidler

Ortopæd. sko, inkontinenshjælpemidler, brystproteser,

parykker, diabetes-hjælpemidler osv.

sagsbehandler, kropsbårne

Rikke Flindt Andersen,Tlf. 7211 3387

Hilde Johansen,Tlf. 7211 3388

Karen Møller Langner, Tlf. 7211 3389

Anne-Marie Hansen, 7211 3398

sagsbehandlere, bilsager

Stina Lundberg, Tlf. 7211 3392

Birthe L. Mandsberg, Tlf. 7211 3376

Hjælpemiddeldepotet

Afhentning af hjælpemidler, reparationer m.m.

Tlf. 7210 7302

Høreomsorgsvejleder

Ketty Jacobsen

Tlf. 7210 7290 man.-fre. 8-9. Hvis det er nødvendigt,

kan man få besøg i hjemmet.

Tilbud:

• Vejledning i praktisk anvendelse og vedligeholdelse

af høreapparater.

• Råd og vejledning til nye brugere af høreapperater.


Hjælp til vedligeholdelse, f.eks. rensning af øreprop-


38


per og fornyelse af slanger og filtre.

Vejledning og eftersyn af hørehjælpemidler.

Træffes hver måned på:

Medborgerhuset Korskær: første tors. kl. 14.30-15.30

I.P. Schmidt Gård:første tirs. kl. 11-12

Øster Elkjær: anden tirs. kl. 11-12

Hanneruphus: anden tors. kl. 10-11

Ulleruphus: tredje ons. kl. 11-12

Hybyhus: tredje tors. kl. 10-11

Tavlhøjcentret: sidste tirs. kl. 11-12

Visitatorafdelingen

Sct. Joseph, Vendersgade 49, 2. Sal,

7000 Fredericia

Mandag til torsdag 8.15-15

Fredag klokken 8.15-14

Tlf. 7210 7880, Fax 7210 7468

Personlig pleje og praktisk bistand (varig/midlertidig

hjemmehjælp), hjemmesygeplejerske, madservice,

dagcenter, ældrebolig, plejebolig, aflastning, Sydtrafik,

omsorgskørsel, nødkaldeanlæg, omsorgstandpleje.

Plejens Administration

Erritsø Bygade 85 A, 1. sal, 7000 Fredericia

Tlf. 7210 7373, Fax 7210 5773

E-mail: admpleje@fredericiakom.dk

Plejechef Georg Thomsen, Tlf. 7210 5748

Sygeplejefaglig leder Marianne Hansen.

Tlf. 7210 5740

Plejecenterchef Bo Østergaard Kristensen

Tlf. 7210 5743

Leder af administrationen Marianne Hansen Tlf.

7210 5750

Leder af aktivitetsområdet Ellen Balleby Tlf. 7211

3900

Udviklingskonsulent Jørgen Lesmark, Tlf. 7210 5795

Kostkonsulent Rikke Højberg Nielsen, Tlf. 7211 3966

Leder af Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter

Vibeke Dalgaard, Tlf. 7210 5864

Demenskonsulenter

Tlf. 7210 5797 / 7210 5796 / 72105757

Handicaprådet

Formand Niels Henry Andersen, Tlf. 7556 4474

nha@domisil.dk

Næstformand Dorthe Schandorph, Tlf. 7591 4603

dortesjensen@mail.dk

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske

spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske

spørgsmål, som har betydning for mennesker med

handicap.

Derudover kan handicaprådet tage spørgsmål af mere

generel karakter op til drøftelse og komme med forslag

til initiativer.

seniorrådet

Formand Flemming Larsen, tlf. 7592 7248

Næstformand Svend-Erik Mengel-Thomsen, tlf. 7594

0719

Kasserer Annelise Pedersen, tlf. 7595 7959

Finn-Rudolf Reif, tlf. 7591 2348

Karl-Ejner Pedersen, tlf. 7592 5412

Wagn Ebbesen, tlf. 7592 8489

Jytte Buch, tlf. 7594 4820

Tove Bertelsen, tlf. 7556 3548

Grethe Lilian Rasmussen, tlf. 7594 3212

Private leverandør til Fredericia

Kommunes hjemmepleje

danren A/s

Norgesvej 51 Y, 6100 Haderslev, Tlf. 2722 5837

TT clean

Solsortevej 25, 5500 Middelfart, Tlf. 4053 5777

Caregruppen

Platinvej 26G, 6000 Kolding, Tlf. 7697 3339

elite miljø A/s

Borgerservice

Jernbanegade 32A, 6000 Kolding, Tlf. 7012 3465

Kære Pleje

Norgesgade 7A, 7000 Fredericia, Tlf. 7010 1875

Total Rengøring

Industrivej 2A, 7080 Børkop, Tlf. 7586 2940

serviceafdelingen

Prangervej 7, 7000 Fredericia

Tlf. 7210 7017 mellem 9 og 12

Falck Hjemmepleje A/s

Caspar Müllers gade 2, 6000 Kolding, Tlf. 44950375

dusta Rengøring

H. Borchsenius Vej 3, 7000 Fredericia, Tlf. 42414576

Top Fritvalg A/s

Tlf. 70261091


KRYdsORd

BLANDT DE RIGTIGE LØSNINGER TRÆKKES DER LOD OM FEM PRÆMIER:

1. præmien er på 150 kr., 2. præmien er på 100 kr., og de tre følgende udtrukne vindere får hver 75 kr.

Løsningen bringes i næste nummer.

Den udfyldte kryds og tværs klippes ud og sendes/afleveres senest den 19. november 2010 til

Fredericia Kommune, Pensionist Avisen, Pleje & Sundhed, Rådhuset, 7000 Fredericia.


Krydsordsvindere

Vindere af krydsord juli kvartal 2010

1. præmie, 150 kr.

Morten Arntsen

Granbakken 3

7000 Fredericia

2. præmie, 100 kr.

Karen Gadegaard

Kongensstræde 20, st.th

7000 Fredericia

3. præmie, 75 kr.

Palle Christensen

Lundagervej 3

7000 Fredericia

4. præmie, 75 kr.

Jacob Rene Jacobsen

Jernbanegade 4, 10, 6

7000 Fredericia

5. præmie, 75 kr.

Dagny Irene Juhl

Søndermarksvej 76, 2, th

7000 Fredericia

Præmien indsættes på vindernes

nemkonto.

PeNsiONisTAViseN

udgivES AF

Pleje og Sundhed

Rådhuset, 7000 Fredericia,

tlf. 7210 7000.

gitte.jensen@fredericia.dk

Avisen udkommer i januar,

april, juli og oktober.

Gode ideer til Pensionistavisen

sendes til:

Kommunikationsafdelingen

kommunikation@fredericiakom.dk

senest den 5. november

2010

REdAKTiON:

Branding- og Pressechef

Pia Becker (ansv.)

Britta Hallin

Anne-Mette Johnsen

Rie Nielsen

Jane B. Andersen

Fotos: Ole Olsen

102

KRYdsORdsLØsNiNg

AviSENS

KONTAKTgRuPPE:

Benny Lauridsen

Grethe Lilian Rasmussen

Frances Magdalene Nissen

Margit Nielsen

Ellen Margrethe Agerkvist

Lisbeth Christensen

Olaf Helios

PENSIONISTAVISEN udsendes til alle pensionister i Fredericia Kommune. Får

De ikke Pensionistavisen, bedes De henvende Dem til Pleje & Sundhed, Rådhuset,

tlf. 7210 7350 eller gitte.jensen4@fredericia.dk

Her kan efterlønsmodtagere også bestille Pensionistavisen.

PENSIONISTAVISEN er trykt på genbrugspapir med vegetabilske farver.

Tryk: Oberthur Technologies A/S.

FRedeRiCiA KOmmuNe

Pensionist Avisen

Pleje & Sundhed. Rådhuset, 7000 Fredericia

id-nr. 46248

More magazines by this user
Similar magazines