Controller med visioner - Nordjyllands Trafikselskab

nordjyllandstrafikselskab.dk

Controller med visioner - Nordjyllands Trafikselskab

Controller med visioner

Hvad?

Økonomi og Kontrakter

NT søger en analytisk og økonomifaglig stærk controller, der samtidig har evne til at sikre hele

organisationens brug og udnyttelse af økonomi- og ledelsesrapporteringsværktøjer. NT står over

for implementeringen af Rejsekortet i Nordjylland i de næste år – og der venter således

udfordringer for NTs økonomiprocesser og styring af indtægter. Stillingen skal ligeledes stå for

opbygningen af et samlet ledelsesrapporteringssystem, som sikrer relevante og styrbare

nøgletalsrapporteringer for NTs ledelse og bestyrelse. Controlleren skal være NTs superbruger for

og befinde sig godt i ”maskinrummet” for NTs økonomisystem Dynamics AX.

Controlleren for Økonomi og Kontrakter skal sikre udarbejdelsen af økonomirapporter og data til

årsregnskab for NT, have ansvar for NTs økonomiske forretningsprocesser samt ansvaret for

udviklingen og brugen af Dynamics AX i hele organisationen.

Opgaver?

Sikre NTs kontinuerlige økonomiopfølgning, herunder gennemgang og opsætning af

ledelsesrapportering for alle funktionsområder i NT i tæt samarbejde med NTs chefgruppe.

Ansvar for Dynamics AX; opsætninger og brugen heraf, herunder medvirke til at NTs brug af

økonomisystemet optimeres ift. daglig kontrol og rapportering.

Udarbejdelse af tal til NT’s regnskab, herunder kontakt, opfølgning og sparring i relation til NT’s

revisor.

Medvirke ved implementering af Rejsekortet, herunder afklaring af økonomiske procedurer,

arbejdsgange mv. Rejsekortet vil de næste 3-4 år ændre NTs indtægtsflow markant – og

kontrol og styring heraf er en af de større opgaver de næste år.

Sparring og opfølgning vedr. NT’s finansielle styring, der bl.a. omfatter kortsystem,

debitorsystem, likviditet og afregning.

Hvem er du?

Vi lægger vægt på, at du har følgende personlige kvalifikationer:

- God i samarbejdsrelationer og kommunikationsevner ift. ledelse og medarbejdere – alle

med forskellig økonomisk indsigt

- Personlig gennemslagskraft

- Stærk struktursans

- Trives i en dynamisk organisation under konstant udvikling

Fagligt set efterspørger vi:

- Stærk økonomisk baggrund (bogføringsekspertise, økonomi- og finansstyring)

- Resultater skabt med virksomheders økonomistyring

- God systemindsigt - evt. med erfaring som virksomhedens superbruger

- Du har siddet eller sidder i dag i en stilling som finansiel controller eller som konsulent i

revisions-/konsulentfirma, alternativ controller i offentligt selskab.

1


Kontakt, ansøgning mv.

Økonomi og Kontrakter

Vi ønsker tiltrædelse hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesforhold ift. gældende overenskomst med

KL med mulighed for forhandling. Ansøgning med relevante bilag mailes til jobkandidat@ntmail.dk

– da vi har brug for dig nu, holder vi samtaler løbende, og ansætter snarest.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til chef for Økonomi og Kontrakter

Jesper Jul Nielsen på tlf. 99341128. Du er også velkommen til at besøge os på

www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Vi tilbyder…

Ansættelse hos NT, der drives som et selvstændigt selskab ejet af Region Nordjylland og de 11

nordjyske kommuner. Gennem de seneste år har antallet af passagerer i kollektiv trafik været

dalende – denne udvikling har NT besluttet sig for at vende! Fokus ligger på at få flere passagerer i

bussen via kundevendte aktiviteter og uddannelse for chauffører. NT arbejder på mange

servicefronter, og udbyder og administrerer i samarbejde med regionens kommuner en række

servicekørsler (skole, aktivitetscentre, læge- og handicapkørsel), samt regionens siddende

patientbefordring. I alt ca. 30 mill. passagerer kører årligt med en ”NT bil” og NT køber i dag

transportydelser ved private operatører for ca. 850 millioner kroner.

2

More magazines by this user
Similar magazines