DBU-fodboldskole i Grønland

dbu.dk

DBU-fodboldskole i Grønland

– fra leg til landshold

Danmark i front med fodbold-IT

DBU Bu letin

I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. I August 200 I

DBU-fodboldskole i Grønland

I flere sæsoner har DBU-konsulent Svend Pedersen været fodboldskoleleder i Ilulissat i Grønland. Da han i år

var forhindret, fik den tidligere DBU konsulent Frans Andersen tilbuddet. Læs om hans oplevelser her

Uge 25 var fodboldskoleuge i Ilulissat.

I denne periode fremstår byen i

Discobugten som noget af det smukkeste,

jeg har set.

Jakobshavns Isfjord (Kangia) ændrer sit

fantastiske udseende time for time. Det

ene imponerende isfjeld efter det andet

glider roligt forbi og videre ud i havet.

Solen skinner fra en blå himmel i døgnets

24 timer, alene dette gør et anderledes

og stærkt indtryk. Men netop isens rolige

bevægelse gennem fjorden kan ses som

et symbol på samspillet mellem fodboldfolket

i byen.

Midt i byen ligger fodboldbanen, en

grusbane kilet ind i fjeldet.

Efter grønlandske forhold er det en af de

bedste fodboldbaner, hvor det grønlandske

slutspil om mesterskabet i dette år

skal afvikles. Børn, unge og seniorer spiller

næsten døgnet rundt på banen. Her er

altid fodboldaktivitet, når man kommer

forbi.

De fodbolde, der følger med fodboldskolen,

vil helt sikkert slides her. Aktivitetsniveauet

er højt. Der jongleres, spilles i

små firkanter og skydes til mål. Drenge og

piger sammen og hver for sig, men der er

gang i dem.

Byen har to klubber, og der arrangeres

med kort varsel en træningskamp, hvor

holdene sammensættes af spillere fra

David Beckham i Landsholdsklubben Fokus på fairplay med stævnepakker 12

Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk

byen og en lokal dommer tilbyder sig.

Hvis der skal komme hold fra andre byer,

kan de kun komme med båd eller fly. I de

fleste tilfælde spilles der uden opstregning.

Men dommeren og spillerne afvikler

kampene i respekt for hinanden og spillets

regler, som om der er streger på banen.

Spillet skal spilles, og det bliver det.

Byens fodboldledere yder en fantastisk

indsats for byens unge. Knud Fleischer,

som er initiativtager til fodboldskolen,

og som derfor naturligvis også var ’min

mand’ på stedet, træner flere aldersgrupper.

De fleste tre gange om ugen. De

ældste med sen start på aftenen – lyset

kommer jo naturligt fra midnatssolen.

>>


Arla Ekspres

– en frisk medspiller

Mælk giver energi til at nå sine mål. Men den smager bedst,

når den er helt frisk. Derfor har vi udviklet Arla Ekspres

– en naturlig del af mange menneskers hverdag og en frisk

medspiller på det danske landshold.

– offi ciel sponsor af DBUs landshold


Indhold

Danmark i front med fodbold-IT ..................

Nye partnere til DBUs Landsholdsklub ...... 6

David Beckham i Landsholdsklubben ........

16-årig brasilianer kun som amatør ............

Stævnepakker sætter fokus på fairplay ..... 11

FC Midtjylland får ikke

’skrivebords-sølv’ ............................................ 13

Professionelt forhold til

Udlændingestyrelsen .....................................1

Far, mor og fire børn på

samme fodboldskole ..................................... 1

Peter Rudbæk ny

trænerkonsulent ............................................. 1

Ny landsholdssekretær ................................ 22

Vejledning om ny lov sendes

til DIFs 11.000 foreninger ............................. 23

>>DBU-fodboldskole i Grønland

Jeg var med til en seniortræningskamp

i Christianshåb en søndag eftermiddag.

Herhjemme hopper seniorspillere på

serieniveau ind i tre–fire personbiler og

følges ad til kampstedet. I Ilulissat hoppede

spillerne ned i tre speedbåde, der

så på imponerende vis fandt vej gennem

isfjeldene til kampstedet.

Fodboldskolen

Jeg blev hurtigt klar over, at Knud

Fleischer ikke er hvem som helst. Han

er Mr. Fodbold i Ilulissat. Alle hilser på

Knud, store og små – de ved godt, at han

uegennyttigt arrangerer for dem alle. De

helt små, som reelt tilhører en mikrofodboldskole,

blev der også plads til. Mange

forældre kom sammen med fodboldskoleeleverne

mandag morgen. Roligt satte

de sig på klipperne rundt om banen og

iagttog, at vi kom godt i gang. Instruktørerne

var godt forberedte gennem fodboldskolemanualen,

forberedelsesmøder

og andre materialer med fodboldøvelser,

som jeg havde medbragt. Det lå ligesom

i luften, at børnefodbold vil komme i

fokus i denne uge. Og sådan gik det. Fodboldskolekonceptet

blev fulgt. Børn og

instruktører knoklede af sted med spil og

øvelser i små og større holdinddelinger.

Grusbanen gav blodige knæ og albuer til

flere, men alle rejste sig igen, for det var

jo fodboldskoleuge!

Det tekniske niveau er højt hos adskillige

grønlandske børn af begge køn. Det

er tydeligt, at de også til daglig spiller

meget fodbold, selvom man måske ikke

lige umiddelbart skulle tro det på grund

af de geografiske forhold, men sådan er

det.

Eleverne nød ugens aktiviteter. Forældrene

kiggede på i kortere og længere

perioder flere gange i løbet af ugen, og

pludselige var vi kommet til ugens afslutning,

og tilskuerne indtog atter plads

på klipperne.

Afslutningen blev en lille opvisning

efterfulgt af nogle lege. Alle elevhold

præsenterede en lille opvisning af spil

eller øvelser fra ugens løb til stor glæde

for forældrene og andre tilskuere, der

helt naturligt satte sig for at se på. Men

det vigtigste var at se den glæde, som

eleverne viste. Den glæde var også ’lønnen’

til Mr. Fodbold, hr. Fleischer, der helt

sikkert allerede nu tænker på næste års

fodboldskole i Ilulissat.

Frans Andersen

DBU Bulletin august 2005 • 3


Indhold

Danmark i front med fodbold-IT ..................

Nye partnere til DBUs Landsholdsklub ...... 6

David Beckham i Landsholdsklubben ........

16-årig brasilianer kun som amatør ............

Stævnepakker sætter fokus på fairplay ..... 11

FC Midtjylland får ikke

’skrivebords-sølv’ ............................................ 13

Professionelt forhold til

Udlændingestyrelsen .....................................1

Far, mor og fire børn på

samme fodboldskole ..................................... 1

Peter Rudbæk ny

trænerkonsulent ............................................. 1

Ny landsholdssekretær ................................ 22

Vejledning om ny lov sendes

til DIFs 11.000 foreninger ............................. 23

>>DBU-fodboldskole i Grønland

Jeg var med til en seniortræningskamp

i Christianshåb en søndag eftermiddag.

Herhjemme hopper seniorspillere på

serieniveau ind i tre–fire personbiler og

følges ad til kampstedet. I Ilulissat hoppede

spillerne ned i tre speedbåde, der

så på imponerende vis fandt vej gennem

isfjeldene til kampstedet.

Fodboldskolen

Jeg blev hurtigt klar over, at Knud

Fleischer ikke er hvem som helst. Han

er Mr. Fodbold i Ilulissat. Alle hilser på

Knud, store og små – de ved godt, at han

uegennyttigt arrangerer for dem alle. De

helt små, som reelt tilhører en mikrofodboldskole,

blev der også plads til. Mange

forældre kom sammen med fodboldskoleeleverne

mandag morgen. Roligt satte

de sig på klipperne rundt om banen og

iagttog, at vi kom godt i gang. Instruktørerne

var godt forberedte gennem fodboldskolemanualen,

forberedelsesmøder

og andre materialer med fodboldøvelser,

som jeg havde medbragt. Det lå ligesom

i luften, at børnefodbold vil komme i

fokus i denne uge. Og sådan gik det. Fodboldskolekonceptet

blev fulgt. Børn og

instruktører knoklede af sted med spil og

øvelser i små og større holdinddelinger.

Grusbanen gav blodige knæ og albuer til

flere, men alle rejste sig igen, for det var

jo fodboldskoleuge!

Det tekniske niveau er højt hos adskillige

grønlandske børn af begge køn. Det

er tydeligt, at de også til daglig spiller

meget fodbold, selvom man måske ikke

lige umiddelbart skulle tro det på grund

af de geografiske forhold, men sådan er

det.

Eleverne nød ugens aktiviteter. Forældrene

kiggede på i kortere og længere

perioder flere gange i løbet af ugen, og

pludselige var vi kommet til ugens afslutning,

og tilskuerne indtog atter plads

på klipperne.

Afslutningen blev en lille opvisning

efterfulgt af nogle lege. Alle elevhold

præsenterede en lille opvisning af spil

eller øvelser fra ugens løb til stor glæde

for forældrene og andre tilskuere, der

helt naturligt satte sig for at se på. Men

det vigtigste var at se den glæde, som

eleverne viste. Den glæde var også ’lønnen’

til Mr. Fodbold, hr. Fleischer, der helt

sikkert allerede nu tænker på næste års

fodboldskole i Ilulissat.

Frans Andersen

DBU Bulletin august 2005 • 3


Danmark i front

med fodbold-IT

Der er gang i IT-udviklingen i fodboldforbundene rundt om i Europa,

og DBU er med helt fremme, når det gælder udvikling af IT-systemer

til afviklingen af fodboldens mange turneringer

Det var konklusionen, da UEFA i dagene

14.-15. juni 2005 afholdt en workshop for

de europæiske fodboldforbund med fokus

på IT. Ca. 110 generalsekretærer og ITansvarlige,

der repræsenterede stort set

alle UEFAs medlemslande, var mødt op

for at udveksle viden og erfaring om ITtiltag

målrettet til fodboldadministration.

Administrations- og IT-chef Kenneth

Reeh og daglig leder af DBU IT Anette

Andersen repræsenterede DBU, der var

indbudt til at fortælle om DBUs erfaringer

fra de senere års udvikling af

systemer til DBUs og lokalunionernes

administrationer og til klubber.

I sit indlæg på konferencen beskrev

Kenneth Reeh særligt udviklingsprocessen,

hvor han blandt andet lagde vægt

på vigtigheden af at involvere brugerne

fra projektets start. Det har været en

grundlæggende strategi for udviklingen

af Fod@, der som fodboldadministrationssystem

er IT-fundament for de øvrige

systemer, f.eks. KlubOffice til klubadministration,

et Content Management System

(CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider

med mere.

De danske systemer og erfaringer

vakte stor interesse, og efterfølgende

blev DBUs repræsentanter kontaktet af

deltagere fra så forskellige lande som

Aserbajdsjan og England, der var interesserede

i at høre nærmere om de enkelte

systemer med henblik på et eventuelt

fremtidigt samarbejde.

»DBU har lagt mange ressourcer i at

udvikle såvel Fod@ og de øvrige systemer,

og det er klart, at vi vil være interesseret

i at kunne samarbejde med andre

fodboldforbund,« siger Kenneth Reeh.

»Dels vil det øge DBUs internationale

prestige, og dels vil det være en fordel

at kunne dele fremtidige udviklingsomkostninger.

Det er i den sammenhæng

vigtigt at holde fast i, at sådanne samarbejdsaftaler

ikke må fjerne vores fokus

eller forringe servicen overfor DBUs og

lokalunionernes administrationer samt

vore egne klubber, som er dem, vi er sat

i verden for at servicere.« DBU har igennem

de seneste to år holdt møder med

forbundene i Tyskland, Holland, Sverige,

Norge og Skotland, og det har foreløbig

mundet ud i en samarbejdsaftale med

det tyske fodboldforbund, og der er fortsat

en god dialog med ikke mindst de

nordiske lande.

Konferencen viste, at der er meget

stor forskel på IT-udviklingen fra land

til land, hvilket blandt andet skyldes de

økonomiske begrænsninger og forskellen

i adgang til internettet fra land til land.

Men at IT er vejen frem, når det gælder

administration af fodboldturneringer

også for bredden, er der ingen tvivl om.

Nogle lande, som eksempelvis Frankrig

og Holland, har udviklet systemer, der

bygger på samme principper som DBUs,

mens andre landes store udfordring stadig

er at skabe dataforbindelse mellem

de enkelte administrationer i landet.

Et gennemgående træk på konferencen

var, at andre fodboldforbund også

har draget den erfaring, at et nationalt

forbund har mere til fælles med tilsvarende

forbund i andre lande end med

andre idrætsgrene i eget land, når det

gælder udvikling af IT-administrationssystemer.

Anette Andersen/anea@dbu.dk

FAKTA

Fod@ – start 2003

Håndterer årligt afviklingen af ca.

230.000 kampe landet over med turneringsplanlægning,

kampflytninger,

resultater og stillinger, opkrævning

af gebyr, dommerpåsætning, dommerafregning

med mere. Data vises

på diverse hjemmesider eksempelvis

dbu.dk, og fbu.dbu.dk.

KlubOffice – start 2002

420 klubber benytter p.t. systemet

til medlemsregistrering, holdadministration,

opkrævning af kontingent,

finansstyring med mere.

CMS – start 2004

Alle hjemmesider for DBU, Lokalunionerne,

DBUs Landsholdsklub og Royal

League vedligeholdes i systemet.

DBU Bulletin august 2005 •


Nye partnere

til DBUs Landsholdsklub

Dansk Tipstjeneste, DONG og

Sony Ericsson har meldt sig ind

som nye samarbejdspartnere i

DBUs Landsholdsklub. Electronic

Arts bliver ’event-partner’

DBU lancerede forud for VM-kvalifikationskampen

mod Albanien i juni den

internetbaserede fanklub for landsholdet,

DBUs Landsholdsklub.

Efter mindre end 14 dage på nettet

havde klubben rundet 5.000 medlemmer.

Og til trods for en sommerperiode

på over to måneder uden landsholdsaktivitet,

er medlemstallet nu over 8.500.

TV2, som i forvejen har tv-rettighederne

til landsholdets kampe på hjemmebane,

har været med som partner i

hele opstartsfasen. En del af klubbens

succes de første par måneder skal uden

6 • DBU Bulletin august 2005

tvivl tilskrives TV2s aktive opbakning

omkring indhold og promoveringen af

fanklubben.

Nu har DBU udvidet kredsen af samarbejdspartnere

– eller ’medspillere’ for

at blive i terminologien – med tre nye,

relevante virksomheder og en såkaldt

’event-partner’.

»Vi har søgt efter samarbejdspartnere,

vi kendte i forvejen, og som udover et

kontant bidrag vil kunne medvirke til

videreudviklingen af loyalitetsprogrammet

gennem yderligere indhold til fanklubben,

og dermed gøre oplevelsen for

medlemmerne endnu større,« forklarer

kommunikationschef Lars Berendt, DBU.

Dansk Tipstjeneste, der i forvejen er

den største, økonomiske bidragsyder

til dansk kulturliv, vil eksempelvis blive

afsender på flere nye, spændende tiltag i

landsholdsklubben.dk.

»Vi går ind i samarbejdet for at være

med, hvor der foregår noget spændende

for børn og unge. Og for at fortælle

denne gruppe af primært børn og unge

mennesker, hvordan Dansk Tipstjeneste

– eksempelvis i modsætning til alle de

udenlandske spiludbydere – blandt andet

sender sit overskud tilbage til de fritids-

og sportsklubber, hvor de færdes til

daglig« udtaler informationschef Thomas

Rørsig, Dansk Tipstjeneste.

Energiselskabet DONG trådte for et år

siden til som sponsor for DBUs herrelandshold

i et nyt, delt hovedsponsorat

med Arla.

Siden har DONG aktivt samarbejdet

med DBU om blandt andet udviklingen

af publikumsrelaterede tiltag ved landskampene

i Parken.

»DBUs Landsholdsklub falder helt i

tråd med de ambitioner, vi har om at

være danskernes foretrukne energiselskab.Vi

vil gerne være med til at give

medlemmerne endnu større oplevelser

omkring danskernes foretrukne fodboldhold,«

siger marketingdirektør Søren

Biune, DONG.

Endelig har DBU ledt efter en samarbejdspartner

inden for mobiltelefonien

for at udnytte de udviklingsmuligheder,

der ligger for den internetbaserede fanklub

inden for denne teknologi. Her er

valget faldet på Sony Ericsson.

»DBUs Landsholdsklub repræsenterer

både en interessant målgruppe og et

spændende produkt for os. Samtidig er

vi i stand til at løfte DBUs ambitioner

om at udvide fanklubben fra internettet

til mobiltelefonen,« fortæller National

Account Manager Kenneth Møller, Sony

Ericsson.

Electronic Arts (EA Sports) bliver

eventpartner i DBUs Landsholdsklub

DBU har en målsætning om at afholde

forskellige events specielt bygget op om

ungdomslandsholdenes kampe rundt om

i landet. De skal indeholde forskellige aktiviteter,

der involverer publikum og spillere,

og her kommer DBUs Landsholdsklub

og dens ’medspillere’ ind i billedet.

Electronic Arts er i den sammenhæng

udset til at underholde klubbens medlemmer

med firmaets populære fodboldspil

i de såkaldte ’spil-containere’, der fik

premiere ved venskabslandskampen mellem

Danmark og England i Parken.

»Electronic Arts kan tilbyde verdens

mest populære, interaktive fodboldspil,

blandt andet FIFA-spil, og det gør vores

samarbejde med DBUs Landsholdsklub til

en endnu større oplevelse for medlemmerne,«

påpeger Morten Nielsen, Marketing

Director fra Electronic Arts.

Du finder den internetbaserede fanklub

for landsholdet på adressen landsholdsklubben.dk.

Det er gratis at blive medlem af DBUs

Landsholdsklub.

Lise Daugaard/lida@dbu.dk


David Beckham i

Landsholdsklubben

På to dage mødte to af medlemmerne i DBUs Landsholdsklub superstjernen David Beckham. Mick på 13

år var den eneste i Danmark, der fik et eksklusivt interview med Beckham. Malene på otte år gik med

stjernen på banen i Parken. Begge havde vundet den store oplevelse i DBUs Landsholdsklub

Det er ikke hver dag, at en af verdens

mest kendte sportspersonligheder kommer

forbi Danmark. Og det er bestemt

ikke hver dag, at en 13-årig dreng får lov

at interviewe sit store idol. Men det var

præcist hvad der skete tirsdag den 16.

august i Parken, da Landsholdsklubbens

Junior-reporter mødte David Beckham.

Efter det engelske landsholds træning

på banen i Parken, stod Mick Keller klar

med mikrofon og spørgsmål, som han

havde lavet på engelsk. »Jeg var meget

nervøs«, sagde Mick, der havde været

spændt hele dagen i skolen op til interviewet.

David Beckham var den sidste, der forlod

Parkens grønsvær, og da strækøvelserne

var overstået kom stjernen hen til

Mick, der havde overværet det engelske

hold træne. Og så startede interviewet,

med masser af nysgerrige lyttende.

Elsker Danmark

Blandt de seks-syv spørgsmål som Mick

stillede Beckham var blandt andet, hvad

spilleren synes om Danmark. »Jeg har

været her tre-fire gange, og jeg synes det

er et dejligt land. Jeg elsker København

og Danmark,« sagde Beckham, der under

hele interviewet kom med lange og uddybende

svar på Micks spørgsmål.

»Han var venlig og imødekommende«,

sagde Mick efter interviewet. »Han var

slet ikke som sådanne stjerner, der slet

ikke gider snakke med folk«, mente Mick,

der var imponeret af Beckhams ligefremhed.

Efter fem minutter var interviewet

med Real Madrid-stjernen ovre, og Beckham

fortalte Mick, at det var nogle rigtig

gode spørgsmål han havde stillet. »Det

var en kæmpe oplevelse«, sagde Mick

efter interviewet, der nu havde en rigtig

god historie at fortælle ovre i skolen,

hvor han dagen derpå var dagens mand

i skysovs.

Hånd i hånd med Beckham

Landsholdsmaskot

Malene Frandsen

på otte år fulgte

den engelske lands-

holdsanfører ind på

banen i Parken til

venskabslandskam-

pen den 17. august.

Til hver hjemmekamp i Parken vinder tre

medlemmer af DBUs Landsholdsklub den

store oplevelse, det er at følge spillere og

dommer på banen, samt tage opstilling

til nationalmelodierne på plænen som

Landsholdsklubbens børnemaskotter.

Onsdag den 17. august, hvor Danmark

Landsholdsklubbens

junior-reporter, 13-årige

Mick Keller, fik eksklusivt

interview med David

Beckham.

mødte England, var det Viktor, Nikolai og

Malene, der var blevet udtrukket som de

heldige.

Ved lodtrækning havde det artet sig

sådan, at otte-årige Malene Frandsen

fra Strib ved Middelfart skulle følge

den engelske landsholdsanfører ind på

banen. »Han sagde hej til mig, og snakkede

lidt,« sagde Malene efter den store

>>

DBU Bulletin august 2005 •


DBU Bulletin august 2005


David Beckham i Landsholdsklubben

oplevelse, hvor Malene gik hånd i hånd

med sit store idol.

»Der er mange, jeg kender, der har set

mig i fjernsynet, og som har sagt, at det

var sejt gjort«, sagde Malene efter at

have fordøjet den store oplevelse det var

at være maskot foran 41.438 tilskuere i

Parken, hvor Malene så kampen sammen

med forældre og storesøster.

Malenes store oplevelse er ikke gået

ubemærket hen i de danske medier. Såle-

Esbjerg fB har siden sæsonstarten i sommeren

2004 benyttet den 16-årige brasilianer

Thiago Pinto Borges på klubbens

ynglingehold.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har imidlertid

måttet meddele Esbjerg, at DBUs

godkendelse af klubbens kontrakt med

Thiago Pinto Borges tilbagekaldes.

Kontrakten strider således imod det internationale

fodboldforbund, FIFAs, regler

Article 12.1 (a) i ’Regulations for the Status

and Transfer of Players’, der omhandler

kontraktindgåelse med mindreårige

spillere fra andre kontinenter.

Beslutningen, der blev truffet af DBUs

bestyrelse på dens møde lørdag den 13.

august, har virkning fra afgørelsen er

kommet til Esbjerg fBs kendskab.

des er Malene i dagene efter landskampen

mod England blevet et kendt ansigt

i aviser som BT og Fyens Stiftstidende,

hvor Malene fortæller om den store oplevelse.

Sådan deltager du

Du eller dine børn kan også få store

fodboldoplevelser gennem DBUs Landsholdsklub.

Det er gratis at melde sig ind

i DBUs Landsholdsklub, der hver måned

16-årig brasilianer

kun som amatør

DBU ophæver godkendelsen af Esbjerg fBs kontrakt med den 16-årige

brasilianer, Thiago Pinto Borges. FIFAs regler forhindrer klubber i at

tegne kontrakt med mindreårige, som skal flytte fra ét kontinent til

et andet. DBU enig i reglen om beskyttelse af mindreårige fra tredjeverdenslande

Ved drøftelsen på mødet i lørdags forholdt

bestyrelsen sig samtidig til det

faktum, at spilleren indtil videre har

deltaget i adskillige kampe på klubbens

ynglingehold samt en enkelt kamp på

klubbens Danmarksseriehold som kontraktspiller.

Bestyrelsen understregede i den forbindelse,

at afgørelsen ikke har tilbagevirkende

kraft, hvorfor spilleren alt andet

lige har været spilleberettiget i sine

hidtidige kampe for klubben.

Afviste FC Midtjylland

DBU blev gjort opmærksom på miseren

af FC Midtjylland.

Klubben fik i marts 2005 afvist en kontraktansøgning

på en 16-årig nigerianer,

har spændende præmier, og op til hver

landskamp på hjemmebane, har konkurrencer

om at blive maskot og Junior

reporter.

DBUs Landsholdsklub åbnede fredag

den 3. juni 2005, og har allerede over

9000 medlemmer, og opdateres dagligt

med nyheder, reportager og underholdning

fra leg til landshold.

Troels Johannesen/troj@dbu.dk

DBUs godkendelse af Esbjerg fBs

kontrakt med 16-årige Thiago Pinto

Borges ophæves, da den strider mod

FIFAs regler for kontraktindgåelse

med mindreårige spillere fra andre

kontinenter.

Babajide Collins Babatunde, netop med

henvisning til ovenstående FIFA-regel.

Herefter oplyste FC Midtjylland over

for DBU, at Esbjerg fB havde en godkendt

kontrakt med den jævnaldrene brasilianer,

Thiago Pinto Borges, og ønskede på

den baggrund kontrakten med Babajide

Collins Babatunde godkendt.

>>

DBU Bulletin august 2005 •


16-årig brasillianer kun som amatør

Det afviste DBUs turneringsafdeling med

en erkendelse af, at Esbjergs kontrakt

med Borges ganske rigtigt ikke skulle

have været godkendt samt en henvisning

til, at DBU ikke ville gentage denne fejl.

FC Midtjylland stillede sig imidlertid

ikke tilfreds med afvisningen, og ønskede

med henvisning til, at andre fodboldforbund

angiveligt skulle ignorere FIFAs

regel, at DBU søgte om dispensation hos

FIFA.

3. maj afviste FIFAs Players Status

Committee blankt denne dispensationsansøgning

med henvisning til den relevante

Article 12.1.

Kan kun administrere efter regler

Såvel DBUs administration som kontraktfodboldudvalg

og bestyrelse har i sagsforløbet

haft de samme menneskelige

aspekter inde i vurderingen af Esbjergs

ulovlige kontrakt med den brasilianske

teenager.

»Det er rent menneskeligt en ulykkelig

sag. Men jeg er professionelt set

tilfreds med bestyrelsens afgørelse. Det

er afgørende for administrationen, at vi

ekspederer klubskifter og kontrakter i

henhold til de gældende nationale og internationale

regler og ikke følelser,« udtaler

DBUs generalsekretær, Jim Stjerne

Hansen, og uddyber:

»I dette tilfælde er vores kontrolfunktion

desværre svigtet. Vi har med godkendelsen

af kontrakten mod FIFAs internationale

regler medvirket til at gøre den

16-årige spiller fra Brasilien professionel

i Danmark. Det vil vi først og fremmest

beklage over for spilleren.«

Den fejlagtige godkendelse af Esbjergs

kontrakt med Thiago Pinto Borges i DBUs

turneringsafdeling friholder ikke klubben

fra dens ansvar i at have haft kontakt

med den mindreårige spiller fra Sydamerika

med henblik på en kontraktindgåelse,

og for at have indsendt kontrakten

til godkendelse hos DBU.

»Jeg vil ikke blande mig i, hvorfor

Esbjerg har forhandlet og indgået kontrakt

med den mindreårige spiller. Men

for vores del har jeg indskærpet overfor

turneringsafdelingen, at dens forsøg på

at servicere klubberne så hurtigt og ef-

10 • DBU Bulletin august 2005

fektivt som muligt ikke må gå ud over

kvaliteten,« slutter Jim Stjerne Hansen.

Regel beskytter mindreårige

FIFA har indført reglen for at beskytte

mindreårige fra specielt tredjeverdens

lande. Reglen går populært sagt ud på,

at det ikke er tilladt at tegne kontrakt

med en spiller under 18 år fra et andet

kontinent.

Den eneste undtagelse er, hvis spillerens

nærmeste familie flytter til det

pågældende kontinent af årsager, der

ikke er relateret til spillerens fodboldkarriere

og -kontrakt.

Miseren med kontrakten til Thiago

Pinto Borges opstod, da Esbjerg fB sidste

sommer skrev kontrakt med den dengang

kun 15-årige brasilianer. Kontrakten

blev efterfølgende godkendt af DBUs

turneringsafdeling den 30. juli.

Alle i DBU, der har kendskab til og

drøftet sagen, er bekendt med de mulige

konsekvenser, ophævelsen af kontraktgodkendelsen

kan få for spilleren.

Det var netop de mulige, personlige

konsekvenser, der i første instans fik

DBUs Kontraktfodboldudvalg til at afgøre,

at Esbjerg kunne fastholde spilleren

på en godkendt kontrakt under forudsætning

af, at han kun optrådte på klubbens

ynglingehold.

Esbjerg fB valgte at anke denne afgørelse

til DBUs bestyrelse.

Under drøftelsen i bestyrelsen blev der

udtrykt stor sympati med kontraktfodboldudvalgets

argumenter, men bestyrelsen

var ikke enig i udvalgets kendelse,

som alene havde til hensigt at mindske

konsekvenserne af Esbjergs ulovlige kontrakt

med den brasilianske spiller.

Stor anerkendelse til Esbjerg

»Vi er opmærksom på den store indsats,

Esbjerg og en række personer omkring

klubben med succes har ydet på det

menneskelige plan for at integrere spilleren

socialt og uddannelsesmæssigt,« understreger

DBUs formand, Allan Hansen.

»Men vi bakker 100% op om FIFAs

intentioner om at beskytte børn og

unge mennesker fra primært tredjeverdenslande,

som går ud på ikke at fjerne

de unge mennesker fra deres familier,

sociale omgangskreds og miljø i én verdensdel

til en helt ny hverdag et andet

sted i verden,« forklarer Allan Hansen, og

uddyber:

»Som bekendt indgår vi som nationalt

fodboldforbund i et forpligtende samarbejde

under FIFA, og rent juridisk er

reglerne klokkeklare, ligesom vi jo ved, at

FIFA ikke dispenserer fra dem.«

»Vi er bekendt med rygterne om, at

der er andre fodboldforbund, der ind

imellem bryder reglerne, men det er verdens

dårligste argument for ikke selv at

overholde dem,« slutter Allan Hansen.

Thiago Pinto Borges, der bor på kollegium

med andre jævnaldrene og aktive

sportsudøvere, vil i forhold til DBUs

amatørbestemmelser kunne spille som

amatør for Esbjerg fB.

Afgørelsen i DBUs bestyrelse blev

bakket op af et stort flertal af de 16

medlemmer. Bestyrelsesmedlem Henrik

Ravnild var som formand for kontraktfodboldudvalget

på forhånd erklæret

inhabil, og deltog derfor ikke i drøftelsen

og afstemningen.

Bestyrelsen har i sin afgørelse oplyst

Esbjerg fB, at klubben kan anke afgørelsen

til DBUs Appeludvalg inden for 14

dage.

FIFAs eksisterende transferregler blev

indført i september 2001, og implementeret

i DBUs regelsæt i august 2003.

Lars Berendt/lber@dbu.dk


Stævnepakker sætter

fokus på fairplay

Der er de senere år kommet ekstra fokus på fairplay. DBUs fairplay stævnepakker

er populære i klubberne, når årets mange fodboldstævner løber af stablen

rundt om på de danske fodboldbaner – til glæde for mange

Tidens trend siger ’fairplay’, og i fodboldklubberne

vajer fairplay-banneret højt

over de fleste danske stadions.

Hos Dansk Boldspil-Union har man

i flere år arbejdet målrettet mod at få

fairplay ’ind under huden’ hos både spillere,

trænere, dommere. Og det har givet

bonus. DBU og fodboldklubberne har i de

senere år haft stor succes med at styrke

kendskabet til Fair Play blandt både

spillere, tilskuere og fodboldforældre på

sidelinjen.

Et af de initiativer, der har vist sig at

være blevet taget rigtig godt imod i det

danske fodboldland er DBUs fairplay

stævnepakke, der blev lanceret for første

gang i 2003.

Fairplay for de helt unge

Siden DBUs fairplay stævnepakke for

første gang blev lanceret på foranledning

af DBUs Fair play-udvalg i 2003, har

gennemsnitlig 11 stævner hvert år søgt

om at få tilsendt stævnepakken, der kan

søges af klubber, der afholder udendørsstævner,

uanset størrelse.

»Det er meget forskellige typer af

udendørsstævner, der efterspørger stævnepakken.

For flere klubber er stævnepakken

med til at ’brande’ og understrege

at der sættes yderligere fokus på

fairplay ved stævnet,« oplyser Enrique

Cordova-Jensen, der til dagligt arbejder

med fairplay i DBU-regi og fortsætter:

»Desuden får klubberne, afhængig af

hvor mange deltagere stævnet har, også

håndklæder med fairplaylogoet, samt

stævnearrangørerne har mulighed for at

anvende DBUs officielle fairplay logo på

diverse info-materiale.«

For at få fat i en stævnepakke skal stævneledelsen

udarbejde et oplæg til, hvilke

kriterier de mest fair spillende hold skal

udvælges efter til de forskellige stævner.

Til inspiration har DBU Fair Play opstillet

følgende kodex:

Det kræves blandt andet, at holdet:

• Hilser på modstanderholdet og kampens

dommer før kampen

• Siger tak for kampen til modspillere og

dommer

• Tager hensyn til modspillerne

• Udviser fairplay i kampen, undgår snyd

og film

• Undgår protester og udvisninger

• Medvirker til at skabe god stemning

under stævnet

• Udviser fairplay fra leder-, træner- og

forældreside

• Holder orden i klublokalerne og indkvarteringen.

»I DBU synes vi det er vigtigt at introducere

fairplay allerede mens spillerne

er unge. Derfor håber vi selvfølgelig,

at stævnepakken bliver endnu mere

udbredt end den allerede er, gerne så vi

hvert år uddeler mellem 10-20 Stævnepakker,«

slutter Enrique Cordova-Jensen.

Fair spil i Brande

Brande Cup løb af stablen den 23.-26-

juni og havde deltagelse af godt 1800

børn og unge fra hele landet samt Norge

og Sverige.

I Brande har man i længere tid arbejdet

hårdt for at indføre fairplay på alle

niveauer, og derfor har det også været

naturligt at søge om DBUs stævnepakke

ved det årlige Brande Cup.

»Det er vigtigt for os at understrege,

at fairplay hører til på alle niveauer af

fodbolden. Fairplay er en naturlig del af

sporten, og derfor er det vigtigt at børn

allerede tidligt bliver præsenteret for begrebet.

Stævnepakken er et godt værktøj

til at synliggøre over for omverdenen,

at her arbejder man altså seriøst med

fairplay,« siger arrangør Jens Studsgaard

fra Brande IF.

I Brande har man desuden udvidet

fairplay-aktiviteterne til også at indeholde

et såkaldt resultatkort, hvor der i

kampen ud over at have et gult og rødt

kort også kan få point af dommeren efter

fairplay-kriterierne.

»På den måde får børnene point for at

optræde sportsligt korrekt og altså ikke

for at smide sig og filme frisparkssituationer,«

slutter Jens Studsgaard.

For at få en DBU stævnepakke skal

stævnearrangøren meddele DBU Fair

Play, at klubben ønsker at søge om at få

tildelt fairplay stævnepakken. Blandt alle

ansøgerne, der inddeles i tre kategorier

alt efter hvor mange deltagere, der

forventes til stævnet, udvælger DBU Fair

Play de klubber, der får mulighed for at

sætte ekstra fokus på fairplay.

Ansøgningsfrist er hvert år 31. december.

Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk

DBU Bulletin august 2005 • 11


Katrine S. Pedersen, Cathrine Paaske Sørensen og Julie Rydahl Bukh spiller på DBUs kvindelandshold.

KVINDEFODBOLD ER COOL Al sport kræver spilleregler som grundlag for spænding og glæde. Fodbold er fairplay, fællesskab og

www.3F.dk/fodbold

fornøjelse for alle. 3F er hovedsponsor for kvindelandsholdet, fordi fodboldspillets værdier er et godt

symbol på vores arbejde. Tjek vores site www.3F.dk/fodbold - hvor du finder seneste nyt og fakta om

kvindelandsholdet.


DBU afviste klage fra FC

Midtjylland på grund af tidsfrist.

Understreger Viborg

har benyttet spilleren Yuri

Morales i overensstemmelse

med reglerne for spilleberettigelse

– og at opholds-

og arbejdstilladelser er

anliggender mellem arbejdsgiver

og myndigheder

FC Midtjylland får

ikke ’skrivebords-sølv’

’skrivebords-sølv

’ ’

DBUs bestyrelse valgte på sit møde lørdag

den 13. august at afvise at behandle

en klage fra FC Midtjylland.

Klagen kom som følge af, at Viborg FF

i artikler i Ekstra Bladet sidst i juli måned

blev beskyldt for at have benyttet den

amerikanske spiller, Yuri Morales, i kampe

i SAS Ligaen 2004/2005 uden gyldig opholds-

og arbejdstilladelse.

Bestyrelsen afviste FC Midtjyllands opfordring

til at »tage sagen op« med henvisning

til, at tidsfristen for protestsager

efter afsluttede turneringer er to døgn.

Højest usandsynligt

»Vi har respekteret FC Midtjyllands mulighed

for at kontakte DBUs bestyrelse.

Men vi skal samtidig sikre respekt og ro

omkring de afsluttede turneringer, om

vores disciplinære system og om vores

tidsfrister,« udtalte DBUs formand, Allan

Hansen, og fortsatte:

»Det er naturligvis vores opgave som

bestyrelse at føre et generelt tilsyn med

den måde, turneringsafdelingen administrerer

turneringerne på. Og i dette

tilfælde vil vi understrege, at ansvaret for

arbejds- og opholdstilladelser er et ansvar

mellem arbejdsgiverne – klubberne – og

myndighederne.«

Dermed understregede Allan Hansen

og bestyrelsen, at spilleberettigelse fremdeles

skal være uafhængig af arbejds- og

opholdstilladelser.

Forklaringen er blandt andet, at mens

kontrakter oftest flere-årige, er arbejds-

og opholdstilladelser ét-årige, og skal derfor

fornys årligt. DBU ønsker ikke at føre

tilsyn med, at klubberne overholder disse

forpligtelser over for det offentlige. >>

DBU Bulletin august 2005 • 13


FC Midtjylland får ikke ’skrivebords-sølv’

Bestyrelsen var ligeledes enig i, at turneringsafdelingen

har fulgt de samme

retningslinjer for kontrol af Yuri Morales’

spilleberettigelse i forhold til propositionerne

for Danmarksturneringen som

enhver anden spiller fra et ikke-EU land.

FC Midtjyllands interesse

FC Midtjylland spillede således 22. september

2004 uafgjort 1-1 mod Viborg

med Yuri Morales på holdet, og i brev til

DBU anfører klubben, at den ønsker, at

DBU indleder en disciplinærsag mod SAS

Liga-kollegerne.

FC Midtjyllands motiver for en given

disciplinærsag bestod i, at såfremt Yuri

Morales ikke var spilleberettiget i henhold

til DBUs regler, skulle Viborg fratages

det ene points fra kampen, ligesom

klubben ønskede – som reglerne giver

DBU mulighed for – at få tildelt de tre

points og målscoren 3-0.

Med yderligere blot ét point i slutstillingen

af sidste års SAS Liga ville FC

Midtjylland slutte foran FC København og

dermed overtage sølvmedaljerne.

Regler for spilleberettigelse

DBU administrerer spilleberettigelse efter

regler, som blandt andet omfatter spillerens

internationale spillercertifikat, DBUs

Standardspillerkontrakt, antallet af ikke-

EU statsborgere på holdet, anmeldelse til

Folkeregistret samt at eventuelle klubskifter

finder sted indenfor transfervinduerne.

Derimod forudsætter DBU, at klubberne

selv bringer forhold som opholdsog

arbejdstilladelser i orden som et anliggende

mellem de pågældende klubber og

Udlændingestyrelsen.

I dette forhold fungerer DBU som

høringspart, idet Udlændingestyrelsen

formelt beder DBU bekræfte en række

konkrete forhold omkring de pågældende

spilleres løn- i forbindelse med styrelsens

behandling og godkendelse.

Når det ikke indgår i DBUs regler for

spilleberettigelse, at spilleren har en gyldig

opholds- og arbejdstilladelse skyldes

det, at mens kontrakterne kan være af

flere års varighed, er opholds- og arbejdstilladelser

kun af ét års varighed, og skal

derfor fornys årligt.

14 • DBU Bulletin august 2005

DBUs formand Allan Hansen understreger, at spilleberettigelse fremdeles skal være

uafhængig af arbejds- og opholdstilladelser.

DBU forventer, at klubberne i SAS Ligaen

som erhvervsdrivende virksomheder selv

sikrer dette arbejdsgivermæssige ansvar

direkte med Udlændingestyrelsen.

DBU fører eksempelvis heller ikke tilsyn

med, hvorvidt klubberne har tegnet lovpligtig

arbejdsskadeforsikring for deres

spillere.

Fodboldforbundet betragter således

disse forhold som arbejdsgiverens ansvar,

som er uafhængigt af de sportsligt, juridiske

forhold omkring spilleberettigelse,

som DBUs turneringsafdeling administrerer

efter.

Ingen automatisk tildeling af points

FC Midtjyllands interesse i Yuri Morales’

spilleberettigelse bestod således i,

at klubben med bare ét points mere

alt andet lige ville have sluttet foran

FC København i sidste års turnering, og

dermed havde sikret sig sølvmedaljer på

bekostning af FC København.

I disciplinære afgørelser medfører

fratagelsen af point fra ét hold imidlertid

ikke automatisk tildeling af point til

modstanderholdet.

Denne regel er indført for at sikre, at

der ikke skal kunne spekuleres i at protestere

over modstandere, ligesom eventuelle

disciplinær afgørelser skal kunne

gennemføres med så få konsekvenser

som muligt for tredjepart. I dette tilfælde

kan FC København betragtes som tredje-

part i forhold til SAS Liga-kampen mellem

FC Midtjylland og Viborg i september

sidste år.

Som eksempel henviste DBU til den

seneste sag om anvendelse af en ikkespilleberettiget

spiller i SAS Ligaen, idet

det dog skal understreges, at denne sag

på ingen anden måde kan sammenlignes

med situationen omkring Yuri Morales og

Viborg FF:

I den såkaldte ’Ali Akida-sag’, som blev

afgjort for ét år siden, valgte DM-disciplinærudvalget

således alene at fratage

AB samtlige points, som klubben havde

opnået i kampe med ’Ali Akida’ på holdet,

uden at modstanderne blev tildelt

points.

I denne sag overtrådte AB derimod

DBUs regler for spilleberettigelse ved ikke

at have sikret hjemtagelse af spillerens

internationale spillercertifikat.

Denne beslutning blev i første omgang

omstødt af DBUs bestyrelse, men blev

efterfølgende stadfæstet af DBUs øverste

dømmende organ, Appeludvalget.

DBUs bestyrelse vil altid kunne vælge

at rejse en sag på egen foranledning.

Det skete senest i forbindelse med den

famøse henvendelse fra dele af ejerkredsene

omkring Køge Boldklub og Herfølge

Boldklub om gennemførelsen af den

overbygningsaftale, klubberne nu tilsyneladende

alligevel har opgivet.

Lars Berendt/lber@dbu.dk


Professionelt forhold til

Udlændingestyrelsen

DBU beklager sag mod mangeårig, kompetent medarbejder i Udlændingestyrelsen på grund af

hans deltagelse som gæst til fodboldkampe. Har rådgivet DBU og de danske kontraktklubber i

mere end 20 år

Udlændingestyrelsen valgte torsdag den

30. juni midlertidigt at fritage en medarbejder

for tjeneste.

»En medarbejder i Udlændingestyrelsen

er i dag blevet midlertidigt fritaget

for tjeneste, fordi det i forbindelse med

de pågående undersøgelser af styrelsen

er kommet frem, at den pågældende har

modtaget gaver i form af fodboldbilletter

og fodboldrejser i strid med styrelsens

interne regler,« skrev Udlændingestyrelsen

i en pressemeddelelse torsdag den

30. juni, der fortsatte:

»Styrelsens interne regler forbyder

medarbejdere at modtage gaver fra ansøgere

eller samarbejdspartnere.

Personen er ansat i Udlændingestyrelsens

publikumsekspedition, der blandt

andet udsteder opholdstilladelser til professionelle

sportsudøvere. Der indledes

på den baggrund nu en tjenstlig undersøgelse,

der forventes afsluttet i august.

Herefter vil der blive taget stilling til,

hvilke sanktioner der skal anvendes over

for den pågældende. Rigsrevisionen er

tillige blevet orienteret.«

Fodboldens kontaktperson i

mere end 20 år

DBU kunne på foranledning af henvendelser

fra medierne bekræfte, at såvel

DBU som en række danske kontraktklubber

gennem mere end 20 år har benyttet

en kontaktperson i styrelsen i spørgsmål

om opholds- og arbejdstilladelser for

udenlandske fodboldspillere fra ikke-EU

lande i de danske kontraktklubber.

I denne periode har DBU og klubberne

lært den pågældende at kende som en

faglig ualmindelig kompetent og serviceminded

medarbejder.

»Jeg har et indtryk af klubbernes forhold

til den pågældende medarbejder. Og

jeg har konkret viden om DBUs forhold til

Udlændingestyrelsen og medarbejderen;

hans kompetente vejledning har været

af stor gavn for klubberne, når de har

søgt om opholds- og arbejdstilladelser

for udenlandske spillere fra fjerne dele af

verden,« udtalte DBUs generalsekretær

Jim Stjerne Hansen, og fortsatte:

»Gennem hans professionelle rådgivning

har vi lært medarbejderen at kende

som et yderst retskaffent og behageligt

menneske. Vores medarbejderes kontakt

med ham i mere end 20 år har resulteret

i, at de har tilladt sig at invitere ham med

på rejser til landskampe i udlandet.«

Kontrol med spillerkontrakter

DBUs administrative kontakt til den

pågældende har primært bestået i at

henvise danske klubber til medarbejderen

som Udlændingestyrelsens kontaktperson

for danske kontraktklubber i forbindelse

med tilgangen af udenlandske

spillere fra ikke EU-lande.

Sådanne opholdstilladelser er ét-årige,

og skal derfor forlænges hvert år.

Medarbejderen har i sådanne tilfælde

kontaktet DBU for at sikre, at de

pågældende spilleres ansættelsesvilkår

i klubberne er i overensstemmelse med

retningslinjerne i DBUs Standardspillerkontrakt

og kriterierne for opholds- og

arbejdstilladelse i Danmark.

Gæst på fire fodboldrejser

DBU er kontraktligt forpligtet til at invitere

en række sponsorer og samarbejdspartnere

med på rejser til A-landsholdets

kampe i udlandet.

I visse tilfælde – oftest når DBU har

booket et charterfly – inviterer DBU også

andre kontaktpersoner og samarbejdspartnere

med på rejserne,

som omfatter transport og eventuel

overnatning.

Den pågældende medarbejder fra Udlændingestyrelsen

har deltaget på i alt

fire rejser gennem alle årene.

Invitationen af gæster sker uden yderligere

forpligtelser for DBU, idet DBU gør

opmærksom på, at organisationen ikke

dækker eksempelvis private omkostninger,

forsikring eller eventuel beskatning.

»Jeg kender naturligvis ikke styrelsens

interne regler. Men det er næppe en

forseelse at have gode relationer til sine

kunder og interessere sig for fodbold,«

påpegede, Jim Stjerne Hansen og understregede:

»Vi beklager dybt de interne problemer

vores invitationer muligvis har været

med til at skabe for den pågældende

mangeårige medarbejder i styrelsens

tjeneste, og håber at kunne fastholde

vores gode relationer til både ham og

Udlændingestyrelsen.«

Han afviste samtidig enhver form for

antydning af, at DBU skulle have opnået

fordele ved at invitere den pågældende

medarbejder med til enkelte af landsholdets

kampe i udlandet:

»DBU kan som bekendt ikke bruge

kinesere på landsholdet, og vi er alene

høringspart i forhold til Udlændingestyrelsen!

Invitationerne til at se fodboldkampe

i udlandet handler alene om

gode, personlige relationer mellem medarbejdere

hos os og Udlændingestyrelsen

gennem mere end 20 år«, sluttede Jim

Stjerne Hansen.

Lars Berendt/lber@dbu.dk

DBU Bulletin august 2005 • 15


Længste karriere

på landsholdet

Siden 1951 har SELECT Brillant Super været i startopstillingen, når

Danmark har spillet landskampe i Parken.

Fordi den er slidstærk og løbevillig, men først og fremmest fordi

den er stabil. Den bevæger sig lige nøjagtig, som dens medspillere

ønsker, når de lægger en afl evering eller header på mål.

Hos SELECT har vi en idé om, at det er spillernes dygtighed og ikke

bolde med tilfældigt svæv, der skal afgøre fodboldkampene.

En idé der genspejler sig i alle vores øvrige produkter, der som

noget nyt også omfatter fodboldstøvler.

Derfor er SELECT player’s choice.

SE HELE VORES S O RT I M E N T PÅ WWW.SELECT.DK

FODBOLDE HÅNDBOLDE ANDRE BOLDE SPORTSTØJ TILBEHØR

SPORTSCARE

w w w. b o h e m i a n . d k


Far, mor og fire børn på

samme fodboldskole

Sommerens DBU-fodboldskoler har igen i år – ud over landet – samlet

i tusindvis af børn, og da det i uge 30 var Vinderup IKs tur sørgede

familien Lauritsen-Nielsen for et ekstra skub opad i statistikken

Fra venstre: 8-årige Lotte, 12-årige Mads, far Per Nielsen, mor Pia Lauritsen, 17-årige Line og 10-årige Julie.

Familien mødte nemlig fuldtallig op – i

alt seks personer, nogle som trænere/hjælpere,

andre som aktive deltagere,

blandt de knap 100, som i alt deltog i

sommerskolen.

Mor Pia fungerer som foreningens

ungdomsformand, og hun fortæller, at

hun ikke havde det store arbejde med at

overbevise resten af husstanden om, hvad

ugen skulle bruges til.

»Jeg var selv ’tvunget med i baghånd’,

min mand, Per Lund Nielsen, meldte sig

som træner, den ældste af vore børn, 17årige

Line, deltog som trænerassistent, og

de tre små har så været med som aktive

deltagere – og det har været alle tiders,«

siger Pia Lauritsen.

»Det er dejligt at have noget at være

fælles om - og der var stor enighed i

familien om, at vi gerne vil bruge en uge

på denne måde,« siger Pia Lauritsen.

I løbet af fodboldskolen dukkede Hanne

R. Thomsen fra Struer i øvrigt op som

JBU-repræsentant og takkede Vinderup IK

for i 10 år i træk at have på taget sig

værtskabet for en DBU-sommerskole.

Ole Tang

DBU Bulletin august 2005 • 17


VM-kvalifi kationskampe


Olsens elleve


Olsens Elleve fortsætter gyseren om kvalifikation til VM-slutrunden i Tyskland.

Du kan sikre dig billet til den anden af de to eneste forestillinger med fire dages mellemrum

i september måned: Danmark-Georgien i Parken onsdag den 7. september klokken

20.00.

Køb billet på ét af BILLETnets mere end 500 on line-salgssteder, over telefonen (7015 6565 klokken 10.00-

21.00) eller via internettet (www.billetnet.dk).

Priser fra 228 kroner: Kategori 1: 408 kroner, kategori 2: 348 kroner, kategori 3: 288 kroner, kategori 4: 228 kroner.

Ekspeditionsgebyr på 18 kroner er inkluderet i prisen. Rabat: Ungdoms-rabat: Børn og unge under 18 år kan købe

billetter til halv pris i kategorierne 1 og 2. Pensionist-rabat: Pensionister (folke- og førtidspensionister, men ikke efterlønsmodtagere)

kan købe billetter til halv pris i kategorierne 1 og 2.

Landskampe skal ses live i Parken. Eller på TV2. Læs meget mere på www.dbu.dk!

JON DAHL

TOMASSON

JESPER

GRØNKJÆR


THOMAS

SØRENSEN

MARTIN

JØRGENSEN

THOMAS

HELVEG


DBU Kommunikation 2005


Peter Rudbæk bliver fuldtidsansat som

træneruddannelseskonsulent til blandt

andet at justere og videreudvikle de

nye træneruddannelser, han i perioden

2000 til 2004 selv var med til at beskrive.

Som træneruddannelseskonsulent vil

han også indgå i Morten Olsens stab af

trænere omkring A-landsholdet.

Peter Rudbæk

ny trænerkonsulent

DBU har ansat Peter Rudbæk som konsulent til uddannelserne af fodboldtrænere. Den tidligere Årets

Træner har været DBU-trænerinstruktør i 25 år, og har medvirket i beskrivelsen af de nye uddannelser

med sin forgænger, Peter Bonde, og Flemming Serritslev

DBU ansatte sidst i juni Peter Rudbæk, 50

år, som ny træneruddannelseskonsulent.

Peter Rudbæk har fungeret som

trænerinstruktør i DBU regi siden 1980,

hvor han underviser på uddannelserne

B2-, T-, A-niveau. Han vil ligeledes fortsat

være faglig ansvarlig for DBUs højeste

træneruddannelse, P-Træner, som første

gang afsluttes i sommeren 2006.

Træneruddannelserne blev under

ledelse af Peter Bonde i samarbejde

med Peter Rudbæk og Flemming Serritslev

i perioden 2000-2004 redefineret

og omlagt til det nuværende, faglige

indhold. De samlede træneruddannelser

omfatter nu syv forskellige niveauer, som

rummer alt fra breddeuddannelser til

uddannelser på internationalt topniveau.

DBUs træneruddannelser var i 1998

blandt de første, som opnåede det

europæiske fodboldforbunds, UEFAs,

licens, og indgår derfor i et paneuropæisk,

kompatibelt uddannelses- og

kompetencegivende system.

Helt i overensstemmelse med UEFAs

regler, erhverver Peter Rudbæk sig

gennem instruktørarbejdet på P-uddannelsen

sin egen P-licens.

Træner- og ledelseserfaring

Stillingen betragtes som én af de fodboldfagligt

mest interessante stillinger

for uddannede fodboldtrænere herhjemme.

Af samme årsag søgte DBU primært

efter en profil med en faglig baggrund på

et højt teoretisk og praktisk niveau, men

som samtidig er i stand til at varetage

alle træneruddannelser uanset niveau.

Som aktiv træner fungerede Peter

Rudbæk blandt andet i perioden 1983-89

for AaB, som han førte til oprykning fra 3.

til 2. division 1984 og derefter til oprykning

til den bedste række i 1986.

I 1990-93 trænede han Viborg FF, som

han sikrede oprykning til Superligaen

i 1993. I perioden 1993-2000 var han

cheftræner i AGF, som han sikrede sølv i

sæsonen 1995-96, hvor holdet også vandt

pokalturneringen, og bronze i 1996-97.

Klubben har ikke nået bedre placeringer

siden. I 2000-02 var han tilbage som

cheftræner i AaB, og siden han stoppede

dér, har han fungeret med selvstændig

konsulentvirksomhed.

Den nye træneruddannelseskonsulents

meritter på bænken har to gange sikret

ham titlen som Årets Træner, første gang

i 1987 og senest for sæsonen 1995-96.

Videreudvikling og undervisning

»Jeg har været begejstret for min mangeårige

tilknytning til DBU, og jeg er

endnu mere begejstret over nu at have

fået tilbudet om en endnu mere formaliseret

tilknytning til DBU,« fortæller Peter

Rudbæk, og uddyber:

»Stillingen giver mig mulighed for at

følge de uddannelser, jeg selv har været

med til at designe, og sikre den fortsatte

udvikling af dem. Samtidig med at jeg

ikke kommer til at slippe arbejdet på

banen og bænken.«

Idet træneruddannelserne netop har

gennemgået en omfattende omskrivning,

skal den kommende træner-uddannelseskonsulent

først og fremmest sikre

den fortsatte implementering, >>

DBU Bulletin august 2005 • 19


Paaskebrød er med overalt

- også i sportens verden. . .

Paaskebrød sponsorerer U/21-turneringen,

som vi har gjort det de sidste 4 år. Både med

muntre tilråb fra sidelinien og med kontante

pengepræmier. U/21-turneringen, som i daglig

tale også kaldes Paaskebrød Cup, er resultatet

af et godt samarbejde mellem Paaskebrød,

DBU og mange sportsklubber.

U/21 med saft, kraft og masser af energi –

som lækker fastfood fra Paaskebrød.

Klik også ind på www.paaskebroed.com

Cerealia Unibake A/S • Oensvej 28 • 8700 Horsens • Tlf.: 76 28 50 00 • Fax: 76 28 50 01 • www.paaskebroed.com

www.bureaufrydensberg.dk


Peter Rudbæk ny trænerkonsulent

justering og videreudvikling af uddannelserne

samt uddannelse af træner-instruktørerne.

»Peter Bonde påtog sig det helt store

arbejde med beskrivelserne og den

første implementering af de nye træneruddannelser.

Nu har vi fundet en højt

kompetent afløser, som kan fortsætte

hans arbejde med at justere og videreudvikle

det nuværende indhold samt sikre

koordineringen af træneruddannelserne

både på top- og bredde-niveau,« forklarer

DBUs uddannelseschef, Poul Gilling, og

fortsætter:

»Derudover vil Peters erfaring kunne

bidrage i de tværgående opgaver på

uddannelsesområdet, hvor vi er godt i

gang med implementeringen af både

dommer- og lederuddannelsen, og hvor

der hele tiden er behov for justeringer, så

vores uddannelser er tidssvarende.«

Peter Rudbæk skal lige som sin

forgænger fungere som aktiv underviser

på nogle af uddannelserne, han skal sikre

udviklingen og uddannelsen af trænerinstruktørerne,

og han skal løbende justere

og videreudvikle det faglige indhold

i uddannelserne og sikre den røde tråd

hele vejen mellem elite- og breddetræneruddannelserne.

Sidstnævnte skal blandt andet ske i

tæt samarbejde med DBUs seks lokalunioner,

der i fællesskab arbejder med at

tilbyde opdaterede kurser til eksempelvis

de såkaldte førstegangs ’forældre-trænere’.

Trænerkonsulenten skal ligeledes

deltage i nationale og internationale

trænerseminarer og rådgive DBUs ledelse

ved ansættelse af unionens landsholdstrænere.

Med på tribunen, bænken og

træningsbanen

De seneste to tidligere træner-uddannelseskonsulenter,

Jan B. Poulsen og Peter

Bonde, har tillige indgået i trænerteamet

omkring Herre A-landsholdet i forskellige

funktioner.

Peter Rudbæk er tiltænkt samme funktion,

og blandt andet derfor har DBUs

uddannelseschef samt generalsekretær

Jim Stjerne Hansen forhørt sig hos lands-

træner Morten Olsen og assistenttræner

Keld Bordinggaard forud for ansættelsen.

»Det er hensigtsmæssigt med en fodboldfaglig

sammenhæng mellem DBUs

træner- og spilleruddannelser. Træneruddannelseskonsulenten

har en nøglerolle,

og det er optimalt, at den fortsat vil blive

varetaget af en person med en fodboldfilosofi,

der svarer til den, vi praktiserer

på A-landsholdet,« forklarer Morten

Olsen, og uddyber:

»Det giver os samtidig fagligt grundlag

for fortsat at benytte træneruddannelseskonsulenten

til opgaver i

forbindelse med A-landsholdet, og derfor

er valget af Peter Rudbæk fremragende.

Jeg glæder mig til samarbejdet.«

Headhuntet fra afgrænset målgruppe

Peter Bonde fratrådte stillingen i april

måned for at overtage ansvaret for

Kvinde-landsholdet i forbindelse med

Poul Højmoses fratrædelse fire måneder

før planlagt.

DBU søgte stillingen som træneruddannelseskonsulent

besat blandt

gruppen af trænere med enten A- eller-

P-licens og de nuværende trænerinstruktører,

som DBU har en elektronisk

database over, og som alle blev orienteret

direkte per e-mail om den ledige stilling.

DBU har uddannet 219 A-trænere og

20 P-trænere, hvilket er den højeste

danske og europæiske træneruddannelse.

Derudover benytter DBU Uddannelse 60

træner-instruktører, som også har haft

den teoretiske baggrund for at kunne

søge stillingen.

»Vi har været ude hos en meget

begrænset målgruppe, og har i forløbet

haft en løbende dialog med forskellige

emner til stillingen. Efter ansøgningsfristens

udløb gik vi direkte efter Peter

Rudbæk, som vi betragter som den mest

velegnede til stillingen, og jeg er glad for,

han har sagt ja til tilbudet,« slutter Poul

Gilling, der også har haft kvalificerede

udenlandske emner med i overvejelserne

til stillingen.

Peter Rudbæks engagement i fodboldforbundet

før ansættelsen har ligeledes

omfattet en plads i DBUs Fair Playudvalg.

Han har ligeledes fungeret som medkommentator

for Danmarks Radio ved flere

slutrunder.

Peter Rudbæk er gift med Jette, som

han har datteren Rikke med. Familien er

bosat i Vestbjerg lige nord for Aalborg, og

den nye konsulent vil på grund af arbejdets

natur kunne arbejde både hjemmefra

og på DBUs kontor i Brøndby, når han

ikke er ’ude i marken’.

Lars Berendt/lber@dbu.dk

DBUs tidligere

træneruddannelseskonsulenter:

Peter Bonde 2000-2005

Jan B. Poulsen 1998-1999

Per B. Jørgensen 1986-1997

Søren Hansen 1979-1985

Bent Dahl 1969-1978

Jan B. Poulsen var allerede som

leder-uddannelseskonsulent i

perioden 1990-92 med til at vinde

Europamesterskabet som assistenttræner

for Richard Møller Nielsen.

Han indgik senere som træneruddannelseskonsulent

og U/21landsholdstræner

fra august 1992

til efteråret 1999 blandt andet som

assistenttræner for både Richard

Møller Nielsen og Bo Johansson.

Siden EM-slutrunden i Holland og

Belgien i sommeren 2000 har DBUs

seneste træner-uddannelseskonsulent

Peter Bonde fungeret som både

spion og som én af assistenttrænerne

ved slutrunderne for først Bo

Johansson samt ved VM 2002 og EM

2004 for Morten Olsen.

DBU Bulletin august 2005 • 21


Gitte Therkelsen har siden den 25. juli været ny landsholdssekretær for U/17-pigelandsholdet og U719-kvindelandsholdet.

Ny landsholdssekretær

Dansk Boldspil-Union har ansat en ny sekretær, der skal

stå i spidsen for U/17-og U/19-pigelandsholdene

Navnet er Gitte Therkelsen, hun er 28

år og ny landsholdsekretær for U/17- og

U/19- kvindelandsholdene. Gitte startede

25. juli i Landsholdsekretariatet, hvor

hun afløser tidligere sekretær Jørgen

Hermansen.

Hendes arbejdsopgaver bliver hovedsagligt

de udfordringer og opgaver, der

ligger i forbindelse med arrangementer

af landskampe og træningssamlinger for

U/17 og U/19.

Og netop kvindefodbold har Gitte stor

erfaring med, både personligt og fagligt.

Som aktiv fodboldspiller ved hun hvad

det vil sige at spille på et højt plan, da

hun både har spillet fodbold i Fulham FC

22 • DBU Bulletin august 2005

Ladies, i Vejle, på OBs dame Elitedivisionshold,

på Frederiksberg/Vanløse Boldklubs

dame Elitedivisionshold på Skjold

BKs 1. Dame Divisionshold.

Udover de mange år som fodboldspiller

har Gitte også erfaring fra trænersiden,

da hun har fungeret som hjælpetræner

for pige-skolefodboldhold i USA og som

træner i Fulhams skolefodboldprogram.

»Jeg er rigtig glad for at starte i DBU,

og jeg håber at min erfaring og fodboldmæssige

udgangspunkt kan bruges med

stor fordel i mit arbejde med de unge

fodboldtalenter. Jeg forventer samtidig

masser af udfordringer i mit nye job, og

glæder mig til at være med til at udvikle

kvindefodbolden i Danmark,« siger den

nye landsholdsekretær, Gitte Therkelsen,

der efter hun flyttede tilbage til Danmark

også havde eget firma.

Udover fodbolden har Gitte Therkelsen

desuden en universitetsuddannelse i

Idræt ved Sydfynsk Universitet i Odense,

har studeret og spillet fodbold på Lynn

University i USA samt har været kandidatstuderende

ved Brunell University i

England i Sport Science. På uddannelsessiden

er Gitte Therkelsen i dag ved at

færdiggøre sin kandidatuddannelse med

sidefag i statskundskab ved Københavns

Universitet.

Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk


Vejledning om ny lov

sendes til DIFs 11.000

foreninger

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) udsendte

i sommers en vejledningspjece til DIFs

11.000 medlemsforeninger om den nye

lov, som Folketinget netop har vedtaget,

og som er trådt i kraft. Loven pålægger

idrætsforeninger at indhente børneattester

på de trænere og holdledere, som

foreningerne vil ansætte til at varetage

arbejde med børn under 15 år. Børneattesterne

indeholder oplysninger om

en person er dømt for sædelighedsforbrydelser

mod børn under 15 år og skal

således medvirke til at sikre børn trygge

rammer i idrætsforeningerne.

I vejledningen kan foreningerne finde

svar på alle de spørgsmål, som følger

i kølvandet på den nye lovgivning. DIF

har samtidig fået en aftale i stand med

Det Centrale Kriminalregister, som gør

det lettere for foreningen at håndtere

eventuelle positive børneattester, det vil

sige tilfælde, hvor en person er dømt for

sædelighedsforbrydelser mod børn under

15 år. Aftalen går ud på, at foreningen

på blanketten til kriminalregistret kan

meddele, at eventuelle positive attester

sendes direkte til DIF, som herefter håndterer

sagen for foreningen.

Den nye vejledning ligger allerede

nu på www.dif.dk/paedofili. Her kan

man også downloade de blanketter,

som foreningerne skal bruge, når de

skal indhente børneattester i kriminalregistret.

Endelig kan man på DIFs

hjemmeside downloade pjecen ”Det

uhørte overgreb”, hvori man kan få råd

om, hvorledes man forebygger seksuelle

overgreb, hvorledes man tackler konkrete

mistanker med videre.

Den netop vedtagne lov indeholder

ikke nogen bestemmelser om, hvad

en forening skal gøre, hvis en person,

der tjekkes, har en dom for seksuelle

overgreb på børn. DIF har derfor i sit

eget regelsæt fulgt op dér, hvor

den offentlige lovgivnings

mulighed for at sanktionere

slipper op. Der

er således i DIFs

love indført sanktionsbestemmelser

over for personer, der

har begået overgreb.

Det er sanktioner, som

DIFs bestyrelse fastsætter,

og som alle DIFs medlemsforeninger

er forpligtede til at

efterfølge. Hovedreglen i DIFs

regelsæt er, at personer, der er

dømt for overgreb på børn, ikke

må varetage børne- og ungdomsarbejde

i samtlige DIFs medlemsforeninger.

Morten Mølholm Hansen,

Kommunikationschef DIF

Læs mere på nettet

Læs mere om DBUs holdninger til

pædofili og om hvordan din klub

bedst kan udarbejde en konsekvent

politik på området på DBUs hjemmeside

på adressen:

http://www.dbu.dk/page.aspx?id=827

DBU Bulletin august 2005 • 23


Afsender:

Dansk Boldspil-Union

Fodboldens Hus

DBU Allé 1

DK-2605 Brøndby

Dansk Boldspil-Union (DBU) søger en

Administrativ medarbejder til

DBU Turneringer

DBU Turneringer varetager den

samlede afvikling af alle turneringer

under DBU.

Afdelingen søger en medarbejder til

varetagelse af administration og sagsbehandling

inden for områderne turneringstilmelding

og kampafvikling med

blandt andet sekretæropgaver samt

indtastnings- og registreringsopgaver

som en del af den daglige rutine.

I udvælgelsen af kvalificerede ansøgere

vil vi lægge vægt på ansøgerens dokumenterede

erfaring med;

• dansk i skrift og tale,

• Windows XP-programmerne;

herunder daglig brug af primært

Outlook og Word samt

• viden om og interesse for dansk

fodbold

Vi vil tillige lægge vægt på;

• fleksibilitet over for arbejdsopgaver

og arbejdstid,

• evne til at arbejde såvel selvstændigt

som i et team,

• kvalitet i arbejdet også i stress-situationer

og perioder med stor produktion,

• gode engelskkundskaber samt,

• at du er udadvendt og serviceminded.

Viden om og interesse for fodbold er

naturligvis en forudsætning for ansættelse

i dansk fodbolds enhedsorganisation,

der beskæftiger 57 fuldtidsansatte

medarbejdere på kontoret i Brøndby

samt 16 decentralt placerede konsulenter.

Hertil kommer de ansatte på

kontorerne i de seks lokalunioner og i

Divisionsforeningen.

DBU er ansvarlig for administrationen,

udviklingen og markedsføringen af

dansk fodbold nationalt og internationalt

med 298.000 aktive spillere fordelt

på godt 1.600 danske fodboldklubber

gennem administration af turneringer,

landshold og uddannelse af spillere,

trænere, ledere og dommere.

For yderligere oplysninger om stil

lingen, ansøgningsprocedure og organisationen

henviser vi til vores website,

dbu.dk.

Ansøgningsprocedure:

Skriftlig ansøgning sendes per e-mail til:

job2005@dbu.dk – Emne: ”Medarbejder/

DBU Turneringer”.

DBU Bulletin nr. 8 2005

Udgiver Dansk Boldspil-Union Redaktion DBU Kommunikation/Kommunikationschef Lars Berendt (ansv) samt

kommunikationsmedarbejdere Jacob Wadland & Pia Schou Nielsen Lay-out/dtp DBU Kommunikation/Bettina Wiechmann & Lise Fabricius

Foto Per Kjærbye, Bettina Wiechmann, Bent Petersen, Steen Don, Mikael Hauberg og Esbjerg fB

Oplag 3.100 Tryk K. Larsen & Søn A/S Udgives 11 gange årligt – Næste nummer september 2005

Magasinpost 46013

Ansøgningsfristen er fastsat til torsdag

den 15. september 2005 kl. 16.00.

Du vil straks efter modtagelsen af

din ansøgning modtage en bekræftelse

herpå via mail.

Du vil snarest muligt efter torsdag,

den 22. september 2005 via mail modtage

besked på tidshorisonten i ansættelsesproceduren.

Såfremt du ønsker vore mails til dig

sendt til en anden mailadresse end

den, du benytter som afsender, skal

dette fremgå tydeligt af din ansøgning.

More magazines by this user
Similar magazines