René Offersen

reneoffersen.dk

René Offersen

Ingen

rettigheder

uden pligter

Hvis han nu var en bil...

Journalist Niels Krause-Kjær har haft en snak

med René Offersen om politikertyper,

konservative tanker og om at være i tvivl - Side 2

”Jeg kan ikke bygge

sæbekassebiler”

Journalist Mette Korsgaard har talt med

René Offersen om familie og karriere - Side 4

Danmark set fra en hybrid-bil

Journalist Paul Bennet - Side 7

René Offersen


2 Ingen rettigheder uden pligter

Kære vælger,

Verden bliver hele tiden mindre. New York kan

nås med email på et splitsekund, rejsen til London

koster under kr. 1000, arbejdspladser flyttes mellem

regioner og lande, og sådan kan man blive ved.

Men globaliseringen handler også om storkreds

Sydjylland og Esbjerg Bykreds, hvor jeg er opstillet.

Det er bydende nødvendigt, at området er repræsenteret

ved folketingsmedlemmer, der har den

fornødne ballast til på Christiansborg at holde Sydjylland

på sporet i den globale tidsalder.

I dette blad vil jeg forsøge at overbevise dig om, at

jeg er det rigtige bud på den opgave. Jeg har knap

20 års erhvervserfaringer fra nogle af Danmarks

førende advokatvirksomheder, Kammeradvokaten

(statens advokat) og et stort advokatfirma i London.

Politisk kan mit konservative engagement føres

tilbage til indmeldelsen i Esbjerg-afdelingen af Konservativ

Ungdom i 1982.

Hvis jeg vælges til Folketinget, anser jeg det for min

fornemste pligt at sikre, at områdets interesser altid

er fuldt belyst og indgår i beslutningsgrundlaget

med den rigtige vægt. Det fortjener Sydjylland.

Som erhvervsadvokat vil jeg særlig have opmærksomhed

på erhvervslivets forhold. Jeg ved fra

marken, hvor skoen trykker. Ud over rådgivning af

erhvervslivet har jeg ledelsesmæssigt været meget

involveret i udviklingen af Lett advokatfirma fra 50

medarbejdere til i dag 350 medarbejdere. Processen

har involveret alt fra generationsskifte til fusioner.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du til

enhver tid velkommen til at kontakte mig på

mail@reneoffersen.dk.

Tak for opmærksomheden.

Venlig hilsen

Udgivet af Konservative Esbjerg

Forsidefoto: Steen Brogaard

Layout: Eckardt ApS

Tryk: Rosendahls Bogtrykkeri

Hvis han nu var en bil...

fungere.. Og argumentet med, at det gør alle

andre, så derfor kan jeg godt selv gøre det holder

jo ikke.”

René Offersen fortsætter:

”Kants læresætning er faktisk ikke nogen dum

fordring at stille til sig selv. Frihed forudsætter

ansvarlighed, og ansvarligheden må nødvendigvis

starte hos den enkelte. Det kræver omvendt

også, at politikere tør give borgerne ansvaret.

Det er mange politikere - også borgerlige - ofte

bange for i dag, synes jeg. Ingen nævnt, ingen

glemt.”

Af nyere og mere jordnær, politisk litteratur,

der har påvirket René Offersen, nævner han

uden tøven Poul Møllers ”Politik på Vrangen,”

- den første, politiske bog han læste som ung.

Den tidligere, nu afdøde, konservative toppolitiker

og far til udenrigsminister Per Stig Møller

skrev bogen i begyndelsen af 1970erne, få år

efter at han på grund af sygdom måtte træde

tilbage som finansminister.

”Poul Møller gjorde et voldsomt stort indtryk

på mig, og jeg læste omgående de andre bøger,

han havde skrevet. Konservative i Danmark har

groft forenklet to traditioner - den helhedsorienterede

og den interesseorienterede. Jeg føler

mig mest hjemme i den helhedsorienterede

tradition, der har rod hos John Christmas-

Møller og netop går over brødrene Aksel og

Poul Møller og videre til Poul Schlüter, der

som statsminister kom til at favne utrolig

bredt. På den anden side er der den interesseorienterede,

pragmatiske tradition

www.reneoffersen.dk 3

Det er rigtigt konservativt at styrke kampen mod kræften.

Konservative ønsker en aktiv forebyggelse, så vi undgår livstilssygdomme og fedmeepedemier

hos vores unge. Livstruende sygdomme som kræft- og hjerte-karsygdomme

skal have højeste prioritet på hospitalerne og behandles akut.

En snak med René Offersen om politikertyper, konservative tanker og om at være i tvivl

Hvis nu en politiker var en bil, kunne vi nok hver

især udpege hele vognparken. Fra det rustne

vrag på bilkirkegården til den nyeste, kongeblå

Audi. For nogle år siden udkom bogen ”Hvis din

nabo var en bil”. Den handlede om mennesketyper.

Tanken blev udbygget i succesfilmen ”Den

Eneste Ene”, hvor en parterapeut spurgte skuespilleren

Nils Olsen hvilken bil, hans ægteskab

lignede mest. Svaret var ”varevogn” og det vidnede

jo nok om et praktisk, om end ikke videre

romantisk ægteskab.

Så for at blive i billedet: Hvis politikeren René

Offersen var en bil - hvilken bil taler vi så om?

”Ingen rettigheder uden pligter. Det er fundamentet

i enhver konservativ tanke,” fastslår

René Offersen. Det lugter lidt af varevogn, men

fra næste sætning slår han over i en mere angrebslysten

model:

”Politikere skal turde tage slagsmål. Det er

hele meningen med politik. At der skal være

kant. At man skal turde være uenige på et reelt

vilkår. Der er en tendens til, at meget politik

sovses ind i ligegyldig kommaretning. Det er slet

ikke min stil,” understreger han.

René Offersens konservative platform er både

praktisk og historisk, men også filosofisk.

”Det kommer selvfølgelig let til at lyde lommefilosofisk,

hvad det måske også er, men

jeg forsøger faktisk selv at efterleve den

tyske moralfilosof Kants læresætning om,

at man skal ville, at enhver handling bliver

gjort til en generel norm. Med andre ord:

Hvis ingen holder tilbage i trafikken eller

hvis alle maser ind i køen - så kan intet

personificeret ved navne som Erik Ninn-Hansen

og Hans Engell.”

Læsningen af Poul Møller førte andre politiske

bøger med sig og førte for René Offersen

naturligt til et politisk engagement i Konservativ

Ungdom og Det Konservative Folkeparti. Det var

i 1980erne, under Den Kolde Krig.

”Oplevelsen af kommunismens sammenbrud

blev en af de politiske hegnspæle for min generation.

Det ungdomspolitiske arbejde i 1980erne var

præget af fredsbevægelsen og ideologiske slagsmål

med kommunismen. USA og Sovjetunionen

var lige gode eller måske rettere lige dårlige,

blev der sagt. I KU valgte vi klart side, vi valgte

USA, NATO og frihed. Vi var unge og derfor

naturligvis sikre på, at vi havde ret. Men jeg er

siden blevet forbløffet over, hvor meget ret vi

faktisk havde.”

Den Kolde Krig og Murens fald i 1989 var for

René Offersen med til at cementere et konservativt

livssyn. Tanken om, at enhver generation

er forpligtet af et dybt ansvar for den næste er

hverken reaktionær eller abstrakt. Det er helt

konkret i forhold til egne børn, miljø, nationaløkonomi

og kultur, mener han.

”Konservatisme handler om respekten for værdier,

der er overleveret gennem generationer,

og som har vist deres værd. Og det handler om

mistillid til de, der gør krav på retten til at formulere

radikale forandringer. Jeg bliver utryg ved folk,

som er skråsikre. Der skal altid være plads til tvivl

og nye erkendelser,” understreger René Offersen.

”De, der har læst Dantes ”Guddommelige komedie”,

hævder, at han fremstiller helvede som

sjovere end himlen, eller måske rettere mere

humørfyldt. Dante har dér en drilsk pointe med

bid i. Der er noget forløsende ved synderne. Det

er ikke kun derfor, men tolerance spiller en væsentlig

rolle for det konservative menneskesyn.

Fordringen om tolerance gælder også i realpolitik.

Det er en af forklaringerne på, at konservative

og Dansk Folkeparti har så forskellig retorik i

for eksempel udlændingesagen,” siger han.

Gud, konge og fædreland var engang nærmest

et konservativt monopol. Siden har begreberne

ændret betydning og blevet taget som gidsler

af andre politiske strømninger. Efter René Offersens

opfattelse er det ikke så afgørende. Den

konservative identitet er i virkeligheden dybere

og mere fast end slagsmålet om et par slogans.

”Den historiske bevidsthed har stor betydning i

den konservative tradition. Vi vil forandre for at

bevare. Vi tror ikke på, at fremtiden kan forudses

med videnskabelig sikkerhed, vi har det bedst

med forandringer med respekt for det, der er givet

videre. Der er altid en dag til,” forklarer han.

Så hvilken bil er politikeren René Offersen?

Firehjulstrækker, varevogn, Ellert, tysk grundighed

eller finere fransk?

Modellen eksisterer næppe.

Af Niels Krause-Kjær, journalist


Foto: Bertil Skov Jørgensen

4 Ingen rettigheder uden pligter www.reneoffersen.dk 5

René Offersen om familie og karriere:

Det er dybt konservativt at give skoler og daginstitutioner et løft.

Folkeskolen er Danmarks vigtigste mødested, og moderne skoler er forudsætningen for,

at eleverne kan styrke såvel deres faglige som kreative evner. Vi vil afsætte milliarder til

at modernisere børnehaver og skoler samt sikre, at de svageste elever få et løft gennem

målrettet lektiehjælp.

Han havde fået elevplads som bager i Esbjerg.

I dag er han blandt de bedste advokater

i Højesteret.

Han strøg ind som næstformand for KU i

Esbjerg i 80erne, men følte sig ligeså godt

tilpas blandt ”de utilpassede” i 10. klasse på

Fjordvang Ungdomsskole.

René Offersen er kontrasternes mand, der

er klar til at stige ned fra podiet i Højesteret

for at sætte sig på en af de bageste rækker i

Folketingssalen.

Kun få minutter inde i mødet med René Offersen

viser kontrasten sig.

Ti minutter tidligere ankom han i glat skræddersyet

habit, silkeslips og Armani-skjorte med

trendy manchetknapper. Da de ti minutter er

gået, krøller skjorten, jakken sidder lidt for langt

oppe i nakken og han har spildt lidt god rødvin

på sit slips, da han i iver skal forklare journalisten,

at han er den rigtige til at varetage Esbjergs

og regionens interesser på Christiansborg.

Der er alt for mange sager, hvor det glemmes,

at der også er en verden vest for Valby bakke

”Det er tæt på advokatarbejde”, siger han.

Det er sådan, hans venner bedst kender ham.

I et nanosekund udtrykker René Offersen altid

impulsiv overraskelse, når vennerne griner af hans

ikke komplette formåen på de bonede gulve. Men

udstyret med en god portion selvironi læner han

sig efterfølgende tilbage og griner af sig selv.

De samme venner bøjer sig dog i støvet, når

René Offersen skal forsvare sine klienter i retssalen.

I sin faglighed er der ingen slinger i tonen,

her er han komplet og suveræn, hvilket han også

er blevet krediteret for allerede på jura-studiet,

hvor han gik ud med 13-taller på stribe. I dag er

han blandt de få danske advokater med speciale

i retssager, der anbefales ved navn af det London

baserede Legal 500, der er verdens førende

og internationalt mest betydende analysevirksomhed

af advokater.

”Du må gerne skrive, at jeg en af de bedste”,

siger han, for derefter hurtigt at undskylde og

trække tilbage.

”Det er jo ikke, fordi jeg vil promovere mig

selv”, siger han og tilføjer hurtigt at jo, det vil

han egentlig gerne. For vælgerne skal jo gerne

vide, at René Offersen kan det der med at slide

for en sag, huske alting i detaljen og procedere

en sag så formfuldendt at det kunne fortjene

klapsalver, hvis det altså var lovligt at klappe i

en retssal.

René Offersen er ekstremt flittig, siger vennerne.

Han kan arbejde i døgndrift og brænde sit

lys i begge ender uden at brænde ud.

Fliden har han formentlig fået fra sin far.

René Offersen er født i en baggård i Nørregade

i Esbjerg, hvor farfaderen havde et tømrerværksted.

Hans mor, Inga Offersen, var på deltid i

butik og faren, Jørgen Offersen, arbejdede fra

tidligt om morgenen som filetskærer på havnen.

I weekenderne købte og solgte faren malerier.

”Min far har aldrig set en film færdig. Når han

endelig satte sig ned, faldt han i søvn”, fortæller

René Offersen.

Derfor var det magtpåliggende for Renés forældre,

at han skulle have et job med gode arbejdstider.

Så da René efter 9. klasse kom hjem

og fortalte, at han havde fået læreplads hos en

bager i Esbjerg, blev han kaldt til alvorssamtale.

Der var jo ikke gode arbejdstider for bagere.

”Min mor lokkede med en 10. klasse på

Fjordvang Ungdomsskole, og det er nok noget af

det bedste, jeg har gjort.

Det er totalt konservativt at give travle forældre en hjælpende hånd.

Konservative vil skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv. Vi tilbyder travle forældre

et fradrag på 2.000 kr.om måneden, så de kan få rengøringshjælp – for os er familien

rygraden i samfundet.

”Jeg kan ikke bygge sæbekassebiler”


Det var nyt for mig at være

blandt jævnaldrende, der

ville være direktører eller

advokater

Jeg kom fra et beskyttet, meget velfungerende

miljø i Hjerting og her stødte jeg for første gang

i mit liv på en verden uden for mine egne trygge

rammer. Dengang sendte mange kommuner

utilpassede og småkriminelle unge på efterskole,

og det var et fascinerende miljø for mig. Jeg synes,

det var sjovt at være sammen med de mere

skæve jævnaldrende, der levede på kanten. Det

år betød rigtig meget for mig”.

Det mest synlige vendepunkt i René Offersens

unge liv kom dog på handelsskolen, hvor han tog

en EFG, og ungdomsorganisationerne fra de forskellige

politiske partier mødte op for at få flere

medlemmer. Her startede interessen for politik

og den fortsatte, da han tog sin HH på Esbjerg

Handelsgymnasium.

”Jeg blev tiltrukket af miljøet i KU. Det var nyt

for mig at være blandt jævnaldrende, der ville

være direktører eller advokater. Der var pludselig

andre normer. Jeg blev fascineret af det ambitiøse

miljø samtidig med, at jeg var meget bevidst

om, at jeg selv havde en anden baggrund.

Det var i begyndelsen af 80erne og det var

provokerende at have slips på dengang. Det

gjorde man bare ikke. Men i KU synes vi, at det

så godt ud med med læderslips og poloshirts.”

René Offersen var aktiv i KU hele sin ungdom

og overgik derfra efter jurastudiets afslutning til

at være medlem af Det Konservative Folkeparti.

Hvor René Offersen har fået sin lidenskab for

det politiske fra, erindrer han ikke. Der blev ikke

diskuteret politik i hjemmet i Hjerting, hvor René

boede det meste af sin barndom med sine to

brødre, Lars Offersen, der i dag er skoleinspektør

i Brørup og Steen Offersen, der netop er blevet

pædagog efter i mange år at have turneret som

jonglør og arbejdet i cirkus.

Der stod dog i hans konfirmationssang, at han

ville blive politiker.

”Jeg var faktisk også elevrådsformand på et

tidspunkt. Jeg var periodisk dygtig i skolen. Mine

yndlingsfag var historie, religion og samfunds-

fag. Min største konkurrent i historie var Anne

Marie. Når vi var dygtige, fik vi en gylden ugle i

hæftet. Anne Marie fik mange flere gyldne ugler,

end jeg fik. Men det var nok, fordi hun havde en

pænere håndskrift, end jeg havde”.

René Offersen er dog ikke konkurrencemenneske

i alle livets forhold. Han aftjente sin værnepligt

hos livgarden, og her holdt han lav profil,

især om onsdagen, når der var skydeøvelser.

”Alle skulle skyde. Når alle skød, kunne sergenterne

og de andre soldater jo ikke se, at jeg

ikke gjorde det. Jeg tog bare patronerne ud af

geværet. Så når de andre rensede geværer om

aftenen, kunne jeg gå i seng”.

Konkurrence-genet er dog intakt, når han står i

sin kappe i Højesteret.

”En tabt sag i Højesteret kan nage mig i flere

år. Hvorimod en succes hurtigt er glemt”.

René Offersen er partner i LETT med retssagsarbejde

som hovedinteresse. For Højesteret har

han haft sager for børsnoterede virksomheder,

kommuner og ministerier. Og så har han bistået

private i klemme. fortsættes side 6 >>


René Offersen er min advokat

og betroede virksomhedsrådgiver.

Til gengæld forsøger jeg at få

ham rettet af til de bonede gulve.

Han er ikke den nemmeste, jeg

har haft med at gøre, men der

gøres afgjort fremskridt, og det

skal såmænd nok lykkes

Inge Correll, Havreholm Slot

og vor tids svar på Emma Gad.


6 Ingen rettigheder uden pligter www.reneoffersen.dk 7

Jeg kan ikke bygge...

Ligesom han som pubertets-dreng nød livet i

selskab med dem, der ikke fulgte konventionerne

på Fjordvang Ungdomsskole, er det også i

dag i det professionelle liv, de skæve sager, der

for alvor kan få ham til at glemme alt andet.

”De spændende sager ligger i yderpunkterne,

siger han, der med kyshånd overtog opgaven i

ankesagen med at forsvare de danske soldater,

der ikke ville med Den Danske Brigade til Kosovo.

Der var en entydig fordømmelse af soldaterne.

De var hver blevet idømt 30 dages fængsel, og

det blev så i landsretten ændret til en bøde på

1000 kroner til hver. Det var en stor sejr.


En tabt sag i Højesteret

kan nage mig i flere år.

Hvorimod en succes hurtigt

er glemt

”Jeg kan godt lide at være med der, hvor alle

andre har sagt fra”, siger René Offersen, der i

den grad har fået efterprøvet den lidenskab som

forsvarsadvokat for Peter Brixtofte.

Det er vigtigt for René Offersen ikke at blande

sit politiske liv med sit faglige liv.

”Det har generet nogen, at jeg er forsvarer for

en tidligere Venstreborgmester. Men det har intet

med mit politiske standpunkt at gøre at være forsvarer

for Peter Brixtofte. I de fleste menneskeliv

er der en enkelt gang, hvor de virkelig har brug

for en advokat. Og det har de krav på”, siger han

og tøvede ikke med at sige ja tak, da han blev

tilbudt at være Peter Brixtoftes forsvarsadvokat.

”Du ved bare, at der er mere i enhver sag. Det

er det interessante”.

Og selv om netop disse sager kan få René

Offersen til at glemme alt omkring sig, så har

han den fulde opbakning fra sin kone, Jeanne

Offersen.

”Hun respekterer mit engagement. Hun kan

godt lide, at der sker noget. Vi er virkelig gode

venner, og vi har det sjovt sammen”.

Jeanne og René Offersen har sønnerne, Ulrik

på knap 6 år og Herbert på 2 år. Jeanne har

selv travlt med sin karriere. Hun er oprindelig

uddannet læge, men er blevet grebet af design

Det er top-konservativt at sænke skatten på arbejde.

Danmark skal møde globaliseringen offensivt. Vi er for frihandel og imod protektionisme

– åbenhed og handel med alle har altid været konservative værdier. Derfor vil vi tiltrække

kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, og derfor skal det være lettere at drive virksomhed.

Vi vil investere i infrastruktur, og vores skattevision er max. 50% af den sidste krone.

og indretning af køkkener. Hun er netop blevet

ansat som indretningsarkitekt i et køkkenfirma.

”Jeanne er foran mig, når det angår børnene.

Jeg har stor tillid til hende. Jeg sørger dog for altid

at stå op om morgenen for at være sammen

med børnene, og jeg har haft ansvaret for morgenritualerne

og afleverer dem som hovedregel”.

For at give børnefamilien endnu højere prioritet

har Jeanne og René Offersen købt et sommerhus,

hvor de så vidt muligt tager ud i weekenderne

og slapper af sammen med børnene.

”Jeg kan godt se, at der er nogen, der er bedre

til børn, end jeg er. Jeg kan ikke bygge sæbekassebiler

eller tegne dinosauruser. Men jeg gør det

bedste, jeg kan. Jeg tror ikke, at den samlede

sum af børnelykke ville være højere, hvis vi gjorde

det anderledes. Og jeg nyder det i fulde drag,

som nu i sidste weekend, da Ulrik forklarer mig

alt om baggrunden for fossilerne, eller når jeg

går ved stranden med Herbert i hånden”, siger

René Offersen.

Og her kommer kontrasten igen ind og ridser

denne gang i det perfekte billede af en far og

hans yngste søn ved vandkanten. Måske snakker

de sammen eller måske er de stille sammen.

Altså, sådan et ultimativ billede på en

lykkestund, som kan gøre alle verdens fædre

bløde. Men hvis nu mobiltelefonen ringer nede

fra lommen?

”Ja, så tager jeg den”, siger Rene Offersen og

ler højt - af sig selv.

Af Mette Korsgaard, journalist

René Offersen

www.reneoffersen.dk


Censor blev

udfordret

René Offersen er jurist fra Aarhus Universitet.

I sin fødselsdagsomtale, da han fyldte 40,

skrev Jyllands-Posten: ”Professor i statsret på

Aarhus Universitet, Jens Peter Christensen, har

kun givet to studerende et 13-tal, og den ene

var René Offersen, da denne læste jura i Århus i

slutningen af 1980’erne. Topkarakteren fik han

i 1987 for sin udredning af grundlovens § 3 om

adskillelsen af de tre statsmagter. Ud ad stepperne

gik det, afbrudt af spørgsmål fra læreren.

Men censor, daværende departementschef i

Justitsministeriet, Poul Lundbæk Andersen,

sagde ingenting. Pludselig sagde René Offersen:

”Du må også godt spørge om noget. Du ser lidt

trist ud”. ”Nej” parerede Lundbæk Andersen den

overraskende bemærkning fra eksaminanden

”Jeg har ikke noget at spørge om”. Heller ikke

censor var i tvivl om, at præstationen var til 13”.

Professor Jens Peter Christensen er siden blev

højesteretsdommer.

René Offersen har undervist i statsret på Aarhus

Universitet og i EU-ret på Københavns Universitet.

Han har også skrevet juridiske fagbøger og

artikler.

René Offersen er efter min overbevisning gjort

af det stof, der gør en politiker og vel og mærke

en af dem, der kan skaffe sin egn den nødvendige

indflydelse. Min overbevisning er trods alt baseret

på 30 år i politik

Kent Kirk, regionsrådsmedlem

og fhv. MEP, MF og minister

Det er nok svært at forestille sig en fremtid

med små æsker på fire hjul, når BMW´erne,

Mercer´ne, Volvo´erne og alle de andre fede vidundere

venter på mor og far rundt om i carportene.

For også her hyldes det frie valg – friheden

til også at tænke og køre stort!

Men for René Offersen handler det nok så meget

om de teknologiske udfordringer – netop alle

de fremskridt, der engang skal gøre det muligt at

køre videre i højt gear, men med de mindst mulige

økonomiske og miljømæssige omkostninger.

Sådan som det f.eks. nu er muligt med hybridbilerne,

der siden regeringens afgiftslempelser

allerede har oplevet salgsmæssig ti-dobling.

”Bilerne er blot et lille element i den energi-

og miljøpolitik, vi står for. Vi ser det hele i et

bredere perspektiv, hvor f.eks. minimum 30

procent af det danske energiforbrug i 2025 skal

dækkes ind fra vedvarende kilder. Og det lader

sig kun gøre ved øget forskning og udvikling af

Det er stok-konservativt at arbejde for et tryggere Danmark.

Konservative står for et trygt Danmark uden terror, uden meningsløs vold i gaderne og

med en stram retspolitik, hvor voldsmænd straffes konsekvent og hårdt. Vi er på ofrenes

side, og vi sætter nu ind mod radikaliseringen af de unge og for at undgå terror på

dansk grund.

Danmark set fra en hybrid-bil

René Offersen søger vejen til en endnu bedre energi- og miljørigtig fremtid

dansk teknologi,” fastslår René Offersen – med

henvisning til sidegevinsten; at eksportværdien

af teknologi og udstyr fra danske leverandører

til energisektoren siden 1996 er forøget fra 17

mia. kr. til 47 mia. kr. i 2006.

Medregnes værdi af eksporteret olie og gas fra

den danske del af Nordsøen, er den samlede,

årlige gevinst på over 80 mia. kr. Og netop alt

det derude vestpå nyder naturligvis stor bevågenhed

hos den konservative folketingskandidat

i offshorebyen Esbjerg. Derfor er han også blandt

de politikere, der advarer mod kortsigtet politisk

fokus på skatteprovenuer – men i stedet ønsker

øget satsning på udvikling af teknologi, der kan

forøge indvindingen fra de danske olie- og gasfelter.

For hver gang indvindingsprocenten forøges

med bare én, venter der nemlig yderligere

50 mia. kr. forude.

Men også offshore-aktiviteter, der handler om

vindmølleparker til havs, står højt på agendaen.

Han kender alt til de synspunkter, der rører sig

hos de store vindmølleproducenter samt ikke

mindst en række underleverandører i det østjyske

– og kunne indtil for nylig fornemme en vis

utålmodighed. Men den er ved at være ryddet af

bordet, efter at regeringen har søsat etableringen

af to nye vindmølleparker offshore til åbning

i hhv. 2009 og 2010 samt yderligere én til

premiere i 2012.

Efter G8-topmødet tidligere på året er der sat

formler på mange elementer i Kyoto-aftalen og

opnået tilsagn om øget amerikansk medvirken.

Der blæser således milde vinde om Danmarks

forberedelse af værtskabet for FN`s klimakonference

i 2009.

”Derfor er det vigtigt, at regeringens samordning

af erhvervsindsatsen frem til topmødet

fortsætter i højeste gear”, siger René Offersen.

Af Paul Bennet, journalist


Foto: Ulla Voigt, Pressefotograf, DRUM-MF-spot og presse

8 Ingen rettigheder uden pligter

Quiz om politik

Claus Handgaard, 2007

Passing through

Pigmentprint på papir

40 x 45 cm

Hvis du har forstand på politik, kan du vinde et

kunstværk af det dansk-islandske verdensnavn

Olafur Eliasson til en værdi af 25.000 kroner

og flere andre kunstværker af anerkendte, yngre

kunstnere.

På www.reneoffersen.dk kan du til og med

den 13. november gratis deltage i en quiz om

dansk politik. Hvis du opnår 10 rigtige, deltager

du i lodtrækningen om præmierne. Du kan

prøve kræfter med den ligeså mange gange,

du vil, men du kan kun deltage i lodtrækningen

med ét lod. Spørgsmålene er udarbejdet af den

politiske kommentator Niels Krause-Kjær, der

bl.a. har skrevet bogen bag den politiske thriller

“Kongekabale.”

Det er max konservativt at tænke stort.

Vi vil føre en aktiv udenrigspolitik, hvor vi tager medansvar for verdenssamfundets udfordringer

og arbejder for at fremme menneskerettighederne overalt i verden. Derfor vil

vi også styrke dansk udviklingspolitik i forhold til de fattigste lande. Vi ønsker fuld dansk

deltagelse i EU, og derfor skal forbeholdene afskaffes.

TV-udsendelse om

René Offersen

DR2 bringer den 18. december 2007 kl. 20 en

udsendelse om René Offersens karriere. Optagelserne

til udsendelsen fandt sted i april i fødebyen

Esbjerg og de steder, hvor René Offersen i

dag færdes professionelt. Højesterets præsident

gav DR tilladelse til at optage i Højesterets store

sal. Fotoet stammer fra optagelserne. René Offersen

er rutineret i at give møde for Højesteret

og er medlem af Højesteretsskranken. Han har

for Højesteret givet møde for borgere, der var

kommet i klemme, og nogle af de største erhvervsvirksomheder

og offentlige myndigheder.

Kunstværket af Olafur Eliasson har René Offersen

anskaffet på det rigtige tidspunkt til den rigtige

pris hos galleriet Andersen_s Contemporary,

der er et af Danmarks førende, og som bl.a. har

Olafur Eliasson i sin stald. René Offersen bistod

ved etableringen af Andersen_s Contemporary,

hvor han i dag er bestyrelsesformand.

Mange af René Offersens bedste venner er

billedkunstnere - og afgjort ikke konservative.

De andre kunstværker, du kan vinde i quizen,

er lavet af kunstnere fra denne kreds nemlig:

Jes Wind Andersen, Bertil Skov Jørgensen, Kim

Bjørnholt, Erika Severin, Claus Handgaard og

Lars Grenaae. Du kan se kunstværkerne på

hjemmesiden.

Ytringsfriheden kan

ikke gradbøjes

Der må ikke fotograferes i retssale, men bladtegnerne

har frit spil. Tegningen er lavet i forbindelse

med René Offersens rolle som forsvarsadvokat

for Peter Brixtofte. Den er tegnet af en af

de bladtegnere, der senere i en tid måtte leve

under beskyttelse af PET på grund af Muhammed-tegningerne.

- Ytringsfriheden kan ikke gradbøjes. Jyllands-

Posten og bladtegnerne har ikke blot ret til,

nej de gjorde ret i at udfordre den selvcensur,

som fundamentalistiske, islamiske kredse stille

og roligt var ved at få Vesten til at acceptere. I

Danmark er ytringsfriheden absolut og omfatter

politik, religion, ja hvad som helst. Men ytringsfriheden

udfordres også andre steder, siger René

Offersen.

- Dansk Folkeparti har været involveret i

en stribe racisme- og injuriesager. Både Pia

Kjærsgaard og en af præstefætrene har tabt

injuriesager ved domstolene, hvor de har forsøgt

at knægte politiske modstanderes ytringsfrihed.

Politiske modstandere skal man bekæmpe fra

talerstolen, ikke i retssalene.

Den omfattende mediedækning af straffesagen

mod Peter Brixtofte omfattede også dokumentarudsendelsen

”Peters omgang” på DR, hvor

straffesagens aktører, herunder René Offersen,

blev fulgt.

Similar magazines