26.07.2013 Views

LF_U37_2011 - bjergbakken.dk

LF_U37_2011 - bjergbakken.dk

LF_U37_2011 - bjergbakken.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DEN LOKALE UGEAVIS | NORDVEST-VENDSYSSEL | LØKKEN | VRÅ<br />

Løkken FoLkebLad<br />

- den lokale Ugeavis for nordvest-Vendsyssel · Løkken · Vrå<br />

ONSDAG 14. SEPTEMBER <strong>2011</strong> WWW.LOEKKENFOLKEBLAD.DK | 80. ÅRGANG | UGE 37<br />

GLADE FODBOLDBØRN fra holdene u12 og u13 fra GVL på træningslejr i Kungälv i Sverige. Foto: Privat<br />

Med hilsen fra Sverige Side<br />

slagter<br />

dyrby<br />

tilbyder<br />

friske luxus<br />

Moseænder<br />

der beregnes 1 stk til 2 pers.<br />

Opskrift følger med<br />

pr. stk.<br />

www.slagterdyrBy.<strong>dk</strong><br />

ferielukket<br />

19/9 - 27/9<br />

Begge dage incl.<br />

- Nemt og<br />

lækkert<br />

Hjemmelavet<br />

landspegepølse<br />

med hel peber<br />

1/1 kun 65,-<br />

125,-<br />

Åbningstider:<br />

Mandag - fredag kl. 9.00 - 17.30<br />

tirsdag lukket • lørdag kl. 8.00 - 13.00<br />

tlf. 9899 1037<br />

Kom og hent et katalog<br />

Kommen Sie rein und nehmen Sie einen Katalog mit<br />

UDLEJ DIT SOMMERHUS<br />

GENNEM DET LOKALE TURISTBUREAU<br />

Efterspørgslen er stærkt stigende i<br />

år, så vi har brug for fl ere huse til<br />

udlejning. Hvis du kan undvære dit<br />

hus nogle uger til sommer, hører vi<br />

gerne fra dig.<br />

HUSK:<br />

De nye skatteregler<br />

giver dig et bundfradrag<br />

på 20.000 kr!<br />

Det går rigtig godt!<br />

Vi glæder os over i år at<br />

kunne præsentere 450 lækre<br />

og godt beliggende huse.<br />

Wir freuen uns!<br />

Ihnen in diesem Jahr 450<br />

herrliche und gut liegende<br />

Häuser präsentieren zu können.<br />

Søndergade 33 • 9480 Løkken • Tlf: +45 96 67 09 00 • Fax: +45 96 67 09 90<br />

E-mail: info@nordvestkysten.<strong>dk</strong> • www.nordvestkysten.<strong>dk</strong><br />

RING OG HØR NÆRMERE:<br />

Løkken Turistbureau · Tlf. 98 99 10 09<br />

Lønstrup Turistbureau · Tlf. 96 25 22 20<br />

Fisherman’s Rest<br />

(Fiskerens Hvile) · Tlf. 98 99 66 90<br />

FREDAG 16/9 oG LØRDAG 17/9<br />

Begge dage live-music kl. 21<br />

med GLENN DoNCETTE<br />

Fredag eftermiddag kl. 16.30<br />

ØLSMAGNING<br />

Smagning af interessante<br />

øl-typer med professionelt<br />

foredrag.<br />

Pris: ølsmagning, buffet kl. 19<br />

og musik kr 225,-<br />

Pris: buffet og music only<br />

kr 150,-<br />

Åbent torsdag<br />

kl. 16 fra næste uge<br />

HuSk okTobERFEST<br />

DEN 23/9 oG 24/9<br />

Fredag: East Habour Jazzband<br />

Lørdag: Schwåmpis Venner<br />

www.fishermansrest.<strong>dk</strong> · mail: hvorslevs@hotmail.com<br />

Vendsyssel FastRente<br />

Få en FAST OG<br />

SIKKER RENTE i op til 3 år<br />

Vendsyssel<br />

FastRente<br />

Okt 2013<br />

21<br />

Vendsyssel<br />

FastRente<br />

Okt 2014<br />

Vendsyssel<br />

FastRente<br />

Jan 2015<br />

Udløb d. 20. okt. 2013 Udløb d. 20. okt. 2014 Udløb d. 20. jan. 2015<br />

2,65% 3,00% 3,30%<br />

Kontoen er åben for indskud frem til den<br />

31.10.<strong>2011</strong> Indskud min. 50.000,-<br />

Læs mere på www.sparv.<strong>dk</strong><br />

JUBILÆUMSSKRIFT OM<br />

Østergaards Klit<br />

Side 4<br />

CHAMPAGNEPROPPERNE<br />

SPRANG i Kongesalen<br />

Side 5<br />

VRAA<br />

& OMEGNS<br />

AVIS<br />

VRAA OG OMEGNS AVIS<br />

Side 9


Side 2 | Løkken Folkeblad | Onsdag 14. september <strong>2011</strong><br />

Bog-cafe i Løkken<br />

Præstegaard i efteråret<br />

Af Kirsten Olsen<br />

loekken@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

SOGNEPRÆST TOVE Kallehave<br />

Brogaard sætter endnu et<br />

nyt initiativ igang.<br />

- Hen over efteråret indbyder<br />

læseglade mennesker til<br />

at dele oplevelsen ved en<br />

god bog. Først holder jeg et<br />

lille oplæg og bagefter vil<br />

der være god mulighed for at<br />

hos<br />

Inger<br />

hår<br />

Inger<br />

Inger Rom<br />

Rom<br />

Nørregade 6 · Løkken<br />

Nørregade 6 · Løkken<br />

HoLder Nu også åbeNt<br />

SALON: om maNdageN<br />

Mandag ..................... LUKKET<br />

SALON:<br />

Tirsdag - torsdag ...... 8.30-17.00<br />

Mandag ................... 8.30-17.00<br />

Fredag ...................... 8.30-18.00<br />

Tirsdag - torsdag ..... 8.30-17.00<br />

Lørdag ...................... 7.00-12.00<br />

Fredag ..................... 8.30-17.30<br />

Lørdag ..................... 8.00-12.30<br />

98 99 19 66<br />

98 99 19 66<br />

Få et GRATIS<br />

HØREAPPARAT*<br />

*med * med offentligt offentligt tilskud på kr. 6.010,- 5.607,-<br />

GRATIS AT PRØVE<br />

INGEN VENTETID!<br />

INGEN VENTETID<br />

FRA<br />

0 KR.<br />

98113200<br />

Vesterbro 63 • Aalborg (ved Gåsepigen)<br />

Vesterbro Vestergade 63, 17-19 Aalborg • Brønderslev<br />

v/Gåsepigen<br />

Telefon Asylgade 9811 3200 13 • Frederikshavn<br />

www.hoereapparatet.<strong>dk</strong><br />

www.horeapparatet.<strong>dk</strong><br />

LØKKEN FOLKEBLAD<br />

- Den lokale UgeAvis for Nordvest-Vendsyssel · Løkken · Vrå<br />

Nørregade 30, 9480 Løkken<br />

En del af Nordjyske Medier<br />

Ansv. Søren Martin Mørch<br />

Telefon 9899 1119<br />

Telefax annoncer 9899 1066<br />

KONTORTID<br />

Mandag og torsdag 8.00-14.00.<br />

Fredag kl. 8.00-12.00.<br />

samtale om bogens indhold<br />

over en kop kaffe/the.<br />

- Det er selvfølgelig en fordel<br />

at have læst bogen, siger<br />

sognepræsten, - og derfor<br />

skaffer jeg et antal eksemplarer<br />

hjem fra biblioteket<br />

som kan afhentes på kirkekontoret<br />

i præstegården en<br />

måneds tid før.<br />

Torsdag d. 22. september<br />

gennemgår vi Stephan Merrill<br />

Block: En fortælling om<br />

HOLGERS FINE og glatte kind<br />

kom fra sol og vind<br />

og ikke mindst fra det fine<br />

sind.<br />

Holger havde mange venner<br />

efterkommere og frænder<br />

han var også menneskekender.<br />

Med Holger især<br />

var hjælpen virkelig nær<br />

hans hjælp var regulær<br />

Fod og Hu<strong>dk</strong>linikken<br />

KONTAKT VORE<br />

ØRELÆGER<br />

Aalborg:<br />

Henrik Genefke<br />

Poul-Erik Højslet<br />

Jette Bønneland<br />

Brønderslev:<br />

Richard Galland<br />

Hobro:<br />

Henrik Arentoft<br />

Frederikshavn:<br />

Henrik Korsholm<br />

Christian Schou<br />

P-pladser lige ved<br />

døren og handicapvenlige<br />

adgangsforhold<br />

REDAKTION<br />

Kirsten Hyldgaard Olsen<br />

Mobil 2249 1466<br />

kirsten.hyldgaard.olsen@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

Pressemeddelelser/nyheder:<br />

kirsten.hyldgaard.olsen@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

at glemme, tirsdag d. 25. oktober<br />

er det Morten Ramland:<br />

Hundehoved og Torsdag<br />

d. 24. november: Sofi<br />

Oksanen: Renselse.<br />

- Vi mødes på kirkekontoret<br />

i den gamle konfirmandstue,<br />

og skulle det blive for<br />

trangt, går vi over i kirken,<br />

slutter Tove Kallehave Brogaard.<br />

Holger Stadsvold<br />

– Regnen græder<br />

Ansigtsbehandlinger<br />

Kropsbehandlinger<br />

Fodbehandlinger<br />

Hårfjerning med voks<br />

v/Kosmetolog og Fodplejer Birthe Dam · Industrivej 21 · 9480 Løkken<br />

www.fo<strong>dk</strong>linikken-loekken.<strong>dk</strong> · Tlf. 98 99 90 88 · Mobil 21 80 90 88<br />

Holger gik over sø og land<br />

i bogstavelig forstand<br />

men fik hus på sand.<br />

Ikke til at komme uden om<br />

i ungdom og alderdom<br />

var Holger god og hjælpsom.<br />

Det stille vand.<br />

Holger en bondemand<br />

med kløgt og forstand.<br />

Holgers menneskeklogskab<br />

stod på vid gab<br />

smukt redet uden tab.<br />

Så kom døden!<br />

Holger gav ufortrøden<br />

landmanden gav eftergrøden.<br />

Jytte Ledet<br />

Lær dansk<br />

GRATIS<br />

danskundervisning for udlændinge der<br />

ønsker at blive i Danmark.<br />

Vigtigt at kunne det danske sprog for at søge<br />

om ophold i Danmark. Denne undervisning<br />

giver adgang til prøve i dansk.<br />

Bemærk!<br />

Vi kan, når du kan....<br />

Vi har dag-, aften- og weekendhold.<br />

VENDSYSSEL<br />

Kornumgårdsvej 16 . 9700 Brønderslev<br />

Tlf. 98 28 28 98 . www.aof-vendsyssel.<strong>dk</strong><br />

ANNONCER<br />

Mediakonsulent Martin Nielsen<br />

Mobil 2249 1270<br />

martin.nielsen@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

Mediakonsulent<br />

Annette Bertelsen<br />

Mobil 2249 1361<br />

annette.bertelsen@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

Områdechef<br />

Søren Martin Mørch<br />

smm@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

72 kunstoplevelser<br />

i Lysets Land<br />

– nu med overnatning<br />

ANNONCE INDLEVERINGSFRISTER<br />

Alm. annoncer: Fredag kl. 14.00<br />

Korrekturannoncer: Torsdag kl. 14.00<br />

UDGIVER<br />

NORDJYSKE Medier A/S<br />

TRYK<br />

NORDJYSKE Medier A/S<br />

DISTRIBUTION<br />

NORDJYSKE Distribution A/S<br />

Af Kirsten Olsen<br />

loekken@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

NORDJYLLAND: - Når turistsamarbejdet<br />

Toppen af Danmark<br />

i Danmarks tre nordligste<br />

kommuner arrangerer<br />

Kunstuge i uge 38, er der tale<br />

om en gentagelse af succes’en<br />

fra foråret. I ugens løb er der<br />

mulighed for at opleve kunst<br />

på 72 anderledes måder. Det<br />

hele kan langt fra gøres på én<br />

dag, og derfor tilbyder en god<br />

håndfuld af områdets overnatningsvirksomheder<br />

som<br />

noget nyt en særlig miniferie i<br />

kunstens tegn, fortæller projektkoordinator<br />

Lisbeth Derry,Toppen<br />

af Danmark.<br />

Toppen af Danmark, som<br />

dækker den nordligste del af<br />

Vendsyssel, kalder sig også<br />

Lysets Land – og det er med<br />

god grund. Heroppe er der<br />

nemlig flere lyse timer end i<br />

resten af landet. Det særlig<br />

lys længst mod nord var for<br />

hundrede år siden en uudtømmelig<br />

kilde til inspiration<br />

og kreativ udfoldelse for den<br />

kunstnerkoloni, der blev<br />

kendt som Skagens-malerne.<br />

Sådan er det også i dag: Lysets<br />

Land er formentlig det<br />

område i Danmark, hvor flest<br />

glaspustere, keramikere,<br />

smykkekunstnere og malere<br />

har valgt at slå sig ned.<br />

I uge 38 fra 17. til 25. september<br />

er der igen en enestående<br />

mulighed for at få et<br />

helt personligt indtryk af de<br />

mange kunstnere og kunsthåndværkere,<br />

som lever og<br />

arbejder i Lysets Land. Det<br />

sker i løbet af Kunstugen,<br />

hvor kunstnere, kunsthåndværkere,<br />

gallerier og museer<br />

er gået sammen om at tilbyde<br />

en lang række – faktisk 72 i<br />

tallet – nye og anderledes<br />

kunstaktiviteter. I mange tilfælde<br />

er man som besøgende<br />

ikke blot passiv beskuer, men<br />

man bliver også selv engageret<br />

i en kunstnerisk udfoldelse.<br />

Miniferie i Lysets Land i<br />

kunstens tegn<br />

- Kunstugen i uge 20 var en<br />

rigtig god oplevelse. Nu glæder<br />

vi os til at gentage succes’en<br />

– og denne gang har<br />

seks overnatningssteder i Lysets<br />

Land skruet et særligt<br />

kunstuge-ophold sammen.<br />

Der er mulighed for at vælge<br />

overnatning på en campingplads<br />

med hytteby, på hotel,<br />

på vandrerhjem eller på<br />

bed&breakfast”, siger Lisbeth<br />

Derry.<br />

Kunstugens program, en<br />

præsentation af de medvirkende<br />

kunstnere og tilbudene<br />

på kunst-ophold kan findes<br />

på www.lysetsland.<strong>dk</strong>.<br />

OPLAG<br />

Kontrolleret oplag iflg. Dansk Oplagskontrol<br />

2. halvår <strong>2011</strong>: 8.994<br />

Løkken Folkeblad omdeles hver tirsdag i<br />

Løkken samt dele af Brønderslev, Vrå og Hjørring.<br />

Affotografering af bladets annoncer og<br />

redaktionelle indhold er forbudt uden tilladelse.


Onsdag 14. september <strong>2011</strong> | Løkken Folkeblad | Side 3<br />

Tilbuddene gælder til og med lørdag den 17/9 <strong>2011</strong>. Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. 37/11<br />

SÆT VED SUPERBRUGSEN TORSDAG DEN 15/9<br />

VALGTILBUD · GLÆDER KUN TORSDAG · ET VALGLØFTE I KAN REGNE MED<br />

STORT FLOT<br />

STJERNESKUD<br />

med 2 stegte fi sk og<br />

1 dampet fi sk m/ rejer,<br />

røget laks æg og pynt<br />

(torsdag fra 10 - 18 )<br />

4 STK. ENTRE COTE<br />

af oksefi let<br />

1 FLASKE JIM’S CREEK<br />

Rødvin fra Australien<br />

&<br />

SAMLET PRIS<br />

KUN<br />

100,-<br />

1 STK KUN<br />

50,-<br />

Vi tager gerne imod bestillinger<br />

ved henvendelse i slagterafdelingen.<br />

GÆLDER KUN TORSDAG · FREDAG · LØRDAG<br />

SAMLET PRIS FOR<br />

DENNE LUKSUSMENU<br />

Weekendmenu for 2 personer<br />

• 1 fyldt svinemørbrad<br />

• 1 bk. fl ødekartofl er<br />

• 1 bk. salat fra salatbaren<br />

• 1 fl . Bardolino Classico rødvin<br />

SUPERBRUGSEN LØKKEN · JYLLANDSGADE 11 · 9480 LØKKEN · T<strong>LF</strong>. 9899 1045 · FAX 9899 2458<br />

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG KL. 9-19 · LØRDAG KL. 8-17 · SØNDAG KL. 8-16 • BAGEREN ÅBNER HVER DAG KL. 8 • POSTHUSET: MAN-FRE KL.14 - 17 · LØR KL. 10 - 12<br />

KUN<br />

150,-


Side 4 | Løkken Folkeblad | Onsdag 14. september <strong>2011</strong><br />

Jubilæumsskrift om<br />

Østergaards Klit<br />

Af Kirsten Olsen<br />

loekken@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

LøKKen: I anledning af<br />

50-året for oprettelsen af<br />

ejerforeningen Østergaards<br />

Klit i Løkken udgav foreningen<br />

et skrift om områdets<br />

historie og de enkelte sommerhuse.<br />

Den 14. august 1960 stif-<br />

- et ord på vejen...<br />

Ydmyghed<br />

Sognepræst Niels Clemmensen, Børglum<br />

Beskedenhed er klædelig, siger<br />

man, og noget er der jo<br />

om det.<br />

Jeg husker en gang en samtale<br />

i radioen for mange år siden<br />

med en ældre mand, der<br />

havde ernæret sig som fisker<br />

et sted i Østvendsyssel. Man<br />

forstod, at han havde levet et<br />

hårdt og nøjsomt liv og havde<br />

forstået at sætte tæring efter<br />

næring. Så langt så godt.<br />

På et tidspunkt i samtalen<br />

sagde han noget i retning af:<br />

”A er taknemlig for åltj det, a<br />

hår fåt lov å opløwe.” – Ups,<br />

tænkte jeg. Sådan en klædelig<br />

beskedenhed er det sjældent<br />

at møde. Selvom jeg sad<br />

ved radioen hjemme i min<br />

stue, tog jeg i overført betydning<br />

hatten af for ham. Men<br />

efterhånden som udsendelsen<br />

skred frem, og han gentog<br />

den sætning 3-4-5 gange, mistede<br />

jeg interessen. Jeg kan<br />

ikke huske, om jeg slukkede<br />

for radioen. Det kan meget<br />

vel tænkes, for den klædelige<br />

beskedenhed og ydmyghed<br />

blev for¬vandlet til noget<br />

andet. Det var ligesom, han<br />

holdt det frem foran sig for<br />

at lægge afstand til andre,<br />

så han selv kunne fremstå<br />

fordelagtigt. En slags farisæisme<br />

i forklædning.<br />

Men ydmyghed – den ægte<br />

ydmyghed er slet ikke så tosset.<br />

Man taler i øvrigt også<br />

om at blive ydmyget. Det er<br />

noget helt andet. Når man<br />

bliver ydmyget, bliver man<br />

nedgjort af nogen. Det er<br />

selvfølgelig noget skidt, og<br />

det er ikke det, det drejer sig<br />

om her.<br />

Ægte ydmyghed bliver man<br />

overvældet af – f.eks. når<br />

man færdes i naturen og mærker,<br />

hvor stor og overvældende<br />

den er. Men det kan også<br />

ske, når man oplever noget<br />

uventet og overvældende<br />

stort – enten det er glædeligt<br />

tedes foreningen Østergaards<br />

Klit af fremsynede<br />

sommerhusejere. Sommerhusene<br />

lå oprindeligt på lejet<br />

grund, men p.g.a. huslejestigninger<br />

op gennem<br />

1950’erne, gik 25 lejere<br />

sammen om at købe jorden.<br />

Mange af sommerhusene,<br />

hvoraf nogle stammer tilbage<br />

til 1930’erne, er stadig i<br />

familiens eje, men ejes nu af<br />

eller det modsatte. Det kan<br />

også ske i mødet med Gud<br />

selv, når det går op for en, at<br />

Gud samtidig er både tiltrækkende<br />

og skræmmende. Ydmygheden<br />

kan give den der<br />

sunde oplevelse af at være et<br />

ganske lille menneske overfor<br />

noget, der er meget større<br />

end mig. Det kan være forfriskende<br />

– som et åndeligt<br />

brusebad – at opdage, at jeg<br />

alligevel ikke er verdens centrum,<br />

selvom jeg ellers altid<br />

har troet det.<br />

Man kan ikke beslutte sig<br />

for at være ydmyg. Så bliver<br />

det til en maske, man tager<br />

på, og det stinker falsk som<br />

manden i radioen. Ydmyghed<br />

kommer bag på én. Man<br />

bliver overvældet og grebet<br />

af den. Derfor har man ikke<br />

magt over den.<br />

Ydmyghed er nødvendig for<br />

at få Gud i tale – eller skulle<br />

jeg hellere vende det om og<br />

sige: Den er nødvendig for<br />

at Gud kan få et menneske<br />

i tale. Er jeg allermest optaget<br />

af at fremstå fordelagtigt,<br />

hvordan skulle Guds ord så<br />

nå ind til mig? Selv de mest<br />

fromme ord og vendinger<br />

kan være udtryk for en selvoptagethed,<br />

der spærrer for al<br />

selverkendelse.<br />

Om en, der havde både ydmyghed<br />

og selverkendelse,<br />

sagde Jesus en gang, at han<br />

havde fået Guds tilgivelse.<br />

Der var slået en streg over<br />

alle de knaster, han havde<br />

med sig i livets rejsebagage,<br />

så det ikke skulle ødelægge<br />

hans liv for altid.<br />

Sådan er Guds nåde: Gå glad<br />

ind til livet.<br />

Men helt let er det alligevel<br />

ikke. For hvis man gør ydmygheden<br />

og selverkendelsen<br />

til sit ”projekt”, så havner<br />

man der, hvor manden i<br />

radiosamtalen landede, og så<br />

er man lige vidt.<br />

2. eller 3. generation. I bogen<br />

er alle sommerhusene i<br />

Østergaards Klit beskrevet.<br />

I forordet fortælles, at den<br />

14. august 1960 stiftedes<br />

foreningen Østergaards Klit<br />

af fremsynede sommerhusejere.<br />

Huslejen var i 1954 kr. 35<br />

årligt pr. hus. Den steg hurtigt<br />

til kr. 50, videre til kr. 75<br />

og til kr. 150.<br />

Det var klart at dette ”vanvid”<br />

måtte stoppes!<br />

Foreningens formål var at<br />

købe den del af matr. Nr. 4 k<br />

Åsendrup sogn, Vrensted,<br />

hvorpå de dengang 25 lejere<br />

havde deres huse.<br />

Købesummen blev aftalt<br />

til kr. 70.000! I forbindelse<br />

med købet blev der optaget<br />

et lån i Løkken Sparekasse.<br />

Foreningens første formand<br />

var landsretssagfører<br />

Hans Ejlersen, som også ud-<br />

Ifølge TV2-testen<br />

- Danskernes Favorit Kandidat<br />

Din lokale<br />

kandidat<br />

Stem<br />

personligt<br />

på...<br />

færdigede vedtægter. Disse<br />

beskrev primært ordensregler,<br />

fælleseje og hvorledes<br />

man skulle forholde sig ved<br />

om- og tilbygninger og ejerskifter.<br />

Vedtægterne har<br />

tjent foreningen indtil en i<br />

2008, af de nye tider nødvendiggjort<br />

justering.<br />

- Redaktion af skriftet er<br />

alle 2. generations ejere.<br />

Som ved mange andre huse<br />

har vi overtaget husene efter<br />

vore forældre. Vi har således<br />

haft vor gang i klitten i hele<br />

foreningens levetid, slutter<br />

de tre forfattere Marianne<br />

Lindberg Larsen, Marianne<br />

Nielsen og Frits Vilger.<br />

Bogen er på 104 sider og<br />

rigt illustreret. Den kan købes<br />

på Løkken Museum og<br />

Løkken Lokalhistoriske Arkiv.<br />

Kom og vær med – se mere på<br />

I læ. Foto: Kirsten Olsen<br />

Fra TOP til TÅ<br />

Vi klarer alt, både ude og inde!<br />

•Tømrer- og<br />

sne<strong>dk</strong>erarbejde<br />

•Murer- og<br />

flisearbejde<br />

•Malerarbejde<br />

•Tæpper og vinyl<br />

Stor erfaring giver altid<br />

et godt resultat - det har vi!<br />

Uforbindende tilbud<br />

gives gerne.<br />

Malerafd.: tlf. 20 81 66 66<br />

Fax 98 99 29 03<br />

Gudstjenester<br />

Løkken kirke<br />

Kl. 10.30 TB<br />

Furreby kirke<br />

Kl. 9.00 TB<br />

Børglum Klostekirke<br />

Kl. 10.00 TC<br />

Børglum kirke<br />

Ingen<br />

Vittrup kirke<br />

Ingen<br />

Vrensted kirke<br />

Kl. 19.00 KE - Høstgudstjeneste<br />

Rubjerg kirke<br />

Ingen<br />

Jelstrup kirke<br />

Ingen<br />

Lyngby kirke<br />

Kl. 10.30 KE - Høstgudstjeneste<br />

Løkken Frikirke<br />

Kl. 11.00<br />

Løkken Metodistkirke<br />

Kl. 19.00 Keld Munk<br />

Saltum<br />

-<br />

Alstrup<br />

-<br />

Serritslev<br />

-<br />

Skallerup<br />

Ingen<br />

Vennebjerg<br />

Kl. 10.30 Høstgudstjeneste<br />

Tlf. 98 99 22 32<br />

Bil: 40 85 81 81<br />

Søndag den 18. september · 13. søndag efter trinitatis<br />

Lønstrup<br />

Kl. 9.00<br />

Ingstrup<br />

-<br />

V. Hjermitslev<br />

-<br />

Ingstrup Baptistmenighed<br />

-<br />

Vrå Valgmenighed<br />

-<br />

Vrå Baptistmenighed<br />

Kl. 10.30<br />

Vrå kirke<br />

Kl. 10.30 Kirkekaffe<br />

Em kirke<br />

Kl. 19.30 Kirkekaffe<br />

Tolstrup kirke<br />

Ingen<br />

Stenum kirke<br />

Ingen<br />

Ø. Hjermitslev kirke<br />

Kl. 19.00 Høstgudstjeneste<br />

Thise kirke<br />

Kl. 11.00 Høstgudstjeneste<br />

Vejby kirke<br />

Kl. 17.00 Høstgudstjeneste<br />

Sejlstrup kirke<br />

Ingen<br />

Harritslev kirke<br />

Kl. 10.30 Høstgudstjeneste<br />

Rakkeby kirke<br />

Ingen


Onsdag 14. september <strong>2011</strong> | Løkken Folkeblad | Side 5<br />

De romantiske toner<br />

klingede i Kongesalen<br />

Af Kirsten Olsen<br />

loekken@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

En mEgEt smuk og stemningsfuld<br />

koncertaften løb<br />

af stabelen i Kongesalen på<br />

Børglum Kloster forleden.<br />

Kongelig operasanger Djina<br />

Mai-Mai sang til akkom-<br />

pagnement af organist Lene<br />

Rom Frederiksen, og koncerten<br />

blev præsenteret af<br />

stilhistoriker Lars Andersen.<br />

Hele koncertens indhold<br />

havde tilknytning til Børglum<br />

Kloster, idet den stammer<br />

fra tidligere godsejerfrue<br />

Rosali Rottbølls sam-<br />

ling. Hun boede der i<br />

1800-tallet og efterlader en<br />

stor samling tekst og noder,<br />

både selvskrevne, samt ting<br />

af den tids kendte kunstnere.<br />

Der var romantiske sange<br />

og melodier fra den danske<br />

nationalromantik, og publikum<br />

kvitterede med stort bi-<br />

Djina Mai-Mai, Lene Rom Frederiksen og Lars Andersen i det romantiske hjørne. Foto: Kirsten<br />

Rejs på<br />

ferie med<br />

NORDJYSKE<br />

Fordele<br />

billigt og uden besvær<br />

Se alle vores spændende<br />

rejsemål på<br />

www.nordjyskefordele.<strong>dk</strong>/rejser<br />

eller ring på 99 35 35 45<br />

og hør nærmere.<br />

Rom<br />

- for livsnydere<br />

Afrejse fredag 7. oktober<br />

5 dage med fl y fra Aalborg<br />

guldrabat350,- (fuldt betalende 7-dages abonnenter)<br />

sølvrabat100,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r e j s e r<br />

Mallorca - Alcudia<br />

Afrejse 11. eller 18. juni<br />

1 uge med fl y fra Aalborg<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r e j s e r<br />

Det er ikke svært at komme til<br />

Rom. Der fi ndes et væld af tilbud,<br />

ligesom du også nemt vil kunne<br />

arrangere turen selv. Og så står<br />

du i Rom med en guidebog, et<br />

kort - og måske endda med et trist<br />

hotel langt fra centrum. På denne<br />

unikke ”livsnyderrejse” er du<br />

er sikker på<br />

Alcudía har en af Mi<br />

FÅ ET UFORPLIGTENDE<br />

TILBUD<br />

Udlej dit sommerhus gennem<br />

NOVASOL/dansommer og få<br />

20.000 kr.<br />

skattefrit<br />

WWW.NOVASOL.DK<br />

www.dansommer.<strong>dk</strong><br />

fald.<br />

I pausen serverede værterne<br />

godsejerparret Anne og<br />

Hans Rottbøll champagne<br />

og kransekage, hvilket fuldændte<br />

en festlig og mindeværdig<br />

aften.<br />

John Høstgaard<br />

Vestkysten<br />

Tlf. 40 98 01 22<br />

john.hostgaard@novasol.<strong>dk</strong><br />

jh@dansommer.<strong>dk</strong><br />

Berit Bøjstrup<br />

Vestkysten<br />

Tlf. 21 29 32 23<br />

berit.boejstrup@novasol.<strong>dk</strong><br />

beb@dansommer.<strong>dk</strong><br />

Jan Dantoft<br />

Skagen området og østkysten<br />

Tlf. 20 20 64 43<br />

jan.dantoft@novasol.<strong>dk</strong><br />

jd@dansommer.<strong>dk</strong><br />

Hans og Anne Rottbøll (i forgrunden) serverede i pausen.<br />

Foto: Kirsten<br />

FylDt Kongesal til koncert. Foto: Kirsten<br />

Sæt✘t<br />

ved vognmand<br />

Christian Jensen<br />

»for arbejdspladser<br />

med levebrød i«<br />

Liberal Alliance og Christian Jensen<br />

tør hvor andre tier!<br />

Slut med<br />

Lappeløsninger<br />

Tid til rigtige<br />

Reformer<br />

Tid til Vækst<br />

ET STÆRKT NORDJYSK HOLD<br />

Vi skal satse<br />

på efteruddannelse<br />

- både til arbejdsløse og ufaglærte.<br />

Vi har brug for flere kloge hoveder<br />

- også i Vendsyssel.<br />

Stem lokalt til valget<br />

Stem på<br />

HElmutH<br />

Z i c k E r t<br />

Bjarne Laustsen Helmuth Zickert Ane Halsboe-Larsen Per Husted Orla Hav<br />

Simon Kollerup Birgit Elgaard Rasmus Prehn Flemming M. Mortensen<br />

Hjørring<br />

DANMARK SKAL VIDERE


Side 6 | Løkken Folkeblad | Onsdag 14. september <strong>2011</strong><br />

Vi Vil skabE flErE jobs<br />

- ledigheden for ufaglærte og faglærte<br />

er alt for høj, og vi vil fremrykke<br />

offentlige arbejder, der alligevel skal udføres<br />

Stem lokalt til valget<br />

Stem på<br />

HElmutH<br />

Z i c k E r t<br />

Hjørring<br />

Hjørring Kommune informerer<br />

w w w . k<br />

Borgmesterkontoret holder lukket<br />

På grund af fintælling i forbindelse med Folketingsvalget,<br />

ser vi os nødsaget til at holde Borgmesterkontoret lukket,<br />

fredag den 16. september <strong>2011</strong>.<br />

w w w . h j o e r r i n g . d k<br />

Efterskolernes dag<br />

Åbent Hus Søndag d. 25. sept. kl. 13-16<br />

10. klasse<br />

(Vælg et liniefag)<br />

Vild med Gastronomi<br />

(Alverdens mad)<br />

Musiker på 1 år<br />

(Studie, turné & musikfestival)<br />

Tøj, Trends & Tilskæring<br />

(Modeludvikler, modeshow)<br />

Botræning<br />

(Bliv klar til at fl ytte hjemmefra)<br />

www.skolenfor.<strong>dk</strong><br />

Skolen for Gastronomi, Musik & Design<br />

Tlf. 75 85 80 12 - Højskolevej 9 - 7100 Vejle<br />

“Klik her” og følg skolen for Gastronomi, Musik & Design på...<br />

Åben telefon<br />

på Aalborg Sygehus<br />

Har du noget, som du gerne vil tale med ledelsen<br />

på Aalborg Sygehus om?<br />

Ring til direktør<br />

Jens Ole Skov<br />

Der er Åben telefon<br />

20. september <strong>2011</strong><br />

99 32 49 00<br />

Telefonen er åben<br />

fra 13.00-15.30<br />

DET GÆLDER EFTERLØN OG DAGPENGE<br />

STEM PÅ EN ’ER I NORDJYLLAND<br />

PERNILLE<br />

VIGSØ BAGGE<br />

KARL H.<br />

BORNHØFT<br />

GRETE<br />

BONDE<br />

Frisørassistent med<br />

speciale i<br />

brudehår<br />

Af Kirsten Olsen<br />

loekken@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

FrisørAssistent evA Skak<br />

Helligsøe Sten, Tårs, 27 år,<br />

er blevet ansat i Salon Hos<br />

Inger i Løkken.<br />

Hun kommer fra en stilling<br />

i Klippegalleriet i Dronninglund,<br />

hvor hun blev udlært<br />

i 2005.<br />

Eva Skak Helligsøe Sten er<br />

tillige udlært kosmetolog, og<br />

hun har fra sit tidligere job<br />

stor erfaring i opsætning af<br />

brudehår. Som kosmetolog<br />

kan hun samtidig tilbyde<br />

make up til bruden, og hun<br />

glæder sig til at tilføre salonen<br />

ny inspiration inden for<br />

dette fagområde.<br />

TORBEN<br />

DUELUND<br />

THORKIL<br />

OLESEN<br />

- Jeg er meget begejstret<br />

for at arbejde i Løkken. Det<br />

er en lille by, så jeg er ret<br />

overrasket over at møde<br />

kunder fra hele landet, ja<br />

endda fra hele verden, idet<br />

der kommer mange turistkunder<br />

i salonen. Det er både<br />

inspirerende og udfordrende,<br />

og det kræver, at vi<br />

altid er med på nyeste mode<br />

og følger med i udviklingen,<br />

siger hun.<br />

– Hensigten med mit jobskifte<br />

var at prøve nyt, og det<br />

har jeg bestemt fået opfyldt,<br />

tilføjer hun.<br />

LISBETH B.<br />

POULSEN<br />

Eva Skak Helligsøe Sten. Foto: Kirsten<br />

Spring køen over<br />

Radio AURA holder dig opdateret. Lyt til den aktuelle<br />

trafiksituation, eller giv din situationsrapport til Trafik<br />

Hotline på 70 20 53 20, hvis du vil hjælpe andre<br />

trafikanter godt og sikkert frem på de nordjyske veje.<br />

HELENA M.<br />

STARCKE<br />

KAREN<br />

TOUBORG<br />

TEIS<br />

VOLSTRUP


Onsdag 14. september <strong>2011</strong> | Løkken Folkeblad | Side 7<br />

Eksklusiv blueskoncert<br />

m.<br />

Louisiana Red &<br />

Paul Lamb<br />

Lønstrup: Det er med blues<br />

som med bjørneklo...den<br />

kan ikke slåes ihjel! Det er<br />

Louisiana Red et levende eksempel<br />

på. Med en alder på<br />

79 år og mere end 6 årtier på<br />

scenen, er Louisiana Red et<br />

bevis på at blues er mere end<br />

en musikstilart.<br />

Lousiana Red blev i 1983<br />

tildelt den prestigefyldte<br />

W.C. Handy Awards som<br />

bedste traditionelle bluesartist.<br />

Han betragtes idag som<br />

en musikernes musiker.<br />

- Så det er med en vis stolthed<br />

at Bluestown.<strong>dk</strong> og Restaurant<br />

Glashuset i Lønstrup<br />

kan præsentere ham<br />

fredag d. 30 september til en<br />

yderst eksklusiv koncert. På<br />

denne aften har han følgeskab<br />

af den britiske mundharpevirtuos<br />

Paul Lamb, og<br />

Dit kryds får stor betydning for<br />

fremtidens danmark<br />

og især nordJylland<br />

Birgitte<br />

Josefsen<br />

Politisk sundhedsordfører for Venstre.<br />

Folketingsmedlem valgt i nordjylland.<br />

Politiker med hjerte og fornuft.<br />

stem personligt på Birgitte Josefsen<br />

www.birgittejosefsen.<strong>dk</strong> · facebook.com/birgittejosefsen<br />

når to så gode bluesmusikere<br />

mødes, er der dømt blues<br />

langt ind i himlen! De som<br />

har hørt Paul Lamb med sit<br />

band, the Kingsnakes, ved at<br />

han er en mester på mundharpen.<br />

Som indledning til arrangementet<br />

vil restaurant<br />

Glashuset lave en lækker<br />

bluesmenu.<br />

Din trafikrapport er<br />

hjertelig velkommen<br />

Radio AURA holder dig opdateret. Lyt<br />

til den aktuelle trafiksituation, eller giv<br />

din situationsrapport til Trafik Hotline<br />

på 70 20 53 20, hvis du vil hjælpe<br />

andre trafikanter godt og sikkert frem<br />

på de nordjyske veje.<br />

Annoncér i NORDJYSKE Stiftstidende<br />

Jeg vil kæmpe for dit Nordjylland!<br />

• En lettere hverdag med regelstop<br />

• En ansvarlig økonomi og vækst for Nordjylland<br />

• Bedre uddannelser for vores børn<br />

www.stem-kristian.<strong>dk</strong><br />

Alt i fliser og<br />

belægningssten<br />

Kaas-Pandrup<br />

Betonvarefabrik<br />

Bransagervej 21 . 9490 Pandrup . Tlf. 98 24 75 22<br />

www.kp-beton.<strong>dk</strong><br />

Kristian Andersen<br />

Folketingskandidat for Nordjylland<br />

VELKOMMEN INDENFOR I<br />

»Arkitektfirmaet Bjarne Andersen A/S er blevet til<br />

Arkitekthuset Vodskov A/S«<br />

Den 1. juli slog vi dørene op til nye, flotte lokaler på Granlunden 6 i Vodskov. Samtidig bød vi<br />

velkommen til Lars Balle og Morten Wæhrens som nye partnere, og har dermed igangsat<br />

generationsskiftet. Vi har ligeledes i årets løb kunne fejre virksomhedens 35 års jubilæum,<br />

og vil derfor gerne fejre dette med vore kunder, samarbejdspartnere og venner af huset…<br />

Fredag den 23. september kl. 13.00-16.00, Granlunden 6, Vodskov.<br />

Vi viser rundt i de nye lokaler, og byder på lidt godt til ganen.<br />

Granlunden 6 | 9310 Vodskov | Tlf. +45 98 29 42 66 | www.arkitekthusetvodskov.<strong>dk</strong> | ark@arkitekthusetvodskov.<strong>dk</strong><br />

Medlem af Danske Arkitektvirksomheder | Medlem af Danske Byggeøkonomer | ISO 9001 Certificeret


Side 8 | Løkken Folkeblad | Onsdag 14. september <strong>2011</strong><br />

GARDINTILBUD<br />

fra Nordjyllands STØRSTE møbelhus<br />

Markiser<br />

Vælg mellem flere dessiner.<br />

Ved bestilling af model B25 inden 1. oktober<br />

sparer du:<br />

25%<br />

Nordjysk Gardinmontering<br />

... er blevet overtaget af Erling Christensen<br />

Møbler A/S. Børge Sørensen er i denne forbindelse<br />

blevet ansat hos os. Selve overtagelsen<br />

fejrer vi med ekstra gode gardintilbud.<br />

Ring derfor efter gardinbussen, som tilbyder<br />

fremvisning af gardiner samt GRATIS opmåling<br />

af vinduer m.v. Vi glæder os til at kigge forbi...<br />

Ring på 98 93 61 55<br />

Jesper<br />

23 72 60 42<br />

Lamelgardiner m.m.<br />

Kom ind i butikken b med målene og spar:<br />

på: Lika rullegardiner rullega ga rd rdin d in iner er Li Lika<br />

ka lamelgardine llamelgardiner<br />

Lika persienner Lika plisségardiner<br />

Såfremt du ønsker vi<br />

tager målene for dig: -40%<br />

Syning af gardiner<br />

Ønsker du ikke selv at sy dine gardiner, klarer vi gerne<br />

denne opgave for dig. For syning af gardiner kan du<br />

lige nu spare:<br />

50%<br />

Gælder ikke specialopgaver.<br />

Frank<br />

24 40 79 80<br />

50%<br />

Børge<br />

21 99 78 39<br />

Erling Christensen Møbler a/s - Hørmestedsvej 342 - 9870 Sindal Tlf: 98 93 61 55 - Fax: 98 93 69 55<br />

Se flere tilbud på: www.erling-christensen.<strong>dk</strong><br />

En EC pris er altid den bedste pris og butikkens nettopris<br />

Ny frisør-<br />

assistent<br />

ansat i Løkken<br />

Af Kirsten Olsen<br />

loekken@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

FrisørAssistent LAurA Delcea,<br />

Aalborg, er blevet ansat<br />

i Salon Hos Inger i Løkken.<br />

Laura Delcea er 30 år og<br />

udlært i Aalborgsalonen<br />

Lassen og Eriksen i maj i år,<br />

hvor hun bestod sin fagprøve<br />

med ros.<br />

Den nye frisør besluttede,<br />

efter endt uddannelse, at<br />

prøve lykken i Løkken, som<br />

hun udtrykker det.<br />

- Jeg er meget positivt<br />

overrasket over, i et såkaldt<br />

u<strong>dk</strong>antsområde, at være<br />

kommet til en topmoderne<br />

og spændende frisørsalon<br />

her i Løkken. Der kommer<br />

kunder i alle aldre og typer.<br />

Det er med til at skabe en<br />

glad og afslappet stemning<br />

blandt medarbejdere og<br />

kunder i salonen.<br />

Desuden lægger Laura<br />

Delcea vægt på, at der i salonen<br />

er et godt socialt og fagligt<br />

sammenhold. Man føl-<br />

.<br />

.<br />

.<br />

ger efteruddannelseskurser<br />

og sætter dermed fokus på<br />

Laura DeLcea.<br />

X<br />

Grete<br />

Bonde<br />

- din lokale kandidat<br />

Det kan la’ sig gøre<br />

At skabe et samfund, hvor vi udbygger<br />

velfærden, og hvor vi skaber de<br />

bedste rammer for vores børn, ældre<br />

og syge.<br />

At genskabe væksten og lysten til at<br />

starte virksomheder.<br />

At skabe et samfund, hvor vi passer<br />

på hinanden - og hvor alle børn<br />

uanset hvor de er vokset op, får<br />

den bedste uddannelse og en fair<br />

chance.<br />

www.sf.<strong>dk</strong>/gretebonde<br />

www.facebook.com/gretebonde det ku´ være så godt<br />

at følge med i det nyeste inden<br />

for hårmode.<br />

Det kræver politisk vilje, så derfor<br />

skal Danmark have en ny regering.<br />

I SF knokler vi for at gøre Danmark<br />

til et fair samfund - det kan lade sig<br />

gøre - når vi står sammen.


VRAA<br />

& OMEGNS<br />

AVIS<br />

Vraa Avis<br />

ONSDAG 14. SEPTEMBER <strong>2011</strong> | WWW.LOEKKENFOLKEBLAD.DK | 89. ÅRG. | UGE 37<br />

SUPERBRUGSENS PERSONALE klædt på til at give kunderne en rigtig festlig Hawaii-oplevelse. Foto: Privat Side 15<br />

HUSK<br />

vi har<br />

foderet<br />

til dine<br />

kæledyr<br />

BYG<br />

VENDSYSSEL BYGGECENTER<br />

VRAA, VESTER RINGVEJ 1, TELEFON, 3368 7550<br />

Følg strømmen!<br />

Alt indenfor:<br />

Salg og service af hvidevarer<br />

• industri • landbrug<br />

• belysning<br />

• boliger<br />

Elektrikeren Nord A/S · Tlf. 98 98 10 52<br />

www.elektrikerenas.<strong>dk</strong><br />

EFTERÅRSNYHEDER<br />

FRA OFELIA<br />

KJOLER · TOPPE · T-SHIRTS · GAMACHER<br />

Priser hvor alle kan være med<br />

Kom ind<br />

og hør<br />

nærmere<br />

HUSK<br />

Husk vi har også<br />

tasker, bælter,<br />

smykker osv.<br />

Vi laver gerne<br />

gavekort.<br />

VREJLEV-HÆSTRUPS NYE<br />

organist akkompagnerer<br />

kongelig operasanger<br />

Side 12<br />

ROCKENDE UNGDOMS-<br />

GUDSTJENESTE i Vrejlev<br />

Side 10<br />

SuperBrugsen i Vrå i Hawaii-stemning<br />

Udstilling med<br />

multikunstner<br />

Erik Clausen<br />

DRONNINGLUND KUNSTCEN-<br />

TER har holdt fernisering på<br />

en seperatudstilling med<br />

multikunstneren Erik Clausen.<br />

Udstillingen hedder ”Alting<br />

er billeder”.<br />

- Vi har længe set frem til<br />

denne udstilling. Alle kender<br />

vi Clausen fra film, musik og<br />

tv, men hans virke som bille<strong>dk</strong>unstner<br />

er mere nyt for<br />

os, lyder det fra kunstcentret.<br />

Selv siger han: ”Alting er<br />

billeder - men hvordan er billederne,<br />

hvordan er det vi<br />

ser? Vi ser på det sammen,<br />

men opfatter der måske meget<br />

forskelligt. Alt afhænger<br />

af øjnene der ser.”<br />

Erik Clausen viser værker i<br />

maleri, tegning, fotos, og udstillingen<br />

hænger frem til<br />

den 30. oktober.<br />

I Dronninglund Kunstcenters<br />

Kældergalleri udstiller<br />

Jane Ågot fra Saltum malerier.<br />

DEN VINKEL PÅ KULTUREN<br />

Læs NORDJYSKE Stiftstidende – Dit liv, din by, din verden<br />

OG HUSK<br />

Vi har ekstra<br />

chance på lottokuponer<br />

købt<br />

i Petit.<br />

- Din lokale butik<br />

Hobby • Legetøj • Gaver • Kontorartikler<br />

anr.<strong>dk</strong><br />

Østergade 4 · 9760 Vrå · Telefon 98 98 10 58


Side 10 | Vraa & Omegns Avis | Onsdag 14. september <strong>2011</strong><br />

Country-topnavn<br />

spiller koncert i Vrå<br />

UGE 37<br />

Søndag 18. september<br />

10.30 Gudstjeneste, Steen<br />

Daugaard, søndagsskole<br />

UGE 38<br />

Tirsdag 20. september<br />

19.00 Spejdermøder<br />

Torsdag 22. september<br />

14.00 Torsdagsklub<br />

Søndag 25. september<br />

10.30 Gudstjeneste<br />

VRAA<br />

& OMEGNS<br />

AVIS<br />

Nørregade 30, 9480 Løkken<br />

En del af Nordjyske Medier<br />

Ansv. chefredaktør Per Lyngby<br />

Telefon 9899 1119<br />

Telefax annoncer 9899 1066<br />

Torsdagklubben<br />

Vi begynder<br />

en ny sæson<br />

torsdag den 22.<br />

september kl. 14.<br />

Første eftermiddag her i<br />

efteråret hygger vi os og<br />

læser op af Mette Madsens<br />

bog „– Og Så Er Der<br />

Kaffe – Seksten År Som<br />

Folkevalgt“.<br />

– kom og vær med!<br />

...du kan også se<br />

kalender og omtaler på<br />

www.vraabaptistkirke.<strong>dk</strong><br />

REDAKTION<br />

Kirsten Hyldgaard Olsen<br />

Mobil 2249 1466<br />

kirsten.hyldgaard.olsen@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

Pressemeddelelser/nyheder:<br />

kirsten.hyldgaard.olsen@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

Redaktionschef<br />

Inger Lise Jønsson<br />

inger.lise.joensson@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

Gudstjenester<br />

Søndag den 18. september · 13. søndag efter trinitatis<br />

Børglum Klostekirke<br />

Kl. 10.00 TC<br />

Børglum kirke<br />

Ingen<br />

Vittrup kirke<br />

Ingen<br />

Vrå kirke<br />

Kl. 10.30 Kirkekaffe<br />

Em kirke<br />

Kl. 19.30 Kirkekaffe<br />

Løkken kirke<br />

Kl. 10.30 TB<br />

Furreby kirke<br />

Kl. 9.00 TB<br />

Løkken Frikirke<br />

Kl. 11.00<br />

Metodistkirken<br />

Kl. 19.00 Keld Munk<br />

Tolstrup kirke<br />

Ingen<br />

Stenum kirke<br />

Ingen<br />

Ø. Hjermitslev kirke<br />

Kl. 19.00 Høstgudstjeneste<br />

ANNONCER<br />

Mediakonsulent Martin Nielsen<br />

Mobil 2249 1270<br />

martin.nielsen@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

Mediakonsulent<br />

Annette Bertelsen<br />

Mobil 2249 1361<br />

annette.bertelsen@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

Områdechef<br />

Søren Martin Mørch<br />

smm@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

Vrå: EstEr Brohus i Den<br />

gamle Biograf - oplev ”Countrydronningen”<br />

lørdag d.<br />

24. september.<br />

Vraa er ved at være en musikby<br />

– det er ganske vist, og<br />

hvor er det da godt.<br />

Højskolen laver fantastiske<br />

arrangementer, Uhrenholdts<br />

Gård er også med helt<br />

fremme – og nu kommer<br />

Den gamle Biograf for alvor<br />

på banen.<br />

Palle Kok og biografen<br />

præsenterer Ester Brohus, -<br />

af mange kaldet Danmarks<br />

stærkeste koncertnavn i<br />

countrygenren, og bare det,<br />

bør trække fulde huse.<br />

En ”totalaften” med Danmarks<br />

countrydronning – og<br />

Palle Kok’s aftenbuffet. Det<br />

er også muligt at komme til<br />

koncerten uden spisning.<br />

Væk konen, naboen, genboen…eller<br />

hi<strong>dk</strong>ald vennerne….og<br />

køb billetter i Petit…eller<br />

ved Palle Kok i Den<br />

gamle Biograf. Den aften bliver<br />

Vraa transformeret til vestens<br />

”Laredo”.<br />

LL<br />

Thise kirke<br />

Kl. 11.00 Høstgudstjeneste<br />

Vrå Valgmenighed<br />

-<br />

Vejby kirke<br />

Kl. 17.00 Høstgudstjeneste<br />

Sejlstrup kirke<br />

Ingen<br />

Harritslev kirke<br />

Kl. 10.30 Høstgudstjeneste<br />

Rakkeby kirke<br />

Ingen<br />

Vrejlev kirke<br />

Kl. 14.00 Viggo Noe<br />

Hæstrup kirke<br />

Ingen<br />

Vrensted kirke<br />

Kl. 19.00 KE - Høstgudstjeneste<br />

Rubjerg kirke<br />

Ingen<br />

Jelstrup kirke<br />

Ingen<br />

Lyngby kirke<br />

Kl. 10.30 KE - Høstgudstjeneste<br />

Annoncér i NORDJYSKE Stiftstidende<br />

ANNONCE INDLEVERINGSFRISTER<br />

Alle annoncer: Fredag kl. 14.00<br />

UDGIVER<br />

NORDJYSKE Medier A/S<br />

TRYK<br />

NORDJYSKE Medier A/S<br />

DISTRIBUTION<br />

NORDJYSKE Distribution A/S<br />

En rockende<br />

gudstjeneste i<br />

Vrejlev kirke<br />

så afholdEs der igen en<br />

ungdomsgudstjeneste for<br />

Vrejlev-Hæstrups børn og<br />

unge – og for deres forældre…<br />

Succesen fra i vinters<br />

gentages – dog uden leg og<br />

overnatning. Alle opfordres<br />

til at komme og være med til<br />

en meget levende og livsbekræftendeungdomsgudstjeneste.<br />

- MEN, denne gang skal<br />

forældrene ikke blot køre<br />

deres børn og unge til kirken.<br />

Forældrene skal med<br />

ind og være med, når der<br />

rockes og rulles så taget hæver<br />

og sænker sig i takt med<br />

musikken, udtaler sognepræst<br />

Kirstine R. R. Rafn,<br />

Vrejlev og Hæstrup sogne.<br />

- For musikken er omdrejningspunktet,<br />

når der holdes<br />

ungdomsgudstjeneste.<br />

Der bliver ikke spillet salmer<br />

eller smukke sange fra højskolesangbogen<br />

denne aften.<br />

Nej, man skal synge – ja<br />

ligefrem skråle med på – gode<br />

og kendte rocknumre, så<br />

det giver genlyd langt ud i<br />

sognene, så alle bliver omgivet<br />

af rockens helt anderledes<br />

og sprælske toner. Orglet<br />

får lov til at hvile sig denne<br />

aften for man sætter bandet<br />

op ved alteret, så alle rigtig<br />

kan nyde trommer og andre<br />

rockinstrumenter.<br />

Opfordringen til forældrene<br />

lyder: prop jeres børn og<br />

unge ind i bil og kør til<br />

Vrejlev Kirke torsdag den<br />

22. september. Og kære<br />

børn og unge; forlang, at jeres<br />

forældre kommer med i<br />

kirken denne aften, hvis I ikke<br />

vil sidde sammen med<br />

dem, så kan forældrene være<br />

på de allerbagerste bænke<br />

– men med skal de – de har<br />

også godt af det.<br />

Kirstine R. R. Rafn glæder<br />

sig vildt meget til at se en<br />

masse børn og voksne til<br />

ungdomsgudstjeneste i<br />

Vrejlev kirke, så hun, sammen<br />

med børnene, kan vise<br />

forældrene, hvordan man<br />

rocker en gudstjeneste…<br />

HH<br />

fra Et tidligere utraditionelt arrangement i kirken i Vrejlev. Foto: Arkiv<br />

DEN VINKEL PÅ DET GODE LIV<br />

Læs NORDJYSKE Stiftstidende – Dit liv, din by, din verden<br />

OPLAG<br />

Kontrolleret oplag iflg. Dansk Oplagskontrol<br />

2. halvår 2009: 8.296<br />

Affotografering af bladets annoncer og<br />

redaktionelle indhold er forbudt uden tilladelse.


Onsdag 14. september <strong>2011</strong> | Vraa & Omegns Avis | Side 11<br />

Keramik<br />

– dansk og international<br />

I fOrbInDelse med Creabiz<br />

Ceramic Conference <strong>2011</strong><br />

udstiller en række danske og<br />

internationale keramikere<br />

værker i perioden 1.-28. september<br />

på Hjørring Bibliotek<br />

Janice Hunter og Dorte<br />

Visby er kvinderne bag<br />

Det sker i Idrætscenter Vendsyssel<br />

FODBOLD<br />

– UGENS KAMPE<br />

Hjemmekampe:<br />

Onsdag 7. september:<br />

Kl. 18,30, U-17 drenge ............VBI – ØVI/TTB<br />

Torsdag 8. september:<br />

Kl. 18,30, serie 5 ............VBI – PSI/Serritslev<br />

Fredag 9. september:<br />

Kl. 18,15, serie 3 ............VBI – Hjørring<br />

Lørdag 10. september:<br />

Kl. 10,00, U-10 drenge ............VBI – Brovst<br />

Kl. 11,00, U-13 drenge ............VBI – SVIF<br />

Kl. 11,20, U-10 drenge ............VBI – Brønderslev 1<br />

Søndag 11. september:<br />

Kl. 10,00, serie 6 ............VBI 1 – Harken<br />

Kl. 12,00, U-15 drenge ............VBI – Sindal<br />

Mandag 12. september:<br />

Kl. 17,15, U-10 piger ............VBI – Skibsby-Højene 2<br />

Kl. 18,15, serie 5 ............VBI – SIV 2<br />

Tirsdag 13. september:<br />

Kl. 18,00, U-18 piger ............VBI – Vrensted<br />

Udekampe:<br />

Onsdag 7. september:<br />

Kl. 17,15, U-11 drenge ............Hjørring – VBI<br />

Kl. 17,15, U-8 drenge ............Bjergby/Mygdal 2 – VBI<br />

Kl. 18,00, U-12 drenge ............Jetsmark – VBI<br />

Kl. 18,30, serie 6 Hjørring AIK Frem – VBI 2<br />

Lørdag 10. september:<br />

Kl. 10,00, U-15 piger ............Thise – VBI<br />

Kl. 10,40, U-11 drenge ............TSI/Stenum – VBI<br />

Kl. 11,15, U-13 piger ............Aabybro – VBI<br />

Kl. 11,20, U-11 drenge ............VBI – Biersted/Nørhalne i .....<br />

............ Brønderslev<br />

Kl. 12,00, U-9 drenge ...... Skibsby-Højene 4 – VBI i Løkken<br />

Kl. 12,40, U-9 drenge ............VBI – Løkken i Løkken<br />

Kl. 16,00, U-19 drenge ............Bangsbo – VBI<br />

Mandag 12. september:<br />

Kl. 18,30, veteran oldboys ...........Hjørring AIK Frem - VBI<br />

Tirsdag 13. september:<br />

Kl. 17,30, U-12 piger ............Ilbro/Lørslev 2 VBI<br />

Kl. 18.00, U-13 piger ............Nørhalne - VBI<br />

Ugens boldsponsorer: Uno X, Vrå og<br />

CR Tømrer v/ Christian Rytter<br />

Nordjyske Keramikere (tidligere<br />

kendt som Børglum Babes)<br />

– en gruppe af kvindelige<br />

kunstnere fra Vendsyssel,<br />

der har arbejdet sammen siden<br />

2003 om at udvikle initiativer,<br />

der styrker keramiske<br />

erhverv i vores region og<br />

sætter fokus på den rolle dis-<br />

Pensionistforeningen<br />

for Vrå og Omegn<br />

Tirsdag, den 13. september kl 14.00<br />

vil tidligere slagteriarbejder,<br />

Lars Nielsen, fortælle om hans<br />

spændende cykelture i<br />

bl.a Chile og Canada.<br />

Tilmelding, mandag den 12. sept.<br />

fra kl. 10 - 13.30 på tlf. 98 99 43 85<br />

Bestyrelsen<br />

se værker spiller i vores liv.<br />

Siden de startede har de<br />

hver sommer afholdt en international<br />

udstilling og<br />

workshops, i første omgang<br />

på Børglum Kloster og sidenhen<br />

på Hirtshals Fyr.<br />

Udstillingen på Hjørring<br />

Bibliotek indeholder værker<br />

af både tidligere og nuværende<br />

medlemmer af Nordjyske<br />

Keramikere, ligesom<br />

også mange af de internationale<br />

kunstnere, som har deltaget<br />

i deres workshops det<br />

sidste årti, vil være repræsenteret.<br />

De fem nordjyske keramikere er fra venstre Catherine Collart, Dorte Visby, Anna Johannsdottir, Joan Grønfeldt Kristensen og Janice Hunter.<br />

VRÅ GYNASTIKFORENING - START UGE 36<br />

Mandag HAL 2 Hold Pris Træner<br />

16.00 - 17.00 Funk/Dans 2.-5. kl. 400 kr. Anne Louise Wulf 27 59 63 12<br />

16.00 - 17.00 Spilop Spring 0.-2. kl. 400 kr. Nanna og Chris 27 85 50 45<br />

17.00 - 18.30 Juniorpiger Fra 6. kl. 400 kr. Mia Lund og Signe J.<br />

17.00 - 18.30 Juniordrenge Fra 3. kl. 400 kr. Dorthe Mørch 98 98 24 06<br />

Chris<br />

18.30 - 19.30 Familie Zumba Familie v/550 kr. Maria Hedemann 42 77 42 47<br />

b/250<br />

19.30 - 20.30 Pilates m/store bolde Fra 18 år 500 kr. Mette Lehmann og Mette Nejsum<br />

20.30 - 22.00 Rigtige mænd, start uge 39. Fra 18 år 500 kr. Jan Printz 98 99 83 49<br />

Onsdag HAL 2 Hold Pris Træner<br />

16.15 - 17.15 Forældre-Barn 1-3 år 400 kr. Christina Jensen 20 42 82 47<br />

17.15 - 18.15 Puslinge 4-6 år 400 kr. Mette Christiansen 28 94 49 87<br />

Josefi ne<br />

17.45 - 19.00 Turbopiger Fra 3. kl. 400 kr. Monika og Signe P.<br />

19.00 - 20.00 Zumba Fra 16 år 550 kr. Maria Hedemann 42 77 42 47<br />

Tilmelding på vores hjemmeside www.vraa-gf.<strong>dk</strong>. På vores hjemmeside kan man læse om alle holdene.<br />

Går du på 2 hold betaler du ½ kontingens for det andet hold. Ingen søskenderabat.<br />

PRØV GRATIS I 2 UGER<br />

Kom og vær med og se om det er noget for dig!<br />

PS. Hvis der efter uge 39 ikke er min. 12 personer pr. hold, ser vi os nødsaget til at lukke holdet. Foreningens forårsopvisning<br />

fi nder sted søndag den 25. marts 2012. Ved spørgsmål kontakt formand Karina Christensen - 98 98 01 01<br />

GRATIS SPINNING FOR NYBEGYNDERE<br />

Vi gentager succes’en<br />

Kom og prøv at spinne - GRATIS<br />

Er du interesseret i at prøve et par spinningstimer, selvom du aldrig har<br />

prøvet det før?<br />

Det har du nu mulighed for at prøve – helt Gratis. Du vil blive introduceret<br />

til spinning, praktisk indstilling af cyklen og vejledning til hvordan man kører.<br />

Tidspunkt: Hver tirsdag i september kl. 18:30-19:30<br />

Sted: Spinningslokalet, Idrætscenter Vendsyssel, Vraa<br />

Tilmelding skal ske på tlf. 60 38 31 03 eller 40 85 15 92<br />

På www.ic-vendsyssel.<strong>dk</strong> kan du se vores oversigt vedr. de øvrige hold.<br />

Af Kirsten Olsen<br />

loekken@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

Det er en fornøjelse at byde<br />

velkommen til den 8. sæson<br />

med seniorhøjskole i Vrå.<br />

- Seniorhøjskolen er i de<br />

klassiske rammer på Vrå<br />

Højskole, og her er det Anna<br />

Brohus og Poul Lybæk, som<br />

binder de 19 arrangementer<br />

sammen med fællessang og<br />

foredrag, fortæller slolelederen<br />

for FOF Vendsyssel<br />

Kirsten E. Højrup, - Det foregår<br />

hver torsdag eftermiddag<br />

og starter den 29. september,<br />

og der serveres kaffe<br />

og te i pausen, tilføjer hun.<br />

Foredragspakken i løbet af<br />

efteråret <strong>2011</strong> og forår 2012<br />

byder ca. en gang om ugen<br />

på en oplysende og berigende<br />

oplevelse – både indholdsmæssigt<br />

og socialt. - I<br />

høj grad eksponent for det<br />

gode liv, og som vi siger i<br />

FOF – et rigere liv, siger skolelederen.<br />

Ud over det gode indhold i<br />

seniorhøjskolernes program<br />

og afvikling, bliver det også<br />

bemærket, at det er et rigtig<br />

Annoncen er sponsoreret af Sparekassen Vendsyssel<br />

FOF Seniorhøjskole<br />

– også i Vrå!<br />

godt sted at møde nye venner.<br />

- Ofte er det den første aktivitet<br />

en deltager melder sig<br />

til f.eks. efter en ægtefælles<br />

død. Dermed opfylder seniorhøjskolerne<br />

et af de centrale<br />

elementer i folkeoplysningen,<br />

nemlig at være et<br />

mødested for mennesker af<br />

forskellig baggrund, men<br />

med det fælles ønske om at<br />

lære og opleve, påpeger hun.<br />

- Det har været en fornøjelse<br />

at lave programmet, og<br />

pakken er lavet ud fra den<br />

overordnede linje, hvor<br />

”Højskole” er musik, kunst,<br />

litteratur, historie, samfund,<br />

kultur og kulturer, filosofi,<br />

international mm. Og det er<br />

også højskolesang og at være<br />

sammen om noget.<br />

”Senior” er også en del af<br />

den overordnede linje, men<br />

”senior” er ikke entydigt en<br />

etiket, som kan sættes på<br />

hverken alder, interesser eller<br />

tilgang til verden.<br />

- Med ønske om indsigt,<br />

vidsyn og livskvalitet ser vi<br />

frem til en udbytterig sæson,<br />

slutter Kirsten E. Højrup.<br />

Kom og prøv at spille squash – GRATIS<br />

Er du til fuld fart og ketcher sport, så har du nu<br />

chancen.<br />

Hele september måned, har du mulighed for at<br />

komme og prøve en sportsgren, der virkelig giver<br />

sved på panden - helt Gratis.<br />

Ring og tilmeld jer. Så sørger vi for en instruktør,<br />

der vil kunne sætte jer ind i sportens regler mm.<br />

Tilmelding: Alex: 40 85 15 92 eller<br />

Erik: 60 38 31 03<br />

Vi ses i Idrætscenter Vendsyssel


Side 12 | Vraa & Omegns Avis | Onsdag 14. september <strong>2011</strong><br />

Swåmpis Venner<br />

Røde Kors i Løkken-Vrå kan<br />

bruge flere frivillige<br />

- Der er mange aktiviteter i man synes at der ikke er grund<br />

i Uhrenholdts Gård<br />

gang i den lokale afdeling af<br />

Røde Kors. I den forløbne måned<br />

afholdt vi den årlige udflugt<br />

med 50 frivillige. Vi besøgte<br />

Tingbæk Kalkminer og<br />

til at give et beløb<br />

igen den 2. oktober. Vi skal<br />

nok nå rundt til de fleste i det<br />

gamle Løkken-Vrå-område –<br />

med din hjælp. Jeg hører ger-<br />

- Vi lADer op til irsk aften fre-<br />

godt og solidt i den Vendsys- så den flotte kunstudstilling ne fra dig hvis du kan undvære<br />

dag d. 30. september.<br />

selsk råddenskab. De angri- dernede, og vi besøgte Ver- et par timer denne søndag.<br />

Det er en kendt irsk folkeber<br />

problemerne inde fra.” denskortet ved Klejtrup Sø. En<br />

musik-gruppe med rod i det<br />

Jo, der er lagt op til en hyg- genbrugsbutik i Arden nåede Besøgstjenesten<br />

nordjyske, der kommer og<br />

gelig aften med 6 mand i ”or- vi også, og et besøg på Cirkus- - Vores aktivitetsleder i be-<br />

spiller på det gamle kornloft,<br />

kestergraven”, irsk folkemumuseet i Rold var også med i søgstjenesten, Bodil Rafn Pe-<br />

og gruppen behøver næppe<br />

sik og vendelbolune – tilsat planen. Det var en rigtig god dersen, har været på besøg på<br />

nogen nærmere præsentation.<br />

irsk stuvning med rødbeder tur, fik vi at vide af de frivillige vore forskellige plejehjem for<br />

Et kik på gruppens hjem-<br />

fra Palle Kok.<br />

der deltog.<br />

at orientere om besøgstjenemeside<br />

afslører det lokale,<br />

Det bliver en intim forestilsten,<br />

og det har givet et nyt be-<br />

det skæve - og her er hvad<br />

ling – der er kun 55 billetter, landsindsamling<br />

hov for besøgsvenner. Som be-<br />

avisen for mange år siden<br />

og de sælges efter først-til- - Nu er vi i gang med at skaffe søgsven kommer man som fri-<br />

skrev om gruppen:<br />

mølle-princippet.<br />

indsamlere til den årlige landsvillig, personlig ven der har<br />

”Det er ellers pæne menneindsamling<br />

til fordel for Røde overskud til at snakke, lytte,<br />

sker, der bor på den egn.<br />

Der bliver rift om billetterne Kors. Den finder sted søndag læse op, gå tur, tage på in<strong>dk</strong>øb<br />

Men i alle samfund er der no-<br />

Men vi tror, der bliver rift den 2. oktober i år i ca. tre ti- eller hvad man nu indbyrdes<br />

gen, der li´som falder uden-<br />

om billetterne. Træk hurtigt mer. Vi mangler indsamlere i år kan blive enige om. Som befor.<br />

Ikke passer ind i ram-<br />

fra hoften…hurtigere end – faktisk rigtig mange. Det var søgsven tilbydes der kursus og<br />

merne…og heller ikke gør det samme er det nu alligevel grassat. Men et lille lys i mør- din nabo…eller hvad med at en fornøjelse at opleve dan- løbende orientering og møder.<br />

noget for at komme til det. ikke helt galt.<br />

ket er der da: En kreds af bor- invitere dem med?<br />

skernes lyst til at give penge i Der er behov for kvinder og<br />

Nordenfjords er betegnel- Schwåmperne mæsker sig gere med hjertet på rette sted Billetter bestilles hos Mari- forbindelse med fjernsynets mænd i alle aldre. Ring til Bosen<br />

” Schwåmp ” alment mere end nogensinde tidli- og den rigtige sociale indstilanne Pedersen på telefon store indsamling den sidste lørdil på 98 99 80 95 eller 28 53<br />

kendt. Det nærmeste retgere på Brønderslev kanten. ling begynder nu at røre på 21490284 eller på mail: dag i august som fortrinsvis gik 05 98 hvis du har et par timer<br />

skrivningsordbogenkom- Situationen er uden kontrol, sig . ” Schwåmpis Venner ” Uhrenholdtsgaard@gmail. til det store hjælpearbejde der om ugen.<br />

mer er ” svumpukkel ”. Og og tilsyneladende er det hele kalder de sig. Og taktisk com<br />

er i gang lige nye – primært på Med venlig hilsen<br />

selv om de to ting langt fra er godt på vej til at løbe aldeles klogt har de placeret et ben<br />

Arne Afrikas Horn. Jeg håber ikke at Bent Dyrby, Formand.<br />

Lene akkompagnerer opera-<br />

sangerinden i Kongesalen<br />

Af Kirsten Olsen<br />

loekken@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

Det er organist Lene Rom<br />

Frederiksen som akkompagnerer<br />

på flygelet, når den<br />

kongelige operasangerinde<br />

Djina Mai-Mai synger sine<br />

smukke klare toner i Kongesalen<br />

på Børglum Kloster.<br />

Dette skete igen for nylig ved<br />

en flot koncert i en fyldt<br />

Kongesal.<br />

Lene Rom Frederiksen fra<br />

Vrensted er tidligere organist<br />

og korleder ved Løkken<br />

og Furreby kirker, og er nu<br />

ansat som organist ved<br />

Vrejlev og Hæstrup sogne.<br />

Hun er desuden lærer på<br />

musikskolerne i Hjørring og<br />

Jammerbugt Kommuner.<br />

Samarbejdet med Djina<br />

Mai-Mai startede ved en til-<br />

fældighed for et par år siden.<br />

- Historien er, at klostret<br />

havde en udstilling med stilhistoriker<br />

Lars Andersens<br />

kostumer til operaen Figaros<br />

Bryllup. I den forbindelse fik<br />

vi en sjov idé om at krydre<br />

udstillingen med et par arier<br />

fra operaen. Så det blev aftalt<br />

dagen før, og vi havde<br />

ca. en lille halv time til at øve<br />

sammen, fortæller Lene<br />

Rom Frederiksen.<br />

- Hun er en virkelig sød og<br />

venlig person, og hun er meget<br />

fagligt dygtig og grundig,<br />

og vi arbejdet godt sammen,<br />

fortæller Lene Rom<br />

Frederiksen. – Vi kan knokle,<br />

grine eller drikke rødvin<br />

sammen, men hvad der er<br />

vigtigst, så vi har en god kemi,<br />

og har en god fornemmelse<br />

for hinandens reaktio-<br />

DjinA MAi-MAi, Lene Rom Frederiksen og konferencier Lars Andersen<br />

modtog hyldest efter koncerten. Foto: Kirsten<br />

ner når vi optræder sammen.<br />

- Desuden er det dejligt at<br />

arbejde med en så professionel<br />

person. Det gør, at man<br />

kan arbejde med nogle andre<br />

ting, end man står med<br />

til dagligt, tilføjer hun begejstret.<br />

erfaring som kapelmester<br />

Det er ikke første gang Lene<br />

Rom Frederiksen spiller<br />

offentligt. Gennem sit arbejde<br />

på musikskolen har hun<br />

kontakt med familien Rottbøll,<br />

og det var derfor naturligt,<br />

at hun også akkompagnerede,<br />

da Anne Marie og<br />

Benedikte Rottbøll begyndte<br />

at synge ved klostrets arrangementer<br />

i blandt andet<br />

Børglum Kloster kirke. Desuden<br />

har hun tidligere været<br />

kapelmester ved friluftsspil,<br />

arbejdet på Aalborg Teater<br />

og er stadig med som akkompagnatør<br />

for skuespiller<br />

Ebbe Trenskov.<br />

Lene Rom Frederiksen<br />

startede som musiklærer i<br />

1982. I 1996 blev hun opfordret<br />

til at søge stillingen som<br />

organist i Løkken. Her tog<br />

hun initiativ til at starte tre<br />

kor, og har blandt andet været<br />

med til at lave minikonfirman<strong>dk</strong>urser<br />

og babysalmesang.<br />

Organist i Vrejlev og Hæstrup<br />

Den 1. maj startede Lene<br />

Rom Frederiksen ved Vrejlev<br />

og Hæstrup kirker som orga-<br />

lene rOM Frederiksen ny organist i Vrejlev-Hæstrup, her ved flygelet i Kongesalen. Foto: Kirsten<br />

nist.<br />

- Jeg havde lyst til at prøve<br />

noget nyt, fortæller hun, - og<br />

min debut blev simpelt hen<br />

på konfirmations søndag, så<br />

det var lige på med det samme.<br />

- I Vrejlev er der nogle<br />

grundlagte traditioner med<br />

blandt andet koncerter og<br />

spejderarbejde, som er meget<br />

spændende, fortæller<br />

hun. - Der er også meget fokus<br />

på børn/ungearbejdet.<br />

Lige nu arbejder vi med<br />

planlægning af en rockgudstjeneste<br />

i forbindelse med<br />

indskrivning af konfirman-<br />

der. Den slags er med til at<br />

sprede fagligheden og give<br />

ny gnist.<br />

- Det er dejligt at arbejde<br />

sammen og få gode ideer,<br />

det er med til at få støvet vingerne<br />

af, fastslår den alsidige<br />

lærer og musiker.


Onsdag 14. september <strong>2011</strong> | Vraa & Omegns Avis | Side 13<br />

K R Y D S O R D SUDOKU<br />

Til to udtrukne rigtige løsninger er et<br />

Gavekort på 100 kr. til hver<br />

Løsningen skal være Løkken Folkeblad i hænde<br />

senest fredag kl. 12.00<br />

Vinder-navnene offentliggøres i avisen om en uge.<br />

Navn:<br />

Adresse:<br />

Postnr./by:<br />

Denne uges<br />

præmie-sponsor:<br />

TØJ TIL HENDE & HAM<br />

SIGNAL<br />

MARLBORO<br />

SOYA<br />

PULZ<br />

TORVET 6 · LØKKEN<br />

98 99 09 27<br />

Vinderne i uge 34:<br />

Hanne Pedersen Kingosvej 18, 9760 Vrå.<br />

Hanne Andersen, Platanvej 24 - 10 - 1. 1810 Frederiksberg C.<br />

Vinderne i uge 35:<br />

Inger Bang, Tømmerby Kærvej 30, 9700 Brønderslev<br />

Esther Simonsen, Åboulevarden 5, 9480 Løkken.<br />

LØSNING UGE 35<br />

Den GoDe<br />

Den onDe<br />

Den Grusomme<br />

Undgå<br />

kaos<br />

ANR holder dig opdateret.<br />

hver mandag i NORDJYSKE Stiftstidende


Side 14 | Vraa & Omegns Avis | Onsdag 14. september <strong>2011</strong><br />

Fårup Sommerland sætter ny<br />

besøgsrekord: 641.085 gæster<br />

fåruP sommerland har netop<br />

lukket portene bag en sæson,<br />

der virkelig satte rekord.<br />

Med 641.085 gæster<br />

kan Fårup Sommerland<br />

nemlig glæde sig over den<br />

syvende besøgsrekord på<br />

kun ni år. Det svarer til en<br />

fremgang på hele 34.034 i<br />

forhold til den hidtidige rekord<br />

fra 2010, hvor 607.051<br />

gæster besøgte Fårup.<br />

”Sommeren sidste år var<br />

helt fantastisk, og denne<br />

sommer har vi haft en del<br />

færre åbningsdage, så vi turde<br />

egentlig slet ikke håbe på<br />

rekorder i år. Men efter en<br />

regnfuld forsommer vendte<br />

det stille og roligt i sæsonens<br />

løb, og vores styrke er, at vi<br />

Dame- og Herreklip<br />

Permanent og toning<br />

- uden ammoniak<br />

Frisør Ingrid<br />

Bestil venligst tid på tlf. 23 43 03 93<br />

Sdr. Vråvej 77 · 9760 Vrå<br />

har aktiviteter til al slags<br />

vejr. Vores gæster tager sommervejret<br />

med ophøjet ro og<br />

klæder sig efter forholdene,”<br />

siger direktør Søren Kragelund.<br />

direktøren styrede trafikken<br />

Sæsonen toppede den 20.<br />

juli, da mere end 18.800 gæster<br />

kom på besøg. Det skabte<br />

endda regulært trafikkaos<br />

på de små veje omkring<br />

sommerlandet, og Søren<br />

Kragelund måtte selv ud i<br />

run<strong>dk</strong>ørslen ved Fårup Sommerland<br />

og styre trafikken<br />

med hjælp fra Fårup-sværd<br />

og walkie-talkie.<br />

”Jeg tog lige et par vagter<br />

som færdselsbetjent og hjalp<br />

O n s d a g l u k k e t<br />

LØkken-vrå nærradio<br />

Stil ind på din faSte Station<br />

LVN kan modtages på 106,7 MHz m. alm. antenne,<br />

102,2 MHz, fællesant. i Vrå og 93,0 MHz, Løkken fællesant.<br />

Torsdag 15. sepTember<br />

15.00 så’ er det torsdag:<br />

Blandet musik for dig der er på vej hjem fra arbejde<br />

v/skiftende studieværter<br />

18.00 på genhør i morgen på 106,7 mHz<br />

Fredag 16. sepTember<br />

15.00 musik for seniorer:<br />

Jørgen Frank spiller musik fra 30’erne, 40’erne, 50’erne<br />

og 60’erne samt operetter, revyviser, dansktop og swing.<br />

16.00 go’eftermiddag:<br />

Oplæsning af arrangementer kl. 16.30 v/Poul.<br />

Et program med meddelelser fra foreningerne og<br />

eventuelle indslag krydret med iørefaldende musik<br />

17.00 kristen time:<br />

En time med kristen musik, gospel og samtale<br />

v/Jacob Pedersen<br />

18.00 på genhør i morgen på 106,7 mHz<br />

LØrdag 17. sepTember<br />

10.00 Lørdagsæter:<br />

En times blandet musik v/Per Wilhelmsen<br />

12.00 Ulrik’s:<br />

Et program med Ulrik Rasmussen, som vil spille musik<br />

for alle aldre, opfylde musikønsker på sms<br />

24 63 70 80 og give dig en god start på lørdagen.<br />

15.00 på genhør i morgen på 106,7 mHz<br />

sØndag 18. sepTember<br />

07-08 morgenradio på Løkken-vrå nærradio<br />

10.00 søndagshjørnet:<br />

Blandet søndagsmusik, ”det kulinariske hjørne” samt<br />

musikønsker på tlf. 98981999 v/Per og Anita<br />

11.00 søndag formiddag:<br />

Blandede hits fra de sidste fem årtier<br />

v/Per Wilhelmsen og Kaj Nielsen<br />

også med at sende folk i rigtig<br />

retning mod parkeringspladserne.<br />

Sådan hjælper vi<br />

hinanden, når der er rigtig<br />

travlt. Og jeg er da utroligt<br />

stolt af både dags- og sæsonrekorden,<br />

men faktisk allermest<br />

stolt af det uovertrufne<br />

engagement vores medarbejdere<br />

udviser dag efter<br />

dag. Det er ganske enkelt imponerende,”<br />

siger en tilfreds<br />

Søren Kragelund.<br />

Sommerland i udvikling<br />

Han kigger tilbage på en<br />

sæson, hvor de to store nyheder,<br />

Vandslangen og Regnskoven,<br />

har bidraget til de<br />

flotte besøgstal. Vandlandet<br />

er nu et af Skandinaviens al-<br />

PV81-weekend<br />

– et arrangement<br />

for alle aktive<br />

PoulstruPs idrætsforening,<br />

PV81 byder velkommen<br />

til en weekend i det sociale<br />

tegn. Vi ønsker at samle<br />

vores fælles interessenter,<br />

hvilket gælder vores spillere,<br />

trænerne, lederne, forældre,<br />

sponsorer og fans og alles<br />

bedre halvdele. Weekenden<br />

bliver fredag og lørdag den<br />

28. og 29. oktober.<br />

Fredag den 28. oktober<br />

mødes alle ungdomsspillere<br />

og seniorspillere inkl. deres<br />

lerstørste, og dét kan for alvor<br />

mærkes på interessen fra<br />

udlandet.<br />

”Det er en kæmpe succes.<br />

Vi har arbejdet længe for at<br />

komme ud på den internationale<br />

bane, og nu kan vi begynde<br />

at høste frugterne af<br />

vores indsats. I dag er op<br />

mod 20 procent af vores gæster<br />

udlændinge, og mange<br />

af dem kommer år efter år,<br />

bruger vores overnatningstilbud<br />

og besøger os flere<br />

dage i træk. Vi er rykket op i<br />

en international liga af forlystelsesparker,”<br />

siger Søren<br />

Kragelund.<br />

I Fårup Sommerland går<br />

forberedelserne nu i gang til<br />

trænere til træning. Undervejs<br />

er der aftensmad og senere<br />

har vi indendørs fodbold/leg<br />

blandet ungdom<br />

og senior, herunder også<br />

taktik mv. Der bliver også tid<br />

til ”sjov og ballade” inden alle<br />

går alle til ro.<br />

Lørdag den 29. oktober<br />

starter med fælles morgenmad,<br />

fælles træning for alle<br />

ungdoms- og seniorspillere<br />

– både fodbold og håndbold,<br />

og inden frokost er der fæl-<br />

en ny sæson, hvor Søren Kragelund<br />

igen lover nyt og<br />

spændende i sommerlandet<br />

i skoven.<br />

sæson <strong>2011</strong> i fårup sommerland:<br />

‹ Lynet har kørt 33.541 ture<br />

og 44.010 km – en distance,<br />

der cirka svarer til en tur<br />

rundt om jorden.<br />

‹ Falken har tilbagelagt<br />

22.457 ture og 13.968 km.<br />

‹ 453.600 m3 vand er passeret<br />

gennem Vandslangen.<br />

‹ Sommerlandet har solgt<br />

248.753 is.<br />

‹ Fårup har slået gæsterekord<br />

for syvende gang på ni<br />

år.<br />

nyhederne i Aquaparken, Vandslangen og Regnskoven, har bidraget til de flotte besøgstal i Fårup Sommerland.<br />

les oprydning for ungdomsspillere.<br />

fåruP sommerland satte på ny<br />

sæsonrekord i år. Samtidig satte<br />

Fårup ny dagsrekord med mere<br />

end 18.800 besøgende.<br />

Om eftermiddagen er der<br />

taktikmøder og senere er<br />

der fodbol<strong>dk</strong>amp mellem<br />

blandet seniorhold og Old<br />

Boys.<br />

Om aftenen hjælper alle<br />

med at gøre klar i hallen til<br />

spisning og fest med efterfølgende<br />

hygge/dans samt<br />

diverse udnævnelser mv.


Onsdag 14. september <strong>2011</strong> | Vraa & Omegns Avis | Side 15<br />

Sprudlende Hawaii dag<br />

i SuperBrugsen i Vrå<br />

TorvesTemninG ved Superbrugsen. Foto: Privat<br />

GuldGravninG for børn. Foto: Privat<br />

✂ KLIP UD ✂<br />

køb og salg blandede Boliger udlejes MURER/ENTREPRENØR<br />

KLIP UD ✂ KLIP UD ✂ KLIP UD<br />

Annoncesponsor:<br />

GENBRUG<br />

Kirkens Korshær Genbrug<br />

Sdr. Allé 36, Vrå . 98 98 02 36<br />

Åben ons-, tors- og fredag 14.00 - 17.00<br />

Brønderslev . 98 82 16 11<br />

Møbler og andre genbrugsartikler afhentes.<br />

KLIP UD ✂ KLIP UD ✂ KLIP UD<br />

✂ KLIP UD ✂<br />

3-værelses lejlighed<br />

Østergade 3, 1. sal<br />

Vraa<br />

Udlejes pr. 1. sept. <strong>2011</strong><br />

92 kvm lys lejlighed,<br />

nyistandsat med alt i<br />

hvidevarer. Mdl. leje kr.<br />

4.900 + forbrug. Depositum:<br />

3 mdrs. leje. Husdyr<br />

tilladt. Kontakt:<br />

Anders, tlf. 28 71 79 99<br />

Rigtig mange mennesker<br />

havde lyst til at opleve stemningen<br />

af tropisk Hawaii-paradis<br />

på torvedagen ved SuperBrugsen<br />

i Vrå.<br />

- Det store telt var fyldt til<br />

bristepunktet med mennesker<br />

til morgenkaffe og det<br />

efterfølgende bankospil,<br />

fortæller uddeler Vilfred<br />

Lynglund.<br />

- Dagen igennem var der<br />

masser af aktiviteter for både<br />

børn og voksne. For børnene<br />

var der blandt andet<br />

guldgravning, fiskedam,<br />

fodbold-konkurrence, hoppeborge,<br />

og de kunne lege<br />

spejder for en dag, fortsætter<br />

han begejstret.<br />

De voksne kunne desuden<br />

hygge sig med ølsmagning<br />

og spisning med livemusik.<br />

- Alt i alt et meget vellykket<br />

arrangement, som vil blive<br />

gentaget næste år, fastslår<br />

uddeleren.<br />

Halmpresning<br />

Presning af småballer<br />

Thorkild Madsen<br />

Vrå - Tlf. 98 98 15 50 - 40 84 15 52<br />

uddeleren i aktion som bankoopråber. Foto: Privat


Side 16 | Vraa & Omegns Avis | Onsdag 14. september <strong>2011</strong><br />

Tak efTer dødsfald<br />

Hjertelig tak<br />

for den store deltagelse ved min kære mand<br />

Poul Erik Larsens begravelse fra Vrå Sognekirke.<br />

Tak for blomster, kranse og hilsner.<br />

Tak til Viggo Noe for din gode og trøstende tale.<br />

På familiens vegne<br />

Tove Larsen<br />

Vrå<br />

Borgergade 3<br />

Sag 1131.<br />

Udb/knt......<br />

55.000/1.095.000<br />

Brt/nt................<br />

7.466/6.131<br />

Alternativ finansiering: 6<br />

Pauselån® F1............<br />

4.108/3.556<br />

Bolig/kld.<br />

m²<br />

Grund<br />

m²<br />

0<br />

Stuer/<br />

vær.<br />

Opført<br />

234/134 494 3/4 1907<br />

Vrå<br />

Ringer De annoncen ind er det en fordel,<br />

hvis De på forhånd har lavet annoncens ordlyd.<br />

H C Andersens Vej 20<br />

Sag 1156.<br />

Udb/knt........<br />

45.000/845.000<br />

Brt/nt................<br />

6.348/5.329<br />

Alternativ finansiering:<br />

Pauselån® F1............<br />

3.759/3.343<br />

Bolig/kld.<br />

m²<br />

99 35 35 00<br />

Meddelelser<br />

VETERANKLUBBEN<br />

holder generalforsamling i Vrå Sognegård<br />

Fredag den 16/9 kl. 14<br />

Efter generalforsamlingen og kaffen fortæller<br />

sognepræst Ole Holm om besættelsestiden i Nordjylland.<br />

AllE Er vElkOmNE<br />

Tilmelding for kaffe og transport<br />

torsdag den 15/9 kl. 10-14 på tlf. 98 98 20 59.<br />

ANNONcEspONsOr:<br />

Søndagscafé<br />

Lundgården • 18. september<br />

Kl. 14.00. Alle er velkomne.<br />

Guldager Harmonikaklub spiller<br />

Villaer/ejerlejl. sælges<br />

Grund<br />

m²<br />

Stuer/<br />

vær.<br />

Opført<br />

87/50 778 1/3 1955<br />

Telefonannoncer<br />

Salg og vurdering<br />

Asbjørn Lønstrup<br />

Vrå<br />

Vestergade 34<br />

Sag 1153.<br />

Udb/knt........<br />

50.000/995.000<br />

Brt/nt................<br />

6.881/5.619<br />

Alternativ finansiering: 5<br />

Pauselån® F1............<br />

4.038/3.418<br />

Bolig/kld.<br />

m²<br />

Grund<br />

m²<br />

4<br />

Stuer/<br />

vær.<br />

Opført<br />

132/15 414 1/3 1918<br />

Rønnebjerg<br />

Ny Rønnebjergvej 150<br />

Sag 3014.<br />

Udb/knt......<br />

65.000/1.245.000<br />

Brt/nt................<br />

8.374/6.830<br />

Alternativ finansiering:<br />

Pauselån® F1............<br />

4.762/4.037<br />

Bolig/kld.<br />

m²<br />

Barsel/<br />

sagsbehandler<br />

Majken Karlsen<br />

Grund<br />

m²<br />

Stuer/<br />

vær.<br />

Opført<br />

219/18 15223 2/4 1900<br />

Vrå<br />

Grønagervej 6<br />

Sag 1166.<br />

Udb/knt....<br />

100.000/1.995.000<br />

Brt/nt............<br />

13.010/10.542<br />

Alternativ finansiering: 5<br />

Pauselån® F1............<br />

7.218/6.069<br />

Bolig m² Grund<br />

m²<br />

4<br />

Stuer/<br />

vær.<br />

Opført<br />

195 840 1/3 1973<br />

Nybolig Vrå<br />

Vrå<br />

Jernbanegade 2<br />

9760 Vrå<br />

Tlf. 98981968<br />

Frisind og de hjertelige anliggender<br />

Vrå<br />

Vrejlev Klostervej 695<br />

Sag 3036.<br />

Udb/knt......<br />

85.000/1.695.000<br />

Brt/nt..............<br />

11.227/9.082<br />

Alternativ finansiering:<br />

Pauselån® F1............<br />

6.279/5.266<br />

Bolig m² Grund<br />

m²<br />

Torsdag d. 22. september kl. 19.00<br />

Sognegården i Vrå<br />

Grænseforeningen i Vrå inviterer til foredrag ved<br />

Frederik Christensen<br />

Tidligere forstander på Vrå Højskole<br />

Entré incl kaffe og kage 70 kr.<br />

AllE Er VElkomnE<br />

Annoncesponsor:<br />

Stuer/<br />

vær.<br />

Opført<br />

191 33362 1/4 1901<br />

Brønderslev<br />

Torvet 6<br />

9700 Brønderslev<br />

Tlf. 98800500<br />

UngdomsgUdstjeneste<br />

for alle<br />

torsdag den 22. september<br />

kl. 19 i Vrejlev kirke<br />

Vi afholder igen en ungdomsgudstjeneste for Vrejlev<br />

Hæstrups børn og unge – og for deres forældre…<br />

Kom og vær med til en levende og livsbekræftende aften,<br />

hvor vi skal være omgivet af rockens sprælske toner.<br />

Og frem for alt skal vi synge, - ja ligefrem skråle med på<br />

alle de gode og kendte rocknumre.<br />

Lad os vise hvordan vi rocker en gudstjeneste...<br />

Kirstine Rafn og menighedsrådet<br />

Vrå<br />

Sdr Alle 31<br />

Sag 1170.<br />

Udb/knt........<br />

35.000/695.000<br />

Brt/nt................<br />

4.546/3.801<br />

Alternativ finansiering: 4<br />

Pauselån® F1............<br />

2.516/2.235<br />

Bolig/kld.<br />

m²<br />

Grund<br />

m²<br />

4<br />

Stuer/<br />

vær.<br />

Opført<br />

88/88 928 1/2 1960<br />

Tollestrup<br />

Bastholm Møllevej 2<br />

Sag 3025.<br />

Udb/knt......<br />

60.000/1.145.000<br />

Brt/nt................<br />

7.617/6.240<br />

Alternativ finansiering:<br />

Pauselån® F1............<br />

4.005/3.495<br />

Bolig m² Grund<br />

m²<br />

Stuer/<br />

vær.<br />

Opført<br />

216 13028 2/4 1897<br />

Generalforsamling<br />

Vrå Højskoles eleVforeninG<br />

lørdag d. 24. september <strong>2011</strong> kl. 16.15<br />

Vrå Højskole<br />

DAGSORDEN<br />

• Velkomst<br />

• Valg af dirigent og referent<br />

• Bestyrelsens årsberetning v. formanden<br />

• Fremlæggelse af elevforeningens regnskab<br />

v. kassereren<br />

• Orientering om årsskriftet<br />

• Valg af bestyrelsen. På valg er følgende:<br />

Mille Kyhn Andrea<br />

Charlotte Marie Slot Jacobsen<br />

Cæciliie Phillipa Vibe Pedersen<br />

Sigrid Albrecht Høst Nielsen<br />

Suppleanter:<br />

Lara Laursdottir<br />

Lee Barnett<br />

• Valg af revisor<br />

• Næste års elevmøde<br />

• ventuelt<br />

In<strong>dk</strong>omne forslag sendes til Elevforeningens formand<br />

Sigrid Nielsen, Vrå Højskole, Højskolevej 1, 9760 Vrå<br />

Børglum<br />

VandVærk<br />

Der foretages udskylning af ledningsnettet<br />

den 22. september <strong>2011</strong> mellem kl. 8 og 18<br />

Der kan forekomme urenheder i vandet.<br />

Bestyrelsen<br />

Em<br />

Vollerupvej 55<br />

Sag 2084.<br />

Udb/knt........<br />

35.000/645.000<br />

Brt/nt................<br />

4.395/3.816<br />

Alternativ finansiering: 3<br />

Pauselån® F1............<br />

2.579/2.405<br />

Bolig m² Grund<br />

m²<br />

5<br />

Stuer/<br />

vær.<br />

Opført<br />

138 808 2/3 1946<br />

Børglum<br />

Hjortnæsvej 75<br />

Sag 257952-3.<br />

Udb/knt....<br />

100.000/1.995.000<br />

Brt/nt............<br />

12.330/10.384<br />

Alternativ finansiering:<br />

Pauselån® F1............<br />

6.997/6.028<br />

Bolig m² Grund<br />

m²<br />

Stuer/<br />

vær.<br />

Opført<br />

308 19995 2/5 1956<br />

Vrå<br />

Vester Allé 1-B<br />

Sag 4014.<br />

2<br />

Andelsbevis................<br />

271.802<br />

Mdl. boligafgift................<br />

5.155<br />

Mdl. forbrugsudg. 4a/c......<br />

1.069<br />

Bolig m² plan Stuer/<br />

vær.<br />

Andelsbolig<br />

Opført<br />

102 1 1/2 2004<br />

Børglum<br />

Børglumvej 433<br />

Sag 257935-2.<br />

Udb/knt......<br />

75.000/1.495.000<br />

Brt/nt................<br />

9.794/8.483<br />

Alternativ finansiering:<br />

Pauselån® F1............<br />

5.524/5.045<br />

Bolig m² Grund<br />

m²<br />

Stuer/<br />

vær.<br />

Opført<br />

207 26036 1/4 1930


Onsdag 14. september <strong>2011</strong> | Løkken Folkeblad | Side 17<br />

.<br />

Velfærd?<br />

Thyra Frank blev landskendt som<br />

forstander på Lotte. Plejehjemmet,<br />

hvor beboerne kommer på ferie og<br />

får en øl eller et glas vin til maden, og<br />

hvor medarbejderne har et meget lavt<br />

sygefravær. Thyra er uddannet sygeplejerske,<br />

én af de 12 udvalgte til Den<br />

danske ledelseskanon, Ridder af Dannebrog<br />

- og spidskandidat for Liberal<br />

Alliance i Nordjyllands storkreds.<br />

VORES 4 MÆRKESAGER<br />

Maks. 40% skat.<br />

Lad os beholde mere af lønnen og<br />

styre vores egen privatøkonomi.<br />

Gang i væksten.<br />

Giv erhvervslivet bedre vilkår, så får<br />

vi vækst og råd til mere velfærd.<br />

Mere effektivitet.<br />

Gør det offentlige smartere og smallere;<br />

det giver os bedre service.<br />

Større frihed.<br />

Skær ned på regler og forbud og giv<br />

os den personlige frihed tilbage.<br />

facebook.com/<br />

liberalalliance<br />

www.liberalalliance.<strong>dk</strong><br />

www.2020plan.<strong>dk</strong><br />

Stem på os!<br />

Valgkampen er i gang: LA’s vækstplan skaber en sund<br />

økonomi i vækst med 210.000 nye job og solidt overskud<br />

på de offentlige finanser. Lad os nu gøre det rigtige!<br />

kan ikke måles på kontrolskemaer ...<br />

“<br />

I mine 23 år som forstander på plejehjemmet Lotte handlede det<br />

først og fremmest om livsglæde, om retten til en værdig alderdom og om troen<br />

på et liv før døden. Jeg vil derfor kæmpe hårdt for en ældrepleje med menneskelig<br />

varme og respekt for den enkelte frem for det regelrytteri, vi desværre<br />

ofte oplever.<br />

Det er de nære ting, der betyder noget for mig. Tænk, at man lukker køkkenerne<br />

rundt omkring på landets plejehjem, når vi alle sammen godt ved, at køkkenet<br />

er hjemmets hjerte, og at maden er dagens højdepunkt. Det er det for<br />

dig og mig, og vi bliver jo også gamle en dag. Tænk på alle de bleer, man bruger,<br />

fordi der ikke er tid til at hjælpe beboerne på toilettet. Det er da uværdigt.<br />

Tænk på, at der ikke længere er tid til at tale med gamle hr. Jensen, der måske<br />

sidder og er ked af, at hans kone ikke længere er iblandt os.<br />

For mig er en vellykket socialpolitik at skabe nogle rammer, hvor der er plads<br />

til omsorg for den enkelte borger – uanset om det er børn, ældre eller samfundets<br />

svageste. Jeg vil gøre op med bureaukratiet og mistilliden.<br />

Velfærd kan ikke måles på kontrolskemaer og regler, men på respekt og ansvar.<br />

Det gælder både i forhold til brugerne og til de mange medarbejdere, der<br />

hver dag gør et kæmpe arbejde i ældreplejen, på hospitalerne, i skolerne, i<br />

børnehaverne og vuggestuerne.<br />

Jeg vil overføre mine erfaringer fra ældreplejen til den offentlige sektor, så<br />

Danmark får en menneskelig socialpolitik, hvor vi alle ikke bare har ret til at<br />

leve, men også dø, som de originaler, vi er.<br />

”<br />

Mange hilsener<br />

Thyra Frank


Side 18 | Løkken Folkeblad | Onsdag 14. september <strong>2011</strong><br />

Ta’r ansvar<br />

for fremtiden<br />

Af: Mira Borggreen<br />

Danmark står overfor en række udfordringer<br />

i fremtiden. Udfordringer,<br />

der kræver, at fremtidens politikere tør<br />

tage ansvar - også selvom det betyder<br />

upopulære beslutninger. Én af de<br />

vigtigste udfordringer er modernisering<br />

af velfærdssamfundet. Karsten Lauritzen<br />

tør godt tage ansvar for fællesskabet og<br />

fremtiden, men så skal danskerne også<br />

tage ansvar for dem selv – og det tror<br />

han godt, danskerne vil og kan.<br />

- Kun halvdelen af alle danskere arbejder,<br />

og det er ikke nok til at bære et<br />

samfund. Vi står derfor ved en skillevej:<br />

Enten gennemfører vi reformer, eller<br />

også skærer vi i kernevelfærden.<br />

Ordene kommer fra Karsten Lauritzen.<br />

E er sin første valgperiode på Christiansborg<br />

vil han gerne melde klart ud,<br />

hvordan tingene forholder sig. Han<br />

kommer ind i interviewlokalet og sætter<br />

sig i sofaen.<br />

NYE TIDER<br />

- Der er tale om nye tider i dansk<br />

politik. Ikke mindst set i lyset af nanskrisen.<br />

Der er ikke balance mellem de<br />

penge, staten bruger på velfærd, og de<br />

penge, der kommer ind fra f.eks. skatter,<br />

siger Karsten og sætter sig frem i sædet:<br />

-Vi har ha 20 fede år, og nu får vi<br />

nogle magre. Så uanset, hvem der bliver<br />

statsminister e er valget, vil personen<br />

stå overfor en udfordring. Der skal ændres<br />

ved nogle af de grundlæggende ting<br />

i det danske samfund, så vi er klar til<br />

Det er den slags udfordringer, der<br />

kræver, at fremtidens politikere tør tage<br />

de nødvendige - og også nogle gange<br />

upopulære beslutninger.<br />

TAG ANSVAR<br />

-Vi har været rigtig forkælede, og det<br />

har vi vænnet os til. Det vil sige, at når<br />

vi så skal spare lidt i det o entlige, fordi<br />

vi bruger ere penge, end vi tjener, så er<br />

der rigtig meget brok. Men den øvelse<br />

kommer vi altså til at gentage uanset,<br />

hvilken regering vi har fremover. Nu<br />

har vi f.eks. a ortet dagpengeperioden.<br />

Det er der ikke nogen af os, der synes<br />

er sjovt, men det er nødvendigt, fordi vi<br />

bruger ere penge end vi har.<br />

REFORMER ER LØSNINGEN<br />

Karsten mener, at alle skal bidrage -<br />

også selvom nogle af de rettigheder,<br />

danskerne har vænnet sig til, skal rulles<br />

lidt tilbage. Regeringens reformer inden<br />

for SU, førtidspension og e erløn er<br />

ifølge Karsten gode eksempler på dette:<br />

- Det er sund fornu at lave reformer.<br />

Danmark har brug for politikere, der<br />

leder - ikke politikere, der le er for<br />

vælgerne, siger Karsten og slår ud med<br />

hænderne:<br />

I 2020 vil vi mangle 47 milliarder<br />

kroner, hvis vi blot lader stå til. Vi kan<br />

vælge at vente med at gøre noget, men<br />

så vil den danske økonomi i 2020 vil<br />

være så kritisk, at man i værste fald vil<br />

blive nødt til at skære i kernevelfærden.<br />

Regeringen vil ikke se passivt til, derfor<br />

går vi reformvejen og har fremlagt Reformpakken<br />

2020, som sikrer Danmark<br />

en sund økonomi.<br />

DET ER JERES LIV<br />

At mange vil mene, at de rammes uretfærdigt,<br />

det er Karsten godt klar over.<br />

Alligevel ryster han på hovedet, da han<br />

bliver spurgt, om det ikke er politikernes<br />

skyld, at Danmark står i den<br />

nuværende situation:<br />

-Vælgerne skal kræve mere ansvarlige<br />

politikere, men jeg kræver til gengæld<br />

også, at hver enkelt dansker tager mere<br />

ansvar for sig selv.<br />

Vi skal holde op med at give samfundet<br />

skylden for alt, siger Karsten og tager en<br />

dyb indånding, inden han fortsætter:<br />

-Hvis ikke vi gør noget, så risikerer vi,<br />

at velfærdssamfund bryder sammen. Vi<br />

kommer derfor grundlæggende til at<br />

modernisere velfærdssamfundet for at<br />

sikre, at der er økonomisk holdbarhed<br />

på længere sigt.<br />

Mit ønske er, at det velfærdssamfund vi<br />

har i dag med gratis uddannelse, gratis<br />

sundhedsvæsen, og hvor alle fødes med<br />

lige muligheder stadig eksisterer om 10,<br />

20 og 30 år.<br />

FÆLLESSKAB I FREMTIDEN<br />

-Vi kommer ind i en periode, hvor man<br />

bliver nødt til at gøre tingene i fællesskab<br />

og lave nationale kompromisser. Vi<br />

politikere skal tage fælles ansvar for den<br />

udfordring, der venter i fremtiden, siger<br />

Karsten og forklarer:<br />

-Vi har nu ha Fogh-Rasmussen<br />

generationen, der inkluderer Anders<br />

Fogh, Lykketo og Pia Kjærsgaard, men<br />

der er en ny generation på vej. Én der<br />

kommer til at tage over i dansk politik.<br />

Jeg håber på, at jeg kan være en del af<br />

den nye gruppe politikere - en gruppe<br />

politikere, der gør tingene anderledes,<br />

forklarer Karsten. Hans mobiltelefon bipper<br />

højlydt, og Karsten tjekker hurtigt<br />

beskeden og ser på sit ur. Det er et travlt<br />

job at være folketingsmedlem.<br />

DROP SELVMEDLIDENHEDEN<br />

Inden han tømmer ka enkoppen og<br />

rejser sig, sikrer Karsten sig en sidste<br />

gang, at vi har forstået, hvad det betyder,<br />

at han vil tage ansvar.<br />

- I den kommende valgperiode vil jeg<br />

stå på mål for nogle af de upopulære<br />

beslutninger, der skal træ es og starte<br />

den debat, der går forud.<br />

For problemer løses kun ved, at man<br />

erkender dem, handler og tager fat. Vi<br />

skal droppe vores selvmedlidenhed og<br />

huske på, hvor heldige vi er i Danmark i<br />

forhold til resten af verden.<br />

Giv fremtiden en stemme<br />

Karsten Lauritzen<br />

www.stemLAURITZEN.<strong>dk</strong><br />

Annonce


Onsdag 14. september <strong>2011</strong> | Løkken Folkeblad | Side 19<br />

BAG OM KARSTEN LAURITZEN<br />

Bliv klog på Karsten<br />

Bliv klog på Karsten<br />

Af Mira Borggreen<br />

27 år og allerede erfaren folketingspolitiker.<br />

Det kan Karsten skrive på sit CV.<br />

I de seneste år har Karsten Lauritzen<br />

blandt andet lø et den tunge post som<br />

integrations-og udviklingsordfører for<br />

Venstre. Men hvad laver Karsten egentlig,<br />

når han ikke står på Folketingets<br />

talerstol eller deltager i lokalarrangementer<br />

i Hjørring?<br />

Livet som folketingspolitiker byder<br />

på lange dage og en mobiltelefon, der<br />

konstant ringer. E er snart re år som<br />

folketingspolitiker be nder Karsten sig<br />

hjemmevandt på Christiansborgs gange,<br />

men på trods af det privilegium, det<br />

er at være folketingspolitiker, så nyder<br />

Karsten indimellem at have tid til andre<br />

ting end politik.<br />

FRITIDEN<br />

Når der står ferie eller fritid på kalenderen,<br />

nyder Karsten at lave mad.<br />

-Det er en rigtig god måde at slappe af<br />

på. Jeg elsker en stor bøf, men jeg kan<br />

også rigtig godt lide gode traditionelle<br />

danske retter med brun sovs og karto-<br />

er.<br />

Fakta om Karsten...<br />

Karsten er opvokset på en gård<br />

uden for Løgstør.<br />

--------------------------------<br />

Karstens far, Jens Lauritzen, er<br />

tidligere Venstre borgmester i<br />

Vesthimmerlands kommune.<br />

--------------------------------<br />

I 5. klasse blev Karsten valgt til<br />

elevrådet på Vilsted- Vindblæs<br />

folkeskole.<br />

--------------------------------<br />

I 1998 - e er U e Elleman Jensen<br />

tabte valget til Poul Nyrup -<br />

meldte Karsten sig ind i Venstres<br />

Ungdom.<br />

Karsten træner til sit første maraton,<br />

som han regner med at løbe i slutningen<br />

af <strong>2011</strong> - Jeg har sat mig det mål, at jeg<br />

vil gennemføre en marathon i år<br />

Karsten elsker også at læse bøger:<br />

-Jeg har læst alt af Leif Davidsen,<br />

derudover er det mest krimier, jeg læser.<br />

Hvis jeg skal være ærlig, kan jeg bedst<br />

lide bøger, der ender lykkeligt. Jeg blev<br />

oprigtigt ked af det, da jeg læste Nor<strong>dk</strong>ra<br />

af Jakob Ejerbo.<br />

Karsten kan godt lide at gå på loppemarkeder,<br />

og det er der meget af i<br />

Nordjylland om sommeren:<br />

-Jeg tror, det er ideen om den gode handel,<br />

der trækker mig. Det påvirker også<br />

mit syn på politik. Selvom min ideolog<br />

selvfølgelig er funderet i et borgerligtliberalt<br />

synspunkt, så siger jeg altså ikke<br />

nej tak til en god politisk handel. Politik<br />

handler jo også om kompromiser, og<br />

kan man få og kan man få en god handel,<br />

så skal man slå til!<br />

--------------------------------<br />

I 2005 blev Karsten som 23-årig<br />

valgt som landsformand for Venstres<br />

Ungdom<br />

--------------------------------<br />

I 2007 blev Karsten valgt ind i<br />

Folketinget af Hjørringkredsen.<br />

--------------------------------<br />

I Folketinget har Karsten været<br />

Integrations- og Udviklingsordfører,<br />

medlem af Skatteudvalget,<br />

Udvalget for Udlændinge-og Integrationspolitik,<br />

Finansudvalget<br />

og Udenrigsudvalget.<br />

Karsten’s favoritter<br />

FAVORIT RESTAURANT<br />

Bryghuset Vendia i Hjørring<br />

er virkelig godt. Det samme er<br />

Biografen i Lønstrup, hvor der er<br />

cafe om sommeren.<br />

FAVORIT FERIESTED<br />

Løkken, Blokhus og Tversted<br />

strand er fantastiske -især om<br />

sommeren. Så hvorfor rejse ud,<br />

når der er dejligt vejr i Danmark?<br />

FAVORIT NORDJYSK EGNS-<br />

RET<br />

Jeg kan godt lide sylte med sennep<br />

til jul.<br />

FAVORIT DRIK<br />

Et godt glas rødvin eller en gin og<br />

tonic.<br />

HVAD ER DER PÅ DIN IPOD<br />

P1-debatten podcast, og det<br />

musik jeg løbetræner til.<br />

www.stemLAURITZEN.<strong>dk</strong><br />

Annonce<br />

HVILKEN TV-SERIE SER DU<br />

HELST<br />

‘Klovn’ er fantastisk, men ellers<br />

‘Små og store synder’ på TV2-<br />

Charlie, en fantastisk politiserie,<br />

der foregår i den engelske by<br />

Aidens eld i 1960’erne.<br />

DIT POLITISKE FORBILLEDE<br />

Winston Churchill. Han er<br />

eksemplet på, at politikere ikke<br />

er perfekte mennesker. De begår<br />

også fejl, men samtidig kan de<br />

gøre en kæmpe forskel.<br />

FAVORIT CITAT<br />

eodore Roosevelt: “Speak<br />

so ly and carry a big stick; you<br />

will go far.” For sådan er politik<br />

desværre o e.<br />

Karsten Lauritzen


Side 20 | Løkken Folkeblad | Onsdag 14. september <strong>2011</strong><br />

DøDsfalD<br />

Meddelelser<br />

Vores højt elskede mor, svigermor,<br />

bedstemor og oldemor<br />

ELLY LARSEN<br />

* 22. august 1923<br />

er stille sovet ind, omgivet af sine kære<br />

Løkken, den 8. september <strong>2011</strong><br />

Tak for alt<br />

Ole og Karen Margrethe<br />

Jytte og Jørgen<br />

Bent og Pia<br />

Annalise og Helge<br />

Lone og Bjarne<br />

Helle og Thomas<br />

Børnebørn og oldebørn<br />

Begravelsen har fundet sted<br />

Begravelsesforretninger<br />

Frederikshavnsvej 58, Hjørring, tlf. 98 90 15 11<br />

Østergade 123, Brønderslev, tlf. 98 82 57 11<br />

Gørtlervej 3, Pandrup, tlf. 98 24 64 66<br />

Sæby Landevej 396, Tårs, tlf. 98 95 83 11<br />

9850 Hirtshals, tlf. 98 94 43 66<br />

www.baggesen.<strong>dk</strong><br />

DØGNVAGT<br />

DEN VINKEL PÅ SPORTEN<br />

Læs NORDJYSKE Stiftstidende – Dit liv, din by, din verden<br />

Boliger udlejes<br />

Løkken<br />

Stor 2-værelses lejlighed på 97 kvm, beliggende i<br />

stueplan, udlejes. 2 store stuer, spisekøkken, soveværelse,<br />

badeværelse, bryggers, og entré. Månedlig leje<br />

kr. 3.900 + forbrug. Depositum 3 måneders leje.<br />

Tlf. 20 94 08 33<br />

Annoncer - 99 35 35 35<br />

Diverse<br />

TRÆPILLER<br />

• ALTID bedste kvalitet<br />

• ALTID konkurrencedygtig pris<br />

• ALTID korrekt levering<br />

Vi har terrængående truck med.<br />

Salg til private og en gros.<br />

Ring og bestil eller besøg<br />

vores Webshop og få rabat.<br />

Se mere Se på: mere på:<br />

www.danskenerisalg.<strong>dk</strong><br />

www.danskenergisalg.<strong>dk</strong><br />

BESTIL ONLINE OG FÅ RABAT<br />

eller ring på telefon<br />

98 99 49 00<br />

Meddelelser<br />

Svømmehallen<br />

Åbningstider:<br />

Mandag: 6.45-8.00 og 19.00-21.00<br />

Tirsdag: 10.00-12.00<br />

Onsdag: 6.45-8.00 og 19.00-21.00<br />

Torsdag: 10.00-12.00<br />

Fredag: 6.45-8.00 og 19.00-21.00<br />

Lørdag: 14-16<br />

Søndag: 14-16<br />

NB: Ændrede tider i<br />

ferier og helligdage, se<br />

www.loekkenhallen.<strong>dk</strong> eller<br />

ring på tlf. 9899 1424 for<br />

nærmere information<br />

Ma<strong>dk</strong>redsen af 1989<br />

begynder undervisningen<br />

mandag den 19.9 <strong>2011</strong> kl. 18 på Vrensted Friskole.<br />

Holdet er fuldtegnet, men det er muligt<br />

at komme på venteliste.<br />

Bestyrelsen<br />

Hej alle seje gutter og skønne sild<br />

i Vejby og omegn.<br />

Så er der gang i Vejby.<br />

Vi starter igen op med Hip Hop i Vejby gl. skole.<br />

Dansen ledes af Maria Julie Andersen.<br />

Start første gang onsdag den 21. september<br />

kl. 17.00 – 18.00.<br />

Hvis du er mellem 8 – 13 år ,<br />

så mød op og lad os få gang i gulvbrædderne.<br />

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte<br />

Maria på tlf. 26 13 42 58.<br />

Hilsen Vejby Beboerforening<br />

SPAGHETTIGUDSTJENESTE<br />

i Løkken Kirke<br />

torsdag den 15. september kl. 17.00<br />

ABRAHAM OG SARA<br />

en kort gudstjeneste for børn i<br />

førskolealderen, deres søskende og forældre.<br />

Gudstjenesten efterfølges af fælles spisning.<br />

Sognepræst Tove Brogaard tlf. 98 99 11 41<br />

Generalforsamling<br />

i Løkken Varmeværk<br />

Løkken Varmeværk afholder ordinær generalforsamling:<br />

Torsdag 22. september <strong>2011</strong> kl. 19.30<br />

i Løkken Fiskerestaurant<br />

Dagsorden i henhold til værkets vedtægter.<br />

Ønsker en forbruger at se årsregnskabet for 2010/<strong>2011</strong><br />

før generalforsamlingen kan dette fås ved henvendelse til<br />

varmeværkets kontor, Industrivej 18, 9480 Løkken,<br />

telefon 9899 1220, eller ses på værkets hjemmeside:<br />

www.loekkenvarmeværk.<strong>dk</strong><br />

BESTYRELSEN<br />

EN VERDEN AF VIDEN<br />

FOR RESTEN AF LIVET<br />

Afghanistan i forandring<br />

Tirsdag, den 27. september kl. 18.00<br />

Foredrag ved<br />

jordemor og bille<strong>dk</strong>unster Melaine Christensen<br />

& lektor og fotograf Finn Christensen<br />

Hør om livet blandt lokale folk, om kvindernes vilkår og<br />

om betydningen af den internationale styrke i krigen.<br />

Melaine og Finn Christensen har arbejdet og rejst i<br />

Afghanistan og giver et nuanceret billede af forholdene.<br />

Galleri Munken, Munkensvej 11, Ingstrup<br />

Pris: 250 kr. inkl. lækker middag fra galleriets køkken.<br />

150 kr. uden mad.<br />

Foredraget starter kl. 19.15<br />

Køb billetter og læs mere på<br />

www.gallerimunken.<strong>dk</strong><br />

eller ring på 3252 5275<br />

...her kan du også TILMELDE DIG vores NYHEDSBREV<br />

hver mandag i NORDJYSKE Stiftstidende<br />

Løkken Markedsføringsgruppe<br />

Generalforsamling<br />

Onsdag den 28. september <strong>2011</strong> kl. 19.00<br />

i ”Badehuset” Restaurant Løkken Badehotel<br />

Dagsorden ifølge vedtægterne.<br />

Indledningsvist vil marketingchef Jonna Madsen,<br />

Skallerup Klit fortælle om feriecentrets<br />

markedsføring.<br />

Bestyrelsen<br />

Gymnastik for alle...<br />

i Vrensted idrætsforeninG<br />

Vi starter i uge 38<br />

i gymnastiksalen ved Vrensted skole<br />

tirsdaG<br />

kl. 17.00 - 18.00 funky Girls - 3. kl. og op<br />

Instruktør: Nanna Christoffersen<br />

onsdaG<br />

Kl. 16.45 - 17.30 forældre/barn · 1 – 4 år<br />

Instruktører: Malene Sørensen, Anne Dorte Christensen<br />

Kl. 16.00 - 16.45 Krudtuglerne · 3 – 6 år<br />

Instruktører: Mads Sørensen, Astrid Juhl<br />

Kl. 19.45 - 21.00 Motionshold<br />

Instruktører: Malene Sørensen, Helene Dal Jensen<br />

torsdaG<br />

Kl. 16.30 - 17.45 Cool Kids · 0. – 3. kl.<br />

Instruktører: Emil Christoffersen, Jonas Mejlholm<br />

Kl. 18.00 - 19.30 tumbling team · 4. kl. og op<br />

Instruktører: Emil Christoffersen, Jonas Mejlholm<br />

søndaG<br />

Kl. 10.30 - 11.30 Zumba<br />

Instruktør: Birgitte Bach<br />

se mere på www.vrensted.info – Wræn’niken<br />

Annoncesponsor:<br />

Hovedsponsor:<br />

SuperBrugsen Løkken<br />

Action House<br />

Løkken Stadion<br />

Ugens kampe<br />

onsdag den 14-09-<strong>2011</strong><br />

17:45 U-14 drenge C/7<br />

GVL Løkken - Strandby-Elling-Nielstrup IF<br />

Fredag den 16-09-<strong>2011</strong><br />

16:45 U-17 Drenge B/11 GVL Løkken - Tornby IF<br />

18:00 Serie 6 Herrer GVL Løkken - TSI/Stenum<br />

Lørdag den 17-09-<strong>2011</strong><br />

12:00 U-15 Piger B/11 GVL / HB - Hirtshals B<br />

JetSmark Stadion<br />

Fredag den 16-09-<strong>2011</strong><br />

18:00 Serie 4 Herrer Jetsmark IF - GVL Løkken<br />

GøLStrup Stadion<br />

Lørdag den 17-09-<strong>2011</strong><br />

10:00 U-13 Drenge B/11<br />

GVL / HB - Vraa/Børglum IF<br />

Ugens boldsponsor:<br />

Kammers Maskinstation<br />

Hovedsponsor:<br />

Annoncér i NORDJYSKE Stiftstidende


Onsdag 14. september <strong>2011</strong> | Løkken Folkeblad | Side 21<br />

GVL på træningslejr i<br />

Kungälv i Sverige<br />

Af Kirsten Olsen<br />

loekken@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

DET VAR 22 ekstremt spændte<br />

fodboldbørn fra holdene<br />

u12 og u13 i GVL, samt 9<br />

voksne der tog på træningslejr<br />

i Kungälv i Sverige.<br />

- Dette var som led i, at<br />

klubben først på året blev<br />

kontaktet af en svensk klub i<br />

Kungälv. Vi blev spurgt, om<br />

vi kunne tænke os besøg af<br />

Indbydelser<br />

Indbydelse<br />

I anledning af min fødselsdag vil det glæde mig at se<br />

familie, naboer, venner samt nuværende og tidligere<br />

kolleger til åbent hus lørdag den 1. oktober fra<br />

kl. 12.30 - 18.00 i Action House, Løkken<br />

Venlig hilsen<br />

Annegrethe Sørensen<br />

Ahornvej, Løkken<br />

Til lykke Helse<br />

Hjælp med at<br />

vække mor og far<br />

på deres sølvbryllupsdag<br />

tirsdag 20. september<br />

kl. 7.30.<br />

Venlige hilsner<br />

Maja og Kasper<br />

Bente og Mads<br />

Sille, Oliver og Freja<br />

dem, og så kunne vi senere<br />

besøge dem. Nu var det så tiden<br />

for genbesøg, fortæller<br />

Lina B. Birk fra GVLs fodboldafdeling.<br />

- Da vi fredag aften ankom<br />

til Kungälv, blev vi modtaget<br />

af den svenske holds lige så<br />

spændte spillere. Der var<br />

stor gensynsglæde, og de<br />

stod klar med hjemmelavede<br />

burgere og senere hygge<br />

med chips. Så var der var<br />

E l i s s a b e t h B i t t n e r<br />

• Zoneterapi<br />

• Massage mm.<br />

29 91 58 35<br />

www.vitavital.<strong>dk</strong><br />

Kom og vær med – se mere på<br />

VOGN- VOGN-<br />

MÆND MÆND<br />

SØGES<br />

sengetid, idet lørdagens program<br />

var stramt. Vi sov alle<br />

31 i deres klubhus hvilket<br />

var meget hyggeligt.<br />

- Om lørdagen spillede vi<br />

nogle fodbol<strong>dk</strong>ampe hvor vi<br />

vandt 4 kampe, 1 uafgjort<br />

kamp og 2 tabte kampe.<br />

Efter fælles frokost med<br />

svenskerne var der minigolf<br />

for Løkkenspillerne og derefter<br />

igen fodbol<strong>dk</strong>amp med<br />

afsluttende kage bord. In-<br />

køb og salg blandede Øvrige Motoranliggender<br />

Gl. Jern, metal<br />

og biler afhentes.<br />

Større mængder købes.<br />

Nedskæring af staldanlæg,<br />

mejetærskere og lign. udføres.<br />

S.H. Produkthandel<br />

v/Svend Hansen<br />

Tlf. 98 23 88 23 ell. 40 28 61 89<br />

Radio · Fladskærme · Parabol<br />

Kamera · Salg · Installation · Reparation<br />

ANTENNEMONTØREN<br />

Vesterhavsvej 12, Hune<br />

9492 Blokhus<br />

www.pbd.<strong>dk</strong><br />

Underholdning på dine vilkår<br />

Tlf. butik 9824 9830 · Service 2265 0707<br />

Man - fre 10.00 - 17.00 · Lørdag 9.30 - 12.00<br />

LIFTUDLEJNING FRA KUN 925 KR. PR. DAG<br />

Selvstændige vognmænd<br />

til fast distributionskørsel søges.<br />

Er du momsregistreret?<br />

Har du kassevogn (1350 kg last) til rådighed?<br />

den aftensmaden var vi ude<br />

og diskobowle.<br />

Lørdag aften var det nogle<br />

meget trætte drenge og piger<br />

der kravlede i deres soveposer<br />

og så film.<br />

- Søndag formiddag gik turen<br />

mod Danmark igen med<br />

nogle trætte børn og voksne.<br />

En rigtig dejlig tur for os alle.<br />

– det gør vi gerne igen, slutter<br />

Lina B. Birk.<br />

En specialsektion<br />

hver mandag<br />

Skriv til<br />

vognmand@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

Nu kan borgerne i<br />

Løkken få Go’<br />

Energi-tjek<br />

Af Kirsten Olsen<br />

loekken@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

MED ET nyt tjek kan du få optimeret<br />

dit varmeanlæg, så<br />

varmeregningen bliver væsentligt<br />

mindre. Mange boligejere<br />

kan spare 1.500-<br />

5.000 kroner om året. Nu<br />

kan du få et Go’ Energi-tjek<br />

af dit varmeanlæg hos din<br />

lokale vvs’er.<br />

Den offentlige organisation<br />

Go’ Energi udviklet et all<br />

round tjek af varmeanlæg –<br />

et såkaldt Go’ Energi-tjek –<br />

så boligejere kan optimere<br />

anlægget.<br />

- Go’ Energi-tjekket er et<br />

supplement til eksisterende<br />

serviceordninger og sikrer,<br />

at du kommer rundt om hele<br />

varmeanlægget – fra varmeenhed<br />

til rør, radiatorer og<br />

automatik. Og her er der besparelser<br />

at hente, fortæller<br />

projektleder Martine Kildeby<br />

fra Go’ Energi.<br />

Få tjek fra din lokale vvs’er<br />

Over hele Danmark kan<br />

boligejerne finde autoriserede<br />

vvs’ere, som tilbyder Go’<br />

Energi-tjek. Også i Løkkenområdet.<br />

- Det er en stor fordel, at du<br />

Vi klarer alt indenfor reparation af person- og varebiler<br />

Medlem af CAD<br />

og Automester<br />

som boligejer kan finde den<br />

rigtige hjælp lokalt, siger<br />

Martine Kildeby.<br />

- Vvs’erne gennemfører<br />

Go’ Energi-tjek på baggrund<br />

af en Tjekliste for varmeanlæg,<br />

som Go’ Energi har udviklet.<br />

De fingernemme kan<br />

vælge selv at gennemgå varmeanlægget<br />

ud fra tjeklisten.<br />

Det betaler sig<br />

Et Go’ Energi-tjek koster<br />

højst 500 kroner inkl. moms,<br />

hvis det udføres i forbindelse<br />

med et andet servicebesøg.<br />

Hvis du alene bestiller et Go’<br />

Energi-tjek, kan vvs’eren tage<br />

op til 1.000 kroner inkl.<br />

moms.<br />

Det kan derfor betale sig at<br />

bestille et almindeligt serviceeftersyn<br />

af kedel eller<br />

fjernvarmeunit samtidig<br />

med Go’ Energi-tjekket. Et<br />

Go’ Energi-tjek er dog i begge<br />

tilfælde hurtigt tjent hjem<br />

for langt de fleste boligejere,<br />

fortæller Martine Kildeby.<br />

FAKTA – Her kan du få et<br />

Go’ Energi-tjek i dit lokalområde:<br />

Kaj Larsen VVS ApS,<br />

Egevej 60, 9480 Løkken.<br />

AutoMester ©<br />

LØKKEN<br />

Flemming Isaksen<br />

Løkkensvej 911 · Furreby · 9480 Løkken<br />

Tlf. 98 99 10 78 · Fax 98 99 28 78<br />

AUTOGAARDEN - VRENSTED<br />

• Mekanisk reparation • Klargøring til syn<br />

• Motorværksted Benzin - Diesel • Testudstyr<br />

• Celette bænk • Bjærgningsbil<br />

• Salg af Volvo reservedele<br />

STaTionSVej 23 · VrenSTeD · 9480 Løkken<br />

Tlf. 98 88 93 00 · www.autogaarden-vrensted.<strong>dk</strong><br />

Autoreparationer · Karrosseriarbejde<br />

(skader) · Mekanisk arbejde · Autolakering<br />

· Reparation af stenslag i<br />

frontruder - vi udfører det hele!<br />

Autolakering & Karrosseriværksted<br />

HENRIK NIELSEN<br />

Egevej 39 · 9480 Løkken · Tlf. 98 99 14 15<br />

Autoreparationer udføres<br />

- både mekanisk og pladearbejde samt skader.<br />

Altid et godt tilbud på dæk, batterier,<br />

udstødning og bremser.<br />

Vittrup AUTO<br />

Engvej 17 · Vittrup · Tlf. 98 99 62 86


Side 22 | Løkken Folkeblad | Onsdag 14. september <strong>2011</strong><br />

MURER/ENTREPRENØR<br />

EL-installationer<br />

Reparationer og ny-installationer<br />

EDDY MIKKELSEN<br />

Aut. El-installatør<br />

Industrivej 13 · 9480 Løkken<br />

Tlf. 98 99 13 37 · Fax 98 99 00 37<br />

Vi tilbyder . . .<br />

● Tømrer- og sne<strong>dk</strong>erarbejde ● Tagrenovering<br />

● Ombygning ● Fritidshuse<br />

● Gratis tagtjek ● Vinduer / Døre<br />

● Tilbygning ● Køkken og Bad<br />

● Reparationer<br />

Vittrup Tømrer & Sne<strong>dk</strong>er ApS • Gl. Vittrupvej 1 • 9480 Løkken<br />

23 73 56 55 • www.vittrupts.<strong>dk</strong> • E-mail: peter@larsen-ledet.<strong>dk</strong><br />

Alt i nybyggeri<br />

og reparationer<br />

Speciale:<br />

Vinduer, døre og udestuer i<br />

plast og træ<br />

Få et tilbud uden forbindende<br />

Sne<strong>dk</strong>er- og Tømrerforretning<br />

Svend Hyldgård · Kastanievej 14 · 9480 Løkken<br />

Tlf. 98 99 18 54 · Værksted: 98 99 08 60<br />

Bil, Svend: 21 29 73 54<br />

Tagrenovering · Fritids-/helårshuse<br />

Tilbygning/ombygning · Vinduer/døre<br />

Køkken/bad · Reparation · Tilbud<br />

Per Hyldgaard<br />

Kastanievej 16 · 9480 Løkken · Tlf 2869 6109<br />

Fax 9899 0599 · hyldgaardmail@jubii.<strong>dk</strong><br />

Poul Erik Larsen<br />

Telefon 98 99 90 40 - Mobil 40 61 97 40<br />

Alt i malerarbejde udføres<br />

Opsætning af væv/tapet/filt<br />

Uforbindende tilbud gives<br />

Få et nyt tag...<br />

RING FOR ET<br />

UFORPLIGTENDE TILBUD<br />

26 ÅRS<br />

ERFARING<br />

Alt malerarbejde<br />

udføres...<br />

Malerværkstedet<br />

Henrik Nielsen<br />

Egevej 39 · 9480 Løkken<br />

Ingen opgave er for lille<br />

Ring og få en aftale<br />

• Muldvarpe bekæmpelse.<br />

• Såning af græsplæne med<br />

rotorsæt og pakvalse.<br />

• Alt arbejde med gummiged<br />

og minigraver.<br />

• Pælebor og plantebor i flere<br />

størrelser.<br />

• Grubning af byggegrunde.<br />

• Fræsning af grunde.<br />

• Gravearbejde, planering.<br />

• Udmugning i løsdriftsstalde<br />

• Reparation af private veje<br />

og gårdspladser.<br />

• Snerydning udføres med<br />

traktorplov eller gummiged<br />

www.bbmaskinstation.<strong>dk</strong><br />

Børglum Bette<br />

Maskinstation<br />

2311 6411 / 9899 4211<br />

bbms@mail.<strong>dk</strong><br />

LANDINSPEKTØRFIRMAET<br />

BIRK & BOE I/ S<br />

Tlf. 98 92 16 00<br />

Landinspektør Peder Bønnelycke<br />

Landinspektør Lars Birk Jensen<br />

Nørrebro 11 • 9800 Hjørring<br />

www.birkogboe.<strong>dk</strong> • info@birkogboe.<strong>dk</strong><br />

TAGMALER<br />

KIM BOLLERUP<br />

Frederikshavnsvej 734 • Sindal<br />

Tlf. 98 90 41 71 • www.kimbollerup.<strong>dk</strong><br />

Tlf.: 29 67 41 71<br />

Tlf.<br />

98 99 14 15<br />

Jesper Larsen<br />

6045 2053<br />

Speciale:<br />

Glasfi lt og moderne tapeter<br />

Salg af maling til private<br />

Løkkensvej 784 · 9480 Løkken<br />

mail: vittrup-malerfi rma@sol.<strong>dk</strong><br />

Sejlstrup<br />

Tømrer- & Gulventreprise ApS<br />

Alle tømreropgaver udføres store som små<br />

Ring og få et uforbindende tilbud<br />

-det betaler sig.<br />

Tlf. 30 70 80 56<br />

Sejlstrupvej 143 · 9480 Løkken · sejlstrup@pc.<strong>dk</strong><br />

KloaK Service<br />

PRIVAT som ERHVERV<br />

Slamsugning og spuling<br />

af kloak - olie/fedt udskiller - dræn m.v.<br />

Reparation og nyanlæg af kloak udføres<br />

TV inspektion - Aut. kloakmester<br />

Døgnvagt<br />

SEJLSTRUP<br />

ENTREPRENØRFORRETNING A/S<br />

Tlf. 98 99 91 88 www.sejlstrup.<strong>dk</strong><br />

LØKKEN VVS SERVICE<br />

Frostsikring af<br />

sommerhuse<br />

Solvarme<br />

Fjernvarme<br />

Centralvarme<br />

Naturgas<br />

Vand • Kloak<br />

Sanitet<br />

Ventilation<br />

Blikkenslagerarbejde<br />

*<br />

www.mariegaard-vvs.<strong>dk</strong><br />

Termoruder · Forsikringsskader · Alt i glas<br />

LøkkenGlas<br />

Johnny Larsen · Tlf. 5150 8147<br />

www.løkkenglas.<strong>dk</strong><br />

OPLYSNING!<br />

LØKKEN EL-SERVICE<br />

AUT. EL-INSTALLATØR MOGENS SKOV<br />

NØRREGADE 33 · 9480 LØKKEN · T<strong>LF</strong>. 98 99 11 35<br />

Mobil 20 99 11 35<br />

Tilbud uden<br />

forbindende<br />

VVS<br />

M A R I E G A A R D<br />

Autoriseret VVS-installatør<br />

og kloakmester<br />

DØGNVAGT<br />

Vendelbogade 22 . 9480 Løkken . Telefon 98 99 18 48<br />

Solar Venti luftsolfanger<br />

Alt Entreprenør- og vognmandskørsel udføres<br />

• Harpet fyldsand<br />

• Harpet muldjord<br />

• Flisesand<br />

• Støbegrus / Stabilgrus<br />

• Knust beton<br />

• Granit skærver<br />

• Knust asfalt<br />

• Diverse sten<br />

Toftegaards<br />

SAND- OG GRUSGRAV<br />

Lønstrupvej 580, 9800 Hjørring - Tlf. 20 19 25 70<br />

www.toftegaardsmaskinstation.<strong>dk</strong><br />

www.nordjyske.<strong>dk</strong> - få nyheder på minuttet


Onsdag 14. september <strong>2011</strong> | Løkken Folkeblad | Side 23<br />

Vidste du...?<br />

Koldbøtter og<br />

sved på panden<br />

i Vrensted<br />

af kirsten olsen<br />

loekken@nordjyske.<strong>dk</strong><br />

Vrensted: - Når man nærmer<br />

sig gymanstiksalen i<br />

Vrensted i uge 38 skal man<br />

passe på... gymnastikken<br />

starter nemlig, og i år bliver<br />

der fart over feltet fra start,<br />

Helene Dal Jensen, som er<br />

formand for gymanstikafdelingen.<br />

Vrensted Idrætsforening<br />

er i år i den heldige situation<br />

at kunne præsentere beboe-<br />

Med skolestart følger et<br />

velkendt problem, der kun<br />

bliver værre, nu hvor vinteren<br />

med varme huer og indendørs<br />

lege nærmer sig;<br />

nemlig lus! Her er en række<br />

gode råd til, hvordan man<br />

kan blive fri for de små bæster.<br />

Lad os slå fast en gang for<br />

alle: Lus har intet med dårlig<br />

hygiejne at gøre! Hovedlus<br />

smitter ved direkte kontakt,<br />

som når to børn læner hovederne<br />

mod hinanden eller giver<br />

et knus.<br />

Men faktisk er lusene slet<br />

ikke så vilde efter af flytte<br />

værter, som man skulle tro,<br />

og de kan hverken hoppe eller<br />

flyve fra et hoved til et andet.<br />

De ligger heller ikke på<br />

spring i børnehavens puderum<br />

og venter på at angribe<br />

de uskyldige poder. Men<br />

nogle situationer giver alligevel<br />

større risiko for overførsel,<br />

fx når to småpiger stikker<br />

hovederne sammen for at<br />

udveksle hemmeligheder –<br />

her kan lusene nemt kravle<br />

fra et hårstrå til et andet.<br />

re for intet mindre end 7<br />

hold.<br />

- Ja vi er så priviligerede i<br />

år at starte to nye hold op -<br />

nemlig Krudtuglerne for<br />

børnehavebørn og Zumba<br />

for voksne. Vi har allerede<br />

nu stor søgning til vores<br />

Zumbahold, og det er bare<br />

fedt, fortæller hun videre.<br />

Gymnastikafdelingen har i<br />

år prøvet at tænke lidt utraditionelt<br />

mht. børnehavebørnene.<br />

Der er nemlig mulighed<br />

for at man til den før-<br />

Ingen skam at have lus<br />

Behandling af lus foregår<br />

oftets i hjemmet, og det er<br />

forældrenes ansvar at sørge<br />

for, at kæmning og behandling<br />

med lusemidler bliver<br />

gennemført.<br />

Og det er vigtigt at understrege,<br />

at der ingen skam bør<br />

være forbundet med at have<br />

lus. Så hvis man fornemmer,<br />

at ens barn er flov eller ikke<br />

vil indrømme at det klør, er<br />

det en god ide at tage en<br />

snak om det derhjemme.<br />

Behandling<br />

Kæmning er alfa og omega,<br />

når det gælder behandling<br />

af lus. Gerne kombineret<br />

med behandling med et<br />

lusemiddel af den nye generation,<br />

som børnene ikke<br />

kan udvikle resistens overfor.<br />

- Tidligere har lusemidler<br />

haft ry for at indeholde giftige<br />

insektmidler, som lusene<br />

kunne udvikle resistens<br />

overfor. Sådan er det ikke<br />

mere, og de nye midler virker<br />

i stedet fysisk på lusene<br />

ste træning kan tilmelde sit<br />

barn til at blive hentet i Børnehuset<br />

Mariehønen, Vrensted<br />

af Krudtuglernes instruktører.<br />

Således får forældrene<br />

lige en mulighed for at<br />

handle eller hente andre<br />

børn, mens der laves gymnastik.<br />

- Vi håber det bliver en stor<br />

succes - og vi håber da også<br />

på at se folk fra andre steder<br />

end Vrensted, slutter formanden.<br />

Lusene kommer!<br />

ved at kvæle og udtørre<br />

dem. Det er godt for børnene<br />

og skidt for lusene, udtaler<br />

Maiken Oline Stenild fra<br />

Cosmea ACO, der står bag<br />

udviklingen af lusemidlet<br />

Paranix.<br />

tips til behandling:<br />

· Kæm barnets hår ofte,<br />

minimum 4 gange på 14 dage.<br />

· Put gerne balsam i håret<br />

inden kæmning – det gør det<br />

mindre ubehageligt for barnet<br />

og gør det også nemmere<br />

at få fat på lusene.<br />

· Anvend et lusemiddel af<br />

den nye generation, og følg<br />

vejledningen - det er vigtigt<br />

at der påføres nok, og at det<br />

fordeles omhyggeligt.<br />

· Vælg et lusemiddel, der<br />

ikke skal sidde for lang tid i<br />

håret, fx Paranix, der kun<br />

skal virke i 10 minutter.<br />

· Husk at gentage behandlingen,<br />

også selv om du tror<br />

alle lusene er væk.<br />

- at hver anden Gul og Gratis-læser<br />

gemmer avisen i op til en uge og gerne læser<br />

i Gul og Gratis fl ere gange om ugen<br />

Blandede<br />

Besøg<br />

Staudemarken<br />

- at 70% af læserne interesserer<br />

sig for gør-det-selv arbejde og haven<br />

- at 85% af vores læsere<br />

bor i egen bolig<br />

Åben alle dage fra 10-17.<br />

Tranumvej 34, Birkelse, 9440 Aabybro<br />

Tlf. 26 85 30 37<br />

www.staudemarken.<strong>dk</strong><br />

Gør som mange andre:<br />

Hold festen stor eller lille i<br />

BØRGLUM<br />

Forsamlingshus<br />

Vi har service op til 150 personer<br />

Henvendelse:<br />

Tlf. 98 99 41 90 / 98 99 42 86<br />

1/2 PRIS PÅ AFTENBUFFET<br />

-og et godt frokosttilbud!<br />

(8. - 9. og 15. september undtaget)<br />

Fra kl. 17.00:<br />

STOR AFTEN<br />

BUFFET<br />

Skovhusets populære store ta´selv<br />

bord med MASSER af lækre retter,<br />

bl.a. okse- og skinkeculotte<br />

Spis hvad du kan<br />

Forlystelser<br />

- at Gul og Gratis læses både af<br />

mænd og kvinder<br />

- at Gul og Gratis u<strong>dk</strong>ommer i 8<br />

regionale udgaver hver uge<br />

- at vores annoncer er<br />

opdelt i 120 rubrikker, som gør<br />

avisen overskuelig<br />

- at du gratis kan indr indrykke<br />

annoncer på guloggratis.<strong>dk</strong> også til<br />

din avisudgave<br />

. .<br />

TIL OG MED D. 18. SEPTEMBER<br />

Fredage - Lørdage og søndage:<br />

SKOVHUS<br />

FROKOST<br />

Kalkun mortadelle på bund af sprød<br />

salat serveret med peberrodscreme<br />

Engelsk bøf med bløde løg, hvide<br />

kartofler og skysauce<br />

Pr. couvert<br />

Skovhusets isdessert<br />

69 59<br />

Tlf. 98 88 11 45<br />

Saltum Strandvej 63 . Saltum . www.faarupskovhus.<strong>dk</strong>


Side 24 | Løkken Folkeblad | Onsdag 14. september <strong>2011</strong><br />

Tilbuddene gælder til og med lørdag den 17/9 <strong>2011</strong>. Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. 37/11<br />

MALACO SLIK<br />

Flere varianter<br />

150 g. Kg-pris 66,6<br />

Lidt ud over det sædvanlige<br />

KÆMPE DVD MARKED<br />

“GODE TITLER“<br />

Actionfi lm<br />

Børnefi lm<br />

Gamle klassikere<br />

1 POSE<br />

10,-<br />

FRIT VALG<br />

DRAKENSERG VIN<br />

Sydafrika<br />

Fyldig og velsmagende<br />

vin med karakter.<br />

Druesammensætningen<br />

er Cabernet Sauvignon<br />

og Shiraz og for hvidvinen<br />

er det Chardonnay og<br />

colombard<br />

3 FLASKER<br />

69 95<br />

PR. STK. 49,95<br />

1795 BUDEJOVICKE<br />

LAGER OG DARK<br />

Flere varianter. 10 x 50 cl.<br />

Literpris 9,99. Frit valg<br />

10 FLASKER<br />

49 95<br />

SUPERBRUGSEN LØKKEN · JYLLANDSGADE 11 · 9480 LØKKEN · T<strong>LF</strong>. 9899 1045 · FAX 9899 2458<br />

ÅBNINGSTIDER: MAN-FRE KL. 9-19 · LØR KL. 8-17 · SØN KL. 8-16 • BAGEREN ÅBNER HVER DAG KL. 8 • POSTHUSET: MAN-FRE KL.14 - 17 · LØR KL. 10 - 12<br />

+ PANT<br />

FRIT VALG<br />

49 95

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!