sådan mixer du din musik (pdf) - Cycling Online

cycling.online.com

sådan mixer du din musik (pdf) - Cycling Online

Sådan mixer du din musik

Nu har du muligheden for selv at mixe dit musik. På nedenstående har vi forsøgt at guide dig igennem et

simpelt program skridt for skridt. Programmet hedder Windows Movie Maker, men kan bruges til andet end

blot at lave dine egne film. Fordelen ved dette program er at det ligger på alle computere med windows

styresystem og er meget let anvendeligt. God fornøjelse :-)

Hvis du har problemer med at åbne din musik fil i windows movie maker, så tryk her og læs

hvorfor.

Step 1.

Tryk på "start" i nederste venstre hjørne - Derefter på "alle programmer" og vælg "windows movie maker"


Step 2.

Når programmet er åbnet trykker du på "importer lyd eller musik" i menuen til venstre.


Step 3.

Vælg den mappe hvorfra du ønsker at importere din musik fil og tryk på "importer"


Step 4.

Når du har trykket "importer" kan du se din første musik fil midt på skærmen.


Step 5.

Gentag step 3 og step 4 indtil du har åbnet det antal musik filer du ønsker at mixe samme. (Hvis du senere

ønsker at åbne flere filer er det selvfølgelig også muligt.)

Før du kan begynde at mixe det musik du har udvalgt, skal det flyttes ned i tidslinien nederst på siden hvor

der står "lyd/musik". Tryk og hold venstre musetast nede på den fil du ønsker at flytte og slip den når filen

er på tidslinien.


Step 6.

Gentag processen indtil du har trukket de filer ned du skal bruge. Det kan klart anbefale at mixe 2 sange af

gange og derefter mixe videre. Som du kan se på billedet ovenfor er der nu 2 musikfiler på tidslinien og du

kan begynde at mixe de 2 filer.


Step 7.

Ved at trykke på "zoom" knappen til venstre (det lille "lup" symbol med et "+") kan du bedre se hvordan din

musikfil ser ud. Kør frem på tidslinien til du ser samlingen på de 2 filer som vist ovenfor.


Step 8.

Du har nu flere valgmuligheder. Først vil vi vise hvordan man gør et musik stykke kortere. Ved at klikke med

venstre musetast på den ønskede fil på tidslinien bliver den markeret og fremhævet med "hvid" som du kan

se ovenfor.


Step 9.

Tryk derefter på den lille sorte pil for enden af filen. Du vil derefter se en rød streg der betyder at du kan

"skære" noget af filen og flyt den derefter så langt tilbage som du ønsker. Du kan eventuelt følge med på

tidslinien hvis du ved præcist hvor meget der skal skæres væk. Slip musen og filen er nu blevet kortere. (du

kan godt forlænge filen igen, men aldrig længere end udgangspunktet.)


Step 10.

Som du kan se ovenfor er filen nu blevet det stykke kortere og du skal nu flytte fil nummer 2 "tilbage" til den

første fil så de igen hænger sammen. Dette gøres ved at trykke på fil nummer 2 med venstre musetast

og derefter trække den mod venstre.


Step 11.

Nu har vi vist hvordan du redigere en fil/musikstykke kortere. Næste skridt vil vil vise er hvordan du mixer 2

musikfiler så de overlapper hinanden og du derved undgår pauser mellem dine sange.

Sådan gør du: Tryk på den fil du ønsker skal overlappe. I tilfældet ovenfor er musikstykke 2 valgt. Tryk på

filen med venstre musetast og hold den nede. Efter kort tid dukker der en blå linie op i bunden af filen.


Step 12.

Når den blå linie er kommet til syne på den valgte fil, kan du trække den ente til højre eller venstre,

afhængig af hvilken fil du har valgt. I tilfældet ovenfor mod venstre. Herefter kan du se (som ovenfor) at

den blå linie overlapper den anden fil, og du bestemmer selv hvor meget den skal overlappe.


Step 13.

Når du slipper venstre musetast forsvinder den blå linie og den valgte musik fil flyttes nu til det valgte

overlap. Hvis du ønsker at mixe flere sange, flytter du blot den næste fil ned på tidslinien og gentager

processen.


Step 14.

Når du har mixet det antal sange som du ønsker, trykker du på "filer" i venstre hjørne og derefter på "gem

filmfil"


Step 15.

På næste skærmbillede skal du vælge hvor du vil gemme dit nye mix. Vælg en placering og tryk "næste".


Step 16.

På næste skærmbillede skal du nu give dit nye mix en titel under punkt "1". Under punkt "2" skal du vælge

den endelige placering/mappe til din fil. På billedet ovenfor er valgt "skrivebord".


Step 17.

På næste skærmbillede skal du vælge den kvalitet du ønsker at bruge. Jo bedre kvalitet jo mere fylder filen.

Vi anbefaler at du bruger den bedste kvalitet. Herefter trykkes "næste"


Step 18.

Herefter kan du se at filen gemmes på den valgte destination.


Step 19.

På sidste skærmbillede kan du vælge om filen skal afspilles. Derefter trykker du "udfør"

Tillykke, du har nu lavet din egen lille unikke musik mix. Du skal regne med at det tager lidt længere tid de

første gange du prøver, men derefter går det som en leg.

God fornøjelse

More magazines by this user
Similar magazines