Nyhedsbrev_nr._2_2013 - Erhverv Hjørring

erhvervhjoerring.dk

Nyhedsbrev_nr._2_2013 - Erhverv Hjørring

NYHEDSBREV NR. 2, 28. januar 2013

Indhold:

(Klik på teksten og gå direkte til artiklen).

Kontante argumenter

mod ny kørselsafgift side 2

Lytzen a/s i vækst med større

vingefang og øget kompetence side 3

At sælge sko på kinesisk

eller fisk på italiensk side 4

Formanden mener

Henrik Willadsen,

formand for

Erhverv Hjørring

Når vi nu bredt kan være enige om, at Danmarks

konkurrenceevne trænger til at blive

forbedret.

Og når vi også – i hvert fald her på egnen –

kan blive enige om, at det kan være op ad

bakke at drive virksomhed udenfor Københavns-

og Århus-områderne.

Hvad skal vi så med en kørselsafgift?

Som det er dokumenteret – blandt andet

på det møde hos Fynbo Foods, som omtales

her i nyhedsbrevet – har den kørselsafgift,

som er en del af finansloven, karakter

af endnu en ekstra omkostning på dansk

erhvervsliv.

Tilmed en omkostning, der slår hårdest på

de virksomheder, der ligger i det såkaldte

Udkantsdanmark, fordi disse virksomheder

simpelthen skal køre flere kilometer med

råvarerne fra leverandørerne og de færdige

produkter til aftagerne.

Heldigvis er der i de seneste dage skabt så

meget opmærksomhed omkring kørselsafgifternes

skadelige virkning, at der er håb

om, at advarslerne trænger gennem Christiansborgs

tykke mure.

Redaktion: Claus Dindler, telefon 9623 2609 / 4052 2240, e-mail cd@hjec.dk

1

Foreløbig har det ført til et pip fra skatteminister

Holger K. Nielsen om, at der skal

findes en model, således at afgiften ikke går

særligt ud over udkantområderne.

”Størstedelen af pengene vil blive hentet på

de store veje,” beroliger ministeren – og ser

dermed helt bort fra, at der faktisk er ”store

veje” helt frem til f. eks. Hirtshals og Frederikshavn.

Nej, den afgift skal helt væk. Vi kan ikke

blive med at pudse den grønne glorie på

bekostning af det erhvervsliv, som er en forudsætning

for fortsat velstand her i landet.


NYHEDSBREV NR. 2, 28. januar 2013

Kristian Pihl Lorentzen (V) noterer,

mens Rasmus Prehn (S) lytter tænksomt.

Kontante argumenter mod ny kørselsafgift

Nordjyske erhvervsledere gav politikere overbevisende regneeksempler på møde i Vrå

Hvis kørselsafgiften indføres som forudset i

finansloven, kan politikerne fra Folketingets

to største partier, Venstre og Socialdemokratiet,

ikke bagefter påstå, at det kom bag

på dem, at afgiften ville få negative virkninger

for erhvervslivet i Nordjylland.

For på et møde hos Fynbo Foods i Vrå torsdag

i sidste uge blev MF’erne Kristian Pihl

Lorentzen (V) og Rasmus Prehn (S) på det

nærmeste tæppebombet med konkrete

regneeksempler på, hvordan en række virksomheder

vil blive ramt af den bebudede

afgift.

Tican Slagteri (Thisted,) Nordic Seafood

(Hirtshals), Martin Professional (Frederikshavn)

og Thise Mejeri (Thise) fremlagde

konkrete regnestykker. Afdelingsformand

John Christiansen (Nærings- og Nydelsesmiddelforbundet),

direktør Richard Fynbo

(DI Vendsyssel) og direktør Lone Saaby

(Landbrug og Fødevarer) argumenterede

erhvervspolitisk imod afgiften.

Venstre trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen

medgav, at forslaget om en kørselsafgift

oprindeligt er fremsat af Venstre, men at

partiet nu er kommet på bedre tanker og

går imod kørselsafgiften af erhvervspolitiske

årsager.

Rasmus Prehn (S) derimod vil fastholde, at

der skal indføres en afgift, men vil søge at

få den udformet, således af den rammer

Beregnet kørselsafgift pr. år

2

Tilbage til forsiden

”Udkant-Danmark” mindst muligt og i øvrigt

fremmer miljøvenlig transport.

Sådan vil kørselsafgiften ramme:

Regneeksempel fra

Nordic Seafood i Hirtshals

Afgift i kr.

Import:

1000 containere, primært fra Hamburg 800.000

1000 lastbiler fra Europa 500.000

Eksport

1200 lastbiler til Europa 600.000

Salg i Danmark 300.000

Samlet ekstra omkostning 2.200.000


NYHEDSBREV NR. 2, 28. januar 2013

Større vingefang og øget kompetence

Erik Lytzen a/s er vokset fra 30 til 100 ansatte siden årtusindskiftet

Der er gang i væksten i Erik Lytzen a/s. Det

gælder både kvantitet og kvalitet. Firmaet

er siden årtusindskiftet vokset fra 30 til 100

ansatte, nye forretningsområder er kommet

til, og kompetence-niveauet øges løbende.

Erik Lytzen startede virksomheden i Hjørring

i 1970. I dag ejes den af senior direktør

Lars Libak, direktørerne Thomas Nielsen,

Anders Nielsen, Lars Jensen samt overmontør

Martin Søndergaard, der står for hver sit

fagområde.

Den oprindelige el-installatør forretning

omfatter i dag desuden områderne automation,

vvs og blik, ventilation og køl, elektro

og energi. Virksomheden indgår som en del

af Lytzen Gruppen, som desuden omfatter

Lytzen IT, Levorsen & Jørgensen og In-Lyz.

Det er ikke mindst på området energi-optimering,

virksomheden har øget sin kompetence

kraftigt i de senere år.

”Der er voldsomt øget fokus på energi-forbrug

i disse år,” fortæller direktør Thomas

Nielsen. ”Derfor udvikler vi hele tiden vores

kompetencer på dette område, således at vi

ikke bare kan levere og montere de bedste

løsninger, men således at vi også kan tilbyde

løbende servicering med henblik på at

systemerne kan blive ved med at fungere

optimalt.”

Senest er Erik Lytzen a/s blevet godkendt

til at foretage LVE-eftersyn. Det står for

Lovpligtigt Ventilations Eftersyn. Kun 10-

15 virksomheder i hele landet er LVE-godkendt.

Et eksempel på nytten af eftersyn på ventilationsanlæg

er Hjørring Kommune.

”Vi lavede eftersyn på 35 kommunale ventilationsanlæg

og fandt en stribe af små og

store fejl. Udbedringen vil koste kommunen

cirka 700.000 kr. Til gengæld vil den årlige

besparelse på driften blive 150.000 kr. Så

investeringen er hurtigt tjent hjem – og

samtidig bliver indeklimaet markant bedre

i de offentlige bygninger,” siger Thomas

Nielsen.

3

Tilbage til forsiden

Senior direktør Lars Libak, til venstre, og direktør Thomas Nielsen

På energi-området forudser Thomas Nielsen,

at der fortsat vil være skarpt fokus på

vedvarende energi såsom solceller og varmepumper.

Mens virksomheden har bredt sig over flere

og flere fagområder, har der internt været

arbejdet målbevidst med at forene de kulturer,

som kendetegner medarbejderne i

de forskellige fag.

”Det er vigtigt for os, at vi alle føler os som

medarbejdere i ét firma, og at vores medarbejdere

kan samarbejde gnidningsløst ude

på arbejdspladserne uanset om de kommer

fra den ene eller den anden afdeling, ” forklarer

senior direktør Lars Libak.

”Det er netop en af vores styrker i Erik Lytzen

a/s, at vi i praksis kan præstere den synenergi,

som ligger i et tæt samarbejde hen

over faggrænserne,” fastslår Lars Libak og

henviser samtidig til virksomhedens slogan:

Én kontakt til det hele!


NYHEDSBREV NR. 2, 28. januar 2013

At sælge sko på kinesisk eller fisk på italiensk

Sprogcamp på Hjørring Gymnasium: Kundskaber prøvet af i erhvervsmæssig praksis

Hjørring Gymnasium genlød i den forgangne

weekend af engelsk, tysk, fransk,

italiensk, spansk, kinesisk - ja sågar latin og

oldgræsk.

Sprogcamp 2013 havde samlet særlig talentfulde

elever fra en række gymnasier til

at prøve deres færdigheder af. Campen

blev afsluttet med en sprogmesse, hvor eleverne

oprettede ”filialer” af eksisterende

virksomheder og blev bedømt på deres

evne til at drive virksomhederne på et

fremmedsprog.

Royal Fish fra Thisted

i italiensk udgave.

4

Tilbage til forsiden

Akademisk Rejsebureau

i toga og på latin

Innovative elever fra EUC Nord

Fem hold har kvalificeret sig til landsfinale i Young Enterprise

Fem hold elever fra EUC Nord har via den

regionale finale i Aalborg kvalificeret sig til

landsfinalen i konkurrencen Young Enterprise,

der finder sted i Odense i april.

Konkurrencen handler om at få og beskrive

innovative idéer til nye produkter og har

til formål at motivere eleverne på de gymnasiale

erhvervsuddannelser til innovativ

tænkning og eventuel start af egen virksomhed.

Better Life Incorporated, fem elever

fra HTX på EUC Nord, bliver blandt

deltagerne i landsfinalen.

Ecco Sko på kinesisk

More magazines by this user
Similar magazines