Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme - Frederikshavn ...

forsyningen.dk

Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme - Frederikshavn ...

1. Gyldighedsområde og definitioner mv.

FORSYNINGEN 1.1 Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme

er gældende for forholdet mellem Frederikshavn Varme

A/S, herefter kaldet FORSYNINGEN og FORBRU-

GEREN.

FORBRUGER Ved FORBRUGER forstås:

- ejeren af en ejendom

- lejeren af en ejendom

- andelshaver af en ejendom

- en andelsboligforening

- en boligforening eller

- et boligselskab

når disse er tilsluttet fjernvarmeforsyningen.

Almindelige bestemmelser gælder hverken retsforholdet

mellem ejer og lejer, andelsboligforening og andelshaver

eller retsforholdet mellem ejerforening og lejlighedsejer.

Ejendom 1.2 Ved ”ejendom” forstås alle bygninger på samme matrikelnummer.

Stikledning 1.3 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/

for delingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes

i det følgende som ”stikledningen”.

VVS-INSTALLATØR 1.4 Til at udføre arbejdet på varmeinstallationer, der tilsluttes

eller er tilsluttet fjernvarmeledningerne, må kun

anvendes firmaer med autorisation som VVS-INSTAL-

LATØR, godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Desuden

skal alt arbejde på den del af ejendommens varmeinstallation,

hvori der cirkulerer fjernvarmevand, ud-

7

More magazines by this user
Similar magazines