Gasteknik nr. 6, december 2010 [PDF] - Dansk Gas Forening

gasteknik.dk

Gasteknik nr. 6, december 2010 [PDF] - Dansk Gas Forening

D G F å r s m ø d e

Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen,

Dansk Energi Brancheforening

byder velkommen til den faglige

udstilling i forbindelse med DGFs

årsmøde i Nyborg.

Naturgas vil

fortsat spille

en vigtig rolle...

med mere attraktiv.

Der er indgået en ny aftale om

trykning, som reducerer trykomkostningerne.

Der er indgået en ny aftale om

distribution af bladet som magasinpost,

hvilket halverer distributionsomkostningerne.

Gastekniks sponsorer er trofaste,

og indtægterne fra sponsorater

er opretholdt, hvilket er af

stor betydning. Tak til dem.

Udskiftning i redaktionsudvalg

I Gastekniks redaktionsudvalg er

et generationsskifte i gang.

Udvalget har i det sidste år mistet

50 års erfaring, idet Jørgen K.

Nielsen, DEBRA og Ole Sundman,

DONG Energy er udtrådt. Nye i

udvalget er Carsten Cederqvist,

Max Weishaupt og Asger Myken,

DONG.

Tak til alle i udvalget for

indsatsen i årets løb og især tak

til Jørgen og Ole for den lange

indsats for foreningens blad.

Endelig vil vi fremover savne

Hanne Frederiksen fra DGC i

udvalget. Hanne var udvalgets

administrative hovedkraft, og

hendes død er således også et

stort savn for redaktionsudvalget

og Gasteknik.

Gastekniske dage

Et andet stort aktiv for foreningen

er vores gastekniske dage. De

blev i år afholdt for tredje gang

med stor succes.

Det foregik som tidligere år

på Munkebjerg Hotel i Vejle i

dagene 11. - 12. maj. Der var 110

8 Gasteknik nr. 6 • 2010

deltagere og 30 foredragsholdere.

Programmet kom rundt om

mange af de mest aktuelle gastekniske

temaer.

I 2011 bliver Gastekniske dage

afholdt den 5. - 6. april - igen på

Munkebjerg Hotel.

Vi vil som sædvanlig dække

både gastransport, måling og

gasanvendelse med vægt på emner

såsom biogas, forgasningsgas,

solvarme og varmepumper.

Hvis I gerne vil modtage invitation

og program på mail, kan

I henvende jer på DGC’s stand,

hvor I kan udfylde et skema med

kontaktinformationer.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed

til at takke både foredragsholdere

og de sponsorer, der var

med til at sikre en god økonomi

for de gastekniske dage.Vi håber,

I også vil bidrage i 2011.

Hvis nogen af de tilstedeværende

har ideer eller forslag til

de gastekniske dage så tøv ikke

med at kontakte kursusudvalgets

formand Bjarne Spiegelhauer.

Den Internationale Gas Union

Til slut i min beretning vil jeg

kommentere vores samarbejde

med omverdenen.

DGF har et fint samarbejde

med alle aktører i den danske

gassektor ikke mindst Dansk

Energi Brancheforening, som i

rigtig mange år har stået for vores

årsmødeudstilling - tak for det.

Men DGF har også en rolle

som formidler af det internationale

gastekniske samarbejde via

den Internationale Gas Union,

IGU.

I kan se på DGF’s hjemmeside,

hvem der repræsenterer DGF i

IGU’s tekniske komitéer - mange

af repræsentanterne vil være med

her på Nyborg Strand.

Jeg håber, at vi dermed også

kan bidrage lidt til spredning af

international viden gennem kolleganetværket

her på årsmødet.

Deltagelse i IGU-arbejdet er

frivilligt og betales af de virksomheder,

hvor deltagerne er ansat.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed

til at takke for den faglige

indsats og for virksomhedernes

velvillige finansiering.

Under IGU skal jeg også

nævne, at Danmark - det vil

formelt sige DGF, men i praksis

DGC - har fået tildelt værtsskabet

for IGU’s forskningskonference -

IGRC - i 2014.

Det kan vi godt være stolte af,

og det bliver utvivlsomt en spændende

opgave for den danske gassektor.

Det kommer vi til at høre

meget mere til de næste par år.

More magazines by this user
Similar magazines