HC Andersen og professionel fodbold - DBU Fyn

dbufyn.dk

HC Andersen og professionel fodbold - DBU Fyn

FYN BOLD

Nr. 2 • Juli 2006

13. årgang

H.C. ANDERSEN OG

PROFESSIONEL FODBOLD

DA FC FYN BLEV FØDT

10 SPÅØRGSMÅL TIL

LANDSHOLDSMÅLMANDEN

ENERGI, VILJESTYRKE OG FLID

- EN SNAK MED JOHAN ABSALONSEN

NY KUNSTGRÆSBANE PÅ FYN


2

FYN BOLD 2/2006


FYN BOLD

Nr. 2 juli 2006 · 13. årgang

UDGIVER

Fyns Boldspil Union

Stadionvej 50, opg. C

5200 Odense V

Tlf.: 66 17 82 18

Fax: 65 91 32 70

ANSVARLIG OVERFOR PRESSELOVEN

Hans Martin Møller

MEDIEUDVALGET

Hans Martin Møller

Aage Sækmose

Vagn-Aage Toft

John Hollænder

Peter Nielsen

Sekretær: Else Sørensen

REDAKTION

Fyns Boldspil Union

Tlf.: 66 17 82 18

Fax: 65 91 32 70

e-mail: fbu@fbu.dbu.dk

ANNONCER

FL Reklame

Danmarksvej 30 G

Tlf.: 87 93 37 91

www.fbuflreklame.dk

De enkelte artikler i

FYNBOLD behøver ikke

nødvendigvis at være

sammenfaldende med

FBUs opfattelse og

holdning.

FORSIDE FOTO

Johan Absalonsen

Foto: Per Kjærbye

INDLÆG I BLADET

Sendes til FBUs kontor.

Næste nr. - nr. 3 · 2006

udkommer 15. oktober

Deadline 20. september

OPLAG

3.400

INDHOLDSFORTEGNELSE

Formanden har ordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Kursen er sat for dansk fodbolds fremtid . . . . . . . 7

H.C. Andersen og professionel fodbold har noget

med hinanden at gøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Nord på og længst mod øst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Da FC FYN blev født . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Alle venter spændt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

10 spørgsmål til... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Med energi, viljestyrke og flid

kan man nå langt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Tommerup Boldklub og anlæg af

ny kunstgræsbane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Nyt kursus - Børnefodboldens Basis . . . . . . . . . . 35

Indspark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2/2006 FYN BOLD 3


4

FYN BOLD 2/2006


Formanden har ordet

Af: Thomas Bytoft

FBU’s formand

Allerførst vil jeg gerne ønske Odense

Boldklub tillykke med SAS liga holdets

bronzemedaljer. For første gang i

mere end 10 år, er der ”metal ” til et

fynsk hold, hvilket også vil betyde, at

vi får international fodbold på Fionia

Park.

Beklageligvis er der på kvindesiden

sket det uheldige, at OBs kvindehold

er rykket ned i 1. division, hvor der

bl.a. bliver lokalopgør mod nyoprykkede

B1913 og Lunde. Nedrykningen

er meget skidt for kvindefodbolden

Fyn, særlig i en tid hvor interessen

for pige/kvindefodbold er enorm.

De nye fodboldråd

De nye fodboldråd er nu etableret i

næsten alle nye storkommuner.

Arbejdsopgaverne er forskellige fra

kommune til kommune, men der er

mange spændende initiativer i gang.

Den vigtigste opgave i 2006 bliver

dog at få udpeget minimum to guldtræneraspiranter

i hvert område, der

af FBU vil blive videreuddannet til at

stå i spidsen for guldtræning i klub-

berne samt for de udvalgte kommunehold

i 2007. Et initiativ, der vil løfte

talentudviklingen, men som i endnu

højere grad er en indsats for fastholdelsen

af spillerinteressen i den

enkelte klub. Læs mere om fodboldrådenes

arbejde på FBUs hjemmeside.

Omkring fodboldrådene er det og

værd at nævne, at der er diverse initiativer

for, at der i hver storkommune

kommer minimum en kunstgræsbane

(Odense 4). DBU har i lyset af

den lange vinter afsat midler til

etablering af endnu flere kunstgræsbaner,

hvorfor det nu er op til de

enkelte kommuner at være på forkant

med udviklingen. På landsplan

er der 46 baner, på Fyn har vi to og

Tommerup er på vej med den tredje

og meget tyder på, at Næsby området

har en fjerde klar til januar 2007.

Selv med de to sidstnævnte projekter

halter Fyn voldsomt bagefter, hvilket

er skidt både for eliten og bredden.

Nye tider er på vej

Som tidligere nævnt er DBU og

lokalunionerne nu i fuld gang med at

implementere de nye tanker omkr.

børnefodbold. Børnefodbolden er

inde i en spændende udvikling. Bl.a.

bliver afviklingsformen tilpasset,

sådan at rammerne i højere grad end

tidligere passer til børnenes forudsætninger

for at spille fodbold.

Formålet er at skabe større spilleglæde,

at fastholde flere børn i fodboldspillet

og at fremme udviklingen af

teknisk dygtige spillere. Måden er

bl.a. mindre baner og færre spillere

på banen. Allerede her i forsommeren

har FBU afviklet stævner med 3

mod 3 kampe. Spillere, forældre og

trænere skal vende sig til de nye

tider, men jeg tror på, det bliver en

succes.

FBUs største problem med de nye

tider er af praktisk art. Nu hvor børnefodbold

bliver i stævneform kræves

der hver gang en klubarrangør, og

her er det alt for få klubber, der

trækker et alt for stort læs, fordi

mange klubber ikke ønsker at stille

deres faciliteter til rådighed. Det skal

der findes en løsning på, men et lige

så stort problem er de mange afbud

til stævnerne. Allested Idrætsforening

stod i sidste weekend klar med

baner, mål, dommere osv., der var

tilmeldt 31 hold, de 14 kom ikke af

forskellige årsager. Det animerer ikke

til at være stævnearrangør næste

gang.

Det politiske

og administrative system

DBUs bestyrelse har i 2006 bedt

firmaet Rambøll Management undersøge

om forholdene omkring den

politiske og administrative organisering

i dansk fodbold er optimal. Flere

end halvdelen af de danske klubber

har givet sig tid til at besvare et vidtgående

spørgeskema, klubledere fra

små og store klubber har været interviewet,

workshops har været afviklet

rundt omkring i Danmark, nu venter

vi kun på resultatet af undersøgelsen.

Rambøll er blevet bedt om at komme

med flere modeller for fremtidens

organisering. – Det bliver spændende

læsning.

En legende stopper

FBUs sekretariatschef Arnt Christensen

har valgt at forlade sin godt

brugte kontorstol og vil nu efter ca.

36 år på kontoret have frihed til nye

oplevelser. Arnt har fortsat et halvt år

på kontoret, hvor han stadig vil være

til rådighed for klubberne og deltage

i hverdagens udfordringer. Der vil

blive afholdt afskedsreception for AC

omkring den 1. december – herom

senere.

Arnts afgang betyder, at der nu skal

ansættes en ny sekretariatschef.

Stillingen vil blive opslået i fodboldmedierne

og dagspressen den 6.

august, men inden da vil stillingsprofilen

være at finde på FBUs hjemmeside.

Landskamp i Odense

I 2006 har DBUs bestyrelse besluttet

at placere diverse landskampe i provinsen.

Fyn er vi så heldige, at den

2/2006 FYN BOLD 5


6

FYN BOLD 2/2006


tilsyneladende spændende A-landskamp

mellem Danmark og Polen er

blevet placeret på FIONIA PARK

onsdag den 16. august kl. 20.00.

Det betyder at rigtig mange fodboldinteresserede

kan få en god og

spændende fodboldoplevelse i

nærområdet.

Kursen er sat

for dansk fodbolds fremtid

Af: Gordon Kirt

Formand for B&U

Det der for få år siden startede,

omkring banestørrelser, boldstørrelser

og antal spillere på holdet i dansk

børnefodbold, har udviklet sig til at

gælde al dansk fodbold.

Dette er sket i forbindelse med en ny

udgave af holdninger og handlinger i

Børn og Unge regi; men mest fordi

Keld Bordinggaard og Kasper Hjulmand

har udgivet hæftet - Den nye

vej.

Det sidste års tid har stået i forandringernes

tegn, og senest har DBUs

bestyrelse nedsat en gruppe, som

skal implementere de tiltag, som

fodbolddanmark kan enes om.

Mange ting er allerede sat i gang i de

forskellige Lokalunioner. Her nedsætter

man også implementeringsgrupper

eller lignende. Overordnet er det

selvfølgelig planen, når alle har gjort

deres erfaringer, at det denne gang

skal munde ud i, at alle lokalunioner

kalder tingene det samme, bruger

samme aldersgrænser og spiller efter

samme regler.

I FBU regi er vi godt i gang.

Vi har også nedsat en implementeringsgruppe

bestående af medlemmer

fra Uddannelsesudvalg, Turneringsudvalg,

Eliteungdomsudvalg og

Børn og Unge udvalg.

I Børn og Ungeudvalget har vi udarbejdet

en plan, som vi i løbet af

efteråret skal gennemgå og diskutere

med de øvrige udvalg, og herigennem

finde en model, som skal

godkendes på delegeretmødet i januar

2007.

Her i foråret har vi startet de nye

ideer op hos de mindste, nemlig

poder.

Vi spiller ikke mere 5:5 ; men 3:3.

Det er klart, at det giver nogle startvanskeligheder

for alle involverede.

Derfor er vi meget interesseret i

tilbagemeldinger fra alle, som oplever

disse stævner.

Da der spilles med færre spillere pr.

hold, er det klart, at behovet for

spillesteder / baner er meget større,

end det plejer at være. Dette har

givet administrationen stort hovedbrud,

da alt for få klubber har ønsket

Rigtig god sommer, vi ses til landskamp

i Odense den 16. august.

at afvikle et 3:3 stævne.

Dette problem bliver drøftet i B og U

for at finde en bedre stævneafvikling.

De stævneledere, som her i foråret

har fungeret, har været meget hjælpsomme

og dygtige til at afvikle de

nye tiltag; men har også været gode

til at give tilbagemeldinger omkring

banestørrelser, at man bruger ”fast

målmand” at man gerne vil have alle

puljer med fem hold, at alt for mange

klubber sender afbud på meget

”tynde argumenter” m.m.

TAK for alle disse tilbagemeldinger,

det er væsentligt med hensyn til

evaluering af det igangsatte, som ikke

er en facitliste; men starten på noget

nyt, som ikke alle har lige nemt ved

at efterleve / acceptere.

Overordnet i DBU vedtog vi på det

første møde i implementeringsgruppen,

at for at undgå begrebsforvirring

taler vi ikke ”Den Nye Vej” eller DBUs

Holdningskatalog.; men DBU Holdninger

og Handlinger.

Holdninger skal bearbejdes og handlinger

skal udføres.

Det vil vi i FBU og det vil DBU.

Vær med fra starten. Dansk fodbold

bliver endnu sjovere.

2/2006 FYN BOLD 7


8

FYN BOLD 2/2006


H.C. Andersen og

professionel fodbold

har noget med hinanden at gøre

Af: Vagn Aage Toft

Medieudvalget

Farvefoto: Vagn-Aage Toft

Sort/hvid foto: venligst udlånt af Lilli Andersen

Er det eventyr

eller virkelighed?

Det vil vise sig efterhånden som læseren

kommer frem i historien.

Det er ganske vist, at der blandt

Odenses borgere i 1800 tallet fandtes

mindst 2 personer med navnet

H.C.Andersen og de blev kendte på

hvert sit område. Jeg tror, at mange

læsere har tankerne på skomagersønnen,

som senere blev verdensberømt

for sine eventyr. Glem alt om

ham, han kendte formentlig ikke

noget til fodbold. For officielt blev

Dansk Boldspil Union først stiftet i

1889.

Nu skal det frem, hvem den anden

H.C.Andersen var. Han var født i

Dalum i 1881 – altså 6 år efter eventyrdigterens

død – og var former. Han

ville som eventyrdigteren blive til

noget større og havde udlængsel. Så

nu begynder min historie om, hvad

udlængsel og senere tilbagevenden

til Fyn har med professionel fodbold

at gøre.

Udlængslen

Udlængslen førte H.C. til Sverige.

Som naver gik han sammen med 2

venner på valsen. Der kan fortælles

mange historier om hans færden i

Sverige. Men det der kom til at betyde

mest for opholdet i Sverige var

mødet med Anne Louise. De blev

gift.

Tilbage i Danmark igen

I begyndelsen af 1920`erne rejste

H.C. og Anne Louise til Fyn. Efter et

par mellemlandinger flyttede parret

til Søbjerg. Det var her, H.C.s storhedstid

som fabrikant begyndte.

Parret fik 4 børn - 3 drenge – Johnny,

Christian og Svend og 1 pige –

Marie. Alle kom på et eller andet

tidspunkt til at betyde noget i familieforetagenet.

Det var produktionen af den fantastiske

marksprøjte ”SØBJERGSPRØJ-

TEN”, som kom til at danne rammen

om eventyret i Søbjerg. Den tog sin

begyndelse først i 1930 èrne. Den

sprøjtede så mange penge af sig, at

der kunne ansættes flere folk i familieforetagenet.

En særegent personalepolitik

gjorde samtidig, at H.C.

kunne begynde på det, der senere

skulle vise sig at blive noget enestående

i Søbjerg. I annoncer i dagblade

over hele Danmark blev der averteret

efter folk, som kunne spille fodbold.

Kunne man det, var der gode penge

at tjene på fabrikken.

Anlæggelsen af Søbjerg

Idrætslund

Hist hvor vejen slog en bugt, blev Søbjerg

Idrætslund anlagt nok så smukt.

Men hvor på landkortet findes

Søbjerg? Jeg er ikke sikker på, at det

findes i Geodætisk Instituts atlas.

Hårby kommune er hjemsted for

Søbjerg.

Sikket et arbejde det har været at få

Idrætslunden til at blive et af datidens

største idrætsanlæg. Den bestod

af en fodboldbane, en håndboldbane,

en keglebane samt en

tennisbane. Alene anlæggelsen af

fodboldbanen er fantastisk. Tænk at

grave al jorden væk ved hjælp af

skovle og derefter køre jorden væk

med hestevogn. Dette arbejde blev

udført af daglejere, der fik 1 kr. om

dagen for det hårde slid. Til et så

stort anlæg hørte helt naturligt og

omklædningsfaciliteter. Det var

Indgangen til Søbjerg idrætslund.

Det gamle klubhus.

Tilskuerpladser.

Jens Andersen på "bedstefars plads".

2/2006 FYN BOLD 9


10

FYN BOLD 2/2006


Søbjergholdet 1943.

topmoderne omklædningsrum, der

mødte deltagerne. Her var toilet med

træk og slip. Varmt vand i bruserne.

Et rum til hver enkelt deltager til

opbevaring af værdigenstande. Alle

bygninger omkring idrætsanlægget

var opført af store kampesten. Hele

idrætsanlægget stod færdigt i midten

af 1930`erne.

Aktiviteter i Søbjerg

Idrætslund

Det var ikke ualmindeligt, at der

kunne samles mellem 4000 og 5000

mennesker til store begivenheder.

Det skete bl.a. når Niels Bukh stod i

spidsen for Ollerup Gymnasterne

eller når tenoren Aksel Schiøtz´s

dejlige stemme lod sig høre en sommeraften.

Af andre aktiviteter, som

samlede knap så mange tilskuere,

kan nævnes boksekampe og hanekampe.

Men det var fodbolden, som stod

H.C.s hjerte nærmest. Sønnen

Christian elskede at spille fodbold.

Fader H.C. sagde til Christian: ” Vil du

frem i verden, så spil fodbold.” og

han kom til det, på det berømte

Søbjerg hold.

Fodboldens glansperiode i

Søbjerg 1937 – 1947

For at få et så godt som muligt overblik

over glansperioden har jeg haft

kontakt med mange hjælpsomme

mennesker, som på en eller anden

måde har bidraget med oplysninger.

Det være sig i form af skriftligt materiale,

TV optagelser og ikke mindst

med personlige samtaler. En stor tak

til dem. På min vej i det fynske var

jeg kørt til Søbjerg for at fotografere

resterne af Søbjerg Idrætslund. Her

spørger en mand mig: ”Kan jeg

hjælpe dig?” Det kan du muligvis, jeg

vil gerne vide noget om stedet og

dens ophavsmand. ”svarede jeg.

Svaret fra den venlige herre lød: ”Jeg

hedder Jens Andersen, og det var

min bedstefar, der satte det hele i

gang – kom indenfor.” Nu går snakken

om fodbolden i glansperioden

og meget andet. Jens er i midten af

tresserne og en god historiefortæller.

Han husker tydelig sin bedstefar, som

døde i 1960. Her er lidt af det, som

kom frem i samtalens løb.

Alle arbejderne boede på fabrikken.

Men når man nåede weekenden,

begyndte der at ske ting og sager. Nu

kom der spillere fra øst og vest for at

spille for Søbjerg. Der kom spillere fra

nær – B1909 og OB – og fjern - AAB

– B1901 og sågar fra Bornholm. På

mit spørgsmål om, hvad der fik dem

til det, fortæller Jens: ”Bedstefars

drøm var at få samlet en flok gode

spillere, som kunne vinde mange

kampe. Da sprøjtefabrikken gav

mange penge i kassen, var der råd

til at betale for gode spillere. Så her

starter nok Danmarks første professionelle

hold.” Hos Fyns Boldspil

Union med formanden Niels Jensen i

spidsen, vidste man ikke rigtig, hvad

Grundlæggeren af Søbjerg Fodbold.

man skulle gøre ved de tilstande,

som herskede i Søbjerg. For ingen

kendte rigtig til, hvad der blev betalt

eller ikke betalt. Men mange klubber

indgav klager. Måske fordi Søbjerg

vandt hele tiden? Ingen kender vel

svaret. Tilbage til Jens og hans fortællerkunst.

”Når der skulle spilles kamp

om søndagen mødtes spillerne lørdag.

Aftenen foregik på Hårby Kro.

God mad, en svingom og lidt til halsen,

så var man klar til søndagens

kamp.

Efter fodboldkampen og inden

spillerne, de der ikke boede på

fabrikken, drog hver til sit, fik de

stukket en halvtredser i hånden. De

var godt betalte”. Da Søbjerg stort

set vandt alle kampe, de spillede i

FBU regi, var det i pokalturneringer,

det gav genlyd over det ganske land,

at der på Fyn var en lille klub, som

gav storklubberne problemer, når de

mødtes. Herom fortæller Jens et par

historier. ”I en pokalkamp mod

B1913 førte Søbjerg 3 – 0, da der

manglede et kvarter, men så dømte

dommeren pludselig 4 straffespark til

B1913 og så var Søbjerg ude.

Dommeren var med i samme bus,

som kørte B1913 til Søbjerg. Når jeg

mindede bedstefar om den kamp,

blev han helt rød i hovedet. En

anden kamp var mod Chang fra

Odense - også her vandt Søbjerg

kampen. Men dramatikken opstod

først efter kampen. Søbjergspillerne

var taget på Åkroen, og det opdage-

2/2006 FYN BOLD 11


12

FYN BOLD 2/2006


Laurits Hansen.

Lilli Andersen.

de Changspillerne, så nu kunne de

måske få hævn i form af et slagsmål.

Men bedstefar tog fat i et par stykker,

og så var det slut.”

I Odense bor Lilli Andersen – oldebarn

af H.C.Andersen. Hun ved en hel

del om fodboldspillet i Søbjerg, idet

hendes far Helge Wihlborg spillede

på holdet fra 1943. Men først gengiver

jeg lidt af, hvad Helge Wihlborg

fortalte i en TV udsendelse for et par

år siden, dernæst giver jeg ordet til

Lilli.

Helge spillede for B1901 i Nykøbing

Falster. Han kom i 1943 til Odense og

begyndte at træne hos OB. En af

hans gamle holdkammerater – målmanden

Ib Nielsen - spillede allerede

i Søbjerg og han fik lokket Helge til

Søbjerg. Det blev en spændende tid.

For de tidligere omtalte svingommer

på Hårby Kro førte mere med sig.

Helge dansede meget med Johnnys

datter Ruth. De blev gift. Om ægteskabet

fortæller Lilli: ”Far var 9 år

ældre end mor. Hun var kun 16 år,

da hun første gang var på dansegulvet

med min far. De var gift i over 50

år. Far lever ikke længere.” Lilli husker

tydeligt, hvad hendes far har

fortalt om kendte spillere i Søbjerg.

Herom fortæller Lilli: ”Især spillere

som Eigil Nietzche, Edwin Thuesen

og Ib Nielsen fik stor betydning for

holdet, men også Christian og

Johnny Andersen samt min far

gjorde deres til holdets succes.” I

min samtale med Lilli er det ganske

naturligt, at en del af det hun fortalte,

har jeg hørt hos Jens og som er

fortalt tidligere i denne artikel.

Min sidste samtale foregik i Pårup.

Her bor Laurits Hansen. Han spillede

i sin tid for Aarup Boldklub, men han

har spillet på banen i Søbjerg. Det

skete på et udvalgt hold fra Vestfyn i

en kamp mod Vejles divisionshold

under krigen. ”Det var utroligt spæn-

TRÆNER - INFO

TRÆNER - INFO på www.fbu.dbu.dk

Tilmeld dig mailinglisten TRÆNER-INFO på unionens

hjemmeside.

Her vil du bl. a. modtage kursusprogrammet

til den kommende sæson samt alt

relevant til gavn for din fodboldtræner-hverdag.

Du finder TRÆNER-INFO under

venstremenuen ”Mailinglister”.

dende og på holdet spillede og

H.C.Andersens søn Christian. Jeg

husker ikke resultatet, men jeg

husker beværtningen efter kampen,

det var på Hårby Kro. Mange vidste,

at der blev betalt for at spille for

Søbjerg, men selv den kendte formand

for Fyns Boldspil Union Niels

Jensen kunne intet stille op ”fortæller

Laurits”.

Jeg vender lige tilbage til Jens. Han

fortalte, at under krigen kom tyske

soldater nogle gange forbi og trænede

lidt mod Søbjergs folk, mens de

bar skydevåben. Så Søbjerg spillede

lidt mod tyskerne under krigen og

mod englænderne, da befrielsen

kom.

Idrætslunden i Søbjerg var et lyspunkt

i krigens skygge. Her var der

glimt af livsglæde.

Men efter krigens ophør vendte

normaliteten tilbage og i 1947 var

grundlaget for Søbjerg IFs beståen

slut. Marksprøjtens storhedstid var

forbi, og holdet blev trukket ud af

Fyns Boldspil Unions turnering.

Var det eventyr

eller virkelighed?

For mig er der ingen tvivl. Det var

virkelighed, at H.C.Andersen og

professionel fodbold hørte sammen.

Et eventyr har det naturligvis og

været. Så længe der er eventyr til, vil

mindet om navnet H.C.Andersen

leve, uanset om det drejer om eventyrdigteren

eller manden bag paradiset

i Søbjerg.

2/2006 FYN BOLD 13


14

FYN BOLD 2/2006


Nord på og længst mod øst

Det kan lyde som noget vrøvl, men sådan er det omkring FBUs østligste medlem

Af: Peter Nielsen

Medieudvalget

Husk at dreje til venstre, før man havner

i Spodsbjerg. Sådan er det, hvis

der fra fastlandet skal findes vej til

25-årige Danny Kammersgaard fra

Tranekær/Tullebølle IF (TTIF).

For at finde bopælen skal vi ikke

alene helt op til Hov i det nordlige

Langeland, vi skal også godt mod øst

– for netop at få kontakt til FBUs

østligste medlem.

Dermed afslutter vi vor lille serie i

Fynbold med emner fra øst, vest,

nord og syd.

Det omkringliggende vand kan anes

fra dele af bopælen på Hovvej 25,

hvor Danny er godt i gang med ombygning

m.v. Der er nok at se til.

Men hvis ikke en murer skulle kunne

finde ud af det, hvem så.

Han arbejder i det daglige for Dageløkke

Murerforretning.

Danny Kammersgaard er i gang med

sin tredje eller er det fjerde sæson

hos TTIF, hvor han er med på førsteholdet

i serie 3, der i fjor var tæt på

oprykning.

- Det hele startede, da jeg som 8-9

årig begyndte at spille fodbold i NIF,

Nordlangelands IF. Senere er turen

gået over Tullebølle, Rudkøbing,

Thurø og nu altså TTIF, siger Danny,

inden han så småt er ved at lade op

Dennis (tv) i kampen mod Brøndby.

til en af sommerens mange VMkampe.

Interessen for fodbold har

han fået via kammerater og sin storebror,

Mark, der nu slår sine folder i

Odense-området.

- Nej, jeg er bestemt ikke opvokset i

et fodboldhjem, forklarer Danny.

Hverken min mor eller far har haft

fodbold højt på listen.

Dannys bedste plads på banen er

som midtbanemand, men han kan

også agere i midtforsvaret.

- Man skal jo være lidt fleksibel, lyder

det med et lille grin fra TTIF’eren, der

for ikke så længe siden var med på

det udvalgte hold, der i Tullebølle

mødte Brøndby.

- Det var ekstra sjovt fordi Brøndby så

absolut er den danske klub, der interesserer

mig mest. Sådan har det altid

været. Kald det bare min yndlingsklub.

Derimod har jeg ikke sådan

nogen bestemt spiller, jeg følger i

ind- eller udland, hedder det fra

Danny Kammersgaard.

Det kan da godt være, at vor mand

fra det østlige kan kaldes lidt hjemmeføding.

I hvert fald er der ingen

planer om at flytte fra området. Slet

ikke nu, hvor der arbejdes med hus.

- Jeg holder mig nok en del til det

sikre, siger Danny, der stadig jobber,

hvor han var i lære.

Og jeg hører normalt ikke til dem, der

rejser meget på ferie sydover. Men

jeg regner da med, at Langelandsfestivalen

lige skal rundes! Så får vi

se, hvad det ellers bliver til.

På spørgsmålet om han sammen

med TTIF snart skal op i serie 2, siger

han bl.a.:

- Det ku’ da være meget sjovt. Som

nævnt var det tæt på i fjor. Men vi er

nok en anelse ustabile i vore præstationer,

siger han.

2/2006 FYN BOLD 15


16

FYN BOLD 2/2006


Da FC Fyn blev født

Starten gik en mørk efterårsaften og blev præsenteret på en herlig lys forsommeraften

Af: Peter Nielsen

Medieudvalget

Det tordner på gult underlag oppe på

den ene væg: Velkommen til Kickoff

FC Fyn. Præsentation af en vision.

Vi er i et af de store lokaler hos OCC.

Det er torsdag den 8. juni. Dagen før

VM-åbningen i Tyskland. Og det er

hamrende varmt mellem blafrende

stearinlys i halvmørket og kolde

Albani øl/vand.

Klokken er 17.41, da Poul Jensen (FC

Fyns formand) træder op på scenen

og efter en kort præsentation giver

ordet til konferencier Leo Jensen.

Showet er i gang. Fyn får udadtil på

en af de første, rigtige sommerdage i

2006 en ny klub – eller rettere, en ny

overbygning i divisions-sammenhæng.

For moderklubberne B1909,

B1913 og Dalum består jo stadig i

bedste velgående.

Der spilles som bekendt på B1913s

licens, om vi så må sige. Det bevirker,

at B1909 og Dalum fra efteråret

spiller i danmarksserien. For lige at

slå det fast.

Det hele begynder tilbage i starten af

november sidste år. En række ledere

fra odenseanske klubber (dog minus

OB!) sidder placeret om et bord – og

udtænker starten til den plan, der nu

er offentliggjort. Fra første snak den

3.11. – en mørk og stormfuld aften,

som Poul Jensen formulerer det - går

det faktisk hurtigt. Læssevis af møder,

kontakt til givne sponsorer, forretningsforbindelser,

fodboldfolk i øvrigt

og så godkendelse hos Dansk Boldspil

Union den 18. marts.

De røde, de blå, Dalum (Næsby

sagde nej) har dannet FC Fyn, der er

arbejdstitel fra start – og nu et fastslået

navn.

Og som det hedder på mødet i OCC:

- FC Fyn vil dække Fyn bredt. Ikke

kun Odense.

Ledelse, økonomi, dynamik, sportslig

mening med det hele. Det er nogle af

slagordene.

Første mål er 1. division. Og det

skjules ikke fra nogen side, at den

oprykning skal komme med det

samme – i foråret 2007. Før kan det

jo ikke blive.

Den nye direktør fra Sjælland, Kim

Lundshøj, med rødder på Sydfyn, slår

fast, at han i løbet af tre år håber at

kunne være med til at føre FC Fyn i

Superligaen.

Over 500 mennesker med tilknytning

til odenseansk fodbold er samlet- og

så netop det sted, som FC Fyn-rivalen

OB inden længe er ejer af sammen

med OCC. Ganske pudsigt.

Ved det bord, hvor skribenten har

placeret sig, er der meget passende,

deltagere fra alle tre klubber. Og der

er faktisk enighed om følgende:

- Naturligvis ville det da have givet et

ekstra kick at kunne være startet i 1.

division, men reelt er det nok bedre

at begynde i 2. division, sådan fra

bunden. Så kan ingen skælde ud på

nogen for at oprykningen kom for

tidligt, hvis det skulle gå galt. Og

ingen (oprykkeren B1913) ville, kunne

tage æren for hurtig succes, hvis

det skulle være blevet tilfældet.

Så alt i alt passer FC Fyns slogan fint

hos folket omkring bordet: - Sammen

er vi stærke.

Hos B1909’erne, klubben kommer til

at huse FC Fyn, kunne man måske

derfor fornemme en stille, ekstra

glæde. Men som en rød tilhænger

sagde:

- Lidt mærkeligt er det nu alligevel,

selvom jeg godt kan se meningen

med det hele.

Og sådan er det vist inderst inde

mange, som har det denne, fodboldhistoriske

aften ude i det sydøstlige

Odense – ganske tæt på det nye

motorvejs-arbejde. Og netop arbejde,

det venter der på FC Fyn.

Starten til det hele gik som nævnt

tilbage i mørke november. Vi fik det

præsenteret en lys forsommer-aften.

Og på en måske lun august-aften

(den 6.) debuterer det nye FC Fyn

hjemmebane.

Der kan skam komme meget ud af

det hele, når folk sidder sammen og

snakker/tænker fodbold. Vist kan der

da så.

Direktør:

Kim Lundshøj, Hillerød. Han

flytter til Fyn om kort tid.

Bestyrelsen:

Består af 10 personer.

Formand er Poul Jensen, B1913.

Leo Jensen, B1909, tilknyttet

bestyrelsen som sekretær.

Spillested:

Odense Atletikstadion på

søndage kl. 19.00.

Hjemsted og adm.:

B1909s anlæg.

Spilledragt:

Rød/blå trøjer med gule kanter,

sorte bukser, røde strømper.

Udebanetrøjen er gul.

Cheftræner:

Roald Poulsen.

2/2006 FYN BOLD 17


18

FYN BOLD 2/2006


Alle venter spændt

Hvordan pokker mon det går for det nye FC Fyn

Af: Peter Nielsen

Medieudvalget

En lun september-aften 2006.

Lokalderby i 2. division på Odense

Atletikstadion. Der er næsten 5.000

til opgøret mellem B1909 og B1913.

Kampen slutter 3-3.

- Nåh nej, sludder og vrøvl. Det kan

jo ikke passe. De røde og de blå er

nu sammen i FC Fyn.

Efterårsblæsten fejer hen over stadion

i Dalum en dag i november.

Omkring 800 er samlet til matchen

mellem hjemmeholdet og B1909.

Den slutter 1-1.

- Nåh, nej, sludder og vrøvl også her.

Begge klubbers spillere er med i FC

Fyn på et samlet overbygningshold.

Foråret 2007 så sagte kommer. En

april-dag 2007 ender opgøret mellem

B1913 og Dalum på atletikstadion 2-2.

- Og mere sludder og vrøvl. FC Fyn er

som nævnt en kendsgerning.

Væk er Dalums alenetid som 2.

divisionsklub, væk er B1909s mulighed

for igen at spille for 43.000 i

Parken (som i 1964), og væk er

B1913s mulighed for at spille for

31.000 i Odense (som i 1963) –

bortset fra, at der i dag slet ikke kan

være så mange på Fionia Park. Der er

vel i øvrigt heller ikke plads til 43.000

i København.

Men alt dette er snik-snak og historie.

Nu gælder det FC Fyn. Ingen kender

tiden mange år frem. Måske spiller

klubberne da igen hver for sig på

FBU-INSTRUKTØRER SØGES

topplan. Måske ikke. Og kanske mødes

klubbernes andethold i 2. division

– hvis FC Fyn da er i Superligaen.

Måske dit, måske dat.

Jamen, vi aner det ikke. Og FBUs

officielle blad Fynbold skal slet ikke

komme med tip om hverken det ene

eller andet. Blot konstatere, at der i

meget høj grad er taget hul på noget

nyt i fynsk fodboldog ikke mindst i

odenseansk. I sandhed nye tider.

Vi kan vist godt slå fast, at ikke blot

B1909, B1913 og Dalum venter

spændt på udviklingen. Mon ikke

hele fodbold-Fyn gør det. Også OB –

og Næsby for den sags skyld.

Fyns Boldspil-Union søger instruktører til at undervise på FLU- og FBU-kurser.

Vi forventer

• at du har gennemgået DBU’s B1 træneruddannelse eller tilsvarende

• at du har formidlingserfaring

• at du har pædagogisk indsigt

• at du har et solidt kendskab til dagligdagen i en fodboldklub

• at du selv er, eller har været, ungdomstræner i en fodboldklub

• at du kan arbejde selvstændigt og struktureret

• at du er fleksibel, smilende, udadvendt og humoristisk

• at du som minimum pr. år kan være instruktør på 3-5 kurser á 3-6 timers varighed

• at du følger kurserne som ”føl” uden honorar inden du kan få lov at undervise

Vi tilbyder

Vi tilbyder en spændende og udfordrende instruktørvirksomhed med god løn. Kurserne

afvikles primært i foråret og altid om aftenen og i weekenderne.

Yderligere oplysninger kan fås hos ved henvendelse til

FBU – Else Sørensen - eller på e-mail: fbu@fbu.dbu.dk

Ansøgningen sendes til FBU, Stadionvej 50, 5200 Odense V eller via e-mail:

fbu@fbu.dbu.dk og skal være FBU i hænde senest mandag, den 28. august 2006.

2/2006 FYN BOLD 19


20

FYN BOLD 2/2006


10 ?????????? til..

Den fynske

landsholdsmålmand

Apropos VM: Thomas Sørensen husker helt bestemt en bestemt situation fra 0-3

kampen mod England for fire år siden

Af: Peter Nielsen

Medieudvalget

Slutrunden om VM i fodbold i Tyskland

har fyldt medierne, men dansk

deltagelse på banerne har der som

bekendt ikke været tale om.

Sådan var det ikke for fire år siden i

Sydkorea/Japan, hvor Danmark efter

en fin indledende runde løb ind i

England i ottendedelsfinalen og tabte

med 0-3.

Er der en spiller, som kan huske

netop den kamp, så er det den

fynske landsholdskeeper Thomas

Sørensen, Aston Villa – tidligere bl.a.

OB og Svendborg.

Selvfølgelig husker du den,

men hvordan?

Efter tre gode kampe, også fra min

side, havde vi og jeg selv måske en

fornemmelse af at kunne gå på

vandet. Men jeg dummede mig

hurtigt, hvilket kostede et mål. Og jeg

skal ærligt indrømme, at det hele var

som en ond drøm. Og så netop mod

England, hvor jeg spillede. Jeg fik en

del hård kritik i pressen, og jeg ville

lyve, hvis jeg påstod, den ikke gik mig

på. Joh, det gjorde den. Men sådan

er det bare.

Apropos pressen, hvordan

har du det med den?

Altså, jeg har det fint nok. Ingen

problemer. Men jeg ser sommetider

Thomas Sørensen. Foto: Per Kjærbye.

2/2006 FYN BOLD 21


22

FYN BOLD 2/2006


unge spillere, som ikke helt forstår,

hvad det drejer sig om. Selv forsøger

jeg at være åben og ærlig. Dog ikke

så åben, at vort privatliv hjemme udstilles.

Hjemmet er lukket for pressen.

Lad mig så i øvrigt sige, at hvis nogle

synes, pressen i Danmark kan være

hård, så skulle de se den engelske.

Hvad siger din aftale med

Aston Villa?

Og fremtiden i øvrigt?

Jeg har to sæsoner endnu med Villa,

men man ved jo aldrig, hvad der kan

ske. Om jeg ku’ tænke mig en klub

andet steds i Europa. Nej, ikke nødvendigvis.

Når man er blevet lidt

ældre og har stiftet familie, kommer

der lidt mere ro over det hele. Så det

kan meget vel ske, vi bliver i England.

Du lander ikke i

Superligaen herhjemme?

Det kan jeg ikke forestille mig, nej.

Uden at sige noget negativt om den,

men når man til dagligt spiller for

ikke under 30.000, så vil det være for

svært at komme hjem og spille. Hvad

der sker efter karrieren, har vi ikke

planlagt noget om, men jeg vil da tro,

jeg skal arbejde med fodbold under

en eller anden form. Målmandstræner

eller kommentator, vi får se.

Hvorfor blev det i øvrigt lige

Sunderland, du startede hos

i England?

Det var sådan set i første omgang

heller ikke med min gode vilje, om

jeg så må sige. Jeg havde faktisk

muligheden for at komme til Udinese

i Italien, men okay, jeg kunne da godt

lige tage det møde med englænderne.

Og jeg kan roligt sige, at forholdene

i Sunderland imponerede mig. Og

i dag har jeg aldrig fortrudt, at jeg

spillede fire år der. Men vi rykkede

ud, og så måtte jeg skifte. Jeg ville

spille i Premier League, siger Thomas

Sørensen.

Hvad er den store forskel

på Sunderland og Aston

Villa?

I Sunderland lever hele byen på

160.000 indbyggere med. Da jeg var

med til at rykke op fra 1. division, var

der fest, som da Danmark vandt EM i

1992. Ubeskriveligt. Der er ikke så

meget andet end fodbold i den

gamle mineby oppe i nordøst.

Fodbold er alt for de fleste. Fodbold

før mad, som man siger. I den store

by Birmingham er Aston Villa en klub

blandt mange. Og da Villa tidligere

har vundet bl.a. Europa Cup for

mesterhold, forventes der bare gode

placeringer. Så sidste sæson var ikke

for god for os.

Og så det sædvanlige

spørgsmål. Er det rigtigt, at

mange spillere stadig ikke

varmer op før kampene?

Det foregår også i dag meget mere

individuelt i England end i Danmark.

Jeg kører selv mit eget opvarmningsprogram,

det kan ikke være anderledes.

Men jeg har da kendt spillere,

som fik lidt massage og en kop kaffe.

Derefter af sted ind på banen til

kampen. Sådan!

Træningen kan

også være lidt la-la?

Før en sæsonstart arbejdes der hårdt,

helt klart, som i andre lande. Men

grundet de mange kampe i England i

de forskellige turneringer, så er det

logisk, at vi ikke kan køre på med

hård træning hele tiden. Så det er

grunden. Og jeg synes, det er helt

okay og nødvendigt, det er sådan.

Thomas Sørensen. Foto: Per Kjærbye.

Ofte tre topmålmænd

omkrig et hold, hvordan

har du/I det med jalousi?

Den er meget mindre, end de fleste

måske tror. Naturligvis vil alle spille,

men i bund og grund har vi det godt

sammen og sørger for at være med

til at gøre træningen god. Til gavn for

alle. Hvis jeg oplever nogen form for

jalousi eller noget lignende, så går

jeg direkte til manden.

Lønnen i engelsk

topfodbold er god for

de fleste. Hvor stor en rolle

spiller den kendsgerning i

hverdagen?

Det er naturligvis rart med en god

indtægt, selvfølgelig er det da det. Så

har man ligesom frihed, kan man

sige. Men tag ikke fejl. Når du kommer

under midten af 1. division i

England, så er det slut med millionlønningerne.

Og i øvrigt tænker jeg

ikke et sekund på penge, når jeg er

på banen. Så tænker jeg fodbold,

som da jeg spillede amatørfodbold

hjemme i Danmark, sådan er det

bare.

… hed det fra den fynske landsholdsmålmand.

2/2006 FYN BOLD 23


24

FYN BOLD 2/2006


26

FYN BOLD 2/2006


Med energi, viljestyrke

og flid kan man nå langt

Af: Vagn Aage Toft

Medieudvalget

Opvæksten på landet

Der er så dejligt ude på landet. Det er

sol, det er sommer og det er søndag.

Jeg skal finde den skønneste have,

hvor søen er blå. Men hvor? Jeg ved

det. Den ligger i Flemløse for enden

af en stor gård. Her er et af dansk

fodbolds største talenter vokset op.

Han er kommet så langt takket være

energi, viljestyrke og flid samt en god

opbakning fra hjemmet. Jeg er nu

fremme ved den dejlige have og

møder her Johan Absalonsen. Vi skal

have en snak om hans fantastiske liv

med fodbolden.

Fodbolden på Fyn og starten

på U-16 landsholdet

Johan startede med at spille fodbold

som 6 årig i Flemløse. Allerede her

var det indlysende, at et talent var at

finde i Flemløse. Som miniput- og

lilleputspiller scorede Johan et hav af

mål – over 100 på en sæson. Som

1.års drengespiller flyttede Johan til

Glamsbjerg for at spille 11 mandsfodbold

og for at få større udfordringer.

Han var stadig målmændenes skræk.

Boldene peb stadig om ørerne på

dem og ind i nettet. Via udtagelse til

Fynske Landklubbers hold blev Johan

indlemmet i Fyns Boldspil Unions

hold. Nu havde B 1913 fået øje på

ham. Som 2.års drengespiller og efter

første halvsæson, blev den gule

Glamsbjerg trøje udskiftet med den

blå trøje hos B 1913 Her blev det til

3 1 /2 år. I mange af kampene stod der

Johan Absalonsen som målscorer.

Succesen hørtes vidt omkring. Der

var bud efter drengen fra Flemløse.

Den 20.november 2000 blev det til

debut på U-16 landsholdet i en kamp

mod Irland. Johan var da kun U-15

spiller. I kampen mod Irland debuterede

endvidere Dennis Cagara. Kasper

Lorentzen og Rune Lind.

TV lavede en spændende serie om

de 4 talenter. Dette var overgangen til

medieverdenen. I tiden som B 1913

spiller blev det til i alt 23 landskampe

fordelt på U-16,17 og 18.

Skiftet til Brøndby

Den 1.januar 2003 gik turen over

Storebælt. Brøndby havde sikret sig

stortalentet. Johan blev straks indlemmet

i Brøndbys U-trup, men

allerede ved begyndelsen af 2004 var

det i Brøndbys A-trup. Nu kom en

læretid. Forskellen fra U-trup og til at

kæmpe for en plads på superligaholdet

var stor. Men igen med energi,

viljestyrke og flid er Johan i dag etableret

i Brøndbys superligatrup. På

Brøndbys hjemmeside står der om

Johan: ” Løbevillig og arbejdsom med

en fantastisk indstilling og store

udviklingsmuligheder. Lynhurtig

kantspiller, der med sin store gennembrudsstyrke

kommer frem til

mange indlæg og målchancer.

Teknisk dygtig dribler, der har evnen

til at sætte en mand af. Træfsikker

med venstrebenet, der er en stor

skudtrussel. Spiller fast på de danske

U-landshold. ”

Med hensyn til U-landshold har

Johan indtil videre repræsenteret

Brøndby i 18 kampe fordelt på U-19,

20 og 21. Hvad sker i løbet af en uge

i Brøndby?. Et normalt træningspas er

på mellem 1 1 /2 og 2 timer. Et ugeprogram

ser således ud: Mandag,

torsdag, fredag og lørdag trænes 1

gang. Onsdag er der træning 2 gange,

medens tirsdag er fridag. Udover

fodboldtræningen er der også mulighed

for styrketræning. Om specielt

kampene mod FCK fortæller Johan:

”Der er altid noget særligt ved at

møde FCK. Det er kampen om

København. De to klubbers fans

kamp om magten, giver en utrolig

stemning. Dog er der en ting, som jeg

ikke bryder mig om, det uanset om

det er mod FCK eller andre klubber.

Racistiske tilråb i fodbold er ikke godt

for sporten – jeg tager stærkt afstand

fra den slags.”

En ting er Johan glad for i dag, og det

er, at hans fodboldmæssige evner

bliver udfoldet i en dansk klub.

Udlandet kan vente.

Der er noget, som endnu ikke er

blevet nævnt. Livet udenfor fodboldbanen.

Når Brøndby giver kontrakt til

unge spillere sørger de også for værelse.

Til Brøndbys nye unge er der

tilknyttet et ”pensionat ”. Der kan bo

op til 4 unge. Der bliver sørget for

aftensmad og tøjet bliver vasket.

Johan er nu flyttet fra ”pensionatet”

og har fået sin egen lejlighed.

Johan har læst en del på HF. Lige for

øjeblikket er det psykologi, som er

tæt på en afslutning.

Kampene ved

Europamesterskabet

for U-21

Som eneste fynbo var Johan med i

truppen. ”Det var en helt fantastisk

Johan Absalonsen.

2/2006 FYN BOLD 27


28

FYN BOLD 2/2006


oplevelse, selvom Danmark desværre

kun nåede de indledende puljekampe.

Vi var gode nok til at komme i

mellemrunden, men heldet var denne

gang ikke med os”. fortæller

Johan. Her kommer Johans oplevelse

af hver af de 3 kampe.

”I turneringens bedste kamp spillede

vi mod Italien. I starten af kampen

lignede det en afklapsning: Efter en

tidlig italiensk scoring, var det

Danmark, der resten af halvlegen

bestemte. Men trods en 3 – 1 føring

lykkedes det ikke at holde italienerne

fra at score 2 gange i 2. halvleg. Det

sidste mål endda i overtiden. Trods

lidt skuffelse, må resultatet siges at

være retfærdigt. I den næste kamp

mod Holland var det igen Danmark,

der var toneangivende, men trods

mange målchancer lykkedes det ikke

at vinde. Kampen endte 1 – 1. Nu var

det alvor mod Ukraine. Kampen

skulle vindes. Efter 1 – 1 ved pau-

sen, var det fremad. Jeg kom på banen

de sidste 20 minutter. Vi kæmpede

og pressede uden at score det

afgørende mål. I stedet scorede

Ukraine. Ærgerligt – så farvel og tak

for denne gang.

Jeg ville gerne have spillet lidt mere,

men det er jo træneren, der stiller

holdet”.

Johan er ikke helt færdig med at

fortælle om oplevelsen. ”Ud over

selve kampene sker der mange ting.

Vi har daglig træning – mest taktisk

træning. Masser af hvile bliver det til.

Et godt kammeratskab opstår, når

man er sammen så længe. Det er

hyggeligt at være sammen med

mange af dem, man spiller mod i

turneringen”.

Fremtiden

Kontrakten med Brøndby udløber

ved årets udgang. Men Brøndby kan

vel ikke undvære en så farlig angri-

ber, der giver sig 100 % og er engageret

hver gang. Jeg har tidligere talt

med Per Bjerregaard, og han er

meget glad for den positive måde,

Johan er på. En sød, sjov og glad

fynbo på 20 år ser og hører vi garanteret

mere til i fremtiden. Det er

meget forståeligt, at når Johan gang

på gang henrykker med sine driblinger

og farlige afslutninger, så lader

Brøndbys fans deres stemmer høre

med disse ord:

Absalonsen Absalonsen hey hey

Absalonsen Absalonsen hey hey

Vi er mange, der vil følge og nyde

Johans eminente omgang med

fodbolden de næste mange år. Det

gælder på klubhold og landshold.

2/2006 FYN BOLD 29


30

FYN BOLD 2/2006


Tommerup Boldklub

og anlæg af en ny

kunstgræsbane

Tommerup Boldklubs historie kort fortalt

Af: Vagn Aage Toft

Medieudvalget

Første gang man forsøgte at få startet

en fodboldklub i Tommerup ligger

helt tilbage til 1920. Den fik kun kort

levetid. Anden gang man forsøgte var

i 1934, men det gik som første

forsøg. Levetiden blev kort. I perioden

1934 til 1949 spillede man

fodbold som en underafdeling af

Tommerup Gymnastikforening. På en

stiftende generalforsamling i november

1949 så Tommerup Boldklub

dagens lys. Carlo Anderson blev

klubbens første formand. Fra nu af

blomstrede fodbolden i Tommerup.

Mange kendte spillere har rod i

Tommerup Boldklub. Hans Henning

Jacobsen og Børge Hylle kom senere

til OB, hvor de i mange år var blandt

de bærende kræfter på divisionsholdet.

Allerede i sæsonen 1955/56 var

klubbens bedste hold at finde i

Fynsserien. Det blev dog kun til et

enkelt år i den bedste række. I årene

indtil 2006 går det op og ned for

førsteholdet, men de er dog stort set

placeret i serie 1 og 2 hele tiden. I

pokalturneringen er der et par resultater,

der er værd at nævne. Første

gang er i 1959/60, hvor man når helt

frem til at møde Viborg. Kampen vil

dog nok mest blive husket, fordi

Dansk Tipstjeneste havde sat kampen

på ugens tipskupon. I 1981 er der

igen gang i overraskelserne i pokalturneringen.

På Høje Bøge Stadion

bliver Svendborgs divisionshold

besejret med 1-0. Men Skovbakkens

2.divisionshold er dog en for stor

mundfuld. Så her ender pokaloverraskelserne.

I 1989 – i 40 året for klubbens oprettelse

– bliver en ny bane indviet. For

at styrke indsatsen i ungdomsafdelingen

ansættes i 1992 Hans Erik Olsen

som ungdomskonsulent. DBUs fodboldskole

med 83 deltagere afholdes

for første i gang - det sker i 1997.

Hvis jeg nævner Chresten Madsen –

senere formand for Fynske Landklubber

– Henning Knudsen - i daglig

tale kaldet Henning Post og Bendt

Christensen, så er vist ingen med

kendskab til Tommerup Boldklub i

tvivl om deres enorme betydning for

klubben.

Tommerup Boldklub

anno 2006

I klubbens formålsparagraf er følgende

at læse: Klubben har til formål at

samle egnens unge for at dyrke

fodbold under kammeratlige forhold.

”Egnens unge” betød nok ikke helt

det samme, da klubben blev stiftet,

som det gør i dag. For med tidens

holdfællesskaber med naboklubber

er ”egnen” blevet større. Tommerup

Bold klub og Brylle Boldklub har

fælleshold i mange af ungdomsrækkerne.

Tommerup har 22 hold tilmeldt

FBUs turnering, heri er medregnet

holdfællesskabet med Brylle i

ungdomsrækkerne. På seniorsiden

spiller klubben i Fynsserien, hvilket

helt naturligt er glædeligt. Det var

ønskeligt om klubbens placering var

lidt bedre, man hænger i øjeblikket

med en vis legemsdel i vandskorpen,

men turneringen er lang endnu og

måske hives klubben tør i land.

Det uundgåelige spørgsmål:

Her skal kunstgræsbanen placeres. Tommerup BKs formand, Bjarne Sørensen.

2/2006 FYN BOLD 31


32

FYN BOLD 2/2006


ӯkonomi og hvorledes skaffes

ledere og trænere.” stiller jeg formanden

Bjarne Sørensen. Følgende svar

kommer fra formanden: ”Uden en

række velvillige sponsorer ville det

være nærmest umulig at drive klubben.

Af andre indtægter - udover

kontingent - vil jeg nævne udlejning

af klubhus til forældre, som f.eks. vil

lave en klassefest – et godt socialt

tiltag. Uddeling af telefonbøger

skæpper også i kassen. På dit

spørgsmål om ledere og trænere, da

kan jeg sige, at det ikke er nemt at få

nok, men at få bestyrelsesmedlemmer

har ikke givet problemer.”

Klubben har i dag 320 medlemmer,

så det summer af liv hele ugen på

banerne ved Tallerupvej.

Men alle er enige om at videreudvikle

en idrætsforening, der gennem

iderigdom, inspiration og positive

holdninger medvirker til at gøre

Tommerup Boldklub til en idrætsforening

i fortsat fremgang.

Kunstgræsbanen

Skal der spilles udendørs fodbold

hele året, er der kun en vej frem:

Kunstgræsbaner i alle kommuner.

FBU har et ønske, som går ud på, at

alle kommuner ved sammenlægningen

i 2007, har en kunstgræsbane.

Men ønsker og kommunalpolitik går

ikke altid hånd i hånd. Dog er der

sket det glædelige, at Tommerup

Boldklub nu får en kunstgræsbane

ikke mindst takket være en fremsynet

politiker Lars Voldsgaard, som havde

hørt eller læst om DBUs tilskud til

etablering af et antal kunstgræsbaner

i Danmark. Han kontaktede Bjarne

Sørensen og forelagde ham ideen.

Straks var Bjarne fyr og flamme og

indkaldte bestyrelsen til et orienterende

møde. Her var ingen tvivl, det

skulle forsøges at få anlagt en kunstgræsbane

på klubbens anlæg. Det

hele startede i foråret 2004.

Ansøgningsfristen til DBU var i slutningen

af 2004, så tiden var knap.

Tommerup blev en af de 8 klubber,

som DBU støttede. DBUs tilskud var

på 1,25 millioner kroner. Ansøgning

om tilskud fra Tommerup Kommune

gav ingen problemer. Her var man

positiv over for det spændende tiltag,

der kunne tilføres Tommerup. Der

blev bevilliget 2,75 millioner kroner,

så projektet kunne gennemføres. Et

professionelt firma fik til opgave at

måle banen op. Den skulle ligge på

den nuværende grusbane. Alt var nu

klar til at blive sendt i licitation, men

for en sikkerheds skyld målte man

selv efter. Det var ikke opløftende.

Det viste sig, at firmaet, som havde

lavet opmålingen, havde målt forkert.

Kunstgræsbanen ville komme til at

ligge 6 meter inde på opvisningsbanen.

Nu måtte man i gang med en ny

runde. Kunstgræsbanen kunne altså

kun ligge på den nuværende opvisningsbane.

FBU blev kontaktet: ”Må

vi spille turneringskampe på kunstgræs?”

Svaret blev et JA. Nu manglede

man jo en bane. Men på ny viste

Tommerup Kommune sig som hjælper.

Man ydede yderligere et tilskud

til anlæggelse af en ny bane. Nu

skulle man tro, at alt var klar til

påbegyndelse. Men NEJ. Den nye

kommunalreform spændte ben for

projektet i første omgang.

Sammenlægningsudvalget gav det et

gult kort ved første behandling, men

heldigvis blev det gule kort trukket

tilbage og det grønne kort kom frem.

Nu skal arbejdet med anlæggelsen

straks påbegyndes. I midten af september

vil der ligge en kunstgræsbane

omkranset af skov på 2 sider ved

klubhuset. Det bliver den mest moderne

kunstgræsbane på Fyn.

Hvad vil det betyde med en kunstgræsbane?

For det første kan der spilles fodbold

hele året. Det vil gavne alle kommunens

klubber. Dels vil andre klubber

uden for kommunen kunne leje sig

ind. Hos naboerne Tommerup

Hallerne er centerchef Ulla Vahl-

Møller meget begejstret. Hun siger:

”Det er en enestående chance. Vi har

alle faciliteter til, at et træningsophold

kan blive en positiv oplevelse. Vi

har 9 værelser med 44 senge, mødelokaler

og svømmehal og motionscenter.

Vi vil gerne være et center

for sport, sundhed og velvære.”

Kan opførelsen af kunstgræsbanen

føre til et frugtbart samarbejde mellem

naboerne og en evt. udbyggelse

af TommerupHallerne, er der slået 2

fluer med et smæk.

Nu venter man i Tommerup spændt

på, at arbejdet med anlæggelsen af

kunstgræsbanen skal gå i gang. Når

septembers himmel lyser blå, vil

manges øjne være rettede mod det

nye anlæg.

Dette var et af FBUs ønsker, som her

går i opfyldelse.

Vi ved alle, hvad sundhed og velvære

betyder. Så til de fynske kommuner,

som endnu ikke har planer om at

etablere en kunstgræsbane: ”Se på

Tommerup/Ny Assens kommunes

nye spændende tiltag. Det vil gavne

og glæde mange i jeres kommune”.

Kig forbi Tommerup en gang i september,

for at bese det nye anlæg.

EMBLEMER OG HÆDER

Modtagere af emblemer og

hædersbevisninger i år 2006:

(Fra 02.04.2005 til 20.06.2006)

FBUs sølvnål:

Per Kolmers, BK Stjernen

Henrik Christensen, Søhus BK

FBUs hædersbevis:

Ingen

2/2006 FYN BOLD 33


34

FYN BOLD 2/2006


NYT KURSUS

Børnefodboldens basis

- for trænere af 5-10 årige

KURSUSDATO: 25.08.2006 kl. 15.30 – 21.30

KURSUSSTED: Langeskov IF

KURSUSDATO: 29.09.2006 kl. 15.30 – 21.30

KURSUSSTED: Tåsinge f. B.

INDHOLD:

• At blive præsenteret for metoder, organisering og pædagogik målrettet til et børnevenligt

fodboldmiljø

• At få viden om, hvad der kendetegner et børnevenligt fodboldmiljø

• At vise, hvordan man organiserer og afvikler børnetræning

• At bibringe viden og vejledning om det at agere som træner

• At give indblik i hvordan du som træner kan differentiere øvelser

BEMÆRK: Børnefodboldens basis er det obligatoriske kursus for at opnå DBUs C-licens som børnetræner..

Skriftlig tilmelding - gerne via e-mail: fbu@fbu.dbu.dk med angivelse

af kursusnavn, -sted og – dato, klubnavn samt kursistens navn og adresse.

Tilmelding - skal være FBU i hænde senest 8. august 2006.

BEMÆRK: Det er kun en af klubbens officielle kontaktpersoner,

der kan tilmelde.

2/2006 FYN BOLD 35


36

FYN BOLD 2/2006


OLDBOYS-LANDSHOLDET i fodbold

er også i år impliceret i en fire-holds

turnering, som i fjor blev afviklet her

Fyn. I år bliver det i Nordjylland

omkring Hjørring og Frederikshavn.

MERETE PETERSEN, fynsk landsholdsspiller,

vender hjem fra Italien

og skal have job på Hjemly Efterskole.

En god bekendt af hende,

JEANETTE JOHANSEN (OB), har slået

sig ned som vært på kroen i Bøjden.

PALLE HANSEN, eks-formand m.v. i

B1909 om det nye FC Fyn: - Ja, jeg

skal da lige love for, at der er sket

ting og sager gennem årene.

NIELS ABILDTRUP, kendt sportsredaktør

på Fyens Stiftstidende, rundede

de 50 for kort tid siden. Masser af

fodboldfolk holdt da et uofficielt træf.

Og masser af andre iøvrigt.

Svend Aage Rask, èn af Fyns bedste

målmænd gennem tiderne, er den

ældste Fynbo, som har debuteret på

A-landsholdet. Det skete i en alder af

33 år og 352 dage i kampen mod

Bermuda på Aalborg Stadion den

1.7.1969. Han afløste Knud Engedahl

i 2.halvleg.

Fyns yngste debutant på A-landholdet

er B 1909s store teknikker John

Danielsen. Han fik sin debut den

26.6.1958 mod Norge i Idrætsparken.

I sine 27 landskampe scorede han 7

mål.

Svend Jørgen Hansen OBs første Alandsholdsspiller,

spillede 2 landskampe.

Den første i 1942 og den

sidste i 1949. I den sidste kamp mod

Holland var endnu en OBer med og

han behøver vist ikke nærmere

præsentation – Jørgen Leschly

Sørensen.

Første gang Danmark deltog ved

VM, var i Mexico 1986. I den trup var

der 2 fynboer. Angriberen John

Eriksen, som da spillede for Feyernoord

og OBs målmand Lars Høgh.

Kampen mod Tyskland i den indledende

runde huskes på Fyn bedst

sådan: John Eriksens mål i anden

halvleg til 2 – 0 og ikke mindst

Lars Høghs helt fantastiske

målmandsspil. De tyske

angribere er rystede

endnu.

Odense KFUM har leveret 2 spillere

til A-landsholdet. Jens Torstensen

debuterede i 1951 og nåede 4 kampe

indenfor 1 år. ” Mister fair ” –

Helge Jørgensen startede sin landsholdskarriere

i 1962 og sluttede den

ca. 5 mdr. senere. Da havde han

spillet 6 kampe og scoret 2 gange.

Først den 13.6.1937 kom den

første fynbo på A-landsholdet. Det

skete i en kamp mod Norge i

Idrætsparken. Han var fra B 1913 og

hans navn: Peder Rasmussen. Det

blev kun til denne ene landskamp.

Men et mål blev det dog til.

Danmark vandt med 5 – 1.

2/2006 FYN BOLD 37


38

FYN BOLD 2/2006


2/2006 FYN BOLD 39


Fyns Boldspil Union

Stadionvej 50

5200 Odense

Magasinpost

More magazines by this user
Similar magazines