26.07.2013 Views

Rundetårn spejdernes lejr

Rundetårn spejdernes lejr

Rundetårn spejdernes lejr

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Virum-Sorgenfri Gruppe 29. Oktober 2012<br />

Projekt <strong>Rundetårn</strong> 1:4<br />

bygget på SpejdernesLejr 2012<br />

Side 1 / 5


Virum-Sorgenfri Gruppe 29. Oktober 2012<br />

Projekt <strong>Rundetårn</strong> 1:4<br />

bygget på SpejdernesLejr 2012<br />

I år er det 375 år siden man lagde grundstenen til <strong>Rundetårn</strong>, den 23. Juli 2012, blev<br />

tårnet indviet igen, nemlig på SpejdernesLejr hvor Virum-Sorgenfri gruppe byggede en<br />

kopi af tårnet i rafter.<br />

Ideen opstod for snart to år siden på KFUM-spejder<strong>lejr</strong>en SEE 20:10 ved Skive, hvor<br />

gruppen byggede et højt flot tårn i anledningen af deres 50 års jubilæum. Spejdere<br />

kendetegnes normalt som driftige og målrettede mennesker og Spejdernes<strong>lejr</strong> 2012 blev<br />

udset som det rette tidpunkt at overgå dette tårn.<br />

Efter et år med idéer og brainstorming faldt valget på <strong>Rundetårn</strong>, et simpelt udseende<br />

bygningværk, men med en kompleks konstruktion og snegletrappe. Efterfølgende blev den<br />

første model i pinde og ler bygget og vintermånederne blev brugt på at lave tegninger,<br />

praktiske undersøgelser og søgt om sikkerhedsgodkendelser hos <strong>lejr</strong>ledelsen.<br />

I foråret 2012 blev en prøve af tårnet bygget i rafter ved Virum-Sorgenfri Gruppes<br />

spejderhytte og de sidste tekniske detaljer blev rettet til.<br />

Da tårnet skulle overholde visse sikkerhedskrav og samtidigt være et projekt som kunne<br />

udføres i en betydelig størrelse, blev det valgt at bygge rundetårn i en skala på 1:4.<br />

Arbejdet med at bygge tårnet på <strong>lejr</strong> pladsen i Holstebro startede d.18 Juli, 5 dage før <strong>lejr</strong>en.<br />

Den første logistiske udfordring var da de 738 meter rafter, af mange forskellige størrelse var<br />

leveret 150 meter fra byggepladsen. Tårnet blev bygget i samarbejde mellem mange<br />

forskellige spejdere på tværs af grupperne i Kommunen. For at overholde visse sikkerhedsregler<br />

blev der benyttet lift og klatreudstyr for at kunne pionere i alt slags vejr. Efter 320<br />

mandetimers arbejde fordelt mellem de 8 spejdere, står tårnet mandag aften d. 23 Juli, klar<br />

til indvielse af Lyngby-Taarbæks Borgmester Søren P. Rasmussen.<br />

Fakta om tårnet<br />

Økonomi<br />

Udsigtsplatform i 10 meters højde.<br />

Flagstangen øger højden yderligere 4 meter, til samlet set 14 meter.<br />

85 trin og en lille stige op til toppen.<br />

105 rafter på 6 meter til trin, skellet og platform.<br />

9 store rafter på 12 meter til grundpillerne.<br />

I alt er der brugt 738 meter rafter.<br />

1,6 km besnøringsreb og ca. 600 meter to‐slået sisal.<br />

320 mandetimer.<br />

Rafter<br />

Trådnet<br />

Div. materialer<br />

Leje af Lift<br />

Leje af Trailer<br />

Mærker<br />

Transport af Udstyr<br />

Alle beløb er Incl. Moms<br />

Regnskab<br />

6.066,50 kr<br />

879,80 kr<br />

2.242,35 kr .<br />

861,25 kr .<br />

250,00 kr .<br />

587,20 kr .<br />

2.318,30 kr .<br />

I alt 13.205,40 kr<br />

Side 2 / 5


Virum-Sorgenfri Gruppe 29. oktober 2012<br />

Tegnninger og Modeller<br />

Side 3 / 5


Virum-Sorgenfri Gruppe 29. oktober 2012<br />

Opbygning på SpejdernesLejr i Holstebro<br />

Side 4 / 5


Virum-Sorgenfri Gruppe 29. oktober 2012<br />

Åbning af <strong>Rundetårn</strong><br />

Side 5 / 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!