Læs anmeldelse - Historie-nu.dk

historienu.dk

Læs anmeldelse - Historie-nu.dk

ANMELDELSE

Historisk Nettidsskrift

www.historie-nu.dk

Historie-nu.dk er et gratis

historie tidsskrift, der sætter

nutiden i perspektiv, giver

baggrunden og skaber

diskussionerne.

Tekst Peter Frederiksen

HITLER I BUNKEREN

- Det Tredje Riges sidste dage

Joachim Fest

Ragnarok. Hitler og Det Tredje

Riges undergang

Gyldendal

208 sider. Kr 225,00.

Der findes ingen katastrofal begivenhed i nyere historie, der tåler

sammenligning med Det Tredje Riges undegang i 1945. Aldrig før

er så mange menneskeliv blevet udslettet, så mange byer tilintetgjort

og så store landområder blevet raseret som følge af et riges

sammenbrud. Harry L. Hopkins, der var rådgiver for de to amerikanske

præsidenter under krigen, hentede med rette et billede

frem fra historiens halvmørke og erindrede om det ødelagte Kartago

ved synet af Berlins ruiner.

Hvad befolkningen gennemgik og led under, var ikke blot de

uundgåelige rædsler, der fulgte med nederlaget og blev yderligere

forstærket af den moderne krigsførelses tilintetgørelseskraft.

Det virkede snarere, som om det hensygnende riges dødskamp

blev styret af en voldsom kraft, der satte alt ind på, at hele landet

bogstaveligt talt skulle gå under med Hitlers herredømme. Allerede

ved magtovertagelsen i 1933 erklærede Hitler den første af

mange gange, at han aldrig ville kapitulere, og i begyndelsen af

1945 sagde han til Luftwaffe-adjudant Nocolaus von Below: ”Vi vil

måske gå under, men vi vil tage hele verden med os”.

Hitler havde i lang tid vidst, at krigen var tabt. De første bemærkninger

herom faldt allerede i november 1941, men han var statdig

i besiddelse af en tilstrækkelig destruktiv kraft. Det er ikke til at

overhøre den jublende tone, der skjuler sig neden under de sidste

måneders udholdenhedsappeller og forsvarsopråb, som fx i Robert

Leys udbrud i anledningen af Dresdens ødelæggelse: ”Vi ånder

næsten lettet op igen! Nu er det forbi! Vi vil nu…ikke længere

blive distraheret af den tyske kulturs mindesmærker!” Og

Goebbels talte om de knuste ”fængselsmure”, der nu var ”slået

sønder og sammen”. Selv havde Hitler allerede i efteråret 1944

og derpå endnu engang med den såkaldte ”Nero-befaling” fra

19. marts 1945 befalet, at samtlige forudsætninger for livets opretholdelse

skulle ødelægges: industriværker og forsyningsanlæg,

gader, broer og kloaksystemer. Når modstanderne rykkede frem,

skulle de ikke overtage andet end en ”civilisationsørken”.

De sidste måneder af krigen tilbragte Hitler i den bunker, som han

i løbet af krigen havde ladet opføre under Rigskancelliet i

Vossstrasse. Herfra, næsten ti meter under jorden, kommanderede

han armeer, der for længst var tilintetgjort og indledte afgørende

slag, der aldrig ville finde sted. Manden bag attentatforsøget

20. juli 1944 Claus Schenk von Stauffenberg skal ved synet

af førerhovedkvarteret have udtalt: ”Hitler i bunkeren – det er


den sande Hitler”. Sandt er det i hvert fald, at den blanding af

kulde, verdensfjern destruktionsvilje og teatralsk patos, som bestemte

Hitlers afgørelser den sidste tid, røber meget om hans mest

påfaldende karaktertræk, og man får næppe et mere præcist

billede af de kræfter, der dominerede hele hans tilværelse, end

ved at iagttage hans opførsel i disse uger, hvor han mere end nogensinde

tidligere afsondrede sig fra verden. Her genfindes det

hele i fortættet og intensiveret form: hans had til verden, hans

fastlåste, tideligt erhvervede tankemønstre, hans tilbøjelighed til

at ville det umulige, som i så lang tid havde ført ham fra succes til

succes, før det hele nu sluttede.

I sin skildring af Hitlers sidste dage viser historikeren og vel nok førende

Hitler-kender, hvordan nazismens apokalyptiske visioner nåede

sin slutsats med diktatorens selvmord 30. april 1945. Bogen

følger den stadig mere fysisk nedbrudte og nervesvækkede Hitler.

Fest’s historiske analyser er knivskarpe og han skriver fantastisk.

Hans skildring af livet i bunkeren får en til at føle, at man sidder på

første parket til dette bizare dødsteateret: ”Hitlers hud, der i årevis

har været dejagtig, blev stadig mere oppustet, det samme

gjorde den senere tids svulne ansigtstræk og de tykke, næsten

sortfarvede poser under øjnene. Han havde en ludende gang og

bevægede sig med mærkeligt slingrende bevægelser langs

bunkerens vægge, som om han søgte efter noget at støtte sig til,

og nogle af de skarpere iagttagere havde det indtryk, at han for

effektens skyld dramatisk fremhævede sin egen affældighed. For

første gang virkede han også usoigneret. Hans hidtil altid pinligt

korrekte beklædning var dækket af madpletter, i mundvigene

sad der kagekrummer, og når han under et foredrag til et stabsmøde

tog brillerne af holdt dem i venstrehånd, slog de klirrende

mod bordpladen”.

Bogen er bygget op så den veksler mellem de detaljerede beskrivelser

af livet i bunkeren og mere analyserende kapitler, der

hovedsagligt bygger på tysk sekundærlitteratur (det kan i den

sammenhæng undre, at Ian Kershaws’ fremragende Hitler-biografi

i to bind fra hhv 1998 og 2000 ikke er nævnt i litteraturlisten).

Man kan diskutere, om Joachim Fest har så meget nyt at bidrage

med. Bogen bygger således ikke på nyt kildemateriale, men når

den alligevel er værd at læse - blandt de i øvrigt mange Hitlerbiografier

– er det fordi det er fremragende historieformidling.

www.historie-nu.dk - side 2

More magazines by this user
Similar magazines