26.07.2013 Views

Oktober 2009 - Silkeborg Kajakklub

Oktober 2009 - Silkeborg Kajakklub

Oktober 2009 - Silkeborg Kajakklub

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr. 4, <strong>Oktober</strong> <strong>2009</strong>, 29. årgang


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 2


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

Mød OP !!<br />

www.silkeborg-kajakklub.dk<br />

Giv en hånd<br />

med, der er brug<br />

for din hjælp på<br />

rengøringsdagen<br />

lørdag, den 3.<br />

oktober.<br />

Læs mere på<br />

side 20.<br />

indhold<br />

Det Sker 14<br />

DM kortbane <strong>2009</strong> 26<br />

DM maraton <strong>2009</strong> 10<br />

En forårsdag i helvede 17<br />

Formanden har ordet 5<br />

Kom i form med spinning 13<br />

Kongensbro Classic <strong>2009</strong> 27<br />

Kontaktpersoner 15<br />

Rengøringsdag 20<br />

Sommertur til Mecklenburg 7<br />

Sponser hjælp søges 20<br />

Standerstrygning 4<br />

Temaaften 24<br />

Tour de Gudenå 4<br />

Ugeplan for vinteraktiviteter 11<br />

Vinterroning 16<br />

VM, EM og NM Mesterskaber 12<br />

Side 3<br />

Forsidefoto<br />

Månedens kajak billede fra Jens Thybo<br />

Oplag<br />

Søgængeren er trykt i 650 eksemplarer


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 4<br />

Søndag den 11. oktober kl. 15.00<br />

Standerstrygningen er den traditionelle begivenhed, der markerer sommerens afslutning og vintersæsonens<br />

begyndelse.<br />

Mød op til en hyggelig eftermiddag når standeren stryges med lidt festivitas i Klubbens lokaler.<br />

Efter Formandens tale og selve standerstrygningen inviterer aktivitetsudvalget til lidt godt til ganen, kaffe<br />

og te.<br />

I forbindelse med overgangen fra sommer til vinter afholdes der traditionen tro også klubmesterskaber og<br />

standerstrygningsfest. Både klubmesterskaber og standerstrygningsfest annonceres separat på klubbens<br />

opslagstavler og hjemmeside.<br />

Venlig hilsen Bestyrelsen<br />

En begynder på Tour de Gudenå, TdG 09<br />

Indlæg: Claus Nørregaard<br />

Som nystartet roer er vi i <strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong> blevet<br />

opfordret til bl.a. at deltage i dette års Tour de Gudenå.<br />

TdG Classic også kaldet Trim turen på 58 km, er oplagt<br />

for en nybegynder og der tilmelder jeg mig så,<br />

uden at vide særlig meget om hvad det handler om,<br />

andet end at der roes 58 km på 2 dage med mål i Randers<br />

søndag. Det skulle jo nok kunne lade sig gøre, det<br />

er jo med strømmen, så...<br />

I <strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong> holdes der et info/<br />

planlægningsmøde, onsdagen før det går løs, det viser<br />

sig snart at være en større logistisk øvelse at arrangere<br />

transport af roere og kajaktrailer samt at finde de rigtige<br />

kajakker og pagajer frem til de rigtige mennesker<br />

til de rigtige startsteder.<br />

Men efter en tid ender det med at gå op i en højere<br />

enhed og det aftales at vi mødes fredag og pakker trailerne<br />

med kajakker og pagajer så de er klar til at blive<br />

kørt til startstederne i Skanderborg og i Emborg lørdag<br />

morgen.<br />

Lørdag formiddag efter et solidt morgenmåltid og med<br />

en stak bananer, en god madpakke og skiftetøj i tasken<br />

tager vi ned i Klubben, her møder vi de øvrige roere<br />

som med højt humør er fuldstændigt klar til dagen på<br />

vandet. Trailerne bliver hægtet på bilerne og den planlagte<br />

fælleskørsel bliver iværksat.<br />

Vi er vel fremme ved Emborg bro ved 11 tiden, vi har<br />

fået at vide at det er en rigtig god ide at komme tidlig,<br />

starten er kl. 12.30 og der kan være trængsel, og jo det<br />

var der, trængsel på alle måder, biler, busser, trailere,<br />

kajakker og mennesker i redningsveste alle vegne alt i<br />

mens politihjemmeværnet forsøger at holde en snært<br />

af struktur på trafiksituationen.<br />

Vi læsser kajakkerne af traileren og finder vores pagajer,<br />

monterer startnummer på båden tjekker indstillinger<br />

osv. Så er der lidt tid til at fylde depoterne op,<br />

madpakker bliver spist og de der skal, stiller sig i den<br />

lange kø til toilettet.<br />

Vejret er godt, dejligt klart og ikke for varmt, lidt vind<br />

fra vest med nogen vindstød, det ser ud til at blive en<br />

fin rotur.<br />

Starteren oplyser i højtaler at der er 40 min. til start og<br />

at vi med fordel godt kan begynde at gå i vandet da vi<br />

kan forvente, at det tager en rum tid at søsætte 370<br />

kajakker. Vi stiller op i lange rækker med vores kajakker,<br />

det er hyggeligt der er god tid til lige at snakke<br />

med ”side kajakkerne” i denne pærevælling af turkajakker,<br />

hav-kajakker, K1 og K2er med folk fra alle<br />

steder, flest fra danske klubber men også tyskere,<br />

svenskere, englændere og sågar helt fra København.<br />

Her ved Emborg bro er der to lavbroer hvoraf den ene<br />

pt. er optaget af en sunket jolle, herved bliver søsætnings<br />

tiden jo ikke just optimeret. Måske skulle en<br />

TdG udvalgs person lige have sikret sig at der er fri<br />

adgang når der er tale om 370 kajakker der skal i vandet<br />

på nogenlunde samme tid.<br />

(Continued on page 25)


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

www.silkeborg-kajakklub.dk<br />

Tour de Gudenå var sæson-punktum<br />

men lunt vand forlænger sæsonen<br />

Sæsonen har budt på flotte resultater på ro-banerne, Nordiske Mesterskaber på <strong>Silkeborg</strong> Langsø, hyggelige<br />

ture og instruktion af mange nye. Løvet ér begyndt at miste farve, men vandet er stadigt lunt og selvom sæsonen<br />

rinder ud, så er der stadig mulighed for mange gode ture på vandet inden fokus rettes mod vinterens<br />

aktiviteter.<br />

Det har været en helt fantastisk sæson med ny kilometer<br />

rekord med forventeligt mere end<br />

225.000 km og flotte resultater fra ro-banerne.<br />

Europamesterskab på maratondistancen i K2 til<br />

Jeanette Løvborg med Birgit Pontoppidan<br />

(Gladsaxe), nordiske mesterskaber til bl.a. Lars<br />

Damgaard, Annemia Pretzmann, og Polo-<br />

drengene, 5 danske mesterskaber<br />

i maraton og ikke mindre end 39<br />

danske kortbanemesterskaber.<br />

I tillæg til mesterskabsmedaljerne<br />

er det en fortsat for-<br />

Af Peter Nyegaard Jensen, formand<br />

nøjelse at følge Nikolaj Dagnæs og Emil Stærs<br />

udvikling på Landsholdet.<br />

Polo-holdene har også haft en rigtig flot sæson<br />

med mesterskabsmedaljer, landsholdsdeltagere og<br />

mon ikke den seneste ”Money making” med tilbud<br />

til polterabends og teambuilding arrangementer<br />

får endnu flere til at kaste sig over netop det<br />

kajak-tilbud.<br />

Selvom vi andre måske så småt er ved at affinde<br />

os med, at sæsonen går på hæld, så fortsætter<br />

Svenning Jørgensen træningen for at toppe til<br />

Masters Games i Australien til oktober – så mon<br />

ikke også han bidrager til årets flotte medaljehøst.<br />

Nordiske Mesterskaber<br />

Med hjælp fra vel 80 klubmedlemmer lykkedes<br />

det for Jes M. Hansen at skabe et fantastisk Nordiske<br />

Mesterskab for U16, U18 og U21.<br />

Om NM på <strong>Silkeborg</strong> Langsø:<br />

”De danska arrangörerna hade<br />

gjort ett fantastiskt arbete och lyft<br />

det nordiska mästerskapet till en ny<br />

nivå”<br />

Side 5<br />

Arrangementet blev fulgt af tv-hold og på følgende<br />

link kan man se hele den spændende weekend<br />

igen:<br />

http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/player.aspx?id=497339&r=7<br />

De deltagende hold fra Norge, Sverige og Finland<br />

var meget tilfredse med arrangementet.<br />

På hjemmesiderne for de nordiske<br />

kano- og kajak-forbund er<br />

der forskellige positive omtaler<br />

af NM.<br />

Fra Norsk Padleforbunds hjemmeside:<br />

"Nordisk Mesterskap i flattvann ble et flott<br />

mesterskap på alle måter. Fint arrangement, meget<br />

god stemning og gode resultater".<br />

Fra Svenska Kanotförbundets hjemmeside:<br />

"De danska arrangörerna hade gjort ett fantastiskt<br />

arbete och lyft det nordiska mästerskapet till<br />

en ny nivå. På tävlingsplatsen hade varje nation<br />

ett eget jättetält som var möblerat med bänkar<br />

och bord och indragen el. Man visade upp en helt<br />

mobil "tävlingsplats" med en mobil läktare med<br />

tak, en "pölsevagn" med tillhörande kylsläp för<br />

servering och en tvåvånings vagn till sekretariat<br />

och domartorn och banorna var spikraka".<br />

Mens vi glæder os over sommerens flotte NM og<br />

den positive feedback, så bør vi også overveje<br />

hvilke stævner vi i fremtiden vil afholde på Silke-<br />

(Continued on page 6)


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

borg Langsø. Vi har mulighed for at skabe tradition<br />

for årlige stævner på <strong>Silkeborg</strong> Langsø - tradition<br />

for internationale <strong>Silkeborg</strong> Regattaer.<br />

Da store stævner imidlertid kræver mange hjælpere,<br />

så vil jeg bede alle om at overveje, om I fremover<br />

vil afsætte en sommer-weekend hvor vi rigtigt<br />

sætter <strong>Silkeborg</strong> og <strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong> på<br />

verdenskortet. Lad os fortsætte den dialog ved<br />

den kommende Generalforsamling.<br />

Pas på huset mens vi venter på nyt<br />

Ved sidste Generalforsamling var der massivt<br />

flertal for at igangsætte udvidelsen af Klubhuset.<br />

Tanken var, at vi skulle igangsætte straks efter<br />

Tour de Gudenå. Jan Pedersen har modtaget tilsagn<br />

om lån på favorable vilkår, men i skrivende<br />

stund har vi ikke den samlede finansiering på<br />

plads.<br />

Jeg håber, at man har forståelse for, at den generelle<br />

finansielle situation har gjort det vanskeligere<br />

- end vi forudså for blot et år siden - at få en<br />

god finansiering af byggeprojektet.<br />

Til tider flyder det med efterladt træningstøj i omklædningsrummene,<br />

og udendørs-arealerne har i<br />

løbet af sommeren været anvendt til alt fra reparation<br />

af motorbåd til sprøjtemaling af kajakker.<br />

Vi er mange der bruger lokalerne og det er vel også<br />

naturligt, at der f.eks. kan ligge glemt tøj i omklædningsrummene.<br />

Derfor har René Olsen taget<br />

initiativ til at indsamle, opbevare og bortskaffe<br />

det glemte tøj.<br />

Selvom Leif Kristensen er ihærdig med rengøringen,<br />

så kan det til tider være en stor opgave. Mens<br />

vi venter på, at Jan & Co finder den bedste løsning<br />

for finansiering af ombygningen, vil jeg derfor<br />

opfordre alle til at hjælper med at passe på vore<br />

nuværende lokaler - f.eks. med tiltag som Renés<br />

vedr. glemt tøj og støt om Rune Kristensens<br />

”hus-dag” den 3. <strong>Oktober</strong>.<br />

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 6<br />

(Continued from page 5) Lunt vand og nye vinteraktiviteter<br />

Vandet er endnu lunt og der er stadig mulighed<br />

for mange gode ture på vandet, men med strygning<br />

af standeren den 11. oktober er sommersæsonen<br />

pr. definition forbi. Med vintersæsonens<br />

komme venter imidlertid mange andre spændende<br />

tilbud.<br />

Vægttræningslokalet kan naturligvis altid benyttes<br />

og som tidligere år er der mulighed for at deltage<br />

i gymnastik, spinning, fælles-løb og svømning.<br />

I 80´erne trænede jeg nogle år i Holte. I Holte<br />

havde man dengang tilknyttet en elitesvømmetræner<br />

i vintersæsonen. Den hårde alternative<br />

træning i svømmehallen var en rigtigt god<br />

og afvekslende træningsform. Derfor glæder jeg<br />

mig meget til at høre hvad vore unge konkurrenceroere<br />

synes om den elite-svømmetræning som<br />

Janni tilbyder i den kommende vintersæson.<br />

Mange har de sidste år taget imod tilbuddet om<br />

onsdags-spinning på Eqinox. For ikke at spinningen<br />

skal falde sammen med fælles-løb og Klubaften,<br />

så flyttes Klubaften og fælles løb nu efter sidste<br />

handicap-aften til torsdag.<br />

Tour de Gudenå var sæson-punktum<br />

Mens jeg skriver er de sidste af vore 50 deltagende<br />

netop kommet i mål efter Tour de Gudenå.<br />

Tour de Gudenå har tidligere været den begivenhed<br />

der afsluttede sæsonen. Sådan er det ikke helt<br />

længere. Kasper og Emil er med U14-landsholdet<br />

i Sverige, flere af vore stærkeste roere skal til maraton<br />

VM næste weekend og Svenning Jørgensen<br />

træner til Master Games, så noget tyder på, at der<br />

vil være stor aktivitet på vandet også i de kommende<br />

uger.<br />

Så kom bare på vandet - du bliver ikke alene -<br />

men husk redningsvesten.<br />

Godt efterår.


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

www.silkeborg-kajakklub.dk<br />

Sommertur til Mecklenburg juli <strong>2009</strong><br />

Deltagere: Ninna, Helena, Karsten, Ulrik, Morten, Jette, Jytte, Erik, Anette, Per, Conni og Klaus<br />

Traileren blev pakket aftenen før vi drog af, så vi<br />

kunne komme af sted tidligt søndag. Vi havde<br />

nemlig en lang køretur på næsten 600km foran<br />

os….. og med en fuld læsset trailer, tog det jo sin<br />

tid før vi var fremme.<br />

Naturcamping – og andet natur<br />

Turen til Biber Natur Camping gik problemfrit og<br />

vi ankom 12 glade og forventningsfulde SK medlemmer<br />

sidst på eftermiddagen, klar til at tage fat<br />

med at få pakket ud og sætte telte op. Pladsen vi<br />

fik henvist var noget kuperet, men efter lidt snakken<br />

frem og tilbage lykkedes det at få fundet en<br />

plan flade til alle teltene. Pladsen lå direkte ned til<br />

den smukke Labussee, men midt i en skov, så<br />

placeringen af teltene var direkte mellem de store<br />

træer. Der var ingen markering af de enkelte pladser,<br />

hvilket gav en hygge stemning af lejrtur.<br />

I Tyskland betyder natur camping desuden at der<br />

kun er koldt vand i hanerne og meget begrænset<br />

belysning på pladsen, samt at man skal huske at<br />

medbringe papir til den dertil indrettede<br />

ved hvert toiletbesøg…….lidt af<br />

et chok for flere af os, i forhold til<br />

den standard vi er vant til, men med<br />

godt vejr, som vi var heldige at have<br />

på hele turen, var det noget vi hurtigt<br />

lærte at ”leve” med. Vandtemperaturen<br />

var skøn og en dukkert i søen var<br />

dejligt og kan jo redde meget.<br />

Anette og Per ankom direkte fra Plön<br />

hvor de havde tilbragt 3 feriedage<br />

med at udforske de Plönske søer i<br />

kajak. De havde handlet ind og lavede<br />

den dejligste kyllingegryde med<br />

masser af grøntsager og ris. Da aftensmaden<br />

blev indtaget relativt sent,<br />

blev det ikke til nogen aftentur, men<br />

vi fik planlagt næste dags ture. Alle<br />

krøb til køjs mætte og veltilpasse og<br />

klar til mandagens udfordringer.<br />

Mandag morgen lagde de mest morgenfriske,<br />

Conni, Anette, Erik, Ulrik og Per ud før kl.7 med<br />

Side 7<br />

en fin lille tur Labussee rundt, så var nærterrænet<br />

sonderet. Efter morgenmaden som var spækket<br />

med Helenas dejligste hjemmebagte morgenbrød,<br />

skulle vi på langtur. Turen gik fra Labussee gennem<br />

den mindre Gobenewsee og ud i den lange<br />

Ratzsee, så var vi allerede halvvejs og det var<br />

endnu ikke middag, så vi tog den nordlige ende af<br />

søen med. Der var god sidevind så Karsten var<br />

ikke helt glad ved situationen og det gik ud over<br />

den ellers så flotte stil. På denne lettere vindomsuste<br />

sø så vi til vores overraskelse adskillige tyskere<br />

som gud havde skabt dem….altså nøgne. Det<br />

var lidt spøjst og temmelig uvant at se en nøgen<br />

windsurfer, så der blev kigget en ekstra gang.<br />

Vel tilbage ved campingpladsen kunne vi slappe<br />

af efter dagens 22 km, da forberedelserne omkring<br />

aftensmaden kun bestod af at koge ris, og<br />

varme den helt suveræne Chili con Carne som<br />

Helene havde forberedt hjemmefra. Senere vandt<br />

pigerne stort i aftenens intelligens udfordrende<br />

spil om takt og tone ……..selvfølgelig J<br />

Hele dagen bød vejret, på sol fra en skyfri him-<br />

mel, hvilket gjorde at dagens skribents teint havde<br />

samme kulør som en kogt krebs (Ulrik).<br />

(Continued on page 8)


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

Kratluskertur og tommeltutter<br />

Planen for tirsdagen var lagt. Efter en rigtig god<br />

velforberedt morgenmad bestående af Jyttes sunde<br />

og nærende havregrød med frugter, rosiner og<br />

nødder skulle vi ud på en god lang tur som ved<br />

studier af kortet blev beregnet til 34 km.<br />

Vi startede ud vestover gennem søerne for at tage<br />

en rundtur så vi ikke skulle ud og hjem samme<br />

vej. Det bød på en jungletur på ca. 4 km i en smal<br />

å der var godt tilvokset både fra oven og i siderne,<br />

så man skulle se sig godt for. Vi havde en fin<br />

meddelelseskæde ned igennem flokken om grene<br />

til højre eller venstre, eller om at passe på hovedet,<br />

eller om modgående kanoer med varierende<br />

styre færdigheder, der oftest resulterede i ”Stau”.<br />

Alligevel lykkedes det for både Morten og Per at<br />

blive fanget godt og grundigt ind af drilske grene<br />

så de skulle have hjælp til at komme fri igen.<br />

Undervejs på tilbageturen havde vi en velfortjent<br />

pause ved en lille cafe med et imponerende udvalg<br />

af kager. Efter endnu et par søer og et par<br />

sluser….ny oplevelse for os….. hvor nogle bar<br />

kajakkerne over og andre prøvede slusens udfordringer,<br />

nåede vi endelig hjem. Her viste det sig<br />

at vi nåede op på 37 km og ca. 5 cm længere arme.<br />

Noget af den resterende energi blev brugt på<br />

at prøve hinandens kajakker for at udfordre balancen<br />

og roevner, så det blev til en del vandture for<br />

nogle af os. Aftensmaden stod derfor på pizza i<br />

Schwarz og hygge ved bålet inden sengetid. Karsten<br />

var kreativ omkring ømme tommeltotknotter,<br />

så han fabrikerede skånende neoprentutter som<br />

virkede upåklagelig og han fik efterfølgende ordre<br />

på at lave flere, da der var et stort behov for at<br />

skåne ømme fingre……stor succes.<br />

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 8<br />

(Continued from page 7) Sightseeing og bål<br />

Efter gårsdagens lange tur blev onsdagens turlængde<br />

sat noget ned. Destinationen var Mirow<br />

med sightseeing. Vi lagde ud med at komme med<br />

som de sidste i slusen, og dermed ingen vente<br />

tid…..herligt. I slusen fandt vi flere svalereder så<br />

der var også noget at kigge på for de naturnørdede.<br />

I Mirow blev der bl.a. kigget på sko og Erik<br />

fik sig lappegrej til luftmadrassen, og kunne dermed<br />

håbe på at forblive svævende en hel nat, efter<br />

de foregående nætter der alle var endt med en lidt<br />

flad fornemmelse.<br />

En mindre flok syntes at turen var lige kort nok,<br />

og ville derfor også udforske den fjernere ende af<br />

Mirower see. På vejen tilbage fangede de en hænger<br />

som de havde fornøjelsen af på størstedelen af<br />

vejen hjem, så det blev alligevel ikke til ret meget<br />

ekstra motion.<br />

Aftensmaden stod på pølser over bål i en gammel<br />

vaskemaskinetromle og en forrygende hjemmebragt<br />

kartoffelsalat der blev opgraderet med lækkerier.<br />

Fanget af modvinden<br />

Torsdag var overliggerdag for flere af os da trætheden<br />

var ved at melde sig. De der tog af sted var<br />

enige om at ro en kortere tur. Det blev sydpå gennem<br />

en række sluser og kanaler til et endnu uudforsket<br />

område. Vi spiste frokost i selskab med en<br />

svanefamilie, der kom lige rigeligt tæt på i jagten<br />

på et let måltid, og svaner er temmelig store når<br />

de rejser sig op i deres fulde højde.<br />

Styrket efter frokosten – og fordi søen så ganske<br />

tilforladelig ud, besluttede vi os for at ro lidt videre,<br />

men rundt om den næste pynt løb vi ind i en<br />

kraftig modvind som det ikke lige var til at vende<br />

rundt i. Det var årsagen til at vi fik presset os selv<br />

helt til Flecken Zeclin, så den korte tur endte ud<br />

med at blive 38 km. Dog med medvind næsten<br />

hele vejen hjem. Derfor var det også helt fantastisk<br />

at vende hjem til lejren og duften af Spaghetti<br />

Bolognaise.<br />

Tre af pigerne brugte deres overliggerdag til en<br />

sightseeing tur til Berlin og kigge ”sko”. Men til<br />

deres egen – og vores andres overraskelse blev<br />

det en ret billig tur. Da billetten skulle købes til<br />

turen ind, virkede automaten ikke, de fandt 5 euro<br />

i Berlin og så havde de alligevel for lidt tid til at<br />

købe sko. De kom kun hjem med en køleskabs<br />

(Continued on page 9)


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

magnet med teksten ”You are now leaving the<br />

American sector”, på flere sprog, inkl. russisk,<br />

men mange oplevelser rigere.<br />

Schwarz fra vandsiden og landsiden<br />

For at undgå at komme til at ro længere end armene<br />

kunne holde til valgte vi at ro ud til en sø hvor<br />

vi ikke kunne komme videre fra. Vi drog op i<br />

Scwarz see, der også havde den fordel at der ikke<br />

måtte sejle motorbåde, noget som gårsdagens<br />

kanalroere satte stor pris på. Søen endte i en lille<br />

ekstra fin sø og derefter en kanal som kratluskerne<br />

absolut skulle udforske. Det var et værre sted,<br />

for i takt med at vi fik hvirvlet vand og bund op<br />

bredte der sig en grum lugt af svovlbrinte. Og så<br />

førte den ikke nogle steder hen ud over en tagrørtilvokset<br />

lille sø. Derfor var det også rigtig rart at<br />

vende tilbage til det åbne vand og frokosten som<br />

vi holdt ved stranden i Scwartz , lige ved en restaurant<br />

– hvor vi også bestilte bord til om aftenen.<br />

Tilbage igen i medvind og gennem sluserne,<br />

som vi efterhånden var blevet ganske fortrolige<br />

Lej en trailer ved<br />

Shell på Ringvejen<br />

www.silkeborg-kajakklub.dk<br />

Side 9<br />

(Continued from page 8) Sommertur med. I lejren havde vi god tid til at bade, hygge<br />

og slappe af inden vi kørte til Schwarz og spiste<br />

dejlig fisk og andet godt, og derved markerede en<br />

glimrende afslutning på en ganske fortrinlig uge i<br />

godt selskab.<br />

Tekst af:<br />

Anette Pind, Jytte Langhoff og Ulrik Kofoed


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 10<br />

Odense den 5-6. september <strong>2009</strong><br />

Ved de Danske Mesterskaber i kano- og kajak-maraton i Odense den 5. og 6. september vandt <strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong><br />

5 guld- 10 sølv- og 1 bronzemedaljer. Emil Stær som deltog i lørdagens Herre senior K1 over 30<br />

km. var med til at præge løbet lige fra start, hvor der hurtig blev dannet en førergruppe på 4. Ca. halvvejs i<br />

løbet var gruppen skrumpet ind til kun at indeholde Emil Stær og Rene Olsen. De to samarbejde indtil sidste<br />

overbæring, ca. 1 km. før mål, hvor Rene Olsen fik et forspring, som det lykkedes at holde frem til målstregen.<br />

Jeanette Løvborg deltog i Dame senior<br />

K2 (billedet) over 24 km. sammen med<br />

Birgit Pontoppidan fra Gladsaxe. Jeanette<br />

og Birgit er nybagte Europamestre <strong>2009</strong>,<br />

men havde meget hård modstand af de<br />

regerende Verdensmestre fra 2008 Henriette<br />

Engels Hansen og Anne Lolk. Og<br />

modstanden viste sig at være lidt for<br />

hård. Jeanette Løvborg og Birgit Pontoppidan<br />

fulgtes med verdensmestrene i ca.<br />

6 km, hvorefter de måtte lade sig falde<br />

tilbage til en sikker andenplads.<br />

Lars Damgaard roede Herre senior K2<br />

over 30 km. sammen med Rene Olsen.<br />

Og som flere af de øvrige løb endte også<br />

dette løb som en tæt duel imellem to både.<br />

Lars Damgaard og Rene Olsen havde følgeskab af OL sølvmedalje-vinderen Rene Holten Poulsen og<br />

dennes makker Adam Spliid. Og med ca. 1 km igen opstod der et lille hul mellem de to både med Rene<br />

Poulsen og Adam Spliid forrest. En tæt forfølgelse blev indledt, og Lars Damgaard og Rene Olsen kom tæt<br />

på, men desværre aldrig helt op, og blev besejret kun med 6 sekunder.<br />

Annemia Pretzmann roede 18 km i Dame U18 K1 og slap efter ca. 6 km. fri af feltet og roede sig sikkert i<br />

mål, 3.38 minutter foran nr. 2.<br />

I Herre U16 K1 over 18 km. havde <strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong> 2 deltagere, der begge var med til at præge løbet.<br />

Jeppe Jensby lå med fremme i en 3 mands førergruppe hele løbet, og kom ind på en andenplads ca. 20 sek.<br />

efter vinderen. Niklas M. Hansen lå længe placeret i forfølgergruppen, men rykkede fri af denne mod løbets<br />

slutning, og endte på løbets 4. plads.<br />

I Herre U14 K1 lykkedes det Casper Pretzmann at vinde sølvmedalje. Ligesom i mange af de øvrige klasser<br />

skete der en udtynding af førerfeltet gennem hele løbet. Men hele tiden lykkedes det Casper Pretzmann af<br />

følge de førende. Og efter 14 km. roning kom Casper Pretzmann i mål som nr. 2. Også i Herre U14 K2<br />

vandt <strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong> sølvmedalje. Casper Pretzmann gentog sammen med Mads Brandt Pedersen bedriften<br />

fra lørdagens løb ved også at vinde sølvmedalje i K2.<br />

I Herre U12 K1 blev Emil Skovgaard Dansk Mester efter et flot roet løb. Emil Skovgaard havde hårdest<br />

konkurrence af klubkammeraten Søren Maretti, der vandt sølvmedalje.<br />

I den Yngste aldersklasse Dame U10 K1 deltog <strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong> med 3 deltagere. Og de 3 piger gjorde<br />

rent bord, hvad medaljer angår, ved at vinde guld, sølv og bronze. Frederikke Maretti vandt guld, Caroline<br />

Emilie Faurschou vandt sølv og Nanna Brandt Pedersen vandt bronze i det 5 km lange løb.<br />

I veteranrækkerne blev Jørn Ingemann Pedersen Dansk Mester i 50+ K1, og i Herre senior K2 Turbådsklasse<br />

blev Brian Nymann Dansk Mester sammen med Rene Larsen.<br />

Finn Pape


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

www.silkeborg-kajakklub.dk<br />

Ugeplan<br />

for vinteraktiviteter<br />

Aktiviteterne starter i uge 40 og slutter i uge 12.<br />

Side 11<br />

Tirsdag kl. 20:45 – 21:45 SVØMNING Gratis svømning i Nordvestbadet. Svømmetiden er<br />

sammen med Roklubben, og du må ikke gå i vandet før tiden, efter aftale med personalet i Nordvestbadet.<br />

Der er mulighed for sauna. Bemærk dørene låses for adgang kl. 21:15, så kom inden<br />

da. Alle SKAL have forladt Nordvestbadet kl. 22:00. Tilbuddet gælder også passive medlemmer.<br />

Svømmehallen er lukket i følgende uger: Uge 42 - efterårsferie. Uge 52 - jul. Uge<br />

53 - nytår. Uge 7 - vinterferie og Uge 13 - påske.<br />

Onsdag kl. 19:30 – 20:30 SPINNING i Equinox sammen med Roklubben.<br />

Efterår 7. oktober – 23. december. Pris 200,- for 12 gange incl. sko.<br />

Forår 6. januar – 24. marts. Pris forår 200,- for 12 gange incl. sko.<br />

Tilbuddet gælder også passive medlemmer.<br />

Torsdag kl. 19:00 LØB Distance ca. 4,5 km. Der løbes en fast rute fra <strong>Kajakklub</strong>ben, op over<br />

banen, over Århusbakken, forbi Hjejle- og Slusekiosken og retur til <strong>Kajakklub</strong>ben. Hvis det er muligt<br />

at finde en frivillig, bliver det med tidtagning.<br />

ALLE KAN DELTAGE, OGSÅ HVIS DU IKKE PLEJER AT LØBE,<br />

MEN HAR LYST TIL AT BEGYNDE.<br />

Tilbuddet gælder også passive medlemmer.<br />

Lørdag kl. 14:00 og søndag kl. 10:00 FÆLLESRONING Der roes hvor man nu synes. HUSK<br />

vest og varmt tøj ! Der er efterfølgende mulighed for sauna. 5 kr. pr. 2 timer.<br />

Det kan være en god ide at sætte en seddel på opslagstavlen hvis I er nogle der ror<br />

regelmæssigt ud over de nævnte tidspunkter.<br />

jyttelanghoff@gmail.com 8680 1828


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

Europamesterskaber for U18 og U23,<br />

den 16.-19. juni <strong>2009</strong> i Polen,<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong> deltog med 5 aktive på U18- og<br />

U23 landsholdene ved Europamesterskaberne for Junior<br />

U18 og Senior U23 den 16.-19. juni <strong>2009</strong> i Poznan<br />

i Polen.<br />

Rasmus M. Jørgensen startede med at blive nr. 5 i sit<br />

indledende heat på Herre U18 K1 500m. og det så lidt<br />

vanskelig ud med hensyn til at få en af de 3 første<br />

pladser i semifinalen. Men med en taktik hvor Rasmus<br />

ikke lagde for hårdt ud, men gemte lidt kræfter til slutspurten,<br />

gav resultat. Rasmus fik, på de sidste 50 meter,<br />

presset sig frem på tredjepladsen foran Slovakiet<br />

og Ukraine, og fik dermed kvalificeret sig til Afinalen.<br />

I A-finalen fik Rasmus igen disponeret sit løb<br />

rigtig flot og kom i mål på 7. pladsen foran Portugal<br />

og Frankrig.<br />

Annemia Pretzmann roede sig via indledende heat og<br />

semifinale, på Dame U18 K1 1.000m, i B-finalen,<br />

hvor Annemia endte på 6. pladsen.<br />

Rasmus M. Jørgensen, Niklas Berg - MKC, Rune<br />

Skov Jensen - Vejle og Anders Jønsson – VKKC, var<br />

besætningen i Herre U18 K4 over 1.000m. Mandskabet<br />

nåede også frem til B-finalen hvor de blev nr. 3.<br />

Dame K4 500m. bestod af Zofia Nielsen - Neptun,<br />

Iben Stockholm – NFKK, Annemia Pretzmann og Sofie<br />

Jørgensen - Maribo. Pigerne blev nr. 6 i semifinalen,<br />

hvilket ikke var tilstrækkeligt til A-finale i K4.<br />

I Herre U23 K1 1.000m. blev Nikolaj Dagnæs nr. 3 i<br />

B-finalen. Nikolaj roede i tiden 3.37.81 min.<br />

Jimmy Bøjesen – Struer og Emil Stær roede Herre<br />

U23 K2 1.000m. Jimmy og Emil deltog i K2 1.000m.<br />

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 12<br />

Verdensmesterskaber, Europamesterskaber<br />

og Nordiske Mesterskaber<br />

Indlæg af Finn Pape<br />

fordi de var udtaget til senior VM i Canada den 13.-<br />

16. august. EM U23 skulle således bruges til at give<br />

Jimmy og Emil stævneerfaring inden VM. De lagde<br />

stærkt fra land i det indledende heat og vandt i et tæt<br />

opløb foran Belgien og kvalificerede sig dermed direkte<br />

til A-finalen. I finalen kom båden desværre ikke<br />

op i helt samme rytme, som i det indledende heat. Der<br />

blev kæmpet hårdt hele vejen, men det blev desværre<br />

kun til en 4. plads i den ellers flotte tid 3.13.62 min. -<br />

Belgien vandt guld.<br />

I semifinalen på Herre K2 500m. blev Esben Østergaard<br />

– Maribo og Nikolaj Dagnæs. nr. 6, hvilket var<br />

ca. 2,8 sek. fra en plads i A-finalen. Men i B-finalen<br />

gik det lidt bedre for Esben og Nikolaj. I B-finalen<br />

blev Esben Østergaard og Nikolaj Dagnæs nr. 2.<br />

Herre U23 K4 1.000m. blev roet af Esben Østergaard<br />

- Maribo, Esben Trabjerg - Skanderborg, Lars Damgaard<br />

og Martin Larsen - Sorø. Båden lagde ud med at<br />

blive nr. 5 i indledende heat. Det<br />

betød at Danmark endte i en meget<br />

vanskelig semifinale med: Spanien,<br />

Hviderusland, Slovakiet, Polen,<br />

Tjekkiet, England, Norge og<br />

Italien. Så det så meget vanskelig<br />

ud med hensyn til at få en af de 3<br />

finalepladser. I semifinalen lå<br />

Danmark længe på 5. pladsen lige<br />

i hælene på Slovakiet og Tjekkiet,<br />

men på en fantastisk finish fik<br />

Danmark presset sig 0,2 sek. foran<br />

både Slovakiet og Tjekkiet, og fik<br />

derned den sidste plads i Afinalen,<br />

som den første danske<br />

U23 EM K4 nogensinde. I finalen<br />

roede båden igen et perfekt disponeret<br />

løb og kom i mål som nr. 7. Ungarn var meget<br />

suveræne i den fantastiske tid 2.51.81 min. Danmark<br />

måtte kæmpe hårdt om midterplaceringerne med<br />

Tyskland, Hviderusland og Rusland i et meget tæt opløb<br />

med kun 0,30 sekund fra Tyskland på 4. pladsen<br />

til Danmark på 7. pladsen. Danmark roede i tiden<br />

2.56.55 min. hvilket er den hurtigste danske K4 tid i<br />

<strong>2009</strong>.<br />

Emil Stær (billedet th.) roede Herre U23 K1 500m.<br />

Emil klarede sig godt igennem indledende heat og<br />

semifinale med førstepladser i begge løb. I finalen<br />

kom Emil godt fra start og lå på 4. pladsen ved passage<br />

af 250m. mærket. Normalt ville Emil Stær kunne<br />

avancere på de sidste 250m. af en 500m. Men pga.<br />

store medvinds bølger var det vanskeligt for Emil af få<br />

(Continued on page 22)


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

www.silkeborg-kajakklub.dk<br />

I samarbejde med Roklubben starter efterårs spinning i Equinox. Rune Schjødt fra Roklubben vil som<br />

vanlig være instruktør. Rune er en kanon spinning instruktør og han er god til at gøre aftenerne lidt<br />

mere spændende.<br />

Det koster 200,- for 12 gange incl. sko eller pris pr. gang 30,-. Kontant betaling pr. gang eller kontant<br />

200,- til undertegnede.<br />

Starten går onsdag d. 7. oktober kl. 19:30 – 20:30 og slutter onsdag d. 23. december.<br />

Der er 35 cykler i rummet, som vi skal dele med Roklubben. Spinning kræver ingen forudsætninger.<br />

Alle kan være med da formen bygges langsomt op.<br />

HUSK at medbringe vand og håndklæde i spinninglokalet.<br />

Der er mulighed for omklædning og bad på Eqiunox, men der må ikke benyttes styrketræningsmaskiner<br />

eller andet udstyr hverken før eller efter spinning.<br />

Tilmelding via opslagstavlen i Klubben efter først til mølleprincippet.<br />

OBS! Som vanlig vil der også være mulighed for at deltage i 12 gange spinning fra 2010. Starten<br />

går onsdag d. 6. Januar kl. 19:30 – 20:30 og slutter onsdag d. 24. marts.<br />

Det koster 200,- for 12 gange incl. sko eller pris pr. gang 30,-. Kontant betaling pr. gang eller kontant<br />

200,- til undertegnede.<br />

Forårs og efterårs tilmeldingsopslag kan findes på<br />

Klubbens opslagstavle.<br />

Jytte Langhoff 86801828<br />

jyttelanghoff@gmail.com<br />

Side 13


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 14<br />

DET SKER I SK<br />

Ugeplan fra - uge 40 til uge 12<br />

Se mere info på side 11<br />

Mandag<br />

Tirsdag Svømning<br />

Onsdag Spinning<br />

Torsdag<br />

Fredag<br />

<strong>Oktober</strong>:<br />

November:<br />

December:<br />

3. Rengøringsdag i Klubben<br />

6. SFO projekt kl.14-16<br />

7. Start på spinning<br />

11. Standerstrygning<br />

23.<br />

30.<br />

Tilmelding Kongensbro<br />

Classic <strong>2009</strong><br />

Informationsmøde<br />

Kongensbro Classic <strong>2009</strong><br />

5. Kongensbro Classic <strong>2009</strong><br />

23.<br />

Morgenroning kl.6.30<br />

Klubaften og fællesløb<br />

Lørdag Fællesroning<br />

Søndag Fællesroning<br />

Spinning slut <strong>2009</strong>, ny periode<br />

starter 6. januar 2010


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

Nyttige kontaktpersoner<br />

Cheftræner<br />

Finn Pape, Drewsensvej 62, 3.th.,<br />

8600 <strong>Silkeborg</strong><br />

tlf. 86 80 14 62<br />

e-mail: finnpape@webspeed.dk<br />

Miljørepræsentant<br />

Peter Geertz-Hansen, Sølystvej 94, 8600 <strong>Silkeborg</strong><br />

tlf. 86 80 25 07<br />

e-mail: pgh@dfu.min.dk<br />

Dragebåd<br />

Jesper Deleuran, Aagade 13, 8600 <strong>Silkeborg</strong><br />

tlf. 86 81 55 75<br />

e-mail: JesperDeleuran@hotmail.com<br />

Værkstedschef<br />

Brian Falckenberg, Resdal Bakke 37, 8600 <strong>Silkeborg</strong><br />

mobil 28 12 49 37<br />

e-mail: brian@falckenberg.dk<br />

Polochef<br />

Jakob PIXI Kaad Iversen, 8600 <strong>Silkeborg</strong><br />

tlf. 26 23 20 94<br />

e-mail: Pixi_inzaghi@hotmail.com<br />

WEB-master<br />

Mads Madsen, 8600 <strong>Silkeborg</strong><br />

tlf. - Mobil: 22 12 14 26<br />

e-mail: webmaster@silkeborg-kajakklub.dk<br />

Børnetræner<br />

Marianne Hansen, Sejs Søvej 19, 8600 <strong>Silkeborg</strong><br />

tlf. 86 84 52 38<br />

e-mail: jip@city.dk<br />

Venteliste (Børn, unge og voksne)<br />

Per Wøldike<br />

tlf. 86 80 25 97<br />

e-mail: venteliste@silkeborg-kajakklub.dk<br />

BLADET SØGÆNGEREN<br />

udgives af <strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong> 4 gange årligt:<br />

april, juni, august, oktober<br />

www.silkeborg-kajakklub.dk<br />

www.silkeborg-kajakklub.dk<br />

BESTYRELSEN<br />

DEADLINES<br />

Frist for indlæg:<br />

15. september<br />

15. marts<br />

15. maj<br />

15. juli<br />

Nyt nr. af Klubbladet<br />

(trykt udgave) udkommer<br />

primo måneden<br />

efter deadline.<br />

Formand<br />

Peter Nyegaard Jensen, Thorsøhøjen 17, 8600 <strong>Silkeborg</strong><br />

tlf.: 86 83 73 13 - Mobil: 40 35 10 33<br />

e-mail: formand@silkeborg-kajakklub.dk<br />

Bestyrelsesmedlem - Motion<br />

Ulrik Kofoed, Anemonevej 30, 8600 <strong>Silkeborg</strong><br />

tlf.: 86 81 81 94 - Mobil: 20 22 99 94<br />

e-mail: uk@live.com<br />

Bestyrelsesmedlem - Kaproning<br />

Tom Faurschou, Nordre Højmarksvej, 8600 <strong>Silkeborg</strong><br />

tlf. 86 81 18 67—Mobil: 40 16 79 86<br />

e-mail: tom.faurschou@saralee.com<br />

Bestyrelsesmedlem - Administration<br />

Claus Byskov, Helsingborgvej 14, 8600 <strong>Silkeborg</strong><br />

tlf.: 86 91 25 52 - Mobil: 20 44 55 27<br />

e-mail: cbyskov@gmail.com<br />

Bestyrelses medlem - Hus<br />

Rune Kristensen, Solsortvej 27, 2.th., 8600 <strong>Silkeborg</strong><br />

tlf.: - Mobil: 28 70 35 89<br />

e-mail: rk@runekristensen.com<br />

BLADUDVALGET<br />

John Berry, Redaktør<br />

Lars Mønsted, Projektleder<br />

e-mail: editor@silkeborg-kajakklub.dk<br />

tlf. 24 60 59 14<br />

Åhavevej 95, 2.4, tlf. 86 80 00 33<br />

Side 15


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 16<br />

VINTERRONING<br />

På mange måder er efterårs-, vinter- og forårsmånederne de skønneste at ro i. Der er ingen turistkanoer, rutebåde<br />

og anden trafik til at forstyrre og skabe uroligt vand på søerne og i åen.<br />

Efterår, hvor bladene skifter til en utrolig masse flotte gulbrune farver og falder af så man kan se langt ind i skovene.<br />

Vinter, når den første sne er faldet og det er hvidt og funklende overalt. En sagte klirren i den tynde isskorpe<br />

langs bredden når frosten er sat ind.<br />

Forår, når skovbunden dækkes af et nyt, hvidt lag; anemonerne. Når knopperne på træerne gradvist bliver tykkere<br />

og tykkere, for til sidst at eksplodere med et væld af grønne blade.<br />

I det hele taget er det uovertruffen skønt at følge årstiderne skifte fra vandsiden.<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong> har følgende sikkerhedsregler for vinterroning<br />

I perioden fra 1. oktober til 30. april er det, i.h.t. Dansk Kano og Kajak Forbunds regler, obligatorisk at være<br />

iført CE godkendt svømmevest.<br />

Kun roere med vinterroningstilladelse på over 200 km må ro alene. Alle andre må kun ro under ledsagelse af en<br />

roer med vinterroningstilladelse.<br />

Vinterroning på åer og søer skal foregå max. 20-25 meter fra land, så man har mulighed for at bjærge sig selv,<br />

hvis uheldet skulle være ude. Der kan dog krydses fra Sivøen til Brillerne, såfremt mindst 2 ror sammen.<br />

Under roning med is på og i vandet skal der udvises særlig forsigtighed. Der må aldrig være fast is mellem kajak<br />

og land, der forhindrer en roer i at kunne svømme i land ved kæntring. Der må ikke roes mellem isflager, da de<br />

kan skære hul på kajakken.<br />

Klubbens trækajakker må ikke benyttes, når der er, eller er fare for is på eller i vandet.<br />

Ved roning efter mørkets frembrud, skal man enten have hvidt lys på, eller medbringe en lommelampe med<br />

hvidt lys. Lommelampen skal være inden for rækkevidde under roning.<br />

Gode Råd<br />

Det er en rigtig god idé at medbringe ekstra tøj og lidt mad (klapsammen, frugt o.a.) i en vandtæt pose, så man<br />

er i stand til at klare sig uanset vejr og vind. En vandtæt opbevaringspose kan bl.a. købes hos Rejsequip, Spættevej<br />

2 på Århusbakken (han gi’r 10% rabat til SKs medlemmer). De fås i forskellige størrelser og koster ikke<br />

alverden.<br />

Kommer du i en situation hvor du må efterlade kajakken, så husk at kontakte politiet (tlf. nr. 8723 1448) da observation<br />

af en forladt kajak er grundlag for en eftersøgning.<br />

Ro med overtræk og ro-handsker (begge dele kan købes i klubben), det er med til at holde på varmen.<br />

Klæd dig varmt på f.eks. to sæt skiundertøj, ekstra trøje, to par sokker, løbetøj. Ro med hue og anbring eventuelt<br />

et lille stykke tyndt liggeunderlag under hælene under roningen (det isolerer mod kulden fra vandet under<br />

kajakken). Har du kuldefølsomme knæ, kan et stykke tyndt liggeunderlag mellem knæ og cockpitovertræk gøre<br />

underværker. Når det er rigtig koldt, er det en fordel at have en rojakke på. Den holder på kropsvarmen og holder<br />

regn, slud, sne og vind ude. Du opnår bedste varmeisolering ved at have rojakken yderst, altså uden på<br />

svømmevesten (så ”klasker” jakken ikke fast mod dit øvrige tøj).<br />

Fællesroning<br />

Fra 1. oktober til 1. april er der mulighed for fællesroning i weekenden. Der ros lørdage kl. 14.00 og søndage kl.<br />

10.00. Det kan ikke garanteres at der er erfarne roere til stede hver gang.<br />

Det kan være en god ide at sætte en seddel på opslagstavlen hvis man ror regelmæssigt ud over de nævnte tidspunkter.<br />

Husk at have respekt for det kolde vand !


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

www.silkeborg-kajakklub.dk<br />

En forårsdag i helvede<br />

Indlæg: Jakob Michael Tommens<br />

Ovenstående er Jørgen Leths titel på hans film om<br />

det klassiske cykelløb, Paris Roubaix, klassikeren<br />

over alle klassikere i cykelsporten. Nogenlunde<br />

samme prædikat kunne sættes på det flamske Kajakpolostævne,<br />

kæmpen blandt kæmper og den<br />

absolut mest prestigefyldte begivenhed i årets<br />

stævnekalender, Seneffe Charleroi Belgien.<br />

Da jeg tilfældigvis opholdt mig i Bruxelles med<br />

mit arbejde og min kæreste strøg til Paris med en<br />

veninde blev jeg af landsholdet s kaptajn tilbudt<br />

muligheden for at følge det danske landshold på<br />

tætteste hold, både på vandet og mellem kampene<br />

og i de små taktikmøder. Det danske landshold<br />

består af brødetrioen fra <strong>Silkeborg</strong>, Jannik Kaad<br />

Iversen, Jeppe Kaad Iversen, Jakob Pixi Kaad<br />

Iversen. Peter Sørensen og André Korshin fra<br />

Holte Roklub, samt Frederik Lang og Andreas<br />

Juhl fra henholdsvis K-polo og Odense <strong>Kajakklub</strong>.<br />

Holdet bliver på femte år trænet af en oratorisk<br />

vulkan af en gal hollænder ved navn Martin van<br />

Arkens. Martin er også manden bag det mest succesfulde<br />

hold i historien, Deventer Holland.<br />

Jeg kørte ud til stadion tidlig lørdag morgen medbringende<br />

mit lille etmandstelt og højt humør,<br />

spændt på hvad dagen ville bringe. En venlig belgier<br />

fik guidet mig hen til danskernes lejr mens<br />

han fortalte mig at de danske spillere var kommet<br />

Side 17<br />

sent frem om aftenen så de nok ikke var stået op<br />

endnu.<br />

Stået op var de, deres kroppe i hvert fald, men<br />

det var tydeligt at en kold nat og morgenens fem<br />

grader samt den 13 timers køretur havde sat sit<br />

præg på truppen.<br />

Jeg satte mig som mål for weekenden at afdække<br />

hvad det er der gør at disse gutter bruger så mange<br />

weekender på at rejse udenlands under kummerlige<br />

kår, for jeg må indrømme at jeg havde<br />

meget svært ved at forstå det.<br />

Jeg spurgte hvorfor de ikke boede på vandrehjem<br />

eller hotel men til min forundring kunne jeg erfare<br />

at de modtog<br />

økonomisk<br />

støtte fra deres<br />

klubber, men<br />

det var så også<br />

det. Direkte<br />

adspurgt havde<br />

de bare et skuldertræk<br />

og et<br />

flovt smil til<br />

overs for fakta,<br />

men accepterendepræmissen<br />

virkede det<br />

ikke til at være<br />

noget de spildte<br />

tid på. Hmm, måske var de ligeså skøre som de så<br />

ud som de stod der og jokkede og spiste morgenmad<br />

mens Jannik og Jeppe underholdt med anekdoter<br />

om skøre irske tilskuere ved tidligere stævner.<br />

Danmark havde fået en middelsvær lodtrækning<br />

endende op i gruppe med Chateau Thebaud<br />

Frankrig, Rothe Muhle Essen Tyskland, det<br />

schweiziske landshold, Groningen Holland, samt<br />

det spanske hold Vallahermoso Retiro. Danskerne<br />

havde absolut intet kendskab til dagens første<br />

modstander, franske Chateau Thebaud. Jeg spurgte<br />

forsigtigt den morgensure Træner Martin om<br />

(Continued on page 18)


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

hans vurdering af franskmændene ” Well, they<br />

are frence goddammit, what do you expect!?”<br />

Jeg syntes ikke rigtig der var grund til at gå mere i<br />

dybden med emnet, og opgav at forklare manden<br />

at jeg faktisk ikke havde den fjerneste ide. En<br />

sjov mand denne Martin Van Arkens med hans<br />

humør der virkede til at svinge lige fra pisse sur<br />

til spruttende arrig. Spillerne har stor respekt for<br />

ham og virker til at holde meget af ham. Endnu et<br />

mysterium jeg håbede at få opklaret i løbet af<br />

weekenden.<br />

”Okay drenge så er det nu.. På vandet!!” Landsholdkaptajnen<br />

Jakob Pixi tager beslutsomt sin<br />

hjelm, griber sin båd og sin pagaj og går med faste<br />

skridt ned mod vandet. Han er ikke mere kaptajn,<br />

end at de andre lige først skal ha ordnet et<br />

par ting inden de følger trop. Men blikket. Blikket<br />

er det samme. Beslutsomhed, koncentration og en<br />

snert af nervøsitet. Et tungt slag i ryggen river<br />

mig ud af mine tanker. ”Are you coming?” Jeg<br />

nikker og skynder mig at følge trop. Det skal nok<br />

blive interessant at stå på sidelinjen med denne<br />

mand der synes taget direkte fra Braveheart.<br />

Kampen bliver fløjtet i gang og de to holds respektive<br />

sprintere pisker vandet til skum mod bolden<br />

på midten af banen. Jakob Pixi bliver den lille<br />

i den duel, hvilket ikke plejer at være tilfældet.<br />

Ikke et godt tegn. Fejlprocenten er enorm på det<br />

danske hold med fejlafleveringer i flæng og dårlige<br />

beslutninger. Holdets stjerne i svøb, André<br />

Korshin får en sløj start på turneringen med flere<br />

uheldige indgreb, hvilket Jeppe efter kampen får<br />

understreget med ordene, ”jeg har satantordenme<br />

aldrig nogensinde set dig spille så elendigt før”<br />

Kampen slutter 4-4, hvilket til min store overraskelse<br />

bringer Martin i godt humør. ”its good.<br />

Now they've got their backs against the wall already”.<br />

Jeg er ikke sikker på at spillerne ser på det på<br />

samme måde, men kampen bliver hurtigt snakket<br />

igennem, og humøret indfinder sig igen da snakken<br />

begynder at handle om hvem der havde været<br />

mest dårlig.<br />

Sandt at sige så var jeg dybt imponeret over det<br />

tempo danskerne var i stand til at spille i, men<br />

resultattavlen løj ikke. Franskmændene var på<br />

papiret den letteste modstander, så jeg havde mine<br />

tvivl mht. de gode resultater.<br />

Pyh, en lang dag med meget drama er forbi. Jeg<br />

sidder i mit telt og venter på at drengene skal<br />

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 18<br />

(Continued from page 17) komme ud af badet. Sikken rutchebanetur. Det<br />

danske landshold er sluttet nummer et i deres pulje<br />

med fire sejre og en uafgjort og er dermed videre<br />

til topspillet. Jeg er helt udmattet. De sidste<br />

ni timer har jeg været vidne til fem meget spændende<br />

kampe med høj intensitet. Danskerne har i<br />

den grad vist at de kan bide skeer med de største.<br />

Specielt den sidste kamp mod de spanske vicemestre<br />

var en oplevelse hvor danskerne med benhårdt<br />

forsvarsspil og koncentrerede angrebsformationer<br />

splittede det spanske forsvar i stumper<br />

og stykker. Kampen endte i den rene skandale, da<br />

spanierne, der desperat havde brug for point, gik<br />

en mand ud for at tvinge bolden fra danskerne.<br />

Dette passede dog danskerne rigtig godt der gang<br />

på gang roede fra spanierne hvilket resulterede i<br />

en større føring.<br />

Dette fik det spanske blod til at koge og kunne de<br />

ikke få bolden, så kunne de i hvert fald gøre deres<br />

til at danskerne ikke ville kunne stille med fuldt<br />

hold til søndagens kampe. Dette fik Jeppe at føle<br />

da han blev offer for en pagajfejl af dimensioner,<br />

der ligeså vel kunne ha kostet et brækket håndled.<br />

Adskillige spillere kom derfra med blødende sår<br />

fra hænderne, men det hører sig åbenbart til i de<br />

hårde kampe, for ingen af danskerne peb.<br />

Martin lignede mest af alt en mand der var stolt,<br />

men det skyndte han sig at afvise da jeg spurgte<br />

ham. Hmm.<br />

Drengene kommer trissende tilbage til lejren med<br />

håndklæder om livet og smil på læben. I hånden<br />

har de hver en øl. Jeg er en smule chokeret over at<br />

se toptrænede atleter stå med en øl i hånden, men<br />

Martin mener at de har fortjent en enkelt øl, og<br />

sådan bliver det.<br />

Herefter går der en større diskussion i gang om<br />

hvor aftenens middag skal indtages. Martin hævder<br />

hårdnakket at en ordentlig restaurant i Charleroi<br />

er en umulighed. ”Belgiens are depressed people”<br />

betror han mig med kendermine. Peter fravrister<br />

ham bilnøglerne og i to biler kører vi ind mod<br />

centrum. Det ender med at vi sidder på den mest<br />

hyggelige restaurant i rockhistorien og får vores<br />

mad tilberedt over åben ild. Martin er i vældigt<br />

humør. Tronende for bordenden med en stor øl i<br />

hånden proklamerer han ”In the end nothing beats<br />

a campfire, and a tin of beans” Pixi nikker bekræftende.<br />

Jeg funderer lidt over hvad mon en<br />

dåse bønner kan have til fælles med det kæmpe<br />

stykke flammegrillet øksehøjreb som de begge<br />

har liggende på deres tallerkner.<br />

(Continued on page 21)


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

www.silkeborg-kajakklub.dk<br />

Side 19


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 20<br />

Klubben har brug for din hjælp<br />

Efteråret er allerede begyndt at ruske i træerne. Vi skal derfor med fælleshjælp have<br />

styr på Klubhuset og de udendørs arealer inden vinteren for alvor sætter ind!<br />

Vi mødes lørdag d. 3. oktober kl. 10, hvor vi aftaler hvem der gør hvad.<br />

Aktivitetsudvalget har lovet at stå for kaffe og et stykke kage<br />

eller brød.<br />

Skriv dig på nede i Klubben eller send en mail på rk@runekristensen.com. I Klubben<br />

hænger der en liste over de arbejdsopgaver, som pt. skal laves.<br />

Meld dig, vi har alle en forpligtigelse til at yde en indsats i Klubben.<br />

Hilsen Rune Kristensen<br />

Hjælp søges til at skaffe sponsor midler !<br />

Vi har i den forløbne sæson ikke været gode nok til at fremskaffe midler fra sponsorer. Midler som kan<br />

hjælpe os til at forny vores flåde af kajakker og midler som kan gøre det nemmere og billigere at tage regatta<br />

eller fællesture. Vi kan godt vælge at give finanskrisen skylden for dette, men sandheden er at vi ikke<br />

har været tilstrækkeligt flittige og kreative. Det er blevet sværere at skaffe midler fra sponsorer – rigtigt<br />

mange virksomheder er blevet mere opmærksomme hvad de bruger pengene på og hvilke værdi de får ud<br />

af de penge de bruger.<br />

Derfor har klubben brug for medlemmer der har energien og ideerne til at bidrage til indsatser med at<br />

skaffe midler fra sponsorer.<br />

Vi har gode eksempler at bygge videre på. Da klubbens roere skulle til DM hjalp Shell med at låne os en<br />

lukket trailer, så vi kunne medbringe telte, borde og bænke til de mange roere, trænere og forældre der<br />

deltog. Vi har oplevet, at der er interesse udenfor klubben for kajakpolo arrangementer og på vores hjemmeside<br />

kan private købe et sådant arrangement. Men vi har brug for flere ideer og medlemmer der vil<br />

hjælpe med at udføre dem.<br />

På www.silkeborg-kajakklub.dk kan du logge ind, vælge ”redigere din profil” og krydse af ved ”PR<br />

(annoncering, sponsorarbejde)” hvis du har lyst til at hjælpe. I løbet af efteråret samler vi dem der har sat<br />

et af deres krydser i dette felt, til en brainstorm om hvad vi kan sætte i gang så vi kommer godt fra start til<br />

næste sæson.


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

Mine tanker bliver afbrudt af Jannik, André og<br />

Frederiks diskussion om hvorvidt en isbjørn<br />

svømmer hurtigst i vandoverfladen eller under og<br />

hvor hurtigt det egentlig går. Det er 3.gang i dag<br />

den diskussion brager løs, men jeg nænner ikke at<br />

fortælle dem at jeg har svaret, for det er tydeligt at<br />

de elsker at diskutere noget de ikke ved noget<br />

som helst om.<br />

Det er en sjov forsamling bestående af to lærerstuderende,<br />

en bygningskonstruktørstuderende, en<br />

læge, en sociologistuderende, en sælger for Stark<br />

og en Computertroldmand. Endelig er der Martin,<br />

som til min store overraskelse arbejder som caretaker<br />

for Hollands sociale tilfælde. Jeg havde aldrig<br />

gættet hvem der er hvad, for i løbet af de to<br />

timer som vi opholder os på restauranten bliver de<br />

alle hvirvlet i ind i dybt filosofiske diskussioner<br />

om etik og eksistens, følelsesladet emner,<br />

og aldeles fladpandede gætterier<br />

om hvorvidt man kan holde sig fast i<br />

en roterende møllevinge og om man<br />

endvidere selv kan skubbe den i gang<br />

hvis det er vindstille. Jeg var i den grad<br />

underholdt.<br />

Tilbage i lejren er det på hovedet i seng<br />

og jeg falder i søvn hurtigere end jeg<br />

troede muligt.<br />

Søndagen byder på tre kampe. Det bliver<br />

til en uafgjort mod Agnen på 2-2,<br />

et spinkelt nederlag til England på 1-0,<br />

hvilket sender Danmark ud af turneringen<br />

sluttende med en placeringskamp<br />

mod Strasbourg som bliver vundet med<br />

suveræne 6-0. Specielt sidste kamp er<br />

fænomenal og mens drengene ror rundt<br />

og trykker hænder med de slagne modstandere<br />

vender Martin sig mod mig<br />

”I´ve been dreaming of Denmark<br />

playing like this for five years” Jeg ved<br />

ikke om han sir det til drengene, men<br />

ellers håber jeg de læser det her.<br />

Turneringen er slut og Danmark slutter<br />

lige akkurat udenfor det lukrative selskab,<br />

som nummer syv ud af 36 hold.<br />

Men det har været en succes og humøret<br />

er højt. Mit mål for denne weekend<br />

var at afdække hvorfor disse drenge<br />

gider bruge så meget tid og kræfter på<br />

en sport hvor man skal betale alting<br />

selv, selvom man er landsholdsspiller.<br />

www.silkeborg-kajakklub.dk<br />

Side 21<br />

(Continued from page 18) En forårsdag I helvede Svaret ligger i drengenes kæmpe passion og kær-<br />

lighed for spillet samt det unikke sammenhold der<br />

bliver skabt når man er villig til at bløde for ens<br />

holdkammerat. Det må være konklusionen.<br />

”Anything that's worth doing, is worth doing<br />

good” Ordene er Martins, og det var nok den sætning<br />

jeg fik ud af ham hele weekenden som gav<br />

mest mening.<br />

Hold kæft hvor I bare gør det godt drenge og jeg<br />

håber virkelig jeres flotte resultater og fremgang<br />

bliver anerkendt og værdsat.<br />

Det var en fornøjelse at følge jer, og håber jeg får<br />

en lignende mulighed på et andet tidspunkt.<br />

Tak for oplevelsen.


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

(Continued from page 12) VM, EM & NM<br />

båden op af bølgerne til en effektiv afslutning. Førstepladsen<br />

gik til Hviderusland foran Polen. Kampen om<br />

tredjepladsen var meget tæt og i alt 5 både blev kaldt<br />

til bådkontrol. Målfotoet viste at Emil Stær blev nr. 4,<br />

i det tætte løb hvor ca. 0,8 sek. adskilte de 5 første<br />

både.<br />

Europamesterskaber maraton,<br />

den 25. og 26. juli i Polen<br />

Jeanette Løvborg blev Europamester i Dame K2 maraton<br />

søndag den 26. juli. Jeanette roede sig til Europamesterskabet<br />

i K2 sammen med Birgit Pontoppidan<br />

fra Gladsaxe, ved EM maraton <strong>2009</strong>, der foregik i<br />

Ostroda i Polen. Jeanette og Birgit havde følgeskab af<br />

to ungarske både, som dog blev sat, da der manglede<br />

henholdsvis 5 km. og 1 km. hvorefter Jeanette og Birgit<br />

kom alene i mål – Stort tillykke fra <strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong>.<br />

<strong>Silkeborg</strong> Kommune<br />

ønskede Jeanette<br />

Løvborg tillykke med<br />

Europamesterskabet<br />

ved en reception på<br />

Rådhuset onsdag den<br />

29. juli (billedet tv.)<br />

Borgmester Jens Erik<br />

Jørgensen holdt tale<br />

og Jeanette Løvborg<br />

modtog blomster og<br />

gaver.<br />

Jannic Reuter deltog også i EM. Jannic blev nr. 11 i<br />

Herre U23 K1, og nr. 9 i Herre K2 sammen med Casper<br />

Christiansen fra Maribo. Specielt 9. pladsen i K2<br />

er et meget flot resultat af Jannic Reuter i sit første år<br />

som senior.<br />

Verdensmesterskaberne Junior U18 ,<br />

den 31. juli – 2. august <strong>2009</strong> i Moskva<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong> havde 2 deltagere udtaget til Junior<br />

U18 Verdensmesterskaber sprint <strong>2009</strong>. Ikke overraskende<br />

var de 2 Annemia Pretzmann og Rasmus M.<br />

Jørgensen, som er to af <strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong> og dansk<br />

kano og kajak sports store talenter.<br />

Annemia Pretzmann deltog i Dame K1 1.000m. hvor<br />

hun blev nr. 7 i B-finalen, hvilket nogenlunde svarer<br />

til den præstation hun leverede ved EM. Rasmus M.<br />

Jørgensen deltog i K4 1.000m. og K4 500m. På<br />

1.000m. K4 endte Rasmus og hans 3 holdkammerater<br />

som nr. 5 i B-finalen, men på 500m. gik båden desværre<br />

ikke videre fra semifinalen.<br />

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 22<br />

Nordiske Mesterskaber,<br />

den 8. og 9. august på <strong>Silkeborg</strong> Langsø<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong> deltog med 6 aktive, på Ulandsholdene,<br />

ved de Nordiske Mesterskaber for U16,<br />

U18 og U21 afholdt på <strong>Silkeborg</strong> Langsø den 8. og 9.<br />

august.<br />

Lars Damgaard (billedet tv.) vandt 2 guld- og 2 sølvmedaljer.<br />

Største præstation af Lars Damgaard var<br />

sejren i Herre U21 K1 500m. Det blev også til guld i<br />

K4 1.000m. sølv i K1 1.000m. og sølv i K2 500m.<br />

Annemia Pretzmann hentede 1 guld-, 1 sølv- og 1<br />

bronzemedalje i Dame U18. Guldet kom i K2 500m<br />

sammen med Lisa Stuart Rørhauge fra Hvidovre,<br />

mens det blev til sølv i K2 5.000m og bronze i K1<br />

5.000m.<br />

Christian Jørgensen vandt sølv i Herre U18 K4 500m<br />

og bronze i K2 5.000m sammen med William Axelsen<br />

fra Gladsaxe. Rasmus M. Jørgensen blev nr. 4 i Herre<br />

U18 K1 1.000m. Jeppe Jensby blev nr. 5 og bedste<br />

dansker på Herre U16 K1 2.500m. Og Nikolaj M.<br />

Hansen blev nummer 4 i Herre U16 K4 200m.<br />

Verdensmesterskaber senior,<br />

den 13-16. august i Canada<br />

Nikolaj Dagnæs og Emil Stær deltog for første gang i<br />

Verdensmesterskaberne kortbane for seniorer i dagene<br />

13-16. august i Dartmouth i Canada. Ikke siden 1993<br />

har <strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong> været repræsenteret ved et<br />

Verdensmesterskab kortbane for seniorer.<br />

Nikolaj Dagnæs deltog i den danske K4 på 1.000m.<br />

Båden kvalificerede sig via indledende heat og en 5.<br />

plads i semifinalen til B-finalen, der gælder placeringerne<br />

10-18. I B-finalen endte båden på 3. pladsen<br />

hvilket svarer til en samlet placering som nr. 12.<br />

Emil Stær deltog i K2 over 1.000m. sammen med Jimmy<br />

Bøjesen fra Struer. Emil Stær og Jimmy Bøjesen<br />

startede med en rigtig flot 2. plads i det indledende<br />

heat, men endte senere på 7. pladsen i semifinalen og<br />

kom derfor ikke videre. Tiden i semifinalen var den<br />

16. hurtigste af de 32 deltagende både.


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

Foto: K2U14 DM kortbane<br />

Sjællandske roser til Jytte og andre medlemmer !<br />

Jeg var på <strong>Silkeborg</strong> Højskole til sommerkursus 12 - 18/7 -<br />

og ville forfærdelig gerne prøve bare et lille stykke af Gudenåen<br />

i kajak. Desværre kunne jeg kun låne kano på højskolen<br />

(det blev også prøvet), men en sekretær mente at huske, at<br />

man måske kunne låne en kajak hos jer, hvis man er medlem<br />

af en anden klub her i landet. Der var altså lys forude!<br />

Jeg er medlem af <strong>Kajakklub</strong>ben Esrum sø (Nordsjælland),<br />

men får ikke roet nær nok, så selv en lille tur på et par timer i<br />

kajak ville være skønt ! Jeg troppede op i jeres dejlige klubhus<br />

og fik hjælp af en venlig sjæl til at finde frem til Jyttes<br />

www.silkeborg-kajakklub.dk<br />

Side 23<br />

telefonnummer. "Jamen, det er du da velkommen til!!", lød<br />

svaret fra Jytte og hendes mand. Jeg fik diverse instrukser -<br />

samt besked om, at jeg endelig måtte ringe, hvis der var<br />

problemer! Og glad blev jeg!<br />

Dagen efter mødte jeg igen stor hjælpsomhed, da jeg lige<br />

skulle finde den rigtige kajak.<br />

Jeg havde en skøn tur i det smukkeste vejr! 1000 tak til alle<br />

jer, der hjalp mig på vej - kun til en lille tur, men til stor glæde!<br />

Mange hilsener fra Lise


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 24<br />

Temaaften om vinterroning i <strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong><br />

Torsdag d. 8. oktober kl. 19.<br />

Kom og hør hvorfor du IKKE skal stoppe med at ro om vinteren.<br />

Det er uovertruffen skønt på vandet.<br />

Der er ingen rute- og speedbåde, kanoer og anden trafik til at forstyrre<br />

og skabe uroligt vand på søerne og i åen.<br />

Er det KOLDT at ro om vinteren ?<br />

Er det SKØNT at ro om vinteren ?<br />

Er det FARLIGT at ro om vinteren ?<br />

Kom og hør om disse overvejelser. Der vil være et oplæg fra en vinterroer,<br />

der har prøvet lidt af hvert i forbindelse med vinterroning.<br />

Jesper Larsen fra Struer Kajak kommer og viser/sælger udstyr til<br />

brug for vinterroning.<br />

Så her har du chancen for at se det nyeste indenfor vinterbeklædning<br />

m.m. Der vil blive mulighed for at købe handsker, overtræk,<br />

svedtransporterende undertøj, yderbeklædning m.m. ved denne<br />

lejlighed.<br />

Jytte Langhoff


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

Efter nogen tid med skubben og massen lykkes det<br />

dog få vand under båden og jeg ku ro ud mod startstedet.<br />

Da der var 2 min. til start og mange stadig stod på<br />

bredden, begyndte panikken at brede sig og nogen<br />

måtte se til Gudenåen nedefra ved isætning, skidt start.<br />

Snart lød startskuddet og ca. 370 kajakker begynder at<br />

stritte med pagajerne i forsøg på at finde et sted med<br />

vand at sætte pagajbladet ned i, sikkert et fantastik<br />

syn, som deltager virker det meget morsomt at ligge<br />

fuldstændigt tæt pakket side om side og skulle forsøge,<br />

som alle andre at få fremdrift i fartøjet, noget af en<br />

prøvelse kan jeg godt sige. På et tidspunkt måtte jeg<br />

også råbende efterlyse en smule vand, men nej, ingen<br />

havde set noget vand og ledte i øvrigt stadig.<br />

Feltet løste sig dog langsomt op på vejen ud til Gudensø<br />

og vi kunne begynde at ro på en mere prof måde,<br />

det lykkedes efterhånden at kunne komme op i fart<br />

og være nogenlunde fri af foranliggende kajakker.<br />

Bedst som vi er kommet i gang, efter godt 7 km. er vi<br />

i Ry og feltet samler sig om broen i Ry hvor kajakken<br />

skal bæres over 50 meter til den anden side af vejen,<br />

her igen kø på vandet til broen og kø på den anden<br />

side hvor vi skal isætte bådene.<br />

Jeg havde regnet med at her holder vi nok en pause,<br />

men pausen går med at stå i kø til havnebassinet, igen<br />

meget hyggeligt, det går ikke for hurtigt med at komme<br />

i vandet, og dog, for nogen går det lidt hurtigt,<br />

men det er uden at kajakken er helt med og ender med<br />

en dykker tur i Ry havnebassin.<br />

Efter en god halv time er vi på vandet igen, overtrækket<br />

på, for Julsø med god vind ligger foran os, overtrækket<br />

viser sig at være rigtigt godt denne dag, gode<br />

bølger på søen og der skal trækkes til, dejligt. Igen et<br />

flot syn af kajakroere lige så langt øjet rækker på Julsø.<br />

Jeg kommer rundt om Møgelø, op til Svejbæk svævning<br />

og hermed i læ igen. Her er et godt sted at holde<br />

en pause, gode broer og oveni købet en campingplads<br />

med kiosk, toilet og det hele. Jeg tænkte det, men<br />

gjorde ikke stop her, alle andre fortsatte jo, pokkers<br />

også... så videre og ud i Borresø, der er godt 8 km<br />

hjem, fuld fart på. Der er stor spredning på feltet nu<br />

også gennem Sejs snævring og op til Borresø, jeg må<br />

sige, at da jeg kikkede ud i Borresø syntes den dobbelt<br />

så lang som den plejer at være, tror at den største del<br />

af kræfterne er brugt nu. I Borresø bliver jeg overhalet<br />

af en meget underlig cigarhylster lignende tingest, der<br />

med meget høj fart stryger forbi og får min kajak og<br />

mig til at minde om en rygende Trabant parkeret i<br />

nødsporet. Cigar tingesten er længere end en K2, vejer<br />

kun 8 kg. med både pedaler og pagaj til fremdrift,<br />

hjemhørende i Hellerup, men altså godkendt af Kano<br />

og Kajakforbundet til at stille op som havkajak. Oppe<br />

i å-mundingen, på den første bro må jeg også lige af<br />

www.silkeborg-kajakklub.dk<br />

Side 25<br />

(Continued from page 4) Tour de Gudenå og strække ben i 1 min. inden jeg ror de sidste par km<br />

i mål i <strong>Silkeborg</strong> og lørdagens etape er vel overstået.<br />

Tilbage er kun lige at ro i klubben og lægge kajakken<br />

på trailer, klar til i morgen.<br />

Søndag går starten i Bjerringbro kl. 07.30 så vi er stået<br />

op, meget før solopgang, fået en ordentlig omgang<br />

morgenmad, taget i klubben og kørt til Bjerringbro til<br />

kl. 7.<br />

Her hersker den samme intense aktivitet som i Emborg<br />

dagen før, de samme lange køer til toilet men her<br />

er mere plads til at isætte kajakker dog ingen bro, men<br />

ud fra en lille strand hvor vi kan gå ud.<br />

Jeg prøver at komme op i feltet foran, belært af starten<br />

dagen før og vel vidende at der ligger 34 skønne kilometer<br />

foran, men her er ikke meget plads og det er<br />

alles kamp mod alle.<br />

Starten går og 400 ivrige kajakroere kæmpes med at<br />

finde en plads at komme frem i, vældigt underholdende.<br />

Den store udfordring viser sig hurtigt at være grøden<br />

i åen, som ligger alle de steder hvor der ikke er<br />

stor strøm i vandet, meget let at overse med solen i<br />

øjnene (solbrillerne lå derhjemme), første gang jeg<br />

satte pagajen ned i en plamage tang troede jeg faktisk<br />

den var knækket, meget underlig fornemmelse.<br />

Der kommer heldigvis hurtigt spredning i feltet efter<br />

de første 3-4 km og turen op til Langå går i god hastighed<br />

og med meget stor opmærksomhed på de steder<br />

hvor der ligger grøde i vandoverfladen, flere må<br />

sande at det betyder øjeblikkelig driftsstop at ro ind i<br />

tangplanterne og må efterfølgende bakke ud igen.<br />

I Langå var der etableret et pit stop, som jeg ikke viste<br />

noget om, jeg så godt der var nogen der lå ind til siden<br />

og fik talt kort med en bekendt der kunne fortælle at<br />

min kæreste var et lille minut foran, det kan jeg da<br />

nemt hente, tænkte jeg og fortsatte. Undervejs mødte<br />

jeg flere K2er med børn der med sang, højt humør og i<br />

fuld fart fistrede forbi, det får jo altså én til lige at give<br />

den en ekstra skalle.<br />

Efter nogen km kunne jeg godt se at 1 min. var langt,<br />

der var ikke en kajak at se så langt jeg kunne se i åen<br />

og en pause var på sin plads nu, det var mest ballerne<br />

der skulle have et lille hvil. Den første bro jeg fik øje<br />

på blev entret og bananer og vand blev fyldt på motoren,<br />

overtræk på igen da det var blevet lidt køligere<br />

med en smule modvind. Af sted igen, overbevist om at<br />

det er en god investering at tage en pause når der er<br />

brug for det. Kort efter passerede jeg 6 km mærket, på<br />

det tidspunkt uvidende om at de vil blive de længste 6<br />

km jeg har roet. Op til Randers roede jeg helt alene i<br />

håbet om at det nok var den rigtige vej, ingen foran og<br />

ingen bag mig. Lige inden Randers er der en del sivøer<br />

der deler åen, her kom jeg i tvivl om hvilken vej der<br />

skal roes, men alle veje fører jo som bekendt til Rom<br />

og det gælder også her, så over mål linien i Randers<br />

med et par gode klubkammerater på kajen, det er nu<br />

slet ikke så ringe endda. - slut


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 26<br />

Danske Mesterskaber<br />

kortbane <strong>2009</strong><br />

Bagsværd sø den 21-23. august <strong>2009</strong><br />

I dame seniorrækken vandt Jeanette Løvborg 4 DM titler med sejren i K1 5.000m som den flotteste. Jeanette Løvborg<br />

havde lidt svært ved at hænge på i starten af løben, men ca. midtvejs i løbet indhentede Jeanette Løvborg førerfeltet,<br />

om med ca. 1.000m. igen gik Jeanette Løvborg alene i front, og vandt med 15 sekunder med til Mie Ringsted<br />

fra Neptun på andenpladsen. Jeanette Løvborg vandt også 2 stk. guld i K2. Her vandt Jeanette 500m. og 1.000m.<br />

med sin faste makker Birgit Pontoppidan fra Gladsaxe. Den sidste guldmedalje til Jeanette Løvborg blev vundet i K4<br />

over 500m.<br />

I seniorrækken for herrer blev det også til at par Danske Mesterskaber til <strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong>. Lars Damgaard vandt<br />

guld i K2 over 10.000m. sammen med Rene Olsen fra Maribo, og ligeledes på 10.000m. distancen vandt <strong>Silkeborg</strong><br />

<strong>Kajakklub</strong> guld i K1 for 3-mands hold med: Emil Stær, Nikolaj Dagnæs og Jannic Reuter på holdet.<br />

I ungdomsrækkerne blev der også henter en række Danske Mesterskaber til <strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong>. Mest bemærkelsesværdig<br />

var det at <strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong> vandt guld i 4 x 200m. mix-stafet i alle 4 ungdomsrækker. Dvs. guld i Mixstafet<br />

for både U12, U14, U16 og U18.<br />

I alt blev 20 medlemmer af <strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong> blev Danske Mestre på kortbane i <strong>2009</strong>.<br />

Guld, sølv og bronze til <strong>Silkeborg</strong><br />

<strong>Kajakklub</strong> i Herre U12 K1 200m.<br />

(billedet tv.)<br />

Guld til Søren Maretti<br />

Sølv til Emil Skovgaard<br />

Bronze til Jonathan Dagnæs<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong>s medlemmer<br />

vandt tilsammen: 37 guld-, 27 sølv-<br />

og 20 bronze-medaljer ved Danske<br />

Mesterskaber kortbane på Bagsværd<br />

sø den 21-23. august <strong>2009</strong>.<br />

Finn Pape


Nr. 4, <strong>Oktober</strong>, <strong>2009</strong><br />

www.silkeborg-kajakklub.dk<br />

Side 27<br />

Selv om det måske stadig føles som midt i en skøn sommersæson, ja så nærmer sig tiden for årets traditionsrige<br />

nissehuetur, Kongensbro Classic, sig hastigt.<br />

Den løber i år af stablen<br />

lørdag den 5. december <strong>2009</strong><br />

Så fat nissehuen, pagaj, varmt tøj, overtræk, vest m.m. og kom med på tur.<br />

Alle kan være med!<br />

De 24 kilometer føles ikke som sådan, da der er godt med medstrøm, og Kongensbro Classic er en sjov<br />

og hyggelig rotur, som alle i sit eget tempo kan være med på. Der vil ved ankomst til Kongensbro være<br />

biler til stede, så man hurtigt kan klæde om, så man ikke kommer til at fryse.<br />

Som noget nyt, vil vi i år starte fra klubben i to grupper.<br />

De som ikke ror så hurtigt starter kl. 9.30<br />

De som ror hurtigere starter kl. 10.00<br />

Ud fra tilmeldingslisten vil I blive krydset af ved afgang, så vi har styr på at alle mand kommer med og<br />

godt afsted. Derfor bedes du være opmærksom på, at du er blevet “set” inden du sætter kajakken i vandet.<br />

Informationsmøde i klubben mandag den 30. november kl. 19.00<br />

Her får vi de sidste ting på plads med biler og transport af kajakker.<br />

Tilmelding senest mandag den 23. november på hjemmesiden<br />

(se i kalenderen)<br />

Skriv meget gerne ved tilmelding I “Kommentar” feltet, hvilken kajak du ønsker at ro i. På den måde vil<br />

vi forsøge at holde styr på kajakker. Så skynd dig at meld dig til inden en anden har reserveret din yndlingskajak!<br />

Der udstedes dog ingen garantier for, at du kan få din ønskede kajak!<br />

Der vil være æbleskiver og gløgg at varme sig på ved hjemkomsten til kajakklubben og som vanlig er der<br />

mulighed for sauna.<br />

Husk! For at turen kan lade sig gøre, skal der bruges biler og chauffører. Skriv venligst på hjemmesiden,<br />

hvis du har mulighed til at lægge bil til. Også biler med træk, som kan køre bådtrailerne til og fra Kongensbro<br />

Kro. Biler + trailere køres til Kongensbro kl. 8 inkl. det skiftetøj deltagerne gerne vil have til rådighed<br />

i Kongensbro.<br />

Kontaktperson Jette Stensgaard: jette.stensgaard@privat.dk<br />

Vel mødt !


Afs.<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Kajakklub</strong><br />

Åhave Allé 9b<br />

86000 <strong>Silkeborg</strong><br />

B<br />

Eftersendes ikke ved varig adresseændring, men tilbagesendes med oplysning om ny adresse.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!