Nyt fra IOGT

iogt.dk

Nyt fra IOGT

Nyt fra IOGT

nr. 1 marts 2013

Hvepsereden

Hvis alkohol styrer dit liv

Læs mere på side 2


Nyt fra IOGT

nr. 1 marts 2013

Udgives af IOGT Danmark og

udsendes til alle medlemmer

af foreningen

Redaktion:

Ulla Jensen, Tessa Tänzer og Anja

Thomsen, m.fl.

Næste nr. udkommer i juni

Deadline: 1. maj 2013

IOGT Danmark

Landskontor:

Ringstedgade 1

2100 København Ø

Telefon: 35 25 37 90

Fax: 35 25 37 91

e-mail: iogt@iogt.dk

www.iogt.dk

2

Nyt fra IOGT

Hvepsereden

I Danmark har de fleste virksomheder en alkoholpolitik. Dette faktum er i og

for sig en positiv ting. Men hvis man kigger nærmere på indholdet, effekten og

gennemførelsen af alkoholpolitikken, så ser billedet ganske anderledes ud. En

konkret alkoholpolitik med tilhørende handlingsplan skal man ofte se langt efter.

Det samme gælder på nationalt plan. Her mangler en alkoholpolitisk handleplan.

Der har været flere som har forsøgt at råbe politikerne og regeringen op og efterlyst

konkret handling på området men dette er meget svært, da det er de færreste

politikere der tør røre ved emnet ’Alkoholpolitik’, der behandles som en hvepserede.

Vi ved at hvis vi skal komme danskernes alkoholproblemer til livs, så skal alkoholforbruget

skæres ned og drikkekulturen skal ændres. Dog vil dette gå ud over

alkoholindustrien, der udgør en stor indtægtskilde for landet. Men hvilken vægtskål

vejer mest: alkoholproblemernes udgifter til samfundet eller alkoholindustriens

indtægter. Uden at vide det med sikkerhed, vælger jeg også at tro, at den

generelle holdning til alkohol som en decideret menneskerettighed i Danmark og

en udbredt konfliktskyhed, er med til at veje på vægten. Alt dette gør det sværere

at smide de ekstra alkoholkilo.

Med så mange ting i vægtskålen, må der mange til at løfte. Derfor er det vigtigt,

at vi står sammen både indenfor organisationen men også ud ad til. Alkohol og

Samfund har sendt en alkoholpolitisk appel til regeringen og Folketinget. Heri

appellerer de sammen med ni andre organisationer til at man skal tage ansvar og

”påtage sig et politisk lederskab for at dæmpe de negative sider af danskernes

alkoholkultur, skære toppen af overforbruget og hjælpe flere ud af misbruget”.

Appellen indeholder 10 forslag og kan læses i sin fulde længde på Alkohol og

Samfunds hjemmeside.

Jeg har valgt at skrive om dette, da jeg mener vi har brug for at se det større perspektiv

og flytte fokus fra os selv til denne udfordring der er i at ændre alkoholkulturen

i Danmark. Vi kan ikke kæmpe kampen alene og slet ikke når størstedelen af

befolkningen ikke ved at vi eksisterer. Vi skal på landkortet igen og danskerne skal

vide hvem vi er, hvad vi gør og ikke mindst hvad vi støtter. Jeg vover hermed, at

påstå at IOGT bør støtte en alkoholpolitisk handleplan.

Af redaktør Ulla Jensen


Jubilæum og fødselsdag

Else Utsen

Et kært medlem af IOGT har netop fejret jubilæum og fødselsdag.

Else Utsen fyldte 85 år d. 13. januar 2013 og fejrer

samtidig 75 års jubilæum.

I anledningen blev Else fejret d. 14. januar i IOGT Aarhus’

lokaler. Det er en stor begivenhed at kunne fejre både stort

jubilæum og fødselsdag og det vil vi i redaktionen gerne

være med til at markere.

Vi siger stort tillykke herfra.

Rita Hertel

IOGT har mistet et kært medlem.

Rita Hertel døde den 15. februar 2013.

Mindeord om Rita Hertel bringes i næste udgave.

Medlemmerne har ordet

Kommentarer til indlægget i IOGT Nyt

dec. 2012 - ”Over hals og hoved”

Af Oluf Rasmussen, Aalborg SØ.

Tak til Ulla Jensen for et rigtig godt indlæg, som jeg

har læst med stor interesse.

Jeg er helt enig med Ulla om indholdet som sådan,

og især afsnit to fik én til at ryste nærmest vantro på

hovedet.

Selvfølgelig bør/skal der også være advarsler på al

alkoholemballage lige som på tobak, og det kan

undre mig, at de forskellige i Danmark eksisterende

alkoholmisbrugsorganisationer ikke for længst har

haft styrke, magt eller mod til at forlange det gennemført

ad lovgivningens vej. (Jeg vil da godt se det

folketingsmedlem, som offentligt tør stå frem og sige,

at det ikke er et problem, han/hun gider beskæftige

sig med).

Men – desværre - jeg tror ikke, det er her, at hunden

ligger begravet. Jeg er selv piberyger og kender alle

de (p.t. ca. 10 forskellige) advarsler på tobakspakkerne.

De har ikke fået mig til at ryge mindre. Har

højst irriteret mig lidt, og i dag kigger jeg, hvis overhovedet,

på dem i max. nogle få sekunder med inderlig

ligegyldighed. Jeg er helt overbevist om, at det ikke er

disse advarsler, som har mindsket antallet af rygere så

drastisk gennem de seneste år.

Jeg tror heller ikke på, at en stramning af minimumsalderen

for at kunne købe alkohol i butikker, vil

kunne ændre nævneværdigt meget, og under alle

omstændigheder kan vi jo næppe lade den gå over

18 års grænsen, eftersom danske personer ved den

alder er fuldmyndige. Herregud, de unge får jo bare

andre med den rigtige alder til at foretage indkøbet,

og hvem kan i øvrigt se, og beder om legitimation,

om en ung 16/17 årig knægt eller ung pige opfylder

betingelserne?

Fortsættes på side 6 og 7

nr. 1 marts 2013 3


Lokalt nyt

Debataften med Lisbeth Zornig

For at gøre opmærksom om hvor vigtig det er at tilbyde

hjælp til hele familien og ikke mindst børnene, når alkoholen

sætter dagsordenen , har IOGT Aarhus afholdt debataften

med tidligere Børnerådsformand Lisbeth Zornig. På

denne aften deltog familierådgivere fra Aarhus Kommunes

Familiecentre, Leder af alkoholbehandlingen i Aarhus Kommune,

Frivilligkoordinator fra TUBA, Landsformand fra IOGT

samt frivillige og ansatte fra IOGT Aarhus.

Lisbeth Z. startede med at fortælle om sin oplevelse i en

taxa fra hotellet til IOGT Huset. Inden de nåede frem havde

taxachaufføren fortalt om sin opvækst i en familie med

alkoholproblemer. For at han havde kunnet tale færdig,

havde de måttet stoppe op og lave trafikprop i gaden. Et

billede af, at alkoholproblemet er udbredt og rigtig mange

har brug for at tale om det.

Lisbeth gav os derefter et indblik i sin egen opvækst i en

alkoholiseret familie. Om svigt, overgreb og omsorgssvigt.

Lisbeth fortalte også med stor glæde om den sommer hvor

mor og stedfar var på antabus. Om møderne hos Lænken,

hvor der blev serveret wienerbrød for børnene medens

4

Nyt fra IOGT

Aarhus

forældrene var til møde. En sommer hvor der blev råd til at

købe nyt tøj til børnene og hvor de for en kort periode var

”en helt almindelig familie.”

Lisbeth fortalte også om hvor meget det betød , da hun endelig

mødte en voksen der troede på hende og en voksen

hun kunne regne med. Samtidig gav hun os også et billede

af hvor svært det er at være et barn der bliver anbragt på

børnehjem og skal indordne sig under regler, når man er et

barn der er vokset op, uden regler i et hjem hvor alkoholen

sætter dagsordenen. Børn der vokser op i et hjem uden

regler, lærer at klare sig og overleve på bedste måde.

Efter en times foredrag, var der en pause hvor deltagere

ud over at få en kop kaffe , havde mulighed for at stille

spørgsmål til IOGT medarbejdere og hvor vi naturligvis

også havde mulighed for at tale med vore gæster.

Derefter var Lisbeth Z. igen på i en time, hvor hun bl.a.

talte om hvad hun laver i dag hvor hun er trådt tilbage som

Børnerådsformand. Lisbeth gør et stort arbejde for at sætte

fokus på hvor vigtigt det er at børn og familier får hjælp og

støtte når hverdagen ikke fungerer. Lisbeth fortalte levende

om sin kontakt med familier og ikke mindst kontakt med

egen familie, som ikke magter at have en normal hverdag

og for børnene normal opvækst, fordi det er alkohol og

misbrug der sætter dagsordenen. Der var naturligvis hele

tiden mulighed for at stille spørgsmål.

En rigtig god aften, med en meget positiv stemning fra alle

deltagere.

Af Henny Fischer, IOGT Aarhus


IOGT’s medarbejderkursus september 2012

Efterårets kursus i IOGT bød på to store emner. Fredag aften

gennemgik vi endnu engang IOGT’s udkast til personalepolitik.

Materialet var blevet til på grundlag af gruppearbejder

m.m. på sidste medarbejderkursus - og materialet var

sammenskrevet af Anne Schewe og Lasse Rossen og havde

også været en tur omkring FU.

Aftenens gennemgang af personalepolitikken gav anledning

til en del forslag til konstruktive ændringer, som vil

blive behandlet i IOGT’s styrelse på det kommende styrelsesmøde

i november. Derefter er IOGT’s personalepolitik

version 1 klar til at blive taget i brug.

En personalepolitik er et aktivt redskab og den skal, for at

være til glæde for alle parter, være i kontinuerlig proces

- med et andet ord skal den være dynamisk. Første skridt

på vejen er, at IOGT’s værdier skal omsættes fra ord til

handling, derfor vil personalepoltikken være et fast punkt

på dagsordenen fremover - og det gælder såvel medarbejderkurser

som møder i det sociale udvalg og styrelsen.

Lørdagen var reserveret til et aktuelt emne for os alle -

hvordan håndterer man den svære samtale. Emnet blev

indledt og guidet af Jan Hyttel, som er medejer af Firmaet

Human House, der arbejder med organisationsudvikling,

lederudvikling, personaleudvikling, coaching m.m. Firmaet

har kontorer i Århus og København og kundekredsen er

kommuner, statsinstitutioner, virksomheder, organisationer

m.fl.

Jan Hyttel var i sit oplæg omkring assertionstræning, principper

i coaching og principper for en god og konstruktiv

kommunikation. Der blev udleveret et godt materiale, som

vi sagtens kan arbejde videre på selv på kommende medarbejderkurser.

Generelt var budskabet - forbered dig ordentligt før du

tager en samtale, og det gælder især, hvis det er med en

kollega eller ansat. Det er lidt vanskeligere at forberede sig

grundigt til en samtale med en ny bruger - idet man oftest

ikke har særligt mange informationer om vedkommendes

baggrund og problematikker. Derfor kan det alligevel være

godt at forberede sig det man kan udfra de sparsomme

oplysninger man har.

Forberedelsen omfatter at man tænker over: mål (hvad

er det man gerne vil med samtalen), virkelighed (hvad er

problemet, hvornår er det opstået etc), handlemuligheder

(hvilke tiltag skal der iværksættes for at komme til målet)

og endelig iværksættelse (hvad kan du gøre for at ændre

situationen).

Jan Hyttels påstand var, at den langt overvejende årsag

til at svære samtaler går skævt er, at den som indkalder til

samtalen ikke er ordentligt forberedt og ikke tænkt over

mål m.m. og sikret sig at formalia er i orden.

Personligt synes jeg, at det var en utroligt spændende dag,

hvor vi fik rigtigt mange gode værktøjer til vores fortsatte

arbejde, såvel i kollegial forstand som i forhold til vores

brugere. Det er altid godt med et friskt pust udefra og et

andet perspektiv.

Af Niels Andersen, styrelsesmedlem

nr. 1 marts 2013 5


Fortsat fra side 3

(Drengen er både høj og har måske allerede anlagt sig

fuldskæg, og mange selv 16 årige piger ser jo i dag helt

fuldvoksne ud).

Nej, det, som efter min bedste overbevisning er galt, er den

indirekte påvirkning til at drikke alkohol, som hele vores

samfund er gennemsyret af. En påvirkning, som rammer

os alle, men især vores unge generation, som ikke kan

gennemskue den.

Det er en (glædelig) kendsgerning, at antallet af rygere i

Danmark er gået drastisk ned gennem de seneste år, og det

er den ene succeshistorie efter den anden, når nye statistiske

tal offentliggøres. Det er simpelthen ikke længere sejt

at ryge – bliver nærmest betragtet som en karaktermæssig

svaghed – og specielt står den unge generation som et

rigtig godt eksempel. De fleste ryger ikke, har aldrig gjort

det, og kommer sikkert heller aldrig til det. BRAVO for det.

Arkivfoto

Helt anderledes er det med alkoholen. For her er det (og

i særlig høj grad for de unges vedkommende) nemlig

rigtig sejt at drikke alkohol, og der skal ikke megen festlig

anledning til, før det udvikler sig helt ud i hampen. Selv en

maveudpumpning, som tidligere blev betragtet som noget

aldeles skamfuldt, er ved at få en vis form for status blandt

de implicerede og blandt deres venner.

Og hvad er det, der sker? Får vi ikke advarsler nok, og ser

vi ikke kampagner hist og pist? Jo såmænd - og med al

respekt for bl. a. den sympatiske og uegennyttige hr. Henrik

Rindom, for IOGT og andre organisationer. Men den indsats

er ikke nok – eller rettere den er ikke god nok, for fjenden er

den indirekte påvirkning, og den er langt langt stærkere og

har indtil nu været den helt klare vinder.

Lad mig give nogle eksempler:

For (ganske vist nogle) år siden blev der en onsdag aften på

DR 1 vist en fantastisk gribende udsendelse om en nu 18

årig piges uhyggelige barndom med to alkoholiserede

6

Nyt fra IOGT

forældre, og hvor hun åbent fortalte om al den omsorgssvigt

og fornedrelse, hun havde været igennem i hele sin

opvæksttid. Jeg tror, mange seere den aften sad med tårer

i øjnene, og også min kone og jeg selv diskuterede udsendelsen

efterfølgende og var rørende enige om, at ”hvor er

det godt, at DR viser sådan noget”.

Og hvad sker der så fire dage efter? Ikke samme journalister

vel sagtens, men samme statslige organisation, vores

egen Danmarks Radio, dækker begivenheden, hvor vores

håndboldpiger vinder guldmedaljen i EM eller VM i et eller

andet østeuropæisk land. I det efterfølgende interview for

åben skærm med en af pigerne, kom så selvfølgelig det

uundgåelige spørgsmål ”-og hvad skal I så lave i aften efter

medaljeoverrækkelsen”? Her kunne han have nøjedes med

hendes første svar, som var ”Vi skal da ud og fejre det!”. Men

nej, han blev ved med at bore og bore med smarte ledende

spørgsmål, indtil han til sidst fik den unge håndboldspiller

til at sige ”Vi skal sikkert ud og drikke os skidefulde”. (- ja, og

et par dage efter var Se og Hør der med forsiden ”Se

guldpigerne gå amok på restauranten”).

Kunne journalisten ikke have nøjedes med hendes første

svar og så ellers ønske holdet en rigtig god og hyggelig

aften? Nej åbenbart ikke. Det var vigtigere for ham at score

nogle billige reporter-points. Nu ved vi jo alle, at guldpigerne

ikke på nogen måde er alkoholikere, og personligt

forstår jeg da godt, at de oven på en sådan fantastisk

præstation, og sikkert mange ugers total afholdenhed også

får lyst til at fejre successen med ”en kæp i øret”.

Men disse unge håndboldpiger var/er rollemodeller for en

bunke unge mennesker (ja, og også ældre), -- ”og når håndboldpigerne

kan drikke sig fulde, så kan vi vel også”.

Sidste år skulle FCK’s fodboldhold spille en vigtig Champions

League aftenkamp i England. Hvad gør DR? Sidst

på eftermiddagen laver de optagelse på et af fanklubbens

stamværtshuse et sted i det indre I Kbh, hvor man

havde været i gang siden middagstid med at ”lade op” til

begivenheden på storskærm senere på aftenen. Kun én af

personerne var i stand til at kunne gennemføre bare en nogenlunde

forståelig deltagelse i interviewet. Resten lallede

omkring kameraerne, nærmest hjernedøde af druk (nej, jeg

overdriver ikke). Og hvad sker der som afslutning på indslaget?

Jo, den pågældende reporter vender sig om mod ka-

meraet, og med et stort smil og en favnende håndbevægelse

deklamerer han ”Er de ikke bare herlige og sjove, de

unge fans her”? Hvad giver I mig – Danmarks Radio!!!

Eller hvad med Nordjyllands Radio (som jo også er DR), som

sidste år interviewede AAB’s sportschef Lynge Jacobsen


efter et flot og helt uventet uafgjort-resultat mod Leeds i en

Champions League kamp i England. På det afsluttende

spørgsmål ”Hvad skal der så ske nu i aften?” kom svaret ”I

aften skal de få lov til at drikke alle de engelske øl, som de

overhovedet kan tylle i sig”.

Igen kan man spørge sig selv -- Var det nu nødvendigt med

sådan et tåbelig indslag til sidst? Jeg bor selv i Aalborg og

kan forsikre at AAB spillerne i den grad er rollemodeller her.

Eller hvad med TV’s Kanal 4? Udsendelser som ”Konge af

Marielyst” eller ”Konge af Fanø”. Udsendelser hvor unge

mennesker kun har sex og uhæmmet druk i hovedet – helt

legalt og for nærmest åben skærm. Det er udsendelser,

som typisk ses af unge helt ned til 10-12 års alderen.

Og sådan kunne jeg nævne i stribevis af eksempler, ikke

kun lige fra DR eller den øvrige presse. Måske er det ikke

alt sammen ment i ond eller salgsstrategisk hensigt, men

det er og bliver en stærk indirekte påvirkning. At drikke sig

godt fuld – det er bare sejt, ”for det gør alle de andre, jeg

beundrer og ser op til, også”!

Og hvor vil jeg nu hen med alt dette?

Ja, det jeg prøver at belyse, er min påstand om, at det er

den indirekte påvirkning, der (blandt andre faktorer også,

selvfølgelig) bærer hovedskylden for en verdensrekord,

som vi som danskere burde være alt andet end stolte over.

Det er muligt, at nogle skeptiske læsere af dette indlæg vil

hævde, at jeg er helt galt afmarcheret, at jeg maler Fanden

på væggen, at jeg har misforstået eller fejlvurderet ditten

og datten etc.

Men jeg er overbevist om, at hvis I (IOGT og de andre)

negligerer denne påvirkning, så kommer I aldrig aldrig nogensinde

alkoholmisbruget i DK tilnærmelsesvis til livs, og

så vil vi lige som i de sidste mange år også de efterfølgende

10 år se bl.a. IOGT nyt med de samme forargede små-opstød

over tingenes tilsyneladende håbløse tilstande. Og så

ikke ret meget mere.

-------------

Jeg har ikke en fiks og færdig løsning eller strategiplan, som

virker, for havde jeg det, sad jeg ikke her i Aalborg, men

ville være så dygtig, at jeg sandsynligvis var ansat som en

af præsident Obamas nærmeste rådgivere. Men jeg har en

ide, eller skal vi sige gjort nogle tanker om, hvordan I kan

begynde at angribe problemet.

Hvis man for 15-20 år siden havde påstået, at det skulle

være muligt at nedsætte danskeres ryge(u)vaner med det

resultat, som vi ser i dag, så ville selv eksperter dengang

have sagt ”det vil være en umulig opgave”. Men det var det

jo ikke.

Det, som I bør gøre nu, det er at få nedsat en ekspertgruppe

af høj kvalitet, som kan gennemgå og gennemforske

hele forløbet af succeshistorien på tobaksområdet.

Hvordan kunne det lade sig gøre at få ændret det meste af

en hel nations holdning i så positiv retning? Hvad gjorde

man, og hvad gør man stadig (ud over advarslen på pakkerne)?

– og hvordan kan man få overført og implementeret

disse tiltag til alkoholmisbrugsområdet?

Arkivfoto

Det er en meget stor forskningsmæssig opgave, som IOGT

næppe kan klare alene, men bliver nødt til at stå sammen

om med de andre tilsvarende organisationer (AA, Blå Kors

osv.) og givetvis også ekstern hjælp fra eksperter på højeste

niveau (samfundsforskere, medieanalytikere m. fl.).

Det vil også blive en økonomisk meget tung opgave at

skulle i gang med. Jeg er dog sikker på, at der med det

rigtige oplæg og den rigtige projektbeskrivelse kan søges

og opnås på det nærmeste fuld dækning – fra private

fonde, fra Staten, sågar midler fra EU. Får man lige så stor

succes på alkoholmisbrugsområdet som med tobaksmisbruget

vil det være at betragte som rene småpenge.

Opgaven lyder enkel og let (papir er jo taknemligt), men vil

blive yderst kompleks. På den anden side bør den kunne

lykkes – med de rigtige eksperter med de rigtige kompetencer.

Og tænk hvilke konsekvenser, hvis alkoholmisbruget på

sigt kunne nedsættes i samme forhold som for rygning.

Disse var ordene. Tak for din interesse som læser.

Venlig hilsen

OIuf Rasmussen

nr. 1 marts 2013 7


VIGTIGE DATOER I 2013

9. marts: Landskonkurrence, IOGT 133 år

19. april: Styrelsesmøde i Svendborg

20.-21. april: IOGT’s Landsmøde i Svendborg

7. juni: Socialudvalgsmøde i Svendborg

30. august: Socialudvalgsmøde i Herning

22. november: Socialudvalgsmøde i København

IOGTs landsstyrelse

Landsformand

Birgit Juul Nielsen

Hollænderdybet 5, 2. · 2300 København S

Tlf. 3257 9572 / 4028 9285

bjn@iogt.dk

Næstformand

Jørgen Byrgesen

Vibevej 17 · 8500 Grenå

Tlf. 6110 7205

jfb@iogt.dk

Medlem af styrelsen

Carsten Lindholm

Egemosevej 30 C · 5882 Vejstrup

Tlf. 60 94 54 06

svendborg@iogt.dk

Medlem af styrelsen

Suzan Crüger Gade

Ragnhildsvej 2 · 5700 Svendborg

Tlf. 60 19 32 05

odense@iogt.dk

Medlem af styrelsen

Niels Andersen

Tapdrupvej 87 - 8800 Viborg

Tlf. 8667 2267 / 2027 3397

nan@iogt.dk

Bagsiden

Nyt fra IOGT nr. 1 marts 2013

VI SIGER TILLYKKE

Jubilæum:

Else Ernst Utsen, 75 år

Henning Larsen, 50 år

Anette Carlsen, 10 år

Anja Thomsen, 5 år

Frank S. Bjerregaard, 5 år

Fødselsdag:

Else Ernst Utsen, 13. januar, 85 år

Leif Kjær-Olsen, 9. marts, 85 år

Henrik Pape, 10. marts, 80 år

Dorte Christensen, 16. april, 65 år

Medlem af styrelsen

Anja Haugaard Thomsen

Tlf. 20 96 22 67

aht@iogt.dk

Forretningsfører/Virksomhedskonsulent i IOGT

Niels Christian Poulsen

Ringstedsgade 1 kld. · 2100 København Ø

ncp@iogt.dk

træffes på mobiltlf. 4025 0899

More magazines by this user
Similar magazines