WORKSHOP AFRAPPORTERING - Etrans

etrans.dk

WORKSHOP AFRAPPORTERING - Etrans

WORKSHOP AFRAPPORTERING

Udarbejdet af etrans, Louise Aagaard og Laila Grøn Truelsen, maj 2011


WORKSHOP AFRAPPORTERING

Udarbejdet af etrans, Louise Aagaard og Laila Grøn Truelsen, maj 2011


1. Introduktion af workshoppen // brugerworkshop 12. april, DGI-huset i Århus, kl. 18.30 – 21.00

“Bekvemmelighedspakken” præsenterer et delebilskoncept, bestående af services inden for transport kom-

bineret med reparation og vedligehold samt andre ydelser, der kan gøre livet mere bekvemt. Konceptet har

tidligere været præsenteret for og vurderet af en gruppe af pragmatikere.

etrans’ rapport “En designhåndbog til markedet for elbiler” beskriver 7 bilist typer, hvor pragmatikeren er en

af disse typer. Ser man på adoptionskurven i samme undersøgelse, ses det, at de første forbrugergrupper,

som vil tage elbilen til sig, er “teknikentusiasten” og “miljøets vogter”. De næste på adoptions-kurven er

“storbybohemen” og “designelskeren”. Vi valgte at målrette workshoppen mod storbybohemerne, da de

burde være de næste til at købe elbil.

Konceptet wunder

Materialet, som målgruppen blev præsenteret for, var konceptet “Wunder”.

Wunder er en delebilordning, der består af 4 dele:

1. Wunder GO, transportdelen, som udover at være en delebilordning også tilbyder et ejermedlemsskab.

Med GO får man adgang til en række forskellige transporttyper, herunder blandt andet elbiler, offentlige

transportmidler etc. Der er forskellige typer af medlemsskaber – blandt andet et C-medlemskab for stude-

rende, hvor man kan få rabat og adgang til luksuskøretøjer, hvis man arbejder som vicevært eller chauffør.

2. Wunder SERVICE tilbyder reparation, vedligehold og forsikring.

3. Wunder PLAY er forskellige tilbud om underholdning og information på turen.

4. Wunder DISCOUNT er en række rabatter til Wunder-medlemmer, der blandt andet indeholder en rejsepak-

ke, biografpræmierer, naturoplevelser etc.


Konceptet blev præsenteret som en fremtidsvision gennem 2 film.

Formålet med workshoppen

Formålet med workshoppen var at præsentere storbybohemerne for Wunder konceptet og få dem til at

vurdere dette. De 4 delelementer i Wunder består hver især af en række forskellige elementer, og der var

i princippet frit valg på alle hylder. Vi ønskede at vide, om det gav mening at kombinere transport med

eksempelvis forsikringer, rengøring i hjemmet og rabat på økologiske dagligvarer. Derudover ønskede vi at

få information om målgruppens transportbehov som de er nu, og hvordan de ser dem i fremtiden. Vi ville

ligeledes gerne vide, hvordan de mente, at Wunder kunne sammensættes, og hvordan ideen kunne sælges.

Sidst, men ikke mindst, var vi nysgerrige efter, om fordelene ved at eje kunne erstattes med fordelene ved

at dele. Grupperne fik stillet en række opgaver.

Deltagerne arbejdede i 4 grupper (3 grupper med 4 deltagere og en gruppe med 3 deltagere).

2. Program

Introduktion // Introduktion til etrans og dagens program

Opgave 1 // Transportbehov nu og drømme om transport i fremtiden.

Opgave 2 // Wunder film vises. Deltagerne vurderer filmen enkeltvist.

Opgave 3 // Filmen vurderes i grupper.

Opgave 4 // De 4 områder i konceptet bearbejdes enkeltvist og i grupper.

Opgave 5 // Dele kontra eje.

Opgave 6 // Hvordan skal konceptet sælges og hvem skal sælge det?

Afslutning // Vi evaluerer og samler op.


3. Opgave 1 // transportbehov

Formål // Formålet med opgave 1 var først og fremmest at få et indblik i deltagernes transportbehov, både

i forhold til deres aktuelle transportvaner og deres fremtidsdrømme. Hver gruppe fik udleveret en poster

med en række forskellige transportmidler + tomme felter, hvor de selv kunne tilføje.

Hvad og hvordan // Med grønne post its skulle deltagerne placere deres nuværende transportbehov med en

kort beskrivelse/begrundelse, med røde post its skulle de placere deres foretrukne, fremtidige køretøj, valgt

med hjertet, og med blå post its skulle de placere deres foretrukne fremtidige køretøj, valgt ud fra fornuften.

Resultater // på illustrationen ses, hvordan deltagerne placerede deres post its.

Ser man på de nuværende vaner/behov, er cyklen, bussen, toget og stationcar topscorer, hvilket må afspejle,

at målgruppen var byboere med nem adgang til kollektiv trafik og hvis de havde bil, var det en praktisk

model, der kan opfylde alle deres behov. Når de skulle vælge fremtidige transportmidler med fornuften,

valgte de elbilen og cyklen, hvilket kunne tyde på, at de gerne vil vælge grønt. Når de derimod valgte med

hjertet, betød oplevelsen mere end det praktiske, økonomiske og det grønne. Her placerede de deres post

its meget forskelligt – lige fra segway og luftballon til dyr luksusbil.


Posteren viser en række forskellige køretøjer/måder

at transportere sig på. Deltagerne kunne selv tilføje i

de tomme felter nederst.

GAMMEL

BRUGT BIL

MINI BYBUS TIL FODS STOR SIKKER

ELBIL

DELEBIL


4. Opgave 2 og 3 // Wunder filmen samt rating af denne

Formål // At få deltagerne til at vurdere konceptet Wunder ud fra filmene.

Hvad og hvordan // Deltagerne blev præsenteret for wunder konceptet gennem en film i to dele. Den

første illustrerer konceptet med de 4 dele: GO, SERVICE, PLAY og DISCOUNT. Den næste er scenarier,

der beskriver 3 personaer, der har hver deres forskellige medlemskab i Wunder og har sammensat deres

personlige Wunderpakke ud fra de 4 områder. Mens deltagerne så filmen, skulle de notere, hvad de godt

kunne lide ved konceptet, hvad de ikke kunne lide samt mangler i konceptet.

Resultater // Vurdering af Wunder konceptet (meget dårlig – dårlig – middel – god – meget god)

Wunder som helhed: God

Wunder GO: God

Wunder SERVICE: Meget god

Wunder PLAY: Middel

Wunder DISCOUNT: Dårlig


Hvad var godt?

Filmen er flot

Pæn film

Behagelig lyd

Jeg kan godt lide fleksibiliteten, men alle har typisk samme behov på samme tidspunkt – holder konceptet

til det?

Delebil – praktisk!

C-medlemskab – det er smart for studerende, som ikke har et dagligt behov

Sammensætningen af services fra forskellige Wunder pakker

Mange muligheder – der burde være noget for alle

Mulighed for at vælge køretøj efter behov

Gode eksempler på GO

Mange muligheder

Mange gode tilbud – smart card, gratis parkering

Godt med det meget differentierede transporttilbud

Film 2 med case historier er inspirerende

God fortællerstemme

God struktur i filmen – nem at forstå ud fra fortællestilen

Forskellige biltyper afhængig af situationen

Forskellige typer medlemsskaber

Navnet Wunder =)

Muligt at vælge forskellige biler

Smart for studerende med B-medlemskab

Service aftale

Billig el med ejerskab


Hvad var dårligt?

Ordet ´community´

Jeg vil ha’ min egen bil!

MEGET information

Hygge ved tanken er for latterligt

Jeg kan ikke lide klubideen – den er for ”religiøs”

Uoverskueligt – på kanten af pyramide med hverve-bonus

Skær alle klubfordele væk. De begrænser brugerne og låser brugerne fast i pakkeløsninger

For meget dims med play

Lige lovlig meget specielt

Umiddelbart for svært at praktisere for os, der bor uden for byen, og som ikke har meget tid

Alt det der ”full service” det er for komplekst. Ingen kan overskue det.

Pjat med de services og konkurrencer/rejsepakke osv. Alt for meget kogt sammen.

For meget convenience – det gør mig mistænksom

Wunder virker som en tidsrøver

Bil og cafe passer umiddelbart ikke sammen – hvorfor betale for cafe, når behovet er bil?

Adgang til trafikprivilegier lyder for godt til at være sand

Forstyrrende musik

Lidt for socialt – jeg vil gerne have min bil i fred

Meget at tage stilling til – virker lidt kompliceret

Vil helst se transport som noget praktisk, der ikke blandes sammen med andre tilbud

Det gik lidt for hurtigt

Navnet discount i Wunder discount. Hellere exclusive/club/special. For det er jo ikke discount, der tilbydes her.

Navnet Wunder – wunderbaum, discount, lidt for smart

Et bedre navn

Lidt indviklet koncept (måske fordi det ikke er kendt endnu)

Konceptet er generelt tvivlsomt, hvis man har et stort dagligt transportbehov


Wunder discount – ikke som Netto. Evt. wunder club

Community – ikke meget med bil/transport

Omfattende (er også positivt)

Fleksibiliteten mangler

Virker meget idyllisk

Hvad manglede?

Wunder som skolebus

Beskriv kernefordelene kort og præcist – drop alle de bonusfordele/klubber etc.

Filmen er lidt for glad. Adressér de svage sider

Fokusér på en eller to målgrupper

Wunder i stedet for bil nr. 2

Priser – niveau

Social lighed – alle services tilgængelige for alle uden at betale guldmedlemsskab vil passe bedre til konceptet.

En mere individuel tankegang bag tingene

Det skal fungere ud af DK

Man skal kunne køre elbilen til en ”magnet” a la biltog. Slappe af og nå til stationen

Skal selv kunne vælge sin medspiller/kørepartner

Der mangler en 3. film omkring de teknologiske problemstillinger, vi har hørt så meget om

Indblik i hvordan det fungerer? Fx hvordan får man fat i bilen og hvor hurtigt?

Noget om hvordan og hvor let, man får adgang til transportmidlet

Hvem er “chefen”/“viceværten”/mekanikeren/bussemanden?

Hvordan administreres konceptet?

Hvem har hovedansvaret, hvor er bilen henne? Er det fleksibelt nok?


Posteren er et koordinatsystem, hvor x-aksen med

et hjerte i den ene ende og en hjerne i den anden

symboliserer valg efter fornuft eller hjerte. Y-aksen

præsenterer med tommel op og tommel ned en vurdering

af godt og dårligt.


5. Opgave 4 // De 4 områder i konceptet bearbejdes enkeltvist og i grupper

Formål // Formålet med denne opgave var i første omgang at finde ud, hvordan den enkelte deltager ville

sammensætte sin egen Wunder-pakke og dernæst, hvordan gruppen i fællesskab ville blive enige om at

sammensætte en fælles Wunder-pakke.

Hvad og hvordan // Deltagerne skulle udfylde fire tallerken-formede skemaer (et grønt for GO, et blåt

for SERVICE, et orange for PLAY og et lilla for DISCOUNT). Hver tallerken var inddelt i fem felter, som

graduerede i størrelse. Deltagerne kunne vælge at udfylde skemaerne med udgangspunkt i de vedlagte

lister med elementer inden for hvert område – fx kunne det være motorcykel, varevogn, cykel, offentlige

transportmidler og minibus i GO – eller deltagerne kunne selv finde på nye elementer.

Resultater // I den individuelle opgave var det tydeligt, at GO og SERVICE var klart mest populære. I GOdelen

var adgang til mange transporttyper (og gerne på el) interessant, og i SERVICE-delen var specielt de

forskellige medlemsskaber og servicetilbud ved køb af egen elbil særligt populære. PLAY og DISCOUNT

var generelt kun interessante, hvis de relaterede til transport – fx valgte flere kun GPS delen i Play, og

børnefamilier valgte rengøringspakken i forbindelse med rejsetransport i DISCOUNT-pakken, hvor én af

grupperne selv tilføjede muligheden for grøn financering. Smarte, nemme løsninger som smart card blev

ligeledes valgt af flere. Stort set alle valgte indlysende fordele som gratis og reserveret parkering i byen

og kørsel i busbanen. Delebilen var mest interessant for dem, som i forvejen benytter kollektiv trafik –

børnefamilier og deltagerne fra Århus C var generelt positivt over for delebilen. Ved skift i livet, hvor bilen

er involveret – fx når folk får børn, bliver skilt, flytter etc. – kommer delebilen på banen.

Grupperne var generelt som udgangspunkt enige, da “fælles-tallerkenen” skulle laves, idet de fleste var

enige om at GO og SERVICE var de mest interessante hovedområder i konceptet. Dog var en af grupperne

nødt til at splitte sig op i 2, da de ikke kunne blive enige. Gruppen mente selv, at uenighederne kunne

aldersrelateres (sted i livet).


GO SERVICE

PLAY DISCOUNT

Deltagernes besvarelser viste en betydelig stor vægt

på GO delen og SERVICE delen. PLAY og DISCOUNT

var kun relevante, hvis de var transportrelateret.

SERVICE

GO


6. Opgave 5.1 // Ejerskab i konceptet

Formål // Formålet med denne opgave var at få et indblik i, hvem deltagerner har lyst til at købe Wunderkonceptet

af.

Hvad og hvordan // Deltagerne fik i grupper udleveret en poster, hvorpå de skulle afkrydse ud fra en række

forskellige valgmuligheder samt gerne sætte et eksempel på. Et konkret eksempel på “vejhjælp” kunne fx

være “Falck”. Grupperne skulle udvælge op til fem aktører.

Resultater // Alle grupper valgte non-profit/forening, og tre af grupperne valgte en delebilforening som

den mest relevante sælger af konceptet. Én af grupperne havde en ide til at lave et konsortium af kollektiv

trafik- og eludbydere (billig el og distribution af el). En anden gruppe foreslog en sammenslutning af miljøorganisationer

og store offentlige virksomheder som fx sygehuse. En gruppe begrundede valget af nonprofit

med, at der så ikke er nogen interesse i at sælge unødigt fra sælgerens side. Delebilsforeningen blev valgt

for at holde konceptet ved bilen, og miljørigtige produkter blev valgt for at “holde konceptet hele vejen”.


De grønne cirkler viser, hvor grupperne satte kryds.

Størrelsen symboliserer nængden af kryds.


7. Opgave 5.2 // Konceptets værdier

Formål // Med denne opgave ønskede vi at finde frem til, hvordan konceptet skal sælges.

Hvad og hvordan // Deltagerne skulle i denne opgave arbejde enkeltvist. En illustration viste fem temaer

med hver to modpoler. Stilmæssigt var fx den ene pol “moderne” og den anden “klassisk”. Opgaven gik

ud på at placere en cirkel på linjen mellem de to modpoler.

Resultater // Resultaterne fra denne opgave var med få undtagelser ret ensartede.

Deltagerne ønskede generelt, at konceptet skulle være moderne, åbent for alle, befinde sig et sted mellem

økonomi og miljø samt præsentere humor.


De grønne cirkler viser et gennemsnit af

deltageens placering.


8. Opgave // dele kontra eje

Formål // Med denne opgave var det hensigten at finde frem til, om det er muligt for delebilen at “overrule”

ejebilen.

Hvad og hvordan // Deltagerne skulle hver især fordele seks fordele ved at eje en bil i prioriteret rækkefølge.

Dernæst skulle de gøre det samme med seks fordele ved at dele biler. Til sidst skulle de lave en top otte,

hvor de skulle placere fordele fra begge skemaer.

Resultater // Deltagernes samlede top 8

1. Personlig frihed (eje)

2. Impulsivitet (eje)

3. Godt for miljøet (dele)

4. Spare penge (dele)

5. Adgang til mange typer køretøjer (dele)

6. Transport lige ved døren (eje)

7. Bekvemmelighed i forhold til syn, reparation etc. (dele)

8. Adgang til luksuskøretøjer (dele)

De to topprioriteter blev “personlig frihed” og “impulsivitet”, som begge går under “eje”-puljen, men lige i

hælene kom “godt for miljøet” og “spare penge”, som begge går i “dele”-puljen. Ser man på den samlede

top 8, er der flere elementer fra “dele-puljen” end fra “eje-puljen”.

Så en af konklusionerne her må være, at deltagerne generelt syntes om dele-elementerne, og at man kunne

arbejde på at implementere personlig frihed og impulsivitet i en delebilordning.


Med denne opgave var det hensigten at finde frem til,

om det var muligt for delebilen at “over rule” ejebilen.


9. Hørt på workshoppen

“Det rager mig en høstblomst, hvad andre har fået i spil”

“3 indlysende fordele – resten, glem det!”

(reserverede P-pladser, fri parkering, kørsel i busbanen)

Far med 3 voksne børn: “Jeg ønsker mig en sejlbåd”

Mor med 3 små børn: “Jeg ønsker mig rengøring”


“Community lyder naivt og omklamrende”

“Jeg ville ønske, man kunne få alle transporttyper på el”

“Jeg vil ha´ min egen bil – det VIL jeg bare”

“Konceptet går i dialog med vores fordomme”


10. Konklusion // sammenskrivning

Set i bakspejlet blev vi klogere på, hvordan vi kunne have optimeret workshoppen. Vi havde sammensat

grupperne med henblik på at skabe så forskellige grupper som muligt – vi havde en ide om, at vi på den

måde skabte et godt grundlag for en nuanceret diskussion. Det virkede dog som om, at grupperne var for

forskellige – deltagerne havde svært ved at blive enige og kunne bedst samarbejde på baggrund af alder/

sted i livet – en enkelt gruppe delte sig op i to – sandsynligvis på baggrund af aldersbetingede forskel-

ligheder, og at de befandt sig i forskellige livsfaser.

Det kunne således være interessant at se nærmere på gruppen af byboere i en opdeling, som kunne være

en gruppe af unge mennesker, der endnu ikke ejer en bil, den ældre gruppe af etablerede mennesker med

voksne børn, som ofte er “grønt tænkende”, samt en gruppe af børnefamilier.

Der var en generel positiv indstilling omkring GO- og SERVICE-delen.

Der var overvejende negativ indstilling omkring PLAY- og DISCOUNT-delen – dog var flere af de yngre

positivt stemt over for sådanne elementer i en mobilitetspakke.

Der lod til at være forskel på deltagernes alder i forhold til indstilling til at ville dele sin bil med andre.

Der burde have været bedre tid til gruppediskussioner og –opgaver. De sidste tre opgaver blev løst ret

hurtigt – det ville måske have været bedre med en stor fælles diskussion.

Folk gad generelt ikke “community”/klub-ideen.

Mange (af de yngre) var begejstrede for C-medlemsskaber for studerende. Mange var glade for fordele som

at køre i busbanen og fri parkering. Der var også generel begejstring for adgang til forskellige transporttyper

og forskellige medlemsskaber. Deltagerne ville dog generelt gerne nøjes med “kernefordelene” og kunne

godt undvære “tillægstingene” under PLAY og DISCOUNT.


Mange af deltagerne tror ikke på delebil – sandsynligvis fordi konceptet ikke blev udfoldet tilstrækkeligt.

Vi oplevede ligeledes, at deltagerne heller ikke troede på tiltag som “tilladelse til at køre i busbanen” og

“gratis parkering i byerne” – de ville gerne have det, men så det som utopisk – og her taler vi om tiltag, der

eksisterer og fungerer i andre lande som eksempelvis USA og større europæiske byer.

Vi burde nok have informeret deltagerne om forskellige eksisterende og velfungerende tiltag i andre lande/

storbyer, så deltagerne havde haft en realistisk forestilling om, hvad der kan lade sig gøre på transportom-

rådet – både ift. kollektiv trafik, delebilordninger og elbiler/grøn transport.

En af deltagerne skrev til os, at idet Wunder-konceptet ikke blev udfoldet og analyseret tilstrækkeligt, hand-

lede workshop deltagerne ud fra deres fordomme omkring delebilkoncepter.

Hvad gør vi nu? // På baggrund af resultaterne fra denne workshop samt andre undersøgelser i etrans me-

ner vi, det giver mening at stramme Wunder-konceptet op, så hovedvægten ligger på transportrelaterede

services og ikke mindst at opdele Wunder-konceptet i fire underordnede temaer:

1. Delebiler og kommuner

2. En bekvemmelighedspakke i forbindelse med køb af elbilen

3. Delebiler og kollektiv trafik

4. Unge og elbilen

etrans takker workshopdeltagerne for brugbare input

More magazines by this user
Similar magazines