26.07.2013 Views

Rundetårn spejdernes lejr

Rundetårn spejdernes lejr

Rundetårn spejdernes lejr

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Virum-Sorgenfri Gruppe 29. Oktober 2012

Projekt Rundetårn 1:4

bygget på SpejdernesLejr 2012

Side 1 / 5


Virum-Sorgenfri Gruppe 29. Oktober 2012

Projekt Rundetårn 1:4

bygget på SpejdernesLejr 2012

I år er det 375 år siden man lagde grundstenen til Rundetårn, den 23. Juli 2012, blev

tårnet indviet igen, nemlig på SpejdernesLejr hvor Virum-Sorgenfri gruppe byggede en

kopi af tårnet i rafter.

Ideen opstod for snart to år siden på KFUM-spejderlejren SEE 20:10 ved Skive, hvor

gruppen byggede et højt flot tårn i anledningen af deres 50 års jubilæum. Spejdere

kendetegnes normalt som driftige og målrettede mennesker og Spejderneslejr 2012 blev

udset som det rette tidpunkt at overgå dette tårn.

Efter et år med idéer og brainstorming faldt valget på Rundetårn, et simpelt udseende

bygningværk, men med en kompleks konstruktion og snegletrappe. Efterfølgende blev den

første model i pinde og ler bygget og vintermånederne blev brugt på at lave tegninger,

praktiske undersøgelser og søgt om sikkerhedsgodkendelser hos lejrledelsen.

I foråret 2012 blev en prøve af tårnet bygget i rafter ved Virum-Sorgenfri Gruppes

spejderhytte og de sidste tekniske detaljer blev rettet til.

Da tårnet skulle overholde visse sikkerhedskrav og samtidigt være et projekt som kunne

udføres i en betydelig størrelse, blev det valgt at bygge rundetårn i en skala på 1:4.

Arbejdet med at bygge tårnet på lejr pladsen i Holstebro startede d.18 Juli, 5 dage før lejren.

Den første logistiske udfordring var da de 738 meter rafter, af mange forskellige størrelse var

leveret 150 meter fra byggepladsen. Tårnet blev bygget i samarbejde mellem mange

forskellige spejdere på tværs af grupperne i Kommunen. For at overholde visse sikkerhedsregler

blev der benyttet lift og klatreudstyr for at kunne pionere i alt slags vejr. Efter 320

mandetimers arbejde fordelt mellem de 8 spejdere, står tårnet mandag aften d. 23 Juli, klar

til indvielse af Lyngby-Taarbæks Borgmester Søren P. Rasmussen.

Fakta om tårnet

Økonomi

Udsigtsplatform i 10 meters højde.

Flagstangen øger højden yderligere 4 meter, til samlet set 14 meter.

85 trin og en lille stige op til toppen.

105 rafter på 6 meter til trin, skellet og platform.

9 store rafter på 12 meter til grundpillerne.

I alt er der brugt 738 meter rafter.

1,6 km besnøringsreb og ca. 600 meter to‐slået sisal.

320 mandetimer.

Rafter

Trådnet

Div. materialer

Leje af Lift

Leje af Trailer

Mærker

Transport af Udstyr

Alle beløb er Incl. Moms

Regnskab

6.066,50 kr

879,80 kr

2.242,35 kr .

861,25 kr .

250,00 kr .

587,20 kr .

2.318,30 kr .

I alt 13.205,40 kr

Side 2 / 5


Virum-Sorgenfri Gruppe 29. oktober 2012

Tegnninger og Modeller

Side 3 / 5


Virum-Sorgenfri Gruppe 29. oktober 2012

Opbygning på SpejdernesLejr i Holstebro

Side 4 / 5


Virum-Sorgenfri Gruppe 29. oktober 2012

Åbning af Rundetårn

Side 5 / 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!