Valtra Team 1/1999

valtra.dk

Valtra Team 1/1999

Valtra Valmet kundemagasin • 1/1999

Valtra Valmet HiTech

Let og absolut sikker kørsel


Valtra Valmet kundemagasin

Chefredaktør

Knut Ree, Valtra Norge AS

Redaktion

Hannele Kinnunen, Valtra Inc.

Redaktør

Gjermund Bjørn, Valtra Norge AS

Eric Andersson, Valtra Traktor AB

Michael Husfeldt, Valtra Danmark A/S

Hannu Niskanen, Valtra Inc.

Timo Mattila, Valtra Inc.

Udgiver

Valtra Inc., Finland

Grafisk design

Viherjuuren Ilme Oy

Lay-out

Viherjuuren Ilme Oy

Tryk

Salpausselän Kirjapaino Oy 1999/5998

Forside foto

Valtra arkiv

www.valtra.com

Lederartikel

Året 1998 blev et

godt år for

Valtra Danmark A/S

Et kig tilbage i 1998

Det danske traktormarked gik stærkt tilbage i 1998. Fra et totalmarked på 3.639

traktorer i 1997 til et totalmarked på kun 2.576 i 1998. Men Valtra gik frem i dette

marked med en markedsandel på 10% i 1997 til 15,3% i 1998 (365 traktorer i 1997 og

395 i 1998), altså et særdeles godt resultat for Valtra traktorer.

Produktnyheder der har slået igennem

Den nye M-100 serie består af 4 varianter fra 60 – 90 HK. Vores satsning blev på 700

og 900 på henholdsvis 70 HK og 90 HK. Selv om markedet går mod større og mere

avancerede produkter, har det vist sig, at der er en kundegruppe for netop det enkle

med mek. funktioner, handy traktor med godt udsyn og utrolig driftsikker.

Et kig ind i fremtiden og efter år 2000

Vores traktorprogram i DK er ikke kun M-100 serien. Derfor kommer der også

nyheder fra fabrikken hvert år. I slutningen af 1998 præsenterede vi en helt ny serie

fra 100 HK til 160/200 HK som blev døbt HiTech. Denne linie udvides med endnu 2

modeller på henholdsvis 80 og 90 HK, i forbindelse med Sima udstillingen i Paris. Det

er ikke det sidste vi har hørt fra udviklingsafdelingen.

Effektiv organisation og effektive forhandlere

Vi har i Valtra Danmark A/S oplevet en særdeles god kampvilje for at gøre netop

Valtra til et førende produkt i DK. Alle forhandlere incl medarbejdere og Valtra

Danmarks personale har kæmpet en hård kamp. Jeg vil takke alle for en god indsats.

John Arildsen

Adm. Direktør

Valtra Danmark A/S


Indhold

Lederartikel ............................................ 2

Årets Valtra Valmet forhandler 1998 ..... 5

Valtra Valmet HiTech –

Let og absolut sikker kørsel ................... 6

Valtra på Internet ................................... 9

Skåne, – det Svenske jordbrugsland

fremfor andre ......................................... 10

Valtra vokser ........................................... 14

Mäkinen drenge i fuld sving .................. 16

Foregangsmand indenfor

forsøgsdyrkning ...................................... 18

Professionel Valtra Service Team .......... 20

Produkter i fremtiden ............................ 22

28000 timer i Valmet .............................. 24

Fremtiden er en spændende udfordring ... 26

Første Valtra Valmet HiTech traktor i

marken ................................................... 29

Veterantraktor Boxer T 350 ................... 30

Udskiftning af udluftningsfilter for

hydraulik er en af de vigtigste

serviceopgaver ....................................... 31

Valtra

Internet,

side 9

Valtra Valmet HiTech, side 6

Tommi Mäkinen,

side 16


Den nye komet

på det danske

traktormarked

Tillykke Valtra Valmet!

Nu nr. 4 i Danmark -

med en markedsandel

på 15,3% i 1998.

Det skyldes ikke held og tilfældigheder,

at Valtra Valmet rykker mod toppen

Nr.1 i Norden

Valtra Valmet er for 17. år i

træk den mest købte

traktor i Norden.

Markedsandelen blev i 1998

29.2%

Vi henviser gerne til din

nærmeste Valtra Valmet

forhandler!

Nordisk kvalitet og moderne design, samt

en øget indsats på forskning og produktudvikling

i traktorteknologi, har givet den

finske traktor Valtra Valmet succes i hele

Europa. I 1998 har den haft den største

vækst i markedsandele.

Traktorfabrikken i Finland satte i 1998 produktionsrekord,

med den største traktorproduktion

i virksomhedens historie.

I 1997 fik Valtra Valmet den fornemme

guldmedalje på Agritechnika i Tyskland, og

i 1998 blev Valtra Valmet tildelt den Europæiske

pris ”Årets teknik 1998“.

Begge priser blev tildelt det nye Sigma

Power system på Valtra Valmet’s flagskib

8750-4.

Valtra Danmark A/S

Ambolten 22 · 6000 Kolding

Tlf. 75 53 90 00 · Fax 75 50 40 10

Valtra Valmet’s traktorprogram

Valtra Valmet har netop præsenteret en helt

ny HiTech traktorserie med en ny computerstyret

transmission - som havde Danmarkspremiere

på LIB 98 udstillingen:

M100-serie 60HK - 90 HK

Mezzo-serie 80HK - 115 HK

Mega-serie 110HK - 190 HK

HiTech-serie 100HK - 200 HK

Nye kampagne-modeller i 1999

3 specielle Vikingudgaver af Valtra Valmet

traktorer.

Valtra Valmet 800-4 80 HK

Valtra Valmet 6400-4 95 HK

Valtra Valmet 8450-4 140 HK

Valtra Danmark A/S og alle Valtra Valmet

forhandlere i Danmark ønsker alle vore

kunder tillykke med den nye komet på

det danske traktormarked.

4 Besøg vores nye hjemmeside på adressen www.valtra.com

Valtra Team • 1/99


Årets Valtra Valmet

forhandler 1998

Hvert år udnævnes Årets Valtra Valmet

forhandler af Valtra Danmark A/S, som

er et datterselskab af den finske

traktorproducent Valtra Inc.

Ved et stort forhandlerarrangement

den 18. - 19. marts 1999 i Fredericia,

blev Valtra Valmet forhandleren Ole

Søndergaard & Sønner I/S, Nr. Højrup

på Nordfyn, udnævnt til årets Valtra

Valmet forhandler 1998.

Valtra Team • 1/99

O. Søndergaard & Sønner I/S –

Maskinhandel i generationer

I 1962 startede Ole Søndergaard i faderens

virksomhed i Nørreby, og blev straks

medejer. Oles far, Oluf Søndergaard, døde i

1972 og sønnen Ole, overtog da hele

forretningen. Siden er virksomheden udvidet

flere gange, og begge Ole Søndergaards

sønner er nu medejere. Et glidende generationsskifte

blev indledt i 1991. Anders

Søndergaard er værkfører og Lars Søndergaard

arbejder i butikken og i salgsafdelingen.

For at kunne matche nutidens store

landbrugsmaskiner og det moderne

landbrugs behov, flyttede forretningen til

nyrenoverede faciliteter i 1998 i Nr. Højrup.

Den nye forretning i Nr. Højrup beskæftiger

10 medarbejdere og har top-moderne

bygninger på i alt 1.750 m2 .

Direktør for Valtra Danmark A/S

John Arildsen og produktchef hos

Valtra Inc. Timo Mattila ses her med

årets Valtra Valmet forhandler Ole

Søndergaard.

Valmet forhandlingen fik forretningen i

1992, og siden da, er der næsten rullet 100

nye Valmet traktorer ud af forretningen.

Årets Valtra Valmet forhandler udvælges

efter bestemte kriterier indenfor service,

økonomi, reservedele, salg, markedsføring

og uddannelse. Samtidig indgår også en

vurdering af forhandlerens opbakning til de

aktiviteter der har været gennemført i årets

løb.

Michael Husfeldt

5


6 Valtra Team • 1/99


Foto: Valtra arkiv

Valtra Valmet HiTech

Let og absolut

sikker kørsel.

Valtra Valmet HiTech

kombinerer komfort

med kraftfulde motorresurser

og enkeltheden

af ”joystick” styringen.

HiTech traktoren er en

individuel arbejdsmaskine,

der kan tilpasses

alle typer arbejdsopgaver

i land- og

skovbrug. Traktoren

er let at køre, komfortabel,

effektiv og sikker.

Hurtig og blødt frem/bak vendegear

med integreret parkeringsbremse

HiTech transmissionen giver en ny slags

komfort og effektivitet ved traktorkørsel.

Selve skiftet i vendegearkassen er baseret

på to meget kraftige separate fler-lamel

koblinger. Det computerstyrede vendegear

er udviklet til at opnå maksimal

kørselskomfort, eksempelvis til arbejde

hvor det konstant er nødvendigt at skifte

mellem frem og bak. Skiftet er altid

hurtigt, men blødt. Det eneste der kræves

af føreren er at give ordrer, og det gøres

let med fingerspidserne.

En ny og bemærkelsesværdig

sikkerhedsfunktion er den integrerede

parkeringsbremse. Ved at flytte vendegearskontakten

fra neutral (position N) til

(position P) tilkobles parkeringsbremsen.

Ved stop af motoren vil parkeringsbremsen

tilkobles automatisk. Endelig kan

traktoren kun startes når vendegears

kontakten står i ”P”.

Forprogrammeret effektivitet

Valtra Valmet HiTech kombinerer fordelene

ved en computerstyret 3-trins Delta

Powershift og vendegears transmission med

en 12 gears mekanisk transmission.

Til nogle jobs kan det være en fordel med

forskellige hastigheder frem og tilbage.

Derfor er det muligt at forprogrammere

hastighederne i Delta Powershift. Denne

fordel kan anvendes til øget effektivitet ved

specielt frontlæsserarbejde, og vending på

Valtra Team • 1/99 7

Foto: Valtra arkiv


forager. Der findes også en anden

mulighed for at forprogrammere Delta

Powershift. Foruden manuel skifte,

findes der også Auto 1 og Auto 2, til

forskellige former af markarbejde og

landevejskørsel.

Blødt skifte under kontrol

Alle fler-lamel koblinger er styret af

proportionalventiler. Spænding til

ventilerne er bestemt af computeren.

Ved skifte med Delta Powershift,

checker computeren kriterierne 100

gange pr. sekund, baseret på tilbagemeldingerne

fra sensorerne. Skiftet sker

blødt, men hurtigt afhængig af belastning

og hastighed. HiTech fungerer

uden forsinkelse både i arktisk kulde og

i tropisk varme. Dette lader sig gøre

p.g.a. en konstant flow af informationer,

der kommer fra temperatursensorerne

til computeren.

HiTech modellerne har det så kaldte

HiShift II som standard. Ved skifte i

hovedgearkassen, trykkes på kontakten

på gearstangen, hvorefter computeren

frikobler fler-lamel koblingen til

vendegearet. Når kontakten slippes

igen tilkobles fler-lamel koblingen blødt

og behageligt. Den traditionelle

koblingspedal anvendes ved tilkobling

af redskaber og lignende.

Informationsdisplayet viser den

valgte kørselsretning, hastighedstrin i

Delta Powershift, kørehastighed og når

traktoren står stille den aktuelle

udetemperatur. Føreren har hele tiden

situationen under kontrol, og i tilfælde

af forstyrelser i HiTech systemet, vil en

fejlkode vise sig i informationsdisplayet.

Ligesom vendegear og Delta

Powershift, sørger HiTech også for en

sikker og blød igangsætning af

kraftudtaget. Proportionalventilen

sender pulserende tryk ud til kraftoverføringskoblingen

afhængig af belastning.

Den bløde igangsætning beskytter

redskabet og kraftoverføringsakslerne.

Timo Mattila

Figuren viser hvad der sker ved brug af

vendegearskontakten og forprogrammeret

hastighed baglæns.

1. ORDRE

Det tidspunkt føreren giver ordre til vending.

2. SLETNING AF TIDLIGERE RETNING

Den tidligere valgte retning slettes umiddelbart.

3. CHECK

Læser informationer fra sensorerne

Computeren samler alle informationer om

hastigheder, temperatur, tid siden sidste

aktivering o.s.v.

Vælger rigtig procedure

Computeren samler alle informationerne, og

vælger ud fra dette den rigtige procedure.

Kørselssituationen kan variere meget og

ændres hurtigt. For at sikre den rigtige

tilkobling, kontrollerer computeren informationerne

fra sensorerne 100 gange pr. sekund.

Km/t 9

1

8

7

6

5

4

3

2

1

0

F R

Starter igangsætning på det rigtige

tidspunkt

Når kørselssituationen er optimal, sker selve

tilkoblingen. Føreren kan når som helst

stoppe tilkoblingen med HiShift kontakterne,

vendegearskontakten eller koblingspedalen..

4. KONTROL AF TILKOBLING

Computerkontrollen gør det muligt at

anvende den energibesparende multidiskteknik.

Når koblingen er fri, er koblingspladerne

frilagte ved hjælp af fjedre, derved minimeres

effekttabet. Nøglespørgsmålet er

hvordan man får lamellerne samlet inden

koblingen begynder at trække.

Igangsætning

Dette sker ved kommunikation mellem

computeren og proportionalventilerne.

Ved praktisk kørsel føler man, at den bedste

teknologi er taget i brug.

8 Valtra Team • 1/99

2

3 4

M3II

F R

8,7

7,0

5,7

9,1

7,4

6,0

Tid


www.valtra.com på Internet

Valtra er altid tæt på kunden, også

gennem Internet. Siderne blev fornyet

og opdateret i begyndelsen af september

–98.

Valtra Valtra Team Team • • 1/99 1/99

Valtras filosofi med udviklingen af internetsider

er let tilgængelighed og har høj informationsværdi.

F.eks. ved præsentation af

produktfamilier har man oversigt over

egenskaber, hvor man kan se alle de gode

egenskaber på Valtra Valmet traktorer.

Udformning og let læselighed er meget

vigtigt. Derfor er irrelevante ting udeladt.

Billederne er små for at siderne hurtigt

kommer frem, selv på ældre browsers., men

på den anden side præsenterer Valtra

interessante informationer om HiShift og

TwinTrac.

Valtras Internetservice er også meget

international. På www.valtra.com findes vi

nu på følgende sprog: Svensk, norsk, dansk,

finsk, engelsk, tysk, portugisisk og spansk.

Valtra mener, at Internet bliver et af de

vigtigste forbindelsesled mellem producent

og kunder i fremtiden. Derfor betaler det sig

at kikke på vore sider regelmæssigt. (Om

ikke andet kan du læse en interessant

traktorhistorie).

Hannu Niskanen

99


10 Valtra Team • 1/99

Foto: Eric Andersson


Foto: PhotoDisc, Volume 19

Skåne

– det svenske jordbrugsland fremfor andre

Signestorps gård driver 700 HA ager. Gården

drives kreaturfri og den største afgrøde er

hvede. Man dyrker ca. 110 HA sukkerroer,

ca. 300 HA hvede, lidt kartofler og resten

vårsæd. Nils Åke driver også maskinstation.

Man håndterer f.eks. 6000 tons hønsegødning

pr. år, som man får fra Sveriges største

ægproducent i nærheden. Meget af gødning

anvender man selv på gården, men har også

leveringsaftaler med et antal landbrugere i

omegnen.

Der stilles store miljøkrav, men vi har

fundet vore rutiner og synes det fungerer

meget fint, siger Nils Åke.

Hvor mange ansatte er der på gården ?

” Jeg plejer at sige, at når vi skal udbetale

løn, er der altid for mange, men vi har den

filosofi, at vi selv gør meget. Vi har f.eks.

egen snedker, hvilket betyder, at vi selv

bygger og reparerer. Vi har også egen

gravemaskine på gården for at udjævne

Valtra Team • 1/99

Vi besøger Nils Åke og Lena Nilsson på

Signestorps gård udenfor Helsingborg.

Morgenkaffen er allerede drukket, da vi

ankommer, så det bliver frokostmøde i

det fine gårdkontor, som er indrettet i

en sidefløj. Med ved frokostbordet er

også Per Karlsson, som er ansvarlig for

den praktiske drift på gården.

arbejdsbyrderne. Mange praler med at de

har få ansatte, men de fleste må så hyre for

mange til specialarbejde og reparationer o.l.

Vi forsøger i stedet for at gøre det modsatte,

nemlig det meste selv. Det er bare at vælge

side. Vi behøver folk ved store arbejdsbyrder

og ved mindre kan vi påtage os andre

opgaver siger Nils Åke, som ved hvad han

taler om.

Seks store Valtra Valmet traktorer

Hvor længe har I kørt med Valtra Valmet

på Signestorp?

Siden august 1995 har der været Valtra

Valmet på gården, hvor vi fik den første, en

Valmet 8400.

Og siden er det fortsat?

Ja i 1997 købte vi tre til og i fjor yderligere

tre, den første 8400’er blev byttet væk, da

den var den mindste.

Foto: Eric Andersson

Hvad er din filosofi med at have 6

næsten lige store traktorer?

Årsagen til det er enkel. Mange vil have

både lette, mindre traktorer og store stærke

traktorer. Med Valtra Valmets store traktorer

får vi både lette og stærke traktorer. Når vi vil

have dem tunge, belaster vi dem. Desuden

forsyner vi dem med en ordentlig dækudrustning,

siger godsejeren på Signestorp.

Vi har sågar hørt, at du pløjer og sår

samtidig også selvom det regner. Passer

det?

Ja, vi begyndte med det for nogle år

siden. Samtidig med at den direkte såmetode

kom. Vi pløjer med to traktorer med 5furet

plov og følger direkte efter med

såmaskinen. Eftersom vi kører med en 4meter

såmaskine med dobbeltmontering på

såtraktoren og mellempakker, som præcis

passer med traktorens bredde, får vi

minimal jordpakning.

11


Foto: Eric Andersson

Du kan uden betænkning påstå, at du

har en god jordstruktur p.g.a. at du har

mindre jordpakning end andre?

Ja svarer Nils Åke, uden den mindste

betænkning.

Hvilke Valtra Valmet modeller har I på

gården?

4 stk. Valtra Valmet 8750 og 2 stk. 8550

siger Per Karlsson, som gerne kommenterer

traktorerne og fremhæver fordelen ved at

have lige store traktorer på gården, ikke

mindst for førernes skyld.

Det er også en stor fordel at have lige

store traktorer for hjulenes skyld, tilføjer Nils

Åke, med lige store traktorer og af samme

fabrikat, kan man anvende alle hjul til

samtlige traktorer.

På Signestorp findes en anden interessant

ting. Hele gården opvarmes nemlig ved

hjælp af halm. I et af udhusene findes store

halmballer, som varmer hele gården op

tilmed det store korntørringsanlæg.

Jeg vil gerne benytte lejligheden

til at gratulere Valmet eller

Valtra Valmet som det hedder

nu siger Nils Åke.

Kan vi vælge, så fyrer vi helt med

rapshalm, siger Nils Åke, det giver bedre

energi og mindre slagger. Inden vi afslutter

vort møde, spørger vi om der findes

yderligere at tilføje, ordet er med andre ord

frit. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at

gratulere Valmet eller Valtra Valmet, som det

hedder nu siger Nils Åke. Vi synes det

fungerer godt med forhandling og markedsføring

her i Skåne. Der er ingen bureaukrati

og prestige. Vi får altid hjælp og den bedste

service. Og hvilke motorer disse traktorer

har. Det er noget at det bedste på Valmet

traktorerne. Desuden synes vi om enkeltheden.

Vi har en meget dygtig reparatør på

gården, og vi synes, det er godt, at vi kan

udskifte og vedligeholde en del selv, afslutter

Nils Åke.

Den dag vi besøgte Signestorp var det

rigtig fint vejr, men det havde regnet natten

igennem så traktorerne stod stille. Derfor

fandtes samtlige traktorer hjemme på

gården. Det lykkedes at stille dem op på rad

og fotografere hele traktorparken. Godt og

vel 1000 HK samlet på en og samme gård og

ved samme lejlighed, det er et sjældent syn.

Allerede som 18-årig købte Nils Åke

gården Signestorp. Siden da, har virksomheden

udviklet sig, jord er købt til, ekstra

forpagtning er indført i driften, huset er

tilbygget og flere nye huse er kommet til.

Der er sket meget i Nils Åkes tid på Signestorp.

Alt er gjort med kvalitet og omsorg. Det

er dejligt at se at arbejde og investeringer

giver resultat og lønsomhed. Vi takker for et

godt frokostmøde og ønsker held og lykke i

fremtiden.

Eric Andersson

12 Valtra Team • 1/99


Valtra Valmet HiTech

www.valtra.com

Fingerlet vendegearsskifte, med computer-kontrolleret

blødt, præcist skifte og igangsætning af traktoren.

Du kan vælge om vendegearshåndtaget skal placeres

til højre eller venstre for rattet.

Valtra Team • 1/99

Standard udstyr: Pålidelighed, Sikkerhed og

Effektivitet

Informationsdisplayet viser hastigheden og foreslår

det mest egnede gear. Delta Powershift transmissionen

kan også være i automatisk stilling, hvilket hæver

HiTech transmissionens effektivitet til nye højder.

13


Det 3. største

europæiske traktorfirma

blev skabt på grundlag af

ægteskabet mellem det svenske firma

Volvo BM og det finske traktorforetagende

Valmet. Det nordiske foretagende

hedder i dag Valtra. Valtra tilhører

Partek koncernen, som er et børsnoteret

selskab i Helsingfors. Andre vigtige

produktmærker er Kalmar, HIAB,

Nordkalk og Sisu.

Valtra vokser

Skandinavien udfordrer kunder i Mellemeuropa

Partekkoncernen har fokuseret på fabriksindustri,

som udgør 80% af omsætningen.

Traktorakvitiveter gennem Valtra OY udgør

ca. l/4 af hele koncernens omsætning.

Valtra har traktorfabrikker i Finland og i

Brasilien. Valtra ejer også dieselmotorfabrikken

Sisu Disel i Nokia i Finland. Denne fabrik

leverer Valmet dieselmotorer og transmissionskomponenter

både til Parteks egne

produkter og til eksterne kunder.

Sidste år omsatte Partek for FIM 13,5

mia. (DKK 17,5 mia.) og Valtra FIM 3,5 mia.

(DKK 4.5 mia.). Det totale traktorsalg var på

15.400 enheder. Valtra havde igen øget

produktionen med 10% i forhold til 1997,

hvor produktionen var på 14.000 traktorer.

Ledende i Norden – udfordrer i Europa

Valtra Valmet er klart ledende på traktormarkedet

i Norden. Sidste år blev der i de 4

nordiske lande registreret 15.217 traktorer,

hvoraf 4.400 var Valtra Valmet. Med en

markedsandel på 29,2% blev dette rekord.

Nærmeste konkurrent blev New Holland

med 18,8%.

Traktorfabrikken i Suolahti i Finland

producerede 8.428 traktorer. Det vil sige ca.

4.000 finske traktorer er solgt udenfor

Norden. Nogle hundrede stykker er kommet

til eksotiske lande såsom Taiwan, Sydafrika,

Canada og USA. Selv i Sydamerika blev

Valtra do Brasil’s traktorprogram udvidet

med de veludstyrede Mega-modeller.

Den største tilvækst foregår nu i de

store europæiske landbrugslande. Frankrig

har overhalet Sverige i leveringsvolumen.

Sidste år registreredes 1.342 Valtra Valmet

traktorer i Frankrig.

I Benelux-området blev der solgt en del

Volvo BM traktorer og derfor har efterfølgeren

- Valtra, stadig 5% markedsandel. Salget

I Spanien blev i fjor 366 traktorer.

Forandringerne i konkurrencesituationen

har medført samarbejde mellem Valtra og

Claas i Storbritainien og Tyskland på

forhandlersiden. I Storbritanien dækkes ca.

2/3 af markedet gennem Claas/Valtra

forhandlere. Tidligere har Claas og Fendt

samarbejdet i Tyskland, men da Fendt

besluttede at lancere mejetærskere for at

konkurrere med Claas blev situationen

ændret. Valtra har allerede tyve forhandlere

sammen med Claas i Tyskland.

14 Valtra Team • 1/99


De nordiske egenskaber, der står bag

succeen på hjemmemarkedet, er også nået

til andre europæiske lande. Tyskland er

meget kendt for høje krav om teknologi.

Tekniske løsninger som TwinTrac, turbinekobling,

fjedrende foraksel, Aires og HiTech

transmission har løftet Valtras image

Valtra Valmet øger sin markedsandel

hurtigt i Europa.

Hannu Niskanen

Valtra Team • 1/99

Markedsområder for Valtra Valmet traktorer

Produktionsfabrik for Valtra Inc.

Eget salgsselskab

Andre markedsområder

Licens produktion

Traktorregistreringer

i Norden

1996

1997

1998

15


Folk

Mäkinen-drenge

i fuld sving

Denne tirsdag morgen, hos den

3-dobbelte verdensmester Tommi

Mäkinen i Jyväskylä, ligner hjemmet

enhver anden morgen hos en familie

med børn.

Hustruen Eliisa Järvelä har travlt

med at tilberede morgenmad, faderen

hjælper med at dække bord. Henry på

snart 3 år leger skihop på trappen.

Tidlig forårssol slipper ind i rummet

gennem de store vinduer.

Denne weekend har familien nydt ekstra

meget. Faderen har været hjemme i 5 dage,

og bliver hjemme til begyndelsen af næste

uge. Det er ikke så tit han kan disponere

over længere perioder hjemme.

”Jeg har virkelig haft travlt i nogen tid,

næsten al min tid tilbringer jeg et andet

sted, siger Mäkinen roligt og åbner morgenavisen.

Det er et held at en stor del af mit

arbejde i dette forår foregår således, at

vores lejlighed i Monaco kan være samlingssted

for hele familien.

Tommi Mäkinen, 3-gange

verdensmester, landmand

og medlem af Valtra Valmetproduktudviklingsteam.

16 Valtra Team • 1/99


Foto: Valtra arkiv

Testkørsel mellem løbene

Tommi Mäkinen begyndte at køre rally i

1995, og fra den tid har besøgene hjemme

være meget korte. Jeg spurgte om det havde

følger at leve den travle tilværelse og

konstant være i offentlighedens søgelys. En

afværgende bevægelse og et kort ”ikke så

dårligt” og ”det er OK” var alt.

Efter et øjebliks tavshed afslørede han,

hvad han går og funderer over. Det nylig

afholdte Safari rally i Kenya vækker

ubehagelige følelser i ham. En diskvalificering

er svær at acceptere.

Det er ikke rally konkurrencer, som

sender Mäkinen rundt i verden hele tiden,

men hans daglige job.

Vi testkører biler, når der er langt

imellem løbene. Det er meget sjældent, at

jeg kan udføre noget i praksis før en

rallykonkurrence, fortæller han mig og

indrømmer, at han sommetider føler sig

træt.

Det er et hårdt job, men jeg tror jeg kan

magte det. I det mindste nogle få år endnu.

Mäkinen holder sig i fysisk form ved

regelmæssigt at stå på ski, hvilket er

nærliggende når man er bosat i Finland.

Barndomsgården venter på mesteren!

Årsagen til at Tommi Mäkinen blev ramt af

”rallyfeberen” var væddeløbet Thousand

Lakes Rally i Jyväskylä for 20 år siden. Ruten

på sommerrallyet var i omegnen af Puuppola

nær Mäkinens hjem. Den unge mand stod

og iagttog de hurtige biler. Allerede i1985 fik

han sin egen bil.

I løbet af årene er succesen accelereret i

konstant tempo. Mäkinen kan takke de

ældre kørere for den inspiration, de har givet

Valtra Team • 1/99

ham, men først og fremmest den støtte han

har fået af sin ven Juha Kankkunen.

Hvis Mäkinen ikke var blevet rallykører,

ville han sandsynligvis have fortsat sit

arbejde som skoventreprenør og landmand.

Før sin rally karriere, vandt han pløjemesterskaber

så mange gange, at han ikke kan

huske antallet. Hans barndomshjem findes

stadig og venter på mesteren. Gården drives

af hans forældre. Markerne, 100 HA totalt,

anvendes til kornproduktion. Sidste sommer

blev korntørringsanlægget erstattet med et

nyt.

Hvem kender fremtiden, det er ikke

umuligt, at jeg bliver landmand en dag. Det

er ikke min plan at blive i udlandet altid,

siger rally verdensmesteren.

Med snescooter trækkes en lille

snemand på en slæde

Den lille Henry holder meget af en

speciel meny – is og stykker af finsk

”lenkkimakkara” – pølse som sælges i ringe

på omkring 500 g. pr. stk. At nogle af

pølsestykkerne kan bruges som legetøj er

ikke så heldigt efter moderens mening.

For et par dage siden kørte Tommi og

Henry sne med en stor Valtra Valmet. Også

Henrys lille traktor, udstyret med dozer blad

var i brug, men drengen synes at maskinen

allerede er gammeldags. En dag trak de to

mænd Henrys slæde efter en snescooter, og

kørte over de sneklædte bakker og søer. Den

løse sne føg og snart lignede den lille

Mäkinen en snemand. Han ønskede en tur

mere, det var sjovt. Ingen af dem kan lade

være med at more sig, da de fortalte mig

historien.

Foto: Keijo Valkonen

Tommi Mäkinen og hans søn Henry

kører ofte sammen på snescooter,

sommetider i en stor Valtra Valmet

eller Henrys egne lille traktor. Også

en skovtraktor er disponibel hvis de

ønsker at besøge skoven. Moder Eliisa

prøver af følge med.

Historien var så god, og jeg kunne se på

moder Eliisas ansigt, at det ikke var første

gang hun lagde øre til den slags historier.

Tommi Mäkinens nærmeste fremtid ser

ud til at blive meget travl. Næste gang han

kan slappe af bliver til påske efter Portugal

rallyet, før de efterfølgende løb senere på

foråret. Så vil vi tage til Lapland til vores

feriehus i Hetta. Der har vi fine betingelser

for at køre med snescooter, forklarer

familiens overhoved.

Anne Rauhala

17


Foregangsmand inden for forsøgsdyrkning

Stoler på den nordiske traktor

Herregården Gårdskulla i Sjundeå er

kendt som ”foregangsmand” når det

gælder forsøgsdyrkning i Finland. På

gården er der både foretaget udbyttemålinger

og jordtypekortlægning.

Resultatet kan man senere drage nytte

af i forskellige jordforbedrings- og

dyrkningsmetoder.

Gårdejeren på Gårdskulla, agronom Gustav

Rehnberg, har klare målsætninger med

forsøgsdyrkningen. Gode og dårlige områder

på markerne skal kortlægges frem til år

2000. Samtidig analyseres årsagerne til

udbyttevariationerne. I år 2000 skal såmaskinen,

gødningssprederen og marksprøjten

styres ud fra oplysninger om forskellige

områder på markerne kombineret med GPS

positionssystem.

Rehnberg investerer ca. 300.000 FIM i

forsøgsdyrkningen på gården., ca. DKK

490.000,00. Gården er på 320 hektar.

Investeringerne pr. hektar bliver dermed

omkring 1000 FIM. Rehnberg tror, at

forsøgsdyrkningen vil øge udbyttet, mindske

gødnings- og sprøjteforbruget og være til

gavn for miljøet. Af resultatforbedringer tror

han at halvdelen kommer i form af besparelser

og halvparten via større avlsudbytte.

Målsætningen er, at hver investeret krone

skal komme dobbelt tilbage i løbet af 10 år.

Traktorerne ombyttes til indenlandske

På Gårdskulla er der sket store ændringer

med traktorbestanden i 1990’erne. Antallet

af traktorer er reduceret og udenlandske

traktorer har måttet vige pladsen for

indenlandske. På gården findes der nu 4

Valtra Valmet traktorer, et par traktorer af

På herregården Gårdskulla ses her

tre Valtra Valmet modeller: 8550,

8750 og 8400. Agronom Gustav Rehnberg

deltager også i fabrikkens testkørsler.

andet mærke, en gravemaskine og en

læssemaskine. Den største traktor er en

Valtra Valmet 8750 på 190 HK, den næststørste

er en Valtra Valmet 8550 på 160 HK, den

tredje er en Valtra Valmet 8400 på 140 HK og

den mindste en Valtra Valmet 900.

Markarbejdet udføres med Valtra Valmet

traktorerne. Med den mindre 900 flyttes såog

gødningsmaskinerne til marken. Tre store

traktorer, er ifølge Rehnberg, en mere

risikofri løsning, end kun at have én

stortraktor. Hvis der bliver problemer med

den ene stortraktor i såtiden, og de andre

ikke magter at trække redskaberne, vil en

stor del af årets resultat komme i fare. Tre

traktorer, som alle kan erstatte hinanden, er

en sikker løsning.

En helt klar fordel med Valtra Valmet er,

ifølge Rehnberg, det fordelagtige forhold

mellem effekt og vægt. Markerne på gården

18 Valtra Team • 1/99

Foto: Paavo Tuovinen


estår af stiv lerjord som let pakker. Valtra

Valmet er betydelig lettere end sine

konkurrenter. Når traktoren udstyres med

Trelleborg mammutdæk, mindskes jordtrykket

betydeligt. Det ses på udbyttet. Rehnberg

lægger stor vægt, på at der tages vare

på jordstrukturen. På gården dyrkes der

omkring 50 hektar græsmark, selv om der

ikke findes husdyr.

Stiv lerjord og en 8 m harve kræver en

effektiv og udholdende traktor.

Markarbejde kræver høj effekt af Valmet

traktorerne. S-tandsharven er 8 meter bred.

Stortraktoren må virkelig arbejde, når sådan

en harve skal igennem den stive jord. ”En 5furet

20” Variomat vendeplov er også et

tungt redskab, ligesom en 8,2 m tromle med

hydraulisk planerplanke, siger Rehnberg.

Den stærkeste side hos Valtra Valmet

traktorerne er, ifølge Rehnberg, den seje

motor. Han værdsætter også pålideligheden,

ergonomien og udsynet. Ekstraudstyret,

foruden luftaffjedret sæde og air-condition,

er CareTel-udstyret. Med CareTel kan

traktoren via en Nokia mobiltelefon kobles

direkte om til fabrikkens tester.

Rehnberg ser ingen store forskelle i de

vestlige traktorers kvalitet. ”De er så tæt på

hinanden, at det i hvert fald for vores

vedkommende, ikke er nogen forskel i

hverken kvalitet eller anvendelighed. Når det

gælder service og levering af reservedele, er

det, ifølge Rehnberg, tydelig forskel til Valtra

Valtra Team • 1/99

Foto: Paavo Tuovinen

En bekvem funktion på Valtra

Valmet 8750 modellen er

HiShift. Knappen er placeret

under gearstangsknoppen.

Valmets fordel. ”I teorien nej, men i praksis

ja” siger han.

Skovarbejdet udføres af entreprenører

Gårdskulla har 1000 hektar skov. Eget

skovarbejde begrænser sig til at fjerne

væltede træer. På gården har man mange

gange og på mange forskellige måder regnet

på muligheden for produktivt arbejde i

skoven. Årligt fældes ca. 6000 m3 . Rehnberg

er kommet frem til at maskininvesteringerne

ikke er rentable, selv med den store

mængde. Det kuperede terræn er så

vanskeligt fremkommeligt, at det ikke kan

lade sig gøre at køre med landbrugstraktorer.

Alt skovarbejde til og med udtynding, er i

løbet at de sidste år blevet udført af

entreprenører.

Hvis der var brug for traktorerne om

vinteren, ville de faste omkostninger pr.

køretime mindskes. Hvis det ikke lønner sig

at arbejde i skoven, kunne man måske finde

noget andet at bruge traktorerne til om

vinteren. ”Maskinstationsvirksomhed kunne

måske være en mulighed” siger Rehnberg.

Paavo Tuovinen

Valtra Team

nyheder

Kvalitetscertificering

udvides

Valtra var den første traktorproducent i

verden der modtog ISO 9001 certifikat i

1993. I overensstemmelse med

udbredelsen af denne filosofi, lavede

Valtra en meget stor indsats for at

viderebringe certifikatet til leverandørerne.

Efter 2 års intensiv udviklingsarbejde

modtog 14 finske leverandører, i

begyndelsen af februar, deres ISO 9001/

9002 certifikat fra Det Norske Veritas i

Suolahti.

Salgsrekord udenfor

de nordiske lande.

Over 4000 Valtra Valmet traktorer,

produceret i Finland, blev solgt udenfor

de traditionelle nordiske markeder i

1998. Tallet var 23% højere end i 1997,

og næsten alle lande overgik deres

tidligere tal. Salget i Frankrig steg til

1342 enheder og det er det største

marked for Valtra i Europa. Udenfor

Europa er det største enkeltmarked

Canada med 300 enheder.

Valtra Valmet i Indien

Valtra og Indisk traktorfabrik Eicher

Tractors Ltd underskrev en licensaftale i

1997. Ifølge aftalen vil Eicher fremstille

Valmet 365 med åben kabine beregnet

til det indiske marked. Licensaftalen

inkluderer også 3cylindrede Valmet 320

diesel motorer. Den første indisk

fremstillede Valtra Valmet er bestemt til

at forlade den splinternye Bhopal fabrik

i slutningen af 1999.

19


Professionel Valtra

Service Team

Reservedelslageret på fabrikken i Suolahti

20 Valtra Team • 1/99

Foto: Valtra arkiv

Efter at have været førende på det

skandinaviske marked i mere end 10 år,

har Valtra opbygget et servicenetværk,

som er det tætteste i de nordiske

lande. Dette serviceteam har 290

serviceværksteder og 666 servicemedarbejdere,

specialiseret i Valtra Valmet

traktorer. Således har Valtra Valmets

kunder det bedste team til disposition

for både reservedelsleverandører og

serviceværksteder, når dette ønskes.

Valtra vedligeholder teamets ekspertise

med konstant træning i produkterne

og de sidste nye fremskridt.

Valtras serviceniveauet for levering af

reservedele er et af de højeste indenfor

branchen. 9 ud af 10 kunder har brug for at

traktoren er disponibel 24 timer i døgnet.

Dette inkluderer også tidligere modeller.

Faktisk behøver forhandleren ikke at have

reservedele på lager. Det kan blive sendt

med hurtige moderne transportmetoder fra

importøren eller fabrikken. Det betyder

sikkerhed for effektivt arbejde.

En bedre sikkerhed opnår du ved at få

lavet en servicekontrakt med din forhandler.

Det betyder, at han tager ansvaret for

traktorens tilstand og indkalder til service

eller laver service på stedet, afhængig af,

hvad kunden ønsker. Ved regelmæssige

serviceeftersyn undgår man driftsforstyrrelser

i højsæsonen Hvis yderligere reparationer

er nødvendig p.g.a. af det opnåede


Foto: Valtra arkiv

timetal, kan det være et passende tidspunkt

for en forebyggende undersøgelse. På den

måde kan du koncentrere dig om dit

arbejde, og lade montøren tage sig af din

traktor.

Paavo Korhonen

Valtra Team • 1/99

Kort over Europa med 24 timers

reservedelsforsyning, hvis det er

nødvendigt.

Service ude på gården

21


Pekka Ingalsuo - en af de som står

bag HiTechs “hjerne”.

Produkter i fremtiden

I sommeren 1995 arbejdede jeg i

Valmets produktudvikling som praktikant.

Parktikperioden hørte til mine

studier. Jeg lavede også min afsluttende

studieopgave, som netop omhandlede

HiTech transmissionens manøvreringsteknik,

og kan nu stolt introducere

den mest progressive transmission i

verden. Således fortæller den unge

produktudviklingsingeniør Pekke

Ingalsuo om sine tidligere erfaringer,

som han fik hos Valtra. Som landmand

fra Kelviå, har han gode baggrundskundskaber

om jordbrug og specielt

om traktorer. Dette gav ham en

udmærket grund til at videreudvikle et

godt produkt, som er mere konkurrencedygtig

på verdensmarkedet.

22 Valtra Team • 1/99

Foto: Valtra arkiv

Sammen men alene

Pekka Ingalsuo fortæller entusiastisk om

Valtras produktudviklingsenhed, der

beskæftiger 100 mennesker, når man også

medregner prøvekørerne og andre personer,

som findes på virksomheden et eller andet

sted. Antallet som direkte er tilknyttet

traktorspecialister i produktudviklingen er på

70 medarbejdere.

Produktudviklingen er organisatorisk

opdelt i flere sektioner såsom transmission,

el- og elektroniksektion, førerhuse osv. Når

vi taler HiTech blev grænserne mellem de

forskellige sektioner meget enklere eller

forsvandt helt, fortæller Pekka Ingalsuo. Hele

enheden trak på samme hammel.

Man finder nye kræfter hos sig selv især

når hele teamet er inspireret af opgaven og

motivationen til at arbejde hårdt er til stede.

Tiden glemte vi ofte, når vi arbejdede

hektisk, erkender Pekka Ingalsuo, når han

berettede om de seneste 2 års arbejdspres.

Pekka fortæller, at han selv havde

ansvaret specielt for udviklingen og

testningen af den elektroniske manøvreenhed

på Delta Power shift og kørevælgeren.

Ingen kan alene beherske alle områder

tilstrækkeligt. I selve produktionen sætter

man hver sektion og hver individs bedste

kunnen sammen og herefter begynder det

egentlige udviklingsarbejde.

Søger efter forskellige arbejdsfaser

I produktudviklingsarbejdet kan man skelne

mellem fremgang og mislykkede forsøg,

forårsaget af ubetydelige småting. Skønt

man har afprøvet produktets teoretiske

funktioner med forkalkuler, bliver der

uundgåeligt ændringer under testfasen.

Pekka Ingalsuo synes, at det var en

speciel udfordring at få elektronik, mekanik

og hydraulik ”smeltet sammen”, således at

helheden tilgodeser brugerens behov på

bedst mulig måde. Det er ganske enkelt at


sammenlægge de to førstnævnte, men man

får den opfattelse, at den 3. har været

problematisk. I HiTech fungerer denne

treenighed fint.

Inden man kunne lade testkørerne

begynde med HiTech transmissionen, havde

man forinden bygget prototyper og kørt

mange 100 timer i laboratiorie med dem.

Testkørsel i praksis er altid vigtigt selv om

kalkuler og laboratorieprøver har givet grønt

lys. De som anvender produktet i praktik kan

altid give værdifulde oplysninger.

Egentlig er jobbets mest interessante

fase at tolke testkørernes kommentarer og

rapporter. HiTech blev hovedsageligt tested i

Finland og i Frankrig. Testkørerne bestod af

så mange forskellige jordbrugere og

entreprenører samt andre traktorbrugere

som muligt. Efter 1000 timers tung kørsel på

10 forskellige steder, begyndte produktet at

Valtra Team • 1/99

fungere som vi ville have. Dette betyder den

mest progressive kørevælger i verden,

fortæller produktudviklingsingeniør Pekka

Ingalsuo.

Fremtidens produkt

Pekka fortæller: ”Man kommer ikke så langt

med at kopiere det andre har lavet. Valtra

Valmet som er en af de fem største traktorproducenter

i verden, er forpligtet til at vise

vej. Et nyt produkt måtte indeholde noget

reelt nyt. At anvende traktorer i verdens

hårdeste klima kræver kampvilje og

fordomsfrihed, både for traktorbrugere og

traktorudviklere.”

Selv om HiTech er klar i produktionen, er

videreudvikling omkring den ikke slut. Det

tager sin tid at finpudse produktionsteknikken

på fabrikken og i dette arbejde deltager

også produktudviklerne.

Hovedprincippet i produktudviklingspolitikken

er, at traktorbrugernes kommentarer

og ønsker er værdifuldt materiale som

udnyttes i produktets videreudvikling.

Vi har nu også, sideløbende med HiTech,

fået et nyt udviklingsprojekt, hvor planlægningsarbejdet

er i fuld gang. Produktudviklingen

er derfor et interessant arbejde, og man

skal aldrig være tilfreds med sine resultater

afslutter Pekka Ingalsuo med et hemmelighedsfuldt

smil.

Visa Vilkuna

23

Foto: Valtra arkiv


Kunde

28 000

Kjell Storsveen (68) og sønnen Geir

Storsveen (31) på Blikstadgård i Søre

Osen Trysil Kommune, har tilsammen

kørt 28.000 timer i 2 Volvo BM Valmet

705 i henholdsvis skoven og på

marken, før de, i marts måned i år,

udskiftede den ældste med en helt ny

Valtra Valmet Mezzo 6400.

Vi besøgte dem begge i skoven, for at

finde ud af, hvad der lå bag et så

imponerende timetal og samtidig få at

vide, hvordan de var tilfredse med den

nyindkøbte.

Geir Storsveen driver gården Blikstad i Søre

Osen. Faderen Kjell, som er 68 år og blev

pensioneret efter at Geir overtog gården i

maj 1997, er mere aktiv en nogen sinde

før.”Du ved, skovarbejde er en livsstil” siger

Geir. Han kan ikke holde sig i ro. På Blikstad

gård har de 140 HA dyrket mark til sammen,

hvoraf 100 HA er forpagtet.Tilmed har de

450 HA produktiv skov. Men de lever af

tømmerkørsel for andre, såkaldt lejekørsel.

Normalt har de kørt 6 – 7.000 m3 pr. år, men

det er blevet mindre de senere år, på grund

af mindre fældning. Kjell har altid kørt

tømmer, mens Geir også i perioder har

fældet.

Vokset op med heste

Kjell Storsveen er vokset op med heste, og

har fra han var 10 år gammel været med i

Trysilskovene, de dage hvor han havde fri fra

skole. Det var hårdt arbejde at løfte tømmer

med hænderne siger Kjell. ”Jeg har altid kørt

tømmer, og er en dårlig skovhugger. Det jeg

timer i Valmet

24 Valtra Team • 1/99


Foto: Oddrun Karlstad, Samvirke

kan er selvlært”. Sønnen Geir kom med i

skoven fra han var 8 år gammel. Som far –

så søn, havde vi nær sagt.

Begyndte med traktor i skoven i 60-erne

Hest med bom har længe været brugt i

skoven. Men ved transport af gråtømmer

(tømmer som ikke er afbarket) med over 200

m til nærmeste vej, eller stejlt terræn, blev

arbejdet for tungt for ”gamle blakken”, og

traktoren kom på banen. I 60-erne blev der

brugt traktorer med små spil. I 1976 brugte

Kjell et 1-tromlet spil med bom til stammekørsel.

I 1984 investerede han i et 2-tromlet

spil, hvor han kunne samle flere stokke på

én gang.

1.300 m3 om måneden med spil

For det meste kørte Kjell Storsveen 1.300 m3 med spil om måneden midt i 80-erne. Det

blev 40 m3 i gennemsnit pr. dag med 7 dages

arbejdsuge. Efter en voldsom storm i

oktober 1987, arrangerede Felleskjøpet en

demonstration af Valmet med vogn og kran i

distriktet, hvor Kjell og Geir deltog. De

prøvede det nye udstyr, men var meget

usikker i begyndelsen, ligesom alle andre

som prøver at køre en kran for første gang. I

dag ser det ud som om de aldrig har lavet

andet.

Over til Valmet

Frem til 1984, kørte Kjell et andet mærke.

Det havde længe irritereret ham, at traktoren

var så vanskelig at starte når det var koldt,

som det normalt er i Trysilskovene. En nabo

havde netop købt Valmet, og var vældig

tilfreds, og Kjell fik også lyst til at prøve

noget nyt. Han havde hørt meget positivt om

Valmet til skovbrug, som han jo skulle bruge

den mest til, så han tog turen til maskinsælgeren

hos Felleskjøpet i Hamar.

Valmet starter i 40 kuldegrader, sagde

sælgeren

Sælgeren på Fælleskjøpet fortalte mig, at

hvis jeg brugte olie W10 i Valmet ville den

starte i 40 kuldegrader, siger Kjell. Dette

havde jeg svært ved at tro. Da jeg fik

traktoren, bestemte jeg mig til at tage

sælgeren på ordet, og teste, om det han

havde sagt, var rigtigt. Jeg prøvede den først

ved 18 kuldegrader, og da startede den let

Valtra Team • 1/99

uden forvarmning. Men en nat hvor Valmet

havde stået ude fra kl. 18.00 til kl.06.00

næste dag, og graderne krøb ned mod 36

kuldegrader, ville jeg virkelig teste om det

passede. Jeg forvarmede den godt før jeg

drejede nøglen, og jo -705’eren gik i gang.

Sælgeren havde ret.

Over 28.000 timer i Valmet

Volvo BM Valmet 705, 84-model, var den

første Valmet på Blikstad. I perioden 1984 –

88 gik denne traktor over 7.000 timer i

skoven med spil. I dag har traktoren gået

12.500 timer, både i skoven og på marken. I

1988 købte Kjell Storsveen en ny Volvo BM

Valmet 705 ligesom den han havde, men

”Der findes ikke

bedre egnet traktor

til kombination i dag”

med en komplet vogn og kran. Denne

traktor havde, meget imponerende, gået

15.500 timer, før den blev skiftet ud med en

splinter ny Valtra Valmet Mezzo 6400.

Sidstnævnte blev leveret i marts, og blev

brugt i sommer, og nærmer sig allerede 700

timer. ”Normalt kører vi 1.500 – 2.000 timer

pr. år i gennemsnit med begge traktorer”

siger Geir.

Har aldrig skiftet kobling på Valmet

Til trods for over 28.000 timer i Valmet, har

Kjell og Geir aldrig skiftet kobling på nogen

af traktorerne. Begge traktorer har gået

meget fint, med undtagelse af en gearkassereparation

og en motoroverhaling, efter at

de havde skiftet til syntetisk olie. Det

medførte sodning og tilstopning i systemet.

Vi spurgte Geir, hvad der var hemmeligheden

bag en problemfri traktordrift. ”Vi følger

instruktionsbogen konsekvent når det

gælder skift af filter og olie, og smører

jævnligt både traktor og udstyr” siger Geir.

Desuden gælder det om at bruge sund

fornuft, når du kører tilføjer han. Efter den

demonstration vi fik, ved vi hvad han mener.

Kjell og Geir mener det er mere økonomisk

at bruge lidt længere tid og køre fornuftigt.

Mere elektronik og bedre komfort

Om overgangen fra Valmet 705 til Valtra

Valmet Mezzo 6400 siger Geir: ”Traktorerne

har samme grundkonstruktion med god

beskyttelse i skoven. 6400’ern har mere

elektronik, er mere komfortabel og ikke

mindst mere sikker at bruge med HiLock

differentialspærre i forakslen. Med 38” dæk

har den en ekstrem fremkommelighed. Den

el-hydraulisk betjente håndbremse gør det

lettere at komme rundt”. Kjell og Geir har

valgt at udstyre traktoren med beskyttelsesudstyr

(front, bundskjold og grenafviser) for

ca. kr. 20.000 en billig forsikring, mener de,

som ikke reducerer frihøjden på traktoren.

Der findes ikke bedre egnet traktor til

kombinationsbrug i dag

Vi spurgte Geir, hvorfor de valgte Valmet

igen: ”Der findes ikke bedre egnet traktor til

kombination i dag”, siger Geir. ”Vi driver jordog

skovbrug, og synes det er en fin kombination”.

Han siger videre: ”Det er lettere at

finde et gear som passer på Mezzo’en og

vendegearet har passende hastigheder

begge veje. Vendbar førerplads er vi

afhængige af, for at betjene kran, og det er

der kun Valmet der har. Vi ligger tæt op af

læssere i fremkommelighed. Traktoren er

nem at køre, alt ligger lige for, der er god

plads og alt fungerer godt. Desuden er den

lige så let at starte som 705’eren var, og har

et godt brændstofsystem, der passer til den

kulde vi har her, og bruger behageligt lidt

diesel. I hård kulde er det også godt med to

varmeapparater. Med skræddersyet Valtra

Valmet fik vi det vi ville” siger Geir, som

fremhæver kendskabet til skovdrift, som FKsælgeren

Pål Akre er i besiddelse af. ”Det

eneste jeg savner er et ur, tilføjer Kjell, det

havde jeg i 705’eren. Der kan vi i redaktionen

tilføje, at det får man ved at bestille det

alternative instrumentpanel, Agrodata

Display.

Gjermund Bjørn

25


Udviklingen fra det, der var en lille

aftægtsbolig, Korsbo, med kun 0,5 hektar

til en stor moderne svineproduktion med

200 hektar 530 søer, er til at få øje på.

Flemming og Ragnhild Thomsen har

gennem årene arbejdet på at udvide og

forbedre bedriften, blandt andet ved

opkøb af nabogårde, Nr. Ønlev og Vestergård

i Årslev, og ikke mindst en fremsynet

udvikling af produktionsmetoderne.

I de senere år er det navnlig generationsskiftet,

der har optaget Flemming Thomsen, og

han har skabt en særlig konstruktion, der

dels bevarer dynamikken i bedriften, dels

sikrer muligheden for en rolig tilbagetrækning,

uden at gårdenes muligheder for at

leve videre svækkes.

Fremtiden

Foto: Valtra arkiv

- Vi har blandt andet splittet driften op,

således at vi fik et bedre overblik over

produktionen. Resultatet er at vi i dag driver

Korsbo som et ApS og de to øvrige gårde i

en lidt speciel konstruktion, hvor jord,

bygninger, maskiner og dyr er udlejet til et

fælles I/S, forklarer Flemming Thomsen.

Gården i Nr. Ønlev er samtidig overtaget af

en af Flemming Thomsens tidligere ansatte,

Anker Nissen.

Korsbo står for produktionen af 7 kilos

grise til de to øvrige gårde, der producerer

slagtesvin.

Konstruktionen indebærer at samarbejdet

mellem Flemming Thomsen, der nærmer

sig pensionsalderen, og Anker Nissen er

meget tæt, blandt andet i kraft af, at begge

parter har en direkte interesse i hinandens

bedrifter.

- Det har vist sig at være en rigtig god

måde, at sørge for et generationskifte. Det

skaber sammenhæng i bedriften og det

giver en rolig start for min kompagnon,

fremhæver Flemming Thomsen. Hans og

Ragnhilds egne børn har hidtil ikke været

interesseret i at overtage gårdene.

Opsplitningen af driften blev påbegyndt i

1995, hvor Flemming Thomsen også kunne

fejre sit 40 års jubilæum som landmand.

- Det har været et spændende projekt,

der har resulteret i en bedrift, der kører godt,

og som er robust overfor de udsving, der

kommer i priserne, forklarer Flemming

Thomsen.

Tip top maskiner

Maskinparken hos Flemming Thomsen og

konsorter er karakteriseret ved at være af

høj kvalitet. For kort tid siden var en

maskinkonsulent på besøg for at gennemgå

og vurdere maskinerne. Her var tilbagemeldingen,

at der ikke var sket nogen form for

fejlinvesteringer, ligesom standarden var

generelt god.

- Vi har godt styr på vore maskiner, både

hvad angår vedligeholdelse og fornyelse.

Således forsøger vi at planlægge flere år

frem, siger Flemming Thomsen, der netop

har investeret i en helt ny Valmet traktor. Der

er tale om en 140 hk Valmet 8450, der netop

er blevet leveret.

Valmet er ikke et nyt bekendtskab for

Flemming Thomsen, tværtimod. Gennem

årene har adskillige Valmet traktorer gjort

tjeneste på jordene ved Korsbo, Nr. Ønlev og

Vestergård.

Flemming Thomsens fortrukne maskinhandler

er Maskincenter Syd i Åbenrå.

- Der har vi handlet siden 1971 og vi er

virkelig godt tilfredse, understreger Flemming

Thomsen.

Han har et særligt forhold til maskinerne,

blandt andet fordi det er ham, der står for

maskinerne i samspillet mellem de tre gårde

der indgår i den samlede bedrift. Det stiller

naturlige krav om driftsikkerhed og stabilitet,

når markarbejdet står for døren.

Åbenhed

Når der skal laves et generationsskifte som

det Flemming Thomsen er i gang med, er

åbenhed og tillid mellem parterne en helt

afgørende faktor. Det gælder både i det

daglige arbejde og i de gårdbestyrelsesmøder,

der holdes mindst tre gange årligt.

- Hvis det skal fungere godt, er det

vigtigt at alle parter har fuldt indblik i

hvordan det går, både i driften og rent

økonomisk, påpeger Flemming Thomsen.

Han er generelt glad for gårdbestyrelsen,

der foruden ham selv består af Ragnhild

Thomsen, Anker Nissen samt to konsulenter

fra landbogården i Aabenraa.

Netop det faktum at der er tilknyttet

konsulenter til gårdbestyrelsen ser Flemming

Thomsen som en særlig fordel.

- Vi sikrer at vi hele tide har det bedste

faglige udgangspunkt, når der skal træffes

beslutninger, ligesom det styrker effektiviteten

i forbindelse med ændringer eller

omlægninger.

Frank Løkkegaard

26 Valtra Team • 1/99

Foto: PhotoDisc, Volume 19


er en spændende udfordring

Valtra Team • 1/99

27


Vikingens kraft og styrke...

Ligger under hjelmen på Valtra Valmet 8450-4

”VIKINGUDGAVE“

Valtra Valmet 8450-4

Standard specifikation:

Motor: Valmet Turbo motor

6 cyl. 140 HK

Lift: Autocontrol elektronisk styret -

7 tons løftekapacitet

Transmission: 36-36 gear Hishift vendegear

3 trins Delta Power Shift

Dæk: 16.9R28 - 20.8R38

Sikkerhed mod fremtidig rentestigning:

Valtra Finans finansierer til 6%

i fast rente over 4 år.

Valtra Danmark A/S

Ambolten 22 · 6000 Kolding

Tlf. 75 53 90 00 · Fax 75 50 40 10

www.valtra.com

Din Valtra forhandler har

netop nu - et rigtig godt tilbud

til dig på Viking modellerne:

Valtra Valmet 8450-4

395.000,-

Excl. moms, men incl. leveringsomkostninger

og Valtra Valmets 4 års forsikring

Udstyr:

Nøglestop, forskærme, brede bagskærme, aircondition,

ekstra brændstoftank, 6 stk.

arbejdslys, bremseventil, AD-display computer,

sidemonteret udstødning, luftsæde med

varme, 3 stk. dobbeltvirkende hydraulikventiler,

stereo-radio med båndspiller, svingningsdæmpning

på liften, kombinationstræk med

hitch- krog, frontvægte, motorvarmer, topstang

og trækstænger med ball hitch.

Du kan selv være med til at skræddersy din

nye Valtra Valmet traktor. På vort fabriksordresystem

kan du f.eks. vælge: Frontlæsser eller

frontlift og endda selv bestemme farven.

28 Valtra Team • 1/99


Presse information

Første Valtra Valmet HiTech traktor i marken

Den nye HiTech traktorserie fra Valtra Inc. i Finland blev

præsenteret på LIB 98 messen i november måned 1998 i

Fredericia. Den nye HiTech serie består af 8 modeller fra 100 HK

til 200 HK.

De nye traktormodeller har fået en helt ny computerstyret

transmission, som sætter helt nye normer for moderne transmissionsteknologi.

Den første nye HiTech model blev kundeleveret i februar

måned til Valdemarskilde - Løvegaard landbrug i Løve, som ligger

lidt nord for Slagelse.

Valdemarskilde - Løvegaard landbrug ejes af Michael

Needergaard. Der dyrkes 525 HA jord, hvoraf de 65 HA er

sukkerroer. Den daglige drift af Valdemarskilde - Løvegaard

landbrug står driftsleder Per Kjeldsen (33 år) for. Per Kjeldsen

tiltrådte driftslederjobbet den 1. marts 1998 efter 6 år som

forvalter på et af Danmarks største jordbrug, godset Frijsenborg

ved Hammel i Jylland.

Per Kjeldsen fortæller:

“Der var flere grunde til at valget også denne gang faldt på Valtra

Valmet. Vi har vores forhandler Rasmus Degn A/S i Løve, kun ca.

1,5 km væk, og har altid haft et godt samarbejde med forretningen.

Vi synes også, at den nye HiTech transmission var meget

tiltalende.

Den nye Valtra Valmet 8150-4 HiTech (125 hk) vil blive

monteret med en Valtra 695 frontlæsser. En af arbejdsopgaverne

bliver læsning af big baller, hvor vi kører ca. 1.000 tons ind.

En arbejdsopgave hvor det nye forprogrammerede HiTech

vendegear vil kunne udnyttes optimalt. Men måske er den

væsentligste grund til Valtra Valmet valget en helt anden ting, og

Valtra Team • 1/99

Nøglen overrækkes her til driftsleder

Per Kjeldsen af Niels Degn fra firmaet

Rasmus Degn A/S i Løve. Traktorhandlen

var en ny Valtra Valmet

HiTech (125 HK) og en ny Valtra Valmet

8450-4.

det er vægten. Valtra Valmet traktorerne har en meget lav

egenvægt og en meget fin vægtfordeling. Vi har valgt en

dækmontering som hedder lavprofildæk 650-65-38. En kombination

af lav traktorvægt og rigtig dækmontering kan helt sikkert

reducere strukturskader i marken. Vores traktorpark ser nu

således ud:

1 stk. Valtra Valmet 8150-4 HiTech 125 HK

1 stk. Valtra Valmet 8150-4 (lev. I juni 1998)

1 stk. Valtra Valmet 8150-4 (3 år/4.000 timer)

1 stk. Valtra Valmet 8450-4 140 HK

Valdemarskilde - Løvegaard landbrug har

siden 1988 købt 7 nye Valtra Valmet traktorer.

Vi har 4 ansatte traktorchauffører. Den nye

Valtra Valmet 8150-4 HiTech skal Ole Hansen køre

med. Han har været ansat her i 33 år. Det bliver

hans 7. nye traktor i alle disse år, så han glæder

sig til foråret, men jeg håber da også jeg får lov til

at prøve denne nye traktor” - slutter Per Kjeldsen.

Michael Husfeldt

På billedet ses også den Valtra

Valmet 8150-4 som blev leveret

i juni måned 1998.

29


Veteraner

Veterantraktor

Boxer T 350

Valtra Team vil præsentere en veterantraktor i hvert nummer.

Chefredaktøren havde svært ved at vælge hvilken traktor der

skulle præsenteres. Skulle man starte med de første Munktell

traktorer fra 1913 eller den finske traktor ”Kullervo” fra 1918. Nej

– valget faldt på Boxeren.

Efter en lang tradition med motorer m/tændingsmagnet

udviklede Bolinder-Munktell i 1953 den første dieselmotor med

direkte indsprøjtning. Den blev omgående populær. Levetiden

var lang og brændstofforbruget lavt. Den første model som blev

udstyret med den nye BM trecylindrede dieselmotor var

Bolinder-Munktell T35/36. Dens efterfølger blev præsenteret i

1959. Agronom Olov Hedell, nu pensioneret men tro Volvo BM og

Valmet tilhænger, fortæller i sin bog ”Fra Munktell til Valmet”

(Media Nova 1994):

Valtra arkiv

”Boxer er den traktormodel der er fremstillet flest af, hvis man

kun regner landbrugstraktorer. 28.039 stk. fra 1959 – 1967. Den

12. maj i 1959 rullede den første T 350 traktor af båndet og RiLa

udstillingen i Elmia i Jönkøbing viste for første gang nyheden for

den almene befolkning”.

Olle fortsætter: ”Det er uden tvivl Boxeren der er den traktormodel

der vejer tungest i BM’s traktorhistorie i årenes løb. Boxer

havde en grønmalet 3-cylindret BM-dieselmotor på 3,8 liter, 52-

56 HK. Gearkasse med 10 gear frem og 2 gear bak og kraftudtaget

var uafhængig af kørekoblingen.

I dag kan man konstatere at Boxeren var bygget til Volvos

entreprenørmaskiner. Brdr. Lundberg konstruerede den første

traktorbaserede baglæsser i 1954 i Skellefteå. På grundlag af

denne maskine har Volvo AB skabt sin stærke position indenfor

industrimaskiner.

Boxeren er en af de stærkeste og mest pålidelige maskiner,

traktorindustrien nogensinde har skabt. Men den har fået fine

efterfølgere, som Volvo BM Valmet 505- 605 og Valmet Mezzo

6100.

Den nuværende efterfølger for boxeren er Valtra Valmet 700,

som blev nummer 1 i både Sverige og Norge.

Hannu Niskanen

Volvo BM T 350 Boxer havde en 3cylindret

motor på 52-56 hk. Gearkassen

havde 10 gear frem og 2

gear bak. Kraftudtaget var forsynet

med en lamelkobling, der var

uafhænging af kørekobling. Boxeren

vejede 2400 kg uden førerhus.

Valtra arkiv


Eftermarked

Udskiftning af

udluftningsfilter for

hydraulik er en af de

vigtigste

serviceopgaver

Når liften løfter, eller ekstern hydraulik

anvendes, skal den udtagne oliemængde

kompenseres med luft udefra. Når

olien kommer retur, skal tilsvarende

luftmængde igen blæses ud fra

systemet. Dette betyder, at hydrauliksystemet

”ånder” og i nogle tilfælde

20 – 30 liter ad gangen. Det samme

sker, dog i mindre skala, når olien

opvarmes eller afkøles. Luften som

suges ind i systemet skal være rent, da

hydraulik- og transmissionsystemet er

følsom overfor snavs.

Alle hydrauliksystemer på Valtra Valmet

traktorer er forsynet med udluftningsfilter,

der også kræver lidt vedligeholdelse.

Udluftningsfilter sammen med andre

oliefiltre, kan også kaldes ”sikkerhedsvogter”

for at sikre problemfri funktion af traktorens

hydraulik og transmission..

I tilfælde, hvor udluftningsfiltret er

defekt, og giver fri passage for urenheder til

traktorens indre dele, er der stor risiko for

alvorlige følgeskader. Dette vil også belaste

andre filtre i systemet yderligere, når der

skal gøres ”ekstra rent” i olien.

Tilstoppet udluftningsfilter forekommer

også, og fremkalder vakum i hydrauliksyste-

Den mest oversete vedligeholdelsesmetode

er udskiftning af udluftningsfiltret,

som med god grund kan kaldes

sikkerhedsvagt af hydrauliksystemet.

Det anbefales, at udluftningsfiltret

udskiftes ved samme intervaller

som andre hydraulikfiltre.

met når olien ledes til udvendig brug.

Vakummet kan forårsage, at hydraulikpumpen

kaviterer og dermed bliver pumpen

udsat for ekstra mekanisk slitage end

normalt. Yderligere kan et tilstoppet

udluftningsfilter fremkalde overtryk i

systemet når olien returnerer. Dette

medfører samtidig unødige utætheder i

tætningerne.

Der er altså flere årsager til, hvorfor

Valtra Valmet traktorer altid er forsynet med

et udluftningsfilter af høj kvalitet. Det er

mindst ligeså vigtigt at udskifte udluftningsfiltret,

som det er at skifte andre oliefiltre

med de intervaller, som er beskrevet i

traktorens instruktionsbog. Generel anbefaling

til filterskiftene er normalt for hver 1000

driftstimer og ved støvede forhold måske

endnu hyppigere.

Udluftningsfilter kan ikke vaskes rent

eller rengøres med trykluft. Den eneste

rigtige måde at vedligeholde på er, at skifte

filtret ud. Dette enkelte arbejde sikrer den

bedste beskyttelse i traktorens transmission

og hydrauliksystemer og hindrer samtidig

uventede dyre reparationer.

Pekka Mäkinen

31

Hannu Bask/Atelier Universal


Denne forsendelse sendes ukonvoluteret

i henhold til aftale med Vejle Postkontor.

Returnes ved varig adresseændring.

Valtra Danmark A/S

Ambolten 22, 6000 Kolding

Tlf. 7634 3200, fax. 7634 3201

www.valtra.com

B

More magazines by this user
Similar magazines