Danmarks svampeatlas 2009 - 2013

dofoj.dk

Danmarks svampeatlas 2009 - 2013

Danmarks svampeatlas

2009 - 2013

Tobias Guldberg Frøslev


svampeatlas

• baggrund

• svampe

• indlægning og validering

• hvad er status, hvad har vi lært?

• hvad kan vi/du bruge det til?


aggrund

• bevilling fra Aage V. Jensens Fonde

• periode 2009-2013

• danmarks basidiesvampe (c. 2850arter)

• aktivitet ca 1,5 personer/år

• ansatte Jan Vesterholt, Thomas

Læssøe, Jacob Heilmann-Clausen,

Jens H. Petersen, Tobias Frøslev

Jan Vesterholt. Foto Jens H. Petersen


hovedtræk

• input fra svampeamatører, især fra Foreningen til

Svampekundskabens Fremme

• inkorporering af historiske datasamlinger

• forventet aktivitet på 40.000 registreringer/år

• input via webbrowser

• registreringer omgående tilgængelige for bruger

• registreringer tilgængelige for offentligheden efter

validering (typisk få dage)

• Avancerede muligheder for dataudtræk og -tolkning


svampe – problemer!

• mange arter: 6-8000

• vanskelige at

bestemme

• artsafgrænsning/navn

givning i bevægelse

• ikke altid fremme

• få amatører

• ”ingen” professionelle


svampe – hvorfor?

• peger på visse

højdiverse naturtyper

hvor andre organismer

ikke virker godt

• udgør en pulje på 6-

8000 naturlige arter

der bør tages seriøst

Cortinarius lepistoides – Elbæk Skov 2012 Foto Thomas S. Jeppesen


værktøjer

• nøgler til og billeder af svampene

• avanceret indlægningsinterface

• upload af fotos

• valideringskrav

• online mikroforum for validering

• to årlige ugelange workshops

• validering højprioriteret

• DNA sekvensering

Rørhattenøgle. Jens H. Petersen

Tørret materiale. Foto Tobias Frøslev


Langhåret huesvamp. Foto Jens H. Petersen

langhåret huesvamp

kræver tilsyneladende

mange værktøjer?

værktøjer

Thomas Læssøe. Foto Tobias G. Frøslev


ugerinterface

www.svampeatlas.dk/


validering


status og nøgletal

• 348984 godkendte fund

• 384 indrapportører (177: 10+)

• fund fra 646 ud af de 670 10x10 km

felter

• 165 nye arter for DK! (+? ubeskrevne)

Cortinarius strenuisporus– Vosnæs Pynt 2012 – ny for DK

Foto Rasmus Ejrnæs


geografisk

dækning


dækning pr. art


“potentiel dækning”


ugerundersøgelse

portræt af den typiske atlasbruger:

• mand

• har kigget på svampe i 20-30 år

• bruger ikke eller sjældent mikroskop

• er pensionist eller efterlønner

• bor i Storkøbenhavn


ugerundersøgelse

”hvordan får vi fat

på unge kvinder

med mikroskop i

provinsen?”


ug svampeatlas!

• bliv indrapportør i

2013!

• brug ressourserne:

links, nøgler,

habitatbeskrivelser,

artsopslag

• søgning i data

Almindelig kantarel Foto Peter Lausted


tak til

• frivillige indrapportører for data

• Aage V. Jensens fonde for financiering af projektet

• David Konrad og Christian Lange for webudvikling

• Atlasgruppen – Jacob Heilmann-Clausen, Jens H.

Petersen, Thomas Læssøe og Jan Vesterholt✝

• jer!

More magazines by this user
Similar magazines